Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Johtajana jaksaminen | Jyri Juusti | Varma | Mika Lahtinen | Eficode

Johtajana jaksaminen | Jyri Juusti | Varma | Mika Lahtinen | Eficode

Nyt on tarjolla työkaluja kaaoksen reunalla navigoimiseen!

Tarkastelemme studiotilaisuudessa Varman Jyri Juustin johdolla johtajana jaksamista kolmesta näkökulmasta:

1) Puhumme työkyvystä, johtajan erkaantumisen hetkistä, vireestä ja fokuksesta, tavoista ja itsetutkiskelusta.

2) Käsittelemme sitä ympäristöä, jossa me johtajat työtämme teemme ja niitä jännitteitä, joita ohjelmistoalan työhön liittyy.

3) Tarkastelemme lisäksi sitä, mihin ihmiset ohjelmistoyrityksissä johtamista/johtajia tarvitsevat sekä johtamista eteenpäin kuljettavia kysymyksiä.

Mukana ohjelmistoyrityksen johdon näkökulmasta omia kokemuksiaan jakamassa on Eficoden Mika Lahtinen. Mika kertoo, mitä hän on omassa työssään ja työskentelytavoissaan kuluneen (korona)vuoden aikana muuttanut. Miten hän valmistautuu kohtaamaan oman porukkansa arjessa (Teamsin tai vastaavan välityksellä) ja mikä on tämän valmistautumisen merkitys. Lisäksi kuulemme, mitkä keinot Mikaa auttavat jaksamaan.

Ohjelmisto- ja e-business
PRO

April 19, 2021
Tweet

More Decks by Ohjelmisto- ja e-business

Other Decks in Business

Transcript

 1. JOHTAJANA JAKSAMINEN Jyri Juusti

 2. JYRI JUUSTI VARMA Jyri Juusti

 3. JOHTAJANA JAKSAMINEN • Kaaoksen reunalla navigointi • Mitä minä tarvitsen?

  • Mitä meille kuuluu? • Mihin minua johtajana tarvitaan?
 4. KAAOKSEN REUNALLA NAVIGOINTI Jyri Juusti

 5. KAAOKSEN REUNALLA NAVIGOINTI Jyri Juusti Yksimielisyys Varmuus Suurta Suurta Vähäistä

  Vähäistä Stabiilius Kaaos Kompleksisuus, kehkeytyminen Lähde: Heli Talja Metanoia-instituutin Organisaatio prosessina -konferenssi 10.5.19
 6. Minä Työ ohjelmisto- alan yrityksessä Minä ja johtajan työ Jyri

  Juusti
 7. MINÄ Jyri Juusti

 8. Työkyky Jyri Juusti

 9. TYÖKYKYSYKLI @varma_tweet Yksilön työkyvyn kehitys Yhteisen työn kehitys (Airila &

  Schaupp 2020) Jyri Juusti
 10. JOHTAJAN ERKAANTUMISEN HETKIÄ Usko loppuu, Toivo loppuu Aika loppuu Voimat

  loppuvat Tuki loppuu, Mielenkiinto loppuu, Rahat loppuvat Jyri Juusti
 11. TYÖKYKYVÄLINE Jyri Juusti LATAAN VOIMAVAROJA KULUTAN VOIMAVAROJA HUOMIONI ON MUUALLA

  KUIN TYÖN YTIMESSÄ HUOMIONI ON TULOKSELLISESSA TYÖSSÄ A. Voimavaroja lataavat rennot tekemiset E. Voimavaroja syövät tekemiset C. Hallitut rutiinit D. Into ja onnistumisen kokemukset työssä B. Tulospaineiset tekemiset
 12. VIRE JA FOKUS Jyri Juusti Jos fokus on hukassa, vireen

  hakeminen voi olla vaikeaa Jos vire on nollilla, ei fokusta jaksa etsiä Jos fokus on kohdillaan, virettä voi olla yllättävänkin paljon Jos vire on kunnossa, kestää paremmin sen, että maailma on keskeneräinen paikka
 13. TAVAT Jyri Juusti Pohdi • T u n n i

  s t a n k o o m i a t a p o Elintavat Käytöstavat Työtavat
 14. TAVAT Lähde: Keränen, Markus. Tapojen muotoilu tehokkaan toimeenpanon työkaluna. markus.keranen@nanohabits.com

