Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Misstanden opleiding Software developer MBO, Scalda Terneuzen

Misstanden opleiding Software developer MBO, Scalda Terneuzen

Misstanden opleiding Software Developer.
Gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen.

Het wordt aangeraden de PDF te downloaden omdat de verwijzingen (wanneer u op een hoofdstuk in de inhoudsopgave klikt) dan wel werkt. In de web versie werkt deze functionaliteit niet.

Met dank aan Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings, René Mondriaan, Robert van de Velde, Sander Bruggeman, Cees-Jan Berman, Sam Tieman, Stichting Innovision Solutions (Terneuzen), en alle andere studenten die een bijdrage hebben geleverd aan dit verslag.

Yari Morcus

April 17, 2023
Tweet

Other Decks in Education

Transcript

 1. Misstanden
  Opleiding ‘Software developer’
  Voorheen Applicatie- en mediaontwikkeling
  Crebo: 25604
  Studentenbedrijf Innovision Solutions
  Scalda Terneuzen, Vlietstraat 11a, 4535 HA Terneuzen
  Klokkenluider Yari Morcus
  Publicatiedatum 17 april 2023

  View Slide

 2. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 1 van 440
  Voorwoord
  Het doel van dit document is om de misstanden binnen de opleiding ‘Software Developer’, gevestigd binnen
  het Scalda college te Terneuzen te openbaren.
  Mijn naam is Yari Morcus en ben afgestudeerd van deze opleiding in 2023. Deze opleiding had ik gekozen
  omdat ik mijzelf wilde verdiepen in het realiseren van producten voor klanten in de ICT-wereld. Hier kunt u
  denken aan het maken van websites. Dit omdat ik mensen graag op weg wil helpen met het creëren van
  bekendheid op het internet, en ik het zelf ook een interessant vak vind.
  Ik heb besloten om dit verslag te schrijven, omdat (eventueel) toekomstige studenten voor de opleiding
  Software developer, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen, gewaarschuwd moeten worden.
  Dit omdat ik zeer veel misstanden heb geconstateerd binnen deze opleiding, en deze malafide opleiding
  slachtoffers blijft maken zolang geen enkele student hier een boekje open over doet.
  Bij de misstanden binnen deze opleiding kunt u denken aan:
  1. De (walgelijke) manier waarop studenten binnen deze opleiding worden behandeld door
  onbekwame en onbevoegde docenten/coaches.
  2. Deze opleiding op geen enkele wijze transparant is naar de buitenwereld.
  3. De manier waarop klagende studenten worden behandeld.
  4. Deze opleiding klagende studenten van de opleiding dreigen te verwijderen.
  Dit wanneer de klagende student zich niet neerlegt bij het wangedrag van de onbekwame en
  onbevoegde docenten/coaches.
  5. Er AVO docenten (bevoegde docenten) klagen over het wangedrag van de onbekwame en
  onbevoegde docenten/coaches.
  6. De manier waarop het examen wordt opgezet en afgenomen.
  Dit heeft zelfs geleid tot een examenkandidaat die in tranen uitbarstte.
  7. Deze opleiding studenten les laat geven aan mede studenten.
  8. Er een student is geweest die de toetsen heeft moeten nakijken van mede studenten.

  View Slide

 3. Hoofdstuk: voorwoord
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 2 van 440
  Bovenstaande is een beknopt overzicht.
  Een uitgebreidere versie kunt u vinden in hoofdstuk inleiding.
  Daarnaast is dit verslag bedoeld voor bedrijven die overwegen om naar Innovision Solutions te gaan (het
  studentenbedrijf achter deze opleiding). Op basis van dit verslag kunnen bedrijven een beter inzicht krijgen
  in de manier waarop studenten binnen deze opleiding worden behandeld, en de manier waarop Innovision
  Solutions in elkaar zit.
  Als u overweegt om naar Innovision Solutions te gaan (wat ik ten zéérste afraad), raad ik u aan om
  hoofdstuk Innovision Solutions te raadplegen.
  Eén ding wil ik u alvast vertellen en dat is het volgende:
  Kiezen voor deze opleiding is de allergrootste fout die ik in heel mijn leven heb gemaakt.
  Als ik (en vele andere studenten) op voorhand hadden geweten dat deze opleiding op deze
  manier met studenten om ging, dan had ik nooit van mijn leven gekozen voor deze
  opleiding.
  - Yari Morcus (auteur)
  Als u overweegt om naar deze opleiding te gaan, dan raad ik u aan om de inleiding en de inhoudsopgave
  te bekijken en hoofdstukken te lezen die u aanspreken (dit in verband met de grootte van dit verslag).
  Ik kan u verzekeren dat u op basis van alleen het bekijken van de inhoudsopgave, u een goed beeld kunt
  krijgen van deze malafide opleiding.
  U kunt ook hoofdstuk werkelijke tevredenheidsniveau studenten raadplegen.
  Hier kunt u de meningen van andere (voormalige) ontevreden studenten lezen.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 4. Hoofdstuk: voorwoord
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 3 van 440
  Op voorhand kan ik u meegeven dat dit is een opleiding is die van geen meter deugd, en dit is iets waar u
  op basis van dit verslag zelf achter komt.
  Daarnaast kan ik u ook op voorhand meegeven dat als u iets wilt doen in de ICT, dit een opleiding is waar u
  niet voor moet kiezen.
  Dit is een opleiding die voornamelijk alleen draait om het schrijven van documenten. U kunt hoofdstukken
  wat de opleiding u niet leert, inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren, werkmethode opleiding
  en verhouding documentatie en opdoen technische kennis, raadplegen voor meer informatie.
  Als u besluit te kiezen voor deze opleiding, wees u dan bewust dat de punten die behandeld worden in dit
  verslag ook op u van toepassing zullen zijn. Ook u gaat hier net zoals vele andere (voormalige) studenten
  zéér veel hinder van ondervinden.
  U bent bij deze gewaarschuwd.
  Yari Morcus
  Terneuzen, 17 april 2023

  View Slide

 5. Hoofdstuk: voorwoord
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 4 van 440
  Dankwoord
  Het verslag om de misstanden aan te tonen binnen de opleiding ‘Software Developer’, gevestigd binnen het
  Scalda college te Terneuzen, is tot stand gekomen door meerdere personen. Met deze reden wil ik de
  volgende mensen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan dit verslag.
  Op verzoek van bepaalde personen zijn zij geanonimiseerd.
  Dit heeft te maken met de angstcultuur die heerst binnen deze opleiding. Deze personen zijn bang voor
  consequenties als het uitlekt dat zij bij hebben gedragen aan dit verslag.
  Jos M. Ashley D. Christian J. E.
  Sam T. Oon C. Jordy J.
  Jelle V. Antony de J. Tycho E.
  Jamie V. Femke F. Kevin S.
  [anoniem persoon 1] [anoniem persoon 2] [anoniem persoon 3]
  [anoniem persoon 4] [anoniem persoon 5] [anoniem persoon 6]
  [anoniem persoon 7] [anoniem persoon 8] [anoniem persoon 9]
  [anoniem persoon 10] [anoniem persoon 11] [AVO docent 1]
  [AVO docent 2] [AVO docent 3]

  View Slide

 6. Hoofdstuk: dankwoord
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 5 van 440
  De volgende personen wil ik ook bedanken omdat zonder hun dit hele verslag niet tot stand zou zijn
  gekomen. De onderstaande personen zijn verantwoordelijk voor de misstanden binnen deze opleiding.
  Gerhard Hoogendoorn
  Vincent Brunings
  René Mondriaan
  Robert van de Velde
  Sander Bruggeman
  Cees-Jan Berman

  View Slide

 7. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 6 van 440
  Inhoudsopgave
  Voorwoord ...................................................................................................................................................................... 1
  Dankwoord................................................................................................................................................................. 4
  Inhoudsopgave............................................................................................................................................................... 6
  Inleiding .........................................................................................................................................................................11
  De opleiding..................................................................................................................................................................15
  Misleiding .................................................................................................................................................................16
  Misleidende open dagen en meeloopdagen ...................................................................................................17
  Misleidend tevredenheidsniveau studenten ...................................................................................................23
  Innovision Solutions ...........................................................................................................................................35
  Centrum Top Techniek (CTT) .............................................................................................................................37
  Gedemotiveerde studenten ...................................................................................................................................39
  Wat de opleiding u niet leert ..................................................................................................................................40
  Geen ouderavonden ...............................................................................................................................................41
  Geen (duidelijke) richtlijnen ...................................................................................................................................43
  Onderbouwing 1 .................................................................................................................................................44
  Onderbouwing 2 .................................................................................................................................................46
  Onderbouwing 3 .................................................................................................................................................52
  Onderbouwing 4 .................................................................................................................................................52
  Code review goed? Afgekeurd!..........................................................................................................................55
  Inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren .....................................................................................60
  Bewijs dat coaches eigen werkwijzen hebben ................................................................................................68
  Conclusie..............................................................................................................................................................70
  Hoge studie uitval....................................................................................................................................................74
  Studenten behandelen als middelbare scholieren .............................................................................................76
  Het naar de wc gaan ...........................................................................................................................................77
  Telefoongebruik verboden ................................................................................................................................79
  Politieagentje Vincent Brunings ........................................................................................................................94
  Werkmethode opleiding .........................................................................................................................................98

  View Slide

 8. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 7 van 440
  Procesmatig werken (SCRUM) ...........................................................................................................................98
  Verhouding documentatie en opdoen technische kennis .............................................................................. 102
  Examen .................................................................................................................................................................. 107
  Geen enkele communicatie ............................................................................................................................ 108
  Ondermaats opgezet examen........................................................................................................................ 109
  Onjuist tot niet informeren klanten .............................................................................................................. 112
  Tussentijds gesprek ......................................................................................................................................... 114
  Het beoordelen ................................................................................................................................................ 116
  Onbekwame examenkandidaten .................................................................................................................. 119
  Examenkandidaten onterecht laten zakken ................................................................................................. 134
  Hoeveel is mijn diploma waard? .................................................................................................................... 138
  Conclusies ......................................................................................................................................................... 139
  Angstcultuur .......................................................................................................................................................... 141
  Uitspraken ‘geven om de student’ ontkrachten ............................................................................................... 147
  Student die lesgaf aan medestudenten ............................................................................................................ 150
  Voormalig student die les zou gaan geven ....................................................................................................... 153
  Student die zijn eigen toets en van anderen nakijkt ........................................................................................ 154
  Klagende AVO docenten ...................................................................................................................................... 155
  Geen landjepik, maar klasjepik ...................................................................................................................... 159
  Onbevoegde docenten ........................................................................................................................................ 160
  Gerhard Hoogendoorn ................................................................................................................................... 162
  Vincent Brunings .............................................................................................................................................. 165
  Sander Bruggeman .......................................................................................................................................... 167
  Christian Kwakkelaar ....................................................................................................................................... 169
  Hoe Scalda mensen aanneemt ...................................................................................................................... 171
  Conclusie........................................................................................................................................................... 174
  Lessen .................................................................................................................................................................... 180
  Vakspecifieke vakken ...................................................................................................................................... 180
  Versneld leertraject .............................................................................................................................................. 189
  Innovision Solutions ................................................................................................................................................. 192
  Aandachtspunten ................................................................................................................................................. 193

  View Slide

 9. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 8 van 440
  Conclusie ............................................................................................................................................................... 198
  Docenten en coaches ............................................................................................................................................... 200
  Gerhard Hoogendoorn ........................................................................................................................................ 202
  Toelichting bewijsmateriaal ............................................................................................................................ 205
  Niet luisteren/serieus nemen studenten ...................................................................................................... 206
  Onbekwaam op communicatief gebied ........................................................................................................ 218
  Achterhouden informatie ............................................................................................................................... 227
  Werkweigering ................................................................................................................................................. 231
  Arrogante houding .......................................................................................................................................... 237
  Uitlachen studenten om hun fouten ............................................................................................................. 242
  Nalatigheid ....................................................................................................................................................... 245
  Vluchtgedrag .................................................................................................................................................... 246
  Onprofessionele en kinderachtige uitspraken ............................................................................................. 248
  Verspreiden leugens en roddelen ................................................................................................................. 252
  Nalatigheid in bieden ondersteuning............................................................................................................ 259
  Leertrajecten kapotmaken ............................................................................................................................. 265
  Geen lesbevoegdheid ...................................................................................................................................... 276
  Conclusie........................................................................................................................................................... 277
  Vincent Brunings .................................................................................................................................................. 280
  Niet luisteren/serieus nemen studenten ...................................................................................................... 283
  Onbekwaam op communicatief gebied ........................................................................................................ 291
  Onprofessionele en kinderachtige uitspraken ............................................................................................. 296
  Bewust achterhouden informatie.................................................................................................................. 302
  Studenten behandelen als middelbare scholieren ..................................................................................... 304
  Weigeren goedkeuren werkprocessen ......................................................................................................... 305
  Onterecht beschuldigen student ................................................................................................................... 310
  Machtsmisbruik ............................................................................................................................................... 313
  Uiten dreigement richting student ................................................................................................................ 317
  Conclusie........................................................................................................................................................... 318
  Sander Bruggeman (Nederdesign.nl) ................................................................................................................ 322
  Eigen hachje redden en niet nemen verantwoordelijkheid ....................................................................... 324

  View Slide

 10. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 9 van 440
  Te laat op (eigen) gemaakte afspraken ......................................................................................................... 330
  Niet nakomen afspraken en geen communicatie........................................................................................ 345
  Leertraject kapotmaken .................................................................................................................................. 352
  Conclusie........................................................................................................................................................... 353
  Jesse Vermeer ....................................................................................................................................................... 356
  Hoor en wederhoor ......................................................................................................................................... 357
  Cees-Jan Berman (WebTotaal-Zeeland.nl) ......................................................................................................... 359
  Onprofessionele werkhouding ...................................................................................................................... 361
  Studenten behandelen als middelbare scholieren ..................................................................................... 370
  Conclusie........................................................................................................................................................... 371
  Begeleider .................................................................................................................................................................. 374
  Robert van de Velde ............................................................................................................................................. 374
  Gebrek aan objectiviteit .................................................................................................................................. 377
  Onbekwaam op communicatief gebied ........................................................................................................ 380
  Uitlekken vertrouwelijke informatie .............................................................................................................. 385
  Niet nemen verantwoordelijkheid ................................................................................................................. 387
  Onvoorbereid ................................................................................................................................................... 388
  Conclusie........................................................................................................................................................... 390
  Teamleider ICT .......................................................................................................................................................... 392
  René Mondriaan ................................................................................................................................................... 392
  Gebrek aan objectiviteit .................................................................................................................................. 394
  Onprofessioneel gedrag en misleiden mensen ........................................................................................... 397
  Geen initiatief tonen ........................................................................................................................................ 401
  Niet bekommeren om studenten .................................................................................................................. 402
  Conclusie........................................................................................................................................................... 403
  Hoe deze opleiding klagende studenten behandeld ............................................................................................ 406
  Klagende studenten het zwijgen opleggen (dreigbrief) ................................................................................... 408
  Klagende studenten wegwerken ........................................................................................................................ 410
  Klagende studenten doorsturen naar psycholoog .......................................................................................... 411
  Wat de opleiding van jou verwacht .................................................................................................................... 413
  De waarschuwingsbrief (bewijsstuk) .................................................................................................................. 415

  View Slide

 11. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 10 van 440
  Conclusie ............................................................................................................................................................... 421
  Loop geen stage bij nederdesign.nl ........................................................................................................................ 422
  Klachten ..................................................................................................................................................................... 423
  Eerdere meldingen onderwijsinspectie ............................................................................................................. 423
  Eerdere ingediende klachten .............................................................................................................................. 424
  Hoe dien ik wel een klacht in? ............................................................................................................................. 425
  Wat als er niks wordt gedaan met mijn klachten?............................................................................................ 427
  Aanbevelingen ........................................................................................................................................................... 428
  Toekomstige studenten ....................................................................................................................................... 428
  Scalda ..................................................................................................................................................................... 430
  Wat als ik deze aanbevelingen niet opvolg? ................................................................................................. 435
  Mijn vraag aan u ........................................................................................................................................................ 437
  Mijn bericht aan de opleiding .................................................................................................................................. 438

  View Slide

 12. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 11 van 440
  Inleiding
  De aanleiding van dit verslag (herhaling) is om de ernstige misstanden aan te tonen binnen de opleiding
  Software developer, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen.
  Deze misstanden openbaar ik wegens meerdere redenen, waaronder het feit dat ik zelf slachtoffer ben
  geworden van deze malafide opleiding.
  De redenen waarom ik de misstanden openbaar binnen deze opleiding:
  1. Deze opleiding werft studenten op een misleidende manier via open dagen en meeloopdagen.
  2. Het een zéér ongestructureerde en niet leerzame opleiding is.
  3. Er onbekwame en onbevoegde docenten/coaches rondlopen op deze opleiding welke zich
  voortdurend schuldig maken aan wangedrag (zie lijst volgende pagina).
  4. Er een docent/coach rondloopt die studenten bedreigt wanneer hij zijn zin niet krijgt.
  5. Studenten worden behandeld als middelbare scholieren.
  6. Er een serieuze angstcultuur heerst onder studenten.
  7. Er veel ontevredenheid heerst onder studenten.
  8. Er veel gedemotiveerde studenten rondlopen binnen deze opleiding.
  9. Er meerdere malen meldingen zijn gemaakt over het wangedrag van docenten/coaches, en deze
  opleiding niet bereid is om (positieve) veranderingen door te voeren.
  10. Deze opleiding klagende studenten dreigen te verwijderen wanneer zij zich niet neerleggen bij het
  wangedrag van onbekwame en onbevoegde docenten/coaches.
  Punt 6 en 9 hebben als gevolg dat de mensen waar ik het over ga hebben hun onprofessionele werkwijze
  niet gaan veranderen, en de studenten die er nu en in de toekomst rondlopen de dupe van zullen zijn. U
  ook dus als u besluit te kiezen voor deze opleiding.

  View Slide

 13. Hoofdstuk: inleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 12 van 440
  Onder wangedrag van deze onbekwame en onbevoegde docenten/coaches kunt u het volgende verstaan:
  1. Het niet luisteren naar studenten.
  2. Het roddelen over studenten.
  3. Het kapot maken van leertrajecten.
  4. Het niet serieus nemen van studenten.
  5. Het verspreiden van leugens over studenten.
  6. Het uitlachen van studenten om hun fouten.
  7. Studenten onterecht van zaken lopen te beschuldigen.
  8. Het werk van studenten weigeren te beoordelen wanneer het niet naar docenten/coaches hun zin is
  (machtsmisbruik).
  9. Het voortdurend doordrammen van hun zin (opnieuw machtsmisbruik), totdat de student de
  onbekwame en onbevoegde docent/coach hun zin geeft.
  10. Het amper tot niet bieden van ondersteuning aan studenten (wanneer dit wel wordt gedaan, zie punt
  hierboven).
  11. Het niet communiceren met studenten en directe collega’s.
  U kunt hoofdstuk klagende AVO docenten raadplegen voor meer informatie.
  12. Het uiten van dreigementen naar studenten toe wanneer een docent/coach niet zijn zin krijgt.
  13. Het bewust achterhouden van informatie aan de student zodat docenten/coaches studenten hier op
  kunnen wijzen (om het vervolgens weg te steken onder ‘feedback’, terwijl dit nalatigheid is in de
  communicatie van docenten/coaches).
  Ik wil u er nadrukkelijk voor waarschuwen dat deze onbevoegde docenten/coaches een compleet spoor van
  ellende achter zich laten. Iets waar uzelf achter komt als u besluit te kiezen voor deze opleiding.
  Daarnaast wil ik u direct waarschuwen voor het volgende:
  Als u (of u kent iemand die) een stagebedrijf zoekt binnen de ICT, dan raad ik u ten zeerste af om naar het
  bedrijf nederdesign.nl te gaan.
  U kunt hoofdstuk loop geen stage bij nederdesign.nl raadplegen voor meer informatie.
  Nu u een beter beeld heeft gekregen over waarom ik dit verslag heb geschreven, zal ik nu de doelen van dit
  verslag concreter maken.
  Het schrijven van dit verslag heeft meerdere doelen.
  1. Het aangeven van de oorzaken voor de huidige situatie binnen deze opleiding.
  2. Het aangeven van de gevolgen van de huidige situatie, en wat dit voor jou als student betekent.
  3. U weten te overtuigen dat u deze opleiding moet vermijden.

  View Slide

 14. Hoofdstuk: inleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 13 van 440
  Om de misstanden aan te tonen zal er inhoudelijk worden ingegaan op de opleiding zelf en de mensen die
  verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie. Deze personen zullen apart worden behandeld, en dit om
  meer inzicht en structuur toe te voegen aan dit verslag.
  Op deze manier krijgt u een beter beeld bij wie deze personen zijn en hoe zij omgaan met studenten.
  De punten die worden behandeld zullen verder onderbouwd worden met voorgedane situaties, dialogen en
  andere soort bewijsmateriaal (e-mails, getuigen etc.).
  Bij het aanleveren van bewijs moet het volgende worden vermeld.
  In bepaalde situaties is er geen concreet bewijs, en dit om één van de volgende redenen:
  1. Het idee om dit verslag te schrijven was op dat moment niet aanwezig
  2. Het bewijs kon moeilijk verkregen worden omdat dit op de meest willekeurige momenten
  voorkwam, en zo weer voorbij was (denk aan uitspraken).
  3. Bepaalde namen van studenten zijn geanonimiseerd omdat dit consequenties kan hebben voor
  deze personen, of omdat zij hierom vroegen.
  Door de coronapandemie heb ik veel thuis moeten werken. Dit heeft als gevolg gehad dat ik minder
  bewijsmateriaal heb kunnen verzamelen. Het bewijsmateriaal dat u te zien krijgt is het topje van de
  ijsberg. Er is veel en veel meer wat ik alleen niet heb kunnen waarnemen. Een andere reden is omdat er
  veel studenten zijn die ook niet mee durfden te werken aan dit verslag, en dit heeft alles te maken met
  de angstcultuur binnen deze opleiding. Deze studenten waren bang dat door hun bijdrage aan dit verslag
  dit nadelige consequenties voor deze personen gaat hebben.
  Dit alles heeft als gevolg dat ik minder bewijs heb weten te verzamelen dan ik op voorhand had gehoopt.
  Wel hoop ik dat u zich beseft dat ik dit verslag niet zomaar heb gemaakt.
  Wat niet zal worden besproken is het volgende: waarom u wel voor deze opleiding moet kiezen.
  Als u overweegt om naar deze opleiding te gaan, dan raad ik u aan om de inhoudsopgave te bekijken (deze
  bevindt zich voor de inleiding), en hoofdstukken te lezen die u aanspreken (dit in verband met de grootte
  van dit verslag).
  Ik kan u verzekeren dat u op basis van alleen het bekijken van de inhoudsopgave, u een goed beeld kunt
  krijgen van deze malafide opleiding.
  Op basis van dit verslag kunt u vervolgens een weloverwogen besluit nemen.

  View Slide

 15. Hoofdstuk: inleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 14 van 440
  Maak niet, maar dan ook écht niet dezelfde fout als een hoop andere studenten, door zonder goed
  onderzoek en nadenken te kiezen voor deze opleiding.
  Deze opleiding is niet wat het lijkt, en ik gun andere mensen niet hetzelfde traject waar een hoop andere
  studenten (waaronder ikzelf) slachtoffer van zijn geworden.
  Het niet kiezen voor deze opleiding zal u een hoop ellende, energie, tijd en geld besparen
  (4.800 euro of meer). Daarnaast zijn er ook betere alternatieven dan te kiezen voor deze
  opleiding.
  Ik raad u in ieder geval aan om hoofdstuk wat de opleiding u niet leert te lezen. U kunt hier
  een beeld krijgen bij wat voor kennis u allemaal misloopt wanneer u kiest voor deze
  opleiding.
  Ook moet het volgende worden vermeld.
  Laat u niet misleiden door de volgende mensen:
  1. Gerhard Hoogendoorn
  2. Vincent Brunings
  3. René Mondriaan
  4. Robert van de Velde
  5. Sander Bruggeman
  Bovenstaande personen nemen elkaar alleen maar in bescherming. Daarnaast willen zij niet dat de
  buitenwereld erachter komt hoe zij op deze opleiding met studenten omgaan/gingen, en op wat voor
  manier zij deze opleiding runnen.
  Daarnaast staan de mensen binnen deze opleiding niet open voor (positieve) veranderingen, en wordt op
  voor wat voor manier dan ook de schuld voortdurend bij de student neergelegd. Bij u dus als u kiest voor
  deze opleiding.

  View Slide

 16. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 15 van 440
  De opleiding
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op wat de huidige problemen zijn binnen deze opleiding (Software
  Developer, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen), en wat dit voor jou als student betekent.
  De volgende punten zullen worden behandeld in dit hoofdstuk:
  1. Waarom deze opleiding zeer misleidend is en op welke gebieden.
  2. Wat studenten werkelijk vinden van deze opleiding.
  Ik heb meerdere (voormalige) studenten gevraagd of zij hun mening konden geven over deze
  opleiding.
  3. Een voorgedane situatie dat goed aantoont dat er veel gedemotiveerde studenten rondlopen.
  4. Wat de opleiding u niet leert.
  5. Waarom deze opleiding geen ouderavonden kent.
  6. Het aantonen dat er geen (duidelijke) richtlijnen zijn binnen deze opleiding, en welke gevolgen dit
  met zich meebrengt voor de student.
  7. Het aantonen dat deze opleiding te maken heeft met een hoge studie uitval.
  8. Het aantonen dat studenten binnen deze opleiding worden behandeld als een stel middelbare
  scholieren.
  9. De werkmethode die deze opleiding hanteert en de gevolgen hiervan.
  10. Wat de werkelijke verhouding is tussen het maken van documentatie, en het opdoen van
  technische kennis waar studenten uiteindelijk voor komen.
  11. De manier waarop het examen in elkaar zit.
  12. Het aantonen dat er onbekwame examenkandidaten zijn geweest die (gek genoeg) wel geslaagd
  waren.
  Terzijde: er worden onbekwame studenten op de arbeidsmarkt gezet.
  13. Dat deze opleiding examenkandidaten onterecht laten zakken.
  14. Het aantonen wat de waarde van het diploma van deze opleiding is.
  15. Het aantonen dat er een ernstige angstcultuur heerst binnen deze opleiding.Dat een voormalig
  student lesgaf aan mede studenten.
  16. Dat een voormalig student lesgaf die geen lesbevoegdheid had.
  17. Dat een voormalig student niet alleen zijn eigen toets maar ook die van zijn medestudenten heeft
  moeten nakijken.
  18. Het aantonen dat AVO docenten bij studenten klagen over het wangedrag van hun collega’s.
  19. Aantonen dat er onbekwame en onbevoegde docenten/coaches rondlopen binnen deze opleiding.
  20. Het aantonen van de manier waarop bepaalde lessen worden gegeven.
  21. Het aantonen van wat het versneld traject binnen deze opleiding inhoudt en waarom dit een
  zoethoudertje is.

  View Slide

 17. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 16 van 440
  Misleiding
  Dit subhoofdstuk zal meerdere gebieden beschrijven waar deze opleiding zich schuldig aan maakt als het
  aan komt op het misleiden van (toekomstige) studenten.
  Wat ik u op voorhand wil meegeven wat eerder al is vermeld, is dat dit een zeer malafide opleiding is die
  geen enkele transparantie biedt naar de buitenwereld. Dit zal duidelijker worden gemaakt aan de hand van
  dit hoofdstuk.
  (Toekomstige) studenten aan deze opleiding worden regelrecht bedrogen door:
  1. de manier waarop open dagen en meeloopdagen worden gehouden, en;
  2. het studentenbedrijf Innovision Solutions.
  Om een beter beeld te krijgen over waarom ik deze uitspraken doe, raad ik u aan om dit hoofdstuk te lezen.
  Dit hoofdstuk bevat ook oprechte meningen over deze opleiding.
  Deze meningen heb ik verzameld uit eigen initiatief, omdat de beoordelingen die Scalda op zijn eigen
  website heeft staan niet strijken met de realiteit (wat ik heel goed kan begrijpen, want anders werden
  mensen al voortijdig afgeschrikt door de slechte scores).
  Op de volgende pagina kunt u het 1e subhoofdstuk vinden.

  View Slide

 18. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 17 van 440
  Misleidende open dagen en meeloopdagen
  Een belangrijk moment voor deze opleiding om studenten te werven is door middel van open dagen en
  meeloopdagen. Echter is het zo dat de open dagen en meeloopdagen van deze opleiding zéér misleidend
  zijn naar toekomstige studenten.
  Dit concludeer ik op basis van mijn eigen ervaring die ik heb opgedaan tijdens een meeloopdag, en hetgeen
  ik heb geconstateerd zodra ik definitief gekozen had voor deze opleiding. Daarnaast zijn er studenten
  geweest die dit zelf ook merkten. Zo heeft een oud student (die gestopt was met de opleiding) aangegeven:
  “Dat er een heel andere opleiding wordt voorgeschoteld aan mensen”, aldus [anoniem persoon 10].
  Hieronder zullen de redenen worden beschreven waarom deze open dagen en meeloopdagen zo
  misleidend zijn.
  Reden 1
  Eén van de redenen waarom open dagen en meeloopdagen zo misleidend zijn, is omdat Gerhard
  Hoogendoorn en Vincent Brunings (en overigens ook andere docenten/coaches) hun netste kant laten zien.
  Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings:
  1. Luistert naar de student.
  2. Neemt de student serieus.
  3. Maken zich niet schuldig aan machtsmisbruik.
  4. Ondersteunt de (eventueel) toekomstige student.
  De realiteit is echter dat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings binnen deze opleiding:
  1. Niet luisteren naar studenten.
  2. Studenten niet serieus nemen.
  3. Leertrajecten kapotmaken.
  4. Amper tot geen ondersteuning bieden.
  5. Studenten onterecht van zaken beschuldigen.
  6. Zich voortdurend schuldig maken aan machtsmisbruik.
  Terzijde: er zijn nog veel meer punten waar zij zich schuldig aan maken.
  Deze punten kunt u vinden in deze lijst (deze lijst bevindt zich in de inleiding en heeft u wellicht al gelezen).

  View Slide

 19. Hoofdstuk: misleidende open dagen en meeloopdagen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 18 van 440
  De reden waarom Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings zich van hun nette kant laten zien is om 2
  redenen:
  1. Zij hebben geen macht over u omdat u geen student bent van deze opleiding.
  2. Zij moeten ‘zieltjes’ winnen voor deze opleiding om het voortbestaan te garanderen. Accurater
  gezegd: te proberen hun baan te behouden zonder enig oor te hebben naar de student.
  Wanneer u echter heeft gekozen voor deze opleiding en zij de macht over u krijgen, pas dan komt u
  erachter dat u bent misleid op deze open dag en/of meeloopdag. Iets waar jammer genoeg veel studenten
  veel te laat achter kwamen waaronder ikzelf.
  Met deze reden wil ik u ervoor waarschuwen dat ondanks dat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings
  zich op deze dagen heel netjes voordoen, u hier koste wat kost niet in moet trappen. Schijn bedriegt, zeker
  bij beide heren.
  U krijgt de ware aard van bovenstaande personen te zien wanneer zij de volledige macht over u hebben (u
  bent student aan deze opleiding).
  Er zal in dit hoofdstuk niet inhoudelijk worden ingegaan op het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn en
  Vincent Brunings. Dit omdat dit wordt behandeld op andere plekken in dit verslag.
  U kunt de volgende hoofdstukken raadplegen voor meer informatie hierover:
  1. Gerhard Hoogendoorn
  2. Vincent Brunings

  View Slide

 20. Hoofdstuk: misleidende open dagen en meeloopdagen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 19 van 440
  Reden 2
  Open dagen en meeloopdagen kunnen vallen onder de realisatie week. Echter is het zo dat in combinatie
  met de weinige transparantie die deze opleiding biedt over het werkproces dat zij hanteren, toekomstige
  studenten een compleet ander beeld kunnen krijgen van de realiteit.
  Met realisatie week wordt bedoeld: het bouwen/programmeren van applicaties (hetgeen waar studenten
  uiteindelijk voor komen, en hetgeen bedrijven ook verwachten van je).
  Het beeld dat studenten kunnen krijgen van deze opleiding is dat er:
  1. veel technische kennis wordt opgedaan, en;
  2. veel technisch werk verricht wordt.
  Als voormalig student kan ik u garanderen dat dit verreweg van de realiteit is.
  Op open dagen en meeloopdagen worden toekomstige studenten niet vermeld/duidelijk gemaakt hoe het
  werkproces binnen deze opleiding in elkaar zit. De communicatie van Gerhard Hoogendoorn en Vincent
  Brunings is op zijn zachts gezegd van ‘onvoldoende kwaliteit’. Alhoewel ik mijzelf afvraag of het woord
  communicatie in hun woordenboek staat.
  In dit hoofdstuk ga ik niet te diep in op het werkproces, maar zal ik u een kort overzicht geven van hoe dit in
  elkaar zit.
  Het werkproces dat wordt gehanteerd binnen deze opleiding is scrum, waarbij wordt gewerkt in sprints. Een
  sprint bestaat uit 4 weken, en de indeling ziet er als volgt uit:
  1. 3 weken zal er voornamelijk alleen worden gewerkt aan het werkproces.
  Het schrijven en bijwerken van (veel, maar dan ook veel) documentatie.
  2. 1 week is realiseren.
  Dit is de week waarin u wellicht een meeloopdag volgt.
  Mocht u een beter beeld willen krijgen over de werkmethode die deze opleiding hanteert, dan kunt u de
  volgende hoofdstukken raadplegen:
  1. Werkmethode opleiding
  2. Verhouding documentatie en opdoen technische kennis
  Verder raad ik u aan om hoofdstuk programmeren te raadplegen. Dit hoofdstuk is gebruikt ter
  onderbouwing van deze reden.
  De bovenstaande hoofdstukken zullen u duidelijk maken dat er op deze opleiding (Software Developer,
  gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen):

  View Slide

 21. Hoofdstuk: misleidende open dagen en meeloopdagen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 20 van 440
  1. weinig technische kennis wordt opgedaan, en;
  2. studenten niet in staat zijn om een fatsoenlijk, kwalitatief technisch (tussen/eind)product op te
  leveren (zo ook op hun examen).
  Om een beter beeld te krijgen over punt 2, kunt u hoofdstuk onbekwame examenkandidaten raadplegen.
  Reden 3
  Op open dagen en meeloopdagen zullen studenten die werken voor Innovision Solutions uitleg geven over
  hun projecten. Wat zij echter uit angst niet durven te vermelden zijn de keerzijden van deze opleiding, en
  wat zij vinden van hun projecten.
  Dit heeft als gevolg dat toekomstige studenten een misleidend beeld krijgen van deze opleiding en het
  studentenbedrijf.
  De reden waarom studenten zich niet kritisch durven uit te laten, is omdat studenten (letterlijk) in het oog
  worden gehouden. In het oog worden gehouden door Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings, en dit op
  het moment dat zij uitleg geven over hun project of de opleiding.
  Dit omdat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings niet willen hebben dat studenten zich negatief
  uitlaten over deze ongestructureerde opleiding. Een ongestructureerde opleiding waar docenten/coaches
  rondlopen die geen lesbevoegdheid hebben.
  U kunt hoofdstuk onbevoegde docenten raadplegen voor meer informatie.
  Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings staan er niet altijd letterlijk bij, maar luisteren wel vanaf een
  afstand mee. Dit alleen al is genoeg voor een student om zich niet openlijk uit te laten over wat zij echt
  vinden.
  U kunt situatie 2 in hoofdstuk angstcultuur raadplegen voor meer informatie.

