Economia de l'Empresa (3)

8134c45512581a454768dbfa84f732fe?s=47 Joan Tubau
December 02, 2017

Economia de l'Empresa (3)

8134c45512581a454768dbfa84f732fe?s=128

Joan Tubau

December 02, 2017
Tweet

Transcript

 1. 3.

  Preguntes 3 Si tots tindreu el títol, ¿per qué són

  importants les notes? I si no són (tan) importants? Què significa un bon CV? Què hi fan tants Macs a l'Starbucks? 4€ per un cafè? Quins són els perills de comprar-se un cotxe de 2a mà? Per què Merkel no va voler garantir el deute de Grècia? Per què la següent crisi bancària és qüestió de temps?
 2. 4.
 3. 5.

  Interessos divergents 4 tipus de relacions. Comercial, laboral, capital i

  polític Guany col·lectiu en una empresa que afavoreixi espec. Un cop constituïda, conflicte d'interessos. Free-rider Preferim intercanvi, però cancel·lo si no me'n puc refiar Sindicats i direcció TMB. Oportunisme, recursos públics Vagues en el sector privat. Protecció contractual ex ante
 4. 6.
 5. 7.

  Contracte Definició. Acord voluntari per organitzar una transacció Explícit. Per

  escrit, obligacions clares (hipoteca, notari) Implícit. No exigible judicialment, conjunt d'expectatives Societat mercantil, stakeholders. Interessos individuals Modelitzarem amb dos jugadors. Teoria de l'agència Quin incentiu teniu per fer bé la vostra feina? Reputació!
 6. 8.
 7. 9.

  Cost agència Invertim en salvaguarda fins òptim amb pèrdua residual

  Supervisió. Principal vigila, condiciona activitat agent Garantia. Agent inverteix per protegir la relació (fiança) Investigar solvència, auditoria externa. O avalar amb x Oportunisme anticipat. Repartim en funció d'elasticitats Tecnologia contractual, innovació. Oportunitat de negoci
 8. 10.
 9. 11.
 10. 12.

  Informació, again Asimetria. Perdem oportunitats mútuament beneficioses Aquí tothom especula,

  preu reserva. Informació = Poder Sistema legal. Contracte imperfecta o, pitjor, no garantit Desavinences lletra petita. 30€, cobertura Riviera Maya Anar a judici és costós. Mecan. d'execució, blockchain Segons nivell incertesa. Com garantir-ne el compliment?
 11. 13.
 12. 14.
 13. 15.
 14. 16.

  Informació asimètrica pre-contractual 1a part. Cerca d'informació i disseny del

  contracte Abans de firmar. Desconeixem característiques servei Estratègies: Senyalització, auto-selecció i agrupació Pèrdua residual òptima. Ens retrobem amb un vell amic Toca invertir-hi recursos. Encara que sembli una pèrdua Sense, no hi hauria intercanvi. UPF permet obtenir feina
 15. 17.
 16. 18.

  Selecció adversa Estafadors professionals. Mòbil, denúncia falsa robatori Ens quedem

  sense mercat si no els podem diferenciar Cotxes 2a mà. Alternatives: Tiets, garantia, Mundiauto Descapotable a tot risc. Discriminació per edat, ¿i sexe? 10% valor al sortir per la porta. Viable amb salvaguardes Comunicació pot resoldre aquesta situació. Sóc creïble?
 17. 19.
 18. 20.
 19. 21.
 20. 22.

  Senyalització Signalling en anglès. Agent transmet categoria principal Pot no

  tenir relació amb transacció. Senyal no-replicable Més efectiu quan cost alt. Temps, no sempre diners Luxe i naturalesa humana. Falsificacions Louis Vuitton Només llicenciats Harvard. CV amb 3 anys a McKinsey Què necessites per entrar a Google? On aconsegir-ho?
 21. 23.
 22. 24.
 23. 25.

  Mock interview: Standard questions, case resolution and salary negotiation Google

  Hiring Policy •  Emergent leadership, employees take leadership roles in a team when appropriate and then step back and let someone else lead •  The ability to pull together disparate pieces of information on the fly (creativity) •  The humility to accept the better ideas of others and to take a strong position but then change in the face of new facts •  Ownership of work and projects (responsibility) •  Expertise, because habitual practice and experience mean simpler answers
 24. 26.

