Slide 1

Slide 1 text

ੜ੒"*ೖ໳ ೥݄೔ ౔ !04$ΦϯϥΠϯ ೔ຊੜ੒"*Ϣʔβձ খᔹप 4IV,PCVDIJ

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ খᔹपɹ4IV,PCVDIJɹ!TIV@LPC ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ ·ͰϒϩοΫνΣʔϯۀք ʙ43&ίϯαϧͷձࣾʹೖࣾ w ੜ੒"*ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ ೔ຊ҉߸௨՟ϢʔβձͷӡӦ΋୲౰ ݄೔ ೔ 04$౦ژలࣔձ͸೔ຊੜ੒"*Ϣʔβձͱ ೔ຊ҉߸௨՟ϢʔβձͰ߹ಉग़ల झຯɿα΢φɺమಓɺΧϥΦέ 2

Slide 3

Slide 3 text

ίϛϡχςΟ঺հ -BOHDIBJOͱ͍͏ϓϩάϥϛϯάϥΠϒϥϦ΍$IBU(15౳--.ͷ"1*Λ࢖ͬͯɺ ੜ੒"*ɺ--. େن໛ݴޠϞσϧ ͷ࢖͍ํΛֶͿٕज़ษڧձ ݄೔ ೔ ʙઙ૲Ͱͷ04$౦ژలࣔձʹ΋ϒʔεग़ల ݄೔ ۚ ʙੜ੒"*ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃೖ໳ϋϯζΦϯ -BOH$IBJO1ZUIPO൛Λ࢖༻͠ɺ؆୯ͳνϟοτϘοτΛ։ൃ IUUQTHFOBJVTFSTDPOOQBTTDPNFWFOU ϋϯζΦϯɺ࿦จಡղΛଟΊʹߦ͍͖͍ͬͯͨͱࢥ͍·͢ ͠͹Βͨ͘͠Βొஃऀืू΋͍͖ͯ͠·͢ ߨٛܗࣜͷൃද΋0,Ͱ͢ 3 DPOOQBTTͷ άϧʔϓొ࿥͓ئ͍͠·͢ʂ IUUQTHFOBJVTFSTDPOOQBTTDPN

Slide 4

Slide 4 text

ΞδΣϯμ ੜ੒"*ͱ͸ ࣾձ΁ͷӨڹ ϢʔεέʔεͳͲ -BOH$IBJO ϓϩϯϓτΤϯδχΞϦϯά 3"( 3FUSJFWBM"VHNFOUFE(FOFSBUJPO &NCFEEJOH άϥ΢ϯσΟϯά ϑΝΠϯνϡʔχϯά ੜ੒"*ͱࠓޙͷ෇͖߹͍ํ 4

Slide 5

Slide 5 text

ੜ੒"*ͱ͸ ೥ʹถΞϧϑΝϕοτࡿԼͷ(PPHMFͷݚڀऀΒ͕"*ͷ࿦จΛൃද ʮτϥϯεϑΥʔϚʔʢ5SBOTGPSNFSʣʯͱ͍͏৽ͨͳϞσϧʢ༧ଌํࣜʣͰ"*ͷϒϨʔΫεϧʔ ը૾ੜ੒"*͕஫໨Λཋͼ͕ͨͦͷޙɺ$IBU(15ͷొ৔͕ੈքత࿩୊ʹ େن໛ݴޠϞσϧʢ-BSHF-BOHVBHF.PEFMɿ--.ʣ ςΩετϕʔεͷେܕ"* ݴ༿Λཧղͯ͠ૢΔਓ޻஌ೳ ਓؒͷߦͳ͍ͬͯΔσεΫϫʔΫΛࣗಈԽͳͲେ͖ͳظ଴ 5 ෼ੳ σΟʔϓϥʔχϯά ʢਂ૚ֶशʣ ੜ੒ ੜ੒"* "*ͷਐา ˞ੜ੒"*΋σΟʔϓϥʔχϯά