  View Slide

 22. Hoofdstuk: misleidende open dagen en meeloopdagen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 21 van 440
  Wat u niet wordt verteld
  Wat studenten tijdens deze uitleg op open dagen en meeloopdagen vaak niet vertellen, is het volgende:
  1. Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings geven weinig tot géén ondersteuning aan studenten.
  Dit heeft als gevolg dat:
  1. Dit enorme frustraties bij studenten met zich meebrengt.
  2. Studenten gedemotiveerd rondlopen.
  3. Er een hoge studie uitval is binnen deze opleiding (zie hoofdstuk hoge studie uitval voor
  meer informatie).
  4. Sprints onnodig falen waar studenten vervolgens op worden aangekeken.
  2. Er van de 4 weken tijd maar 1 week wordt gewerkt aan het product, en dit véél te kort is om een
  kwalitatief goed (tussen/eind) product neer te zetten. Zeker omdat bij veel studenten hun
  technische kennis zwaar ondermaats is.
  3. Het procesmatig werken (scrum) dusdanig veel de overhand neemt, dat studenten niet in staat zijn
  om een kwalitatief, fatsoenlijk (tussen/eind) product neer te zetten.
  Studenten hebben te weinig tijd om technische kennis op te doen.
  4. Er klanten van Innovision Solutions zijn die onnodig lang of zelfs jarenlang op hun product moeten
  wachten. Dit omdat de technische kennis van studenten zwaar ondermaats is.
  Terzijde: [Anoniem persoon 1] gaf op 30 september 2021 aan dat het project “Van der Sneppe” al meer
  dan 6 jaar duurt.
  5. Er klanten zijn die veel te lang moeten wachten totdat er een probleem binnen hun applicatie
  wordt opgelost.
  Zo heeft [anoniem persoon 9] mij op 21 april 2021 (13:24) vertelt dat een klant al meer dan 3
  weken zat te wachten op een oplossing.
  Een oplossing die binnen 5 minuten doorgevoerd kon worden.
  Het probleem in dit geval: een afbeelding die niet goed mee schaalde met de website.
  Bij punt 4 en 5 die te maken hebben met Innovision Solutions, moet het volgende vermeld worden.
  Wat mij ten zeerste betreurt, is dat deze opleiding klanten van Innovision Solutions zo lang aan het lijntje
  houden.
  Als opleiding ben je het overkoepelend orgaan van Innovision Solutions, omdat het een studentenbedrijf is
  dat is opgezet vanuit de opleiding.
  Tevens is dit ook een vorm van ondersteuning die geboden moet worden aan studenten, wanneer de
  opleiding merkt dat studenten niks met klanten doen (in het bedrijfsleven laat je klanten ook niet onnodig
  lang wachten, mits dit in overeenstemming is met de klant zelf).

  View Slide

 23. Hoofdstuk: misleidende open dagen en meeloopdagen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 22 van 440
  Dit is 1 van de punten die direct aantoont dat er binnen deze opleiding een zeer groot gebrek is aan het
  bieden van ondersteuning aan studenten.
  Mijn advies aan u
  Ik raad u ten zeerste af om deel te nemen aan een open dag of meeloopdag van deze opleiding (Software
  Developer, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  U moet er zich van bewust zijn dat wanneer u besluit om deel te nemen aan een open dag of meeloopdag,
  u verschrikkelijk bedrogen wordt.
  U wordt een fantastisch mooie opleiding voorgeschoteld waar Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings
  (of anderen) zichzelf, de opleiding als het studentenbedrijf (Innovision Solutions) ontzettend netjes
  presenteren.
  Op basis van hetgeen ikzelf als voormalig student heb geconstateerd, is de realiteit echter dat het een:
  1. zéér ongestructureerde;
  2. niet leerzame opleiding is;
  3. waar een grote ontevredenheid heerst onder studenten;
  4. waar docenten/coaches zich voortdurend schuldig maken aan wangedrag, en;
  Terzijde: u kunt deze lijst raadplegen voor meer informatie hierover.
  5. waar klagende studenten het zwijgen worden opgelegd. Het zwijgen worden opgelegd wanneer zij
  zich niet neerleggen bij het wangedrag van docenten/coaches.
  U kunt hoofdstukken Robert van de Velde, René Mondriaan en hoe deze opleiding klagende
  studenten behandeld raadplegen voor meer informatie.
  Het volgende hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op het tevredenheidsniveau van studenten binnen deze
  opleiding.
  Om erachter te komen hoe Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings hun studenten behandelen, kunt u
  de volgende 2 hoofdstukken raadplegen.
  1. Gerhard Hoogendoorn
  2. Vincent Brunings

  View Slide

 24. Hoofdstuk: misleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 23 van 440
  Misleidend tevredenheidsniveau studenten
  In voorgaande hoofdstuk heeft u kunnen lezen dat de open dagen en meeloopdagen die deze opleiding
  hanteert zeer misleidend zijn.
  Jammer genoeg blijft het hier niet bij, want deze opleiding verstrekt digitaal ook misleidende beoordelingen
  aan toekomstige studenten.
  Op de website van scalda.nl (Software Developer) (anno 13 maart 2023) zijn misleidende oordelen te vinden
  over deze opleiding. Met opnieuw als gevolg dat studenten een misleidend beeld krijgen van deze opleiding,
  en deze opleiding veel netter overkomt dan dat de opleiding is.
  ➔ Bewijsstukken
  Scalda. (2023, 13 maart). Misleidende beoordelingen [Screenshots].
  Het gaat hier om de volgende 3 oordelen welke te vinden zijn op de volgende 3 pagina’s.

  View Slide

 25. Hoofdstuk: misleidend tevredenheidsniveau studenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 24 van 440

  View Slide

 26. Hoofdstuk: misleidend tevredenheidsniveau studenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 25 van 440

  View Slide

 27. Hoofdstuk: misleidend tevredenheidsniveau studenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 26 van 440

  View Slide

 28. Hoofdstuk: misleidend tevredenheidsniveau studenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 27 van 440
  Wat ik niet snap is waar deze oordelen op gebaseerd zijn.
  Een aantal scenario’s zou echter kunnen zijn:
  1. Er is beoordeeld op basis van alleen positieve studenten (wat er niet veel zullen zijn).
  2. De beoordelingen al van jaren geleden zijn.
  3. Deze beoordelingen van de opleiding in Vlissingen afkomstig zijn.
  4. De beoordelingen van de opleiding in Vlissingen met die van Terneuzen zijn gemengd (dit is een
  makkelijke manier om te sjoemelen met de echte cijfers van een individuele opleiding).
  Wat ik u kan verzekeren is dat bovenstaande oordelen op geen enkele wijze overeenkomen met de realiteit.
  Integendeel zelfs.
  Het tevredenheidsniveau op deze opleiding is vrij laag, en dit zal ik aantonen met:
  1. Het tonen van dialogen van gesprekken die zich hebben voorgedaan.
  2. De oprechte meningen die ikzelf heb vergaard onder een aantal studenten.
  Het komt regelmatig voor dat studenten in de pauzes klagen over het wangedrag van Gerhard
  Hoogendoorn en Vincent Brunings.
  Voor meer informatie hierover kunt u de volgende 2 hoofdstukken raadplegen:
  1. Gerhard Hoogendoorn
  2. Vincent Brunings
  Dit omdat studenten vaak:
  1. Er niet naar studenten geluisterd wordt.
  2. Studenten niet serieus genomen worden.
  3. Niet de ondersteuning krijgen die studenten horen te krijgen.
  4. Er bewust informatie achtergehouden wordt (studenten krijgen onterecht kritiek).
  5. Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings hun zin lopen door te drammen. Dit net zolang totdat
  de student hen hun zin geven.

  View Slide

 29. Hoofdstuk: misleidend tevredenheidsniveau studenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 28 van 440
  De punten die zijn aangegeven op de vorige pagina hebben als gevolg dat studenten:
  1. Vroegtijdig de opleiding verlaten.
  U hoofdstuk hoge studie uitval opleiding raadplegen voor meer informatie.
  2. Zich niet prettig voelen en geen plezier hebben in de opleiding.
  3. Rondlopen met veel frustratie (wat een understatement is).
  4. Gedemotiveerd zijn gedurende hun leertraject.
  5. Achteraf spijt hebben dat ze deze opleiding hebben gekozen.
  Bewijs geklaag pauzes
  Als bewijs dat er veel in de pauzes wordt geklaagd, had ik gesprekken kunnen opnemen.
  Dit heb ik echter niet gedaan, omdat de studenten in deze audiobestanden zullen worden herkend aan hun
  stem. Dit wanneer de opleiding deze audiobestanden in handen krijgt. Dit zou als gevolg kunnen hebben
  dat deze studenten (nog meer) problemen krijgen op de opleiding met alle gevolgen van dien (wat ik niet op
  mijn geweten wil hebben).
  Er zullen een aantal dialogen als voorbeelden gebruikt worden. In deze dialogen zijn de namen van deze
  studenten weggelaten.
  ➔ Dialoog 1
  Op 14 april 2021 (12:05 t/m 12:35) werd er door 2 studenten geklaagd over Vincent Brunings. Hierbij werd
  het volgende gezegd:
  “Vincent zit altijd overal om te zeuren, hij is de zeurpiet hemzelf. ”
  - Anonieme student
  Deze student gaf deze opmerking, omdat hij voor de pauze samen had gezeten met Vincent Brunings.
  Dit omdat hij feedback had gekregen op een functioneel ontwerp, wat voor de zoveelste keer niet naar
  Vincent Brunings zijn zin was (dit is een subjectieve beoordeling wat geenszins zou mogen binnen het
  onderwijs).
  Deze student gaf aan dat hij het functioneel ontwerp meermaals had aangepast, en dat hij het zat was dat
  Vincent Brunings voortdurend met nieuwe punten aankwam.
  Dit terwijl deze punten niet vastgelegd waren in de beoordelingsformulieren die verstrekt worden door
  deze opleiding.
  Is dit machtsmisbruik of het bewust achterhouden van informatie? U zegt het.

  View Slide

 30. Hoofdstuk: misleidend tevredenheidsniveau studenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 29 van 440
  In hoofdstuk geen (duidelijke) richtlijnen zal er inhoudelijk worden ingegaan op de werkwijze en
  beoordelingsformulieren die deze opleiding hanteert.
  ➔ Dialoog 2
  Op 19 mei 2021 (12:05 t/m 12:35) werd het volgende gezegd door een student. Dit nadat een student aan
  ons vroeg waarom Gerhard Hoogendoorn soms een aantal dagen weg was.
  “Gerhard (Hoogendoorn) doet op dit moment een masteropleiding.
  Beter dondert ie daarna op.”
  - Anonieme student
  Waarop een andere student het volgende zei:
  “Als hij verstandig is wel, maar Gerhard is zo arrogant
  dat dat nooit gaat gebeuren.”
  - Anonieme student

  View Slide

 31. Hoofdstuk: misleidend tevredenheidsniveau studenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 30 van 440
  ➔ Dialoog 3
  Op 9 oktober 2021 (12:05 t/m 12:35) vond er een gesprek plaats tussen 2 studenten. Dit op het
  parkeerterrein achter Scalda bij ziekenhuis ZorgSaam.
  Een van deze studenten liep te klagen dat Vincent Brunings ineens geen goedkeuring meer wou geven voor
  een werkproces. Dit omdat Vincent Brunings ‘niet meer wist’ dat hij dit later zou goedkeuren. Deze student
  vermelde dat Vincent Brunings niet direct zijn handtekening kon zetten, omdat hij (Vincent Brunings) weg
  moest en geen pen bij de hand had.
  Een andere student vermelde het volgende:
  “Dat heb ik ook meermaals gehad maar daar doe je niks tegen. Je kan het tegen hem blijven
  zeggen maar daar luistert hij (Vincent Brunings) toch niet naar.”
  - Anonieme student
  Ondanks dat ik maar 3 dialogen heb kunnen tonen, moet u weten dat dit nog maar een kleine greep is uit
  het totaal aantal keren dat een soortgelijk gesprek plaatsvond.
  Werkelijke tevredenheidsniveau studenten
  Omdat Scalda misleidende beoordelingen heeft staan op haar website, heb ik het initiatief genomen om zelf
  oprechte beoordelingen te verzamelen.
  Dit om u het werkelijke beeld mee te geven over wat (voormalige) studenten:
  1. oprecht vinden van deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te
  Terneuzen);
  2. niet durven te zeggen op open dagen en meeloopdagen, en;
  3. welke problemen zij hebben ondervonden tijdens hun studie.
  Dit heeft geleid tot de volgende meningen.
  De 1e mening kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 32. Hoofdstuk: werkelijke tevredenheidsniveau studenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 31 van 440
  Mening 1 is afkomstig van Jordy J.:
  Mening 2 is afkomstig van [anoniem persoon 10].
  Deze student(e) was uiteindelijk gestopt met deze opleiding.

  View Slide

 33. Hoofdstuk: werkelijke tevredenheidsniveau studenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 32 van 440
  Mening 3 is afkomstig van [anoniem persoon 7].
  Mening 4 is afkomstig van [anoniem persoon 8].
  Deze student(e) heeft via een Word document laten weten wat hij/zij vindt van deze opleiding.
  “Bij Scalda heb ik vaak het gevoel dat veel van de leraren geen diploma hebben of niet weten
  wat hun doen. Daarnaast heb ik vaak last van kinderachtige regels. Ik snap dat je
  bijvoorbeeld stil moet zijn en aan het werk moet gaan, zodat je andere leerlingen niet zal
  verstoren. Wat ik niet snap is waarom wij onze telefoons constant weg moeten doen. Veel
  van de leerlingen hier hebben documenten staan op hun telefoon. Hiervoor moet je eerst
  toestemming vragen aan je coach en dan mag je je telefoon gebruiken. Op zich snap ik dat
  een telefoon afleidend kan zijn. Maar op een laptop kan je veel meer. Whatsapp, Facebook,
  Instagram, etc. Daarnaast zijn wij bijna allemaal 18+ en verantwoordelijk voor onze eigen
  acties. Als iemand besluit om zijn of haar tijd te verdoen om Instagram is dat zijn of haar
  probleem. Wel vind ik dat de docent hier iemand op kan aanspreken om deze persoon te
  begeleiden naar een beter traject. Het is de bedoeling dat studenten leren dat ze niet op hun
  telefoon horen te zitten. Als docent moet je niet de leerling dingen verbieden net zoals dat je
  antwoorden niet moet geven. Het leven kan je niet door zonder fouten.:

  View Slide

 34. Hoofdstuk: werkelijke tevredenheidsniveau studenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 33 van 440
  Mening 5 is afkomstig van Ashley D.
  Op voorhand moet vermeld worden dat Ashley D. niet de opleiding ‘Software Developer’ (voorheen
  applicatie en mediaontwikkeling) heeft gevolgd maar Mediavormgeving. Vincent Brunings is hier de coach
  van geweest.
  “Ik vond de opleiding leuk en leerzaam om te doen. Veel dingen geleerd die ik nu persoonlijk
  nog steeds gebruik.
  Wat ik minder vond aan de opleiding was dat ik persoonlijk alleen maar (voor mijn gevoel)
  negatieve of incomplete feedback kreeg. Bijvoorbeeld kreeg ik alleen maar te horen dat de
  kleur niet goed was en geen reden waarom. Of een keer had ik een afbeelding in mijn flyer
  verwerkt en dan was de reactie een beetje was nee daar mag je helemaal geen afbeelding
  neerzetten terwijl het niet in de opdracht stond.
  Persoonlijk vond ik het er moeilijk mee om gaan aangezien ik zelf een slechte tijd achter de
  rug had en dat bracht mij juist nog meer naar beneden en daarom heb ik voor mij zelf
  gekozen om een andere opleiding te doen waar ik wel voor mijn gevoel betere feedback krijg
  met bijvoorbeeld de sandwich manier: positief, opbouwde feedback, positief. Nu zit ik mijn
  nieuwe opleiding helemaal op mijn plek en ben ik op mijn stage doorgroeit naar een hogere
  functie.”
  Over paragraaf 2 heb ik het volgende te vermelden.
  Hetgeen dat Ashley D. beschreef is iets dat Vincent Brunings zeer goed kenmerkt.
  Dit wazige, subjectieve gedrag vertoont Vincent Brunings bij studenten wanneer het niet naar zijn zin is, en
  precies dit gedrag vinden veel studenten storend. Dit omdat het regelmatig (laten we zeggen vrijwel altijd)
  resulteert in werk dat onterecht wordt afgekeurd, en dat omdat het niet naar de zin van een coach is. Dit
  terwijl er binnen het onderwijs op een objectieve manier moet worden gehandeld. Conform richtlijnen
  bijvoorbeeld, welke ook al amper tot niet aanwezig zijn binnen deze opleiding.
  U kunt hoofdstuk geen (duidelijke) richtlijnen raadplegen voor meer informatie.

  View Slide

 35. Hoofdstuk: werkelijke tevredenheidsniveau studenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 34 van 440
  Mening 6 is afkomstig van [anoniem persoon 9].
  [Anoniem persoon 9] vroeg ik via Instagram om een mening te geven over deze opleiding.
  Ondanks dat het niet veel is, moet het wel worden meegenomen in dit verslag.
  De mening van [anoniem persoon 9] bevestigd nogmaals dat Gerhard Hoogendoorn niet les kan geven
  (anders zou een student niet aankomen met zo’n opmerking). Dit terwijl hij wel als docent werkzaam is
  binnen het onderwijs.
  Mening 7 zou afkomstig zijn van [anoniem persoon 11].
  Over [anoniem persoon 11] moet het volgende worden vermeld.
  Op 10 maart 2023 vroeg ik [anoniem persoon 11] of hij/zij haar mening zou willen geven over deze
  opleiding. [Anoniem persoon 11] gaf aan hier graag aan mee te willen werken, en zou uiterlijk 31 maart
  2023 mij een document sturen met zijn/haar mening.
  Op 30 maart 2023 liet [anoniem persoon 11] weten dat hij/zij afziet van deze beslissing. Deze persoon had 2
  A4’tjes geschreven omdat ook hij/zij serieuze misstanden constateerde binnen deze opleiding. Echter, na
  een unanieme beslissing waarbij anderen hem/haar lieten weten dat dit naar hem/haar te herleiden was,
  besloot hij/zij dit document niet meer te delen (lees: zijn/haar mening te geven).
  [Anoniem persoon 11] liet ook weten dit niet te doen wegens de eventuele consequenties die dit met zich
  meebrengt (iets dat ik goed kan begrijpen en hem/haar niet kwalijk neem).
  Dit toont opnieuw aan dat er een angstcultuur heerst binnen deze opleiding.
  Studenten durven zich overduidelijk niet uiten over het wangedrag van bepaalde individuen. Individuen
  waar u mee te maken krijgt als u kiest voor deze opleiding.

  View Slide

 36. Hoofdstuk: misleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 35 van 440
  Innovision Solutions
  Werkplek studentenbedrijf Innovision Solutions. Links: Vincent Brunings, rechts: Gerhard Hoogendoorn
  Zoals eerder is vermeld in dit hoofdstuk (misleiding) is Innovision Solutions het studentenbedrijf achter
  deze opleiding.
  Omdat er in dit verslag een speciaal hoofdstuk is toegewijd aan Innovision Solutions (voor potentiële
  klanten), zal dit hoofdstuk niet te inhoudelijk ingaan op het studentenbedrijf.
  Dit hoofdstuk zal alleen ingaan op waar de misleiding zit bij Innovision Solutions.
  U kunt hoofdstuk Innovision Solutions (dit is een ander hoofdstuk) raadplegen voor meer informatie.
  Het begin van dit hoofdstuk kunt u vinden op de volgende pagina

  View Slide

 37. Hoofdstuk: Innovision Solutions (misleiding)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 36 van 440
  Naast het feit dat deze opleiding:
  1. (toekomstige) studenten op open dagen en meeloopdagen niet de waarheid verteld, en;
  2. er misleidende beoordelingen te vinden zijn op de website van Scalda;
  3. wordt ook Innovision Solutions op een misleidende manier gebruikt.
  Op de open dagen, meeloopdagen en de website van Innovision Solutions wordt er fantastisch mooi
  gesproken over de opleiding en het studentenbedrijf.
  De realiteit is echter dat Innovision Solutions:
  1. Een zeer rommelig studentenbedrijf is.
  2. Er amper tot geen studenten zijn die fatsoenlijke technische kennis hebben.
  Terzijde: zo ook niet op hun examen. U kunt hoofdstuk onbekwame examenkandidaten raadplegen voor
  meer informatie.
  3. Geen enkele transparantie biedt naar de buitenwereld.
  De studenten zijn hier niets te verwijten omdat zij zich niet durven uit te laten over de opleiding en
  het studentenbedrijf.
  Dit zijn punten waar u achter komt zodra u klant wordt van Innovision Solutions of kiest voor deze
  opleiding.
  Als oud student en persoon die ook projecten heeft moeten realiseren voor Innovision Solutions, wil u 1
  ding meegeven.
  Laat u ook hier niet misleiden wanneer u hoort dat deze opleiding een studentenbedrijf heeft, of wanneer
  er over geschreven of gesproken wordt.
  Dit is iets waar niet alleen ikzelf maar ook vele anderen een fout in hebben gemaakt.
  Een Nederlands spreekwoord luidt ‘schijn bedriegt’.
  Ik kan u vertellen dat dit zeer van toepassing is in deze situatie.

  View Slide

 38. Hoofdstuk: misleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 37 van 440
  Centrum Top Techniek (CTT)
  Centrum top techniek. Dit is het gebouw waar deze opleiding is gehuisvest.
  Bron: https://centrumtoptechniek.nl/
  Tja, het Centrum Top Techniek (CTT).
  Jammer genoeg moet ook hier wat over vermeld worden.
  Op basis van alle punten die tot dusver zijn behandeld en de punten die nog behandeld gaan worden, kan
  ik u het volgende garanderen.
  Het is een regelrechte schande dat deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda
  college te Terneuzen) een onderdeel is van het Centrum Top Techniek (CTT).
  Jammer genoeg houdt de misleiding niet op bij de open dagen, meeloopdagen en Innovision Solutions. Het
  Centrum Top Techniek (CTT) (de titel) wordt ook misbruikt door deze opleiding.
  Dit voor:
  1. het werven van studenten, en;
  2. het meegeven van een vertekend beeld over deze opleiding.
  Bij het woord ‘top’ denkt u wellicht aan onderwijs van hoge kwaliteit. Echter kan ik u verzekeren dat daar op
  deze opleiding een zéér groot gebrek aan is.

  View Slide

 39. Hoofdstuk: Centrum Top Techniek (CTT) (misleiding)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 38 van 440
  De reden voor het trekken van deze conclusie is niet alleen te lezen in voorgaande hoofdstukken, maar ook
  de hoofdstukken die nog volgen (zoals eerder vermeld).
  Het is een mooi gebouw aan de buitenkant, maar de opleiding die erin is gehuisvest is walgelijk. Om
  specifieker te zijn: de mensen die deze opleiding runnen (Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings, Robert
  van de Velde en René Mondriaan).
  Laat u ook hier niet misleiden door deze titel (Centrum Top Techniek).

  View Slide

 40. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 39 van 440
  Gedemotiveerde studenten
  In bovenstaande hoofdstukken is er meerdere keren aangegeven dat er aanzienlijk veel gedemotiveerde
  studenten rondlopen binnen deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te
  Terneuzen).
  Een goed voorbeeld hiervan is het volgende, en met deze reden is dit een apart hoofdstuk geworden.
  Op 26 mei 2021 (12:05 t/m 12:35) gaf [anoniem persoon 1 aan, dat deze opleiding veel moeite had met het
  vinden van studenten die Innovision Solutions (het studentenbedrijf) wilden overnemen.
  Dit omdat er volgens [anoniem persoon 1] geen enkele hogere jaars student gemotiveerd was om het
  studentenbedrijf over te nemen.
  Getuigen die dit kunnen bevestigen zijn:
  1. Sam de K.
  2. Tycho E.
  Bovenstaande personen waren aanwezig bij dit gesprek.
  Wat u zich moet realiseren, is dat dit een zéér goed beeld geeft over de (on)tevredenheid en motivatie van
  studenten binnen deze opleiding.
  Achteraf had ik van studenten te horen gekregen dat Innovision Solutions met deze reden bijna failliet was
  gegaan.
  Misschien was dit ook wel beter geweest. Zo kon deze opleiding dit studentenbedrijf niet meer gebruiken
  als misleiding, en konden potentiële klanten van Innovision Solutions hun geld en energie besparen voor
  een professioneler bedrijf.

  View Slide

 41. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 40 van 440
  Wat de opleiding u niet leert
  Omdat deze opleiding op open dagen en meeloopdagen amper tot niet transparant is over wat u wel en
  niet geleerd krijgt, heb ik besloten om een apart hoofdstuk te schrijven.
  Wees uzelf er zéér van bewust dat als u voor deze opleiding kiest, u onderstaande punten gedurende uw
  studie aan deze opleiding niet of amper aangeleerd krijgt. Dit is iets waar uzelf achter komt als u besluit te
  kiezen voor deze opleiding, en u zelfstudie doet of stage gaat lopen. Wanneer u dit doet, dan zult u erachter
  komen hoe weinig u leert op deze opleiding.
  Wat de opleiding u niet leert is als volgt:
  1. Fatsoenlijke/kwalitatieve basis en complexere websites/applicaties te maken.
  Dit mede omdat studenten hier veel te weinig tijd voor hebben en alles draait om het werkproces
  (het voortdurend schrijven en bijhouden van documentatie).
  2. Industrie tools te gebruiken die bedrijven ook verwachten dat je ze gebruikt.
  U kunt hier denken aan Git (version control) en Gulp of Grunt (automatiserings software voor
  verhogen efficiëntie).
  3. Flexibel te zijn naar klanten.
  Studenten zijn voortdurend verbonden aan alle documentatie die zij moeten schrijven. Dit heeft als
  gevolg dat zij niet zomaar kunnen afwijken van dit proces zonder alles eerst te moeten aanpassen
  (waar veel studenten geen zin in hebben en wat ik ook kan begrijpen).
  4. Verantwoordelijkheid te nemen.
  5. (Voldoende) kennis te werven op het gebied van:
  a. User Interface Design
  b. User Experience
  c. Accessibility
  d. SEO (Search Engine Optimization)
  e. en nog veel meer…
  Wat ik u wil meegeven is het volgende.
  Als ik had geweten dat ik deze punten niet of amper aangeleerd krijg, dan had ik nooit voor deze opleiding
  gekozen. Een student hoort voldoende (technische) kennis te hebben over verschillende concepten. Niet
  alleen hoe zij documentatie in moeten vullen en een werkproces moeten volgen.
  Zelf ben ik dankbaar voor mijn zelfdiscipline, maar anders was ik met amper meer kennis van de opleiding
  afgekomen dan wanneer ik de opleiding binnen kwam.

  View Slide

 42. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 41 van 440
  Geen ouderavonden
  De opleiding ‘Software Developer’ heeft ten opzichte van andere opleidingen geen ouderavonden. En hier is
  een, uit het perspectief van de opleiding, een vrij goede reden voor.
  Dit omdat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings (en hun collega’s) op deze manier geen
  verantwoording hoeven af te leggen bij de ouders van de ontevreden student.
  Door het niet houden van ouderavonden, kunnen Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings makkelijk
  wegkomen met hetgeen dat ze ‘flikken’ bij de student. Dit omdat wanneer er geen ouderavonden worden
  gehouden, studenten niet zo snel zullen klagen bij hun ouders. Klagen over de manier waarop zij (de
  student) worden behandeld door Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings.
  Wat er wordt bedoeld met ‘flikken’ is:
  1. Het amper tot niet bieden van ondersteuning.
  2. Het niet luisteren naar de student.
  3. Het niet serieus nemen van de student.
  4. Het onterecht bekritiseren van de student.
  Dit punt is voornamelijk van toepassing op Vincent Brunings. Vincent Brunings steekt alles weg
  onder het motto ‘we kauwen niet alles voor’, maar in werkelijkheid is dit ernstige nalatigheid omdat
  Vincent Brunings studenten niet voorziet van de benodigde informatie.
  5. Het weigeren van het nakijken van het werk van de student wanneer het niet naar Gerhard
  Hoogendoorn of Vincent Brunings zijn zin is. Zo ook wanneer het werk van de student wel voldoet
  aan de onduidelijke richtlijnen die deze opleiding hanteert.
  U kunt de volgende hoofdstukken raadplegen voor meer informatie;
  1. Werkweigering (Gerhard Hoogendoorn)
  2. Weigeren goedkeuren werkprocessen (Vincent Brunings)
  Voor een volledige lijst waar Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings en overigens ook Sander Bruggeman
  zich schuldig aan maken, kunt u deze pagina raadplegen.

  View Slide

 43. Hoofdstuk: geen ouderavonden
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 42 van 440
  Iets dat nog vermeld moet worden in dit hoofdstuk is het volgende.
  Op 12 maart 2021 hadden mijn vader en ik een gesprek met Robert van de Velde en Vincent Brunings. Bij
  dit gesprek had mijn vader aangegeven dat hij niet snapt waarom er geen ouderavonden zijn.
  Robert van de Velde gaf hierbij aan dat het ‘wel een goed idee is’. U raadt het wellicht al, daar is nooit meer
  iets van vernomen, en tot op heden zijn er nog steeds geen ouderavonden.
  Als voormalig student van deze opleiding kan ik u garanderen dat u hier ook niet vanuit hoeft te gaan.
  Althans, niet zolang de volgende personen deze opleiding runnen.
  Dit omdat Vincent Brunings, Gerhard Hoogendoorn, Robert van de Velde en René Mondriaan:
  1. Elkaar voortdurend in bescherming nemen.
  2. Denken dat ze weten hoe ze een opleiding moeten runnen (je zou eens moeten weten).
  3. Niet zitten te wachten op klagende studenten en/of ouders.
  Het is zeer overduidelijk dat deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te
  Terneuzen):
  1. niet open staat voor (positieve) veranderingen;
  2. geen klagende studenten en/of ouders wilt hebben, en;
  3. de student zeker niet centraal staat. Wel de onbekwame en onbevoegde docenten/coaches.
  U kunt de volgende hoofdstukken raadplegen om een beter beeld te krijgen over hoe deze opleiding
  klagende studenten behandeld:
  1. Klagende studenten het zwijgen opleggen (dreigbrief)
  2. Gebrek aan objectiviteit (Robert van de Velde)
  3. Gebrek aan objectiviteit (René Mondriaan)
  4. Klagende studenten wegwerken
  5. Wat de opleiding van jou verwacht

  View Slide

 44. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 43 van 440
  Geen (duidelijke) richtlijnen
  Een ander punt dat mij ten zeerste betreurt naast alle misleiding en waar toekomstige studenten serieus
  rekening mee moeten houden, is dat er een zeer ernstig gebrek is aan (duidelijke) richtlijnen binnen deze
  opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat dit een aantal ernstige gevolgen heeft voor de student, waaronder dat
  studenten:
  1. Letterlijk tussen wal en schip raken, en hier niks over te zeggen hebben wanneer studenten het
  met een afkeuring van een werkproces niet eens zijn.
  2. Onnodig tijd en energie steken in werkprocessen die, wanneer vooraf goed gedefinieerd zijn, direct
  juist uitgevoerd kunnen worden.
  3. Studenten hun werkprocessen (onterecht) afgekeurd worden. Dit op basis van achtergehouden
  informatie of een subjectieve beoordeling.
  4. Studenten onnodig (veel) vertraging oplopen binnen hun leertraject.
  Dit hebben een aantal medestudenten als ikzelf aan den lijve ondervonden.
  U kunt hoofdstuk leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn) raadplegen voor meer
  informatie.
  In dit hoofdstuk zal onderbouwd worden waaruit zal blijken dat er een zeer ernstig gebrek is aan (duidelijke)
  richtlijnen binnen deze opleiding.
  Wees uzelf er zéér van bewust dat wanneer u kiest voor deze opleiding, ook u (dagelijks) veel frustratie
  hiervan zal ondervinden en ook u deze gevolgen zult ervaren.
  De 1e onderbouwing waaruit zal blijken dat deze opleiding geen (duidelijke) richtlijnen heeft, is te vinden op
  de volgende pagina.

  View Slide

 45. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 44 van 440
  Onderbouwing 1
  Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings zijn het geregeld niet met elkaar eens over de werkprocessen
  die een student aantoont.
  Met werkprocessen worden bijvoorbeeld de vele documenten bedoeld die studenten moeten maken (wat
  de student niet wordt verteld op open dagen en meeloopdagen, zoals eerder al te lezen was).
  Gedurende mijn aan studie deze opleiding is het niet alleen bij mij maar ook bij medestudenten meerdere
  keren voorgekomen, dat Gerhard Hoogendoorn een werkproces afkeurt dat Vincent Brunings had
  goedgekeurd (en omgekeerd hetzelfde).
  Voordat dit verder onderbouwd wordt moet het volgende vermeld worden:
  Ik kan geen concrete datums en exacte document namen meegeven bij de volgende situaties. Dit omdat ik
  op dat moment nog niet werkte aan dit verslag, en ik ook niet had verwacht dat ik dit verslag zou maken.
  Situatie 1 kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 46. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 45 van 440
  Situatie 1
  Op het moment dat ik mijn level 1 wilde afronden (half 2019/2020 +/-), kreeg ik van Gerhard Hoogendoorn
  te horen dat een werkproces niet voldoende was. Dit terwijl Vincent Brunings het wel (om de een of andere
  reden) voldoende vond.
  Zelf kan ik niet precies vertellen welk document het was, maar ik kan u meegeven dat dit te maken had met
  kerntaak ‘Beheert gegevens’.
  Dat Gerhard Hoogendoorn mijn werk afkeurde is gek om 2 redenen:
  1. Als collega’s (en zeker op een opleiding) zou je op dezelfde lijn met elkaar moeten zitten. Hiermee
  wordt bedoeld dat wanneer Gerhard Hoogendoorn iets goedkeurt, Vincent Brunings dit ook goed
  zou moeten keuren (omgekeerd hetzelfde).
  2. Er zijn beoordelingsformulieren, maar die worden blijkbaar binnen deze opleiding:
  1. niet nageleefd, of;
  2. de ‘coaches’ zijn zelf niet op de hoogte van wat hierin staat, of;
  3. ‘coaches’ hebben hun eigen werkwijze wat op geen enkele wijze zou mogen op een
  opleiding.
  Vincent Brunings (een onbekwame docent/coach) had toegegeven dat docenten/coaches
  hun eigen werkwijze hebben binnen deze opleiding.
  U kunt hoofdstuk bewijs dat coaches eigen werkwijze hebben raadplegen voor meer
  informatie.

