concept presentatie > Limburgs Atletiek- en Runningplan 2021-2025

concept presentatie > Limburgs Atletiek- en Runningplan 2021-2025

Presentatie met concept hoofdlijn voor het Limburgs Atletiek- en Runningplan 2021-2025.
Dit document is een concept en dient ter reflectie: zie pagina 23 voor een instructie.

Transcript

 1. LIMBURGS ATLETIEK- EN RUNNINGPLAN 2021-2025 CONCEPT PRESENTATIE OP BASIS VAN

  INPUTFASE – TER REFLECTIE mei 2020
 2. - ACTUALISATIE MEERJARENBELEIDSPLAN ATLETIEK & RUNNING - PROVINCIE LIMBURG OMARMT

  ATLETIEK & RUNNING ALS ‘KERNSPORT’ - LIMBURG & STICHTING ATLETIEK EN RUNNING LIMBURG ZIJN KLAAR VOOR NIEUWE FASE - WENS: NIEUW ATLETIEK- EN RUNNINGPLAN SAMEN ONTWIKKELEN aanleiding HOOFDVRAAG WELKE GROTE KANSEN EN OPGAVEN KENT DE LIMBURGSE ATLETIEK- EN RUNNINGSPORT VOOR EEN GOEDE EN ‘DUURZAME’ TOEKOMST? SUBVRAAG HOE LEVERT STICHTING ATLETIEK EN RUNNING LIMBURG DAAR EEN OPTIMALE BIJDRAGE AAN? 2 / 24
 3. PROCES

 4. CO-CREATIEF PROCES proces 4. LANCERING 3. REFLECTIE 2. CONCEPT 1.

  INPUT - voorbereiding - onderzoek - interviews (opiniemakers) - groepsgesprekken (stakeholders) Q1 / Q2 - 2020 - concept hoofdlijn - presentatievorm Q2 - 2020 - reactiemogelijkheid (o.b.v. concept presentatie) - verwerking feedback Q2 - 2020 - vormgeving definitief Limburgs atletiek- en runningplan - lancering - samen verder aan de slag! Q3 - 2020 afgerond huidige fase volgende fase 4 / 24
 5. OVERHEDEN – BONDEN – VERENIGINGEN – MEDIA – (OUD) TOPSPORTERS