Slide 6

Slide 6 text

σϞ ࢲ͸*5اۀͰΫϥΠΞϯτϫʔΫΛ͢ΔΤϯδχΞͰ͢ɻސ٬ʹఏҊ͢ΔͨΊɺੜ੒"*Λ࢖͏ࣄۀاըॻΛग़ͯͩ͘͠͞ ͍ɻ ͱ͍͏จݴΛ$IBU(15ɺ(FNJOJͷϞσϧͰࢼ͢ w ྆ऀͱ΋ແྉͰ͋Δఔ౓࢖༻Մೳ $IBU(15 IUUQTDIBUPQFOBJDPN (FNJOJ IUUQTHFNJOJHPPHMFDPNBQQ 6

Slide 7

Slide 7 text

ςΩετੜ੒ͷ࢓૊Έ ֬཰ ݴ༿ͷ݁ͼ͖ͭΛ֬཰తʹॲཧ ϕΫτϧ ଟ࣍ݩϕΫτϧۭؒͰ͍ۙҐஔʹ͋Δ୯ޠ͸ҙຯ͕ࣅ͍ͯΔͱ͢Δ 7 ɹɾࢲ͸޴ׇ͕͍ͨͷͰɺ@@@@ΛҿΈ͍ͨ ɹɹԼઢ෦ʹʮਫʯ͕ೖΔ֬཰º? ɹɹԼઢ෦ʹʮۚʯ͕ೖΔ֬཰º? ݘ ೣ ࣗసं ं

Slide 8

Slide 8 text

ςΩετͷϕΫτϧԋࢉͷ؆୯ͳྫ 8PSE7FD ୯ޠΛϕΫτϧͰදݱ͢Δํ๏ͷҰͭ ,JOH< > .BO< > 8PNBO< > 7FDUPS@0QFSBUJPO,JOH.BO8PNBO 3FTVMU@7FDUPS< >< >2VFFO 8

Slide 9

Slide 9 text

ੜ੒"*͸ࢉ਺ɾ਺ֶͷจষ୊͕ۤखʁ --.ʹࢉ਺ɾ਺ֶͷจষ୊Λղ͔ͤΔࡍ΋ɺจষΛ֬཰తʹಡΈղ͍ͯܭࢉ͍ͯͨ͠ͷͰɺਫ਼౓͕ѱ͔ͬͨ $IBU(15͸਺ֶΛղ࣌͘ʹݫີʹܭࢉ͢ΔͨΊʹ"%"ʢ"EWBODFE%BUB"OBMJUJDT $PEF*OUFSQSFUFSʣΛσϑΥϧτͰ ࢖༻͢Δ༷ʹมΘͬͨ ਺ֶܭࢉͷܭը΋ཱͯΔࣄ͕Ͱ͖Δ ʮੜ੒"*͸ࢉ਺ɾ਺ֶͷจষ୊͕ۤखʯͱ͍͏ͷ͸աڈͷ࿩ 9

Slide 10

Slide 10 text

ը૾ੜ੒"* ը૾ .JDSPTPGU%FTJHOFS*NBHF$SFBUPSʢ్த͔Β༗ྉʣ w ʮ#JOH*NBHF$SFBUPSʯͱ΋ w IUUQTXXXCJOHDPNJNBHFTDSFBUF 4UBCMF%J ff VTJPOʢ్த͔Β༗ྉʣ w IUUQTTUBCMFEJ ff VTJPOXFCDPNKBBJJNBHFHFOFSBUPS %"--&&ʢ༗ྉʣ w IUUQTPQFOBJDPNEBMMF w $IBU(15ͷ༗ྉϓϥϯͰར༻Մೳ ੜ੒"*ΛσβΠφʔ୅ΘΓʹʁ 8FCαΠτ εϥΠυͷը૾ 10 ౰ษڧձͷϩΰ΍DPOOQBTTͷϔομ΋ .JDSPTPGU%FTJHOFS*NBHF$SFBUPS࡞

