Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ebax Edujee

Fb0463c7108cb718448ad22ab24c530d?s=47 Ebax
October 30, 2012

Ebax Edujee

Organisaation osaamisenhallinnan ratkaisu

Fb0463c7108cb718448ad22ab24c530d?s=128

Ebax

October 30, 2012
Tweet

More Decks by Ebax

Other Decks in Education

Transcript

 1. EBAX EDUJEE Organisaation osaamisenhallinnan ratkaisu

 2. Ebax Edujee • Sosiaalisen median Internet-palvelu, jonka keskeisenä sovellusalueena on

  oppiminen ja koulutus • Monistettava palvelukokonaisuus joka mukautuu erilaisiin asiakastarpeisiin ja useille eri sovellusalueille • Palvelu, joka sisältää teknisen järjestelmän sekä toiminta- ja organisointimallit palvelun täysipainoiselle hyödyntämiselle
 3. Ominaisuuksia • Järjestelmätason asetukset (asiakaskohtaiset tarpeet) • Ulkoasun muokkaaminen (Skinfactory)

  • Käyttäjien, roolien ja käyttöoikeuksien hallinta • Dokumenttien ja kuvaustietojen hallinta • Liittymäpinnat erilaisiin verkkopalveluihin (Amazon, Google jne.)
 4. Toimintamallit • Erilaisia oppimistyylejä tukevat mallit • Organisointia tukevat mallit

  • Käyttöönottomallit • Palvelun ylläpito ja hallintamallit • Riskienhallinta ja tietoturvamallit
 5. Kokonaisratkaisu • Käyttäjät • Käyttöoikeudet, roolit ja statukset • Sisällöt

  • Digitaaliset sisällöt ja kuvaustiedot • Palvelut • Oheispalvelu • Liittymäpinnat palveluihin (mashups)
 6. Osaamisenhallinta • Digitaaliset sisällöt “osaamisresurssit” • dokumentit ja produktiiviset materiaalit

  • käyttäjien tuottamat sisällöt • Ideat ja innovaatiot • ideapalvelu, ideasta innovaatioon • Kompetenssit • osaamisen kuvaaminen, osaamiskartat
 7. Kansainvälinen palvelu • Kieliversiointi - palvelu mahdollistaa monikielisen alustaratkaisun, jossa

  käyttöliittymäkieli ja sisältökieli voidaan erotella toisistaan • Käyttöliittymäkielenä voi olla esimerkiksi englanti ja sisältökielet voivat olla vaikkapa Suomi, Englanti, Venäjä, Saksa jne.
 8. Yhteistyöalustana • Ryhmäkohtaiset työtilat (asiakkaat, projektit) • Yhteisöllinen sisällöntuotanto •

  Tehokas viestintä ja tiedotuskanava • Kontrolloidut oikeudet ja roolit
 9. Edujee tukipalvelut • Verkkokoulutusmateriaalit • Ohjeistukset ja koulutuspalvelut • Tukisivusto

  (support.edujee.com) • Tekninen käyttötuki (helpdesk) • Hallinnollinen käyttötuki • Asiakasräätälöinnit (ulkoasu, rajapintatyöt)
 10. Referenssit • Eurokoodi9 - metallialan organisaatiot • Metsäalan oppimis- ja

  innovointiympäristö • Rautaruukki Oyj - kansainvälinen koulutusympäristö, teräsrakentamisen oppimis- ja koulutusympäristö (TROK) • TAMK (Raksu osaamisympäristöt)
 11. LISÄTIETOJA: CEO Tuomo Paakkanen, D.Sc.(Admin.) 040 578 8750 tuomo.paakkanen@ebax.fi www.edujee.com