Slide 1

Slide 1 text

Politievrijwilliger in Nederland Berthilde Boukema vertelt graag over het politiewerk

Slide 2

Slide 2 text

Politievrijwilliger in Nederland 2 Motivatie politievrijwilliger § normen en waarden uitdragen § verlangen om te leren § verhogen eigen zelfbeeld § open houden carrièremogelijkheden § relaties met anderen aanknopen § werken in een prettige professionele omgeving

Slide 3

Slide 3 text

Politievrijwilliger in Nederland 3 Selectie vrijwilligers + eenzelfde norm voor vrijwilligers en beroeps + geschikt voor een breed pakket aan politietaken - lange doorlooptijd (6 maanden)

Slide 4

Slide 4 text

Politievrijwilliger in Nederland 4 Opleiding +/- vergelijkbaarheid met beroep +/- doorgroei - maatwerk, zelfstudie - reeds verworven competenties - reistijden

Slide 5

Slide 5 text

Politievrijwilliger in Nederland 5 Taken politievrijwilliger + basisinzet op toezichthoudende taken op straat, op verkeersveiligheid en bij evenementen +/- inzet op kernkwaliteiten +/- maatwerk

Slide 6

Slide 6 text

Politievrijwilliger in Nederland 6 Organisatie en collega’s +/- bijdrage aan (mede)zeggenschap +/- zichtbaarheid politievrijwilliger - stroperige besluitvorming + samen werken aan politiewerk

Slide 7

Slide 7 text

Politievrijwilliger in Nederland 7 Bedankt