  Heräte Käyttäytyminen Palkinto Jyri Juusti
 15. MITKÄ ASIAT LAUKAISEVAT TIETYN KÄYTTÄYTYMISRUTIININ? • Sama ajankohta, esimerkiksi aina

  iltapäivällä • Sama ihminen tai saman tyyppiset ihmiset • Tietyt tunteet • Tietty paikka • Sama tapahtuma, esimerkiksi yleensä kokouksen loppupuolella jne. Jyri Juusti Helena Åhman 2021
 16. JÄRJESTYS JA VAPAUS Liiallinen järjestys Vapauden toive (Puutio 2008) Järjestyksen

  toive Kontrolloivat toimet Kaoottinen tila Itseohjautuvuus Jyri Juusti
 17. MIKÄ ALAN TÖISSÄ ERKAANNUTTAA JA MIKÄ LIIMAA? Jyri Juusti

 18. MIKÄ ERKAANNUTTAA/LIIMAA? Työn suunta ja tavoitteet Oma elämä ja hyvinvointi

  Oppiminen ja ammatilliset näkymät Johtamisen käytännöt Yhteisö Asiakastyö Työvälineet Työnjako Säännöt, kulttuuri Työkuorman hallinta Jyri Juusti
 19. IHMETTELY Jyri Juusti Miten työ alallamme, organisaatiossamme, ammatissamme tai tehtävässämme

  on muuttumassa? Mitä huolia ja mahdollisuuksia tähän kehitykseen liittyy meidän kannaltamme? Mikä työssämme on tähän saakka rakentanut mielekkyyttä? Tunnistammeko mahdollisia erkaantumisen hetkiä? Mistä työn mielekkyys rakentuu tulevaisuudessa?
 20. MIHIN HUOMIO? Jyri Juusti Yhteinen työn kehittäminen Yksilöllinen tuki siihen,

  että jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi Avun varmistaminen silloin, kun työkyvyn haasteet näkyvät terveydentilassa.
 21. OMA ELÄMÄ JA HYVINVOINTI Erkaannuttaa Liimaa • Henkiset paineet, epävarmuus,

  stressi, mielenterveyden häiriöt: Pelko ja epävarmuus tulevaisuuden suhteen, kyky käsitellä epävarmuutta, kyky kohdata vaikeuksia huoli perheestä ja työn tulevaisuudesta, koronaan liittyvä ahdistus. • Arjen paineet: Lastenhoito, testausten odottaminen, kotikoulu, karanteeni, parisuhdeongelmat, • Puutteellinen uni, lepo, ravinto, liikunta, tauotus, työergonomia • Niska-hartiaoireet, Selkävaivat, uniongelmat • Poteroituminen. Yksinäisyys. • Päihteiden käyttö • Huokoisuus työssä ja elämässä • Työaikajoustot • Luottamus, läheiset, palautuminen, terveys • ”Aikaa perheelle, urheilulle, nukkumiselle” Jyri Juusti
 22. TYÖN SUUNTA JA TAVOITTEET Erkaannuttaa Liimaa • Kasvukivut, muutosvauhti, vaikeudet

