Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ebax Keycode Yleisesitys

Ebax
February 18, 2014

Ebax Keycode Yleisesitys

Ebax Keycode yleisesitys

Ebax

February 18, 2014
Tweet

More Decks by Ebax

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ebax Keycode mobiiliratkaisut

 2. Mobiilikoodit • Fyysisiin kohteisiin liittyy usein digitaalista tietoa ja palveluita.

  Mobiilikoodien avulla tämä tieto voidaan linkittää kohteisiin/tuotteisiin. • Käyttäjillä on mukanaan mobiililaite, jonka avulla digitaalisten tietojen ja palveluiden hyödyntäminen on mahdollista. • Käyttäjälle voidaan tarjota juuri oikeaa tietoa ja oikeassa paikassa. • Mobiilikoodistandardit (QR ja NFC) ovat laaja-alaisessa käytössä monilla eri sovellusalueilla. • Kaksisuuntainen kanava, jonka avulla voidaan välittää informaatiota.
 3. Nykytilanne ja haasteet • Organisaatioilla ja -yrityksillä alkaa olla kokemuksia

  mobiilikoodeista mutta suuremmat panostukset ja todellinen käyttöönotto on vielä alkutekijöissään. Erityisenä ongelmana on se, että koodeja hyödynnetään puuttellisen tiedon varassa ja jopa virheellisesti. • Yksittäisten mobiilikoodien tuottaminen helppoa mutta vaatii huolellisuutta ja monien asioiden huomioonottamista. • Koodien tuotantoprosessi haastava koska tietosisältöjen paikat vaihtuvat, tuottajia ja ylläpitäjiä on useita myös tulostus kuluttaa aikaa. • Kun hallinnoitavia koodeja on paljon (kohteita, käyttöalueita) hallinnointi on työlästä ja aiheuttaa ongelmia.
 4. Keycode palvelun sisältö • Verkkopalvelu, joka huolehtii koodeista ja niihin

  liitettävästä informaatiosta. Verkkopalvelu sisältää käyttöoikeuden palveluun, koodikohtaisen seurannan, tilastot, sekä mobiilipalveluita (oma sivu, käyttäjätyytyväisyys, äänestys/ kannatus). • Laadukkaat tarrat erilaisiin fyysisiin kohteisiin (tuotteet, esitteet, kyltit, ilmoitustaulut, kiinteistöt, ajoneuvot, jne.) • Ohjeet siitä mikä Keycode on, miten sitä käytetään ja miten omia koodeja luodaan (A2, A3 ja A4 kokoisia laadukkaita esitteitä/julisteita). • Koulutusmateriaali, jonka avulla Keycoden käyttöä voidaan tehostaa.
 5. Koodien hyödyntäminen • Eri kohteissa voi olla erilaisia mobiilikoodeja joilla

  kerätään ja jaetaan informaatiota. • Asiakkaat lukevat/hyödyntävät koodien tarjoamia sisältöjä ja palveluita omilla mobiililaitteillaan (kännykkä, pad) tai tietokoneellaan. • Palvelun tarjoaja voi seurata koodien lukua ja reagoida saatuihin palautteisiin omalta tietokoneeltaan. • Tarjottavan koodien sisältöä voidaan muuttaa reaaliaikaisesti. Esim. ajankohtainen informaatio tai asiakkaalle suunnattu kysely.
 6. Ebax Keycode sovellusalueita • Opetus- ja koulutus • Markkinointi •

