Slide 1

Slide 1 text

20ࡀͷ๻͕ܦݧͨ͠ PerlΤϯδχΞ΁ͷಓ גࣜձࣾϛΫγΟ ഡݪ ྋհ @raryosu :"1$5PLZPϥϯνηογϣϯ

Slide 2

Slide 2 text

͜ͷϓϨθϯʹ͍ͭͯ 1FSMΛॻ͍ͨ͜ͱ͕ͳ͍৽ଔΤϯδχΞ ͕ 1FSMΛॻ͘8FCΤϯδχΞͱͯ͠ಇ͍ͯ ԿΛײͨ͡ͷ͔ΛޠΔ

Slide 3

Slide 3 text

ࣗݾ঺հ ͸͗͸Β Γΐ͏͚͢ ഡݪ ྋհ ‣ ΒΓΐ͢!SBSZPTV ‣ ೥ੜ·Εࡀ ‣ ೥݄৽ଔೖࣾʢߴઐଔʣ ‣ NJOJNPࣄۀ෦ΤϯδχΞʢ։ൃάϧʔϓ༡ܸνʔϜʣ ‣ αʔόαΠυ։ൃɾ$9ϏδωεαΠυ౳ͷαϙʔτ

Slide 4

Slide 4 text

NJOJNP αϩϯελοϑ௚઀༧໿αʔϏε ඒ༰ࢣɾωΠϦετFUDʹ௚઀༧໿

Slide 5

Slide 5 text

NJOJNP αϩϯελοϑ௚઀༧໿αʔϏε ඒ༰ࢣɾωΠϦετFUDʹ௚઀༧໿ ສμ΢ϯϩʔυ ͋Γ͕ͱ͏ʂʂʂʂʂ

Slide 6

Slide 6 text

NJOJNP ୅ʙ୅ͷए͍ঁੑʹ େਓؾͷαʔϏε

Slide 7

Slide 7 text

୅ʙ୅ͷए͍ঁੑʹ େਓؾͷαʔϏε NJOJNP

Slide 8

Slide 8 text

͜ͷϓϨθϯʹ͍ͭͯ 1FSMΛॻ͍ͨ͜ͱ͕ͳ͍৽ଔΤϯδχΞ ͕ 1FSMΛॻ͘8FCΤϯδχΞͱͯ͠ಇ͍ͯ ԿΛײͨ͡ͷ͔ΛޠΔ

Slide 9

Slide 9 text

഑ଐ

Slide 10

Slide 10 text

഑ଐͷํ๏ ৽ଔ഑ଐͷΩʔϫʔυ ଟ֯తͳࢹ఺͔Β੒௕Ͱ͖Δ؀ڥ΁ΞαΠϯ

Slide 11

Slide 11 text

഑ଐͷํ๏ ‣ ٕज़ྖҬࣥߦ໾һ ҎԼ$50 ɾਓࣄͱͷPO ‣ ֤෦ॺͱ໘ஊ ‣ $50ʹΑΔਪન෦ॺ ‣ ຊਓر๬෦ॺ ‣ ෦ॺ͔Βͷࢦ໊ ‣ ֤໘ஊʹ͍ͭͯ໘ஊઌͱຊਓ͔ΒϑΟʔυόοΫ ‣ $50ͱਓࣄʹΑͬͯ഑ଐΛܾఆ

Slide 12

Slide 12 text

NJOJNPͷ഑ଐ໘ஊ Ͳ͏͍͏෼໺ʹڵຯ͋Δʁ Ϛωʔδϟ

Slide 13

Slide 13 text

NJOJNPͷ഑ଐ໘ஊ Ͳ͏͍͏෼໺ʹڵຯ͋Δʁ ΢ΣϒϑϩϯτͰ͢ʂ Ͱ΋ɼ෯޿͘΍Γ͍ͨͰ͢ɽ ΤϯδχΞϦϯά΋ͦΕҎ֎΋ʂ Ϛωʔδϟ

Slide 14

Slide 14 text

NJOJNPͷ഑ଐ໘ஊ Ͳ͏͍͏෼໺ʹڵຯ͋Δʁ ΢ΣϒϑϩϯτͰ͢ʂ Ͱ΋ɼ෯޿͘΍Γ͍ͨͰ͢ɽ ΤϯδχΞϦϯά΋ͦΕҎ֎΋ʂ ͏ͪͰ͸গ͠1FSM΋ॻ͚͘Ͳ େৎ෉ʁ Ϛωʔδϟ Ϛωʔδϟ