Slide 11

Slide 11 text

ܳज़ɾΤϯλϝ෼໺ͷੜ੒"* ܳज़Ո΍ԻָՈ͸࢓ࣄΛୣΘΕΔͷͰ͸ͳ͍͔ʁͱةዧ ੜ੒"*Λ׆༻ͨ͠খઆՈ͕և઒৆Λड৆͢Δྫ΋ ୈճև઒৆ʹ۝ஈཧߐ͞Μɹࣥචʹňੜ੒"*ʼnΛ࢖༻ɹ௚໦৆͸Տ㟒ळࢠ͞ΜŊສ৓໨ֶ͞Μ w IUUQTCPPLMJOLKQNFEJBBSDIJWFT w ̖̞࣌୅ʹখઆΛॻ͘͜ͱʹ͍ͭͯฉ͔ΕΔͱɺʮ͜ͷ࡞඼શମͷ͍͍ͩͨ̑ˋ͘Β͍͸ɺʰνϟοτ̜̥̩ʱͷΑ͏ͳੜ੒̖̞ ͷจষΛͦͷ··࢖͍ͬͯΔɻ͜Ε͔Β΋ʢ̖̞Λʣ͏·͘ར༻͠ͳ͕Βɺࣗ෼ͷ૑଄ੑΛൃشͰ͖ΔΑ͏ͳ෇͖߹͍ํΛ͍ͯ͠ ͖͍ͨʯͱͷߟ͑Λࣔͨ͠ɻ "*Ϟσϧͷొ৔ʂ ೔ຊॳʂ"*NPEFMΛҏ౻Ԃͷʮ͓ ~ ͍͓஡ɹΧςΩϯ྘஡ʯ57$.ʹ࠾༻ IUUQTBJTNJMFZDPKQBJ@OFXTBJNPEFMBJUBMFOUJUPFO ଞʹ΋ɺ"*άϥϏΞϞσϧͷࣸਅू͕ͨ͘͞Μग़൛ ܳज़ɾΤϯλϝ෼໺Ͱͷੜ੒"*ͷ׆༻͸ૣ͍ 11 ۝ஈཧߐஶ ʮ౦ژ౎ಉ৘ౝʯ৽ைࣾ

Slide 12

Slide 12 text

ࣾձ΁ͷӨڹ ੜ੒"*͸ϗϫΠτΧϥʔͷ࢓ࣄΛม͍͑ͯ͘ ϗϫΠτΧϥʔͷޏ༻ݮগ ੲͷ༧ଌͱ͸൓͠ɺϒϧʔΧϥʔ΁ͷӨڹ͸গͳͦ͏ w ϞϥϕοΫͷύϥυοΫ w ߴ౓ͳਪ࿦ΑΓ΋ײ֮ӡಈεΩϧͷํ͕ଟ͘ͷܭࢉࢿݯΛཁ͢Δ w ੜ੒"*ʹൺ΂ɺ෺ཧಈ࡞ΛؚΉϩϘοτͷਐԽ͸஗͍ w ϩϘοτʹ೑ମ࿑ಇΛ୅ସͤ͞Δͷ͸·ͩ·ͩ೉͍͠ ڭҭػؔ͸ରԠΛഭΒΕΔ ੜ੒"*ʹ॓୊Λ΍ΒͤΔରࡦ ࣾձͰ͸ੜ੒"*Λ͍͔ʹ׆༻͢Δ͔Λߟ͍͑ͯΔ w ڭҭػؔ΋ੜ੒"*ͷ׆༻๏Λڭ͑ΔͳͲରԠ͍ͯ͘͠΂͖ w ͨͩ͠ɺੜ੒"*Λ࢖͍͜ͳͤͯڭ͑ΒΕΔਓ͸ະͩগͳ͍ 12