  uudistua • Epävarmuus, lomautukset • Tavoitteiden ja halutun muutoksen kuvaaminen ja liian yleisellä tasolla, mikä johtaa omiin tulkintoihin ja merkitysten antamisiin • Puutteellinen kommunikaatio, jatkuvat muutokset, prioriteettien muuttuminen • Tavoitteiden hämärtyminen pitkäkestoisissa projekteissa • Johto ei allokoi aikaa muutoksen vaatimaan sisäiseen kehittämiseen • Epäselvyys siitä, tuovatko muutokset itselle hyvinvointia: Miten minä hyödyn yrityksen kasvusta • Käsitys omaan työhön liittyvistä odotuksista ja tavoitteista • Toiveikkuus ja usko tulevaan. Alalla riittää töitä. Yritys on kehittymässä oikeaan suuntaan. Kasvu ja uudet liiketoimintamahdollisuudet tuovat mukanaan turvallisuutta • Mahdollisuus kasvaa ja rakentaa jotakin suurta ja päästä tekemään muutosta • Kasvun ja tuotekehityksen myötä luvassa liikkumavaraa ja vakautta, mahdollisuuksia tehdä enemmän ja nopeammin, uudistua ja ottaa uusia teknologioita käyttöön, roolittaa uudella tavalla, muodostaa uusia tiimirakenteita, kehittää sujuvampia tapoja toimia, helpottaa tehtävästä toiseen siirtymistä ja lisätä omistajuuden tunnetta. Jyri Juusti
 23. ASIAKASTYÖ Erkaannuttaa Liimaa • Vaativat asiakkaat. Miten paljon voi luvata?

  Missä määrin mahdollista johtaa omaa työtään? • Epäkiitolliset ja vaikeat toimeksiannot. Ei pääse vaihtamaan projektista toiseen • Uutta tekemistä ja vaatimuksia, mutta ei tekijöitä • Kokemus, että asiakas ei pidä lupauksiaan • Puutteellinen tiedonkulku projekteissa ja niiden välillä. • Projektitiimissä jollakin motivaatio hukassa, mikä tuo hankaluuksia muille tiimin jäsenille • Autotallimainen tapa toimia. ”Tosimiehinä lähdetään vääntämään rautaa, vaikka kannattaisi suunnitella, mitä pitäisi olla valmiina 3-6 kuukauden kuluttua.” • Säätö, kaaos, sähläys. Asiat junnaavat • Ristiriita ketterän asiakastyön ja johdon hitaan päätöksenteon välillä • Mielenkiintoisten ongelmien ratkaiseminen • Kiinnostavat asiakascaset ja projektit • Asiakkaiden auttaminen • Mielenkiintoisten asioiden tekeminen omilla työkaluilla omien työkavereiden kanssa • Työn selkeys (suunnitelmat, ohjeet, laatustandardit, seuranta ym.) • Mahdollisuus oppimiseen, kokeiluihin ja virheisiinkin • Aikaansaaminen ja hyödyksi oleminen • Kiitoksen saaminen Jyri Juusti
 24. TYÖKUORMAN HALLINTA Erkaannuttaa Liimaa • Kaksikätisyys: Samanaikaisesti pitää tehdä laskutettavaa

  työtä ja oppia uutta • Hiljaiset/vauhdikkaat ajat, liikaa/liian vähän toimeksiantoja, odotteluvaiheet • Töiden jakautuminen epätasaisesti • Eri aikavyöhykkeillä työskentely, kokousaikojen koordinointi • Aikaansaamisen ja ajankäytön haasteet: Palaverien määrä, kommunikaatio erilaista, keskittyminen haastavaa, työrauhan puuttuminen • Kyky/mahdollisuus valita ne asiat, joihin pitää keskittyä, vaikeudet keskittyä prioriteettien mukaiseen tekemiseen. • Motivoituminen ja tarttuminen ei-kiireelliseen ja toissijaiselta tuntuvaan tekemiseen. • Realistinen käsitys siitä, mihin itse pystyy ja mikä on mahdollista • Osaaminen. Kyky hyödyntää työkaluja, etätyötä ja fasilitointikäytäntöjä. • Yksilöllinen tuki, työkaverit, esihenkilö, Coach, • Työterveyshuollon matalan kynnyksen palvelut; työterveyshoitaja, työterveyspsykologi Jyri Juusti
 25. TYÖVÄLINEET Erkaannuttaa Liimaa • Käytössä useita järjestelmiä, jotka eivät keskustele