  – KENNISINSTELLINGEN – TOERISME INFRASTRUCTUUR – AANGEPAST SPORTEN – ECONOMIE – INNOVATIE – EVENTS – ONDERWIJS - VERZEKERAARS AD ROSKAM | ANGELIQUE SCHOEBER | ANGELY WAAJEN | ANTOINETTE STÖCKER | ASTRID VERBERNE | BEN CALLEMEIJN | BERT MARTENS | BRAM JACOBS | CAREL VAN NISSELROY | CAROLA SCHURINK | DRÉ BIESMANS | ED HEIJNEN | EDGAR DE VEER | EMY THEUNISSEN | ERIC DEBETS | ERIK SCHNOCK | EUGÈNE MARTINEAU | FRANK SOOMERS | GIEL POLMAN | HANS MEIJER | HERMAN WEHKAMP | HONORÉ HOEDT | JAAP LITJENS | JAC SPIJKERS | JACK OPGENOORD | JANINE VAN HULSTEIJN | JEAN-PAUL GERARDS | JO VAN LOON | JOOP PETIT | JOOST VAN DEN AKKER | JOSETTE VAN GEMERT | JOYCE VAN SOMEREN BRAND | JUDIT GIPMANS-JACOBS | LEON SCHIJNEN | LOUIS HERMANS | MAURICE DASSEN | MICHEL LEINDERS | OLIVIER VAN WIJK | PATRICK FRANKEN | PAUL ORBONS | PAULINE SCHROOTEN | RAOUL SPRONKEN | RAYMOND BEEREN | REMCO DE VEEN | RENS BLOM | RICO LUX | ROBIN KESSELS | ROLAND HARMSEN | RUBEN SMITS | SACHA LODEWICK | STEVEN VOS | THOM ZEGUERS | VENETIA BERK | VINCENT VAN DER STOUWE | WIM LENSEN | WIRO GRUISEN ABDIJCROSS | ACHILLES-TOP | ATLETIEKUNIE | ATLETIEK EN RUNNING LIMBURG | ATLETIEK MAASTRICHT | AV CAESAR | ATLETIEK LEUDAL | AV UNITAS | BEARSPORTS | BEMELS BESTE BOEREN BERGLOOP | BERDEN VOORJAARSLOOP | BRIGHTLANDS | CZ | EXTRA LEISURE | FONTYS SPORTHOGESCHOOL | GEMEENTE BEESEL | GEMEENTE GENNEP | GEMEENTE MAASTRICHT | GEMEENTE ROERMOND | GEMEENTE SITTARD-GELEEN | GEMEENTE VENLO | GEMEENTE VOERENDAAL | GOLAZO | GROENE LOPER RUN | HETON | HEUVELLAND MARATHON | HIGH CULTURE | HUIS VOOR DE SPORT LIMBURG | IEDEREEN KAN SPORTEN | IRONMAN NIGHTRUN | JUSTGOO | KAPELLERBOSLOOP | KWAAKERRUN | LIMBURG MARKETING | LIMBURG WINE TRAIL TOURS | LOOPLAND GELDERLAND | MAASTRICHTS MOOISTE | MAASTRICHT SPORT | MIJNHARDLOOPCOACH | OCTA | PARELLOOP | PROVINCIE LIMBURG | SCOPIAS ATLETIEK | START GROW | TEAM LIMBURG SPORT | TRIATHLONBOND | TU EINDHOVEN | VENLOOP | VISIT ZUID-LIMBURG | VIVA LA VIDA RUN KERKRADE | WATERSLEY SPORTS & TALENT PARK | YASK | EN VELE ANDEREN betrokkenen 5 / 24
 6. impressie 6 / 24

 7. INHOUD

 8. WAT IS STERK? SWOT atletiek- en runningsport & Limburg WAT

  KAN BETER? BEPERKTE SAMENWERKING EN KENNISDELING TALENTHERKENNING BUITEN CLUBVERBAND VERNIEUWING IS NOODZAKELIJK OM ONGEBONDEN SPORTERS TE BEDIENEN RELATIEF WEINIG HARDLOOPROUTES CONSERVATIEVE HOUDING ZICHTBAARHEID ATLETIEKSPORT VERBINDING EVENTS MET DNA REGIO’S EIGEN BELANG OVERHEERST (TE) VAAK HOGE(RE) DREMPEL VAN TECHNISCHE ATLETIEKONDERDELEN GEOGRAFISCHE LIGGING STOFFIG IMAGO ATLETIEKSPORT TE WEINIG (GESCHIKTE) TRAINERS * bovenstaande punten zijn slechts een selectie van de brede input STIMULERENDE ROL PROVINCIE AANTREKKELIJK LANDSCHAP (GROEN EN HEUVELS) VEEL MOOIE EVENTS GROTE SOCIALE BINDING (HARD)LOPEN = LAAGDREMPELIG = POTENTIE MOEDER DER SPORTEN – MOTORISCHE BASIS VOOR GEZOND SPORTEN VEEL ATLETIEKBANEN IN LIMBURG VIA HARDLOPEN GENIETEN VAN OMGEVING/NATUUR 8 / 24 DUNBEVOLKTE PROVINCIE: VOORDEEL ORGANISATIE EVENTS BEPERKTE COORDINATIE OP EVENTS VERBINDINGEN MET BREEDTESPORT & ANDERE SPORTTAKKEN
 9. WAT ZIJN KANSEN? SWOT atletiek- en runningsport & Limburg WAT