Slide 13

Slide 13 text

Ϣʔεέʔε ιʔείʔυͷੜ੒ɺิ׬ νϟοτϘοτͷߴ౓Խ ࢥߟͷนଧͪ จষఴ࡟ ຋༁ͳͲҎલ͔Β"*͕୲͍ͬͯͨ࡞ۀ͸ɺੜ੒"*΋୲౰Մೳ 13 ੜ੒"*ͰͰ͖Δ͜ͱͷྫ IUUQTTQFBLFSEFDLDPNEBIBUBLFRJOHCBPHPOHYVF[IVBOHPOHOP[IPOHYVFTIFOHHBPYJBPTIFOHEB YVFTIFOH[IVBONFOYVFYJBPTIFOHYJBOHLFDIBUHQUEFIFHBDIVMBJSVOPLB TMJEF ിࢁେ༗ஶʮ$IBU(15ΛԿ΋ߟ͑ͣʹ࢖͑ΔΑ͏ʹ͠·͠ΐ͏ʯεϥΠυ

Slide 14

Slide 14 text

-BOH$IBJO େن໛ݴޠϞσϧʢ--.ʣΛ׆༻ͨ͠ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃΛ؆ૉԽ͢ΔϑϨʔϜϫʔΫ 1ZUIPO൛ IUUQTHJUIVCDPNMBOHDIBJOBJMBOHDIBJO +BWB4DSJQUɾ5ZQF4DSJQU൛ʢҎԼ+4൛ʣ IUUQTHJUIVCDPNMBOHDIBJOBJMBOHDIBJOKT ݩʑ1ZUIPOͰ։ൃ͕ਐΜͰ͓Γɺࠓ΋1ZUIPO൛ͷํ͕։ൃ͕ૣ͍ ௥ैͯ͠+4൛͕ϦϦʔε ͦͷͨΊɺ࠷৽ػೳͷଟ͞ͳΒ1ZUIPO൛ ॻ੶΍8FCͰ৘ใ΋ଟ͍ ϑϩϯτΤϯυ͕+4ɾ54΄΅Ұ୒ͳͷͰόοΫΤϯυ΋ݴޠΛ౷Ұ͍ͨ͠ͳΒ+4൛ ݄೔ ۚ ͔࣌Β-BOH$IBJO1ZUIPO൛ͷϋϯζΦϯ࣮ࢪʂ 14

Slide 15

Slide 15 text

ύϒϦοΫΫϥ΢υࣾͷಈ޲ $IBU(15ͷ։ൃݩ0QFO"*΁ϚΠΫϩιϑτ͕ڊֹग़ࢿ (PPHMF΋ੜ੒"*Ϟσϧʮ#BSEʯΛʮ(FNJOJʯʹվ໊͠ɺ0QFO"*ʹର߅ "NB[PO8FC4FSWJDFT "84 ΋"NB[PO#FESPDLΛϦϦʔε͠ɺڊֹ౤ࢿΛ༧ఆ "NB[PO8FC4FSWJDFT "84 "NB[PO#FESPDL w Ϟσϧɿ$MBVEF -MBNB 4UBCMF%J ff VTJPOͳͲ .JDSPTPGU"[VSF "[VSF0QFO"*4FSWJDF w Ϟσϧɿ(15 (155VSCP %"--&ͳͲ (PPHMF$MPVE1MBUGPSN ($1 7FSUFY"* w Ϟσϧɿ(FNJOJ 1B-. "OUISPQJD$MBVEF (FNNB -MBNBͳͲ 15

Slide 16

Slide 16 text

ΦʔϓϯϞσϧͷ--. طଘͷ--.ͷػີ৘ใΛೖΕΔͷ͕ා͍Ϣʔβ͕ϓϥΠϕʔτ--.ͱͯ͠΋ར༻Մೳ (FNNBʢδΣϚʣ IUUQTBJHPPHMFEFWHFNNB IMKB (PPHMF%FFQ.JOE͕೥݄೔ʹ঎༻ར༻ՄೳͳܰྔΦʔϓϯ"*Ϟσϧʮ(FNNBʯΛެ։ IUUQTBUNBSLJUJUNFEJBDPKQBJUBSUJDMFTOFXTIUNM (FNJOJʢδΣϛχʣϞσϧͷ࡞੒ʹ࢖༻͞Εͨͷͱಉ͡ݚڀͱٕज़Λجʹߏங ,BHHMFɺ)VHHJOH'BDF΍(PPHMF$MPVE্ͳͲͰར༻Մೳ IUUQTDMPVEHPPHMFDPNCMPHKBQSPEVDUTBJNBDIJOFMFBSOJOHHFNNBNPEFMBWBJMBCMFJOWFSUFYBJBOEWJB HLF -MBNB IUUQTMMBNBNFUBDPN .FUB੡ "84ͷ"NB[PO#FESPDL (PPHMF$MPVEͷ7FSUFY"*౳Ͱ΋ར༻Մೳ 16