  View Slide

 47. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 46 van 440
  Situatie 2
  Een ander voorbeeld dat aantoont dat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings het geregeld niet met
  elkaar eens zijn, is op te maken uit onderstaande afbeelding (deze anonieme student bevestigd mijn punt):
  Deze screenshot is afkomstig van mening 2 In hoofdstuk werkelijke tevredenheidsniveau studenten.
  In deze afbeelding is een oprechte mening te lezen van een oud student.
  Deze student was uiteindelijk gestopt met deze opleiding.
  Hierin wordt door een ander (opnieuw) bevestigd dat deze onbekwame en onbevoegde docenten/coaches
  het niet met elkaars beoordelingen eens zijn.
  Onderbouwing 2
  De volgende onderbouwing zal ook worden gebruikt om opnieuw aan te tonen dat er geen (duidelijke)
  richtlijnen zijn binnen deze opleiding.
  Binnen deze opleiding komt het regelmatig voor dat studenten achteraf informatie wordt meegegeven.
  Dit terwijl deze informatie nergens of niet juist staat vastgelegd. Zo ook geenszins in de werkprocessen en
  beoordelingsformulieren die deze opleiding verstrekt.
  Om inzage te krijgen in de werkprocessen en beoordelingsformulieren die deze opleiding hanteert, kunt u
  hoofdstuk inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren raadplegen.
  Omdat deze opleiding deze transparantie niet naar de toekomstige student biedt, doe ik het bij deze.

  View Slide

 48. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 47 van 440
  Situatie 1
  Op 12 april 2021 (13:32) hadden Vincent Brunings en ik een gesprek.
  Een gesprek over het beoordelen van mijn ontwikkelomgeving.
  Toen ik mijn ontwikkelomgeving begon aan te tonen, kwam Vincent Brunings ineens met het verhaal aan
  dat ik niet alleen de versies van mijn ontwikkelomgeving moest tonen, maar ook die van de
  productieomgeving (live website). Dit terwijl dit nergens vermeld stond op het werkprocessen blad, en
  Vincent Brunings mij nooit eerder had ingelicht over deze informatie. Zelfs andere studenten wisten hier
  niets vanaf nadat ik anderen hierover had gevraagd.
  Mijn vraag aan u is als volgt.
  Kunt u uit onderstaande formulering (zie pijl naar rechts in afbeelding) opmaken dat er beoordeeld wordt
  op de versies van zowel de ontwikkelomgeving en productieomgeving?
  ➔ Bewijsstuk
  Morcus, Y. (2021, 12 april). Onduidelijk werkproces [Foto werkprocessen blad].
  Ik weet dat ik voor mijzelf moet spreken, maar ik denk dat we het beiden er wel mee eens zijn dat dit
  overduidelijk niet staat aangeven. Er staat heel duidelijk, en ik citeer uit bovenstaande afbeelding: “Laat de
  ontwikkelomgeving testen/controleren……”. Niet productieomgeving.
  Nu ziet u direct een goed voorbeeld van een onduidelijk werkproces dat deze opleiding verstrekt aan zijn
  studenten. Of wellicht dat het werkproces wel duidelijk en correct is, maar Vincent Brunings er liever zijn
  eigen draai aan geeft.

  View Slide

 49. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 48 van 440
  Situatie 2
  Op 17 mei 2021 (13:41) hadden Vincent Brunings en ik een gesprek.
  Een gesprek dat ging over het beoordelen van mijn werkprocessen.
  Bij dit gesprek keurde Vincent Brunings mijn werkproces ‘Code review’ af, en de reden is omdat ik deze door
  1 persoon had uit laten voeren. Dit terwijl een code review (blijkbaar?) uitgevoerd moest worden door
  meerdere studenten, waar ik als student opnieuw nooit was over ingelicht.
  Het ironische aan bovenstaande is dat Vincent Brunings eerder ook een code review had beoordeeld. U
  raadt het wellicht al, Vincent Brunings had hier toen nooit iets over gezegd, en toen was mijn code review
  wel goed.
  Dat een code review door meerdere studenten uitgevoerd moest worden is:
  1. nooit tegen mij verteld, en;
  2. staat ook niet vermeld op het werkprocessen blad.
  ➔ Bewijsstuk 1
  Morcus, Y. (2021, 17 mei) Onterechte afkeuring code review [Foto leerofferte].
  Ter informatie: V / O staat voor Voldoende / Onvoldoende.
  U kunt zien dat de ‘O’ is omcirkeld. Aan de rechterkant kunt u de handtekening van Vincent Brunings zien.
  Bewijsstuk 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 50. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 49 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  Morcus, Y. (2021, 17 mei). Geen vermelding op werkprocessen blad [Foto werkprocessen blad].
  U kunt bij het 1e selectievakje zien dat er duidelijk enkelvoud wordt gebruikt (dus 1 persoon).
  Dus de vraag die u uzelf kunt stellen: keurde Vincent Brunings mijn werk (onterecht) af omdat het niet naar
  zijn zin was? Of omdat dit opnieuw een onduidelijk werkproces is? U zegt het.
  Situatie 3
  Deze situatie zal opnieuw aantonen dat er geen (duidelijke) richtlijnen zijn binnen deze opleiding en dat
  studenten achteraf pas informatie wordt meegegeven.
  Op 6 oktober 2021 (13:08) gaf ik bij Vincent Brunings aan dat ik met de klant ga evalueren aan het einde van
  het project. Dit omdat dit zo stond vastgelegd in het werkproces.
  Vincent Brunings gaf echter direct aan dat evalueren elke sprint gedaan moest worden. Niet alleen aan het
  einde van een project.
  Dat bevreemdt mij zeer, aangezien ook dit niet zo staat vastgelegd in het werkproces.
  Wat nog gekker is, is dat mij dit in de 4 jaar tijd dat ik hier zat nooit eerder tegen mij was verteld.
  In onderstaande foto kunt u zien dat dit werkproces onjuist/onduidelijk staat vastgelegd.
  Het bewijsstuk is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 51. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 50 van 440
  ➔ Bewijsstuk
  Morcus, Y. (2021, 6 oktober). Werkproces dat onjuist (onduidelijk) is vastgelegd [Foto leerofferte].
  Situatie 4
  Op 11 oktober 2021 (12:03) sprak ik Vincent Brunings aan over een werkproces waar ik een vraag over had.
  Dit omdat er een werkproces was dat aangaf dat mijn klant mijn persoonlijke leerofferte zou moeten
  ondertekenen, en ik de indruk kreeg dat dit niet klopte.
  Terzijde: een persoonlijke leerofferte is iets vanuit de opleiding, en daar heeft de klant niets mee te maken.
  Mijn gevoel bleek juist, want nadat ik Vincent Brunings hiernaar vroeg, gaf Vincent Brunings aan dat het hier
  om een projectvoorstel ging. Dit terwijl er toch écht ‘leerofferte’ staat.
  In onderstaande foto kunt u dit zelf zien.
  Let erop dat ik met pen erbij had geschreven dat dit een projectvoorstel was.
  ➔ Bewijsstuk
  Werkproces. (2021, 11 oktober). Onduidelijk werkproces [Foto].

  View Slide

 52. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 51 van 440
  Wat hierbij vermeld moet worden is het volgende.
  Van Vincent Brunings kreeg ik direct het verwijt dat ik dit had moeten weten, terwijl ook dit mij dit in de
  afgelopen 4 jaar dat ik op deze opleiding zat nooit was verteld.
  Getuige: [anoniem persoon 7].
  Terzijde: deze naam kan ik niet vermelden omdat dit nadelige consequenties kan hebben voor deze persoon.
  Wel wil ik het erbij zetten omdat ik wel een getuige heb dit kan bevestigen.
  Situatie 5
  Op 18 november 2021 (rond 9:00) was ik naar Sander Bruggeman (mijn klant) gegaan.
  Dit om Sander Bruggeman in te lichten over dat ik hem niet precies kon vertellen of hij nog op tijd zijn
  product kon testen. Dit om te achterhalen of de implementatie succesvol was.
  Bij Sander Bruggeman legde ik de vraag neer of de systeembeheerder van Innovision Solutions eventueel
  de test kon afleggen.
  Als antwoord gaf Sander Bruggeman aan dat de klant de implementatie helemaal niet hoeft te testen, en ik
  dit ook zelf kon doen.
  Dit was nu de 4e keer dat ik informatie na 4 jaar op deze opleiding pas te horen kreeg.

  View Slide

 53. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 52 van 440
  Onderbouwing 3
  Eén van de andere punten die opnieuw duidelijk aantonen dat er geen (duidelijke) richtlijnen zijn binnen
  deze opleiding, is het volgende.
  De beoordelingsformulieren en werkprocessen die je als student zijnde opvolgt, geven geen garantie dat je
  werk wordt goedgekeurd. Zelfs wanneer je aan alle huidige (onduidelijke) eisen voldoet.
  Dit heeft ook weer betrekking tot onderbouwing 1.
  U kunt hoofdstuk inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren raadplegen om inzage te krijgen in de
  werkprocessen en beoordelingsformulieren
  U kunt situatie 2 In hoofdstuk ‘Vincent Brunings (weigeren goedkeuren werkprocessen)’ raadplegen voor
  een situatie die deze onderbouwing goed aantoont.
  Binnen deze situatie kunt u zien dat 2 van mijn werkprocessen waren afgekeurd, terwijl ik mijzelf wel had
  gehouden aan de huidige (onduidelijke) richtlijnen.
  Onderbouwing 4
  Een ander punt dat opnieuw goed kenmerkt dat deze opleiding geen (duidelijke) richtlijnen heeft is het
  volgende.
  Bij gesprekken met docenten/coaches kan het voorkomen dat er termen worden gebruikt als ‘ik vind’. Het
  gevolg hiervan is dat werkprocessen worden afgekeurd op basis van een mening (wat nooit zou mogen
  binnen het onderwijs, omdat hier altijd op objectieve gronden gehandeld zou moeten worden).
  Ondanks dat ik maar 1 voorgedane situatie kan geven, moet u weten dat dit veel vaker voorkomt binnen
  deze opleiding. Het is echter wel zo dat niet altijd deze termen worden gebruikt, maar het overduidelijk is
  aan het gedrag van de docent/coach dat het niet naar zijn zin is.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 54. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 53 van 440
  Situatie 1
  Op 17 mei 2021 (13:41) hadden Vincent Brunings en ik een gesprek over het beoordelen van mijn
  werkprocessen (dit is een aanvulling op eerdere situaties).
  Bij dit gesprek viel op dat Vincent Brunings het volgende zei:
  “Ik vind dit niet level 2 waardig.”
  - Vincent Brunings
  Het zit hem hier in de woorden ‘ik vind’, welke worden gebruikt om een mening aan te duiden.
  Het gebruik van deze woorden had ertoe geleidt dat 2 van mijn werkprocessen afgekeurd werden. U raadt
  het al, op basis van een mening.
  Een opleiding hoort ten alle tijden objectief te zijn bij het geven van beoordelingen.
  De bewoording die Vincent Brunings gebruikt, geeft duidelijk aan dat Vincent Brunings hier handelt op
  subjectieve basis.
  Binnen het onderwijs moet subjectiviteit uitblijven, en moet er worden gehandeld op basis van objectiviteit
  (zoals duidelijke richtlijnen). In andere woorden: werk mag niet worden afgekeurd omdat het niet naar een
  docent/coach zijn zin is. Een bekwame en bevoegde docent weet dit, en zal zich hier niet schuldig aan
  maken. Vincent Brunings? Die maakt zich hier wel schuldig aan.
  Het gebruik van deze woorden toont aan dat Vincent Brunings niet objectief handelt als docent/coach
  zijnde.
  Maar goed, wat verwacht u dan ook van een onbekwame en onbevoegde docent die is aangenomen door
  Scalda als docent/coach, en dit door het ontwerpen van een menukaart voor de aula?
  U kunt hoofdstuk Vincent Brunings in hoofdstuk onbevoegde docenten raadplegen voor meer informatie.
  Het bewijsstuk kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 55. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 54 van 440
  ➔ Bewijsstuk
  Morcus, Y. (2021, 17 mei). Afkeuring werkproces op basis van mening [Foto leerofferte].
  Ter informatie: V / O staat voor Voldoende / Onvoldoende.
  U kunt zien dat de ‘O’ is omcirkeld. Aan de rechterkant kunt u de handtekening van Vincent Brunings zien.

  View Slide

 56. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 55 van 440
  Code review goed? Afgekeurd!
  Een merkwaardig punt bij één van de onduidelijke werkprocessen binnen deze opleiding, is de manier
  waarop een code review wordt beoordeeld.
  Met deze reden verdient dit zijn eigen hoofdstuk.
  Een andere reden is omdat dit op een buitengewone manier demonstreert, op wat voor kromme manier de
  onbekwame en onbevoegde docenten/coaches binnen deze opleiding redeneren.
  Maar eerst, wat is een code review?
  Een code review wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de student/programmeur kwalitatieve code schrijft.
  Tijdens een code review wordt het duidelijk of dat er verbeteringen nodig zijn of niet.
  Kwalitatieve code zorgt ervoor dat de code efficiënter en makkelijker te onderhouden is.
  Terzijde: het schrijven van kwalitatieve code is zeer ironisch voor een opleiding waar je amper tot geen technische
  kennis werft.
  U kunt hoofdstuk procesmatig werken (SCRUM) en verhouding documentatie en opdoen technische kennis,
  raadplegen voor meer informatie.
  Nu komt het merkwaardige.
  Wanneer je een code review laat beoordelen door een student en/of coach, en deze coach constateert bij
  de beoordeling dat er geen problemen zijn met je code, dan wordt je code review (je werkproces), jawel,
  afgekeurd. Snapt u het nog?
  Dit is zéér merkwaardig, want je hoort niet bewust fouten in je code te maken zodat een ander je hierop kan
  wijzen.

  View Slide

 57. Hoofdstuk: code review goed? Afgekeurd! (geen (duidelijke) richtlijnen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 56 van 440
  Laten we de volgende vergelijking als voorbeeld nemen.
  Je levert je auto bij de garage af voor het wisselen van autobanden.
  Wanneer je de monteur spreekt, vertel je tegen de monteur dat je linker voorband niet verwisseld moet
  worden. Dit zodat jij, de klant, de monteur er later op kan wijzen dat hij zijn werk niet goed heeft gedaan.
  Dit is een zéér rare redenatie en werkwijze, maar wel een redenatie en werkwijze die de docenten/coaches
  Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings hanteren binnen deze opleiding.
  Komt de kromme redenatie en werkwijze van Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings voort uit hun
  onbekwaamheid, of onwetendheid?
  Naast dat deze opleiding onbekwame en onbevoegde docenten/coaches aanneemt, is ook dit één van de
  punten waar je je afvraagt waar deze opleiding in vredesnaam mee bezig is.
  U kunt hoofdstuk onbevoegde docenten raadplegen voor meer informatie.
  Situatie 1
  Op 17 mei 2021 (13:41) hadden Vincent Brunings en ik een gesprek.
  Een gesprek voor het beoordelen van een aantal werkprocessen waarbij een code review aan bod kwam.
  Vincent Brunings gaf bij dit gesprek aan dat hij mijn code review niet goedkeurde. De reden? Omdat ik er
  geen fouten in had.
  In de bewijsstukken op de volgende pagina’s kunt u mijn code review bekijken.

  View Slide

 58. Hoofdstuk: code review goed? Afgekeurd! (geen (duidelijke) richtlijnen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 57 van 440
  ➔ Bewijsstuk 1
  Morcus, Y. (2021, 10 mei). Ingevulde code review [PNG].

  View Slide

 59. Hoofdstuk: code review goed? Afgekeurd! (geen (duidelijke) richtlijnen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 58 van 440
  In onderstaande screenshot kunt u zien dat deze is afgekeurd door Vincent Brunings.
  ➔ Bewijsstuk 2
  Morcus, Y. (2021, 17 mei). Afkeuring werkproces code review [Foto leerofferte].
  Ter informatie: V / O staat voor ‘Voldoende / Onvoldoende’.
  U kunt zien dat mijn code review is afgekeurd omdat de ‘O’ is omcirkeld. Aan de rechterkant kunt u de
  handtekening van Vincent Brunings zien.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 60. Hoofdstuk: code review goed? Afgekeurd! (geen (duidelijke) richtlijnen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 59 van 440
  Als u kiest deze opleiding (wat ik ten zeerste afraad), dan is mijn tip als volgt.
  Zorg bewust voor fouten binnen uw code.
  Dit klinkt heel gek, maar anders zullen Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings (of hun collega’s, want
  die zullen dit hoogstwaarschijnlijk ook doen), uw code review afkeuren.
  Dit heeft als gevolg dat u dit werkproces een andere sprint moet doen, en u alleen maar vertraging oploopt
  binnen uw leertraject. Dit is niet uw schuld, maar de schuld van Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings
  (of een andere collega).
  Dit omdat zij deze kromme redenatie en werkwijze hanteren, en dit ook niet duidelijk communiceren naar
  studenten.

  View Slide

 61. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 60 van 440
  Inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren
  Om u een inkijkje te geven in welke werkprocessen en beoordelingsformulieren worden gehanteerd binnen
  deze opleiding, kunt u terecht in de volgende secties.
  Ter informatie: u hoeft niet te letten op notaties als B1-K1 etc., het gaat om de tekst die daarachter staat.
  Deze heb ik inbegrepen, zodat u op voorhand een beter beeld heeft van waar de student op beoordeeld
  zou moeten worden.
  Hier gebruik ik het woord ‘zou’, omdat het opvolgen van deze richtlijnen studenten geen garantie geven dat
  hun werk wordt goedgekeurd. In geval van een examen: dat zij slagen.
  U kunt de volgende hoofdstukken raadplegen voor een betere onderbouwing over bovenstaand punt
  1. Onderbouwing 1 in hoofdstuk geen duidelijke richtlijnen
  2. Onderbouwing 1 in hoofdstuk geen duidelijke richtlijnen
  3. Bewijs dat coaches eigen werkwijzen hebben
  Wat op voorhand vermeld moet worden is het volgende.
  Dit is een herhaling, maar ik besloten dit nogmaals hier te zetten omdat het belangrijk is om te weten.
  Het opvolgen van onderstaande werkprocessen en beoordelingsformulieren geven geen garantie dat de
  student zijn werkproces wordt goedgekeurd (zo ook op het examen).
  Dit omdat de onbekwame en onbevoegde docenten/coaches binnen deze opleiding handelen op
  subjectieve basis.
  Voorbeeld: als een student een woord gebruikt binnen een document dat de docent/coach niet aanstaat,
  zal de docent/coach het werkproces afkeuren. Dit punt is op mijzelf van toepassing, alhoewel ik niet meer
  kan zeggen om wat voor woord het ging. Dit was ergens in 2019 en ging over een plan van aanpak.
  De werkprocessen die deze opleiding hanteert kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 62. Hoofdstuk: inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 61 van 440
  Let erop dat dit foto’s zijn van mijn eigen werk, en ik informatie zwart heb gemarkeerd dat niet van
  toepassing is. Het profieldeel welke bestaat uit 2 kerntaken heb ik geen foto’s van.
  Werkprocessen

  View Slide

 63. Hoofdstuk: inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 62 van 440

  View Slide

 64. Hoofdstuk: inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 63 van 440
  Let erop dat ik bij deze foto vergeten was de gele sticky note te verwijderen, en ik u niet meer kan zeggen
  om welk werkproces dit ging.

  View Slide

 65. Hoofdstuk: inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 64 van 440

  View Slide

 66. Hoofdstuk: inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 65 van 440

  View Slide

 67. Hoofdstuk: inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 66 van 440
  Beoordelingsformulieren praktijkexamen
  In onderstaande secties kunt u per kerntaak inzien welke werkprocessen worden gehanteerd binnen deze
  opleiding. Dit zijn de punten waar studenten op worden beoordeeld tijdens hun examen.
  Kerntaak B1-K1: Levert een bijdrage aan het ontwikkeltraject
  Werkprocessen ● B1-K1-W1: Stelt de opdracht vast
  ● B1-K1-W2: Levert een bijdrage aan het projectplan
  ● B1-K1-W3: Levert een bijdrage aan het ontwerp
  ● B1-K1-W4: Bereidt de realisatie voor
  Klik hier voor openen PDF (SlideShare)
  Kerntaak B1-K2: Realiseert en test (onderdelen van) een product
  Werkprocessen ● B1-K2-W1: Realiseert (onderdelen van) een product
  ● B1-K2-W2: Test het ontwikkelde product
  Klik hier voor openen PDF (SlideShare)
  Kerntaak B1-K3: Levert een product op
  Werkprocessen ● B1-K3-W1: Optimaliseert het product
  ● B1-K3-W2: Levert het product op
  ● B1-K3-W3: Evalueert het opgeleverde product
  Klik hier voor openen PDF (SlideShare)
  De laatste kerntaak kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 68. Hoofdstuk: inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 67 van 440
  Kerntaak P1-K1 Onderhoudt en beheert de applicatie
  Werkprocessen ● P1-K1-W1 Onderhoudt een applicatie
  ● P1-K1-W2 Beheert gegevens
  Klik hier voor openen PDF (SlideShare)

  View Slide

 69. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 68 van 440
  Bewijs dat coaches eigen werkwijzen hebben
  Een belangrijk stuk bewijsmateriaal dat niet mag ontbreken in dit verslag is het volgende. Dit omdat het
  mijn eerdergenoemde punten bevestigd.
  In onderstaande afbeelding kunt u zien dat een onbekwame en onbevoegde docent/coach toegeeft dat
  iedere coach zijn eigen werkwijze heeft. Dit bevestigd op een indirecte manier dat er geen (duidelijke)
  richtlijnen zijn binnen deze opleiding (“Software Developer”, Scalda college te Terneuzen).
  Een opleiding die duidelijke richtlijnen hanteert en waar bekwame en bevoegde docenten/coaches
  rondlopen, hebben geen docenten/coaches die hun eigen werkwijzen hebben.
  Het gevolg van het hebben van een eigen werkwijze, is dat docenten/coaches werkprocessen op hun eigen
  manier gaan beoordelen (eerder heeft u kunnen lezen wat de gevolgen hiervan zijn).
  Het feit dat een docent/coach toegeeft dat iedereen ‘zijn eigen favoriete werkwijze’ heeft, wekt sterk het
  vermoeden dat de docenten/coaches binnen deze opleiding, zelf niet bekwaam genoeg zijn om richtlijnen
  op te volgen.

  View Slide

 70. Hoofdstuk: bewijs dat coaches eigen werkwijzen hebben
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 69 van 440
  Dat elke coach ‘zijn eigen favoriete werkwijze’ heeft (aldus Vincent Brunings), is één van de hoofdoorzaken
  waarom Vincent Brunings en Gerhard Hoogendoorn het geregeld niet met elkaar eens zijn. Eens zijn over
  hoe werkprocessen beoordeeld moeten worden.
  Het gevolg hiervan is dat de student er de dupe van is, en de student werkprocessen opnieuw moet doen
  (vaak ook nog met onterechte kritiek). Onterecht opnieuw moet doen omdat docenten/coaches het niet
  met elkaar eens zijn.
  Een student die was gestopt met deze opleiding had dit ook bevestigd, wanneer ik hem/haar vroeg om
  zijn/haar oprechte mening:
  Voor de volledige mening van deze persoon kunt u mening 2 van hoofdstuk ‘Werkelijke
  tevredenheidsniveau studenten’ raadplegen.
  Op een opleiding zijn structuur en richtlijnen heel belangrijk.
  Jammer genoeg denkt deze opleiding (of in ieder geval Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings, Robert van
  de Velde en René Mondriaan) hier heel anders over, en heeft dit desastreuze gevolgen voor de student(en).
  De gevolgen zijn nogmaals in de conclusie op de volgende pagina te lezen.

  View Slide

 71. Hoofdstuk: geen (duidelijke) richtlijnen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 70 van 440
  Conclusie
  Op basis van bovenstaande onderbouwingen, mijn ervaringen binnen deze opleiding en het meegeleverde
  bewijs (zie bovenstaand hoofdstuk), kan worden geconcludeerd dat er geen (duidelijke) richtlijnen zijn
  binnen deze opleiding (“Software Developer”, Scalda college te Terneuzen).
  Wanneer er duidelijke richtlijnen gehanteerd zouden worden, dan:
  1. Zou Gerhard Hoogendoorn een werkproces van de student niet afkeuren terwijl Vincent Brunings
  deze goedkeurde (omgekeerd hetzelfde).
  2. Worden studenten direct aangeleerd hoe werkprocessen juist uitgevoerd moeten worden.
  3. Worden studenten hun werkprocessen niet afgekeurd door een docent/coach omdat het niet naar
  zijn zin is.
  Op dit moment hanteert deze opleiding echter geen (duidelijke) richtlijnen, en dit heeft een aantal ernstige
  gevolgen voor de student. Ook u, als u besluit te kiezen voor deze opleiding.
  Waaronder dat studenten:
  1. Letterlijk tussen wal en schip raken, en hier niks over te zeggen hebben wanneer studenten het
  met een afkeuring van een werkproces niet eens zijn.
  2. Onnodig tijd en energie steken in werkprocessen die, wanneer vooraf goed gedefinieerd zijn, direct
  juist uitgevoerd kunnen worden.
  3. Studenten hun werkprocessen (onterecht) afgekeurd worden. Dit op basis van achtergehouden
  informatie of een subjectieve beoordeling.
  4. Studenten onnodig (veel) vertraging oplopen binnen hun leertraject.
  Dit hebben een aantal medestudenten als ikzelf aan den lijve ondervonden.
  U kunt hoofdstuk leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn) raadplegen voor meer
  informatie.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 72. Hoofdstuk: conclusie (geen (duidelijke) richtlijnen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 71 van 440
  Wat deze opleiding zich niet beseft, is dat geen enkele student een werkproces goed leert en zal begrijpen
  als daar:
  1. geen duidelijke richtlijnen over zijn, en;
  2. studenten alleen maar moeten opvolgen wat de docenten/coaches zeggen.
  Omdat de coach vindt dat het op deze manier moet (dit is handelen op subjectieve basis).
  Sterker nog, punt 2 is een regelrechte belediging naar studenten toe, omdat indirect wordt
  gecommuniceerd dat studenten niet voor zichzelf kunnen nadenken.
  Iemand iets aanleren op basis van een mening is prima (wanneer dit ook goed wordt onderbouwd, waar
  vaak ook al geen sprake van is), maar studenten hun werk afkeuren wanneer ze weigeren iets door te
  voeren of omdat het simpelweg niet naar de mening is van een docent/coach, kan gewoonweg niet.
  Dit is machtsmisbruik, en ook dit is een punt waar regelmatig sprake van is binnen deze opleiding.
  Hier zal u achter komen bij het lezen van hoofdstukken Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings.
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik de volgende punten nog vermelden.
  Op basis van mijn bevindingen, krijg ik sterk de indruk dat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings
  (wellicht ook René Mondriaan omdat hij de teamleider is) deze richtlijnen/werkprocessen in gebruik hebben
  genomen omdat zij vanuit de overheid geen keus hebben. Niet om ervoor te zorgen dat studenten:
  1. een leidraad hebben en;
  2. beoordelingen eensgezind zijn.
  Daarnaast krijg ik sterk de indruk dat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings hun formuleringen van
  deze werkprocessen totaal niet nacontroleren (als zij deze hebben opgemaakt). Wat mij in dat geval zeer
  bevreemd, omdat dit mensen zijn die verantwoordelijk zijn om de student zijn leertraject in goede banen te
  leiden.
  Het niet nacontroleren van je eigen formuleringen (of in ieder geval formuleringen die je aan je eigen
  studenten verstrekt) op zo’n hoog niveau is zeer onprofessioneel. Van onbevoegde docenten had ik toch
  niet beter verwacht, maar dat terzijde.
  Op basis van mijn eigen ervaringen en het geklaag van andere studenten, kan ik alleen maar concluderen
  dat de richtlijnen/werkprocessen binnen deze opleiding zo lek als een mandje zijn.
  De richtlijnen/werkprocessen die gehanteerd worden, worden door zowel studenten als docenten/coaches
  op allerlei wijzen geïnterpreteerd, en waarbij iedereen zijn eigen aannames op los laat.

  View Slide

 73. Hoofdstuk: conclusie (geen (duidelijke) richtlijnen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 72 van 440
  Met als gevolg dat geen enkele student snapt wat er van hen wordt verwacht (dit is zeker niet de schuld van
  de student, omdat er van een opleiding wordt verwacht dat zij duidelijke richtlijnen hanteren).
  Een ander punt dat nog vermeld moet worden is het volgende.
  Vincent Brunings had op 12 maart 2021 in een gesprek aangeven dat ze ‘niet alles voorkauwen’. Getuigen
  zijn (naast mijzelf) mijn vader en Robert van de Velde.
  Echter is dit een zeer makkelijke manier om:
  1. Zichzelf (de opleiding) in bescherming te nemen tegen het niet hebben van duidelijke richtlijnen
  wanneer studenten hierover klagen.
  2. Geen duidelijke richtlijnen te creëren.
  Het volgende kan ik u garanderen.
  Duidelijke richtlijnen zullen binnen deze opleiding nooit worden ontwikkeld zolang:
  1. Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings als docent/coach aanwezig blijven.
  2. Robert van de Velde en René Mondriaan hun collega’s in bescherming blijven nemen.
  3. René Mondriaan, Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings niet de noodzaak ervan inzien om
  duidelijke richtlijnen te creëren.
  4. Deze opleiding gerund zal blijven worden door mensen die geen lesbevoegdheid hebben, en geen
  enkel verstand hebben van hoe het onderwijs in elkaar zit.
  Hier heb ik het ook over René Mondriaan.
  Dit omdat Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings, Robert van de Velde en René Mondriaan personen zijn
  die geen enkel idee hebben:
  1. Hoe het onderwijs in elkaar zit.
  2. Hoe een opleiding gerund moet worden.
  3. Hoe er moet worden omgegaan met studenten.
  Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings, Robert van de Velde en René Mondriaan zijn op 1 ding uit, en dat
  is het zichzelf zo makkelijk mogelijk maken. Het handelen op subjectieve basis is immers makkelijker dan
  zelf richtlijnen na te moeten leven.
  Het is overigens geen wonder dat allen bovenstaande 3 punten niet weten.
  Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings beschikken beiden overduidelijk niet over een lesbevoegdheid.
  Dit is goed te herkennen aan de manier waarop zij studenten behandelen en waarop zij deze opleiding
  runnen.

  View Slide

 74. Hoofdstuk: conclusie (geen (duidelijke) richtlijnen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 73 van 440
  U kunt de volgende hoofdstukken raadplegen voor meer informatie:
  1. Onbevoegde docenten
  2. Gerhard Hoogendoorn
  3. Vincent Brunings
  Op basis van mijn ervaringen met René Mondriaan, kan ik concluderen dat René Mondriaan een teamleider
  is:
  1. Die geen enkel idee heeft wat er zich binnen zijn opleiding afspeelt.
  2. Geen enkel idee heeft wat zijn functie überhaupt inhoudt.
  Hetgeen René Mondriaan wel goed in is, is pronken met zijn titel als teamleider. Dat kan hij als de beste. Het
  geven om de student, het serieus nemen van terechte klachten, het hebben van een kwalitatieve opleiding
  waar bekwame en bevoegde docenten rondlopen, tja, daar heeft hij geen oor naar.
  Een ander punt wat goed kenmerkt dat René Mondriaan pronkt met titels, is de titel ‘Co-Founder’ (van
  Innovision Solutions op zijn LinkedIn profiel). Op basis van mijn waarnemingen kan ik u zeggen dat René
  Mondriaan in de 5 jaar tijd dat ik op deze opleiding zat, niet 1 keer binnen de opleiding was om ook maar
  iets te doen voor Innovision Solutions. Hij was altijd afwezig, en wanneer hij wel eens aanwezig was, was hij
  alleen bezig met zijn collega’s. Innovision Solutions is een studentenbedrijf, en dus zou je verwachten dat hij
  zich bezighoudt met studenten die in Innovision Solutions zitten.
  Op deze manier kan ik mijzelf ook heel veel titels toekennen die ik niet waard ben.
  Ik denk dat ik mijzelf vanaf nu profvoetballer en zanger noem. Niet dat ik beiden kan, maar dat terzijde.
  U kunt hoofdstuk René Mondriaan raadplegen voor meer informatie.

  View Slide

 75. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 74 van 440
  Hoge studie uitval
  Zoals in voorgaande hoofdstukken is besproken is het tevredenheidsniveau van studenten binnen deze
  opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen) zeer laag, en
  communiceert de opleiding op een bewuste manier een misleidend beeld naar de buitenwereld.
  Eén van de punten waaruit de ontevredenheid onder studenten duidelijk uit af te lezen is (naast al het
  geklaag), is dat veel studenten (regelmatig) met deze opleiding stoppen.
  Op het moment van schrijven (8 februari 2022) zijn voor zover bekend al 14 mensen gestopt.
  Dit in de 4 jaar tijd dat ik al op deze opleiding zat.
  Realiseer u goed dat we hier bijna spreken over een hele klas, en nogmaals, dat ik hier alleen mensen heb
  vermeld waarvan ik weet dat zij gestopt zijn (dit zullen er zeker meer zijn).
  De 14 mensen waar ik het over heb zijn:
  Jamie V. Ashley D. Christian J. E. Jordy J.
  Oon C. Joost K. Bryan
  (achternaam onbekend)
  Chanel
  (achternaam onbekend)
  Job de M. Jasmijn
  (achternaam onbekend)
  Niels
  (achternaam onbekend)
  Persoon 12
  Persoon 13 Persoon 14
  Over persoon 12, 13 en 14 moet het volgende vermeld worden.
  Van deze personen is de naam onbekend. Wel weet ik dat dit 2 jongens en een meisje waren die voor een
  langere tijd niet meer te vinden waren op deze opleiding.
  Ondanks dat ik niet met allen contact had en mij de beweegredenen voor hun keuze om te stoppen met
  deze opleiding onduidelijk is, kan ik toch met grote zekerheid zeggen dat hun redenen veelal hetzelfde
  zullen zijn. Dit baseer ik op de redenen die andere studenten aan mij gaven (waar ik wel mee sprak) voordat
  zij stopten deze opleiding.

