$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Debian

Gregory
October 08, 2016

 Debian

Debian is een vrij besturingssysteem.

Gregory

October 08, 2016
Tweet

More Decks by Gregory

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Debian CGC, 8 oktober 2016

 2. None
 3. Mijn naam is Gregory

 4. Ik werk voor mijn webdesign studio www.desikn.be

 5. Debian GNU/Linux

 6. GNU

 7. GNU GNU's Not Unix

 8. None
 9. GESCHIEDENIS VRIJE SOFTWARE

 10. GESCHIEDENIS

 11. GNU (GNU's not Unix) In 1984 door Richard Matthew Stallman

  (RMS) gelanceerd. Doel is een volledig vrij besturingssysteem voor computers.
 12. None
 13. VRIJE SOFTWARE

 14. Wat is een computer? Computer is een universele machine.

 15. Computer Computer doet elke berekening. Instructies nodig om die berekening

  te doen. Het programma bevat de instructies. Met een programma kan je een computer bijna alles laten doen.
 16. None
 17. Wie geeft de computer instructies? De gebruiker of iemand anders?

 18. Jezelf?

 19. Groot bedrijf dat zegt wat je kan doen?

 20. Wie heeft er controle over jouw computer?

 21. Jij?

 22. Groot bedrijf?

 23. 2 mogelijkheden

 24. Het programma heeft controle over de gebruikers

 25. De gebruikers hebben controle over het programma

 26. De 4 vrijheden Een programma is vrije software wanneer het

  de gebruikers 4 essentiële vrijheden geeft.
 27. Vrijheid 0 De vrijheid om het programma te gebruiken voor

  elk doel.
 28. Vrijheid 1 De vrijheid om de manier waarop het programma

  werkt te bestuderen, en om het aan te passen aan je behoeften. De beschikbaarheid van de broncode is noodzakelijk.
 29. Vrijheid 2 De vrijheid om het programma te verspreiden, zodat

  je je naasten kan helpen.
 30. Vrijheid 3 De vrijheid om het programma te verbeteren en

  daarna te verspreiden, zodat de hele gemeenschap er voordeel uit kan halen. De beschikbaarheid van de broncode is noodzakelijk.
 31. GPL (GNU General Public License) De GPL is een copyleftlicentie

  voor software. De GPL stelt dat je met de software mag doen wat je wilt, inclusief aanpassen en verkopen, mits je dat recht ook doorgeeft aan anderen en de auteur(s) van de software vermeldt.
 32. GNU + Hurd Oorspronkelijk had het GNU-project een eigen alternatief

  voor de Unixkernel, Hurd. Hurd is nog altijd niet af. In 1992 werd de Linuxkernel onder de GPL door Linus Torvalds uitgebracht.
 33. Linux is klein onderdeel van GNU

 34. Vrije software vs. opensourcesoftware

 35. Vrije software (Free software) Is filosofisch, broncode beschikbaar. Free as

  in speech, not beer.
 36. Opensourcesoftware Is pragmatisch, broncode beschikbaar.

 37. Freeware Is gratis software, broncode niet beschikbaar. Freeware is geen

  vrije software!
 38. Opofferingen Wat is het leven zonder opofferingen? Iedereen kan opofferingen

  maken.
 39. Niet-vrije software niet gebruiken

 40. Linux

 41. Linux Linus + x (Unix)

 42. None
 43. GESCHIEDENIS VOOR- EN NADELEN DISTRIBUTIES DESKTOPOMGEVINGEN

 44. GESCHIEDENIS

 45. GNU/Linux GNU software met de Linuxkernel.

 46. Linuxkernel In 1992 door Linus Torvalds uitgebracht.

 47. None
 48. Linus torvalds' mededeling op Usenet in 1991 “Hello everybody out

  there using minix - I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones.”
 49. Welke besturingssystemen? Linuxdistributies, Android, Tizen, webOS, enz.

