Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ruby'ye Giriş

B9d8065694ec51e12e4c6223b25970cf?s=47 webBox
November 27, 2013

Ruby'ye Giriş

Ruby programlama dili ile ilgili kısa tanıtım

B9d8065694ec51e12e4c6223b25970cf?s=128

webBox

November 27, 2013
Tweet

More Decks by webBox

Other Decks in Programming

Transcript

 1. webboxio http://webbox.io

 2. Ruby Programlama Dili Genel bilgi, kullanım alanları ve faydaları

 3. Perl’den güçlü, Python’dan daha Object Oriented

 4. 1990’lı yılların ortasında Yukuhiro “Matz” Matsumoto tarafından geliştirildi. Pek çok

  başarılı dil’in en iyi yönlerini aldı : Smalltalk, Lisp, Eiffel.
 5. Object-Oriented
 (Nesne Yönelimli Programlama) Imperative Functional
 (Fonksiyonel Programlama) Reflective Paradigmaları

 6. 2.0.0-p353 (26.11.2013 22:50) Aktif Versiyon

 7.  " OSX ve Linux’da ön tanımlı (kurulu)

 8. cities = %w[ London Oslo Paris Amsterdam Berlin ] visited

  = %w[Berlin Oslo] ! puts "I still need " + "to visit the " + "following cities:", cities - visited I still need to visit the following cities: London Paris Amsterdam Ruby Kod’u
 9. Herşey bir nesne’dir Everything is an object

 10. Ruby’de herşey bir nesnedir. En ufak bilgi parçası ve kod

  kendi özelliklerine ve olaylarına sahiptir. Özellikleri isimle çağırma instance variables, olaylar da methods olarak isimlendirilir. Ruby’nin yüzde yüz saf nesneye yönelik bir dil olduğunun en iyi ispatı bir kod parçası ile bir sayıya aksiyon verilerek yapılır. ! https://www.ruby-lang.org/en/about/ https://www.ruby-lang.org/tr/about/
 11. 5.times { print “Ruby süper\n” } Ruby süper Ruby süper

  Ruby süper Ruby süper Ruby süper Ruby Kod’u
 12. class Numeric def topla(x) self.+(x) end end ! puts 5.topla(6)

  11 Standart Kütüphane Modifikasyonu
 13. search_engines = %w[Google Yahoo MSN].map do |engine| "http://www." + engine.downcase

  + ".com" end ! puts search_engines http://www.google.com http://www.yahoo.com http://www.msn.com Ruby Kod’u
 14. − $ Bir şeyi yapmanın N tane farklı yöntemi var

  Çok fazla sayıda geliştirici ve kütüphane var. Konuşma diline benziyor, öğrenmesi kolay! Hızlı ilerliyor Bazı kütüphanelerdeki bağımlılıklar sorun çıkarabiliyor. (Dependency) Türkiye’deki bilinilirliği yetersiz!
 15. $$ Method Chaining (Sınıf metotlarının zincirleme çağrılabilmesi) Monkey Patching (Standart

  Kütüphane dahil olmak üzere her türlü objeyi modifiye edebilmek ve ekler yapabilmek.) Block / Proc / Lambda Testing Web Framework’leri (Rails, Sinatra, Ramaze, Campfire ve benzeri 40’ın üzerinde kütüphane) Deployment
 16. Kullanım Amaçları Embedded cihazlar için programlama Scripting dili olarak kullanma

  (Otomasyon ve Sistem Yönetimi) Web uygulaması (Micro/Monster Scale) Simülasyon 3B Modelleme Robot geliştirme Ağ (Network)
 17. Kimler Kullanıyor? Apple BBC Amazon CISCO Scribd JP Morgan Electronic

  Arts (EA) Siemens Twitter Github NASA IBM Oracle Yahoo Heroku
 18. Web Uygulamaları Ruby on Rails Campfire Sinatra Ramaze Padrino Linkedin

  Github Engineyard Stanford BBC Apple Heroku
 19. Kaynak https://www.ruby-lang.org/tr/ http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_(programming_language) https://gist.github.com/vigo/4014178 https://www.ruby-lang.org/en/documentation/success-stories/ http://sinatrarb.com

 20. http://webbox.io http://blog.webbox.io http://twitter.com/webboxio https://github.com/webboxio http://facebook.com/webbox.io hello@webbox.io