Slide 1

Slide 1 text

Azure - Datadog - 'SJOHFגࣜձࣾ ٕज़։ൃຊ෦ :VNB'VKJF

Slide 2

Slide 2 text

• (@yateimaru) • GrowLio • ! • 1 • er

Slide 3

Slide 3 text

DatadogGrowLio • • Datadog • Datadog •

Slide 4

Slide 4 text

Slide 5

Slide 5 text

• : Azure " #%$' # & Datadog Datadog #!'

Slide 6

Slide 6 text

• : Azure%,)-/.1 )- 0 Datadog Datadog)-$(+1 "'& !1* ← ← #

Slide 7

Slide 7 text

Datadog • લఏ؂ࢹཁ݅ • ಋೖɾӡ༻ίετখ͘͞ • ϚϧνΫϥ΢υ

Slide 8

Slide 8 text

Datadog - : "! - • Azure " • AKS, CosmosDB, RDB, LB, … • " • , , , … • Kubernetes" • , Pod, , … …100#

Slide 9

Slide 9 text

• * #:?B- 0C!! • 3; • ,49 =($% • SaaS !! • =)#A7 56 • #'+ 1 • A7@>=($% <@ 56 Datadog2768 - .&"A7/ -

Slide 10

Slide 10 text

• !# 0A!! • 3: • ,49 <($% • SaaS !! • <)#?7 56 • #'+ 1 • ?7>=<($% ;> 56 • @/%* Datadog2768 - -&"?7. -

Slide 11

Slide 11 text

Datadog ! - -

Slide 12

Slide 12 text

• Datadog - - "[VSF.POJUPS ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ × × ◯ ◯ ◯ ◯ × × ◯ ◯ × × ◯

Slide 13

Slide 13 text

• -0/( • #"&$ • Integration • • 1*&$ • SaaS • ,1* • ' !. Datadog%*)+ - -

Slide 14

Slide 14 text

Datadog • "[VSF *OUFHSBUJPO • ίϯςφϞχλϦϯά • ֎ܗ؂ࢹ

Slide 15

Slide 15 text

Datadog • Azure • AKS, CosmosDB, RDB, LB, … • (Docker on VM) • , , , … • Kubernetes • , Pod, , …

Slide 16

Slide 16 text

Datadotg - Azure Integration - • Azure • AKS, CosmosDB, RDB, LB, …

Slide 17

Slide 17 text

Datadog - Azure Integration -

Slide 18

Slide 18 text

Datadog - Azure Integration -

Slide 19

Slide 19 text

Datadog - Azure Integration -

Slide 20

Slide 20 text

Datadog - Azure Integration -

Slide 21

Slide 21 text

Datadog - Azure Integration -

Slide 22

Slide 22 text

Datadog - Azure Integration -

Slide 23

Slide 23 text

Datadog - Azure Integration - શ෦Ұؾʹ ؂ࢹಋೖͰ͖Δ

Slide 24

Slide 24 text

Datadog • Azure • AKS, CosmosDB, RDB, LB, … • (Docker on VM) • , , , … • Kubernetes • , Pod, , …

Slide 25

Slide 25 text

• ( ) Datadog - kubernetes -

Slide 26

Slide 26 text

Datadog - - docker • • • • ( ) Kubernetes • • •

Slide 27

Slide 27 text

Datadog - : - • •

Slide 28

Slide 28 text

Datadog - : - • •

Slide 29

Slide 29 text

• ;3-8E=MG1*<CI4D?F • 61+LB+5>J@Datadog:B • )# (,!&)+)"$,'#)%(,$ AK61 • / 7.2 LBH • APMDatadog Cluster Agent0 //9