  ZIJN BEDREIGINGEN? LASTIG VRIJWILLIGERS VINDEN, BINDEN EN OPLEIDEN AFLEIDING (GAMING/SOCIAL MEDIA) WEINIG INDOOR VOORZIENINGEN ONTGROENING & VERGRIJZING MOEILIJK BEREIKBARE GROEP ONGEBONDEN LOPERS PUBLIEKE OPINIE RONDOM DRUKTE/TOERISME Z-LB SPORTIEF WANDELEN BEPERKT INZICHT IN EFFECT SUBSIDIES SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET BEPERKING LIMBURG TONEN MET MOOIE ROUTES AAN TOERISTEN & INWONERS LEVEN LANG BEWEGEN: POSITIEVE GEZONDHEID MEER (POTENTIEEL) TALENT LATEN PROEVEN VERBETEREN (HARD)LOOPROUTES IN BUITENGEBIEDEN SPREIDING TALENTONTWIKKELING NIEUWE LIDMAATSCHAPVORMEN * bovenstaande punten zijn slechts een selectie van de brede input 9 / 24 TOPSPORT VRAAGT VEEL OPOFFERINGEN KLEINE WEDSTRIJDEN SOMS LASTIG TE ORGANISEREN URBAN/TRAIL RUNS (+VARIATIES) TREKT NIEUWE DOELGROEPEN INSPELEN OP GROTE PROGRAMMA’S ZOALS GEZONDSTE REGIO CORONATIJDPERK VERSTERKT SAMENWERKING EN HARDLOOPGOLF VIRTUELE COMMUNITIES TECHNIEK (BLESSURES VOORKOMEN) BIJ ONGEBONDEN SPORTERS BEWEEGVRIENDELIJKE OPENBARE RUIMTE
 10. constaterend Het aantal mooie events in Limburg is in soorten

  en verschijningsvormen (in stad en zijn buitengebieden) flink gegroeid. Hardlopen is een beleefsport geworden waar mensen genieten van natuur en landschap zonder fysieke ingrepen. Betere coördinatie en samenwerking tussen organisatoren en reguliere aanbieders (zoals verenigingen en bedrijven) zou meer effect en betere spreiding kunnen opleveren. Atletiek biedt als ‘moeder der sporten’ veel diversiteit en de perfecte technische basis om vooral ook verantwoord te bewegen (en daarmee blessures te voorkomen of betere prestaties te leveren). Toch weet de atletieksport nog niet optimaal te profiteren van de populariteit van running. SAMENGEVAT 10 / 24 … Van nature hebben we allemaal enig besef van de basis beweegvaardigheden die we nodig hadden om te overleven: lopen, werpen en springen. Maar ook in de huidige zit- en schermpjescultuur vormen running en atletiek een belangrijke bron van beweging om ons gezond en fit te krijgen en houden. Net als yin en yang vullen running en atletiek elkaar aan. Dankzij het laagdrempelige karakter van (hard)lopen komen ontzettend veel mensen regelmatig in beweging. Tel daar diverse populaire moderne varianten bij op (zoals trailruns, obstacle runs en survival runs, maar ook nordic walking en powerwalking) en je beseft dat de potentie voor meer fitheid/gezondheid enorm is. Menig Limburger én toerist beweegt dan ook al (hard)lopend door het prachtige en gevarieerde landschap dat de provincie Limburg te bieden heeft.
 11. constaterend technisch goed te leren bewegen en eventueel bij een