Slide 17

Slide 17 text

ੜ੒"*ΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃख๏

Slide 18

Slide 18 text

ϓϩϯϓτΤϯδχΞϦϯά ϓϩϯϓτ --.ʹର͢Δ໋ྩจ ϓϩϯϓτΛ޻෉͢Δͷ͕ϓϩϯϓτΤϯδχΞϦϯά 18 ೣʹ͍ͭͯॻ͍ͯ ೣͷछྨͱͦΕͧΕͷಛ௃ʹ ͍ͭͯɺՕ৚ॻ͖Ͱॻ͍ͯ ೣͷछྨͱͦΕͧΕͷಛ௃ʹ͍ͭ ͯɺՕ৚ॻ͖Ͱॻ͍ͯɻ ೣͷछྨʹ͍ͭͯॻ͘৔߹ɺҎԼ ͷྫΛࢀߟʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ ɾΞϝϦΧϯγϣʔτϔΞ ɾείςΟογϡϑΥʔϧυ ɾϝΠϯΫʔϯ ͜ͷχϡʔεهࣄʹ͍ͭͯ ཁ໿ͯ͠ ͜ͷχϡʔεهࣄͷཁ఺Λ ͭͷϙΠϯτʹ·ͱΊͯ ͜ͷχϡʔεهࣄͷཁ఺Λͭͷϙ Πϯτʹ·ͱΊͯɻ χϡʔεهࣄͷཁ໿Λॻ͘৔߹ɺ ҎԼͷྫΛࢀߟʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ ɾهࣄͷλΠτϧ ɾهࣄͷ๯಄෦෼ ɾهࣄͷ݁࿦෦෼ ৄ͘͠ ৄ͘͠

Slide 19

Slide 19 text

3"( 3FUSJFWBM"VHNFOUFE(FOFSBUJPO --.͕஌Βͳ͍৘ใΛ֎෦͔Β༩֦͑ͯ͋͛ͯு͢Δख๏ ࣭໰ʹؔ࿈͢Δ৘ใΛDPOUFYUʹؚΊΔ ৘ใΛϕΫτϧԽͯ͠஝͓͑ͯ͘ w &NCFEEJOH ஝͑ͨ৘ใͷଞɺ8FCͰݕࡧͨ͠৘ใ΋࢖༻Մೳ ࠷৽ͷ৘ใ ͷ৘ใ͕ཉ͍͠ͱ͖ɺ--.͕೥·Ͱͷσʔλ͔͠஌Βͳ͍ͱ͢Δͱ೥ͷ৘ใΛ༩͑ͯ͋͛Δ ެʹ͞Ε͍ͯͳ͍ࣾ಺৘ใ ΤϯλʔϓϥΠζͰར༻͢Δࡍ͸ɺࣾ಺৘ใΛ஝ੵ͢Δ͜ͱ͕ॏཁ ࣾ಺৘ใͷར׆༻ଅਐ ͜Ε·Ͱݟ͑ͯ͜ͳ͔ͬͨʗՄࢹԽ͕໘౗ͩͬͨ৘ใͷऔಘ͕༰қʹ 19 ࣭໰ 7FDUPS 4UPSF จষ จষ จষ --. ࣭໰ จষ