Slide 15

Slide 15 text

NJOJNPͷ഑ଐ໘ஊ Ͳ͏͍͏෼໺ʹڵຯ͋Δʁ ΢ΣϒϑϩϯτͰ͢ʂ Ͱ΋ɼ෯޿͘΍Γ͍ͨͰ͢ɽ ΤϯδχΞϦϯά΋ͦΕҎ֎΋ʂ ͏ͪͰ͸গ͠1FSM΋ॻ͚͘Ͳ େৎ෉ʁ 1FSMॻ͍ͨ͜ͱͳ͍͠Α͘஌ΒΜ͚Ͳ ͕Μ͹Γ·͢ʂ΋ʔ·Μ͍ͨͰ͢ʂ Ϛωʔδϟ Ϛωʔδϟ

Slide 16

Slide 16 text

NJOJNPͷ഑ଐ໘ஊ 1FSMॻ͍ͨ͜ͱͳ͍͠Α͘஌ΒΜ͚Ͳ ͕Μ͹Γ·͢ʂ΋ʔ·Μ͍ͨͰ͢ʂ

Slide 17

Slide 17 text

NJOJNPͷ഑ଐ໘ஊ ‣ 1FSMͩΖ͏ͱͳΜͩΖ͏ͱษڧʹͳΓͦ͏ʜ ‣ αʔϏε΋෦ॺ΋ྑͦ͞͏ ‣ ΍Γ͍ͨ͜ͱΛߟ͑Δͱ࠷΋Ϛον͢Δ ‣ 1FSMΛʮݏʯͬͯݴ͑Δཧ༝΋ͳ͍ͳʜ 1FSMॻ͍ͨ͜ͱͳ͍͠Α͘஌ΒΜ͚Ͳ ͕Μ͹Γ·͢ʂ΋ʔ·Μ͍ͨͰ͢ʂ

Slide 18

Slide 18 text

ແࣄʹʜ NJOJNP΁ͷ഑ଐ͕ܾఆ

Slide 19

Slide 19 text

̼JOJNPͷϓϩμΫτ Application Server Mojolicious εϚϗΞϓϦ αϩϯ޲͚༧໿؅ཧγεςϜ Web൛αʔϏε API (JSON RPC)

Slide 20

Slide 20 text

NJOJNPͷϓϩμΫτ αϩϯ޲͚༧໿؅ཧγεςϜ εϚϗΞϓϦ iOS: Swift, Obj-C Android: Kotlin, Java API, WebΞϓϦέʔγϣϯ Perl (Mojolicious) Perl (Mojolicious), React ܝࡌऀ޲͚Φ΢ϯυϝσΟΞ WordPress

Slide 21

Slide 21 text

ΒΓΐ͢ͷकඋൣғʙϓϩμΫτʙ αϩϯ޲͚༧໿؅ཧγεςϜ εϚϗΞϓϦ iOS: Swift, Obj-C Android: Kotlin, Java API, WebΞϓϦέʔγϣϯ Perl (Mojolicious) Perl (Mojolicious), React ܝࡌऀ޲͚Φ΢ϯυϝσΟΞ WordPress