  vereniging actief te worden. Om de prikkel (events) en de ontwikkeling (techniek /training) te koppelen, blijft ook samenwerking tussen organisatoren en atletiekverenigingen en andere aanbieders een veelgenoemde ambitie. Gezien de veelzijdigheid en potentie van de sport is het niet vreemd dat de provincie Limburg atletiek en running als ‘kernsport’ heeft aangewezen. Met een strategisch programma heeft deze sporttak alles in zich om met al haar diversiteit veel meer mensen gezond te laten bewegen en genieten in Limburg, partners duurzaam te (ver)binden en daarmee van nóg groter belang te worden. … Atletiek en running hebben enorme potentie voor Limburg, én… hebben elkaar harder nodig dan velen beseffen. 11 / 24 Enerzijds stijgt vooral de populariteit van ongebonden sporten, omdat veel mensen (waaronder ook toptalenten) flexibiliteit boven verenigingsstructuur verkiezen. Digitale apps als trainer en virtuele communities bieden tenslotte ook steun. Ongebonden sporters zijn wars van traditionele verenigingsstructuren. Anderzijds is de zichtbaarheid van het verenigingsaanbod beperkt, waardoor relatief weinig jeugd nog kennismaakt met de vereniging. Er ontstaat een mismatch tussen aanbieders en het talent onder de ongebonden lopers. Hierdoor kunnen aanbieders onvoldoende profiteren van de hardloopgolf en Limburg dreigt daarmee toptalent voor de toekomst mis te lopen. Naast talentontwikkeling is vernieuwing van aanbod daarom een veelgenoemd uitgangspunt om meer mensen
 12. LIMBURG BLIJFT PRESTEREN EN GENIETEN MET DE MOEDER DER SPORTEN

  motto 12 / 24
 13. PROGRAMMA: OPGAVEN/KANSEN

 14. STRATEGISCHE KANSEN & OPGAVEN DE 5 PROGRAMMALIJNEN programma: opgaven/kansen Benut

  atletiek & running voor goed en regelmatig bewegen Herken, faciliteer en begeleid Limburgs talent 2. TUSSEN CLUB EN PAPENDAL Verbeter samenhang en kruisbestuivingen rondom events 3. EFFECTIEVE EVENEMENTEN Laat Limburgers én toeristen profiteren van buiten bewegen 4. GENIETEN VAN (HARD)LOPEN IN HET LIMBURGSE LANDSCHAP Geef bekendheid aan aanbod, ambities en successen 5. MAATSCHAPPELIJKE MARKETING 1. LIMBURG BEWEEGT GOED EN GEZOND 14 / 24
 15. PROGRAMMALIJNEN 1 & 2 Herken, faciliteer en begeleid Limburgs talent

  2. TUSSEN CLUB EN PAPENDAL 1. LIMBURG BEWEEGT GOED EN GEZOND VERBREDING OCTA NAAR ‘LIMBURG ATHLETICS ACADEMY’ naast talentengroep ook instroomgroep (potentieel talent) en kader SPREIDING LOCATIES EN VERSTERKING ECOSYSTEMEN spreiding van talentontwikkeling door de provincie en dáár aanbieden waar (voldoende) talentvolle jeugdige atleten te vinden zijn. naast locatie OCTA Midden ook kansen onderzoeken voor OCTA Noord- en Zuid-Limburg. positionering disciplines onderzoeken STERKE COALITIES VOOR TALENT EN TOPSPORT voordelen voor verenigingen, atleten, kader en partners begeleidingsteam continueren: talentbegeleider + clubtrainer + regiotrainer TRAINERSBEVORDERING voordelen en cursussen/netwerken voor trainers met ambitie A B LET’S KEEP MOVING partnerships bevorderen voor uitvoering van laagdrempelige kennismaking atletiek voor jeugd, verbinding met andere sporten (zoals triathlon) en doorstroom van onderwijs en evenementen naar sportaanbieders VERBINDING MET VITALITEITSPROGRAMMA’S (GEZONDER LIMBURG) een leven lang bewegen, aangepast sporten, sportief wandelen (power walking, nordic walking), gezondste regio/provincie 2025, Brightlands campussen (REGIONALE) SAMENWERKING expertisebevordering inclusief/aangepast sporten, thematische partnerships/coalities (bedrijfsleven, bonden, verzekeraars, gemeenten, aanbieders). introductie concept ‘atletiekgemeenten’ en ‘official partners’ INNOVATIE: VERENIGINGEN VAN DE TOEKOMST stimuleren van vraaggericht (flexibeler) sportaanbod, experimenteren met bijv. vroegere specialisatie atletiekdiscipline jeugd (plezier voorop), kennisuitwisseling, inspelen op data/digitalisering (virtual communities), etc. A B C C 15 / 24 Benut atletiek & running voor goed en regelmatig bewegen D D programma: opgaven/kansen
 16. Verbeter samenhang en kruisbestuivingen rondom events 3. EFFECTIEVE EVENEMENTEN Laat

