Slide 1

Slide 1 text

ࠓͱ ͜Ε͔Β 8PSE1SFTTͷ

Slide 2

Slide 2 text

Kite KITERETZ inc. CEO & Founder ! kite.koga " ixkaito # ixkaito Web & graphic designer Programmer WordPress core contributor Ruby on Rails contributor React contributor Wocker developer Bathe developer Frasco developer

Slide 3

Slide 3 text

8PSE1SFTT

Slide 4

Slide 4 text

Χ ε λ Ϛ Π β ồ ͷ Լॻ ͖ ͱ ༧ ໿ ެ ։

Slide 5

Slide 5 text

Χ ε λϚ Π βʔ σβΠ ϯ ϓϨϏϡʔϦ ϯ Ϋ

Slide 6

Slide 6 text

σβΠϯฤूͷ িಥ๷ࢭ Χ ε λϚ Π βʔ

Slide 7

Slide 7 text

γϯλοΫε ϋΠ ϥΠ τͱ ΤϥʔνΣ οΫ

Slide 8

Slide 8 text

Ϊϟϥ Ϧʔ ΢ Ο δΣ ο τ

Slide 9

Slide 9 text

ςΩ ε τ ΢ Ο δ Σ ο τͷ ϝ σ Ο Ξ௥ՃϘ λ ϯ

Slide 10

Slide 10 text

΢ Ο δ Σ ο τ ɾ ϝχ ϡ ʔ ࣌ͷ ςʔϚ ੾ Γସ͑ Ґ ஔ

Slide 11

Slide 11 text

प ೥

Slide 12

Slide 12 text

$.4ͷ શମͷ

Slide 13

Slide 13 text

Ҏ্͕ $.4ͱ ͠ ͯɺ ϒϩά ͱ ͯ͠͸ Θ ͣ ͔ Ϣ ồ β ௐ ࠪ

Slide 14

Slide 14 text

ϗϫ Π τϋ΢ εͷ αΠ τ͕ 8PSE1SFTTʹ

Slide 15

Slide 15 text

ͷ Ϧ Ϧ ồ ε ͸ ೥த ༧ ఆ

Slide 16

Slide 16 text

৽ Τ σ ỹ λ (VUFOCFSH ͱ ͱ ΋ʹ