$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Katsaus Suomen kansalliseen kyberturvallisuustilanteeseen | Juho Ranta | 2NS

Katsaus Suomen kansalliseen kyberturvallisuustilanteeseen | Juho Ranta | 2NS

Ohjelmisto- ja e-business
PRO

June 16, 2020
Tweet

More Decks by Ohjelmisto- ja e-business

Other Decks in Business

Transcript

 1. TIETOTURVAN PARANTAMINEN: LÄHTÖKOHTANA ASIAKKAAN TAHTOTILAN PAREMPI YMMÄRTÄMINEN Juho Ranta Rasmus

  Roiha tweets: @juhoranta | @rasmusroiha
 2. MIKÄ ON NYKYINEN TILANNE ASIAKKAIDEN JA TOIMITTAJIEN VÄLILLÄ TIETOTURVAN OSALTA?

 3. Mikä on nykyinen tilanne asiakkaiden ja toimittajien välillä? • Asiakkaan

  ja toimittajan välillä on harvoin sovittu yksiselitteisiä ja kattavia tietoturvavaatimuksia • Toimittaja ei tiedä, mikä asiakkaan tahtotila on • Asiakas ei osaa ostaa • Asiakas ei saa sitä, mitä haluaa
 4. VASTUUT: TIETOTURVA RÄÄTÄLÖIDYISSÄ SOVELLUKSISSA VS. SAAS?

 5. Tietoturva räätälöidyissä sovelluksissa vs. SaaS? • Räätälöity sovellus • Asiakas

  vastuussa sovelluksen käytöstä • Asiakas määrittää vaatimukset • Asiakas vastaa ylläpidosta • SaaS • Toimittaja vastuussa sovelluksesta • Toimittajalla tarve osoittaa tietoturvan taso • Toimittaja vastaa ylläpidosta
 6. MYYNTITILANTEESSA TIETOTURVA MAKSAA – MIKSI NOSTAISIN HINTAA?

 7. Tietoturva maksaa – miksi nostaisin hintaa? Risk amount Cost of

  taking risk Cost of mitigating risk Total cost
 8. MIKSI KYSYÄ TARVITTAVAN TIETOTURVAN TASOSTA JA VAATIMUKSISTA ASIAKKAALTA?

 9. Miksi selvittää asiakkaalta? • Toimittaja ei voi tietää asiakkaan sidosryhmien

  vaatimuksia/ odotuksia • Asiakas kantaa riskin omista tiedoistaan • Nämä muodostavat pohjan tietoturvavaatimuksille • Sovellus on ylläpidettävä tulevaisuudessa – mikä on asiakkaan kyvykkyys • Pyri saamaan em. asiat tarjouspyyntöihin
 10. MITÄ JOS ASIAKAS EI HALUA / OSAA VAATIA TIETOTURVAA?

 11. Jos asiakas ei halua/osaa vaatia tietoturvaa? • Jokaisessa projektissa tulisi

  huomioida tietoturvan perusasiat • Avaintekijänä turvallinen sovelluskehitysprosessi (SDL) • Prosessi varmistaa myös, että asiakkaan vaatimukset kommunikoidaan kehitystiimille
 12. MIKÄ SDL?

 13. Mikä SDL? • SDL – Security Development Lifecycle • Liittää

  tietoturvan sovelluskehitysprosessiin • Sisältää useita toimia, joilla pyritään varmentamaan järjestelmän tietoturva
 14. MITÄ TÄMÄ KAIKKI EDELLYTTÄÄ?

 15. Mitä tämä kaikki edellyttää? • Sidosryhmien tarpeiden ymmärtämistä • Henkilöstön

  kouluttamista • Tietoturvaa tukevien prosessien luomista • Tarvittavien resurssien allokoimista
 16. MILLOIN OLEN VASTUUSSA TIETOTURVAN YLLÄPIDOSTA?

 17. Milloin olen vastuussa tietoturvan ylläpidosta? • Toimit henkilötietojen käsittelijän roolissa

  (GDPR) • Tarjoat asiakkaalle SaaS-palvelua • Asiakas ostaa ylläpitoa palveluna
 18. MITEN TIETOTURVA PITÄÄ HUOMIOIDA YLLÄPIDOSSA?

 19. Miten tietoturva pitää huomioida ylläpidossa? • Jatkokehityksessä tietoturvan huomiointi •

  Sovelluskomponenttien ylläpito • Poikkeamiin reagointi
 20. MITÄ ON POIKKEAMIIN REAGOINTI?

 21. Mitä on poikkeamiin reagointi? • Kyky reagoida raportoituihin haavoittuvuuksiin •

  Kyky auttaa asiakasta tietoturvapoikkeamien selvittämisessä (räätälöidyt sovellukset) • Kyky selvittää tietoturvapoikkeamat (SaaS)
 22. YHTEENVETONA TOP 3

 23. Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa? 1. Asiakkaan sidosryhmien tarpeiden /

  vaatimusten selvittäminen 2. Tietoturvavaatimusten saaminen mukaan tarjouspyyntöihin 3. Turvallinen sovelluskehitysprosessi (SDL)
 24. None