  keskenään • On monia työkaluja, jotka tekevät samoja asioita • Uusien ongelmien ratkominen vanhoilla työkaluilla sen sijaan, että kysyttäisiin, että onko tämä oikea tapa, työkalu tai systeemi tämän ongelman ratkaisemiseen • Mahdollisuus tehdä työtä uusimmilla välineillä • Työkalut tukevat sitä, että tekemiset nivoutuvat yhteen, jotta voidaan tuottaa erinomaista asiakaskokemusta. • Etätyöhön, kommunikointiin ja tiedonjakamiseen hyvät välineet Jyri Juusti
 26. TYÖNJAKO Erkaannuttaa Liimaa • Pirstaleisuus. • Toimeksiannoista tukee pitkiä ketjuja,

  joiden näkyvyys häviää. • Asioita ei ole kirjattu. Kyseleminen. Kamppailu resursseista. Pullonkaulat. Painostus eri suunnista. • Tietyt asiat tietyn ihmisen takana • Asioita yritetään tehdä liikaa yksin. Voi olla yksinäisiä ratsastajia ja massan alle vaipumista • Kyky hyödyntää kansainvälisen yrityksen konetta paremmin. Osaajien löytäminen ja heidän kanssaan verkostoituminen Jyri Juusti
 27. YHTEISÖ Erkaannuttaa Liimaa • Rennompi kanssakäyminen vähentynyt koronan myötä •

  Suurin osa kommunikaatiosta verkossa. Keskustelu välillä kiihkeää. Särmät, epäasiallinen puhe, väärinymmärrykset. • Siiloissa työskentely. Työn tekeminen yksilöllisinä asiantuntijoina liian pienissä tiimeissä. • Kokemus ulkokehällä olemisesta. • Yksinäisyys. Sosiaalista verkostoa ei ole vielä syntynyt Suomeen • Pulmien käsittely. Henkilöä pyydetään tekemään jotakin, mihin hänellä ei ole vielä valmiuksia, mutta hän ei uskalla sanoa, että ei ymmärrä toimeksiantoa tai osaa sitä toteuttaa. • Projektin jäsenten vaihtuvuus • Ystävällinen ilmapiiri. Ihmiset auttavat toisiaan • Avoin kommunikaatio ja tasa-arvoinen kohtelu • Dynaamisuus, tekemisen meininki, monikulttuuriset ja mielenkiintoiset yhteisöt • Vertaistuki. Hyvät keskustelut työkavereiden kanssa • ”Koronan myötä ihmiset jakaneet itsestään ja elämästään enemmän”. Jyri Juusti
 28. SÄÄNNÖT Erkaannuttaa Liimaa • Ohjeita liikaa tai niitä on vaikea

  löytää • Hämmennys siitä, mitkä säännöt ja ohjeistukset ovat voimassa • Kokemus, että osaa porukasta säännöt tai prosessit eivät koske ja osa joutuu niitä noudattamaan pilkuntarkasti. • Kulttuuriin hiipineet ilmiöt ja entisen elämän haamut ja haasteet • Vaikeudet suostua noudattamaan esim. työajan seurannan, matkalaskujen laatimisen, luottokorttien käyttämisen käytäntöjä • Riittävän selkeät suunnitelmat, ohjeet, laatustandardit ym. Jyri Juusti
 29. OPPIMINEN JA AMMATILLISET NÄKYMÄT Erkaannuttaa Liimaa • Epävarmuus siitä, pärjääkö