  Limburgers én toeristen profiteren van buiten bewegen PROGRAMMALIJNEN 3 & 4 COÖRDINATIEPUNT EVENEMENTEN ontwikkel een aanspreekpunt met inzicht en toegankelijke kalender voor relevante events (discipline/variatie, recreatief/prestatief) verbeter inzicht in partnerships tussen events/bedrijven/verenigingen DUURZAME KRUISBESTUIVINGEN running(variaties) evenementen stimuleren tot samenwerking met elkaar en clubs/aanbieders t.b.v. goed (blessurevrij) en duurzaam bewegen VERBIND EVENTS AAN DOELEN ATLETIEKPLAN 2021-2025 voor optimaal maatschappelijk, sportief en economisch rendement verbinding bedrijfs- en schoolsport, herzien beoordelingssystematiek evenementensubsidies (toekomstgericht en kwantitatief/kwalitatief) (HARD)LOOPROUTES IN BUITENGEBIEDEN VERBETEREN EN ONTSLUITEN verken en bevorder samenwerking met ondernemers en VVV’s voor een aantrekkelijk routenetwerk LIMBURG WORDT DÉ ‘BELEEFRUN’ PROVINCIE Naast prachtige events, bieden de diverse groene en heuvelachtige landschapskarakters in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg een ultieme groeibodem voor trailrunning (en variaties zoals obstacle/survival runs) BEWEEGVRIENDELIJKE OPENBARE RUIMTE (lokale) overheden en ontwikkelaars zijn zich steeds bewuster van het belang van gezondheid. Behoefte van (on)gebonden atleet/loper inzichtelijk maken en vroegtijdig expertise inbrengen in lokale processen A B C A B C 16 / 24 programma: opgaven/kansen 4. GENIETEN VAN (HARD)LOPEN IN HET LIMBURGSE LANDSCHAP
 17. Geef bekendheid aan aanbod, ambities en successen 5. MAATSCHAPPELIJKE MARKETING

  PROGRAMMALIJN 5 DOELGROEPSEGMENTATIE bepaal meest relevante doelgroepen om ze te kunnen raken en bedienen vanuit hun beleving, van provinciaal naar (ook) (inter)nationaal MERKNAAM/-STRATEGIE SARL + STRATEGISCHE COMMUNICATIE identiteit SARL en strategische communicatie/marketingstrategie ontwikkelen voor meer zichtbaarheid van ambities, resultaten en aanbod van SARL en (vooral) uit de atletiekwereld zelf, verkennen mediaconcepten en -partnerships COMMUNITYBUILDING kennisdeling en netwerken faciliteren ten behoeve van partners (Atletiekplan 2021-2025) én sporters (duurzaam en verantwoord beweeggedrag), data benutten (virtuele communities) A B 17 / 24 C programma: opgaven/kansen
 18. ROL STICHTING ATLETIEK EN RUNNING LIMBURG