  View Slide

 76. Hoofdstuk: hoge studie uitval
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 75 van 440
  Hun beweegredenen om te stoppen met deze opleiding zullen niet ver af liggen van de volgende redenen:
  1. Zij (net zoals vele anderen) voelden dat ze misleid waren op open dagen en/of meeloopdagen,
  voelden zich daardoor besodemieterd, en kwamen er dan achter dat dit niet is wat zij wilden (deze
  opleiding heeft in ieder geval wel lesgeld van deze studenten afhandig weten te maken. Deze
  studenten zijn letterlijk getild door deze opleiding).
  2. Zij het wangedrag van de coaches Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings (en wellicht andere
  collega’s) zat waren.
  U kunt deze pagina raadplegen om een beter beeld te krijgen over het wangedrag waar beide
  heren zich schuldig aan maken.
  Als opleiding zijnde mag je ontzettend trots op jezelf zijn dat je zo’n wanprestatie kunt neerzetten. Dat een
  aantal mensen de opleiding verlaat is nog redelijk, maar 14 (bekende) studenten in 4 jaar tijd is behoorlijk
  veel.
  Zeker met de redenen waarom studenten de opleiding verlaten, en dit aantal te vergelijken is met bijna een
  hele klas.
  Dat 14 studenten gestopt waren met deze opleiding, zou toch een overduidelijk signaal moeten afgeven bij
  Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings, Robert van de Velde en René Mondriaan over de
  (on)tevredenheid van studenten binnen deze opleiding.
  Echter hebben bovenstaande heren een grote plaat voor hun kop, nul zelfreflectie, en interesseert het ze
  niets wat studenten vinden van de manier waarop dingen gebeuren binnen deze opleiding.
  U moet zich ervan bewust zijn dat als u voor deze opleiding kiest (wat ik ten zeerste afraad), ook u een grote
  kans loopt om in dit lijstje terecht te komen.

  View Slide

 77. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 76 van 440
  Studenten behandelen als middelbare scholieren
  Als student op een niveau 4 opleiding zou je verwachten dat je als een (jong) volwassen persoon wordt
  behandeld. Dit omdat een niveau 4 opleiding het hoogste niveau is dat je binnen een mbo-instelling kunt
  volgen.
  Laat het nu net zo zijn dat ook dit geenszins van toepassing is op deze opleiding (‘Software Developer’,
  gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Op basis van alle situaties die ik heb waargenomen tijdens mijn studie aan deze opleiding, kan ik alleen
  maar de volgende conclusie trekken.
  Het lijkt er sterk op dat de onbekwame en onbevoegde docenten/coaches binnen deze opleiding denken
  dat dit een sociale werkplaats. Een sociale werkplaats waar geen studenten rondlopen maar een stel
  gehandicapten (u dus, als u voor deze opleiding kiest).
  Dit is een zeer harde conclusie.
  Echter, bij het lezen van dit hoofdstuk zal het voor u duidelijk worden waarom ik bovenstaande conclusie
  trek. Het zal voor u ook duidelijker worden dat studenten binnen deze opleiding als een stel kleine kinderen
  behandeld worden.
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op hoe deze docenten/coaches studenten behandelen wanneer:
  1. De student naar de wc moet.
  2. De student op zijn telefoon zit.
  3. Wanneer studenten geneigd zijn om het lokaal eerder te verlaten.
  Eerder te verlaten dan de kwart over 2 die daarvoor staat (kwart over 2 zijn studenten uit, mits dit
  ondertussen is veranderd).
  Het 1e hoofdstuk kunt u lezen op de volgende pagina.

  View Slide

 78. Hoofdstuk: studenten behandelen als middelbare scholieren
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 77 van 440
  Het naar de wc gaan
  Om direct met de deur in huis te vallen: studenten worden binnen deze opleiding het recht ontzegd om
  naar de wc te gaan. Dit terwijl het onder project werktijd viel en niet binnen een les.
  Binnen een les kan ik begrijpen dat docenten/coaches niet willen dat een student naar de wc gaat (in
  verband met het onderbreken). Tijdens project werktijden is dit een ander verhaal.
  Laat mij u een vraag stellen.
  Als werkgever ontzeg je je werknemers toch ook niet om tijdens werkuren niet naar de wc te gaan? Het zou
  wat zijn als een werknemer alleen in de pauze naar de wc zou mogen (dan heb ik het hier over een ICT-
  baan, in andere banen kan ik begrijpen dat dit lastiger is).
  Mocht u als (toekomstig) student zijnde vaak naar de wc moeten (en zelfs wanneer niet), houdt dan
  rekening met het volgende.
  De onbekwame en onbevoegde docenten/coaches binnen deze opleiding zullen zeer vervelend doen als u
  naar de wc moet.
  Op de volgende pagina kunt u een aantal voorgedane situaties vinden.

  View Slide

 79. Hoofdstuk: het naar de wc gaan (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 78 van 440
  Situatie 1
  Op 24 maart 2021 (12:43) gaf [anoniem persoon 10] bij Gerhard Hoogendoorn aan of hij/zij naar de wc
  mocht. Gerhard Hoogendoorn gaf aan dat dit niet mocht, omdat hij/zij zojuist pauze had. [Anoniem persoon
  10] gaf als antwoord op dat hij/zij toen nog niet moest (wat natuurlijk kan).
  Gerhard Hoogendoorn hield standvastig vast aan zijn antwoord (want ja, zo koppig is Gerhard nu eenmaal),
  en [anoniem persoon 10] had vervolgens tot 14:15 ontzettend moeilijk gezeten en gelopen (dit kon ik
  duidelijk aflezen aan zijn/haar gezicht).
  Situatie 2
  Op 10 mei 2021 (11:27) gaf een student(e) bij Gerhard Hoogendoorn aan of hij/zij naar de wc mocht. Dit
  omdat deze student(e) (aan zijn/haar gezicht te zien) nodig moest. Gerhard Hoogendoorn gaf direct aan dat
  dit ‘officieel’ niet mag, en deze student(e) dus niet naar de wc mocht.
  Deze student(e) is vervolgens blijven zitten totdat het pauze was.
  Erg prettig vond deze student(e) het niet, want ook aan zijn/haar gezicht te zien had hij/zij er erg veel moeite
  mee om zijn/haar ‘plas’ in te houden.
  Terzijde: de naam van deze student(e) is mij onbekend.
  Situatie 3
  Op 19 mei 2021 (11:41) gaf een tweedejaars student bij Cees-Jan Berman aan of hij/zij naar de wc mocht.
  Cees-Jan Berman gaf direct het volgende antwoord:
  “Dat is eigenlijk niet de bedoeling.”
  - Cees-Jan Berman
  Deze tweedejaars student(e) had vervolgens wel toestemming gekregen (zo eerlijk moet ik zijn).
  Wel heb ik besloten om dit in dit verslag te verwerken, omdat het een goede indicatie geeft over hoe ze
  hierover denken binnen deze opleiding.

  View Slide

 80. Hoofdstuk: studenten behandelen als middelbare scholieren
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 79 van 440
  Telefoongebruik verboden
  In bovenstaande hoofdstuk heeft u kunnen lezen dat studenten het recht worden ontzegd om naar de wc
  te gaan.
  Wanneer u denkt dat het niet erger kan, kan het wel erger.
  Binnen deze opleiding is het ook verboden om tijdens project werktijd gebruik te maken van je telefoon.
  Dit is ook duidelijk te zien aan de afbeelding
  rechts en de manier waarop studenten erop
  worden gewezen.
  Moet je contact opnemen met je klant? Dan
  mag je je mobiel gebruiken op voorwaarde
  dat je Gerhard Hoogendoorn, Vincent
  Brunings of Sander Bruggeman (of een
  andere collega) dit eerst vraagt.
  Zelf kan ik alleen maar zeggen dit te
  belachelijk is voor woorden, en dat al
  helemaal voor een mbo-niveau 4 opleiding.
  Daarnaast toont dit opnieuw goed aan dat
  studenten binnen deze opleiding worden
  behandeld als een stel middelbare scholieren.
  Wat ik niet snap, is dat deze opleiding zich met dit soort kinderachtige en domme dingen bezighoudt.
  Als studenten op hun telefoon willen zitten, laat ze dan. Als de student hiermee vertraging oploopt binnen
  zijn/haar leertraject, dan is dit zijn/haar eigen schuld.

  View Slide

 81. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 80 van 440
  Stel je voor dat je binnen een bedrijf werkt, en voortdurend je werkgever moet vragen of je contact mag
  opnemen met je klant.
  Dit kost op de lange termijn niet alleen een hoop geld, maar ook tijd.
  Daarnaast zou ik het persoonlijk als werkgever ontzettend vervelend vinden als ik mijn eigen werknemers
  voortdurend toestemming moet geven. Het toont anders wel zeer goed aan hoe weinig vertrouwen je hebt
  in je werknemers.
  Uit onderstaande situaties kunt u zien dat Vincent Brunings, Cees-Jan Berman, Sander Bruggeman, Christian
  Kwakkelaar en Jesse Vermeer er niet van gediend zijn als studenten gebruik maken van hun telefoon.
  Gerhard Hoogendoorn maakt zich hier niet schuldig aan, en dit is dus ook het enigste puntje waar Gerhard
  Hoogendoorn wel volwassen en professioneel in is.
  Ik wil u direct erover informeren dat het 67 situaties zijn en dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Er
  zijn genoeg momenten die ik niet heb kunnen waarnemen, of omdat ik tijdens mijn examen geen tijd had
  om dit te noteren.
  Deze situaties tonen een zeer goed beeld over hoe kinderachtig en onprofessioneel Vincent Brunings is. Dit
  omdat voornamelijk Vincent Brunings zich schuldig maakt aan dit kinderachtige gedrag.
  Situatie 1
  Op 21 april 2021 (10:48) gaf Cees-Jan Berman bij een eerstejaars student aan, dat het niet de bedoeling is
  dat je onder project werktijd op je mobiel kijkt.
  Situatie 2
  Op 17 mei 2021 (12:50) zat [anoniem persoon 10] tijdens project werktijd op zijn telefoon.
  Vincent Brunings was hier niet van gediend, en kwam met de volgende opmerking:
  “[anoniem persoon 10], doe je telefoon weg!”
  - Vincent Brunings

  View Slide

 82. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 81 van 440
  Situatie 3
  Op 19 mei 2021 (9:33) gaf Vincent Brunings bij een tweedejaars student aan dat hij zijn telefoon weg moest
  doen.
  “[Naam onbekend persoon], doe je je telefoon in je tas?”
  - Vincent Brunings
  De naam van deze persoon is mij onbekend omdat ik geen contact had met deze persoon.
  Situatie 4
  Op 19 mei 2021 (12:56) gaf Vincent Brunings bij [anoniem persoon 4] aan dat hij zijn telefoon weg moest
  doen.
  “[Anoniem persoon 4], doe je je telefoon weg?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 5
  Op 31 mei 2021 (8:38) gaf Vincent Brunings bij Nick aan dat hij zijn telefoon weg moest doen.
  “Doe je je telefoon weg?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 6
  Op 31 mei 2021 (10:37) gaf Vincent Brunings bij [anoniem persoon 9] aan dat hij zijn telefoon weg moest
  doen (deze had hij in zijn hand).
  “[anoniem persoon 9], ga je ook weer aan de slag?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 7
  Op 31 mei 2021 (11:05) gaf Vincent Brunings bij Yannick aan dat hij zijn telefoon weg moest doen.
  “Steek je je telefoon in je tas Yannick?”
  - Vincent Brunings

  View Slide

 83. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 82 van 440
  Situatie 8
  Op 5 juli 2021 (8:36) gaf Vincent Brunings bij [anoniem persoon 9] aan dat hij zijn telefoon weg moest doen
  (deze had hij in zijn hand).
  “Ga je ook weer aan de slag [anoniem persoon 9]?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 9
  Op 27 september 2021 (8:30) gaf Vincent Brunings bij een groep studenten de opmerking:
  “Doen jullie de telefoons in jullie tas?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 10
  Op 27 september 2021 (8:45) gaf Vincent Brunings bij een groep studenten de opmerking:
  “Hebben jullie mijn mail gelezen? Doen jullie je telefoon weg?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 11
  Op 27 september 2021 (8:51) gaf Vincent Brunings bij een groep studenten de opmerking:
  “Doen jullie je telefoon weg?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 12
  Op 27 september 2021 (9:43) gaf Vincent Brunings bij een groep eerstejaars studenten de opmerking:
  “Doen jullie je telefoon in je tas?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 13
  Op 27 september 2021 (11:31) gaf Vincent Brunings tegen een groepje tweedejaars studenten de
  opmerking:
  “Doen jullie je telefoon weg?”
  - Vincent Brunings

  View Slide

 84. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 83 van 440
  Situatie 14
  Op 27 september 2021 (13:59) gaf Vincent Brunings tegen een eerstejaars student de opmerking:
  “Doe je je telefoon in je tas?”
  - Vincent Brunings
  Op de volgende pagina kunt u meer voorgedane situaties vinden.
  U mag best weten dat studenten zich op 27 september 2021 rot hebben gelachen om het kinderachtige
  gedrag van Vincent Brunings.
  Vincent Brunings liep letterlijk als een gier door het klaslokaal te zoeken naar studenten die op hun telefoon
  zaten.
  Dit is een zéér, maar dan ook zéér trieste en onprofessionele werkhouding, en dat voor iemand die een rol
  als docent/coach vervult binnen het onderwijs.
  Mijn advies aan Vincent Brunings
  Vincent, in plaats van dat je je tijd en energie in dit soort kinderachtige streken steekt, moet je eens
  meer tijd en energie steken in het fatsoenlijk ondersteunen van je studenten. Dat is waar je voor
  bent aangenomen. Niet om als een klein kind studenten voortdurend op hun telefoongebruik te
  wijzen.
  Neem studenten apart, wijs ze op dit gedrag, en als zij geen gehoor bieden, aangeven dat hier
  consequenties aan verbonden zitten. Dat is een volwassenere en professionele werkhouding dan deze
  manier van handelen.
  Situatie 15
  Op 5 oktober 2021 (8:32) gaf Christian Kwakkelaar tegen de hele klas de opmerking:
  “We gaan weer aan onze projecten werken, dus dat betekent dat de telefoons weer in de tas
  gaan.”
  - Christian Kwakkelaar

  View Slide

 85. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 84 van 440
  Situatie 16
  Op 5 oktober 2021 (13:09) gaf Jesse Vermeer tegen een groepje tweedejaars studenten de opmerking:
  “Doe telefoon weg jongens.”
  - Jesse Vermeer
  Situatie 17
  Op 6 oktober 2021 (11:28) gaf Sander Bruggeman tegen een groep tweedejaars studenten de opmerking:
  “Doen jullie je telefoon weg?”
  - Sander Bruggeman
  Situatie 18
  Op 7 oktober 2021 (10:39) gaf Jesse Vermeer de volgende opmerking tegen Roxanne:
  “Je telefoon!”
  - Jesse Vermeer
  Situatie 19
  Op 8 oktober 2021 (8:35) gaf Cees-Jan Berman de volgende opmerking tegen [anoniem persoon 7]:
  “Telefoon weg.”
  - Cees-Jan Berman
  -
  Situatie 20
  Op 8 oktober 2021 (8:50) gaf Vincent Brunings tegen een groep studenten de volgende opmerking:
  “Doen jullie je telefoon weg jongens?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 21
  Op 8 oktober 2021 (12:48) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een student (naam
  onbekend):
  “Wil je je telefoon wegstoppen?”
  - Vincent Brunings

  View Slide

 86. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 85 van 440
  Situatie 22
  Op 8 oktober 2021 (13:35) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een student (naam
  onbekend):
  “Zou jij je telefoon weg willen stoppen?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 23
  Op 8 oktober 2021 (13:38) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen Lana:
  “Lana, doe je je telefoon weg?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 24
  Op 8 oktober 2021 (13:40) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen [anoniem persoon 5]:
  “Doe je je telefoon in de tas?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 25
  Op 8 oktober 2021 (13:41) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen Menno:
  “Wil je je telefoon even in je tas stoppen?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 26
  Op 11 oktober 2021 (12:41) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen de hele klas:
  “Willen jullie je telefoon allemaal wegdoen?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 27
  Op 11 oktober 2021 (12:43) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een eerstejaars student:
  “Wil je je telefoon wegstoppen?”
  - Vincent Brunings

  View Slide

 87. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 86 van 440
  Situatie 28
  Op 11 oktober 2021 (14:01) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een eerstejaars student:
  “Wil je je telefoon even wegdoen?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 29
  Op 12 oktober 2021 (10:35) gaf Christian Kwakkelaar de volgende opmerking tegen een eerstejaars student:
  “Heb je die telefoon nodig?”
  - Christian Kwakkelaar
  Situatie 30
  Op 14 oktober 2021 (9:35) gaf Sander Bruggeman de volgende 2 opmerkingen.
  De 1e opmerking was tegen [anoniem persoon 5], en de 2e tegen Sam de K.
  “Doe je je telefoon weg?”
  “En jij ook?”
  - Sander Bruggeman
  Situatie 31
  Op 14 oktober 2021 (9:42) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een groep tweedejaars
  studenten:
  “Dames en heren, zouden jullie je telefoon in je tas kunnen stoppen?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 32
  Op 15 oktober 2021 (8:42) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen de hele klas:
  “Goedemorgen allemaal, zouden jullie allemaal je telefoon weg willen doen?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 33
  Op 15 oktober 2021 (8:59) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen Jared en [anoniem persoon
  1]:
  “Jared en [anoniem persoon 11], zouden jullie beiden je telefoon in je tas willen stoppen?”
  - Vincent Brunings

  View Slide

 88. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 87 van 440
  Situatie 34
  Op 15 oktober 2021 (9:00) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen mijzelf (Yari Morcus, auteur
  verslag):
  “Zou jij je telefoon weg willen doen?”
  - Vincent Brunings
  Hierbij moet het volgende vermeld worden:
  Het ironische aan deze situatie is dat ik niet eens mijn telefoon gebruikte.
  Mijn telefoon lag op tafel, uit, en ongeveer 30 centimeter van mij vandaan. Vincent Brunings kon duidelijk
  zien dat ik bezig was met mijn project. Dit omdat hij bijna een minuut lang naar mijn beeldscherm aan het
  staren was (dit zag ik in de reflectie van mijn scherm welke gedimd stond).
  In andere woorden: ik was op geen enkele wijze bezig met mijn telefoon (en daarvoor ook niet). Mijn
  telefoon had ik vervolgens verborgen omdat meneer weigerde te vertrekken, en wachtte totdat ik mijn
  telefoon wegdeed. Lekker kinderachtig en onprofessioneel, maar dat is Vincent Brunings.
  Situatie 35
  Op 15 oktober 2021 (9:39) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen [anoniem persoon 11]:
  “Wil jij je telefoon wegstoppen?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 36
  Op 15 oktober 2021 (10:55) gaf Jesse Vermeer de volgende opmerking tegen Jaimy Z.:
  “Doe je je telefoon weg?”
  - Jesse Vermeer
  Situatie 37
  Op 15 oktober 2021 (12:32) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen Jessica A.:
  “Doe jij ook je telefoon weg?”
  - Vincent Brunings

  View Slide

 89. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 88 van 440
  Situatie 38
  Op 15 oktober 2021 (12:40) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen de hele klas:
  “Dames en heren, het is weer bijna weekend yeeeh! Het is weer tijd om jullie telefoons weg te
  doen.”
  - Vincent Brunings
  Situatie 39
  Op 15 oktober 2021 (12:41) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een groep studenten:
  “Doen jullie je telefoons weer in de tas? Graag uit het zicht.”
  - Vincent Brunings
  Situatie 40
  Op 15 oktober 2021 (12:43) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een student (naam
  onbekend):
  “Doe jij je telefoon ook weg?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 41
  Op 15 oktober 2021 (12:45) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen Casper:
  “Heb jij je telefoon nodig Casper?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 42
  Op 18 oktober 2021 (8:42) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een groep studenten:
  “Willen jullie je telefoon weer in de tas stoppen?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 43
  Op 18 oktober 2021 (8:44) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een student (naam
  onbekend):
  “Wil je je telefoon wegstoppen?”
  - Vincent Brunings

  View Slide

 90. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 89 van 440
  Situatie 44
  Op 18 oktober 2021 (10:31) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een student (naam
  onbekend):
  “Doe je je telefoon weg?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 45
  Op 21 oktober 2021 (11:37) gaf Vincent Brunings op een fluisterende manier de volgende opmerking tegen
  [anoniem persoon 2]:
  “Zou jij je telefoon uit het zicht willen leggen?”
  - Vincent Brunings
  [Anoniem persoon 2] zijn/haar telefoon lag op tafel waar hij/zij niets mee deed.
  Dit is dezelfde situatie die ook bij mij was voorgekomen.
  Situatie 46
  Op 21 oktober 2021 (12:46) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een student (naam
  onbekend):
  “Doe je je telefoon weer in de tas?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 47
  Op 21 oktober 2021 (12:47) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen [anoniem persoon 11]:
  “Doe je je telefoon in de tas?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 48
  Op 2 november 2021 (10:51) gaf Christian Kwakkelaar de volgende opmerking tegen een student:
  “Volgens mij hebben wij geen afspraak gemaakt over je telefoon gebruik.”
  - Christian Kwakkelaar

  View Slide

 91. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 90 van 440
  Situatie 49
  Op 8 november 2021 (8:38) gaf Cees-Jan Berman de volgende opmerking tegen een student:
  “Ga je weer verder werken? Bij voorkeur zonder telefoon.”
  - Cees-Jan Berman
  Situatie 50
  Op 9 november 2021 (11:29) gaf Jesse Vermeer de volgende opmerking tegen een groep studenten:
  “Dames en heren, willen jullie de telefoons weg doen?”
  - Jesse Vermeer
  Situatie 51
  Op 9 november 2021 (13:10) gaf Christian Kwakkelaar de volgende opmerking tegen een student:
  “Ja dankjewel, dit betekent dat ik je telefoon mag innemen…..”
  - Christian Kwakkelaar
  Terzijde: dit was niet letterlijk bedoeld, maar Christian Kwakkelaar wees hem wel op zijn telefoongebruik.
  Wanneer deze student zijn telefoon had weggedaan, gaf Christian Kwakkelaar nog even de volgende
  (kinderachtige, met de manier waarop hij dit zei) opmerking:
  “Ja dankjewel!”
  - Christian Kwakkelaar
  Situatie 52
  Op 9 november 2021 (13:31) gaf Christian Kwakkelaar de volgende opmerking tegen een student:
  “Heb jij toestemming om je telefoon te gebruiken?”
  - Christian Kwakkelaar
  Situatie 53
  Op 9 november 2021 (13:31) gaf Christian Kwakkelaar de volgende opmerking tegen een student:
  “Jij hebt ook geen toestemming om je telefoon te gebruiken.”
  - Christian Kwakkelaar

  View Slide

 92. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 91 van 440
  Situatie 54
  Op 9 november 2021 (13:32) gaf Christian Kwakkelaar de volgende opmerking tegen een student:
  “Heb jij toestemming om op je telefoon te zitten?”
  - Christian Kwakkelaar
  Wat hierbij vermeld moet worden is het volgende.
  Christian Kwakkelaar heeft bijna een kwartier lang lopen zeuren bij deze student, en dit omdat deze student
  aangaf het hier niet mee eens te zijn.
  Deze student gebruikte zijn telefoon voor zijn klant, en probeerde dit meermaals duidelijk te maken aan
  Christian Kwakkelaar.
  Christian Kwakkelaar luisterde echter op geen enkele wijze naar deze student (net zoals Gerhard
  Hoogendoorn en Vincent Brunings), en bleef voortdurend doorzeuren over dat hij zijn telefoon weg moest
  doen. Christian Kwakkelaar was net zoals Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings zijn zin aan het
  doordrammen.
  Dit is direct een goed voorbeeld dat ook Christian Kwakkelaar zich schuldig maakt aan machtsmisbruik (net
  zolang doorzeuren totdat ie zijn zin krijgt).
  Situatie 55
  Op 10 november 2021 (10:30) gaf Cees-Jan Berman de volgende opmerking aan alle studenten aan de tafel
  waar ook ik zat:
  “Telefoons weer wegdoen.”
  - Cees-Jan Berman
  Situatie 56
  Op 12 november 2021 (8:36) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen de hele klas:
  “Graag jullie telefoons in je tas wegstouwen.”
  - Vincent Brunings
  Situatie 57
  Op 12 november 2021 (8:36) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen [anoniem persoon 8]:
  “Ga jij ook weer beginnen [anoniem persoon 8]?”
  - Vincent Brunings

  View Slide

 93. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 92 van 440
  Situatie 58
  Op 12 november 2021 (12:39) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen de hele klas:
  “We gaan weer beginnen dames en heren,
  willen jullie je telefoons weer wegstoppen?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 59
  Op 15 november 2021 (13:51) gaf Cees-Jan Berman de volgende opmerking tegen [anoniem persoon 11]:
  “Weg doennnnn…
  (Verwijzing naar [anoniem persoon 11] die op zijn/haar telefoon zat).”
  - Cees-Jan Berman
  Situatie 60
  Op 15 november 2021 (14:09) gaf Cees-Jan Berman de volgende opmerking tegen Jamie:
  “Ik zou die maar eventjes wegdoen.
  (Verwijzing naar Jamie die op zijn telefoon zat)”
  - Cees-Jan Berman
  Situatie 61
  Op 3 december 2021 (8:39) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen de hele klas:
  “Goedemorgen iedereen, doen jullie je telefoon weer in de tas?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 62
  Op 3 december 2021 (8:50) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen Katja:
  “Doe je je telefoon weg? Laatste keer dat ik het zeg vandaag!”
  - Vincent Brunings
  Situatie 63
  Op 3 december 2021 (8:50) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen Amber:
  “Doe je je telefoon weg?”
  - Vincent Brunings

  View Slide

 94. Hoofdstuk: telefoongebruik verboden (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 93 van 440
  Situatie 64
  Op 3 december 2021 (8:50) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen [anoniem persoon 8]:
  “Doe jij ook je telefoon weg?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 65
  Op 3 december 2021 (12:42) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een student (naam
  onbekend):
  “Doe je je telefoon weg?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 66
  Op 3 december 2021 (12:46) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een groep studenten:
  “Zouden jullie je telefoons weer weg kunnen doen?”
  - Vincent Brunings
  Situatie 67
  Op 3 december 2021 (13:32) gaf Vincent Brunings de volgende opmerking tegen een student (naam
  onbekend):
  “Doe jij ook je telefoon weg?”
  - Vincent Brunings

  View Slide

 95. Hoofdstuk: studenten behandelen als middelbare scholieren
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 94 van 440
  Politieagentje Vincent Brunings
  In bovenstaande hoofdstukken heeft u kunnen lezen dat deze opleiding:
  1. Studenten het recht ontzegd om naar de wc te gaan.
  2. Dat studenten actief erop worden geattendeerd dat zij niet op hun telefoon mogen
  zitten.
  Een andere kinderachtige situatie die meermaals is voorgekomen en opnieuw duidelijk aangeeft dat
  studenten binnen deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen)
  behandeld worden als middelbare scholieren, is het volgende.
  Situatie 1
  Ergens in 2019 waarvan de exacte datum mij niet meer bekend van is, was er sprake van de volgende
  situatie.
  Vincent Brunings stond tot op de laatste seconde voor de deur.
  Dit omdat het eerder was voorgekomen dat studenten de opleiding eerder verlieten dan kwart over 2
  (kwart over 2 waren studenten vrij). Vincent Brunings wilde voorkomen dat dit opnieuw gebeurt, en dat kan
  ik begrijpen.
  In plaats van studenten apart te nemen (of klassikaal) om aan te geven dat dit niet de bedoeling is, deed
  Vincent Brunings het volgende.
  Vincent Brunings ging als een politieagentje met zijn armen over elkaar, tot op de laatste seconde voor de
  deur staan. Vincent Brunings hield het letterlijk op zijn horloge bij.
  Pas dan ging Vincent Brunings aan de kant.
  Waar Vincent Brunings zich hier schuldig aan maakt is niet alleen studenten behandelen als een stel
  middelbare scholieren, maar ook een zéér onprofessionele en kinderachtige werkhouding.

  View Slide

 96. Hoofdstuk: politieagentje Vincent Brunings (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 95 van 440
  Een aantal getuigen die dit kunnen bevestigen:
  Jordy J. Sam T. Jamie V.
  Christian E. Jaimy Z. Korben de V.
  Joost K. Femke F. Ashley D.
  Situatie 2
  Op 30 juni 2021 (14:14) verlieten een eerstejaars student (naam onbekend is) en ikzelf het klaslokaal 5
  seconden te vroeg (ik geef toe, dit was ik van plan).
  Deze eerstejaars student als ikzelf hadden nog niet één stap buitengezet, en we kregen van Vincent
  Brunings direct het volgende te horen:
  “Wacht nog even jongens, het is nog een paar seconden.”
  - Vincent Brunings
  De hele klas was hier getuige van, omdat iedereen voor de deur stond te wachten totdat Vincent Brunings
  weg ging.
  Laat goed tot u inzinken dat we hier te maken hebben met iemand die zich een docent en coach noemt, en
  die mensen voor een aantal seconden terugroept. Ja, een aantal seconden.

  View Slide

 97. Hoofdstuk: politieagentje Vincent Brunings (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 96 van 440
  Situatie 3
  Op 23 september 2021 (14:14) deed het zich opnieuw voor dat Vincent Brunings als een politieagentje voor
  de deur ging staan. Dit om te voorkomen dat studenten de opleiding eerder verlieten dan kwart over 2.
  Opnieuw was ook hier de klas getuige van, omdat iedereen voor de deur stond te wachten totdat Vincent
  Brunings uit de weg ging.
  Situatie 4
  Op 27 september 2021 (14:14) deed zich opnieuw de volgende situatie voor.
  Op het moment dat alle studenten het lokaal uit wilden lopen, gaf Vincent Brunings de volgende opmerking:
  “Jongens, wacht nog even. Het is nog 10 seconden.”
  - Vincent Brunings
  Ja, u hoort het, 10 seconden.
  Vincent Brunings riep opnieuw als een politieagentje alle studenten voor 10 seconden terug. Dit omdat het
  nog nét niet kwart over 2 was.
  De afsluiting van dit hoofdstuk kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 98. Hoofdstuk: politieagentje Vincent Brunings (studenten behandelen als middelbare scholieren)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 97 van 440
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende aan u meegeven.
  Het is te triest voor woorden, dat er een docent/coach binnen deze opleiding rondloopt die mentaal zo
  onprofessioneel en kinderachtig is.
  Op basis van mijn ervaringen en waarnemingen, heb ik sterk het vermoeden dat Vincent Brunings last moet
  hebben van één of andere stoornis. Het lijkt mij vrij sterk dat een (mentaal) volwassen persoon zich op zo’n
  manier gedraagt. Ik in ieder geval zou het nooit in mijn hoofd durven te halen om mij op zo’n
  onprofessionele en kinderachtige manier te gedragen (ik zou mijzelf kapot schamen).
  Tegen Vincent Brunings wil ik het volgende nog zeggen:
  Vincent, dat je mentaal zéér onvolwassen bent voor jouw leeftijd, was al snel duidelijk vanaf het moment
  dat ik deze opleiding binnen kwam.
  Echter, dat een ‘volwassen’ vent als jij op zo’n dusdanig laag niveau functioneert en redeneert is iets om je
  rot voor te schamen.
  Daarnaast is het regelrecht te triest en te schandelijk voor woorden dat jij een functie als docent/coach
  vervult binnen het onderwijs.
  Dit soort walgelijke en kinderachtige acties doe je maar thuis bij je kinderen, maar niet op een opleiding vol
  (jong)volwassen personen.
  Het is geen middelbare schoolklas waar je als docent/coach rondloopt, maar een mbo-niveau 4 opleiding
  (en nee Vincent, dat is niet hetzelfde als een middelbare school. Een wijsneus als jij echter had dat
  waarschijnlijk toch al geweten. Alleen rijst dan de vraag waarom je je alsnog op zo’n onprofessionele en
  kinderachtige manier gedraagt.).

  View Slide

 99. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 98 van 440
  Werkmethode opleiding
  Procesmatig werken (SCRUM)
  Eén van de punten waar toekomstige studenten ook van op de hoogte moeten zijn, is dat er veel aandacht
  is voor het procesmatig werken. Zelfs dermate veel dat het ten koste gaat van de technische kennis van
  studenten.
  Dat er veel aandacht is voor het werkproces binnen deze opleiding, wordt toekomstige studenten ook niet
  (of niet duidelijk) verteld op open dagen en meeloopdagen.
  Voordat ik hier verder op in ga, moet het volgende direct worden vermeld.
  Op 7 december 2020 deed Gerhard Hoogendoorn in een projectgesprek van Fit2Work de volgende
  uitspraak (in deze vorm. De exacte zin had ik helaas niet genoteerd):
  “Het procesmatig werken binnen deze opleiding is belangrijker dan het product
  van de klant. Klanten hebben het maar te accepteren wanneer zij besluiten om
  naar Innovision Solutions te komen.”
  - Gerhard Hoogendoorn
  Een getuige hiervan is Tycho E.
  Wees uzelf ervan bewust dat Gerhard Hoogendoorn hier toegeeft dat het product van de klant (uw product)
  er in zekere zin niet toe doet.
  U (als potentieel klant van Innovision Solutions) bent bij deze direct gewaarschuwd voor dit
  studentenbedrijf. U hoeft geen kwalitatief goed (eind/tussen) product te verwachten wanneer u voor dit
  studentenbedrijf kiest. Wat u wel kunt verwachten zijn een berg documenten die veel beloven, maar weinig
  tot niets waarmaken.