  Híbrid. T'agrada dir-ho menys del que t'agrada conduir-lo iPhone X.

  T'estan dient que són luxe, i que ja no hi arribes
 25. 27.
 26. 28.
 27. 29.
 28. 30.

  Auto-selecció Screening en anglès. Contracte revela informació oculta Com? Deixant

  que l'agent s'auto-discrimini... mai gratuït Classe després d'una Pompeu Farra. Cinema en V.O. Assegurança amb franquicia (import mínim no cobert) Salari retribució creixent. Atenció, ¿quin perfil atrauré? Voldries entrar a una empresa que cobra per treballar?
 29. 31.
 30. 32.
 31. 33.
 32. 34.
 33. 35.

  Agrupació Pooling en anglès. Firmar en bloc, mateixes condicions Seguretat

  Social no discrimina entre bons i mals agents Prescindim del mercat. Tothom obligat a contractar Calculo prima segons cost mig. Obamacare, subvenció O penalització si gaudeixes de bona salut. Dieta sana? Fumador pagant tractament. Quan ja és contribuent net
 34. 36.
 35. 37.
 36. 38.

  Informació asimètrica post-contractual 2a part. Execució del contracte i avaluació

  de resultats Després de firmar. Ignorem nivell esforç, compromís Estratègies: Supervisió i retribució segons rendiment Model del principal-agent. Qui contracta a qui? Deure dels accionistes és vigilar als directius. Dividend Resultats observables a ll/t. Gestió empresarial de l'I+D
 37. 39.
 38. 40.
 39. 41.

  Risc moral Agent canvia comportament un cop ha firmat. Protecció

  Principal enfadat. No és el que havíem pactat! Històric d'accidents diu que ets prudent al volant Decideixes assegurar a tot risc. Conduiràs més ràpid? Rescat bancari. Què faré en un escenari de bombolla? Gestor hedge fund amb patrimoni al fons. Stock options
 40. 42.
 41. 43.
 42. 44.
 43. 45.
 44. 46.

  Cobrar per rendiment Lligar pagament a resultats si correlació amb

  esforç alta Solució a risc moral. Comercials cobren un percentatge Incentius perversos, qualitat. Unintended consequences Beneficis, però també pèrdues. Motor del capitalisme Professors, variables caràcter qualitatiu. Variació salarial I amb els estudiants? Estic fent les preguntes correctes?
 45. 47.
 46. 48.
 47. 50.
 48. 51.

  El joc de la gallina Els especuladors sanegen el mercat.

  Disciplina externa Premium. Si ho tens tan clar, ¿per què no vols apostar? Keynes tampoc va ajudar gaire. Capitalisme d'amiguets Eurobonds. Merkel no pagarà el teu Estat del benestar Deute vol dir esclavatge. Qui (no) financia les pensions Laffer i el mercat negre. Sense reformes, ja habitual
 49. 52.
 50. 53.
 51. 54.
 52. 55.

       

       .  '  ,    ,           .   , ,  : “  2004 2008     .      .   .     '    .    :  '      ,     .    . '              .” Nassim Nicholas Taleb
 53. 56.

  La crisi financera 2007-08 Bombolla, explicació psicològica. Nou-ric ho empitjora

  Quin paper hi juga el banc central? Enginyeria social Salari amb stock options. Només solucions top-down Too big to fail. Què passaria si no paguéssim rescat? El client mana. Similituds amb agències públiques La part negativa de la regulació. Il·lusió de seguretat
 54. 57.
 55. 58.
 56. 59.
 57. 60.
 58. 61.
 59. 62.
 60. 63.

  Quan el tonto de la classe obre immobiliària ... ...

  és hora de vendre't la casa (Refrany popular)
 61. 64.
 62. 65.
 63. 66.
 64. 67.
 65. 69.

  Preguntes 4 Et preocupa que el teu iPhone estigui fabricat

  a la Xina? Per què un fabricant de hardware compra xips a Intel? La instagramer hauria de llançar marca pròpia de roba? La pregunta ja clàssica: Should I make or should I buy? Per què ens relaxem amb la dieta després de la boda? Em perjudica la reforma laboral? Què hi diuen els joves?
 66. 70.
 67. 71.