  kovassa porukassa: ”Kun vapautta, niin täytyy pystyä myös tuottamaan.” • Puutteellinen perehdyttäminen • Oppimisen ja osaamisen haasteet: Kielitaito, työtapojen kehittäminen kansainvälisessä ympäristössä. ym. • Näkymien ja urapolkujen puute • Ala ja tekeminen megatrendien aallonharjalla. Töitä riittää tulevaisuudessakin. • Itselle sopivien haasteiden saaminen • Kokemus, että voi kasvaa työssään • Mahdollisuus oppimiseen, vaikuttamiseen, työmarkkina-arvon kasvattamiseen ja hyvinvointiin • Osaamisen jakaminen Jyri Juusti
 30. JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT Erkaannuttaa Liimaa • Epätietoisuus siitä, voiko yrityksen tulevaisuudenkuvaan

  uskoa ja haluaako olla sitä rakentamassa. • Muuttuvassa ympäristössä toimintaan ei saa tukea (tieto, kiinnostus, yksilöllisyys, vuorovaikutuksen rakenteet, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, yhteydenpito, jatkuva dialogi yrityksen tilanteesta ja tavoitteista ja asiakastyön kokemuksista ja haasteista, osallisuus, aikaansaaminen, hallinta, osaamisen hyödyntäminen, palaute, konfliktien käsittely, kehittymisen tuki, varhainen tuki) • Hierarkkisuus, siiloutuminen, sähläykset, isojen ja pienten asioiden erottaminen, puutteellinen projektijohtaminen • Epäselvyys siitä, mitä johto ja esihenkilöt odottavat ja mitä heiltä voi odottaa (tavoitteet, vuorovaikutus, ajankäyttö, tavoitettavuus, roolit) • Vaikeudet muuttaa johtamisen käytäntöjä vastaamaan uutta toimintaympäristöä: ”I am not a remote person.” • Johto häviää johonkin, eikä näytä hyvää esimerkkiä • Hallinnollisten esihenkilöiden, tiiminvetäjien ja projektijohdon työnjaon epäselvyys. • Suunta • Suunnan sanoittaminen: Selkeytä,, määrittele, kommunikoi. Kokonaisuuksien avaaminen kaikille. Jatkuva dialogi muutoksista ja niihin liittyvistä tarpeista. • Liittyminen • Kiinnostus ja tuki, yksilöllisyys, joustavuus, luottamus, haastaminen, erilaisuuden ja elämäntilanteiden ymmärtäminen, tasa-arvoinen kohtelu, tunteiden jakaminen, • Toimivien perusrutiinien varmistaminen (avoin ja säännöllinen kommunikaatio, one-to-one-keskustelut, palaverikäytännöt, yhdessä tekeminen, palautteen hankkiminen ja antaminen) • Enemmän kysymistä ja vähemmän olettamista. • Tila ja rauha työn tekemiseen ja itsensä johtamiseen. • Sujuvuus • Odotusten hallinnan tukeminen projektin aikana: Tiimi, asiakas. Projekteihin liittyvien palautekeskustelujen toteuttaminen ja pulmatilanteiden syiden selvittäminen. • Hukan ja hölmöilyjen poistaminen, järkevien korjausten tekeminen askel kerrallaan, kokeileminen ja oppiminen yhdessä Jyri Juusti
 31. MIHIN JOHTAMISTA TARVITAAN? Jyri Juusti

 32. Iso kuva, Esimiehen rooli ”suuntatikkuna” Sujuva arki. Esimiehen rooli arjen

  helpottajana SUUNTATIKKU JA ARJEN HELPOTTAJA Jyri Juusti
 33. MITEN OLEN AVUKSI? Jyri Juusti Autan ymmärtämään suuntaa Autan liittymään

  asioihin ja ihmisiin Autan tekemään työtä sujuvasti
 34. ” ” Tärkeää, että kun maailma on kompleksinen, niin yrityksen

  sisäisen maailman pitäisi olla yksinkertainen. Jyri Juusti
 35. ” ” Olemme hyviä ongelmien ratkaisemisessa ja ihmiset haluavat ratkaista