  View Slide

 100. Hoofdstuk: procesmatig werken (SCRUM)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 99 van 440
  Het procesmatig werken binnen deze opleiding ziet er als volgt uit:
  1. Elke dag invullen van stand-up formulier.
  Terzijde: dit punt is bovendien dubbelop, en dit omdat er elke ochtend een stand-up wordt gehouden
  (waar exact hetzelfde gebeurt maar dan mondeling).
  2. 3 weken lang het (voornamelijk) schrijven en bijhouden van documentatie.
  Dit is wat toekomstige studenten en klanten van Innovision Solutions niet (of niet duidelijk) wordt
  verteld.
  Ter herinnering: een sprint duurt 4 weken.
  Er wordt dus 1 week gewerkt aan het product van de klant. Wellicht uw product, als u voor dit
  studentenbedrijf kiest.
  Gevolgen procesmatig werken
  Over punt 2 moeten de volgende 4 punten vermeld worden:
  1. Op deze manier leert geen enkele student verantwoordelijkheid nemen. Dit omdat alles vastgelegd
  wordt in documenten, en studenten zich hier voortdurend achter verschuilen.
  Mocht er iets gebeuren, dan kan deze opleiding makkelijk tegen de klant zeggen dat iets niet de
  afspraak was. Dit is een gebrek aan flexibiliteit, waarvan de opleiding beweert wel flexibel te zijn.
  Als je als student zijnde toch afwijkt van het proces, dan veroorzaakt dit vertraging binnen het
  leertraject van de student. Dit omdat er dan vanuit de opleiding wordt gezegd ‘dat je je niet aan het
  werkproces hebt gehouden’. Iets wat ik jammer genoeg zelf aan den lijve heb ondervonden.
  Terzijde: ik snap heel goed waarom deze opleiding wil dat studenten alles vastleggen in documenten. Dit
  omdat de onbekwame, onbevoegde en onprofessionele docenten/coaches en begeleider van deze
  opleiding, zelf ook nergens verantwoordelijkheid voor nemen.
  U kunt de volgende hoofdstukken raadplegen voor meer informatie:
  1. Vluchtgedrag in hoofdstuk Gerhard Hoogendoorn
  2. Niet nemen verantwoordelijkheid in hoofdstuk Robert van de Velde.
  Punt 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 101. Hoofdstuk: gevolgen procesmatig werken (SCRUM)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 100 van 440
  2. Studenten leren niet flexibel naar klanten te zijn (herhaling).
  Dit omdat studenten van deze opleiding niet mogen afwijken van het proces.
  Op bepaalde momenten wordt er vanuit deze opleiding gesuggereerd dat dit (ineens) wel degelijk
  mag, maar zodra je dit als student doet, dan word je er compleet op afgebrand. Dit heb ik zelf een
  aantal keren ondervonden, met als gevolg dat je vertraging oploopt binnen je leertraject. Dit omdat
  er dan vanuit de opleiding wordt gezegd ‘dat je je niet aan het werkproces hebt gehouden’, en ze je
  werk met deze reden afkeuren. Het gevolg is dat je je werk in een latere sprint opnieuw kunt doen.
  3. Door de onduidelijke richtlijnen die deze opleiding hanteert, en het handelen op subjectieve basis
  van deze onbekwame en onbevoegde docenten/coaches, steken studenten overal veel meer tijd en
  energie in dan noodzakelijk is.
  U kunt hoofdstuk geen (duidelijke) richtlijnen raadplegen voor meer informatie.
  4. Door de hoeveelheid tijd en werk die deze opleiding aan het werkproces besteed, worden
  studenten enorm beperkt in hun leren.
  Zo hebben studenten niet de tijd om zich goed te verdiepen in de technische kant van ICT, terwijl
  studenten wel in staat zouden moeten zijn om een goed technisch (eind/tussen) product te
  realiseren.
  De klant komt uiteindelijk voor een goed product, en geen bergen documentatie die veel beloven,
  maar amper tot niets waarmaken.
  In hoofdstuk onbekwame examenkandidaten, kunt u lezen dat examenkandidaten niet in staat zijn/waren
  om een goed technisch (eind/tussen) product te realiseren.
  Eén van de grootste oorzaken hiervan is, en u raadt het wellicht al, het procesmatig werken van deze
  opleiding.
  Om u een beter beeld te geven wat de verhouding werkproces/documentatie en het opdoen van technische
  kennis is, kunt u het volgende hoofdstuk raadplegen. Dit hoofdstuk is een aanvulling op dit hoofdstuk.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 102. Hoofdstuk: gevolgen procesmatig werken (SCRUM)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 101 van 440
  Als afsluiting op dit hoofdstuk moet het volgende worden vermeld.
  Ik stoor mij zeker niet aan:
  1. Het houden van een stand-up.
  2. Het invullen van een stand-up formulier.
  3. Het volgen van een werkproces, en het schrijven en bijhouden van documentatie.
  Mits dit heel onduidelijk is, en dit doordat er geen (duidelijke) richtlijnen zijn en hoe het
  werkproces in elkaar zit. Iets waar sprake van is binnen deze opleiding, en dit door de nalatigheid
  van deze opleiding.
  Waar ik mijzelf wel aan stoor, is dat vele andere studenten waaronder ikzelf, nooit duidelijk zijn/waren
  ingelicht over deze indeling van een sprint.

  View Slide

 103. Hoofdstuk: opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 102 van 440
  Verhouding documentatie en opdoen technische kennis
  Dit hoofdstuk is bedoeld om u een beter inzicht te geven in wat de daadwerkelijke verhouding is tussen het
  werkproces dat wordt gehanteerd binnen deze opleiding, en opdoen van technische kennis.
  Dit omdat ook dit opnieuw een punt is, waar toekomstige studenten op open dagen en meeloopdagen niet
  (of niet duidelijk) over worden ingelicht.
  Wat toekomstige studenten op open dagen en meeloopdagen niet wordt verteld, is dat deze opleiding
  voornamelijk procesmatig is (zoals in eerder hoofdstuk al is aangegeven), en er veel, maar dan ook veel
  documentatie geschreven en bijgehouden moet worden.
  Het opdoen van technische kennis (voornamelijk alleen de basis) zal voornamelijk alleen plaatsvinden in het
  1e leerjaar (mits u les hierin krijgt in een later leerjaar), waar daarna verder weinig nog meer mee gedaan
  wordt.
  Dit omdat studenten op deze opleiding:
  1. door het werkproces hier amper tot geen tijd voor hebben, en;
  2. de realisatie week dusdanig kort is, dat studenten ook geen tijd hebben om nieuwe kennis op te
  doen.
  De realisatieweek is de week waarin een website/applicatie wordt gebouwd (waar studenten voor
  komen op deze opleiding). Deze duurt 1 week van de 4 weken.
  Wanneer u als student in de realisatie week nieuwe kennis wilt vergaren, wordt de kans alleen maar groter
  dat de sprint faalt (wat de nodige stress met zich meebrengt).
  Vervolgens worden studenten hierop aangekeken door Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings of Sander
  Bruggeman (of een andere docent/coach).
  Omdat dit hoofdstuk niet is bedoeld om inhoudelijk in te gaan op vakken, kunt u hoofdstuk vakspecifieke
  vakken raadplegen voor meer informatie.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 104. Hoofdstuk: verhouding documentatie en opdoen technische kennis
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 103 van 440
  Om u als toekomstig student of potentieel klant van Innovision Solutions een beter beeld te geven van hoe
  de verhouding er op deze opleiding wel bij ligt, heb ik een grafiek gemaakt.
  Want ja, ook hier is deze opleiding op geen enkele wijze transparant over.
  Deze grafiek toont 2 punten:
  1. Hoeveel procent van deze opleiding technisch is.
  2. Hoeveel procent van deze opleiding procesmatig/werkproces is.
  ○ Procesmatig valt onder: scrum, en het schrijven en bijhouden documentatie.
  De grafiek is gebaseerd op 1 jaar binnen deze opleiding.
  Wanneer u 4 jaar lang op deze opleiding zou zitten, zou deze grafiek niet veranderen (u doet dit keer 4).
  Dit cirkeldiagram is gebaseerd op de tabel die zich op de volgende pagina bevindt.

  View Slide

 105. Hoofdstuk: verhouding documentatie en opdoen technische kennis
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 104 van 440
  Formule voor berekenen 1 jaar
  De formule die gebruikt is voor het berekenen van bovenstaande cirkeldiagram:
  Een jaar bestaat uit 52 weken, waarvan per jaar 13 weken (Scalda) vakantie.
  Het aantal weken dat je op deze opleiding zit is dus 52 - 13 = 39 weken.
  Om het aantal sprints te berekenen, maken we gebruik van de formule 39 : 4 = 9,75 sprints (afgerond 10).
  Het getal 4 is het aantal weken dat een sprint duurt.
  In onderstaande tabel, vindt u het aantal weken dat u zich bezighoudt met procesmatig werken ten
  opzichte van het technische gedeelte. Het technische gedeelte waar studenten uiteindelijk voor
  komen/kwamen.
  1 sprint
  (4 weken)
  10 sprints ( x 10 )
  (1 jaar)
  Procesmatig
  Schrijven en bijhouden documentatie etc.
  3 weken 30 weken
  Technisch 1 week 10 weken
  Breukvorm: 3/4e is procesmatig, 1/4e is technisch.
  Op de volgende pagina kunt u zien hoe deze verhouding eruitziet als u 4 jaar over deze opleiding doet.

  View Slide

 106. Hoofdstuk: verhouding documentatie en opdoen technische kennis
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 105 van 440
  Ervan uitgaande dat u 4 jaar lang over deze opleiding doet, ziet de verhouding er als volgt uit:
  1 sprint
  (4 weken)
  40 sprints ( x 40 )
  (4 jaar)
  1 jaar is 10 weken
  ● Procesmatig
  Schrijven en bijhouden documentatie etc.
  3 weken 120 weken
  ● Technisch 1 week 40 weken
  Breukvorm: 3/4e is procesmatig, 1/4e is technisch.
  Als u besluit om te kiezen voor deze opleiding (wat ik ten zeerste afraad), dan hoop ik oprecht dat u zich
  zeer bewust bent van deze situatie. Vele studenten waaronder ikzelf hebben nooit geweten van deze
  verhouding.
  Ik kan u verzekeren dat als veel studenten dit hadden geweten (waaronder ikzelf), er veel studenten nooit
  voor deze opleiding kozen.
  Door de verhouding documentatie en opdoen technische kennis die deze opleiding op dit moment
  hanteert, zijn er tal van studenten die aan de technische kant, onbekwaam op de arbeidsmarkt worden
  gezet. Dit omdat menig student geen fatsoenlijk kwalitatief (eind/tussen) product kan neerzetten voor een
  klant, en dit omdat veel studenten een gebrek aan technische kennis hebben.
  Wat studenten binnen deze opleiding echter wel kunnen na hun examen:
  1. Hoe documenten ingevuld moeten worden naar de mening van onbekwame en onbevoegde
  docenten/coaches.
  2. Het werkproces dat zij moeten volgen (als zij dit ooit hebben begrepen).
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 107. Hoofdstuk: verhouding documentatie en opdoen technische kennis
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 106 van 440
  Aan het eind van de dag zit een klant te wachten op een goed product.
  Niet een berg met documentatie dat heel mooi voor zich spreekt, maar waar weinig van waar wordt
  gemaakt (waar op dit moment sprake van is).
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik u het volgende nog meegeven.
  Ik kan zeer goed begrijpen dat studenten een werkproces aangeleerd moeten krijgen.
  Echter, dat het werkproces dusdanig erg de overhand neemt binnen een opleiding, kan nooit de bedoeling
  zijn.
  Op basis van mijn bevindingen, kan ik alleen maar de conclusie trekken dat er binnen deze opleiding sprake
  is van een serieuze misbalans tussen documentatie en technische gedeelte.
  Dit is zeer te merken aan het feit dat studenten binnen deze opleiding te weinig technische kennis hebben,
  wat goed zichtbaar is door te kijken naar de simpele, functioneel en visueel afschuwelijke projecten die
  gemaakt worden door studenten (zo ook op het examen).
  Dit laatste punt kan ik echter niet concreet bewijzen, omdat dit iets is wat u zelf moet ondervinden binnen
  deze opleiding. Ik raad u echter aan om niet naar deze opleiding te gaan, ook al is dit maar voor een jaar.
  Het is uw €1200,- (twaalfhonderd) euro niet waard.
  Als u in staat wilt zijn om een kwalitatief (eind/tussen) product neer te zetten voor een klant, dan raad ik u
  ten zeerste af om naar deze opleiding te gaan. De documentatie en het werkproces dat deze opleiding u
  aanbiedt, kan makkelijk in een 1/5-jarige opleiding (max. 2) gepropt worden. Dit zolang er maar duidelijke
  richtlijnen en bekwame mensen zijn die u beoordelen.

  View Slide

 108. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 107 van 440
  Examen
  Eén van de andere vele problemen binnen deze opleiding hebben te maken met het examen. Met deze
  reden is besloten om ook hier een hoofdstuk over te schrijven. Dit omdat het mij zeer betreurd over hoe
  het examen binnen deze opleiding is opgezet, behandeld en beoordeeld wordt.
  Daarnaast zal dit hoofdstuk aantonen dat de examinatoren binnen deze opleiding (Gerhard Hoogendoorn,
  Vincent Brunings, Sander Bruggeman en Wouter Mahu) zeer onbekwaam zijn.
  Onbekwame examinatoren waar ook u te maken mee krijgt als u kiest voor deze opleiding (‘Software
  Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op de volgende punten:
  • De communicatie.
  • Hoe de onbekwame en onbevoegde docenten/coaches het examen voorbereiden.
  • De manier waarop studenten tijdens en na hun examen worden behandeld.
  • Het aantonen dat onbekwame studenten examen doen.
  • De manier waarop klanten van Innovision Solutions worden behandeld.
  • Dat examenkandidaten onterecht zakken door het toedoen van docenten/coaches.
  • Hoeveel het diploma van deze opleiding (daadwerkelijk) waard is.

  View Slide

 109. Hoofdstuk: examen (de opleiding)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 108 van 440
  Geen enkele communicatie
  Eén van de punten die mij zeer betreuren aan het examen, is dat er geen enkele duidelijkheid wordt
  verschaft aan studenten over of dat zij examen mogen doen of niet. Met als gevolg dat potentiële
  examenkandidaten in complete onzekerheid leven, omdat de onbekwame en onbevoegde
  docenten/coaches:
  1. Geen keus kunnen maken.
  2. Niets hebben voorbereid.
  Zo heb ik niet alleen te horen gekregen dat dit in het verleden meermaals al is gebeurd, maar hebben
  [anoniem persoon 1], Tycho E., Aaron W. en ikzelf dit eind 2021 ook ondervonden.
  In onderstaande situatie zal dit duidelijker worden.
  Op 22 november 2021 de week waarin het examen begon, wisten [anoniem persoon 1], Tycho E., Aaron W.
  en ikzelf niet of wij examen mochten doen.
  Dit omdat er geen enkele duidelijkheid werd verschaft aan ons door Gerhard Hoogendoorn. Met als gevolg
  dat wij allen in complete onzekerheid leefden, wat de nodige stress en irritatie met zich meebracht.
  Als voorbeeld
  Aaron W. kwam ’s ochtends 22 november 2021 (9:00) direct naar mij toe met de vraag of ik examen kon
  doen. Als antwoord gaf ik aan dat ik dit nog steeds niet wist.
  Vervolgens vroeg ik Aaron W. dezelfde vraag, en ook hij gaf aan niet te weten of hij examen mocht doen.
  Alhoewel ik er zelf koel onder was, kon ik duidelijk aan Aaron W. aflezen dat hem dit niet lekker zat.
  Het verbaast mij zeer dat deze opleiding zijn studenten zo laat informeert of dat zij examen mogen doen of
  niet.
  Dit terwijl potentieel examenkandidaten op tijd te horen moeten krijgen of zij examen mogen doen. Deze
  opleiding denkt daar klaarblijkelijk anders over, want Gerhard Hoogendoorn wacht tot de laatste minuut
  om zijn studenten in te lichten.
  Het is zeer, maar dan ook zeer triest dat hier sprake van is binnen deze opleiding.
  Dit is nu echter precies wat er gebeurt als je een opleiding laat runnen door een stel onbekwame, en
  onbevoegde docenten/coaches en/of examinatoren.

  View Slide

 110. Hoofdstuk: examen (de opleiding)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 109 van 440
  Ondermaats opgezet examen
  Eén van de punten die mij direct opviel toen ik examen mocht doen, is de manier waarop Gerhard
  Hoogendoorn (en wellicht ook Vincent Brunings en anderen achter de schermen) het examen hebben
  opgezet. Een opzet die, als u het aan mij vraagt van geen kanten deugt, en duidelijk aantoont dat Gerhard
  Hoogendoorn en zijn collega’s geen enkel besef hebben van hoe een deugdelijk examen in elkaar zit.
  Voordat ik u ga uitleggen waarop ik bovenstaande conclusie baseer, moet eerst het volgende worden
  vermeld. Dit omdat u op deze manier een beter beeld heeft van de werkmethode binnen deze opleiding
  (indien u eerdere hoofdstukken niet heeft gelezen).
  Binnen deze opleiding wordt er gewerkt in een sprint welke bestaat uit 4 weken, en welke start op een
  maandag. Het examen bestaat uit 2 sprints, dus 8 weken in totaal (in mijn geval waren dit er 10 in verband
  met de kerstvakantie).
  Wat mij ten zeerste betreurt is dat examenkandidaten niet op een maandag starten, maar op een
  woensdag (in mijn geval). En niet op een maandag zoals het hoort, en waar examenkandidaten recht op
  hebben. Dit omdat examenkandidaten recht hebben op 8 volle weken voor hun examen.
  Het gevolg hiervan is dat examenkandidaten binnen deze opleiding direct een vertraging oplopen binnen
  hun examen sprint. We spreken niet over een vertraging van 2 dagen, maar meerdere. Dit omdat
  examenkandidaten binnen deze opleiding pas woensdag officieel aan het examen beginnen (toen ik nog
  student was), en dan als 1e een initiatiegesprek moeten regelen met hun klant. Het regelen van dit
  initiatiegesprek kost echter ook weer een aantal dagen (omdat klanten natuurlijk ook hun eigen agenda
  hebben).
  Het gevolg van het opzetten van een examen op deze manier, is dat de examenkandidaat direct al
  meerdere dagen (zo niet meer dan een week!) vertraging oploopt binnen zijn/haar examen sprint. Dit terwijl
  examenkandidaten recht hebben op 2 sprints van elk 4 weken lang.

  View Slide

 111. Hoofdstuk: ondermaats opgezet examen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 110 van 440
  Een ander gevolg van het opzetten van een examen op deze manier, is dat examenkandidaten onnodig te
  kampen krijgen met stress en irritatie. Dit door de onbekwame en onbevoegde docenten/coaches die
  klaarblijkelijk:
  1. Niets geven om de examenkandidaat.
  Als zij dat wel zouden doen, dan zouden examenkandidaten niet dagen later laten beginnen maar
  op een maandag (waar de examenkandidaat recht op heeft).
  2. Geen enkel idee hebben over hoe je een examen organiseert en structuur geeft.
  Maar goed, op basis van mijn ervaringen met Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings weet ik
  toch niet beter.
  Mijn examensituatie
  Bij het examen dat ik aflegde, startte mijn mede examenkandidaten hun examen op een woensdag, maar in
  mijn geval startte ik pas op maandag. Een week later dan dat het examen zou moeten beginnen. Dit omdat
  Gerhard Hoogendoorn mijn examen weigerde te geven omdat ik van mijn level 3 (pre-examinerende level)
  een taak af moest ronden. Het afronden van deze taak kon ik echter niet doen (zelfs na veel moeite en
  inspanning), omdat ik afhankelijk was van mijn klant en mijn klant niet meewerkte.
  In andere woorden: mijn mede examenkandidaten liepen meerdere dagen vertraging op, maar ik een hele
  week. Maandag 29 november 2021 kon ik starten met mijn examen. Een week later dan waar ik, en ook
  mijn mede examenkandidaten recht op hadden.
  Doordat ik een week later begon, ik direct met een forse achterstand liep en mijn klant niet wilde inzien dat
  ik verbonden was aan strakke deadlines (klopt hé, Cees-Jan Berman?), was mijn 1e sprint naar de
  gruzelementen geholpen (ter herinnering: we hebben het hierover 4 van de 8 weken). Dit door de opzet van
  het examen waar totaal niet over is nagedacht voor studenten. Totaal niet over is nagedacht door Gerhard
  Hoogendoorn en Vincent Brunings die deze opleiding runnen (samen met andere collega’s waaronder René
  Mondriaan).
  Als ik direct maandag was gestart, dan had ik op tijd mijn initiatiegesprek kunnen regelen. Met als gevolg
  dat ik voldoende tijd had om wat te maken van deze 1e examen sprint. Door hun nalatigheid was hier echter
  niets meer van terecht gekomen.
  Om terug te komen op Gerhard Hoogendoorn die mij mijn examen weigerde te geven.
  Dat Gerhard Hoogendoorn mij het examen niet wilde laten afleggen omdat ik een taak van mijn level 3 (pre-
  examinerend) niet had afgerond, kan ik begrijpen.
  Wees dan echter concreet, hak knopen door, en geef aan bij de student dat hij/zij geen examen kan
  afleggen omdat er een taak niet afgerond is.

  View Slide

 112. Hoofdstuk: ondermaats opgezet examen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 111 van 440
  Waar Gerhard Hoogendoorn zich nu echter schuldig aan maakte was dat hij mij aan het lijntje hield. Dit had
  als gevolg dat mijn 1e examen sprint compleet naar de gruzelementen was geholpen.
  Dit door een onbekwame en onbevoegde docent/coach/examinator die geen knoop durfde door te hakken.
  Iets dat u ook kunt overkomen als u kiest voor deze opleiding.

  View Slide

 113. Hoofdstuk: examen (de opleiding)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 112 van 440
  Onjuist tot niet informeren klanten
  In bovenstaand hoofdstuk is er gesproken over de manier waarop deze opleiding (‘Software Developer’,
  gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen) het examen heeft opgezet, en wat de gevolgen voor
  studenten zijn.
  Een ander punt dat ook van geen kanten deugt aan deze opleiding, en wat duidelijk aantoont dat er amper
  tot niet gecommuniceerd wordt met studenten en klanten, is het volgende.
  Klanten van Innovision Solutions (het studentenbedrijf) worden door de onbevoegde docenten binnen deze
  opleiding, niet ingelicht over dat (en wanneer) hun project wordt behandeld als examen project. Met als
  gevolg dat klanten totaal overrompeld worden, en zich afvragen of ze hun project nog willen laten
  realiseren door Innovision Solutions.
  Onderstaande situatie zal bovenstaande verduidelijken.
  Tijdens mijn examenperiode in de 1e examen sprint, zat er een examenkandidaat naast mij. Deze
  examenkandidaat kreeg een project, waarvan de klant zich totaal niet bewust ervan was dat zijn project
  werd behandeld als examen project. Dit was maar al te duidelijk toen deze examenkandidaat een e-mail
  kreeg van zijn klant. Dit nadat deze examenkandidaat zijn klant via een e-mail informeerde over dat dit
  project werd behandeld als examen project (en dus direct begon).
  Deze klant was dusdanig overrompelt door de examenkandidaat zijn e-mail, dat deze klant direct twijfelde
  of hij nog verder wilde met Innovision Solutions. Dit was af te lezen uit de e-mail die de klant stuurde (deze
  heb in mogen zien).
  Nog sterker zelfs, deze klant liet aan het einde van de 1e examen sprint weten dat hij niet verder ging met
  Innovision Solutions. Dit neem ik hem ook zeker niet kwalijk door de belabberde producten die Innovision
  Solutions aflevert.
  Deze klant heeft echter het geluk gehad dit nooit te hoeven ontdekken.
  In andere woorden: deze examenkandidaat zat aan het einde van zijn 1e examen sprint zonder examen
  project (er waren al 4 van de 8 weken verstreken).

  View Slide

 114. Hoofdstuk: onjuist tot niet informeren klanten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 113 van 440
  Het gevolg was dat de 1e examen sprint van deze examenkandidaat (net zoals mijn sprint) compleet om
  zeep was geholpen. Om zeep geholpen, omdat de onbekwame en onbevoegde docenten klanten onjuist of
  zelfs niet informeert. Informeert over dat hun project wordt behandeld als examen project en direct wordt
  opgepakt.
  Ik had zeer sterk te doen met deze examenkandidaat, want zijn 1e sprint was net zoals die van mij niet
  alleen weggegooid, maar de stress werd deze jongen dusdanig erg dat hij in tranen uitbarstte. Ik had
  oprecht medelijden met deze jongen.
  Getuigen hiervan zijn Tycho E. en Aaron W.
  Als u kiest voor deze opleiding en u gaat examen doen, wees u er dan zeer van bewust dat ook u dit kan
  overkomen.
  U hoeft hier niet over te gaan klagen bij Robert van de Velde en René Mondriaan, want beide personen
  nemen studenten hun klachten toch niet serieus. Zo ook niet de ouders van studenten. Zij vinden het
  namelijk heel normaal dat dit de gang van zaken is.
  U kunt hoofdstuk hoe deze opleiding klagende studenten behandeld raadplegen voor meer informatie.

  View Slide

 115. Hoofdstuk: examen (de opleiding)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 114 van 440
  Tussentijds gesprek
  Dit hoofdstuk heb ik besloten toe te voegen omdat dit een situatie is die mij zelf is overkomen, en opnieuw
  aantoont met wat voor soort mensen je binnen deze opleiding te maken hebt. Deze situatie toont aan dat
  ze het binnen deze opleiding ‘lekker’ vinden om studenten hun fouten er ‘in te wrijven’. Daarnaast toont
  deze situatie opnieuw aan dat er op geen enkele wijze wordt geluisterd naar studenten.
  Op 21 december 2021 (9:06) had ik een tussentijds gesprek voor mijn examen.
  Een tussentijds gesprek met Gerhard Hoogendoorn, Cees-Jan Berman (mijn (nalatige) klant) en Kylie
  Oppenneer- van der Pennen. Dit om te kijken hoe ik het deed op mijn examen.
  Kort nadat dit gesprek begon, werd er direct bij mij ingewreven door Gerhard Hoogendoorn en Cees-Jan
  Berman wat ik allemaal fout deed in sprint 1 (in eerdere hoofdstukken heeft u kunnen lezen dat deze
  fouten niet bij mij lagen).
  Waar ik mij hier zeer aan heb gestoord, is dat Gerhard Hoogendoorn en Cees-Jan Berman opnieuw met dit
  gezeur (want dat is het gewoon) aankwamen. Dit terwijl ik met Cees-Jan Berman (de klant) op 17 december
  2021 dit tijdens de oplevering al had uitgepraat.
  Echter beschuldigde Cees-Jan Berman mij tijdens dit gesprek opnieuw dat ik vrijwel niets deed in de 1e
  sprint. Dit terwijl ik:
  1. Veel tijd en energie had gestoken in mijn doelgroeponderzoek.
  2. Ik onderzoek had gedaan naar een plug-in voor sprint 2.
  3. Ik mijn ontwikkelomgeving voor de realisatie in sprint 2 had opgezet.
  Toen ik bij Cees-Jan Berman aangaf dat ik geen plan van aanpak, functioneel- en technisch ontwerp meer
  maakte omdat ik anders beloftes deed voor sprint 1 die ik niet na kon komen (er waren nog 3 dagen over
  van de 1e sprint), besloot ik om alleen de 3 bovenstaande punten te doen. Nog sterker zelfs, Cees-Jan
  Berman gaf op 17 december 2021 aan dit zelfs geen probleem te vinden.
  Cees-Jan Berman luisterde echter opnieuw totaal niet naar wat ik te zeggen had, want beschuldigde mij er
  direct opnieuw van dat ik niets had gedaan.

  View Slide

 116. Hoofdstuk: tussentijds gesprek (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 115 van 440
  Hier kan ik maar 1 ding op zeggen: wat een regelrechte onzin.
  Nog sterker zelfs, [anoniem persoon 1] (een mede examenkandidaat) zag zelf dat ik veel bezig was met mijn
  doelgroeponderzoek. [Anoniem persoon 1] stelde ik zelfs nog vragen omdat ik iets niet begreep.
  Cees-Jan Berman wilde klaarblijkelijk dat ik gewoon het plan van aanpak, functioneel- en technisch ontwerp
  zou maken, wetende dat ik deze afspraken niet na kon komen. Wat mij overigens zeer bevreemd, omdat
  Cees-Jan Berman eerst aangaf het geen probleem te vinden dat ik bovenstaande punten niet meer ging
  doen.
  Dit is niet alleen mijn eigen tijd en energie verdoen aan iets, maar ook die van de klant. Zou u het leuk
  vinden als iemand afspraken met u maakt, terwijl deze persoon op voorhand al weet deze afspraken niet na
  te kunnen komen? Dit is simpelweg niets anders dan iemand bewust voorliegen.
  Laten we eerlijk zijn, als ik het plan van aanpak, functioneel- en technisch ontwerp wel had gemaakt, en
  Cees-Jan Berman ontdekte dat ik niets had gerealiseerd, zou ik weer het gezeik krijgen dat ik mijn afspraken
  niet na zou komen. Dit is nu eenmaal hoe ze binnen deze opleiding te werk gaan. Niet luisteren naar de
  student, en lekker je eigen zin doordrammen.
  Deze hele situatie toont opnieuw aan dat er:
  1. niet wordt geluisterd naar studenten;
  2. studenten niet serieus genomen worden, en;
  3. dat er binnen deze opleiding sprake is van machtsmisbruik (het blijven doorzeuren totdat je je zin
  krijgt).
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Het verbaast mij zeer dat voor iemand als Cees-Jan Berman die zijn eigen bedrijf heeft (webtotaal-
  zeeland.nl), zo slecht naar anderen kan luisteren.
  Cees-Jan, ik hoop oprecht dat je beter luistert naar je klanten. Anders kan ik niet begrijpen dat iemand als jij
  nog een bedrijf kan hebben. Mocht je wel luisteren naar je klanten, dan vraag ik mijzelf af waarom je niet
  naar studenten luistert. Komt het omdat je niet met je macht om kan gaan? Je gewoon de baas wilt spelen?
  Zelf niet tegen kritiek kan en het daarom maar op een mindere (student) afschuift? Hoe dan ook, je bent
  een waardeloos stuk vreten als je zo met studenten om gaat.

  View Slide

 117. Hoofdstuk: examen (de opleiding)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 116 van 440
  Het beoordelen
  Eerder in dit hoofdstuk (examen) is er gesproken over dat deze opleiding:
  1. Niets naar zijn potentiële examenkandidaten communiceert.
  2. De manier waarop deze opleiding het examen heeft opgezet.
  3. Klanten van Innovision Solutions niet tot onjuist worden geïnformeerd over hun project.
  Wanneer u denkt dat het op het gebied van een examen niet erger kan, kan het wel erger.
  Het beoordelen bijvoorbeeld.
  Dit hoofdstuk zal opnieuw aantonen dat studenten binnen deze opleiding:
  1. totaal niet serieus genomen worden, en;
  2. (net zoals voorgaande hoofdstukken) dat de examinatoren binnen deze opleiding zéér
  onbekwaam zijn.
  28 januari 2022 was de laatste dag voor de examenkandidaten (incluis mijzelf) om hun examen werk in te
  leveren. Een week later (de week van 31 januari 2022) zouden wij te horen krijgen of wij geslaagd waren.
  Een week later (de week van 7 februari 2022) had nog maar 1 examenkandidaat te horen gekregen of hij
  geslaagd was. De andere 3 incluis mijzelf, kregen het pas bijna 2 a 3 weken later te horen. Om het nogmaals
  te benadrukken, de onbekwame examinatoren binnen deze opleiding, deden er bijna 2 a 3 weken over om
  4 examenkandidaten te beoordelen.
  Ik kan niets anders zeggen dan dat dit een behoorlijke wanprestatie is van Gerhard Hoogendoorn, Vincent
  Brunings, Sander Bruggeman en Wouter Mahu (de onbekwame examinatoren).
  4 examenkandidaten die bijna 2 weken nadat het examen ten einde kwam, te horen kregen of dat zij
  geslaagd waren of niet. Dit terwijl deze beoordeling makkelijk in de 2 werkdagen erna gedaan kon worden.
  Het examen van een student wordt namelijk beoordeeld door 2 personen.
  Waar de examinatoren binnen deze opleiding mee bezig zijn is mij een compleet raadsel. Waar zij echter
  overduidelijk niet mee bezig zijn, is het beoordelen van hun examenkandidaten. Examenkandidaten worden
  net zoals normale studenten binnen deze opleiding op geen enkele wijze serieus genomen, en krijgen zeker
  geen prioriteit. De prioriteiten van deze examinatoren liggen overduidelijk niet waar ze horen te liggen.
  Een ander punt dat nog vermeld moet worden over de beoordeling is het volgende.

  View Slide

 118. Hoofdstuk: het beoordelen (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 117 van 440
  [Anoniem persoon 1] en ikzelf zouden 4 februari 2022 de beoordeling van ons examen hebben.
  Onze beoordelingen werden echter uitgesteld naar de donderdag daarop (10 februari 2022). Anoniem
  persoon 1 en ik kregen onze beoordeling niet 2 weken, maar 3 weken later.
  Wat mij ook hier weer opviel, wat opnieuw aantoont dat er:
  1. geen enkele moeite wordt genomen door deze examinatoren, en;
  2. dat er niet wordt nagedacht door deze onbekwame examinatoren, is het volgende.
  Gerhard Hoogendoorn liet aan mij weten dat Sander Bruggeman (mijn ‘examinator’) mij deze vrijdag wilde
  bellen. Dit om aan te geven dat mijn beoordeling naar de donderdag daarop werd verplaatst. Dit omdat
  Sander Bruggeman nog steeds ziek thuis zat. Gerhard Hoogendoorn gaf echter aan dat ik dit belletje nooit
  had gehad, omdat Sander Bruggeman mijn telefoonnummer niet had.
  In plaats van dat Sander Bruggeman contact opnam met Gerhard Hoogendoorn om te vragen naar mijn
  telefoonnummer:
  1. deed Sander Bruggeman geen enkele moeite om mijn telefoonnummer te achterhalen, of;
  2. heeft Gerhard Hoogendoorn geen enkele moeite willen doen (wat ook niet de 1e keer is) om mijn
  telefoonnummer aan Sander Bruggeman door te geven.
  Een ander punt dat ook zeer merkwaardig is, is dat Sander Bruggeman [anoniem persoon 1] en mij heeft
  beoordeeld. Dit terwijl Sander Bruggeman niets meekreeg van beide examens, en dit omdat meneer de
  hele examenperiode ziek thuis zat. Sander Bruggeman heeft geen enkele waarneming kunnen doen, maar
  heeft uiteindelijk wel onze examens beoordeeld.
  Dit is zeer merkwaardig, omdat een examinator observaties heeft moeten kunnen uitvoeren om zijn
  examenkandidaten te kunnen beoordelen. Waar in deze situatie totaal geen sprake van was.
  Wat ik ook hier niet snap is dat een opleiding een extern expert als examinator aanstelt, en daarnaast de
  hele examenperiode niet aanwezig was. Een weldenkend mens (wat Gerhard Hoogendoorn overduidelijk
  niet is) ziet direct in dat het niet verstandig is om zo iemand dan als examinator aan te stellen, en dat er
  beter gezocht kon worden naar een vervanger.
  In dit geval had veel beter Wouter Mahu [anoniem persoon 1] en mij kunnen beoordelen. Dit omdat Wouter
  Mahu wel observaties heeft uitgevoerd. Wouter Mahu heeft als voorbeeld niet alleen meerdere keren
  gekeken bij de examenkandidaten, maar ook bij de oplevering van mijn 2e examen sprint gezeten.
  De conclusies die ik op basis van mijn ervaringen kan trekken, is dat deze opleiding extern experts als
  examinatoren aanstellen (wat geenszins zou mogen), en dat de examinatoren binnen deze opleiding, geen
  prioriteit toekennen aan het (zo snel mogelijk) beoordelen van examens.

