Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[PL] Jak NIE zostać "programistą" PHP?

3a453374a79becf33b3a6659389a56c4?s=47 Radek Benkel
December 18, 2011

[PL] Jak NIE zostać "programistą" PHP?

3a453374a79becf33b3a6659389a56c4?s=128

Radek Benkel

December 18, 2011
Tweet

More Decks by Radek Benkel

Other Decks in Technology

Transcript

 1. JAK NIE ZOSTAĆ „PROGRAMISTĄ” PHP? DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

 2. O MNIE Radosław Benkel - singles PHP - 2007 SQL

  - 2007 JavaScript -2008 Projekty: DELIRIUM, GENOSIS, inne
 3. PHP CZYM JEST PHP?

 4. PHP CZYM JEST PHP? DYNAMICZNIE TYPOWANYM, OBIEKTOWYM, SKRYPTOWYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA

 5. JAKA JEST NAJWIĘKSZA WADA A JEDNOCZEŚNIE ZALETA PHP?

 6. None
 7. <?PHP

 8. None
 9. None
 10. HTTP://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/HATM/3448824312/ BY HATM

 11. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW

 12. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW

 13. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW php.ini error_reporting = E_ALL | E_STRICT display_errors =

  On
 14. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW php.ini error_reporting = E_ALL | E_STRICT display_errors =

  On *.php <?php error_reporting(E_ALL | E_STRICT) ini_set('display_errors', 'On')
 15. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW php.ini error_reporting = E_ALL | E_STRICT display_errors =

  On *.php <?php error_reporting(E_ALL | E_STRICT) ini_set('display_errors', 'On') .htaccess php_flag display_errors on php_value error_reporting 32767
 16. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW @

 17. INNE DYREKTYWY PHP.INI

 18. INNE DYREKTYWY PHP.INI register_globals = Off

 19. INNE DYREKTYWY PHP.INI <?php //register_globals = On $title // 'Foo'

  $_GET['title'] // 'Foo' //register_globals = Off $title // undefined $_GET['title'] // 'Foo' http://www.example.com/find.php?title=Foo
 20. INNE DYREKTYWY PHP.INI register_globals = Off magic_quotes_gpc = Off

 21. INNE DYREKTYWY PHP.INI register_globals = Off magic_quotes_gpc = Off magic_quotes_runtime

  = Off
 22. GET, POST [, PUT, DELETE]

 23. GET, POST [,PUT, DELETE] HTTP://EXAMPLE.COM/INDEX.PHP?ID=123&TITLE=FOO HTTP://WWW.ONET.TV/JUSTIN-BIEBER-TRAFI-NA-ODWYK, 9025126,1,KLIP.HTML# $_GET

 24. FILTROWANIE WEJŚCIA I WYJŚĆIA

 25. FILTROWANIE WEJŚCIA I WYJŚCIA <?php $search_html = filter_input( INPUT_GET, 'foo',

  FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS ); WEJŚCIE: WYJŚCIE: <?php echo htmlspecialchars($foo, ENT_NOQUOTES);
 26. A CO Z SQL?

 27. PDO (PHP DATA OBJECTS)

 28. PDO <?php //PDO try { $db = new PDO('mysql:host=hostname:dbname=some', 'username',

  'password', array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES UTF-8'); } catch (PDOException $e) { die($e->getMessage()); } $query = 'SELECT * FROM my_table WHERE cat_id = :id AND title = :title'; $stmt = $db->prepare($query); $stmt->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_INT); $stmt->bindValue(':title', $myTitle, PDO::PARAM_STR, 12); $stmt->execute(); while($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_OBJ)) { // .. }
 29. GLOBAL TO ZŁO!

 30. GLOBAL TO ZŁO! "JEŚLI DZIECKO TWE, UŻYWA GLOBALA, TO WIEDZ,

  ŻE COŚ SIĘ Z NIM DZIEJE"
 31. PARAMETRY FUNKCJI A REFERENCJA

 32. PARAMETRY FUNKCJI A REFERENCJA <?php function change($a, $o) { $a['foo']

  = 2; $o->bar = 2; } $arr = array('foo' => 1); $obj = new stdClass(); $obj->$bar = 1; change($arr, $obj); echo $arr['foo']; //displays 1 echo $obj->bar; //displays 2
 33. INCLUDE/REQUIRE(_ONCE)

 34. AUTOLOADING

 35. AUTOLOADING <?php function __autoload($name) { if (file_exists($name . '.php')) {

  require_once($name. '.php'); } } $a = new Foo(); //autoload file Foo.php from current directory
 36. FOR => FOREACH

 37. FOR => FOREACH <?php //DONT DO THAT! for ($i =

  0; $o < count($names); $i++) { $name['surname'] = mysql_query("SELECT surname FROM surnames WHERE name '{$names[i]}'"); } $names = array( 'John' => 'Doe', 'Chuck' => 'Norris' ); foreach ($names as $lastName) { echo $lastName, "\n"; } foreach ($names as $firstName => $lastName) { echo $firstName . ':' . $lastName; }
 38. == VS ===

 39. == VS === // "===" MEANS THAT THEY ARE IDENTICAL

  // "==" MEANS THAT THEY ARE EQUAL // "!=" MEANS THAT THEY AREN'T EQUAL. FALSE NULL ARRAY() 0 "0" 0X0 "0X0" "000" "0000" FALSE === == == == == == != != != NULL == === == == != == != != != ARRAY() == == === != != != != != != 0 == == != === == === == == == "0" == != != == === == == == == 0X0 == == != === == === == == == "0X0" != != != == == == === == == "000" != != != == == == == === == "0000" != != != == == == == == === HTTP://STACKOVERFLOW.COM/QUESTIONS/80646/HOW- DO-THE-EQUALITY-DOUBLE-EQUALS-AND-IDENTITY- TRIPLE-EQUALS-COMPARISO
 40. OUTPUT BUFFERING

