Slide 1

Slide 1 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI obnizOSϓϥάΠϯΛࢼͯ͠Έͨ 2020೥11݄17೔ IoTറΓͷษڧձʂ IoTLT vol.69@youtube ෱Ҫ ᚸޗ

Slide 2

Slide 2 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ࣗݾ঺հ ;͍͘ ͠Μ͝ ෱Ҫᚸޗ @SilkAndTikit ݚڀ৬
 ɹˣ
 ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
 ɹˣ
 IoTίϯαϧɾڭҭ
 ɹˣ ݉ۀओ෉ʢि5೔༦৯࡞Γʣ 2 ✦ GWΞυϕϯτΧϨϯμʔ ✦ IoTLT Vol.64 ✦ IoTLT Vol.66

Slide 3

Slide 3 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI 2020೥7݄ িܸͷχϡʔε 3

Slide 4

Slide 4 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI obniz Board ʢϋʔυ΢ΣΞ੡඼ʣ ΈΜͳେ޷͖ obniz 4 obnizOS ʢιϑτ΢ΣΞ੡඼ʣ obnizOS Πϯετʔϧ

Slide 5

Slide 5 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI obnizͷಛ௃ ֎෦Ͱ࣮ߦ͞ΕΔϓϩάϥϜ͔ΒίϚϯυΛૹ৴ͯ͠ಈ ࡞ͤ͞Δɻ 5 JavaScript
 ϓϩάϥϜ ίϚϯυɿio0=0V ίϚϯυɿio1=5V ίϚϯυɿio1=̌V ωοτϫʔΫ LED఺໓

Slide 6

Slide 6 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ߴ଎ಈ࡞͸΍΍ۤख ωοτ઀ଓ͕੾ΕΔͱಈ࡞͠ͳ͍ obnizͷऑΈ 6 JavaScript
 ϓϩάϥϜ JavaScript
 ϓϩάϥϜ

Slide 7

Slide 7 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ߴ଎ಈ࡞͸΍΍ۤख ωοτ઀ଓ͕੾ΕΔͱಈ࡞͠ͳ͍ obnizͷऑΈ 7 JavaScript
 ϓϩάϥϜ JavaScript
 ϓϩάϥϜ ϓϥάΠϯͰղܾʂ

Slide 8

Slide 8 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ࢖ͬͯΈΔલʹ૝૾ͯͨ͠΋ͷ Relational DBͷετΞʔυϓϩγʔδϟΈ͍ͨͳ΋ͷʁ 8 ϓϥάΠϯA ૹ৴ Call ϓϥάΠϯA ϓϩάϥϜ obnizOS ϓϥάΠϯA ࣮ߦ Store

Slide 9

Slide 9 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ϓϥάΠϯͷ࡞Γํ Arduino IDEͰϓϩάϥϜΛ࡞Γॻ͖ࠐΉ obnizOS͸αϒλεΫͱͯ͠ಈ࡞͢Δ 9 ϓϥάΠϯ
 ϓϩάϥϜ obnizOS ىಈ ॻࠐ

Slide 10

Slide 10 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI obnizOSͱϓϥάΠϯͷ௨৴ 10 ϓϥάΠϯ obnizOS obniz.commandReceive() obniz.commandSend() obniz.plugin.onreceive obniz.plugin.send() ֤छΠϕϯτ ɾWiFiεΩϟϯ ɾωοτ઀ଓ ɾΫϥ΢υ઀ଓ ɹɹɾɾɾ obniz.onEvent(onEvent); ड৴ ૹ৴

Slide 11

Slide 11 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ϓϥάΠϯΛॻ͍ͯΈͨ खͷߴ͞ʹԠͯ͡LEDόʔͷޫΔ௕͕͞มΘΔ 11

Slide 12

Slide 12 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ϓϥάΠϯͷศརͳ࢓૊ Ϋϥ΢υ͔ΒϓϥάΠϯͷॻ͖׵͑ 12 ొ࿥ WiFiܦ༝Ͱ
 ॻ͖ࠐΈ obnizΫϥ΢υ ϨσΟϝΠυͷϓϥάΠϯ΋ఏڙ͞ΕΔΒ͍͠
 ɹࣗ෼ͰϓϥάΠϯΛॻ͔ͳͯ͘΋ࡁΉͷͰָɹ

Slide 13

Slide 13 text

COPYRIGHT ©2020 SHINGO FUKUI ·ͱΊ Arduinoͷϓϩάϥϛϯάͷܦݧ͕͋Ε͹ɺϓϥάΠϯ Λ࡞Δͷ͸ΘΓͱ؆୯ɻ ετΞʔυϓϩγʔδϟͷΑ͏ʹϓϥάΠϯΛϞδϡʔ ϧͱͯ͠ॻ͖ࠐΉͷͰ͸ͳ͘ɺArduinoϓϩάϥϜ಺Ͱ obnizOSΛαϒλεΫͱͯ͠ىಈ͢Δ࢓૊Έɻ ϨσΟϝΠυͷϓϥάΠϯ͕ఏڙ͞ΕΕ͹؆୯ʹ࢖͑Δ Α͏ʹͳΔɻকདྷָ͕͠Έɻ 13