  View Slide

 119. Hoofdstuk: het beoordelen (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 118 van 440
  In plaats daarvan kunnen examenkandidaten weken wachten, en dit omdat er onbekwame examinatoren
  zijn die:
  1. geen prioriteiten weten te stellen, en;
  2. het vertikken om hun werk uit te voeren.

  View Slide

 120. Hoofdstuk: examen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 119 van 440
  Onbekwame examenkandidaten
  Gedurende mijn studie aan deze opleiding, is het 2 keer voorgekomen dat ikzelf een examenproject
  opnieuw heb kunnen doen of verbeteren.
  Dit omdat eerdere examenkandidaten niet in staat waren om een kwalitatief goed technisch eindproduct
  neer te zetten.
  Dit zal u aan de hand van 2 voorgedane situaties duidelijker worden.
  Deze 2 voorgedane situaties zullen opnieuw bewijzen dat deze opleiding:
  1. geen leerzame opleiding is, en;
  2. studenten achterstallige technische kennis hebben, maar wel zo op de arbeidsmarkt worden
  gezet.
  In dit hoofdstuk staan daarnaast nog 2 andere examenprojecten waar ikzelf niets aan heb moeten doen.
  Echter tonen deze 2 situaties opnieuw aan dat deze opleiding, onbekwame examenkandidaten op de
  arbeidsmarkt zet (mits zij doorleren).
  U kunt hoofdstuk wat de opleiding u niet leert raadplegen om erachter te komen wat deze opleiding u niet
  leert.
  Als opleiding is het belangrijk dat ervoor wordt gezorgd dat er bekwame mensen op de arbeidsmarkt
  worden gezet. Echter is het zo dat dit op deze opleiding geen prioriteit heeft, maar wel het werkproces
  (zoals eerder te lezen was in hoofdstuk procesmatig werken (SCRUM).
  Dat het werkproces op deze opleiding meer prioriteit heeft is prima. Echter, dat dit ervoor zorgt dat het
  technische kennisniveau van examenkandidaten zo laag is, kan nooit de bedoeling zijn.
  Als examenkandidaat moet je immers in staat zijn om een goed technisch eindproduct voor je klant neer te
  zetten. Dit is uiteindelijk waar de klant voor komt.
  Dat op deze opleiding het werkproces belangrijker is en dat hetgeen is waar het op het examen meer om
  draait, is ook wel te bewijzen met het volgende.

  View Slide

 121. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 120 van 440
  Beide examenkandidaten waarvan ik het examenproject opnieuw van heb kunnen maken of verbeteren,
  hebben met elkaar gemeen dat zij beiden geslaagd waren.
  Dit terwijl zij niet in staat waren om een goed technisch eindproduct neer te zetten voor hun klant.
  Wanneer beide examenkandidaten in staat zouden zijn geweest om een goed technisch eindproduct neer
  te zetten, had ik beide projecten niet opnieuw hoeven te maken of te verbeteren.
  Wat nog het ergste is in deze situaties is het volgende.
  Waar deze opleiding zich schuldig aan maakt, is dat klanten van Innovision Solutions letterlijk
  besodemieterd worden.
  Als klant verwacht je dat een examenkandidaat in staat is om een kwalitatief technisch eindproduct neer te
  zetten. Niet dat na afloop de kans groot is dat het project opnieuw gemaakt of verbeterd moet worden.
  Dit brengt niet alleen meer kosten met zich mee, maar ook meer van de klant zijn/haar tijd en energie.
  Mocht u in de toekomst besluiten om naar Innovision Solutions te gaan, dan bent u bij deze opnieuw
  gewaarschuwd. Ook u loopt een groot risico dat u dit overkomt.
  Op de volgende pagina kunt u 2 voorbeelden vinden waarop ik bovenstaande conclusies trek.
  Bij deze wil ik u op voorhand meegeven, dat het veel vaker voorkomt dat een examenproject opnieuw
  gemaakt of verbeterd wordt.
  De 2 voorbeelden die ik u meegeef zijn de enigste projecten die bij mij bekend zijn geworden.
  Door de angstcultuur die heerst binnen deze opleiding, durven studenten zich niet uit te laten over (in dit
  geval) examenprojecten die zij opnieuw moeten maken en/of verbeteren.
  U kunt hoofdstuk angstcultuur raadplegen voor meer informatie.

  View Slide

 122. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 121 van 440
  Examenproject 1 - vandammecs.nl
  Dit project had ik van Gerhard Hoogendoorn gekregen omdat ik een ticket moest aantonen voor mijn
  werkproces. Dit ticket werd al snel omgezet in een project, omdat Gerhard Hoogendoorn aangaf dat het
  ‘niet zo heel netjes was verlopen’ en de klant niet tevreden was.
  Dat de klant niet tevreden was met zijn website was ook niet zo verwonderlijk.
  Toen ik de website bezocht, constateerde ik dat het een afgeraffelde website was waarvan het leek dat deze
  dateerde uit het jaar 2000.
  Om u een idee te geven bij hoe de website eruitzag voordat ik deze verbeterde, kunt u de volgende
  bewijsstukken raadplegen.
  Deze bewijsstukken tonen aan hoe de website er als eerst uit zag. Let erop dat ik alleen de ontwerpen
  hiervan heb. De onlineversie (website) was hetzelfde.
  ➔ Bewijsstuk 1
  Scalda. (n.v.t.). Homepagina [Ontwerp].

  View Slide

 123. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 122 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  Scalda. (n.v.t.). Incasso calculator [Ontwerp].
  Bewijsstuk 3 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 124. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 123 van 440
  ➔ Bewijsstuk 3
  Scalda. (n.v.t.). Nieuws [Ontwerp].

  View Slide

 125. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 124 van 440
  Er zijn nog meer ontwerpen, maar omdat het vrijwel allemaal op hetzelfde neerkomt heb ik besloten deze
  niet in te voegen.
  Met alle respect naar de examenkandidaat, maar de website zag er niet uit.
  Het was een oubollige, simpele website die niet de aandacht kreeg die het verdiende. Ik vraag mijzelf
  oprecht af wat je bezielt om in 2020/21 zo’n website op te leveren aan een klant (en helemaal als
  examenproject).
  Met plezier heb ik de website mogen verbeteren, en waren het leuke klanten om mee te werken.
  De verbeterde versie van de website kunt u vinden in onderstaande bewijsstukken.
  De kleuren zijn moderner, de lay-out is op verschillende pagina’s aangepast, en het logo heb ik omgezet in
  SVG voor een altijd hoge resolutie (want zelfs dit had de examenkandidaat niet gedaan).
  Bewijsstuk 1 (nieuwe versie) is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 126. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 125 van 440
  ➔ Bewijsstuk 1 (nieuwe versie)
  Scalda. (n.v.t.). Homepagina [Screenshot].

  View Slide

 127. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 126 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  Scalda. (n.v.t.). Incasso calculator [Screenshot].
  Bewijsstuk 3 (nieuwe versie) is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 128. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 127 van 440
  ➔ Bewijsstuk 3
  Scalda. (n.v.t.). Nieuws [Screenshot].

  View Slide

 129. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 128 van 440
  Examenproject 2 - IVS meeloop portaal
  Vanaf 7 april 2021 was ik begonnen met het opnieuw maken van een examenproject. Dit omdat er opnieuw
  een examenkandidaat (Sam T.) is geweest die niet in staat was om een goed eindproduct neer te zetten.
  Ten opzichte van examenproject ‘vandammecs.nl’, had ik nooit inzage gekregen in de ontwerpen en code.
  Dat de klant echter niet tevreden was met zijn product, was zeer snel duidelijk.
  Vincent Brunings vertelde mij dit op het moment dat ik dit project in handen kreeg.
  Ondanks dat ik dit project moest maken voor Innovision Solutions (en dus deze opleiding), raad ik het
  alsnog sterk af om deel te nemen aan een meeloopdag binnen deze opleiding.
  U kunt hoofdstuk misleidende open dagen en meeloopdagen raadplegen voor meer informatie.
  ➔ Bewijsstuk 1
  IVS meeloop portaal. (n.v.t.). Toevoegen meeloopdag pagina [Screenshot].
  Bewijsstuk 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 130. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 129 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  IVS meeloop portaal. (n.v.t.). Toevoegen meeloop student [Screenshot].
  Bewijsstuk 3 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 131. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 130 van 440
  ➔ Bewijsstuk 3
  IVS meeloop portaal. (n.v.t.). Roosters meeloopdag(en) [Screenshot].
  Let erop dat er nog meer screenshots zijn. Omdat dit echter al een beeld geeft van hetgeen ik heb gemaakt,
  heb ik besloten deze niet in te voegen.

  View Slide

 132. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 131 van 440
  Voor Sam T. heb ik wel nog een tip.
  Sam, maak geen uitspraken op je portfolio die niet strijken met de realiteit.
  Dat jij in je fantasiewereld denkt dat je van HTML en CSS 100 procent kennis hebt en van PHP 80 procent,
  moet je zelf weten. Dit soort onprofessionele en subjectieve uitspraken hoor je echter niet te maken op je
  portfolio.
  Dit om 2 redenen:
  1. Iemand kan nooit 100 procent kennis hebben van HTML, CSS of een andere taal, omdat dit talen
  zijn die voortdurend evalueren. Je kan nooit op de hoogte zijn van het laatste omdat dit simpelweg
  te veel informatie is.
  2. Dit soort uitspraken hoor je ook niet te maken omdat werkgevers/recruiters op je portfolio kijken,
  en je op deze manier mensen bewust misleid.
  Deze uitspraken hoor je al helemaal niet te maken omdat je niet in staat was om het project ‘Bananalala’
  (WordPress thema) te bouwen. Dit terwijl het één van de simpelere projecten was binnen deze opleiding.
  Alle project bestanden gaf ik jou omdat je er veel moeite mee had.
  Toen ik bij je aangaf dat je naast het maken van de plug-in volgens de handleiding nog een plug-in zelf
  moest maken, schoot je compleet in de stress.
  Je gaf zelfs aan dat je hier helemaal geen zin in had, omdat je met deze 1e plug-in ook veel problemen had.
  Naast het project ‘Bananalala’ en bovenstaande plug-in presteerde je ook niets op je examen, en toonde je
  weinig aan op het keuzedeel HBO doostroming.
  Voor de lezer: Sam T. en ik volgden dit keuzedeel op hetzelfde moment. Bij dit keuzedeel moesten we
  programmeren in Python, en had ik veel meer verwacht van Sam T.. Dit omdat Sam T. zichzelf altijd liet
  overkomen als iemand die er wel verstand van had.
  Achteraf gezien bleken dit mooie praatjes te zijn, want Sam T. presteerde niets.
  Op basis van wat ik van je heb gezien kan ik maar 1 conclusie trekken: je bent iemand die zich heel groot
  laat overkomen, maar uiteindelijk presteer je weinig tot niets, en heb je weinig kennis van zaken.
  Nogmaals, dat je in je fantasiewereld leeft is prima, maar daar moet je andere mensen niet mee lastig
  vallen.

  View Slide

 133. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 132 van 440
  Mijn advies aan jou: haal dit soort onprofessionele en subjectieve uitspraken van je portfolio, en laat
  werkgevers/recruiters jouw kennisniveau zelf bepalen. Dit op basis van de projecten die je hebt gemaakt.
  Doe je dit niet, prima, maar wees er dan op voorbereid dat je vroeg of laat flink onderuitgaat (door eigen
  toedoen).
  Examenproject 3
  Het 3e examenproject dat opnieuw aantoont dat deze opleiding onbekwame examenkandidaten op de
  arbeidsmarkt zet (mits zij doorleren), is het volgende.
  Gedurende dat ik examen aflegde, was er een andere student die ook examen deed.
  Deze examenkandidaat vroeg in de 2e examensprint of ik zijn website voor de klant wou testen. Dat vond ik
  geen probleem, en deed dit dus. Toen ik de website ging testen, viel mij direct op dat deze website nog
  lelijker, simpeler, en ouderwetser was dan de website in examenproject 1.
  Dit is een hard zeggen, maar ik schrok echt van het niveau van deze examenkandidaat (met alle respect
  naar de persoon toe).
  Ook dit was een simpele website die er visueel totaal niet uitzag. Het was een website waar het leek of er
  een doos met legostenen door elkaar was gegooid.
  Met alle respect, maar een kind van 12 die een jaar websites maakte kon dit nog beter.
  Nu moet ik wel vermelden dat mij de naam van dit project niet meer bekend is, en ik geen navraag kan
  doen omdat ik geen contact heb met deze persoon. Met deze reden kan ik dus geen bewijsstukken (zoals
  screenshots) invoegen.
  Echter is het zo dat ook deze examenkandidaat geslaagd was, en ook dit opnieuw aantoont dat deze
  opleiding alleen om het werkproces geeft, en niet om het product waar de klant het uiteindelijk mee moet
  doen.

  View Slide

 134. Hoofdstuk: onbekwame examenkandidaten (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 133 van 440
  Examenproject 4
  Het 4e examenproject dat opnieuw aantoont dat deze opleiding onbekwame examenkandidaten op de
  arbeidsmarkt zet (mits zij doorleren), is het volgende.
  Gedurende dat ik examen aflegde, was er een andere student die ook examen deed (dit is een andere
  student dan op de vorige pagina).
  Ook deze examenkandidaat was geslaagd met een product dat vanuit examenniveau (op technisch gebied)
  ondermaats was.
  In dit geval maakte deze student een mobiele applicatie en:
  1. zag deze er visueel niet uit (kleuren pasten totaal niet bij elkaar), en;
  2. waren de helft van alle functionaliteiten niet werkend.
  Dit kan ik vertellen omdat ik bij de oplevering van deze examenkandidaat aanwezig was als notulist.
  Gek genoeg was ook dit voldoende geweest voor de opleiding om deze examenkandidaat te laten slagen.
  Blijkbaar vond deze opleiding het voldoende dat het visueel afschuwelijk eruit zag, en de mobiele applicatie
  voor de helft niet functioneel was.
  Nu moet ik wel vermelden dat mij de naam van dit project ook hier niet meer bekend is, en ik geen navraag
  kan doen omdat ik geen contact heb met deze persoon. Met deze reden kan ik dus ook hier geen
  bewijsstukken (zoals screenshots) invoegen.
  Opnieuw toont dit aan dat deze opleiding alleen om het werkproces geeft, en niet om het product waar de
  klant het uiteindelijk mee moet doen.

  View Slide

 135. Hoofdstuk: examen (de opleiding)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 134 van 440
  Examenkandidaten onterecht laten zakken
  Eén van de andere punten waar deze opleiding zich schuldig aan maakt, is het onterecht laten zakken van
  examenkandidaten. U kunt hier denken aan examenkandidaten die zijn gezakt door de nalatige
  communicatie van een examenvaststeller, of doordat er scheve beoordelingen worden verstrekt door
  examinatoren.
  Dit hoofdstuk zal u 2 situaties meegeven die zich hebben voorgedaan waaruit bovenstaande blijkt.
  Situatie 1
  Op 30 juni 2021 (12:46) kreeg ik van Tycho E. (toen een examenkandidaat) te horen dat hij was gezakt voor
  zijn examen.
  De aanleiding waarom Tycho E. was gezakt, was omdat de examenvaststeller (Gerhard Hoogendoorn of
  Vincent Brunings) niet naar hem had gecommuniceerd dat hij een bepaalde hoeveelheid technische kennis
  moest aantonen (schrijven van code).
  Voor Tycho E. had dit als gevolg dat hij onterecht een herkansing kon doen, omdat de examenvaststeller
  nalatig was in zijn communicatie. In dit geval bij Tycho E. aangeven dat een bepaalde hoeveelheid
  technische kennis aangetoond moest worden (wat Tycho E. op voorhand niet kon weten).
  Een examenvaststeller kan op voorhand bepalen of een examenkandidaat in staat is om voldoende
  technische kennis aan te tonen. Dit omdat elke examenkandidaat een examenofferte moet maken, en
  daarbij moet aangeven wat hij technisch gezien gaat realiseren.
  Tycho E. zou te weinig technische kennis hebben kunnen aantonen, omdat hij alleen wat pagina’s moest
  maken voor zijn project Fit2Work (een groot gedeelte was al buiten zijn examen gedaan).
  In andere woorden: dit had de examenvaststeller op voorhand kunnen weten, omdat het maken van
  pagina’s binnen een custom thema van WordPress (veel) minder code kan worden geschreven dan bij een
  custom plugin.

  View Slide

 136. Hoofdstuk: examenkandidaten onterecht laten zakken
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 135 van 440
  Opnieuw is dit een zeer goed voorbeeld dat er binnen deze opleiding een ernstig gebrek is aan
  communicatie.
  Persoonlijk heb ik het idee dat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings Tycho E. bewust hebben laten
  zakken.
  De reden waarom ik dit vermoed, is omdat er op dat moment (in de 2/5 jaar tijd dat ik hier zat) veel
  studenten waren gestopt met deze opleiding, en alle examenkandidaten van de 1e examenperiode in 2021
  waren geslaagd (op 1 na).
  U kunt hoofdstuk hoge studie uitval raadplegen voor meer informatie.
  Met als gevolg dat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings het zichzelf niet konden veroorloven om
  Tycho E. ook nog te laten slagen. Dit omdat er anders te weinig hogere jaars studenten op deze opleiding
  zouden overblijven. Met als gevolg dat deze opleiding minder geld zou krijgen van de overheid.
  Nogmaals, dit is een vermoeden.
  Ik kan u echter vertellen dat ik er niet van zou staan te kijken als dit zou kloppen.
  Op basis van wat ik van Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings heb gezien, kan ik u verzekeren dat zij
  in staat zijn om zich met dit soort wanpraktijken bezig te houden.
  Ik kan u garanderen dat Tycho E. over de loop der jaren zeker niet de enigste is geweest waar dit is
  voorgevallen. Hier heb ik geen bewijs van, maar als dit eenmalig voorkomt, en u de onprofessionele
  werkwijze van Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings kent, is de kans zeer groot dat dit in het verleden
  ook al is voorgevallen.
  Wees uzelf er zeer van bewust dat als u kiest voor deze opleiding (wat ik ten zeerste afraad), ook u de kans
  loopt dit te overkomen.

  View Slide

 137. Hoofdstuk: examenkandidaten onterecht laten zakken
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 136 van 440
  Situatie 2
  Een andere situatie die aantoont dat examenkandidaten onterecht zakken is het volgende.
  Deze situatie heeft betrekking op mijzelf.
  Op 10 december 2022 kreeg ik te horen dat ik gezakt was op mijn examen.
  Eén van die redenen was omdat ik volgens Gerhard Hoogendoorn ‘te weinig functionaliteiten had
  gerealiseerd’. Het gekke is dat het hier ging om 1 functionaliteit van de 6.
  De reden waarom ik deze functionaliteit niet had gerealiseerd was in verband met tijdtekort. De volledige
  uitleg is te vinden in punt 5 in hoofdstuk leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn)’.
  Punt 5 kort samengevat: ik kon deze functionaliteit niet meer realiseren door niet alleen de opzet van het
  examen, maar ook doordat Gerhard Hoogendoorn mijn examen slecht had voorbereid (en dus als gevolg
  had dat ik te weinig tijd had), en mijn klant Cees-Jan Berman amper tot geen tijd en energie wilde steken in
  zijn examenkandidaat.
  Doordat ik deze functionaliteit niet had gerealiseerd, veroorzaakte dit een kettingreactie in mijn kerntaken.
  Hierdoor was ik op kerntaak 1, 2, en 3 (van de 4) gezakt. Nogmaals, dit omdat Gerhard Hoogendoorn vond
  dat ik ‘te weinig functionaliteiten had gerealiseerd’. Ik vraag mijzelf af wat in de ogen van Gerhard
  Hoogendoorn dan ‘weinig’ is, want het lijkt me overduidelijk dat ik bijna alles had gerealiseerd.
  Een ander punt waar ik onterecht op was gezakt, was omdat ik mijn MOSCOW analyse (functioneel
  ontwerp) en ERD (technisch ontwerp) niet juist had. Gerhard Hoogendoorn kwam ineens met informatie
  waar ik nog nooit van had gehoord. Dit terwijl ik al meer dan 4 jaar op deze opleiding zat (moet je nagaan
  wat voor een slechte communicatie en richtlijnen er binnen deze opleiding zijn).
  De reden waarom mijn MOSCOW analyse niet juist was, was omdat ik een functionaliteit niet bij must have
  had gezet (terwijl dit een sprintdoel was). Het gekke is dat mij 4 jaar lang werd geleerd dat een MOSCOW
  analyse niet wordt gebruikt om sprintdoelen aan te geven, maar om de prioriteit van taken te definiëren (dit
  is iets heel anders).

  View Slide

 138. Hoofdstuk: examenkandidaten onterecht laten zakken
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 137 van 440
  De 2 vragen die je hieruit kunt opmaken zijn:
  1. Is Gerhard Hoogendoorn hier mijn werk aan het afkeuren omdat het niet naar zijn mening is?
  2. Of omdat docenten/coaches studenten al die jaren het verkeerde aanleren?
  De reden waarom mijn ERD (technisch ontwerp) niet juist was, was omdat de data van 3 dropdowns binnen
  een formulier in een aparte tabel stonden (wat niet mocht).
  Het ironische aan dit verhaal, is dat Gerhard Hoogendoorn zelf bij mij had aangeven (voor mijn examen) dat
  dit wel zo hoort. Dit had ik op dat moment verwerkt in Microsoft OneNote voor latere referentie.
  Wat Gerhard Hoogendoorn echter doet is mij ineens op dit punt laten zakken, en keihard ontkennen dat hij
  dit had gezegd.
  De 2 vragen die je hieruit weer kunt opmaken zijn:
  1. Heeft Gerhard Hoogendoorn op het moment dat hij dit zei (dat het wel zo hoort) niet door gehad
  wat hij zei?
  2. Of laat hij mij nu zakken omdat het opnieuw niet naar meneer zijn zin is, en denkt: ‘Ik keur het
  lekker af, want het studentje kan er toch niets tegen doen.’.
  Daarnaast toonde het gesprek op 10 december 2022 opnieuw goed aan dat Gerhard Hoogendoorn geen
  enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden.
  Nadat ik aangaf zeer geïrriteerd te raken doordat Gerhard Hoogendoorn overal zijn zin zat door te
  drammen en niet luisterde, ging Gerhard Hoogendoorn zonder iets te zeggen weg uit het examen gesprek.
  De reden? Om Kylie Oppenneer- van der Pennen erbij te halen. Dit omdat hij niet wilde ‘dealen’ met een
  student die terecht geïrriteerd raakte om zijn onprofessionele houding.
  Gerhard Hoogendoorn zei zelfs dat ‘sommige mensen niet zo goed met deze stress om kunnen gaan’. Nou
  Gerhard, daar ligt het niet aan. Het ligt aan een figuur als jij die mensen vraagt om uitleg, en vervolgens
  alles afkraakt omdat je het er niet mee eens bent en beter denkt te weten. Als je het denkt beter te weten,
  waarom vraag je dan mensen om uitleg? Doe mensen dan een plezier, hou je mond, en vraag ze er gewoon
  niet om. Stop met mensen hun tijd te verdoen.
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Ik wil u ervoor benadrukken dat als u voor deze opleiding kiest en u krijgt Gerhard Hoogendoorn als
  examinator, u een groot risico loopt dat ook u door de onprofessionaliteit van Gerhard Hoogendoorn zakt.

  View Slide

 139. Hoofdstuk: examen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 138 van 440
  Hoeveel is mijn diploma waard?
  Op basis van mijn ervaringen en hetgeen ik heb geconstateerd binnen deze opleiding (‘Software Developer’,
  gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen), kan ik u vertellen dat het diploma van deze opleiding
  waardeloos is.
  Het diploma van deze opleiding toont op geen enkele wijze aan dat:
  1. Studenten beschikken over voldoende technische kennis.
  2. Kennis beschikken over voldoende onderwerpen.
  U kunt hoofdstuk wat de opleiding u niet leert raadplegen voor meer informatie.
  3. Studenten een kwalitatief goed technisch (eind/tussen) product neer kunnen zetten voor hun
  klant.
  Het diploma van deze opleiding toont alleen aan dat studenten een onduidelijk werkproces kunnen volgen,
  weten hoe ze documentatie moeten schrijven, maar waar de technische kennis en kennis over
  verscheidene ICT-onderwerpen, ernstig achterwege is gebleven.
  De conclusies in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op onderstaande hoofdstukken.
  1. Werkmethode opleiding
  2. Verhouding documentatie en opdoen technische kennis
  3. Onbekwame examenkandidaten
  4. Programmeren
  De enige waardes die het diploma van deze opleiding met zich meebrengt zijn:
  1. De paar duizend euro die je als student zijnde ervoor betaalde.
  2. De student de mogelijkheid heeft om naar het HBO te gaan.
  3. De overheid de student niet achterna zit omdat deze geen starterskwalificatie heeft.
  Als voormalig student kan ik u vertellen dat deze opleiding zéér weinig aanbiedt voor het bedrag dat je
  ervoor betaald (€1200,- (twaalfhonderd) op jaarbasis (bedrag afgerond)). Zelf heb ik veel meer gehad aan
  mijn zelfstudie en stages dan deze opleiding in 6 jaar tijd.
  Het is een schande dat je voor deze opleiding €1200,- (twaalfhonderd) op jaarbasis kwijt bent. Deze
  opleiding is een goed voorbeeld van waarom je studenten moet laten betalen op basis van hetgeen een
  opleiding aanbiedt.

  View Slide

 140. Hoofdstuk: examen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 139 van 440
  Conclusies
  Op basis van alle eerdergenoemde hoofdstukken en mijn eigen waarnemingen en ervaringen binnen deze
  opleiding, kunnen de volgende conclusies getrokken worden over het examen:
  1. Deze opleiding laat studenten compleet in onzekerheid leven of dat zij examen mogen doen of
  niet.
  Dit omdat er geen enkele communicatie is vanuit Gerhard Hoogendoorn en zijn collega’s.
  2. De opzet van het examen van geen kanten deugt.
  Er wordt geen enkele rekening gehouden met studenten die binnen 8 weken tijd alles moeten
  aantonen. Studenten kunnen zich door de huidige opzet van het examen de naad inwerken om
  hun achterstand in te halen.
  3. Klanten van Innovision Solutions totaal niet worden ingelicht over dat hun project wordt behandeld
  als examen project. Dit met alle gevolgen van dien.
  4. De examinatoren binnen deze opleiding ook hun examenkandidaten totaal niet serieus nemen, en
  geen enkele prioriteit toekennen aan de beoordeling van het examen.
  5. Deze opleiding onbekwame studenten op de arbeidsmarkt zet.
  Deze studenten weten wel hoe ze een werkproces moeten volgen, maar hebben zéér weinig
  technische kennis (wat wel van ze wordt verwacht in het bedrijfsleven).
  6. Examenkandidaten zakken door de nalatigheid van de examenvaststeller(s) of de scheve
  beoordelingen die worden gegeven door examinatoren.
  Als u kiest voor deze opleiding, wees u er dan van bewust dat ook u dit kan overkomen.
  7. Het diploma van deze opleiding geen enkele waarde heeft.

  View Slide

 141. Hoofdstuk: conclusies (examen)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 140 van 440
  Zoals eerder vermeld staat de student op geen enkele wijze centraal binnen deze opleiding, en lijkt het
  eerder op een sociale werkplaats waar studenten op geen enkele wijze serieus genomen worden. Zo ook op
  hun examen.
  Zouden studenten centraal staan binnen deze opleiding, dan zal een opleiding:
  1. Studenten op tijd inlichten over of dat zij examen mogen doen of niet.
  2. Klanten van Innovision Solutions op tijd worden geïnformeerd over dat hun project wordt
  behandeld als examen project (zo kunnen klanten tijd hiervoor vrij maken).
  3. Kiezen voor een opzet van het examen, waar de student niet direct met een (forse) achterstand
  loopt.
  4. Examenkandidaten niet 2 weken of meer laten wachten op hun beoordeling.
  5. Niet studenten laten zakken omdat de examenvaststeller zelf nalatig is geweest in zijn
  communicatie/handelen (waar de examenkandidaat niets aan kan doen).
  6. Ervoor zorgen dat het diploma dat studenten krijgen, ook daadwerkelijk aantoont dat studenten
  voldoende technische kennis hebben meegekregen.
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Ik heb nog nooit in mijn leven zo’n belabberd examen gezien, en te maken gehad met een groepje notoire
  domoren die zich vertegenwoordigen als examenvaststeller(s) en/of examinator(en).
  Het is te triest voor woorden, maar wel iets dat van mijlenver te zien was door de onprofessionele
  handelswijze van de mensen binnen deze opleiding.

  View Slide

 142. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 141 van 440
  Angstcultuur
  Eén van de punten waar toekomstige studenten ook rekening mee moeten houden, is dat er een serieuze
  angstcultuur heerst onder de studenten binnen deze opleiding (Software Developer, gevestigd binnen het
  Scalda college te Terneuzen).
  Studenten durven zich niet uit te laten over wat zij vinden van het (wan)gedrag van Gerhard Hoogendoorn,
  Vincent Brunings en Sander Bruggeman en collega’s, met als gevolg dat zij hun gedrag en werkwijze niet
  gaan veranderen. Het gevolg is dat huidige en toekomstige studenten het slachtoffer zijn/zullen worden van
  dit (wan)gedrag (met weer alle gevolgen van dien).
  De volgende lijst is een herhaling van hetgeen in de inleiding staat.
  Onder wangedrag van deze onbekwame en onbevoegde docenten/coaches kunt u verstaan:
  1. Het niet luisteren naar studenten.
  2. Het roddelen over studenten.
  3. Het kapot maken van leertrajecten.
  4. Het niet serieus nemen van studenten.
  5. Het verspreiden van leugens over studenten.
  6. Het uitlachen van studenten om hun fouten.
  7. Studenten onterecht van zaken lopen te beschuldigen.
  8. Het werk van studenten weigeren te beoordelen wanneer het niet naar docenten/coaches hun zin is
  (machtsmisbruik).
  9. Het voortdurend doordrammen van hun zin (opnieuw machtsmisbruik), totdat de student de
  onbekwame en onbevoegde docent/coach hun zin geeft.
  10. Het amper tot niet bieden van ondersteuning aan studenten (wanneer dit wel wordt gedaan, zie punt
  hierboven).
  11. Het niet communiceren met studenten en directe collega’s.
  U kunt hoofdstuk klagende AVO docenten raadplegen voor meer informatie.
  12. Het uiten van dreigementen naar studenten toe wanneer een docent/coach niet zijn zin krijgt.
  13. Het bewust achterhouden van informatie aan de student, zodat docenten/coaches studenten hier op
  kunnen wijzen (om het vervolgens weg te steken onder ‘feedback’, terwijl dit nalatigheid is in de
  communicatie van docenten/coaches).
  Om aan te tonen dat er een angstcultuur heerst, zal er gebruik worden gemaakt van een aantal voorgedane
  situaties.

  View Slide

 143. Hoofdstuk: angstcultuur
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 142 van 440
  Situatie 1
  Gedurende de tijd dat Sam T. en ik het keuzedeel ‘HBO Doorstroming’ volgde, is het volgende meerdere
  malen voorgekomen.
  Mijn vader had mij een aantal keren heen en weer gereden van en naar Middelburg en Terneuzen. Sam T.
  reed ook een aantal keer mee zodat hij niet hoefde te wachten op de bus.
  In de auto sprak Sam T. net zoals mij een aantal keren met mijn vader, en dit over het wangedrag van
  Gerhard Hoogendoorn en waar wij ons allemaal aan stoorden.
  Toen mijn vader en ik met Gerhard Hoogendoorn het probleem kregen over het reiskostenformulier,
  stonden mijn pa en ik op het punt om een melding te maken binnen het Scalda.
  U kunt situatie 1 in hoofdstuk niet luisteren/serieus nemen studenten (Gerhard Hoogendoorn), raadplegen
  voor meer informatie.
  Omdat mijn vader en ik op het punt stonden om een melding te maken, gaf ik Sam T. de kans om ook wat
  punten door te spelen. Dit omdat ook hij tegen problemen aanliep binnen deze opleiding. Op deze manier
  konden we ook de problemen aankaartten waar Sam T. tegenaan liep.
  Omdat Sam T. over deze punten wilde nadenken, gaf hij aan hier later op terug te komen.
  Nadat ik meerdere malen contact opnam met Sam T. omdat hij niets liet horen, liet hij anderhalve week
  later horen dat hij hier niet meer aan mee wilde doen.
  Dit terwijl Sam T. wel degelijk punten had, maar hij dit overduidelijk niet durfde te vertellen (dit kon ik
  duidelijk merken aan zijn gedrag).
  Dit omdat hij bang was voor represailles vanuit de opleiding.
  Sam T. verwachtte niet dat mijn vader en ik daadwerkelijk een melding gingen maken binnen het Scalda.

