Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AIK:s Klubbmärke - Förslag på korrigeringar

AIK:s Klubbmärke - Förslag på korrigeringar

Jag ritade upp AIK:s klubbmärke från grunden för att minska antalet vektorpunkter, skapa mer symmetri och ordna till diverse smådetaljer som i mitt tycke skulle kunna uppdateras för att få helheten att se bättre ut och klubbmärket som sådant att fungera bättre i produktion. Detta utan att för sakens skull förändra klubbmärkets utseende på ett revolutionerande sätt. Färgerna är även uppdaterade för att harmonisera bättre och stämma mer överens med de färger som AIK Fotboll idag använder.

Det "Befintliga" klubbmärket är från AIK:s Grafiska Profil (utgiven 2007) och har inte använts konsekvent av AIK:s specialföreningar/sektioner då färgerna ej anses vara korrekta och då A:et är brutet upptill, vilket heller inte ansetts vara historiskt korrekt. Mycket förvirring råder kring användandet av AIK:s klubbmärke vilket resulterat i att märket sett lite olika ut beroende på vem som använt eller producerat det.

Syftet med detta förslag är att känna av lite hur detta skulle kunna landa bland AIK:are och om detta vore värt att motionera om på ett kommande årsmöte.

Återkom gärna till mig med tankar från er sida om ni har några.

De mer dominanta och synliga förändringarna jag har gjort ligger i följande delar:

Borgen

Det mittersta tornet i borgen var tidigare inte identiskt med borgarna på höger respektive vänster sida. Detta är nu korrigerat så att alla torn är identiska (utöver vinklarna).

Kantlinjerna på tornens fönster var tidigare väldigt tunna vilket ställt till återgivningen vid produktion, något som resulterat i att producenter fått göra linjerna tjockare för att dom ska synas. Dessa linjer har nu gjorts tjockare för att synas tydligare och fönstrena har även flyttats ner en aning för att positioneringen ska harmonisera lite bättre. De små tegelstenarna mellan tornen har placerats om för att skapa mer symmetri.

De större tegelstenarna under tornen var tidigare inte axialsymmetriska från höger till vänster och avståndet mellan respektive sten var heller inte detsamma. Med all respekt för den artistiska åtanken i att inte placera stenarna axialsymmetriskt så valde jag istället att göra detta.

De tunna vertikala stecken i borgens nedre redioner, mellan tegelstenarna och den breda guldkanten på klubbmärket, var också likt tornens fönster väldigt tunna vilket ställt till det vid produktion och dessa har nu ändrats och gjorts något bredare. Tjockleken på dessa är nu samma som i solens strålar och dom väldigt små tegelstenarna mellan tornen. Längden på respektive streck har anpassats så att avstånden är demsamma mellan klubbmärkets guldkant och streckens nederkant.

Solen

Tidigare har solens strålar varit placerade med olika avstånd vilket gjort att vissa solstrålar sett lite felplacerade ut. På det nya förslaget är istället avståndet detsamma mellan varje stråle.

A. I. K.

Jag vände först bokstäverna A. I. K. 45° för att titta på dom i ett horisontellt tillstånd och såg då att en del linjer i bokstäverna inte är helt raka horisontellt och lodrätt. Jag ritade därför om bokstäverna från grunden så att dom nu följer samma vinkel när dom sedan roteras 45° och placeras in i den gula revären. Bokstäverna har gjorts lika höga, kerningen (avståndet mellan bokstäver/siffror) har anpassats och punkterna har flyttats lite högre upp.

•1891•

Tjockleken på de olika siffrorna (utöver nummer 9, som har lite varierande tjocklek av artistiska skäl) har gjorts likadan och kanterna på sidorna där den övre och den undre ringen i "8" möts har gjorts skarp. Den sista 1:an har tidigare varit positionerad lite mer till höger vilket gjort att kerningen mellan "9", "1" och "•" sett lite märklig ut. Detta är nu åtgärdat.

Ed797c1554e51560be494c0fec1e1f07?s=128

Alexander Norrthon

June 15, 2020
Tweet

Transcript

 1. None
 2. BEFINTLIGT

 3. FÖRSLAG

 4. JÄMFÖRELSE RÖD = BEFINTLIGT BLÅ = FÖRSLAG

 5. BEFINTLIGT

 6. FÖRSLAG

 7. JÄMFÖRELSE RÖD = BEFINTLIGT BLÅ = FÖRSLAG

 8. BEFINTLIGT

 9. FÖRSLAG

 10. JÄMFÖRELSE RÖD = BEFINTLIGT BLÅ = FÖRSLAG

 11. BEFINTLIGT

 12. FÖRSLAG

 13. JÄMFÖRELSE RÖD = BEFINTLIGT BLÅ = FÖRSLAG

 14. BEFINTLIGT

 15. FÖRSLAG

 16. JÄMFÖRELSE RÖD = BEFINTLIGT BLÅ = FÖRSLAG