  Huolto- ja ylläpito • Palautteet • Logistiikka • Tiedotus ja uutiset • Tuotteet ja palvelut • Ulkoiset palvelut (apps) • Kulunvalvonta • Ajanviete ja viihde
 7. Keycode on kustannustehokas • Soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen asiakkaalle ja

  muille sidosryhmille (tiedotteet, palautteet, ohjeistukset jne). • Palvelu on 24/7 käytettävissä ja koodeja voi olla useissa eri paikoissa (Tekniset tilat, tuotteet, ilmoitustaulut, kyltit, seinät, luokat, opetuskohteet, esitteet, dokumentit, julisteet jne.). • Tukee mainiosti olemassa olevia laitteistoja, sisältöjä sekä palveluita. • Helposti omaksuttava, vähentää työmäärää ja säästää aikaa.
 8. Kokonaisvaltainen ratkaisu • Lähtökohta: Yksittäiset QR koodit sopivat yksittäisiin kohteisiin/

  tapauksiin. QR generaattoreilla tuotettavien koodien määrän kasvaessa niihin liittyvä hallinnointi muuttuu vaikeammaksi. QR koodit itsessään eivät ole kokonaisratkaisu tuotettaessa laadukasta mobiilipalvelua. • Tavoite: Mobiilipalveluiden laajamittaisempi hyödyntäminen käyttökohteessa. Systemaattinen palvelu käyttöönottomalleineen, joka tukee laaja-alaista ja yleiskäyttöistä koodeihin liittyvää tuotantoa ja niiden laajamittaista hyödyntämistä. Toimiva kokonaisuus lähtee hyvästä palvelualustasta, laadukkaista ohjeistuksista, tageista (tarrat) ja muista oheispalveluista.
 9. Keycode tarjoaa ratkaisuja “Tavoitteenamme on ollut rakentaa mobiilikoodeihin perustuvia laaja-

  alaisia ja systemaattisia kokonaisratkaisuja asiakkaillemme. QR koodit ovat lähtökohta ja perusta mutta eivät sellaisenaan useinkaan riitä tarjoamaan laadukasta palvelukokonaisuutta tyypillisissä asiakasratkaisuissa.” ! CEO Tuomo Paakkanen, Ebax Oy
 10. Ebax Keycode etuja • Keycode palvelu tukee sekä QR että

  NFC -mobiilikoodistandardeja. • Koodin sisältö on muutettavissa jälkikäteen (uudelleenohjaus). • Koodien käyttöä voidaan seurata ajallisesti ja alueellisesti. • Koodeja voidaan hallinnoida suuria määriä. • Soveltuu moniin eri medioihin (tekstit, äänet, kuvat, videot). • Kokonaisratkaisut (ohjeistukset, koulutukset, tagit ja tarrat).
 11. Miksi Ebax Keycode? • Informaatiota on tarjolla mutta se ei

  ole käyttäjien saatavilla ja hyödynnettävissä. Mobiilikoodeilla voidaan haluttu tieto tai palvelu välittää käyttäjälle. • Tiedon jakaminen ja kerääminen on helppoa. Uudenlainen kommunikointi- ja viestintäkanava. • Voidaan jakaa monipuolisempaa informaatiota (mm. ääni-, video- ja simulaatio). “Rikkaampia” kokemuksia ja elämyksiä. • Mahdollistaa palvelut joita muuten vaikea toteuttaa esim. resurssisyistä (Virtuaalinen esittelykierros, kieliversiot).
 12. • Optimoitu (pistekoko, kontrasti jne.) • Sisältää ULR-osoitteen (käytettävissä myös

  ilman QR/NFC lukijaa) • Kaikki koodit uudelleenohjattavissa • Käyttön seuranta, kohdesisällön muuttaminen jälkikäteen Ebax Keycode tarra/tagi NFC Uniikki URL -osoite QR LOGO/BRÄNDI * voidaan laittaa asiakkaan oma logo tai brandi OHEISTIETO * optionaalinen (saatavissa esim. tarra-arkkeina)
 13. • QR ja/tai NFC • Uniikkeja (jokainen tagi on erilainen)