  Integració Vertical. Encara que no sigui el teu punt fort...

  pot ser-ho Organitzar internament més fases del procés productiu Cap endarrere (Pirelli, cautxú). Endavant (Apple Store) Dell, contract manufacturer. Distribució via convencional Cost transacció intern major que l'extern. Outsourcing! Horitzontal. Fusió (Iberia) o complementari (Instagram)
 68. 72.
 69. 73.

  Per què integrar? Hipòtesi. 1. Monopoli. Ecosistema, nous llançaments 2.

  Secrets corporatius. Clàusula de confidencialitat 3. Impostos. Transferènc. intraempresa, enginyeria fiscal 'Made in China' afecta el preu. Property rights approach Ja integrat, desapareix competència entre proveïdors Quin incentiu tinc per complir? Burocràcies i pertinença
 70. 74.
 71. 75.
 72. 77.
 73. 78.

  Actius específics Si part del seu valor depèn de la

  continuitat de la relació Quasi-renda. Diferència entre valor de l'actiu dins i fora Monopoli contractual, després d'invertir-hi. Renegociació Expropiació quasi-rendes determina grau d'integració Petroliers menys integrats verticalment que oleoductes Actiu especialitzat sense especificitat. Dr. Cugat, genolls
 74. 79.
 75. 80.
 76. 82.
 77. 83.

  Tipus d'especificitat Física. Actiu movible però adaptat a un procés,

  servei De lloc. Proximitat geogràfica a unes instal·lacions prod. Temporal. Desequilibri, temps perdut buscant nou soci Capital humà. Formació dins l'empresa, no transferible Actius co-especialitzats. Messi, Xavi i Iniesta, millor junts Actius dedicats. Dissenyat segons necessitats de l'agent
 78. 84.
 79. 85.
 80. 86.

  Monopoli bilateral Subòptim. Principal no firma la inversió si no

  se'n refia El principal té també la possibilitat d'expropiar. KPMG Quasi-rendes es reparteixen llavors entre els dos actors Però lluitar per elles és costós, i no genera nova riquesa Salvaguarda protectora en bilateralitat. Doble amenaça A vegades en equilibri de menor nivell. Nash, matrimoni
 81. 87.
 82. 88.
 83. 89.

  Resposta organitzativa Renunciar a l'especialització. O invertir en salvaguardes A

  curt termini i a preu flexible. O llarg termini amb acord Integrem verticalment quan incertesa i especificitat alta Fischer Body, canvis. Coase no té tan clara l'expropiació Preferible opció del contracte a llarg. Joint ventures, etc. Franquicia, comercialitzar segons criteris. Fase expansió
 84. 90.
 85. 91.
 86. 92.

  Actius específics i contractació laboral Negociació salarial, repartim quasi-rendes. Guanyadors

  Treballador, vivenda. Empresari, coneixement específic Perill: No em formaré. Intensiu capital humà, fes-me soci Madogiwazoku, retribució ajornada. Com ajustem crisi? Conveni col·lectiu, també a escala nacional. Mercat dual Expropiació dificulta contractar. Facilita l'acomiadament!
 87. 93.
 88. 94.
 89. 95.
 90. 96.

  Sindicats Agent expropiador. Sense connotacions negatives Agent supervisor. Amenaça vaga,

  fa la lluita més justa Responsabilitat. Sense comprometre futur empresa, país PAC, acció conjunta. O per què fem pagar als autònoms Regulació excessiva. Contracte laboral per comercial El cas dels controladors. Què fa Reagan? ZP? Missatge?
 91. 97.
 92. 98.
 93. 100.
 94. 101.

  Matrimoni. No pots desitjar el que ja tens, és antinatural

  L'amor dura 3 anys. Es tracta d'imaginar-te al Sísif feliç
 95. 102.
 96. 103.
 97. 104.

  Mercat de cites i mercat matrimonial Monogamia, treva. Construcció social,

  ¿base biològica? Amor, l'explicació evolutiva. Mecanisme de compromís Inversions productives. Experiment natural, llei divorci A diamond is forever. Anell com una garantia contractual Nous models. Sexe, tecnologia n'ha reduït el cost però... Homes enveja sexual... emocional en dones. Idealització
 98. 105.
 99. 106.

  Gestió del risc a la tribu. Cacem el mamut i

  repartim Pooling... no en el mercat sexual. Alfa s'ho queda tot
 100. 107.
 101. 108.
 102. 109.
 103. 110.
 104. 111.