 41. OUTPUT BUFFERING Cannot add/modify header information - headers already sent

  by...
 42. OUTPUT BUFFERING *.php <?php ob_start(); //some code header('Location: http://e.com') ob_end_flush();

  php.ini output_buffering = On UTF BOM UWAGA
 43. EVAL IS EVIL

 44. VARIABLE VARIABLES

 45. VARIABLE VARIABLES // variable variables class Some { public function

  foo() { return "Hello World"; } } $foo = 'Hello World'; $bar = 'foo'; echo $$bar; //displays 'Hello World' $obj = new Some(); echo $obj->$foo(); //displays Hello World //much better! call_user_func(array($obj, $foo)); call_user_func(array('Some', $foo));
 46. STRINGI

 47. STRINGI JAKIE MAMY RODZAJE STRINGÓW?

 48. STRINGI

 49. STRINGI (W PHP;-) SINGLE QUOTED DOUBLE QUOTED HEREDOC NOWDOC (PHP

  5.3)
 50. STRINGI (W PHP;-) <?php $ex1 = 'Value of var foo

  is $foo'; $ex2 = "Value of var foo is $foo"; $ex3 = <<<HD Value of foo is $foo HD; $ex4 = <<<'ND' Value of foo is $foo 'ND'; echo $ex1 . "\n"; // Value of var foo is $foo echo $ex2 . "\n"; // Value of var foo is bar echo $ex3 . "\n"; // Value of var foo is bar echo $ex4 . "\n"; // Value of var foo is $foo
 51. KODOWANIE ZNAKÓW

 52. KODOWANIE ZNAKÓW

 53. KODOWANIE ZNAKÓW "ONE CHARSET TO RULE THEM ALL"

 54. KODOWANIE ZNAKÓW UTF-8 ALE.... MB_*

 55. MAGIA W PHP

 56. MAGIA W PHP Przygody Harrego Pottera

 57. MAGIA W PHP __construct __destruct __call __callStatic __get __set __isset

  __unset __sleep __wakeup __toString __invoke __set_state __clone
 58. MAGIA W PHP <?php class Foo { private $_properties =

  array( 'foo' => 123, 'bar' => 456 ); public function __get($var) { if (!array_key_exists($var, $this->_properties)) { return null; } return $this->_properties[$var]; } public function __set($var, $value) { if (!array_key_exists($var, $this->_properties)) { throw new Exception('You cannot set that property'); } else { $this->_properties[$var] = $value; } } } $obj = new Foo(); $obj->foo; //gives 123 $obj->nonExists; //throws Exception
 59. MAGIA W PHP

 60. RETURN

 61. RETURN <?php function foo() { return 'Hello World'; } function

  bar() { echo 'Hello World'; } echo foo(); // Hello World <- GOOD bar(); // Hello World <- BAD
 62. XDEBUG

 63. XDEBUG

 64. APC, EACCLERATOR, XCACHE, ZEND OPTIMIZER

 65. JAKA WERSJA PHP?

 66. PHP4

 67. PHP4

 68. PHP 5.2.X PHP4

 69. PHP 5.2.X PHP4

 70. PHP 5.3.X PHP 5.2.X PHP4

 71. PHP 5.3.X PHP 5.2.X PHP4

 72. PHP 5.3

 73. PHP 5.3 PRZESTRZENIE NAZW LAMBDAS/CLOSURES LATE STATIC BINDING __CALLSTATIC GOTO

  WYDAJNOŚĆ - DO 30% SZYBSZE
 74. ?>

 75. VCS = VERSION CONTROL SYSTEM

 76. VCS HTTP://STACKOVERFLOW.COM/ QUESTIONS/132520/GOOD-EXCUSES-NOT- TO-USE-VERSION-CONTROL

 77. IDE? EDYTOR PROGRAMISTY? NOTATNIK?

 78. WINDOWS + WEBDEV ?

 79. None
 80. NIE WYNAJDUJ KOŁA NA NOWO

 81. None
 82. FRAMEWORKI

 83. FRAMEWORKI

 84. FRAMEWORKI ALE

 85. FRAMEWORKI ALE

 86. FRAMEWORKI MVC VS MVP

 87. FRAMEWORKI MVC VS MVP

 88. MÓJ KOD NIE DZIAŁA!!!

 89. MÓJ KOD NIE DZIAŁA!!! while(!foundAnswer()) { checkManual(); }

 90. MÓJ KOD NIE DZIAŁA!!!

 91. MÓJ KOD NIE DZIAŁA!!!

 92. JAK SIĘ UCZYĆ?

 93. JAK SIĘ UCZYĆ?

 94. JAK SIĘ UCZYĆ? HTTP://PLANETA.PHP.PL/

 95. JAK PISAĆ KOD?

 96. JAK PISAĆ KOD? "PISZ KOD TAK, JAKBY OSOBA, KTÓRA GO

  PO TOBIE PRZEJMIE, BYŁA UZBROJONYM PSYCHOPATĄ ZNAJĄCYM TWÓJ ADRES"
 97. JAK PISAĆ KOD?

 98. JAK PISAĆ KOD? STYL KODOWANIA

 99. ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE DO ZADANIA

 100. None
 101. DZIĘKI!

 102. PYTANIA? UWAGI?

 103. RADOSŁAW BENKEL SINGLES HTTP://BLOG.RBENKEL.ME @SINGLESPL