Slide 20

Slide 20 text

&NCFEEJOH ୯ޠ΍ϑϨʔζΛɺҙຯతʹؔ࿈͢Δ୯ޠ͕͍ۙϕΫτϧۭؒʹ഑ஔ͢Δख๏ ֤୯ޠ΍ϑϨʔζΛɺ਺ඦ ~ ਺ઍ࣍ݩͷ࣮਺ϕΫτϧʹม׵ ͜ͷϕΫτϧۭؒʹ͓͍ͯɺ͍ۙϕΫτϧΛ࣋ͭ୯ޠ͸ɺҙຯతʹؔ࿈͢Δͱఆٛ 20 7FDUPS 4UPSF ஝ੵ จষ ౦ژ ۜ࠲ ण࢘ ࢫ͍ ୯ޠʹ۠੾Δ ϕΫτϧม׵

Slide 21

Slide 21 text

άϥ΢ϯσΟϯά "*͸ͱ͖ʹӕΛͭ͘ ϋϧγωʔγϣϯ ϏδωεͰӕΛ͔ͭΕͯ͸ࠔΔ άϥ΢ϯσΟϯάɿ--.͕ੜ੒͢ΔςΩετΛݱ࣮ੈքͷ৘ใʹࠜ෇͔ͤΔٕज़ ࢦఆͨ͠υΩϡϝϯτΛࣄ࣮ͱ͠ɺͦͷதͷ৘ใΛجʹճ౴Λ࡞੒ --.͕ݩʑ͍࣋ͬͯΔࣄલֶशͨ͠৘ใ͸࢖༻͠ͳ͍ w 3"(ɿ--.͕࣋ͭࣄલֶश৘ใʴ༩͑ͨ֎෦৘ใΛ༻͍Δ 21 ࣮ࡍ͸೥݄೔ ؒҧ͑ͨ͜ͱݴ͏ΑΓ͸ɺ ஌Βͳ͍ͳΒ஌Βͳ͍ͱݴͬͯ͘Εͨํ͕͍͍

Slide 22

Slide 22 text

ϑΝΠϯνϡʔχϯά --.ʹ௥ՃֶशΛͤͯ͞ௐ੔͢Δ͜ͱ ڭࢣ͋Γֶश νϟοτͷվળ΍ࢦࣔʹै͍΍͢͞ͷվળͳͲʹ༗ޮ ࣄ࣮ͷֶश΍ϋϧγωʔγϣϯͷܰݮʹ͸ޮՌ͕ബ͍ ύϒϦοΫͳ--.ͰྉۚΛࢧ෷͏͜ͱʹΑΓ࣮ࢪՄೳ ͨͩ͠ɺߴ͍͠ɺ໘౗ ϓϩϯϓτΤϯδχΞϦϯά΍3"(ͷ࢖༻͕ਪ঑͞Ε͍ͯΔ 22

Slide 23

Slide 23 text

ձ࿩ཤྺ νϟοτΞϓϦͩͱਓˠ"*ˠ"*ˠਓͱձ࿩ͷΩϟονϘʔϧΛ͍ͯ͘͠ σʔλϕʔε΍ϝϞϦʹձ࿩ཤྺΛอଘ ॳճҎ֎͸ձ࿩ཤྺ΋࢖ͬͯ--.ʹճ౴ͤ͞Δ ձ࿩͕௕͘ͳ͍ͬͯ͘ͱίετ͕͔͔ͬͨΓɺ--.ͷೖྗ੍ݶʹҾ͔͔ͬΔ w ձ࿩ཤྺΛཁ໿ͯ͠࢖͏ 23 ձ࿩ཤྺ ʓʓʓʓʓʓ ਓ ˚˚˚˚˚˚ "* ˘˘˘˘˘˘ ਓ "* ˝˝˝˝˝˝ ࣭໰ --. ࣭໰ ձ࿩ཤྺ

Slide 24

Slide 24 text

ੜ੒"*ͱͷ෇͖߹͍ํ

Slide 25

Slide 25 text

୭΋͕ൿॻ݉෦Լ݉ϝϯλʔΛ࣋ͯΔ࣌୅ʹ ݸਓͰͰ͖Δ͜ͱͷ෯͕޿͕Δ ͨͩ͠༏लͳൿॻ݉෦Լ݉ϝϯλʔΛ࢖͍͜ͳͤΔͷ͸ͦͷਓ࣍ୈ ৽ਓɾएख͕"*ʹಉ͜͡ͱΛԿ౓ฉ͍ͯ΋ౖΒΕͳ͍ ਓʹڭ͑Λ੥͏͔Βɺ"*ʹڭ͑Λ੥͏࣌୅΁ ڭ͑Λ੥͏͜ͱͰங͍͖ͯͨਓؒؔ܎ͷرബԽͷݒ೦΋ ੜ੒"*ͱࣾձͷมԽͷࠓޙ 25