  mielenkiintoisia ongelmia. Mikäli he eivät pääse tätä tekemään, he eivät ole onnellisia, teemmepä mitä hyvänsä. Jyri Juusti
 36. ” ” Getting the vibe requires work: Booking time slots

  on how people are doing. Spending more time with teams and participating team hang- outs has been important Jyri Juusti
 37. ” ” I had walking meetings with all of my

  team members. I travelled to their house. It was nice to see and discuss. One of the team members even cried. Jyri Juusti
 38. ” ” We, as team are in formation phase. Some

  processes are known and stable, where the others are not in place, being developed, sometime driven by chaos mode Jyri Juusti
 39. HYVÄ TYÖPÄIVÄ Jyri Juusti On energinen olo, kun päivä alkaa,

  on mukava tulla töihin On käsitys omaan työhön kohdistuvista tavoitteista ja odotuksista On saanut tehtyä edes yhden asian, jonka oli päivälle itse suunnitellut. On voinut viivata asioita yli to do listalta On oppinut jonkun uuden asian On saanut kokea, että on jossakin asiassa onnistunut Joku asia on liikahtanut eteenpäin On pystynyt auttamaan työkaveriaan jossakin asiassa On pystynyt vastaanottamaan apua Asiakkaalta on tullut kiitosta On pidetty hyviä taukoja, hyvää keskustelua kahvitauolla, punaista maitoa kahviin On onnistunut löytämään työkaverin Huomaa, että päivä on ollut hyvä myös toiselle On energinen olo päivän päättyessä
 40. JOHTAMISTA ETEENPÄIN KULJETTAVAT TEEMAT Jyri Juusti Suunta, huolet ja mahdollisuudet

  Tulokset ja tekeminen Asiakaskokemus ja työntekijäkokemus Johtajan/lähijohtajan hommat Mitä laitamme seuraavaksi kuntoon? Toimeenpano
 41. VÄLINEITÄ Jyri Juusti

 42. TYÖKYKYSYKLI: TYÖN KEHITYKSEN JA TYÖKYVYN KEHITYKSEN SUHDE Jyri Juusti @varma_tweet

  Työn kehitys on linjassa yksilön ammatillinen kehityksen ja voimavarojen kanssa. Työkyky säilyy muutoksessa. Yksilön työkyvyn kehitys Työn kehitys erkaantuu yksilön ammatillisesta kehityksestä tai voimavaroista. Syntyy väsymistä, turhautumista, oireilua, jopa ammatillinen kriisi. Uusi mielekkyys ja voimavarat löytyvät muuttuneesta työstä, kun työtä kehitetään yhdessä. Uusi mielekkyys ja voimavarat löytyvät uudesta työstä tai työpaikasta. Yhteisen työn kehitys Kuntoutus, voimavarojen palauttaminen tai työkyvyttömyyseläke Vaatimusten ja voimavarojen vaihtelu. Asiakas, toimintaympäristö, organisaatio! Airila & Schaupp 2020
 43. MITÄ MINULLE JOHTAJANA KUULUU? MIHIN MINUA TARVITAAN? MITÄ MINÄ TARVITSEN?

  Työn kehitys Oma kehitys • Yrityksen polku sekä suunta ja siihen liittyvät huolet ja mahdollisuudet • Miten organisaatiomme toimii systeeminä (Työyhteisön jäsenten elämä ja hyvinvointi, työn suunta ja tavoitteet, asiakastyö, työkuorman hallinta, työvälineet, työnjako, yhteisö, säännöt, oppiminen ja ammatilliset näkymät, johtamisen käytännöt)? • Millaista ihmisten johtamista organisaatiomme tämänhetkinen vaihe edellyttää? Mikä on ajankohtaista? • Oma historia (polku) ja verkosto, jossa toimin. Mitkä vaiheet ja ketkä ihmiset/ryhmät ovat olleet merkityksellisiä? Miksi? • Mitä haluan elämältäni/työltäni? • Millainen ihmisten johtaja olen? Oma rooli suuntatikkuna ja arjen helpottajana? Mitkä ovat vahvuuteni? Mitä haluan oppia? • Mitä voin johtajana luvata? Mitä vastaavasti odotan, että voin tämän lupaukseni täyttää? Jyri Juusti
 44. JOHTAMISTA ETEENPÄIN KULJETTAVIA KYSYMYKSIÄ 1) Suunta, huolet ja mahdollisuudet •