  View Slide

 144. Hoofdstuk: angstcultuur
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 143 van 440
  Situatie 2
  Op een dag in 2019 (waar mij de exacte datum niet meer bekend van is), kwamen er een aantal directeuren
  van andere Scalda instellingen langs op onze opleiding. Dit omdat zij erachter wilden komen hoe de
  dynamische leeromgeving eruitzag, en hoe alles in zijn werking zat met Innovision Solutions (het
  studentenbedrijf).
  Op het moment dat deze directeuren aan Jamie V. vroegen wat hij vond van deze opleiding, kwamen er uit
  Jamie V. uit het niets alleen maar lovende woorden.
  Dit terwijl Jamie V. en ik vaak samen zaten, en ook Jamie V. vaak zijn onvrede uitte.
  Zijn onvrede over hoe deze onbekwame en onbevoegde docenten/coaches:
  1. Hun werk deden.
  2. Hun studenten behandelden.
  3. Hoe deze opleiding in elkaar zat.
  De reden waarom Jamie V. niets negatiefs durfde te zeggen, was omdat Gerhard Hoogendoorn Jamie V.
  letterlijk in de gaten hield. Gerhard Hoogendoorn stond aan de andere kant van de tafel Jamie V. aan te
  kijken met een intimiderende blik. Dit zag ik omdat ik zelf ook aan die tafel zat tegenover Jamie V..
  Het viel mij op dat dit niet alleen gebeurde op deze dag, maar dat er sprake is van dezelfde situatie op
  meeloopdagen.
  U kunt reden 3 in hoofdstuk misleidende open dagen en meeloopdagen raadplegen voor meer informatie.
  Dit is één van de methodes die deze malafide opleiding gebruikt, om ervoor te zorgen dat er niets negatiefs
  naar de buitenwereld wordt gebracht over deze opleiding. Dit wanneer medestudenten door externe
  partijen worden gevraagd wat zij écht vinden van de opleiding.
  Situaties 3 en 4 zijn te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 145. Hoofdstuk: angstcultuur
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 144 van 440
  Situatie 3
  Een andere situatie dat bewijst dat er een angstcultuur heerst binnen deze opleiding is het volgende.
  In 2020 had [anoniem persoon 10] een gesprek met één van zijn klanten tijdens een ‘vrije’ schoolmiddag.
  ‘Vrije’ staat hier tussen aanhalingstekens omdat dit zo op het rooster stond, maar op de laatste minuut
  werd teruggedraaid door Gerhard Hoogendoorn. Dit had voor [anoniem persoon 10] als gevolg dat hij
  ineens zijn klantgesprek moest afzeggen. Dit terwijl [anoniem persoon 10] dit netjes buiten schooltijd had
  gepland, en het dus niet zijn fout is dat dit gesprek ineens weer onder schooltijd viel.
  Toen [anoniem persoon 10] dit aankaartte bij Gerhard Hoogendoorn, bood Gerhard Hoogendoorn hier
  geen enkel gehoor aan. [Anoniem persoon 10] moest op school blijven, of hij dit nu leuk vond of niet.
  [Anoniem persoon 10] was het hier niet mee eens, maar durfde hier verder niet meer op in te gaan. Dit
  omdat:
  1. hij kon zien dat er met Gerhard Hoogendoorn niet te praten viel, en;
  2. [anoniem persoon 10] bang was dat Gerhard Hoogendoorn hem in moeilijkheden zou brengen
  (ook dit was duidelijk te zien aan zijn gedrag).
  [Anoniem persoon 10] besloot vervolgens om zonder iets te zeggen naar zijn klant te gaan (wat zeer
  begrijpelijk is, want dit is niet de schuld van [anoniem persoon 10], maar van de onbekwame en
  onbevoegde docent/coach (Gerhard Hoogendoorn) welke zéér nalatig was in zijn communicatie).
  Terzijde: [anoniem persoon 10] is uiteindelijk gestopt met deze opleiding.
  Ook deze situatie droeg bij aan de keus van [anoniem persoon 10], omdat dit soort situaties studenten het bloed
  van onder hun nagels vandaan halen. Reden 2 waarom ik dit weet is omdat ik deze persoon hier nog over had
  gesproken.

  View Slide

 146. Hoofdstuk: angstcultuur
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 145 van 440
  Situatie 4
  Op 15 maart 2021 hadden [anoniem persoon 1] en ik gesproken over de angstcultuur die heerst binnen
  deze opleiding.
  [Anoniem persoon 1] gaf tijdens dit gesprek aan dat ook hij, net zoals mijn vader en ik, een klacht in wilde
  dienen bij het Scalda. Een klacht tegen het wangedrag van deze onbekwame en onbevoegde
  docenten/coaches.
  [Anoniem persoon 1] wilde deze klacht indienen samen met andere studenten van deze opleiding.
  [Anoniem persoon 1] gaf aan dat deze klacht echter nooit van de grond kwam, omdat studenten waar hij de
  klacht mee in wilde dienen, op het laatste moment allemaal afhaakten (deze situatie is gelijk aan de situatie
  die ik met Sam T. had).
  Deze studenten haakten af omdat ze bang waren voor (mogelijke) represailles vanuit de opleiding.
  Situatie 5
  Deze situatie gaat over een mening die [anoniem persoon 11] zou geven.
  Omdat dit gaat om een mening waar ook uitleg staat over waarom deze persoon zijn/haar mening niet
  meer gaf, kunt u deze situatie raadplegen in mening 7 in hoofdstuk werkelijke tevredenheidsniveau
  studenten.
  Deze situatie toont opnieuw aan dat er een angstcultuur heerst binnen deze opleiding.
  De afsluiting van dit hoofdstuk is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 147. Hoofdstuk: angstcultuur
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 146 van 440
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende aan u meegeven.
  Ondanks dat ik maar 4 concrete situaties aan u kan geven, zijn er veel meer situaties die aantonen dat er
  een serieuze angstcultuur heerst binnen deze opleiding (Software Developer, gevestigd binnen het Scalda
  college te Terneuzen).
  Dit is tevens iets waar u zelf achter komt als u kiest voor deze opleiding.
  Zoals al is verteld in de inleiding van dit hoofdstuk, durven studenten zich niet uit te laten over het
  wangedrag van Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings, Sander Bruggeman en collega’s.
  Aan de ontevredenheid onder studenten binnen deze opleiding, het geklaag in de pauzes en tijdens project
  uren, kan ik de conclusie trekken dat er sprake is van een zéér ernstige angstcultuur.
  Als deze angstcultuur niet aanwezig was, dan zouden studenten niet klagen in pauzes, maar waren deze
  studenten gaan klagen bij de teamleider ICT (welke zelf ook onbekwaam is), en zouden deze problemen
  worden opgelost. Iets waar op dit moment ook geen sprake van is.
  U kunt de volgende hoofdstukken raadplegen voor meer informatie:
  1. Robert van de Velde
  2. René Mondriaan
  3. Hoe deze opleiding klagende studenten behandeld

  View Slide

 148. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 147 van 440
  Uitspraken ‘geven om de student’ ontkrachten
  Eén van de punten waar een eventueel toekomstig student ook weer rekening mee moet houden is het
  volgende.
  Op open dagen en meeloopdagen kan het voorkomen dat er wordt gezegd vanuit deze opleiding dat er ‘om
  de student wordt ‘gegeven’.
  Dit overigens niet alleen op open dagen en meeloopdagen, maar ook op momenten dat je problemen hebt
  met een docent/coach. Dit laatste had ik zelf ondervonden met Vincent Brunings.
  Als voormalig student van deze opleiding kan ik alleen maar zeggen dat dit regelrechte onzin is.
  Op basis van hetgeen ik constateerde binnen deze opleiding, kan ik u zeggen dat deze opleiding niets geeft
  om de student.
  Dat zal bij u duidelijk worden bij het lezen van voorgaande en aankomende hoofdstukken.
  Echter wil ik u wel een situatie meegeven omdat het een punt bevat wat zeer belangrijk is om te onthouden.
  Deze situatie kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 149. Hoofdstuk: uitspraken ‘geven om de student’ ontkrachten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 148 van 440
  Situatie
  Op 15 maart 2021 gaf Vincent Brunings bij mij aan, dat Gerhard Hoogendoorn ‘graag wil dat ik mijn diploma
  haal’. Dit klinkt heel mooi, en ik kan begrijpen dat Gerhard Hoogendoorn zo’n uitspraak doet.
  Maar niet omdat hij het beste met mij of andere studenten voor heeft (anders zou hij dit laten zien in zijn
  acties), maar omdat wanneer ik mijn diploma niet haal, het slagingspercentage van deze opleiding daalt.
  Al helemaal wanneer dit bij meerdere studenten gebeurt.
  Wanneer het slagingspercentage van deze opleiding daalt, zal dit als gevolg kunnen hebben dat de
  onderwijsinspectie deze opleiding beoordeeld van ‘onvoldoende kwaliteit’.
  In onderstaande citaat, welke afkomstig is van onderwijsinspectie.nl, kunt u zien wat bovenstaande
  bevestigd.
  “Wanneer is een mbo-opleiding van onvoldoende kwaliteit?
  • Het onderwijs is ‘zeer zwak’ als de opleiding te weinig gediplomeerden oplevert, én als het
  onderwijsproces ernstige tekortkomingen vertoont.”
  - Bron: onderwijsinspectie.nl
  Als Gerhard Hoogendoorn en overigens ook zijn collega’s Vincent Brunings, Sander Bruggeman, René
  Mondriaan en Robert van de Velde om hun studenten geven, dan zou er geen sprake zijn van behoorlijke
  wanpraktijken binnen deze opleiding.
  U kunt deze pagina raadplegen voor deze punten.
  De uitspraak ‘geven om de student’ is mooi, maar wordt op geen enkele wijze gereflecteerd in de acties van
  bovenstaande personen.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 150. Hoofdstuk: uitspraken ‘geven om de student’ ontkrachten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 149 van 440
  Als deze opleiding zou geven om hun studenten, dan zou deze opleiding:
  1. Open staan voor (positieve) veranderingen.
  2. Transparanter zijn naar de buitenwereld.
  Hiermee wordt bedoeld:
  Geen misleidende titels, misleidende open dagen en meeloopdagen, eerlijker zijn in wat de
  opleiding wel en niet aanbiedt, en hoe docenten/coaches werkelijk zijn (niet netter voordoen dan in
  werkelijk).
  3. Docenten/coaches aannemen die bevoegd en bekwaam zijn in hun vak.
  Hiermee wordt bedoeld:
  1. Dat docenten/coaches zich niet schuldig maken aan machtsmisbruik.
  2. Dat docenten/coaches werkprocessen niet afkeurt, en dit omdat de student iets niet wil
  aanpassen als dit niet vermeld staat in de huidige (onduidelijke) richtlijnen (in andere
  woorden: studenten niet afkeurt op fouten waar de opleiding zelf schuldig aan is).
  3. Dat er naar studenten geluisterd wordt.
  4. Studenten serieus genomen worden.
  5. Dat docenten/coaches hun verantwoordelijkheid nemen.
  6. Dat docenten/coaches studenten niet onterecht van zaken beschuldigen.
  7. Studenten niet worden behandeld als een stel middelbare scholieren.
  8. Dat er op een goede constructieve manier ondersteuning wordt geboden (zonder
  machtsmisbruik, en zonder mensen naar Google te verwijzen. Dit laatste is iets waar
  Gerhard Hoogendoorn heel sterk in is).
  U kunt hoofdstuk onbevoegde docenten raadplegen voor meer informatie.

  View Slide

 151. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 150 van 440
  Student die lesgaf aan medestudenten
  Gedurende mijn studie aan deze opleiding (Software Developer, gevestigd binnen het Scalda college te
  Terneuzen), zijn er 3 punten voorbij gekomen wat in- en intriest is voor een opleiding.
  Iets wat ikzelf nooit had verwacht, en dit omdat we ons in een land bevinden waar wordt beweerd, dat de
  kwaliteit van het onderwijs zo goed is.
  Het 1e punt zal worden behandeld in dit hoofdstuk, het 2e punt in het hoofdstuk hierna, en het 3e punt in
  het hoofdstuk daarna.
  Hier heb ik het over de volgende 3 punten:
  1. Een student die lesgaf aan medestudenten (dit hoofdstuk).
  2. Een voormalig student die les zou gaan geven.
  3. Een student die niet alleen zijn eigen toets maar ook van medestudenten moest nakijken.
  Gedurende mijn tijd aan deze opleiding, heb ik te maken gehad met een vak genaamd ‘Special I/O’.
  Niks mis mee natuurlijk, totdat je erachter komt dat deze les wordt gegeven door een medestudent (geen
  docent of coach, nee, een medestudent). Een medestudent die ook nog eens in hetzelfde leerjaar als mij
  zat, en deze les dus ook nooit had gehad.
  De reden waarom deze student hierin lesgaf, is tot op de dag van vandaag onduidelijk gebleven.
  Eén van de redenen zou kunnen zijn omdat Gerhard Hoogendoorn:
  1. Zelf geen verstand had van special I/O.
  2. Hier geen tijd voor had.
  Zou geen verrassing zijn. Tijd om goede ondersteuning te bieden heeft Gerhard Hoogendoorn ook
  niet.
  U kunt hoofdstuk nalatigheid in bieden ondersteuning in hoofdstuk Gerhard Hoogendoorn
  raadplegen voor meer informatie.
  3. Hier geen zin in had.

  View Slide

 152. Hoofdstuk: student die lesgaf aan medestudenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 151 van 440
  Wat ik mijzelf afvraag is het volgende.
  Hoe haal je het als opleiding in je hoofd om een andere student les te laten geven?
  Ter herinnering: deze student kwam uit hetzelfde leerjaar als mij, en had hier zelf nooit les in gehad.
  Studenten zijn er om les te krijgen, en niet te geven.
  Wanneer docenten/coaches hier geen tijd voor hebben of geen verstand van hebben, zouden ze een vak
  niet aan moeten bieden. Studenten worden daarnaast niet betaald om het werk te doen van een
  docent/coach.
  Een aantal getuigen die dit kunnen bevestigen:
  1. Jordy J. 2. Sam T. 3. Jamie V.
  4. Christian E. 5. Jaimy Z. 6. Korben de V.
  7. Joost K.
  En nog een aantal (waar mij de namen van ontschoten zijn).
  Verder moeten er de volgende 2 punten worden vermeld:
  1. Ik kan geen concrete datums meer meegeven over wanneer deze lessen zich voordeden. Dit omdat
  ik op dat moment niet werkte aan dit verslag, en ik ook niet had gedacht dat ik dit verslag zou
  maken.
  2. De medestudent die lesgaf valt hier niets te verwijten.
  Nog sterker zelfs, deze medestudent gaf:
  a. veel betere ondersteuning;
  b. luisterde naar zijn/haar studenten, en;
  c. nam haar studenten serieus.
  Deze conclusie trek ik niet alleen op basis van mijn eigen ervaring, maar ook hetgeen ik heb geconstateerd
  bij anderen. Dit omdat deze medestudent (die lesgaf) de tijd nam om dingen goed uit te leggen, en wanneer
  er problemen waren, deze medestudent altijd gehoor bood.
  Deze medestudent legde zelfs zijn/haar werk stil om de student op weg te helpen, en wanneer deze
  medestudent iets niet wist, ging deze medestudent het voor de student opzoeken.

  View Slide

 153. Hoofdstuk: student die lesgaf aan medestudenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 152 van 440
  Mocht je dit lezen Gerhard Hoogendoorn, hier kun je nog een wijze les uit halen. Als je dan toch andere
  studenten jouw werk laat uitvoeren, kun je bij deze medestudent misschien ook nog eens terecht voor een
  workshop ‘hoe geef ik wel les’.
  Mocht deze medestudent dit lezen, chapeau!

  View Slide

 154. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 153 van 440
  Voormalig student die les zou gaan geven
  Het 2e punt dat in- en intriest is voor een opleiding is het volgende.
  Daarnaast geeft dit punt opnieuw een buitengewoon beeld van de kwaliteit van deze opleiding (Software
  Developer, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Op 10 mei 2021 (10:10 t/m 10:25) kreeg ik van [anoniem persoon 1] te horen dat een oud mbo student van
  deze opleiding, les zou gaan geven in PDO (PHP Data Objects).
  Even later op 26 mei (9:11), hoorde ik op een afstandje 3 eerstejaars (namen onbekend) zeggen dat deze
  oud student die dag les zou geven in PDO. Zelf heb ik deze oud student die dag niet gezien, maar ook dit is
  noemenswaardig.
  Nu denkt u wellicht dat dit een gerucht is, maar niets is minder waar.
  Op 4 november 2021 hoorde ik van [anoniem persoon 1] dat deze oud mbo student, al 2 keer les had
  gegeven aan studenten binnen deze opleiding.
  Deze oud mbo student studeerde af in 2020 (ter herhaling: deze oud mbo student geeft in 2021 les aan
  studenten).
  Als opleiding zijnde zou je je regelrecht mogen schamen.
  Deze opleiding maakt zich opnieuw schuldig aan het aannemen van mensen die niet over een
  lesbevoegdheid beschikken (net zoals Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings).
  Als u voorgaande hoofdstukken heeft gelezen, dan weet u ondertussen al welke gevolgen dit met zich
  meebrengt (en in dit geval heeft gebracht).
  U kunt hoofdstukken Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings raadplegen om achter de rest van de
  problemen te komen die dit met zich meebrengt.

  View Slide

 155. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 154 van 440
  Student die zijn eigen toets en van anderen nakijkt
  Als u nu denkt dat het 1e en 2e punt (zie 2 bovenstaande hoofdstukken) al erg genoeg is, kan het binnen
  deze opleiding (Software Developer, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen) altijd nog erger.
  Hetgeen dat in dit hoofdstuk zal worden besproken, is één van de punten die ik het meest schokkend en
  triest vond toen ik dit te horen kreeg.
  Ook dit geeft (opnieuw) duidelijk aan dat de kwaliteit van deze opleiding ver te zoeken is.
  Jelle V., een voormalig student van deze opleiding, gaf aan dat in de tijd dat hij hier student was, er een
  jongen was die een talent had voor programmeren.
  Dan zou je haast denken, mooi voor hem (en dat is het ook).
  Wat hierbij echter werd verteld, was dat deze jongen dusdanig slim was dat hij niet alleen zijn eigen toets,
  maar ook die van medestudenten moest nakijken.
  Dit omdat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings (naar verluid) onvoldoende kennis bleken te hebben
  van de materie.
  Dit verhaal werd bevestigd door [anoniem persoon 1], [anoniem persoon 3] en [anoniem persoon 4].
  Mocht u als toekomstig student voor deze opleiding kiezen en kunt u goed programmeren, houdt er dan
  rekening mee dat u gevraagd kunt worden om niet alleen uw eigen toets, maar ook die van medestudenten
  na te moeten kijken.
  Het is te lachwekkend voor woorden.

  View Slide

 156. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 155 van 440
  Klagende AVO docenten
  Als een opleiding te maken krijgt met klagende studenten, dan is dat een teken dat er iets niet goed gaat. In
  eerdere hoofdstukken heeft u kunnen lezen dat deze opleiding redelijk vaak hiermee te kampen heeft (wat
  nog een understatement is).
  Als een opleiding echter te maken krijgt met klagende AVO (algemeen vormend onderwijs) docenten, dan
  weet je dat er zeker een probleem is.
  U voelt wellicht de bui al hangen, want ook hier is sprake van binnen deze opleiding.
  Gedurende mijn studie is het meermaals voorgekomen dat AVO docenten naar mij toe kwamen. Dit om bij
  mij hun geklaag te doen over de manier waarop:
  1. Zij hun werk moeten uitoefenen binnen deze opleiding (Software Developer, gevestigd binnen het
  Scalda college te Terneuzen).
  2. De manier waarop Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings hun werk uitvoeren.
  Nog sterker zelfs, Jordy J. gaf aan dat AVO docenten ook bij hem klaagden.
  Terzijde: Jordy J. is ook één van de vele studenten die was gestopt met deze opleiding.
  Dat AVO docenten klagen bij studenten is ook niet zo verwonderlijk.
  Dit om de volgende redenen:
  1. Alle studenten binnen deze opleiding zitten in één groot klaslokaal.
  Daardoor is het voor docenten lastig om ondersteuning te bieden aan studenten. De reden is
  omdat docenten voortdurend heen en weer moeten lopen, en ook geen overzicht kunnen krijgen
  in wie waar mee bezig is (dit gaf een AVO docent zelf aan).
  2. Het komt regelmatig voor dat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings niet communiceren met
  AVO docenten (lees: hun eigen collega’s).
  Terzijde: naar studenten doen ze dit ook al niet, dus ook dit punt is ook niet zo verwonderlijk.
  3. Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings alleen doen wat zij denken dat goed is, en dit zonder
  rekening te houden met anderen.
  Met het verhuizen naar een groot klaslokaal is overduidelijk geen rekening gehouden met bevoegde
  docenten. Bevoegde docenten die les moeten geven aan studenten. Wat mij zeer bevreemd, omdat
  docenten in staat moeten zijn om hun werk effectief uit te voeren.

  View Slide

 157. Hoofdstuk: klagende AVO docenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 156 van 440
  Hier spreek ik van bevoegde docenten, omdat dit mensen zijn die weten hoe het onderwijs in elkaar zit, hoe
  zij met studenten om moeten gaan, en hoe er ondersteuning moet worden geboden (dit kun je aan alles
  zien). Bij Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings (overigens ook Sander Bruggeman) is hier geen enkele
  sprake van. Dit is duidelijk af te lezen uit de manier waarop zij deze opleiding runnen, de (walgelijke) manier
  van hoe zij met studenten omgaan, en op wat voor manier zij lesgeven/coachen. Het is overigens maar wat
  je coachen noemt, maar dat terzijde.
  De reden waarom deze docenten bij studenten klagen, is omdat ook zij zich uitermate ergeren aan de
  manier waarop zij hun werk moeten uitvoeren.
  Het is in- en intriest dat binnen een mbo-niveau 4 opleiding docenten klagen bij studenten, en dit over de
  manier waarop hun collega’s hun werk uitvoeren.
  In onderstaande situaties kunt u conversaties vinden waaruit bovenstaande blijkt.
  De namen van deze docenten maak ik voor hun eigen veiligheid niet bekend.
  Situatie 1
  In 2020 kwam [AVO docent 1] naar mij toe.
  Er ontstond een conversatie tussen [AVO docent 1] en mij, en deze zag er als volgt uit.
  “Wordt er wel eens naar jullie toe gecommuniceerd?”
  - [AVO docent 1]
  “Nee niet echt, hoezo?”
  - Yari Morcus (auteur)
  “Naar ons ook niet. Vanochtend zat ik in het klantendomein van IVS voor een vergadering.
  Alleen was iedereen op zijn laptop bezig en werd er niks gezegd. Veel wijzer word je er niet
  van.”
  - [AVO docent 1]

  View Slide

 158. Hoofdstuk: klagende AVO docenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 157 van 440
  Situatie 2
  In 2020 ging ik naar [AVO docent 2] toe omdat ik een vraag had over een resultaat van een examen.
  Omdat [AVO docent 2] echter eerst nog naar Gerhard Hoogendoorn moest om iets te doen, wachtte ik.
  Na minder dan een minuut kwam [AVO docent 2] terug met een lang (lees: ontevreden) gezicht, en werd er
  de volgende opmerking gemaakt:
  “(Zucht) Lekkere communicatie ook weer.”
  - [AVO docent 2]
  Waar het precies over ging is mij niet duidelijk. Echter is het zeer duidelijk dat Gerhard Hoogendoorn
  opnieuw nalatig is geweest in zijn communiceren binnen deze opleiding.
  Situatie 3
  Op 26 mei 2021 kwam ik Jordy J. tegen bij Scalda.
  Omdat we elkaar een lange tijd niet hadden gezien, gingen we een gesprek aan.
  Bij dit gesprek gaf ik aan dat ik de misstanden ga openbaren binnen deze opleiding. Met deze reden vroeg
  ik of hij via WhatsApp zijn oprechte mening over deze opleiding kon geven.
  U kunt zijn oprechte mening lezen in mening 1 In hoofdstuk werkelijke tevredenheidsniveau studenten.
  Bij dit gesprek gaf Jordy J. aan dat AVO docenten ook bij hem kwamen klagen. Klagen over de
  onprofessionele werkhouding van Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings.
  Wat deze AVO docenten tegen Jordy J. zeiden is mij onbekend (dit omdat ik hier (spijtig genoeg) niet naar
  vroeg).
  Omdat Jordy J. dit aangaf, is het met deze reden noemenswaardig om mee te nemen in dit verslag.
  Wel is het zeer merkwaardig dat ik niet de enige student blijk te zijn waar AVO docenten tegen klagen.
  Klagen over de onprofessionele werkhouding van Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings.

  View Slide

 159. Hoofdstuk: klagende AVO docenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 158 van 440
  Situatie 4
  In 2022 kreeg ik van [anoniem persoon 1] te horen dat een AVO docent tegen hem had gezegd, dat Gerhard
  Hoogendoorn en Vincent Brunings totaal niet deugen. Nog sterker zelfs, hier zou ook zijn gezegd dat
  Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings schurken zijn.
  De AVO docent waarover wordt gesproken, is ook één van de vele docenten die waren gestopt met het
  lesgeven aan studenten binnen deze opleiding.
  U raadt het al, ook hier weer door de onprofessionele werkhouding van Gerhard Hoogendoorn en Vincent
  Brunings (deze kans is in ieder geval heel groot).
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Het is triest dat zelfs bevoegde docenten klagen bij studenten. Klagen over de onprofessionele houding en
  handelswijze van Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings (en beide heren maar ontkennen, en de
  schuld op de student steken).
  Dit toont aan dat niet alleen studenten zich mateloos ergeren aan deze heren, maar zelfs hun eigen
  collega’s.
  De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat zelfs bevoegde (AVO) docenten zien dat Gerhard
  Hoogendoorn en Vincent Brunings totaal onbekwaam zijn in het onderwijs.
  Als dit niet het geval zou zijn, dan zouden bevoegde (AVO) docenten niet klagen bij studenten, omdat zij zien
  dat er niets mis is binnen deze opleiding. Iets waar op dit moment wel sprake van is, en vandaar het geklaag
  van deze docenten.
  Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings, jullie mogen trots op jezelf zijn dat je zelfs dit voor elkaar weet
  te krijgen.

  View Slide

 160. Hoofdstuk: klagende AVO docenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 159 van 440
  Geen landjepik, maar klasjepik
  Het is wellicht een rare titel, maar jammer genoeg wel voorgevallen tijdens mijn studie aan deze opleiding
  (Software Developer, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Gedurende de tijd dat [AVO docent 3] werkzaam was bij het Scalda in 2020, had [AVO docent 3] het lokaal
  E.014 gereserveerd. Dit zodat ik in staat was om een examen af te nemen.
  Na een aantal minuten wachten, kreeg ik van [AVO docent 3] te horen dat zonder enige communicatie, het
  gereserveerde lokaal was ingenomen door een coach.
  Dit had als gevolg dat [AVO docent 3] op het laatste moment een nieuw lokaal moest regelen, wat de nodige
  stress en irritatie met zich meebracht.
  Dit was overduidelijk te zien aan de manier waarop [AVO docent 3] reageerde (en terecht).
  Terzijde: volgens Gerhard Hoogendoorn zou dit een onprofessionele werkhouding zijn, want in Gerhard
  Hoogendoorn zijn ogen, ‘loopt het leven niet altijd zoals je zelf wilt’.
  Dit is opnieuw een buitengewoon voorbeeld dat onbekwame en onbevoegde docenten/coaches, niet
  communiceren met hun collega’s.
  Kanttekening.
  Hier gebruik ik het woord ‘coach’, omdat ik van [AVO docent 3] niet te horen kreeg om welke coach het ging.
  Waar het hier om gaat is dat je niet zomaar een gereserveerd lokaal afpakt.
  Al helemaal niet als het bekend is dat daar een examen wordt afgenomen.
  Dit doe je altijd in overleg met de betreffende docent, en wanneer je dit niet weet, vraag je hiernaar.
  Omdat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings hun communicatieve vaardigheden zeer ondermaats
  zijn (dit staat wellicht ook niet in hun woordenboek), heb ik speciaal voor hun de betekenis van het woord
  ‘overleggen’ opgezocht:
  “Iets met elkaar bespreken.”
  - Bron: https://www.encyclo.nl/begrip/overleggen

  View Slide

 161. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 160 van 440
  Onbevoegde docenten
  Een kwalitatief fatsoenlijke opleiding bevat niet alleen structuur en duidelijke richtlijnen, maar ook docenten
  en coaches die bevoegd en bekwaam zijn in hun vak.
  Als u eerdere hoofdstukken heeft gelezen, en wellicht al de hoofdstukken specifiek gerelateerd aan
  bepaalde personen binnen deze opleiding, bent u er al achter gekomen dat hier binnen deze opleiding ook
  geen sprake van is.
  Deze opleiding bevat geen enkele structuur en duidelijke richtlijnen, en al helemaal geen bevoegde
  docenten (AVO docenten uitgesloten).
  Terzijde: niemand gaat mij wijsmaken dat op basis van hetgeen anderen studenten als ikzelf hebben gezien, dat
  deze mensen lesbevoegd zijn. Als het echt zo is dat deze mensen lesbevoegd zijn, dan vraag ik mij oprecht af waar
  deze onprofessionele houding en handelswijze van deze personen vandaan komt.
  Dit hoofdstuk zal niet inhoudelijk ingaan op de onprofessionele werkhouding (noem het eerder wangedrag)
  van later genoemde personen, maar een kort overzicht geven over waarom ik deze conclusie trek.
  Dit omdat het bijzonder merkwaardig is hoe en wat voor soort mensen Scalda aanneemt.
  Daarnaast toont dit zeer goed aan dat er op geen enkele wijze wordt gestreefd naar kwalitatief goed
  onderwijs. Onderwijs waar de student centraal staat (overduidelijk niet binnen deze opleiding).
  Wees u ervan bewust dat als u voor deze opleiding kiest (of een andere opleiding als zij daar ineens
  werkzaam zijn), u met deze onbevoegde docenten in aanraking komt.
  Wat voor u zeer ernstige gevolgen heeft, waaronder de vele frustraties die u gaat ervaren.
  Overigens bent u niet de enigste die hier vele frustraties aan gaat overhouden, dus wellicht dat dit de pijn
  wat verzacht. Om u de frustraties te besparen die een hele hoop studenten binnen deze opleiding al
  hebben ervaren, raad ik u aan om deze opleiding geheel te vermijden.

  View Slide

 162. Hoofdstuk: onbevoegde docenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 161 van 440
  Op voorhand moet het volgende worden vermeld.
  Mijn bevindingen in dit hoofdstuk zijn alleen gebaseerd op hetgeen dat ik heb waargenomen (voornamelijk
  op het wangedrag van deze personen, en de manier waarop zij lesgeven).
  De hoofdstukken die voor dit hoofdstuk zijn gebruikt:
  1. Gerhard Hoogendoorn
  2. Vincent Brunings
  3. Sander Bruggeman (Nederdesign.nl)
  Mocht het zo zijn dat Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings, Sander Bruggeman en Christian Kwakkelaar
  wonderbaarlijk genoeg toch een lesbevoegdheid hebben, dan raad ik u aan om de afsluiting van dit
  hoofdstuk te lezen.

  View Slide

 163. Hoofdstuk: onbevoegde docenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 162 van 440
  Gerhard Hoogendoorn
  Op basis van mijn waarnemingen binnen deze opleiding (zie vorige en volgende
  hoofdstukken), kan ik concluderen dat Gerhard Hoogendoorn evident niet beschikt
  over een lesbevoegdheid.
  Op de volgende pagina zal hier dieper op worden ingegaan.
  Het feit dat Gerhard Hoogendoorn niet beschikt over een lesbevoegdheid, verklaart
  ook zijn wangedrag en onprofessionele werkhouding naar vele studenten, en zelfs naar eigen collega’s toe.
  Op basis van mijn bevindingen welke ik opgedaan heb tijdens mijn studie aan deze opleiding, kan ik u het
  volgende zeggen.
  Gerhard Hoogendoorn:
  1. Luistert zelden tot niet naar studenten.
  2. Neemt studenten totaal niet serieus.
  3. Is zéér onbekwaam op communicatief gebied.
  4. Misbruikt zijn macht als docent/coach om overal zijn zin in te krijgen.
  5. Houdt (bewust) informatie voor de student achter.
  6. Weigert zijn werk uit te voeren wanneer het niet naar zijn zin is.
  7. Beschikt over een zéér arrogante en gemakzuchtige houding.
  8. Lacht studenten in hun gezicht uit om hun fouten.
  9. Neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid.
  10. Legt de schuld voortdurend bij de student(en).
  11. Verspreid leugens en roddelt over studenten.
  12. Is zéér nalatig in het bieden van ondersteuning.
  13. Maakt studenten hun leertrajecten kapot.
  Alle bovenstaande punten zullen worden onderbouwd in hoofdstuk Gerhard Hoogendoorn.
  Met deze reden raad ik u aan om dit hoofdstuk te raadplegen, omdat u dan ook snapt waarom ik met
  bovenstaande punten aan kom.

  View Slide

 164. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn (onbevoegde docenten)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 163 van 440
  Het volgende moet worden vermeld.
  Mijn vader en ik hebben geen concreet bewijs weten te verzamelen over dat Gerhard Hoogendoorn geen
  lesbevoegdheid heeft.
  Echter is het wel zo dat:
  1. Mijn vader en ik hier meermaals naar vroegen tijdens gesprekken met Robert van de Velde.
  2. Meerdere studenten aangaven dat Gerhard Hoogendoorn geen lesbevoegdheid zou hebben (wat
  merkwaardig is, aangezien studenten niet zomaar met dit soort punten aankomen).
  U kunt hoofdstuk Robert van de Velde raadplegen voor meer informatie over deze gesprekken.
  Wat echter vermeld moet worden over deze gesprekken is het volgende.
  Robert van de Velde heeft tijdens deze gesprekken altijd (op één moment na)
  afwijkend gereageerd op de vraag of Gerhard Hoogendoorn een lesbevoegdheid
  heeft (dan weet u al hoe laat het is).
  Tijdens een Microsoft Teams gesprek dat mijn vader en ik met Robert van de
  Velde hadden, vroeg mijn vader meermaals naar deze lesbevoegdheid.
  Robert van de Velde reageerde de 1e keren totaal niet op deze vraag, wat een zeer onprofessionele
  werkhouding is.
  De laatste keer toen mijn vader vroeg om Gerhard Hoogendoorn zijn lesbevoegdheid, ging Robert van de
  Velde er wel op in.
  Echter, nadat mijn vader deze vraag stelde bleef het een aantal seconden stil, en kwam letterlijk de
  volgende opmerking:
  “Uhh, nou ik weet wel zeker dat hij die (lesbevoegdheid) heeft.”
  - Robert van de Velde
  Op basis van het antwoord van Robert van de Velde, kunnen we concluderen dat Robert van de Velde ook
  niet weet of Gerhard Hoogendoorn een lesbevoegdheid heeft.
  Naast dit Microsoft Teams gesprek, gaven meerdere studenten aan dat Gerhard Hoogendoorn geen
  lesbevoegdheid heeft. Waar deze studenten deze informatie vandaan halen, is onbekend.
  Het is wel noemenswaardig, omdat studenten hier niet zomaar mee aankomen.

  View Slide

 165. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn (onbevoegde docenten)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 164 van 440
  Een voorbeeld
  Op 14 oktober 2021, gaf Tycho E. aan dat Gerhard Hoogendoorn (en ook Vincent Brunings) geen leraren
  diploma heeft (dus niet lesbevoegd is).
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik aan Robert van de Velde het volgende nog meegeven.
  Robert, als je iets niet weet, hou dan je mond dicht. Dan kom je een stuk minder dom en ongeloofwaardiger
  over dan wanneer je je mond wel opendoet, en niet weet waar je het over hebt.
  Als je dan toch een professionele werkhouding van studenten eist, zorg er dan eerst voor dat je hier zelf
  over beschikt. Op dit moment ben je een grote hypocriet die:
  1. totaal ongeloofwaardig is, en;
  2. op geen enkele wijze serieus te nemen is.
  U kunt hoofdstuk Robert van de Velde raadplegen voor meer informatie.