 50. Welke toestellen? Supercomputers, servers, desktops, laptops, tablets, smartphones, smartwatches, smarttv's,

  routers, settopboxen, GPS'en, enz.
 51. VOOR- EN NADELEN

 52. Voordelen Geen licentiekosten Opensourcesoftware Schaalbaar Veilig Weinig onderhoud Leuk

 53. Nadelen Keuze Drivers Bepaalde software Spelletjes

 54. DISTRIBUTIES

 55. Linuxdistributies Distributies of distro's zijn GNU/Linux varianten.

 56. Distributies

 57. De populairste distributies 1. Linux Mint 2. Debian 3. Ubuntu

  4. openSUSE 5. Fedora Volgens DistroWatch.com.
 58. Pakketbeheersoftware De installatie en verwijdering van software wordt gedaan door

  de pakketbeheersoftware. De bekenste zijn APT (met dpkg) en YUM (met rpm). Debian en Debiangebaseerde distro’s gebruiken APT.
 59. DESKTOPOMGEVINGEN

 60. Wat is een desktopomgeving? Een desktopomgeving is een (grafische) omgeving

  voor een computer.
 61. Enkele desktopomgevingen GNOME (Budgie) Cinnamon MATE Xfce LXDE KDE

 62. Debian desktopomgevingen

 63. GNOME GNOME heeft mooie gebruiksvriendelijke software. GNOME Shell is de

  gebruikersinterface van GNOME 3. GNOME Shell biedt een eenvoudige en moderne gebruikersomgeving. Uitbreidbaar met GNOME Shell extensies.
 64. GNOME

 65. GNOME

 66. GNOME

 67. Budgie Budgie maakt gebruik van GNOME. Budgie biedt een eenvoudige

  en elegante gebruikersomgeving.
 68. Budgie

 69. Budgie

 70. Cinnamon Cinnamon is een fork van GNOME Shell. Cinnamon wordt

  ontwikkeld door het Linux Mint-team. Cinnamon biedt een traditionelere gebruikersomgeving.
 71. Cinnamon

 72. Cinnamon

 73. MATE MATE is een fork van GNOME 2 en heeft

  de klassieke gebruikersomgeving van GNOME 2. De naam is afgeleid van de yerba mateplant.
 74. MATE

 75. MATE

 76. Xfce Xfce is voor minder krachtige computers. Xfce biedt een

  lichtgewicht grafische gebruikersomgeving.
 77. Xfce

 78. Xfce

 79. LXDE LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment) is voor minder krachtige

  computers. LXDE is sneller dan Xfce, maar heeft minder ingebouwde functionaliteit.
 80. LXDE

 81. LXDE

 82. KDE KDE (K Desktop Environment) is uitgebreid te configureren. Plasma

  is de nieuwe desktopomgeving van KDE.
 83. KDE

 84. KDE

 85. Debian

 86. Debian Debra + Ian

 87. None
 88. GESCHIEDENIS ONTWIKKELMODEL VERSIES PAKKETBEHEER

 89. GESCHIEDENIS

 90. Debian Debian is een vrij besturingssysteem. Debian wordt ontwikkeld door

  vrijwilligers over de hele wereld. Voornamelijk opgebouwd uit GNU-software.
 91. Debian familieboom

 92. Debiandistributie In 1993 door Ian Murdock uitgebracht. Gestorven, 42 jaar

  oud, op 28 december 2015.
 93. None
 94. ONTWIKKELMODEL

 95. Oldstable: de vorige stable Stable: officiële versie Testing: in ontwikkeling,

  maar stabiel Unstable: in ontwikkeling, minder stabiel Unstable Testing | Stable → →
 96. Debian cyclus

 97. VERSIES

 98. De namen van de versies zijn namen van karakters uit

  Toy Story. Debian 7: Wheezy (Oldstable) Debian 8: Jessie (Stable) Debian 9: Stretch (Testing, in ontwikkeling) Sid (Unstable), het jongetje dat het speelgoed kapot maakt.
 99. PAKKETBEHEER