Slide 22

Slide 22 text

ΒΓΐ͢ͷकඋൣғʙϓϩμΫτʙ αϩϯ޲͚༧໿؅ཧγεςϜ εϚϗΞϓϦ iOS: Swift, Obj-C Android: Kotlin, Java API, WebΞϓϦέʔγϣϯ Perl (Mojolicious) Perl (Mojolicious), React ܝࡌऀ޲͚Φ΢ϯυϝσΟΞ WordPress Web൛αʔϏεΛ୲౰͢Δ ϝΠϯΤϯδχΞͱͯ͠഑ଐ

Slide 23

Slide 23 text

ΒΓΐ͢ͷकඋൣғʙͦͷଞʙ ΧελϚʔαϙʔτ $4 ༻؅ཧπʔϧ $4޲͚ΤϯδχΞϦϯάࢧԉʢՄࢹԽ౳ʣ #4޲͚ΤϯδχΞϦϯάࢧԉʢՄࢹԽ౳ʣ ʜFUD

Slide 24

Slide 24 text

࢖͏πʔϧɾݴޠͳͲ ‣ 1FSM .PKPMJDJPVT ‣ )5.-$44 4$44 ‣ .Z42- ‣ 3FEBTIʢσʔλՄࢹԽʣ ‣ "84 &$ 4 3PVUF 3%4 4&4FUD FUD

Slide 25

Slide 25 text

഑ଐ࣌఺ͰͷΒΓΐ͢ͷΤϯδχΞϦϯάͷϨϕϧ ‣ 1FSM͸ॻ͍ͨ͜ͱͳ͍ ‣ 1FSMΛॻ͖ͨ͘ͳ͍ͱ͍͏ؾ࣋ͪ͸ͳ͍ ‣ ߴઐଔ ‣ όΠτͰ3BJMTͰ࡞ΒΕͨγεςϜͷอकΛͯͨ͠ ‣ .7$͸஌ͬͯΔɽΞʔΩςΫνϟʹ͍ͭͯ͸ޠΕͳ͍

Slide 26

Slide 26 text

1FSMͷڭҭͱۀ຿

Slide 27

Slide 27 text

ຖேઌഐʹ4MBDLͰ

Slide 28

Slide 28 text

ڭ͑ͯ΋Βͬͨ͜ͱͷҰ෦ ‣ 1FSMʹ͍ͭͯ ‣ ίϯςΩετ ‣ جຊతͳจ๏ ‣ ଞύοέʔδͷϝιουݺͼग़͠ͷ࢓ํ ‣ ಛघͳߏจʢܕάϩϒͳͲʣ

Slide 29

Slide 29 text

ڭ͑ͯ΋Βͬͨ͜ͱͷҰ෦ ‣ .PKPMJDJPVT΍NJOJNPͷίʔυʹ͍ͭͯ ‣ σΟϨΫτϦߏ੒ ‣ %#ͷߏ੒ ‣ NJOJNP΍NJYJͰ࢖͍ͬͯΔศརϞδϡʔϧ ‣ 3PVUJOH΍)FMQFSͷஔ͖৔ͱ͔

Slide 30

Slide 30 text

࣮૷Ͱ͍᪴ͨͱ͖ ઌഐͨͪ͸ʮਖ਼ղʯ͸ڭ͑ͯ͘Εͳ͍ ඞཁͱͳΔʮώϯτʯΛ͘ΕΔ

Slide 31

Slide 31 text

ͭ·Γʜ ҰਓͰࣗ૸Ͱ͖Δ؀ڥΛ࡞ͬͯ͘Εͨ

Slide 32

Slide 32 text

ࡀͰ1FSMΛ͔͍ͯ Ͳ͏ࢥͬͨʁ

Slide 33

Slide 33 text

ࡀͰ1FSMΛॻ͍ͯͲ͏ࢥͬͨʁ 1FSMΛॻ͘ͷ͸ָ͍͠ʂ ͦͯ͠ɼֶͼ͕ଟ͍ʂ

Slide 34

Slide 34 text

1FSM͸ָ͍͠ 5IFSF`T.PSF5IBO0OF8BZ5P%P*U ॻ͖ํʹਓ͕ؒग़Δ ʮͲ͏ॻ͜͏ʁʯʮͲ͏ॻ͘ͷ͕εϚʔτʁʯΛߟ͑Δ ઌഐͨͪͱʮͲ͏͠Α͏ʯΛٞ࿦͢Δ

