Slide 1

Slide 1 text

Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Robonomika.pl

Slide 2

Slide 2 text

Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Redaktor serwisu Robonomika.pl Zarządzanie strategiczne IT, architektura korporacyjna, robotyzacja biznesu Naukowiec Budowanie świadomości poprzez prelekcje, warsztaty, konferencje, książki i artykuły „Ewangelista” Doświadczenia z kilkudziesięciu projektów dotyczących transformacji, architektury i strategii IT Praktyk

Slide 3

Slide 3 text

. Agenda czyli analiza czynników i uwarunkowań, które wskazują, że od robotyzacji nie ma odwrotu Zamiast podsumowania: trudne słowo na „A” czyli co stanie się źródłem przewagi konkurencyjnej w nadchodzących latach Postrzeganie robotyzacji biznesu - obecnie i w przyszłości czyli jak może zmienić się podejście do robotyzacji biznesu w sektorze usługowym 01 02 03 Świt ery robotów

Slide 4

Slide 4 text

. Polska perspektywa Istotne założenie: Przedstawione rozważania prowadzone będą z perspektywy firm sektora usług działających w Polsce. Zupełnie inaczej sytuacja może wyglądać z perspektywy krajów gdzie są centrale międzynarodowych firm, lub z krajów gromadzących globalnych dostawców prostych usług outsourcingowych.

Slide 5

Slide 5 text

Świt ery robotów

Slide 6

Slide 6 text

Koszt pojedynczego stanowiska w Polsce w ostatnich latach istotnie wzrósł, i nic nie wskazuje, aby tendencja się zmieniła. Rosnące koszty pracy Liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce będzie bardzo istotnie spadać (da się to istotnie zauważyć już po 2020). Zmniejszająca się dostępność pracowników Młodzi pracownicy chcą ciekawą, stosunkowo dobrze płatną pracę w rozsądnych godzinach, bez zobowiązań. Zmiana postaw młodych pracowników Kontekst robotyzacji Coraz więcej firm cyfryzuje swoje procesy, pojawiają się gigantyczne zasoby danych w formie elektronicznej. Rosnąca cyfryzacja procesów i danych W coraz większej liczbie branż polskie firmy muszą zaczynać się mierzyć z globalnymi konkurentami. Nasilająca się globalna konkurencja Menadżerowie są opłacani za osiąganie „tu i teraz” dobrych wyników finansowych i zapewnienie wzrostu biznesu. Krótkoterminowa perspektywa biznesu .

Slide 7

Slide 7 text

Klasy narzędzi do robotyzacji biznesu .

Slide 8

Slide 8 text

Dlaczego roboty wywołują tyle emocji?

Slide 9

Slide 9 text

Efektywność to fetysz XXI w. Znalezione w sieci

Slide 10

Slide 10 text

WillRobotsTakeMyJob.com Co czeka nas w przyszłości… .

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

Postrzeganie robotyzacji biznesu - obecnie i w przyszłości

Slide 14

Slide 14 text

W zdecydowanej większości polskich firm robotyzacja postrzegana jako narzędzie redukcji kosztów (przysłowiowe „cięcie FTE”). Środek „cięcia” kosztów Robotyzacja obecnie ma w najlepszym wypadku charakter wspierający (zarówno od strony biznesu jak i IT), a często traktowana jest jako mało zobowiązujący eksperyment. Mały fragment szerszej „układanki” Ponieważ robotyzacja jest utożsamiana z nowoczesnością i innowacyjnością część menadżerów traktuje ją jako element, którego nie wypada nie mieć. Element komunikacji z otoczeniem Obecne postrzeganie robotyzacji .

Slide 15

Slide 15 text

W części firm będzie następować (już następuje) połączenie robotyzacji ze sztuczną inteligencją, co pozwoli na objęcie nią bardzo szerokiego spektrum procesów w firmie. Robotyzacja kognitywna Ekspansja robotyzacji w przedsiębiorstwie Roboty mogą stać się kluczowym „assetem” przedsiębiorstwa, a robotyzacja stanie się strategicznym kierunkiem jego działania. Robotization-as-a-Strategy (RasS) Fundament działania przedsiębiorstwa Część podmiotów może powołać spółki zależne, których procesy będą praktycznie zautomatyzowane, a całe spektrum decyzji będzie podejmowane autonomicznie (przez AI). Autonomous Enterprise (AE) W pełni zautomatyzowana firma . Co nas może czekać w ciągu 5 lat? . . .

Slide 16

Slide 16 text

Zamiast podsumowania: trudne słowo na „A”

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

Nowe źródło przewagi konkurencyjnej: zdolność ciągłej absorpcji innowacji cyfrowych .

Slide 20

Slide 20 text

. Roboty z perspektywy menadżera (C-Level) • Robotyzacja „na poważnie” nie jest tematem dla IT, lub nawet dla działów Back Office – to dyskusja o przyszłym modelu biznesowym firmy • Strategiczne podejście do robotyzacji to maraton, nie sprint – wymaga czasu, wytrwałości i… pieniędzy • Zaawansowana robotyzacja to ciągłe eksperymentowanie (i zgoda na porażki – z tym jest problem w PL) • To, że nasi konkurenci (globalni) nic nie mówią o robotyzacji, nie oznacza, że nic nie robią

Slide 21

Slide 21 text

Ostrzeżenie Coś, czego nie widzimy i nie czujemy nie oznacza, że: • tego nie ma, • na nas to nie oddziałuje, • możemy to ignorować. Mówimy o zmianach rozłożonych na 10-15 lat. Nie skończmy, jak powoli gotowana żaba… .

Slide 22

Slide 22 text

Robonomika.pl - źródło zaufanej wiedzy 01. Narzędzia zwiększania absorpcji innowacji cyfrowych 02. Redefiniowanie roli menadżera w erze robotów 03. Zaproszenie do współpracy

Slide 23

Slide 23 text

. Kontakt Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania IT Szkoła Główna Handlowa w Warszawie tel.: +48 501 707 525 mail: [email protected] www: https://robonomika.pl