  Mihin suuntaan organisaatiomme on menossa? • Millaisia huolia ja mahdollisuuksia tähän kehitykseen liittyy ihmisten kannalta? 2) Tulokset ja tekeminen • Mitä tuloksia meidän tulee saada aikaan? • Millä tekemisellä /prosesseilla pyrimme näihin tuloksiin? 3) Asiakaskokemus ja työntekijäkokemus • Millaiset asiat ilahduttavat ja turhauttavat asiakkaitamme? • Millaiset asiat ilahduttavat ja turhauttavat työntekijöitämme? • Miten autan lisäämään ilahduttavia ja poistamaan turhauttavia asioita? 4) Johtajan/ lähijohtajan hommat • Miten autan ymmärtämään suuntaa? • Miten autan liittymään asioihin ja ihmisiin? • Miten autan tekemään työtä sujuvasti? • Miten autan ratkaisemaan suoriutumiseen, käyttäytymiseen ja työkykyyn liittyviä pulmia? • Mitä teen päivittäin, viikoittain, kuukausittain, vuosittain – ja miksi? • Palvelulupaus: Mitä voin luvata? Mitä odotan, että voin lupaukseni mukaisesti toimia? 5) Mitä laitamme seuraavaksi kuntoon? • Mitä laitamme kuntoon? • Miten varmistamme toimeenpanon?/ Millaisilla käytännön tekemisillä viemme asioita arkeen? Jyri Juusti
 45. MIKÄ ASIAKKAITAMME JA TYÖNTEKIJÖITÄMME ILAHDUTTAA JA MIKÄ TURHAUTTAA? Jyri Juusti

  Asiakkaat Työntekijät Ilahduttaa Ilahduttaa Turhauttaa Turhauttaa
 46. None
 47. KAAOKSEN REUNALLA NAVIGOINTI Jyri Juusti • Toiminnan kuvaus • Mitä

  teemme? Kenelle? Kenen toimesta? • Mitä asiakkaamme tarvitsee? • Mitä me teemme, että asiakas saa tarvitsemansa? • Mitä me itse tarvitsemme, jotta voimme asiakkaamme tarpeisiin vastata? • Millaisia tavoitteita toiminnallemme on asetettu? Millä mittareilla tavoitteiden toteutumista seurataan? Miten toteutumisesta palkitaan? • Toiminnan mahdollisuudet ja haasteet tällä hetkellä/tulevaisuudessa. • Mikä on isoin näkyvissä oleva muutos? Miksi? • Toiminnan sujuminen • Pullonkaulat, haastavat paikat? • Asiakkaita/työntekijöitä ilahduttavat/turhauttavat asiat • Työyhteisöjen toimivuus • Oppiminen, osaamisen kehittäminen. Perehdyttäminen • Lähijohtamisen käytännöt. • Johdon ja lähijohdon rooli nyt & tulevaisuudessa? Suunnan näyttämisen ja arjessa tukemisen käytännöt • Työn joustot. Työkykyongelmat. • Kuvitellaan, että vuoden kuluttua prosessit ja työt sujuvat hyvin ja ihmiset voivat hyvin. Mitä on tehty vuoden sisällä?
 48. Työn muutos ja työkyky • Maailma monimutkaistuu samalla, kun ilmiöt

  ja ihmiset tiiviisti yhteydessä toisiinsa • Kestävän työuran rakentaminen entistä haastavampaa • (Airila & Schaupp 2020) Jyri Juusti