Dream of the Decision Maker: Optimality of Strategic Decisions

Dream of the Decision Maker: Optimality of Strategic Decisions

Faculty Seminars, Baskent University

F800bb1e61b1a368d91a26c360cfa599?s=128

H. Kemal Ilter

March 25, 2009
Tweet

Transcript

 1. Dr. H. Kemal İlter Başkent Üniversitesi 25 Mart 2009, Başkent

  Üniversitesi, İİBF Çarşamba Seminerleri, Ankara Karar Vericinin Rüyası: Stratejik Kararlarda Optimallik 9
 2. S. A. Kauffman E. D. Weinberger Uyum Yüzeyi (NK) Kuramı

  1989 D. Levinthal Örgütsel yapıların evrimi 1996 1859 On the Origin of Species by Means of Natural Selection C. Darwin Doğa Bilimleri 1800 Floreal J. B. Lamarck Doğa Bilimleri 1851 H. Spencer Felsefe Social Statics E. D. Beinhocker B. McKelvey M. Reuf Örgütsel gelişim ve değişim 1997 2000 K. Frenken Yenilik ağları I. P. McCarthy Y. K. Tan Teknoloji seçimi J.W. Rivkin N. Siggelkow Yapışkan noktalar 2002 1798 T. R. Malthus Ekonomi Essay on the Principle of Population 1776 A. Smith Ekonomi An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 1932 S. G. Wright Genetik The Roles of Mutation, Inbreeding, Crossbreeding and Selection in Evolution
 3. UYUM Hayatta kalma Uyum gösterme ve varolma yeteneği Üreme Dayanıklılık

  ve benzer sistemler üretme yeteneği
 4. Uyum Yüzeyi Stratejik Karar İşletme Stratejisi Uyum Değeri 01100010 01100011

 5. N K Sistem bileşenleri arasındaki ilişki derecesi Sistem bileşenlerinin sayısı

  Tasarım Uzayı (N-boyutlu olasılık uzayı) Uyum Yüzeyi NK
 6. N = 2, K = 1 N = 4, K

  = 2 N = 3, K = 1
 7. K = 0 En Düşük Karmaşıklık K = N-1 En

  Yüksek Karmaşıklık
 8. None
 9. None
 10. Karar = A + B + C Bileşenler A =

  {0, 1} B = {0, 1} C = {0, 1} Uyum Yüzeyi Büyüklüğü = 23 = 8 Karar = A + B + C Bileşenler A = {0..7} B = {0..3} C = {0..15} Uyum Yüzeyi Büyüklüğü = 29 = 512 Karar = A + B + C + D + E + F + G + H Bileşenler A = {0..7} B = {0..3} C = {0..15} D = {0..3} E = {0..1} F = {0..15} G = {0..1} H = {0..3} Uyum Yüzeyi Büyüklüğü = 219 = 524,288
 11. 000 0.40 011 0.60 101 0.63 001 0.50

 12. Global Optimum Yerel Optimum

 13. % 0 % 100 % 0 % 100 Optimal %

  62.3 Optimal % 100 % 0 % 47.8 Alt-Optimal Optimal değil
 14. A 0 11 B Karar Verici 0 1 0.25 0.30

  Seçenekler Uyum Değerleri 0 .50 0.80 010 011 000 001 0 .70 0.60 0 .40 0.70 110 111 100 101 0 .30 0.85 Seçenekler Uyum Değerleri 0 .15 0.65 10 11 00 01 0 .40 0.60 Seçenekler Uyum Değerleri 011 Yerel Optimum (Karar Vericinin Kararı) Global Optimum Pasif / Aktif 000 Başlangıç Yapışkan Nokta
 15. 010 (0.50) 011 (0.80) 111 (0.70) 110 (0.40) 100 (0.30)

