Slide 1

Slide 1 text

Derin Yoksulluğun Veri Odaklı Hikayesi

Slide 2

Slide 2 text

DYA Anlatıyor

Slide 3

Slide 3 text

Projenin Amacı DYA'nın operasyonlarını görünür kılmak TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ

Slide 4

Slide 4 text

Veri Seti Nasıldı? 1023 hane Verinin eksik kısımları Verinin kuvvetli kısımları TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ

Slide 5

Slide 5 text

Veriyi Nasıl İşledik? TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ 01 Veri odaklı hikaye anlatımı 02 Text mining

Slide 6

Slide 6 text

Ayça Sert İktisat Batuhan Hökelek Hesaplamalı Sosyal Bilimler / Psikoloji Orçun Kasap İktisat Sudenur Koyuncu Uluslararası İlişkiler Nur Sultan Çırakman Kentsel Politika Planlama Ekibimiz TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ

Slide 7

Slide 7 text

ORTAK YÖNETİM Derin Yoksulluk Grubu Derin Yoksulluk Ağı CADS @ TEDU İ STASYON TEDU SİVİL TOPLUM Hayata Destek Vakfı, Heinrich Böll Shiftung, UNDP, NDI, Sivil Toplum Destek Vakfı, AAR Japan, Bidestekol KAMU Yerel yönetimler ve politika yapıcılar ORTAK TASARIM NİHAİ YARARLANICI DYA'nın dayanıştığı kişiler ÖZEL SEKTÖR Maydiego, Momento, Appcent ORTAK ÜRETİM TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ Sürdürülebilirlik

Slide 8

Slide 8 text

Uluslararası yoksulluk sınırı: Günlük 2.19 ABD Doları %30.13 302 HANENIN 91'I DERİN YOKSULLUK TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ

Slide 9

Slide 9 text

TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ DYA'nın Faaliyet Gösterdiği Bölgeler

Slide 10

Slide 10 text

1070 ₺ Minimum gelir 1321 ₺ Aylık ortalama gelir 1493 ₺ Maksimum gelir Aylık Hane Gelirleri TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ

Slide 11

Slide 11 text

440 117 apartman dairesi gecekondu 324 çadır/baraka/ konteyner 900 TL apartman kirası 585 TL gecekondu kirası Konut tipi ve ortalama kira 881 hane 456 TL çadır / baraka / konteyner kirası

Slide 12

Slide 12 text

28.2% 301 kişiden 85'inin sağlık sigortası yok DYA'nın Verisi Nüfusun %15.8'i Genel Sağlık Sigortası dışında Türkiye Geneli Yeşil Kart 49.2% Yok 28.2 % SGK 22.6 % Sağlık sigortası Örneklemin sigorta durumu dağılımı TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ

Slide 13

Slide 13 text

Türkiye geneli Covid'e yakalanma oranı Örneklemin Covid'e yakalanma oranı %9.37 %36 Covid-19 Pandemisi Süreci Değerlendirmesi TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ 57.3% 45.2% Örneklemin Covid aşı olma durumu Türkiye geneli Covid aşı olma durumu

Slide 14

Slide 14 text

%63 1851 BİREYİN 1166'SI ÇALIŞMAMAKTA %65 448 BİREY GÜNLÜK İŞÇİ Kağıt toplayıcılığı 52.8% 16% 9% 9% İşçi Temizlikçi Müzisyen COVID-19 VE İSTİHDAM TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ

Slide 15

Slide 15 text

36% 1018 haneden 960'ı 740 çocuklu aileden 270'i İhtiyaç Analizi TEDU CADS DSPG 2021 TEMMUZ Bez ve Mama İhtiyacı 1018 haneden 179'u Fatura Destek İhtiyacı Gıda İhtiyacı