$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Ebax Edujee

Ebax
October 30, 2012

Ebax Edujee

Organisaation osaamisenhallinnan ratkaisu

Ebax

October 30, 2012
Tweet

More Decks by Ebax

Other Decks in Education

Transcript

 1. EBAX EDUJEE Organisaation osaamisenhallinnan ratkaisu

 2. Ebax Edujee • Sosiaalisen median Internet-palvelu, jonka keskeisenä sovellusalueena on

  oppiminen ja koulutus • Monistettava palvelukokonaisuus joka mukautuu erilaisiin asiakastarpeisiin ja useille eri sovellusalueille • Palvelu, joka sisältää teknisen järjestelmän sekä toiminta- ja organisointimallit palvelun täysipainoiselle hyödyntämiselle
 3. Ominaisuuksia • Järjestelmätason asetukset (asiakaskohtaiset tarpeet) • Ulkoasun muokkaaminen (Skinfactory)

  • Käyttäjien, roolien ja käyttöoikeuksien hallinta • Dokumenttien ja kuvaustietojen hallinta • Liittymäpinnat erilaisiin verkkopalveluihin (Amazon, Google jne.)
 4. Toimintamallit • Erilaisia oppimistyylejä tukevat mallit • Organisointia tukevat mallit

  • Käyttöönottomallit • Palvelun ylläpito ja hallintamallit • Riskienhallinta ja tietoturvamallit
 5. Kokonaisratkaisu • Käyttäjät • Käyttöoikeudet, roolit ja statukset • Sisällöt

  • Digitaaliset sisällöt ja kuvaustiedot • Palvelut • Oheispalvelu • Liittymäpinnat palveluihin (mashups)
 6. Osaamisenhallinta • Digitaaliset sisällöt “osaamisresurssit” • dokumentit ja produktiiviset materiaalit

  • käyttäjien tuottamat sisällöt • Ideat ja innovaatiot • ideapalvelu, ideasta innovaatioon • Kompetenssit • osaamisen kuvaaminen, osaamiskartat
 7. Kansainvälinen palvelu • Kieliversiointi - palvelu mahdollistaa monikielisen alustaratkaisun, jossa

  käyttöliittymäkieli ja sisältökieli voidaan erotella toisistaan • Käyttöliittymäkielenä voi olla esimerkiksi englanti ja sisältökielet voivat olla vaikkapa Suomi, Englanti, Venäjä, Saksa jne.
 8. Yhteistyöalustana • Ryhmäkohtaiset työtilat (asiakkaat, projektit) • Yhteisöllinen sisällöntuotanto •

  Tehokas viestintä ja tiedotuskanava • Kontrolloidut oikeudet ja roolit
 9. Edujee tukipalvelut • Verkkokoulutusmateriaalit • Ohjeistukset ja koulutuspalvelut • Tukisivusto

  (support.edujee.com) • Tekninen käyttötuki (helpdesk) • Hallinnollinen käyttötuki • Asiakasräätälöinnit (ulkoasu, rajapintatyöt)
 10. Referenssit • Eurokoodi9 - metallialan organisaatiot • Metsäalan oppimis- ja

  innovointiympäristö • Rautaruukki Oyj - kansainvälinen koulutusympäristö, teräsrakentamisen oppimis- ja koulutusympäristö (TROK) • TAMK (Raksu osaamisympäristöt)
 11. LISÄTIETOJA: CEO Tuomo Paakkanen, D.Sc.(Admin.) 040 578 8750 tuomo.paakkanen@ebax.fi www.edujee.com