Slide 26

Slide 26 text

ΤϯδχΞͱͯ͠ ੜ੒"*Λ׆༻Ͱ͖͍ͯΔਓ͸ະͩগͳ͍ ΤϯδχΞͰ͋ͬͯ΋ ࠓޙࣾձʹࠜ෇͘ੜ੒"*Λࠓͷ͏͔ͪΒͲΜͲΜ࢖͍ͬͯ͘ ίʔυΛॻ͍ͯ΋Β͏ɾิ׬ͯ͠΋Β͏ ΞϓϦέʔγϣϯʹੜ੒"*͕૊Έࠐ·Ε͍ͯ͘ Πϯϑϥɾ43&ʹ΋ੜ੒"*͕૊Έࠐ·Ε͍ͯ͘ ੜ੒"*ͱ͏·͘෇͖߹ͬͯ΋ͷʹ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏ʂ 26

Slide 27

Slide 27 text

ࢀߟจݙ খྛխҰஶʰੜ੒"*ʮ$IBU(15ʯΛࢧ͑Δٕज़͸ͲͷΑ͏ʹϏδωεΛ͔͑ɺਓؒͷ૑଄ੑΛ༳Δ͕͢ͷ͔ʁʱμΠϠϞ ϯυࣾ ࠓҪᠳଠஶʰੜ੒"*Ͱੈք͸͜͏มΘΔʱ4#৽ॻ খᖒ݈༞ஶʰੜ੒"*ಋೖͷڭՊॻʱ0/&16#-*4)*/( ాଜ༔ஶʰ-BOH$IBJO׬શೖ໳ʱΠϯϓϨε ٢ాਅޗ େౢ༐थஶʰ$IBU(15-BOH$IBJOʹΑΔνϟοτγεςϜߏங<࣮ફ>ೖ໳ʱٕज़ධ࿦ࣾ Ӭా঵ฏ ҏ౻ॣଡ ٶాେ࢜ ཱ࿬༟ଠ Ֆϲ㟒৳༞ וੜ߂ڷ ٢ాਅޗஶʰ"[VSF0QFO"*4FSWJDFͰ͸͡ΊΔ$IBU(15 --.γεςϜߏஙೖ໳ʱٕज़ධ࿦ࣾ 27

Slide 28

Slide 28 text

ίϛϡχςΟ঺հ -BOHDIBJOͱ͍͏ϓϩάϥϛϯάϥΠϒϥϦ΍$IBU(15౳--.ͷ"1*Λ࢖ͬͯɺ ੜ੒"*ɺ--. େن໛ݴޠϞσϧ ͷ࢖͍ํΛֶͿٕज़ษڧձ ݄೔ ೔ ʙઙ૲Ͱͷ04$౦ژలࣔձʹ΋ϒʔεग़ల ݄೔ ۚ ʙੜ੒"*ΞϓϦέʔγϣϯ։ൃೖ໳ϋϯζΦϯ -BOH$IBJO1ZUIPO൛Λ࢖༻͠ɺ؆୯ͳνϟοτϘοτΛ։ൃ IUUQTHFOBJVTFSTDPOOQBTTDPNFWFOU ϋϯζΦϯɺ࿦จಡղΛଟΊʹߦ͍͖͍ͬͯͨͱࢥ͍·͢ ͠͹Βͨ͘͠Βొஃऀืू΋͍͖ͯ͠·͢ ߨٛܗࣜͷൃද΋0,Ͱ͢ 28 DPOOQBTTͷ άϧʔϓొ࿥͓ئ͍͠·͢ʂ IUUQTHFOBJVTFSTDPOOQBTTDPN