  • Useita kokoja (esim. A1,A2...A8) • Eri materiaaleja alumiini/muovi/paperi • Symboliikka, logot, brandit Laadukkaat tagit
 14. Keycode koodien hallinnointi • Tavoitteena vähentää koodien tuottamiseen, hallinnointiin ja

  hyödyntämiseen liittyvää työmäärää. • Palvelun tarjoaja kontrolloi kokonaisvaltaisesti tiettyjä koodeja ja niiden sisältöjä. • Koodit voidaan liittää helposti tarroihin ja painotuotteisiin mikä nopeuttaa/helpottaa niiden käyttöönottoa. • Ylläpito voidaan toteuttaa “etänä” ja sitä voi tehdä käytännössä kuka tahansa oikeudet omaava henkilö. Ebax Keycode tehostaa työprosesseja sekä parantaa mobiilikoodipalveluiden laatua.
 15. Laadukkaita ohjeistukset käyttäjille • Ohjejulisteet, esitteet • Useita eri kokoja

  (A2, A3, A4, jne.) • Seiniin, näyteikkunoihin, sisääntuloauloihin, ilmoitustauluille • Eri kieliversiot Mobiilikoodit ovat yleisessä käytössä monilla eri toimialoilla ja ne ovat tuttuja yhä useammille käyttäjille. Tietoisuutta koodeista voidaan parantaa erillisillä ohjeistuksilla.
 16. Esim. Keycode palaute • Yleispalautteet • Kyselyt (mielipiteet, tehtävät) •

  Arviot (koulutuksen laatu) • Ideat ja kehittämisajatukset • Keskustelut
 17. Keycode API - rajapintapalvelut Keycode voidaan integroida ulkoisiin palveluihin standardin

  rajapinnan avulla. Palvelupyyntö Tarjottava palvelu PALVELU X EBAX KEYCODE
 18. • Yrityksen verkkopalveluihin liitetään haluttu informaatio keycode.co verkkopalvelussa (esim. 1000

  kappaletta mobiilikooditarroja). • Asiakkaalle on toimitettu valmiita mobiilikoodeja tai asiakkaalla on hyvä tulostusratkaisu koodien tulostamiseen. • Koodien liittäminen kohteisiin on helppoa ja vaivatonta. Koko toimenpide kestää tarkistuksineen vain hetken. • Loppukäyttäjät hyödyntävät mobiilikoodeihin liitettyä informaatiota omilla päätelaitteillaan. Käyttöastetta on mahdollista seurata koodikohtaisesti. Esimerkki: Palvelun toiminta
 19. Asiantuntija- ja koulutuspalvelut Selvitykset, kartoitukset - Mobiilipalveluiden toimivuus - Ulkoasuratkaisut

  - Työprosessit - Integrointipalvelut ja liittymät muihin palveluihin - Tulostusratkaisut .... 
 
 
 
 
 
 
 - Mobiilipalvelut teollisuudessa - Mobiilipalvelut markkinoinnissa - Mobiilikoodit museoissa - Mobiilikoodit kirjastoissa - Mobiilikoodit kiinteistöissä - Mobiilikoodit pakkauksissa - Mobiilikoodit matkailussa .... ! ! Koulutus ja webinaarit Mobiilikoodeihin liittyvät asiantuntija- ja koulutuspalvelut täydentävät kokonaisuutta myös haastavissa asiakasratkaisuissa.
 20. Mobiilisivut ja sisältöpalvelut Laadukkaat sisältöpalvelut yhteistyössä partnereidemme kanssa “avaimet käteen”

  -periaatteella - suunnittelusta palveluiden ylläpitoon. Videotuotanto Multimediatuotanto ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Mobiilisivut
 21. Hinnoittelu • Peruspalvelu (organisaatio/verkostokohtainen) • Verkkopalvelu (koodien hallinta, mobiilisivut, seuranta-

  ja tilastointi, rajapintapalvelut sekä käyttäjäroolit) • Ei kanavarajoitteita, rajattomasti kohteita, miljoonia koodeja • Lisähinnoittelu • Julisteet/tarrat ja muut painotuotteet • Rajapintapalvelut olemassa oleviin tietojärjestelmiin • Taustapalvelut (esim. selvitykset, räätälöidyt mobiilisivustot/palvelut)
 22. http://keycode.co myynti@keycotek.com +358 40 578 8750