Slide 1

Slide 1 text

͓ؾܰʂ͓खܰʂ εΫϨΠϐϯάʂ 2016.08.27 γΣϧܳ େࡕαςϥΠτ LT by T. MOTOOKA

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • T. MOTOOKA ʛ @t_motooka • WebΞϓϦ։ൃऀ • ḉ؈ • SVG • PDF

Slide 3

Slide 3 text

εΫϨΠϐϯά • WebαΠτͷ HTML Λղੳ • ඞཁͳ৘ใΛऔͬͯ͘Δ • Φʔϓϯσʔλ͕ఆண͢Δ·Ͱͷ ͦͷ৔͠ͷ͗

Slide 4

Slide 4 text

͔͜͜Β no tweet please ۃൿࢿྉ

Slide 5

Slide 5 text

εΫϨΠϐϯάର৅αΠτʹ͍ͭͯ େਓͷࣄ৘ͰݴٴͰ͖ͳ͍ͨΊɺඇެ։Ͱ͢ɻ ͢Έ·ͤΜɻ ۃൿࢿྉ σϞͰ͸ɺHTMLͷߏ଄Λղઆ͠ͳ͕Βɺ PhantomJSΛ࢖ͬͯඪ४ग़ྗʹྑ͍ײ͡ͷ σʔλΛు͘࢓૊ΈΛ঺հ͠·ͨ͠ɻ

Slide 6

Slide 6 text

͜͜·Ͱ no tweet please ۃൿࢿྉ

Slide 7

Slide 7 text

·ͱΊ • PhantomJS ͰDOMૢ࡞ͯ͠ඪ४ग़ྗ
 http://phantomjs.org/ • ύΠϓͰग़ͯ͠ • ޷ΈͷγΣϧܳʂ

Slide 8

Slide 8 text

׬