  101 (0.85) 001 (0.60) 000 (0.70) Global Optimum Yerel Optimum Yapışkan Nokta (Sticking Point)
 16. Yöneticilerin Son Kararı Etkilemesi Yöneticilerin Yerel Optimuma Bakışı Yöneticilerin İsteksizliği

  ve Kararlarda Değişiklik Karar Seçenekleri Sayısı Yöneticilerin İşletme Amacını Gözetmesi Yöneticilerin Sorumluluklarını Devretmesi Örgütsel Yapının Zamanla Değişimi Farklı Örgütsel Yapıların Karmaşıklığı Karar Vericinin Onay Makamı Olması Yönetici Sayısı Paylaştırılan Karar Sayısı/Oranı Karar Bileşenleri Arasındaki İlişki Karar Düzeylerinin Sayısı
 17. Yöneticilerin Son Kararı Etkilemesi Yöneticilerin Yerel Optimuma Bakışı Yöneticilerin İsteksizliği

  ve Kararlarda Değişiklik Karar Seçeneklerinin Sayısı Yöneticilerin İşletme Amacını Gözetmesi Yöneticilerin Sorumluluklarını Devretmesi Örgütsel Yapının Zamanla Değişimi Farklı Örgütsel Yapıların Karmaşıklığı Karar Vericinin Onay Makamı Olması Yönetici Sayısı Paylaştırılan Karar Sayısı/Oranı Karar Bileşenleri Arasındaki İlişki Karar Düzeylerinin Sayısı Karar Karar Verici Yönetici Örgütsel Yapı Optimallik Model
 18. Analitik Model Simülasyon Genetik Programlama

 19. Analiz Parametresi L01/L02 L03/L04 L05/L06 L07/L08 L09/L10 L11/L12 L13/L14 Karar

  Verici Türü Aktif/Pasif Yönetici Sayısı 2 Her bir yöneticinin üstlendiği karar sayısı 1-1 1-2 2-2 1-3 3-3 2-4 1-5 Karar bileşenleri arasındaki ilişki düzeyi K=N-1 (Yüksek karmaşıklık) Yöneticilerin karar vericiye iletebildikleri karar seçeneği sayısı 1 Karar düzeylerinin sayısı 1 Karar bileşenleri arasındaki ilişki düzeyi Eşit ağırlıkta etkilenme durumu Senaryolar
 20. L01/L02: 1-1 L03/L04: 1-2 L05/L06: 2-2 L07/L08: 1-3 L09/L10: 3-3

  L11/L12: 2-4 L13/L14: 1-5
 21. L11/L12 ve L13/L14 için Örnek Uyum Yüzeyi L05/L06 ve L07/L08

  için Örnek Uyum Yüzeyi
 22. Verilen kararın, İKO: Yöneticilerin Kararlarının Birleşiminin Optimallik Olasılığı A-OO: Alt-Optimallik

  Olasılığı OO: Optimallik Olasılığı UO: Uyum Oranı
 23. Verilen kararın, İKO: Yöneticilerin Kararlarının Birleşiminin Optimallik Olasılığı A-OO: Alt-Optimallik

  Olasılığı OO: Optimallik Olasılığı UO: Uyum Oranı
 24. None
 25. Karar Bileşenleri Arasındaki İlişki (L03/L04) Aktif Karar Verici Pasif Karar

  Verici
 26. Paylaştırılan Karar Sayısı/Oranı

 27. Aktif Karar Verici Pasif Karar Verici Karar Seçeneklerinin Sayısı

 28. Karar Vericinin Onay Makamı Olması

 29. Model Aktif karar verici için optimallik olasılığının korelasyonu -0.57 ?

  Karar Seçeneklerinin Sayısı Paylaştırılan Karar Sayısı/Oranı Karar Bileşenleri Arasındaki İlişki OPTİMALLİK UO: Uyum Oranı OO: Optimallik Olasılığı A-OO: Alt-Optimallik Olasılığı İKO: Yöneticilerin Kararının Optimal Olma Olasılığı 0.97 0.96 0.83 0.88 0.95 0.90 Yöneticilerin Son Kararı Etkilemesi Yöneticilerin Yerel Optimuma Bakışı Yöneticilerin İsteksizliği ve Kararlarda Değişiklik Yöneticilerin İşletme Amacını Gözetmesi Yöneticilerin Sorumluluklarını Devretmesi Karar Vericinin Onay Makamı Olması Yönetici Sayısı Örgütsel Yapının Zamanla Değişimi Farklı Örgütsel Yapıların Karmaşıklığı Karar Düzeylerinin Sayısı
 30. Ağırlıklandırılmış Sonuç

 31. % 100 % 0 % 83.02 L02: A 1-1 Alt-Optimalite

  Aralığı % 4.80 L09: P 3-3
 32. 9 Karar Vericinin Rüyası: Stratejik Kararlarda Optimallik Dr. H. Kemal

  İlter Başkent Üniversitesi kilter@baskent.edu.tr http://www.hkilter.com