redis on ec2

C786d7772602b488a7972c38c143f61c?s=47 con_mame
September 04, 2013

redis on ec2

JAWS UG #18 DB祭で話した、RedisをEC2上で使う時のいろいろLT

C786d7772602b488a7972c38c143f61c?s=128

con_mame

September 04, 2013
Tweet

Transcript

 1. 3FEJTPO&$

 2. ੕໺๛ !DPO@NBNF ΫοΫύουגࣜձࣾΠϯϑϥετϥΫνϟʔ෦ "84.Z42-%BUB4UPSFFUD IUUQEDPONBNF IUUQGBDFCPPLDPNDPONBNF

 3. SFEJT

 4. ࢖ͬͯ·͔͢ʁ

 5. ×

 6. ×

 7. × ࠓ೔͸࿩͠·ͤΜʂʂʂ

 8. ×

 9. "SDIJUFDUVSF

 10. app redis master (standby) redis master (active) redis slave replication

 11. app redis master (standby) redis master (active) redis slave replication

 12. app redis master (standby) redis master (active) redis slave replication

  4FOUJOFMͰ੍ޚͯ͠΋0,
 13. 5SPVCMF

 14. None
 15. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ ʼɹ."9$0//&$5*0/ɹʻ ʉ:?:?:?:?:?:?:?:?:?:ʉ

 16. ૝ఆ.BYDPOOFDUJPO  ઃఆ஋ 

 17. None
 18. සൟʹ૿ݮ͢ΔΠϯελϯε 5FSNJOBUF࣌ʹਖ਼͘͠੾அ͞Εͳ͍ SFEJT͸݈ؾʹ&45"#-*4)ͱͯ͠ೝࣝ "VUP4DBMJOHͰ্ཱ͕ͪΔΠϯελϯε ஷ·ΔDPOOFDUJPO

 19. ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ ʼɹ."9$0//&$5*0/ɹʻ ʉ:?:?:?:?:?:?:?:?:?:ʉ

 20. SFEJT$0/'*(4&5UJNFPVU SFEJTDPOG UJNFPVU

 21. ઀ଓݩͰϓʔϦϯάͯ͠Δ ৔߹͸SFDPOOFDUΛҙࣝ

 22. None
 23. ଞʹ΋

 24. ×

 25. ઃఆʹΑΔ͕*0͕ଟ͘ͳΔͷͰ1*014&#4ͷํ ͕҆ఆ͔ͭ҆͘ͳΔ৔߹΋ಛʹ"0'0/ όοΫΞοϓ͸ECPSBPGϑΝΠϧΛ 4ʹసૹ YFO্ͩͱGPSL஗͍ͱݴΘΕͯΔ͚Ͳ໰୊ʹ ͳͬͨ͜ͱ͸ͳ͍

 26. $PODMVTJPO

 27. .BJOUFOBODF8JOEPXؾʹͳΔͳΒ&$Ͱ *0΍όοΫɾΞοϓ΋έΞͯ͠ "VUP4DBMJOH؀ڥ͸UJNFPVU΋ؾΛ͚ͭΔ 4MBWFͷ෼ࢄ͸*OUFSOBM&-#ͰΒ͘Β͘ &MBTUJ$BDIF͸ग़དྷͳ͍ UXFNQSPYZ࢖͑͹ग़དྷΔ ͚Ͳɾɾɾ

 28. 5IBOLZPV