Slide 1

Slide 1 text

Azure Machine Learning ハンズオンシリーズ Python による機械学習⼊⾨ 2021年6⽉25⽇(⾦) 16:00 - 17:30

Slide 2

Slide 2 text

No content

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

Slack ワークスペース

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

https://github.com/yomaki/azure-ml-python-handson

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

テキスト分類 2021年7⽉2⽇(⾦) 16:00 - 17:30 https://dllab.connpass.com/event/217143/

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

No content