 19. POSITIE/ORGANISATIE? input rondom Stichting Atletiek en Running Limburg IMAGO? AMBITIES

  EN RESULTATEN TE WEINIG ZICHTBAAR LAGE (MERK)BEKENDHEID IDENTITEIT SARL IS ZWAK GEDREVEN EN BENADERBAAR BESTUUR MEER FOCUS AANBRENGEN INITIATOR VAN VERBINDING VAN GEBONDEN NAAR BETROKKEN SPORTERS * bovenstaande punten zijn slechts een selectie van de brede input ONAFHANKELIJKE POSITIE IS GOED MEER SAMENWERKING MEER NETWERKEN / ONTMOETING FACILITEREN (OOK) MEER PROFESSIONELE INZET NODIG VIA HARDLOPEN GENIETEN VAN OMGEVING/NATUUR 19 / 24 (POTENTIEEL) STIMULATOR VAN VERNIEUWING REDELIJK TOP-DOWN GEORIËNTEERD MERKNAAM SARL KAN/MOET BETER VERSTERK POSITIE EN SLAGKRACHT MET NIEUWE PARTNERSHIPS
 20. merk Stichting Atletiek en Running Limburg EEN NIEUWE FASE EN

  AMBITIE VRAAGT OM EEN ANDERE ROL EN IDENTITEIT VOOR STICHTING ATLETIEK EN RUNNING LIMBURG ZWAK MERK (NAAM/DIFFUUS/BEKENDHEID) ATLETIEK-/RUNNINGSPORT = DOEL TOP-DOWN GEORIËNTEERD STERK MERK (HELDERE NAAM/ROL/IDENTITEIT) ATLETIEK-RUNNINGSPORT = MIDDEL VERBINDEND SPEELVELD (TOP-DOWN + COMMUNITIES = IMPACT) VAN NAAR 20 / 24
 21. STICHTING ATLETIEK EN RUNNING LIMBURG (SARL) IS… …DE STIMULATOR VOOR

  GOEDE EN GEZONDE BEWEEGPRESTATIES, EN DE “ESTAFETTESTOK” VOOR LIMBURGS BEWEEGPLEZIER positioning statement Limburgse evenementen en landschap vormen een uitstekende inspiratiebron voor (hard)lopen, trailrun en diverse andere variaties die allerlei doelgroepen in beweging brengen; zowel Limburgers als toeristen. Om (steeds vaker: ongebonden) sporters en talenten technisch goed en blijvend te laten lopen, springen en werpen is een sterkere samenwerking en verbinding met én tussen running en atletiek nodig (de moeder der sporten). Om talenten en passie te laten groeien, moet (talent)aanbod inspelen op de beleving en het gat vullen tussen club en Papendal. SARL stimuleert de enorme potentie en complementaire kracht van atletiek en running om Limburg vitaler en scherper te maken. Door het initiëren van (strategische) verbindingen en het faciliteren van waardevolle of vernieuwende initiatieven vergroot SARL de impact van deze recreatieve en prestatieve sporttak voor de Limburgse samenleving, nu en in de toekomst. 21 / 24 (optimaliseren: bekendheid en van gezamenlijke kracht van atletiek en running) (verbinden: proactief coalities smeden en reactief faciliteren)
 22. REAGEREN OP CONCEPT PRESENTATIE?

 23. reflectie WE KIJKEN UIT NAAR UW FEEDBACK! DEADLINE: 29 JUNI

  2020 1. GA NAAR BOVENSTAAND WEB-ADRES 2. GEEF UW REACTIE 3. CONTROLEER EN VERZEND WWW.OUTWARDS.INFO/SARL DANK VOOR UW BIJDRAGE IN DIT BELANGRIJKE PROCES! WIJ BEOORDELEN EN VERWERKEN DE INPUT. 23 / 24
 24. ONTWIKKELD IN OPDRACHT VAN Stichting Atletiek en Running Limburg STRATEGIE

  & VORMGEVING Outwards – Visuele Strategie & Concepten COPYRIGHT © MEI 2020, STICHTING ATLETIEK EN RUNNING LIMBURG Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er kunnen echter geen rechten worden ontleend. CONTACT Mikke Leenders Outwards – Visuele Strategie & Concepten mikke@outwards.info | 06-53.250.066 www.outwards.info