Slide 1

Slide 1 text

দຊ༟ೋ খഴคͱਫͱԘͱࢲ ʙ࣌ʑۄࢠ ೥݄೔ /V$PONJOJ4QSJOH খഴคͱਫͱԘͱࢲ ʙ࣌ʑۄࢠ

Slide 2

Slide 2 text

খഴคਫԘ খഴคਫԘ

Slide 3

Slide 3 text

খഴคਫԘ͏ͲΜ খഴคਫԘ͏ͲΜ

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

ઌ೔ͷ੒Ռ
 /V$PO ઌ೔ͷ੒Ռ
 /V$PO

Slide 13

Slide 13 text

ύελϚγʔϯ ύελϚγʔϯ

Slide 14

Slide 14 text

ύελϚγʔϯ ύελϚγʔϯ

Slide 15

Slide 15 text

໙੾Γ໰୊ ࡉ͘ۉ౳ʹ੾Δͷʹ͕͔͔࣌ؒΔ ͪΌΜͱ੾Εͯͳͯ͘ྡͱܨͬͯ͠·͏ ંΓ৞ΜͩՕॴ͕੾Δͱ͖ʹ௵ΕΔ ໙੾Γ໰୊ ࡉ͘ۉ౳ʹ੾Δͷʹ͕͔͔࣌ؒΔ ͪΌΜͱ੾Εͯͳͯ͘ྡͱܨͬͯ͠·͏ ંΓ৞ΜͩՕॴ͕੾Δͱ͖ʹ௵ΕΔ

Slide 16

Slide 16 text

࡞ۀ࣌ؒͷ୹ॖ ׈Β͔ͳ໙Λ࣮ݱ แஸ ύελϚγʔϯ แஸ ύελϚγʔϯ

Slide 17

Slide 17 text

69 VEPOFYQFSJFODF ͷ޲্ ੇ಑Λߪೖ༧ఆ ੇ಑Λߪೖ༧ఆ ໙੾Γ ౔ು 69 VEPOFYQFSJFODF ͷ޲্ ໙੾Γ ౔ು

Slide 18

Slide 18 text

🍝

Slide 19

Slide 19 text

σϡϥϜখഴคۄࢠԘύελ σϡϥϜখഴคۄࢠԘύελ

Slide 20

Slide 20 text

No content

Slide 21

Slide 21 text

No content

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

No content

Slide 24

Slide 24 text

No content

Slide 25

Slide 25 text

No content

Slide 26

Slide 26 text

খഴค ਫ Ԙ͏ͲΜ σϡϥϜখഴคۄࢠԘύελ খഴค ਫ Ԙ͏ͲΜ σϡϥϜখഴคۄࢠԘύελ

Slide 27

Slide 27 text

ຊ೔ͷ੒Ռ ຊ೔ͷ੒Ռ ถคλϐΦΧคਫԘϑΥʔ ͷ໙ ถคλϐΦΧคਫԘϑΥʔ ͷ໙