Slide 35

Slide 35 text

ֶͼ͕ଟ͍ .PKPMJDJPVT͸ൺֱతʮബ͍ʯ8"' ࣗ෼Ͱॻ͘ɾಡΉɾֶͿ͜ͱ͕ଟ͍ʂ ΢ΣϒαʔϏεͷαʔόαΠυΛֶͿͷʹஸ౓͍͍ʁ গͳ͘ͱ΋ࣗ෼͸ʮϥοΩʔʯͩͱࢥ͍ͬͯΔ

Slide 36

Slide 36 text

ͱ͸͍͑Α͘Θ͔Βͳ͍͜ͱ΋ଟ͔ͬͨ ‣ σϦϑΝϨϯεΛ๨Εͯਏ͍ ‣ $#array = 20 ‣ ॳݟͩͱΑ͘Θ͔Βͳ͍ ‣ (sort { $a <=> $b } @hoge)[0] ‣ Α͘Θ͔Βͳ͍ ‣ List::Util::reduce{ $a<$b ? $a: $b }@hoge ‣ ্ͷ΍ͭ͸͜ΕͰऔΕΔ͠ແବ͕গͳ͍…

Slide 37

Slide 37 text

੒௕

Slide 38

Slide 38 text

ײͨ͡੒௕ ‣ ΑΓྑ͍࣮૷ํ๏Λߟ͑ΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨ ‣ ಡΈ΍͘͢ҙਤ͕఻ΘΓ΍͍͢ίʔυΛॻ͚ΔΑ͏ʹ ‣ େن໛αʔϏε͕Ͳ͏ಈ͍͍ͯΔ͔ཧղͨ͠ ‣ ΞʔΩςΫνϟ΁ͷڵຯ͕༙͍ͨ ‣ ଞͷݴޠΛֶͿҙཉʹͭͳ͕ͬͨ

Slide 39

Slide 39 text

͜Ε͔Β

Slide 40

Slide 40 text

࠷ۙ͸(PΛֶΜͰ͍·͢

Slide 41

Slide 41 text

8IZ(P ‣ 1FSMͱ͸झ͕ҧָͬͯͦ͠͏͔ͩΒ ‣ ࠷ۙྲྀߦ͍ͬͯΔ͔Β ‣ NJOJNPͷαʔόαΠυΛ(PͰॻ͖௚͍ͯ͠Δ͔Β

Slide 42

Slide 42 text

8IZ(P ‣ 1FSMͱ͸झ͕ҧָͬͯͦ͠͏͔ͩΒ ‣ ࠷ۙྲྀߦ͍ͬͯΔ͔Β ‣ NJOJNPͷαʔόαΠυΛ(PͰॻ͖௚͍ͯ͠Δ͔Β

Slide 43

Slide 43 text

·ͱΊ

Slide 44

Slide 44 text

·ͱΊ ‣ 1FSM͕ʮݏʯͱ͍͏ઌೖ؍͕ͳ͚Ε͹ࡀ΋ॻ͘ ‣ ࣗ૸Ͱ͖Δ؀ڥ͑͋͞Ε͹ֶͿ͜ͱ͕ଟ͍ݴޠ ‣ 8FCαʔϏεͷجૅΛ͔ͬ͠ΓֶͿ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯΔ ‣ 1FSMΛ͔͚ͯϥοΩʔ ‣ ଞͷݴޠΛֶͿҙཉʹ΋ͭͳ͕ͬͨ

Slide 45

Slide 45 text

c
 ʯʀ̻ 8FBSFIJSJOH IUUQTNJYJDPKQSFDSVJU

Slide 46

Slide 46 text

No content