Slide 1

Slide 1 text

םיפיטו עבצא יללכ םיילטגיד םיטסקט בוציעל דלפנרוק םהרבא

Slide 2

Slide 2 text

ילע תצק

Slide 3

Slide 3 text

ןכות

Slide 4

Slide 4 text


 הז טנרטניאל בוציע היפרגופיט 95% ןייטשנכיר רבילוא A.I. MAGAZINE

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

PPI

Slide 11

Slide 11 text

PPI

Slide 12

Slide 12 text

PPI

Slide 13

Slide 13 text

PPI

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

עבצא יללכ טסקט דומיעל

Slide 16

Slide 16 text

הרוש ךרוא

Slide 17

Slide 17 text

הרוש ךרוא 12הלימ

Slide 18

Slide 18 text

(Leading/line-height) הרוש־הבוג

Slide 19

Slide 19 text

(Leading/line-height) הרוש־הבוג 1.5

Slide 20

Slide 20 text

הרוש ךרואל סחיב הרוש־הבוג םילימ תומכ הרושב הרוש הבוג 8 12 16 20 4 1.6 1.4 1.5 1.3 1.2

Slide 21

Slide 21 text

הרוש ךרואל סחיב הרוש־הבוג םילימ תומכ הרושב הרוש הבוג 8 12 16 20 4 1.6 1.4 1.5 1.3 1.2

Slide 22

Slide 22 text

תוא לדוגל סחיב הרוש־הבוג 1.6 1.4 1.5 1.3 תוא לדוג 15 30 45 60 0 px 1.2 הרוש הבוג

Slide 23

Slide 23 text

תוא לדוגל סחיב הרוש־הבוג 1.6 1.4 1.5 1.3 תוא לדוג 15 30 45 60 0 px 1.2 הרוש הבוג

Slide 24

Slide 24 text

בא תויתואה ןיב חוור (letter-spacing/Tracking)

Slide 25

Slide 25 text

תוא לדוג / תויתוא ןיב חוור ןיב חוור תויתוא תוא לדוג 0 16 2- 1- 24 32 40 8 1 px

Slide 26

Slide 26 text

תוא לדוג / תויתוא ןיב חוור ןיב חוור תויתוא תוא לדוג 0 16 2- 1- 24 32 40 8 1 px

Slide 27

Slide 27 text

(text-align) קולב :רושיי

Slide 28

Slide 28 text

(text-align) קולב :רושיי

Slide 29

Slide 29 text

הקסיפ עבצ

Slide 30

Slide 30 text

הקסיפ עבצ

Slide 31

Slide 31 text

המותי הלימ

Slide 32

Slide 32 text

☹ המותי הלימ

Slide 33

Slide 33 text

 

Slide 34

Slide 34 text

No content

Slide 35

Slide 35 text

matthewlein.com/widowfix WidowFix

Slide 36

Slide 36 text

matthewlein.com/widowfix WidowFix

Slide 37

Slide 37 text

No content

Slide 38

Slide 38 text

No content

Slide 39

Slide 39 text

Slide 40

Slide 40 text

םיטנופ

Slide 41

Slide 41 text

םיטנופ םיאצומ הפיא תירבעב ?

Slide 42

Slide 42 text

םיטנופ םיאצומ הפיא תירבעב ?

Slide 43

Slide 43 text

זירדנואפ־פייט

Slide 44

Slide 44 text

זירדנואפ־פייט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 45

Slide 45 text

זירדנואפ־פייט תוצובק םיפרגופיט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 46

Slide 46 text

זירדנואפ־פייט תורבח םיטנופ תוצובק םיפרגופיט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 47

Slide 47 text

זירדנואפ־פייט ףטנופ תורבח םיטנופ תוצובק םיפרגופיט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 48

Slide 48 text

זירדנואפ־פייט ףטנופ רזע דדוע תורבח םיטנופ תוצובק םיפרגופיט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 49

Slide 49 text

זירדנואפ־פייט ףטנופ רזע דדוע עלס לאומש תורבח םיטנופ תוצובק םיפרגופיט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 50

Slide 50 text

זירדנואפ־פייט ףטנופ רזע דדוע עלס לאומש ןתנ ןב תורבח םיטנופ תוצובק םיפרגופיט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 51

Slide 51 text

זירדנואפ־פייט ףטנופ רזע דדוע עלס לאומש ןתנ ןב הדליגה תורבח םיטנופ תוצובק םיפרגופיט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 52

Slide 52 text

זירדנואפ־פייט ףטנופ רזע דדוע עלס לאומש ןתנ ןב הדליגה אאא תורבח םיטנופ תוצובק םיפרגופיט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 53