 100. Softwarepakketten Ongeveer 50000 softwarepakketten voor een tiental computerarchitecturen. Strikt gescheiden

  in vrije en niet-vrije software. Voor de selectie van software worden de Debian Vrije Software Richtlijnen (DFSG) gehanteerd. De verschillende ‘software repositories’ (pakketbronnen) zijn gescheiden in main-, contrib- en non-free-repo's.
 101. sources.list Apt gebruikt een bestand dat de “bronnen” oplijst waarvan

  de pakketten opgehaald kunnen worden. Het bestand is /etc/apt/sources.list. deb http://httpredir.debian.org/debian jessie main contrib non-free deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main contrib non-free deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
 102. Pakketbeheerder

 103. Met de apt-pakketbeheerder kunnen softwarepakketten geïnstalleerd, beheerd en geüpdatet worden.

  Apt-frontend: een command-line-interface Aptitude-frontend: een ncurses-interface Synaptic-frontend: een grafische interface
 104. APT Advanced Package Tool

 105. APT voor het behandelen van pakketten apt-get update apt update

  update wordt gebruikt om de indexbestanden van beschikbare pakketten terug te synchroniseren met hun pakketbronnen.
 106. APT voor het behandelen van pakketten apt-get upgrade apt upgrade

  upgrade wordt gebruikt om vanaf de pakketbronnen die in het bestand /etc/apt/sources.list vermeld worden, de recentste versies te installeren van alle pakketten die momenteel op het systeem geïnstalleerd zijn. Bij apt upgrade zullen nieuwe pakketten geïnstalleerd worden als dat noodzakelijk is, maar geïnstalleerde pakketten zullen nooit verwijderd worden apt-get dist-upgrade apt full-upgrade dist-upgrade vervult niet enkel de functie van upgrade, maar handelt bovendien op een intelligente manier vereisten af die bij de nieuwere pakketversies veranderd zijn. full-upgrade zal ook geïnstalleerde pakketten verwijderen als dat nodig is om het systeem volledig op te waarderen.
 107. APT voor het behandelen van pakketten apt-get install apt install

  install wordt gevolgd door een of meer pakketten die men wenst te installeren of op te waarderen. apt-get remove apt remove remove is identiek aan install behalve dat pakketten ermee verwijderd in plaats van geïnstalleerd worden. apt-get purge apt purge purge is identiek aan remove behalve dat pakketten verwijderd en gewist worden (ook eventuele configuratiebestanden worden verwijderd).
 108. APT voor het behandelen van pakketten apt-get clean apt clean

  clean ruimt de lokale opslagplaats voor opgehaalde pakketbestanden op. apt-get autoclean apt autoclean autoclean ruimt de lokale opslagplaats voor opgehaalde pakketbestanden op die niet langer opgehaald kunnen worden.
 109. APT voor het behandelen van pakketten apt-get autoremove apt autoremove

  autoremove wordt gebruikt om pakketten te verwijderen die automatisch geïnstalleerd werden en nu niet langer nodig zijn.
 110. APT voor het behandelen van pakketten apt-cache search apt search

  search doorzoekt de volledige inhoud van alle beschikbare pakketlijsten. apt-cache show apt show show geeft de pakketsteekkaarten weer van de genoemde pakketten.
 111. dpkg Debian pakketbeerder

 112. dpkg, pakketbeheerder voor Debian dpkg -i pakketbestand Installeer het pakket.

  dpkg --configure pakketbestand Configureer een pakket dat uitgepakt, maar nog niet geconfigureerd werd. Indien echter -a of --pending opgegeven wordt, worden alle uitgepakte maar niet- geconfigureerde pakketten geconfigureerd. dpkg -r pakketbestand Verwijder een geïnstalleerd pakket. Dit verwijdert alles behalve de configuratiebestanden.
 113. None
 114. Dank u voor uw aandacht!

 115. Bronnen Wikipedia (www.wikipedia.org) GNU (www.gnu.org) Linux Screenshots (www.linuxscreenshots.org) morgueFile (www.morguefile.com)

  National Geographic (photography.nationalgeographic.com) "Introduction to Free Software and the Liberation of Cyberspace" (www.fsf.org/blogs/rms/20140407-geneva-tedx-talk-free-software-free-society)