Slide 53 text

זירדנואפ־פייט ףטנופ רזע דדוע עלס לאומש ןתנ ןב טנופרטסאמ הדליגה אאא תורבח םיטנופ תוצובק םיפרגופיט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 54

Slide 54 text

זירדנואפ־פייט ףטנופ רזע דדוע עלס לאומש ןתנ ןב טנופרטסאמ טיבטנופ הדליגה אאא תורבח םיטנופ תוצובק םיפרגופיט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 55

Slide 55 text

זירדנואפ־פייט ףטנופ רזע דדוע עלס לאומש ןתנ ןב טנופרטסאמ טיבטנופ פייטנופ הדליגה אאא תורבח םיטנופ תוצובק םיפרגופיט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 56

Slide 56 text

זירדנואפ־פייט ףטנופ רזע דדוע עלס לאומש ןתנ ןב טנופרטסאמ טיבטנופ פייטנופ הדליגה אאא תורבח םיטנופ תוצובק םיפרגופיט םיפרגופיט םייאמצע

Slide 57

Slide 57 text

םיימניח םיטנופ

Slide 58

Slide 58 text

םיימניח םיטנופ

Slide 59

Slide 59 text

תירבע סנאס ןפוא

Slide 60

Slide 60 text

ףלא

Slide 61

Slide 61 text

שומיש תונוישיר

Slide 62

Slide 62 text

שומיש תונוישיר

Slide 63

Slide 63 text

שומיש תונוישיר

Slide 64

Slide 64 text

שומיש תונוישיר

Slide 65

Slide 65 text

שומיש תונוישיר פוטקסד OTF / ”טנירפ“ / OpenType

Slide 66

Slide 66 text

שומיש תונוישיר טנופבוו WEB / תשר־ןפוג פוטקסד OTF / ”טנירפ“ / OpenType

Slide 67

Slide 67 text

שומיש תונוישיר טנופבוו WEB / תשר־ןפוג פוטקסד OTF / ”טנירפ“ / OpenType היצקילפא APP / הנכות

Slide 68

Slide 68 text

(הרושו) תיתלחתה תוא

Slide 69

Slide 69 text

השעת לא – תושגדה

Slide 70

Slide 70 text

השעת לא – תושגדה

Slide 71

Slide 71 text

השעת לא – תושגדה

Slide 72

Slide 72 text

השעת לא – תושגדה

Slide 73

Slide 73 text

השעת לא – תושגדה

Slide 74

Slide 74 text

תושגדה

Slide 75

Slide 75 text

תושגדה

Slide 76

Slide 76 text

תושגדה

Slide 77

Slide 77 text

תושגדה

Slide 78

Slide 78 text

טסקט ןומיס

Slide 79

Slide 79 text

No content

Slide 80

Slide 80 text

־ה תא וחכשת לא Hover ?

Slide 81

Slide 81 text

־ה תא וחכשת לא Hover ?

Slide 82

Slide 82 text

־ה תא וחכשת לא Hover ?

Slide 83

Slide 83 text

No content

Slide 84

Slide 84 text

No content

Slide 85

Slide 85 text

םילשמ יזעול טנופ

Slide 86

Slide 86 text

םילשמ יזעול טנופ

Slide 87

Slide 87 text

PX vs em vs REM

Slide 88

Slide 88 text

PX vs em vs REM

Slide 89

Slide 89 text

No content

Slide 90

Slide 90 text

No content

Slide 91

Slide 91 text

No content

Slide 92

Slide 92 text

םולש יל םיארוק

Slide 93

Slide 93 text

םוספיא םרול ללוחמ

Slide 94

Slide 94 text

alefalefalef.co.il/hameholel

Slide 95

Slide 95 text

alefalefalef.co.il/hameholel

Slide 96

Slide 96 text

No content

Slide 97

Slide 97 text

יח וגול

Slide 98

Slide 98 text

No content

Slide 99

Slide 99 text


םע המ לבא 
Save image as ?

Slide 100

Slide 100 text

No content

Slide 101

Slide 101 text

!סונוב שי ,עגר

Slide 102

Slide 102 text

No content

Slide 103

Slide 103 text

Schema.org

Slide 104

Slide 104 text

Schema.org

Slide 105

Slide 105 text

No content

Slide 106

Slide 106 text

No content

Slide 107

Slide 107 text

No content

Slide 108

Slide 108 text

No content

Slide 109

Slide 109 text

No content

Slide 110

Slide 110 text

No content

Slide 111

Slide 111 text


.הדות 
 דלפנרוק םהרבא avrahamcornfeld.com alefalefalef.co.il