  View Slide

 166. Hoofdstuk: onbevoegde docenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 165 van 440
  Vincent Brunings
  Wanneer u denkt dat het maar bij 1 onbevoegde docent blijft binnen deze opleiding,
  dan zit u fout. Naast Gerhard Hoogendoorn is ook Vincent Brunings overduidelijk een
  onbevoegde docent binnen deze opleiding.
  Dat Vincent Brunings een onbevoegde docent is, is net zoals bij Gerhard
  Hoogendoorn te zien aan zijn wangedrag, en onprofessionele werkhouding naar
  studenten en collega’s toe. Op basis van mijn bevindingen welke ik opgedaan heb
  tijdens mijn studie aan deze opleiding, kan ik u het volgende zeggen.
  Vincent Brunings:
  1. Luistert net zoals Gerhard Hoogendoorn zelden tot niet naar studenten.
  2. Neemt studenten totaal niet serieus.
  3. Is zeer onbekwaam op communicatief gebied.
  4. Maakt zich als docent/coach zijnde schuldig aan onprofessionele en kinderachtige uitspraken.
  5. Houdt (bewust) informatie voor de student achter.
  6. Behandeld studenten binnen deze opleiding als een stel middelbare scholieren.
  7. Weigert werkprocessen goed te keuren van de student.
  Dit wanneer het wel voldoet aan de huidige onduidelijke richtlijnen maar het niet naar zijn zin is.
  8. Beschuldigd studenten onterecht van zaken.
  9. Misbruikt zijn macht als docent/coach om overal zijn zin in te krijgen.
  10. Uit dreigementen naar studenten toe wanneer het niet naar zijn zin is.
  11. Neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid.
  12. Is zeer nalatig in het bieden van ondersteuning.
  Alle bovenstaande punten zullen worden onderbouwd in hoofdstuk Vincent Brunings.

  View Slide

 167. Hoofdstuk: Vincent Brunings (onbevoegde docenten)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 166 van 440
  Daarnaast moet het volgende vermeld worden over Vincent Brunings.
  Vincent Brunings zou op een zeer merkwaardige manier aangenomen zijn op deze opleiding (Software
  Developer, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Meerdere (ook voormalige) studenten gaven aan, dat Vincent Brunings zou zijn aangenomen op deze
  opleiding door een menukaart te ontwerpen voor de aula. Dit voor een functie/rol als docent/coach.
  Ter herhaling: een menukaart te ontwerpen voor de aula.
  Het is zéér schokkend en triest dat een onderwijsinstantie als Scalda mensen op deze manier aanneemt (als
  hier sprake van is). Als onderwijsinstantie ben je dan zeer diepgezonken, en zou je regelrecht je ogen uit je
  kop mogen schamen.
  Dit is hetzelfde als wanneer een bakker wordt aangenomen door een bakkerij, doordat hij/zij de dienstauto
  weer heeft kunnen laten rijden. Dit zonder dat er is gekeken of de persoon daadwerkelijk iets kan bakken
  (of in dit geval überhaupt bevoegd is om les te geven).
  Vincent Brunings? Nou, die bakt er als docent/coach niets van.
  U kunt hoofdstuk Vincent Brunings raadplegen voor meer informatie over het wangedrag, en de
  onprofessionele werkhouding die Vincent Brunings hanteert.
  In dit hoofdstuk kunt u er zelf achter komen hoe Vincent Brunings zijn studenten behandeld, en hoe hij zijn
  rol als docent/coach vervult binnen deze opleiding.

  View Slide

 168. Hoofdstuk: onbevoegde docenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 167 van 440
  Sander Bruggeman
  In de 2 bovenstaande hoofdstukken heeft u kunnen lezen dat Gerhard Hoogendoorn
  en Vincent Brunings beiden onbevoegde docenten zijn.
  Jammer genoeg blijft het hier niet bij, want ook Sander Bruggeman moet toegevoegd
  worden aan deze lijst.
  Sander Bruggeman is ook zeer overduidelijk een onbevoegde docent binnen deze
  opleiding. Dat Sander Bruggeman een onbevoegde docent is, is ook hier duidelijk te
  zien aan zijn wangedrag, en onprofessionele werkhouding naar studenten. Op basis van mijn bevindingen
  welke ik opgedaan heb tijdens mijn studie aan deze opleiding, kan ik u het volgende zeggen.
  Sander Bruggeman:
  1. Luistert, net zoals Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings, zelden tot niet naar studenten.
  2. Neemt studenten totaal niet serieus.
  3. Neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid.
  4. Komt te laat op zijn eigen gemaakte afspraken, of komt zijn afspraken helemaal niet na.
  5. Is zeer onbekwaam op communicatief gebied.
  6. Maakt studenten hun leertrajecten kapot.
  Alle bovenstaande punten zullen worden onderbouwd in hoofdstuk Sander Bruggeman (Nederdesign.nl).
  Hier moet worden vermeld dat ik geen concreet bewijs heb dat Sander Bruggeman geen lesbevoegdheid
  heeft. Echter ligt ik in dit hoofdstuk een situatie uit die aantoont dat Sander Bruggeman, niet de kwaliteiten
  bevat van een docent.
  Deze situatie kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 169. Hoofdstuk: Sander Bruggeman (onbevoegde docenten)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 168 van 440
  Situatie
  Op een woensdag in december 2021, gaven studenten het volgende aan.
  Sander Bruggeman zou het om de een of andere reden voor elkaar hebben weten te krijgen dat alle
  studenten waaraan hij lesgaf, voor de 2e keer waren gezakt voor hun toets. Het zou hier gaan om het vak
  informatie analyse.
  Dat alle studenten voor de 2e keer waren gezakt voor hun toets informatieanalyse, toont goed aan dat
  Sander Bruggeman niet over de kwaliteiten beschikt om les geven. Was dit wel het geval geweest, dan
  zouden studenten niet massaal voor de 2e keer zakken.
  Ik moet toegeven Sander, dat is een behoorlijke (wan)prestatie die je neerzet.
  Maar goed, wat verwacht je dan ook van een onbevoegde docent.

  View Slide

 170. Hoofdstuk: onbevoegde docenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 169 van 440
  Christian Kwakkelaar
  Zoals u in de 3 bovenstaande hoofdstukken heeft kunnen lezen, bestaat deze
  opleiding tot nu toe uit 3 (vermoedelijk) onbevoegde docenten. We hebben het hier
  over Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings en Sander Bruggeman.
  Jammer genoeg blijft het hier niet bij, want ook Christian Kwakkelaar moet
  toegevoegd worden aan deze lijst.
  In november 2021, kreeg ik van [anoniem persoon 2] en [anoniem persoon 6] het
  volgende te horen.
  Christian Kwakkelaar zou geen lesbevoegdheid hebben, maar geeft wel Nederlandse les aan studenten
  binnen deze opleiding (Software Developer, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Dit punt is (nogmaals) noemenswaardig, omdat studenten niet zomaar aankomen met dit soort verhalen.
  Daarnaast is bovenstaande niet het enigste, want later hadden andere studenten ook het volgende
  vermeld.
  In februari 2022 gaven studenten aan, dat Christian Kwakkelaar zou zijn aangenomen op deze opleiding als
  praktijkbegeleider voor stagiaires.
  Stagiaires die op Scalda stageliepen, omdat zij geen stagebedrijf konden vinden.
  Vervolgens zou Christian Kwakkelaar later zijn aangenomen als docent Nederlands, omdat de vorige
  docente was gestopt met het lesgeven aan studenten binnen deze opleiding. Dit wegens de manier waarop
  deze opleiding in elkaar zit, en de manier waarop Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings met mensen
  omgaan. Dit had ik niet alleen later vernomen van andere studenten, maar dit was bij de docente ook
  merkbaar aan haar houding.
  Verder kan ik weinig zeggen over Christian Kwakkelaar, omdat ik bijna nooit met hem in aanraking ben
  gekomen. Aan de slechte verhalen van andere studenten, ben ik blij dat dit ook nooit aan de orde is
  geweest.
  Studenten hadden bijvoorbeeld meermaals geklaagd over de manier waarop hij Nederlandse lesgaf.

  View Slide

 171. Hoofdstuk: Christian Kwakkelaar (onbevoegde docenten)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 170 van 440
  Zo zou hij geen onderwijs op maat geven, iedereen over 1 kam scheren, en zeer gehecht zijn aan strikte
  regels. Zo had ik vernomen dat studenten een licentie Nederlands moesten aanschaffen, terwijl zij alleen
  nog een mondeling examen moesten doen. Christian Kwakkelaar wilde echter dat iedereen een instaptoets
  deed, ongeacht of dat je alleen nog examen moest doen. Studenten waren er zéér gefrustreerd over dat zij
  konden betalen voor iets waar zij verder niets aan hadden.
  Aan het kinderachtige gedrag van Christian Kwakkelaar was verder te zien dat ook hij:
  1. Niet weet hoe hij met studenten om moet gaan.
  2. Hoe het onderwijs in elkaar zit.
  Hiermee doel ik erop dat ook hij net zoals Vincent Brunings en Sander Bruggeman studenten regelmatig
  wijst op hun telefoongebruik. Daarnaast is dit ook te zien aan het feit dat hij naar studenten wijst wanneer
  hij ze aanspreekt (wat zeer onbeleefd is), en ook flink zijn zin kan doordrammen bij studenten.
  Dit heb ik een aantal keren waargenomen wanneer hij met andere studenten in ‘gesprek’ was
  Omdat ik deze situaties die als voorbeeld konden gelden niet had genoteerd, kan ik deze niet als bewijslast
  toevoegen aan dit verslag.

  View Slide

 172. Hoofdstuk: onbevoegde docenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 171 van 440
  Hoe Scalda mensen aanneemt
  Eén van de punten die ik tegenkwam op de website van Scalda, is de vacature ‘Docent Software
  Development’. Op 1e instantie was ik niet van plan dit op te nemen in dit verslag, totdat ik achter het
  volgende kwam.
  Eén van de punten die op deze vacature pagina wordt aangegeven is, en ik citeer: “Mocht je geen
  lesbevoegdheid hebben is dat geen punt” (zie onderstaande screenshot, gele gedeelte).
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2023, 3 maart). Vacature Docent Software Development [Screenshot].
  Ik vraag mij af hoe een onderwijsinstantie als Scalda het in zijn hoofd durft te halen om dit op een vacature
  pagina te zetten.

  View Slide

 173. Hoofdstuk: hoe Scalda mensen aanneemt
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 172 van 440
  Dat Scalda mensen durft aan te nemen die niet eens lesbevoegd zijn. Mensen die niet eens hebben
  bewezen (via een opleiding) dat ze onderwijs kunnen geven, hoe ze met studenten om moeten gaan, en
  weten hoe ze een opleiding moeten runnen.
  Wat Scalda echter doet is hetzelfde als een autobedrijf die een vacature openstelt voor automonteur, en bij
  de vacature aangeeft dat je ‘geen kennis van voertuigen hoeft te hebben’.
  Want ja, waarom zou je die kennis moeten hebben?
  Het feit dat Scalda bereid is mensen aan te nemen zonder lesbevoegdheid (wat nogmaals bewezen wordt in
  bovenstaande screenshot), is exact de oorzaak van veel van de problemen binnen deze opleiding.
  Toen ik dit las, begreep ik direct hoe Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings deze opleiding zijn
  binnengekomen. Dit omdat Scalda (klaarblijkelijk) alleen maar geeft om het opvullen van een functie, en
  niet nadenkt over de ernstige gevolgen die dit met zich mee kan brengen.
  In dit geval dat er onbekwame, onbevoegde mensen als Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings worden
  aangenomen. Mensen die vervolgens een puinhoop weten te maken binnen een opleiding. Een puinhoop
  omdat zij alleen maar iets eerder hebben gedaan in de ICT en een HBO werk- en denkniveau hebben, maar
  geen enkel idee hebben over:
  1. Hoe zij een opleiding moeten runnen.
  2. Hoe zij op een goede manier les moeten geven.
  3. Hoe zij op een goede constructieve manier ondersteuning moeten geven.
  4. Hoe je met studenten om gaat.
  In plaats daarvan krijg je te maken met mensen als Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings die:
  1. Niet luisteren naar studenten.
  2. Roddelen over studenten.
  3. Leertrajecten kapotmaken.
  4. Studenten niet serieus nemen.
  5. Leugens verspreiden over studenten.
  6. Studenten uitlachen om hun fouten.
  7. Studenten onterecht van zaken lopen te beschuldigen.
  8. Het werk van studenten weigeren te beoordelen wanneer het niet naar hun zin is (machtsmisbruik).
  9. Voortdurend hun zin doordrammen (opnieuw machtsmisbruik.
  10. Amper tot geen ondersteuning bieden aan studenten (wanneer dit wel wordt gedaan, zie punt
  hierboven).
  11. Niet communiceren met studenten en directe collega’s.
  U kunt hoofdstuk klagende AVO docenten raadplegen voor meer informatie.
  12. Dreigementen naar studenten uiten wanneer zij niet hun zin krijgen.

  View Slide

 174. Hoofdstuk: hoe Scalda mensen aanneemt
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 173 van 440
  13. Bewust informatie achterhouden aan de student, zodat zij studenten hier vervolgens op kunnen wijzen
  (om het vervolgens weg te steken onder ‘feedback’, terwijl dit nalatigheid is in hun communicatie.).
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings zijn het levende bewijs van wat er gebeurt als je onbekwame,
  onbevoegde docenten/coaches aanneemt op een opleiding. Een opleiding die eindigt in één grote
  puinhoop, omdat er figuren zijn die nul verstand hebben van waar ze mee bezig zijn. Dit laatste is prima,
  maar wees dan bereid om te leren van bevoegde collega’s (welke deze opleiding naast AVO docenten niet
  heeft) en studenten.
  Dit laatste gaat echter niet op, omdat een functie als docent/coach voor figuren als Gerhard Hoogendoorn
  en Vincent Brunings niets minder is dan een machtsspelletje, en waar zij zich geen enkele houding aan
  weten te geven. Beide heren zijn totaal niet bereid om ook maar één moment te luisteren naar de student,
  laat staan de student serieus te nemen of zichzelf te veranderen.
  Op basis van mijn ervaringen met beide heren kan ik alleen het volgende zeggen.
  In de ogen van Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings hebben studenten niets te zeggen, stellen
  studenten niets voor (anders zou je studenten niet op zo’n manier behandelen), en hebben studenten zich
  maar aan te passen aan het onprofessionele, kinderachtige gedrag van beide heren.
  Heel jammer dit.

  View Slide

 175. Hoofdstuk: onbevoegde docenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 174 van 440
  Conclusie
  Wat ik niet snap is hoe een onderwijsinstantie als Scalda het in zijn hoofd durft te halen om imbecielen als
  Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings, en Christian Kwakkelaar, aan te nemen voor het geven van
  onderwijs.
  Terzijde: ik heb sterk het vermoeden dat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings onder het bewind van René
  Mondriaan zijn aangenomen. Op basis van mijn ervaringen kan ik alleen maar zeggen dat het er sterk op lijkt dat
  dit een hecht vriendengroepje is die elkaar functies ‘gunnen’ binnen het onderwijs.
  Hier spreek ik niet van Christian Kwakkelaar, en dit omdat ik te weinig van deze persoon heb gezien.
  Daarnaast snap ik niet hoe het mogelijk is dat een onderwijsinstantie als Scalda:
  1. Mensen aanneemt zonder lesbevoegdheid, of überhaupt zonder de kwaliteiten waar een coach
  en/of docent over zou moeten beschikken.
  2. Een docent/coach een menukaart laat ontwerpen voor een aula (als dit waar is).
  Dit laatste heeft op geen enkele wijze iets te maken met coaching (het bewijst niks), en het feit dat er
  mensen zonder lesbevoegdheid worden aangenomen, dan vraag je als onderwijsinstantie om serieuze
  problemen.
  De student zou centraal moeten staan in het onderwijs, maar klaarblijkelijk niet bij Scalda (of in ieder geval
  niet bij deze opleiding).
  Wanneer dit wel het geval zou zijn, dan zou een onderwijsinstantie:
  1. Geen onbekwame en onbevoegde docenten/coaches aannemen.
  2. Zou het tevredenheidsniveau van studenten binnen deze opleiding stukken hoger zijn.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 176. Hoofdstuk: conclusie (onbevoegde docenten)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 175 van 440
  Na wat onderzoek te hebben gedaan, ben ik achter het volgende gekomen.
  Wettelijk gezien mogen Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings en Christian Kwakkelaar zich geen docent
  noemen. Dit omdat het overduidelijk is dat allen geen lesbevoegdheid hebben (op basis van alle ervaringen
  en waarnemingen), en dit een vereiste is voor de titel ‘docent’. Tevens is het zijn van een docent/leraar een
  beschermd beroep.
  “Het beroep van leerkracht, leraar of docent is een beschermd beroep.”
  Bron: https://www.instituutmentoris.nl/publicaties/is-er-verschil-tussen-een-bevoegde-en-bekwame-leraar-/
  Terzijde: het zijn van een coach zou ook een beschermd beroep moeten worden. Dit om te voorkomen dat elke
  kwaliteit loze imbeciel zichzelf een coach kan noemen.
  Voor Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings, Sander Bruggeman en Christian Kwakkelaar: het doordrammen
  van je zin bij studenten heeft niets te maken met doceren/coachen. Dat zouden jullie moeten weten als jullie
  geschikt waren voor jullie functie en over de juiste kwaliteiten beschikten.
  Op de volgende pagina’s kunt u de bewijsstukken raadplegen waarin u kunt zien dat Gerhard Hoogendoorn,
  Vincent Brunings en Christian Kwakkelaar zich de titel ‘docent’ toe-eigenen.
  In deze bewijsstukken heb ik informatie zwart gemarkeerd dat niet van toepassing is.

  View Slide

 177. Hoofdstuk: conclusie (onbevoegde docenten)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 176 van 440
  ➔ Bewijsstuk 1
  Outlook Mail Scalda. (2021, 6 juli). Onterecht toe-eigenen titel ‘docent’ [Screenshot].
  In onderstaande screenshot kunt u zien dat Gerhard Hoogendoorn zich docent noemt:
  Bewijsstuk 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 178. Hoofdstuk: conclusie (onbevoegde docenten)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 177 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  LinkedIn profiel. (2021, 1 juni). Onterecht toe-eigenen titel ‘docent’ [Screenshot].
  In onderstaande screenshot kunt u zien dat Vincent Brunings zich docent noemt:
  Bewijsstuk 3 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 179. Hoofdstuk: conclusie (onbevoegde docenten)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 178 van 440
  ➔ Bewijsstuk 3
  LinkedIn profiel. (2021, 6 november). Onterecht toe-eigenen titel ‘docent’ [Screenshot].
  In onderstaande screenshot kunt u zien dat Christian Kwakkelaar zich docent noemt
  Aan dit bewijsstuk wil ik de volgende opmerking toevoegen.
  Het is zeer ironisch dat Christian Kwakkelaar het volgende zet op zijn LinkedIn profiel:
  “Ik ben …, kan goed luisteren ….” (zie bovenstaande screenshot).
  Om eerlijk te zijn Christian snap ik niet hoe je op deze zin bent gekomen. Niet alleen ikzelf maar ook andere
  studenten hebben gezien dat jij totaal niet luistert.
  Dit blijkt ook wel uit situatie 54 in hoofdstuk telefoongebruik verboden.
  Als je dit soort beweringen maakt is dat prima, maar reflecteer dit dan ook in je acties.
  Begrijp mij niet verkeerd, maar dit is wel héél hypocriet.
  De afsluiting van dit hoofdstuk is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 180. Hoofdstuk: conclusie (onbevoegde docenten)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 179 van 440
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Op basis van al mijn ervaringen en waarnemingen binnen deze opleiding, kan ik alleen maar de conclusie
  trekken dat naast AVO docenten er alleen maar onbevoegde docenten rondlopen. Dit is duidelijk af te lezen
  uit de onprofessionele houding en handelswijze die zij hanteren, maar ook de manier waarop zij met
  studenten omgaan.
  Als Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings en Christian Kwakkelaar wel degelijk over een lesbevoegdheid
  beschikken, dan is degene die hun deze lesbevoegdheid heeft toegekend:
  1. wellicht flink onder invloed geweest, of;
  2. heeft deze persoon zelf geen enkel idee wat doceren inhoudt.
  Daarnaast snap ik niet waarom deze opleiding geen informatie wil verschaffen over of deze personen een
  lesbevoegdheid hebben.
  Een lesbevoegdheid is immers een diploma en geen document waar staatsgeheimen in staan.
  Dit laatste is echter wel de manier waarop deze schimmige, malafide opleiding te werk gaat.
  Mijn vraag is dan ook: hebben René Mondriaan (teamleider ICT) en Robert van de Velde (begeleider) iets te
  verbergen? Zoals dat Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings en Christian Kwakkelaar geen
  lesbevoegdheid hebben?
  U zegt het, maar hier zit een luchtje aan.

  View Slide

 181. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 180 van 440
  Lessen
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op de verschillende vakken die worden gegeven binnen deze
  opleiding (Software Developer, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Dit hoofdstuk heeft als doel u een beter beeld te geven over hoe deze lessen worden georganiseerd door
  de onbevoegde docenten, en welke problemen zich ook hier voordoen.
  Problemen waar ook u mee te maken krijgt als u besluit te kiezen voor deze malafide opleiding.
  Vakspecifieke vakken
  Dit subhoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op de vakspecifieke vakken die deze opleiding aanbiedt.
  Let op: dit zijn niet alle vakspecifieke vakken. Dit zijn alleen de vakken waar ik wat op aan te merken heb.
  Aan vakspecifieke vakken kan worden gedacht aan:
  1. Programmeren
  2. Informatieanalyse
  3. Examentraining
  4. Projectmanagement

  View Slide

 182. Hoofdstuk: vakspecifieke vakken
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 181 van 440
  Programmeren
  In het 1e jaar van deze opleiding zal er lichtelijke aandacht zijn voor het programmeren. U kunt hier denken
  aan JavaScript en PHP.
  Het woord ‘lichtelijk’ gebruik ik om 2 redenen:
  1. Er worden hele simpele opdrachtjes gemaakt die niet uitdagend zijn.
  Dit zijn eerder opdrachtjes die alleen iets simpels demonstreren. Dit terwijl het belangrijker is dat
  studenten dit in grotere context kunnen toepassen (zoals een echte website/applicatie).
  2. Er worden kleine projectjes gemaakt, maar op het moment dat dit hele vak is afgerond, de student
  er weinig tot niks meer mee doet.
  Punt 2 heeft te maken met het feit dat er op deze opleiding wordt gewerkt met scrum (werkmethodiek), en
  studenten 1 week de tijd hebben om iets in elkaar te ‘flansen’.
  Het woord ‘flansen’ gebruik ik om aan te geven dat studenten weinig tijd hebben om zelf onderzoek te
  doen, en een kwalitatief goede website/applicatie neer te zetten.
  Als je als student binnen de realisatie week dingen moet uitzoeken of nieuwe dingen wilt leren, wordt de
  kans alleen maar groter dat de sprint faalt (wat de nodige stress met zich meebrengt).
  Dit heeft voor de student (u) het gevolg dat je te maken krijgt met een ontevreden klant, waar de student
  vervolgens verantwoording bij moet afleggen.
  Echter horen studenten hier geen verantwoording voor af te leggen. Wel de opleiding. Dit omdat deze
  opleiding er verantwoordelijk voor is dat studenten weinig tot geen technische kennis en concepten
  aangeleerd krijgen.
  Terzijde: ik begrijp heel goed dat een opleiding studenten niet alles kan aanleren. Maar voor een opleiding waar je
  jaarlijks €1200,- (twaalfhonderd) euro (afgerond) voor neertelt, is het dermate triest dat deze opleiding zo weinig
  aanbiedt. Dit op het gebied van technische kennis en andere concepten.
  Ik kan u vertellen dat als u niet naar deze opleiding gaat en een jaar lang zelfstudie zou doen, u veel en veel meer
  bereikt dan wanneer u 4 jaar op deze opleiding zit.

  View Slide

 183. Hoofdstuk: programmeren (vakspecifieke vakken)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 182 van 440
  U kunt hoofdstuk wat de opleiding u niet leert raadplegen voor meer informatie.
  Daarnaast moet ook het volgende vermeld worden.
  Bij de lessen JavaScript en PHP wordt er gewerkt uit oude boeken.
  Oude boeken die niet up-to-date zijn met bijvoorbeeld de huidige concepten of best practices, maar ook
  met informatie die niet meer klopt.
  De boeken waaruit wordt gewerkt zijn:
  1. Frontend programmeren, Gabriel Sanchez Cano, 2016.
  2. Backend programmeren, Gabriel Sanchez Cano, 2018.
  U denkt wellicht, 2016, 2018, is toch niet heel oud?
  Mijn antwoord hierop: dit is wel oud, en dit omdat JavaScript en PHP technologieën zijn die voortdurend
  evolueren.
  Wat mij ten zeerste bevreemd van deze opleiding is dat zij studenten verouderde boeken laten aanschaffen.
  Dit terwijl er op het internet gratis alternatieven zijn. Gratis alternatieven die up-to-date zijn en worden
  gegeven door echte professionals. Professionals die in ieder geval niet binnen deze opleiding te vinden zijn.
  Zo heeft Scalda elke student (althans van ICT) voorzien van een licentie voor LinkedIn Learning, waar de
  student cursussen kan volgen voor een veel lagere prijs.
  Wanneer de student deze licentie niet zou hebben, zou de student deze cursussen apart en per maand
  moeten betalen, wat flink in de kosten zou oplopen.
  Dit is overigens nog steeds goedkoper dan 4 jaar op deze opleiding zitten.
  Mijn advies aan deze opleiding is als volgt.
  Stop met studenten het laten aanschaffen van verouderde boeken. In plaats daarvan, laat studenten
  LinkedIn Learning cursussen volgen.
  Wat is LinkedIn Learning?
  Een online platform waar cursussen worden aangeboden welke gekoppeld zitten aan uw LinkedIn-account.
  Gehaalde certificaten kunnen vervolgens worden getoond op uw LinkedIn profiel.

  View Slide

 184. Hoofdstuk: programmeren (vakspecifieke vakken)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 183 van 440
  Als laatst wil ik het volgende nog zeggen.
  Een ander punt dat mij zeer betreurd, is dat deze opleiding studenten totaal niet inlicht over dat zij met hun
  licentie LinkedIn Learning cursussen kunnen volgen.
  Dit is iets waar ik uit eigen nieuwsgierigheid zelf achter ben gekomen.
  Toen ik andere studenten inlichtte over dat ook zij deze LinkedIn Learning cursussen konden volgen,
  kwamen er alleen maar verbaasde reacties. De reden? Omdat ook deze studenten hier niets vanaf wisten.
  Aan de ene kant sta ik hier ook niet van te kijken, want de communicatieve vaardigheden van de mensen
  binnen deze opleiding zijn zwaar onder de maat.

  View Slide

 185. Hoofdstuk: vakspecifieke vakken
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 184 van 440
  Informatieanalyse
  Eén van de vakken die ik gedurende mijn studie aan deze opleiding kreeg is informatieanalyse. Een vak dat
  werd gegeven door Gerhard Hoogendoorn (dat kan nooit goed gaan).
  Ook dit is een vak waarin Gerhard Hoogendoorn bewijst dat hij niet bekwaam is in het geven van onderwijs
  (zie volgend hoofdstuk voor het andere vak).
  De manier waarop Gerhard Hoogendoorn dit vak geeft (toen ik les van hem kreeg) is als volgt:
  1. Gerhard Hoogendoorn legt het 1 keer uit (dan nog niet te spreken over de (on)duidelijkheid ervan).
  2. Geeft huiswerk op.
  3. Kijkt huiswerk amper tot nooit na.
  U kunt hoofdstuk nalatigheid in bieden ondersteuning in hoofdstuk Gerhard Hoogendoorn
  raadplegen voor meer informatie.
  4. Gaat verder met het volgende onderdeel.
  5. Zie punt 1 t/m 4.
  Meer is er niet van te maken.
  Het is ook geen wonder dat veel studenten binnen deze opleiding informatieanalyse een moeilijk vak
  vinden. Dit omdat Gerhard Hoogendoorn op geen enkele wijze fatsoenlijke/duidelijke uitleg geeft. Wanneer
  hij wel uitleg geeft, dan komt hij met zo veel informatie aan dat menig student er nog niets van begrijpt.
  Als student zijnde hoef je Gerhard Hoogendoorn ook geen vragen te stellen.
  Dit omdat wanneer je dit doet hij de draak met je steekt (hij maakt je belachelijk), en letterlijk in je gezicht
  uitlacht als je het niet weet (dit is niet altijd zo, maar iets dat geregeld voorkwam).
  Een antwoord van Gerhard Hoogendoorn krijg je wel terug.
  Hier kun je denken aan opmerkingen als onderstaande (deze opmerking is een keer langsgekomen).
  “Ik heb het je net uitgelegd, luisteren.”
  - Gerhard Hoogendoorn
  Naast het feit dat Gerhard Hoogendoorn geen fatsoenlijke/duidelijke uitleg geeft en studenten belachelijk
  maakt, kijkt hij ook huiswerk niet na (zoals eerder vermeld). Dit terwijl hij hier altijd op zit te hameren, en
  studenten wel willen weten of hetgeen dat ze maken juist is.
  Het bewijsstuk is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 186. Hoofdstuk: informatieanalyse (vakspecifieke vakken)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 185 van 440
  Bewijsstuk
  Outlook Mail Scalda. (2019, 11 juli). Niet nakijken huiswerk studenten [Screenshot].
  In onderstaande screenshot kunt u zien dat Gerhard Hoogendoorn geen huiswerk nakijkt van studenten.
  Dit kunt u zien doordat ik een e-mail had gestuurd met dit verzoek, maar hier nooit een reactie kreeg (ook
  niet binnen de les zelf).
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 187. Hoofdstuk: informatieanalyse (vakspecifieke vakken)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 186 van 440
  U moet er rekening mee houden dat ik hier alleen een bewijsstuk van mijzelf kan aanleveren.
  Echter moet u er rekening mee houden dat dit gebeurde met meerdere toetsen en meerdere studenten.
  Echter ben ik niet meer in het bezit van deze e-mails, en zijn studenten hier ook niet erg open over.
  U kunt hoofdstuk angstcultuur raadplegen voor meer informatie.
  Tegen Gerhard Hoogendoorn wil ik het volgende nog zeggen.
  Gerhard, als je huiswerk opgeeft, kijk het dan (alsjeblieft!) na.
  Als je huiswerk niet wilt nakijken is dat prima, maar geef dan ook geen huiswerk op. Het is zeer frustrerend
  voor studenten dat wanneer zij hun huiswerk maken (daar moeite insteken), en vervolgens nooit feedback
  krijgen op hun werk.
  Deze frustraties daarentegen snap jij toch niet, want zelfs een koe heeft nog een groter empathisch
  vermogen dan jij.

  View Slide

 188. Hoofdstuk: vakspecifieke vakken
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 187 van 440
  Examentraining
  Bij examentraining denkt u wellicht direct aan een serieuze training waarbij alle ins en outs (details) worden
  behandeld voor het examen. Jammer genoeg is ook dit een foutieve gedachte die mensen hebben bij het
  horen van examentraining (binnen deze opleiding).
  Als voormalig student die deze examentraining heeft gevolgd, kan ik alleen maar de conclusie trekken dat
  dit één van de meest waardeloze trainingen is die deze opleiding aanbiedt.
  Deze training bestaat uit Gerhard Hoogendoorn die punten op leest van een beoordelingsformulier, om
  vervolgens de vraag te stellen of je het hebt begrepen. Héél af en toe komt er nog wat extra informatie los,
  maar het is zeker niet de moeite waard om als student een paar uur van je tijd en energie hierin te steken.
  Wanneer studenten deze beoordelingsformulieren van het begin af aan meekrijgen (wanneer zij starten
  met deze opleiding), leren studenten niet alleen direct het juiste, maar bespaart het zowel de student als
  coach een hoop tijd, energie en moeite.
  Terzijde: niet dat dit ertoe doet, want zelfs als u uzelf aan deze richtlijnen houdt, geeft het geen enkele garantie dat
  je werk goedgekeurd wordt. Zelfs niet op het examen.
  U kunt hoofdstuk geen (duidelijke) richtlijnen raadplegen voor meer informatie.
  Kort gezegd:
  Dit is geen training, maar een manier voor de docent/coach om zichzelf bezig te houden en belangrijk te
  voelen (iets waar Gerhard Hoogendoorn veel waarde aan hecht).
  De manier waarop er binnen deze opleiding examentraining wordt gegeven, geeft mij sterk de indruk dat
  deze opleiding denkt dat studenten niet kunnen lezen.

  View Slide

 189. Hoofdstuk: vakspecifieke vakken
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 188 van 440
  Projectmanagement
  Eén van de andere vakken die deze opleiding (Software Developer, gevestigd binnen het Scalda college te
  Terneuzen) aanbiedt, is het vak projectmanagement. Een vak dat werd gegeven door Vincent Brunings.
  Dit vak heeft als doel studenten te leren plannen.
  Op het vak zelf is niets aan te merken.
  Echter is er wel een andere reden waarom ik dit vak opneem in dit verslag.
  Het is tijdens mijn studie aan deze opleiding meermaals voorgekomen dat Vincent Brunings ongevraagd, en
  zonder communicatie (dit is hoe Vincent Brunings te werk gaat) bij studenten komt zitten. Dit wanneer het
  Vincent Brunings uitkomt, waarbij Vincent Brunings geen enkele rekening houdt met de planning van
  studenten.
  Dit terwijl Vincent Brunings er bij studenten altijd op hamert dat studenten een goede planning moeten
  leren maken. Overigens niet alleen het maken, maar ook dingen moet inplannen en afspraken moeten
  nakomen.
  Blijkbaar geldt dit niet voor Vincent Brunings, wat overigens zeer ironisch en hypocriet is voor een
  docent/coach die studenten leert plannen.
  Als voorbeeld
  Op 14 oktober 2021 (11:32) kwam Vincent Brunings onaangekondigd voor mij zitten om een gesprek te
  hebben. Dit terwijl er niets was ingepland, en ik het op dat moment zeer druk had.
  Ondanks dat ik alleen mijzelf als voorbeeld kan gebruiken (mede omdat ik te laat begonnen was met dit
  hoofdstuk), moet u zich ervan bewust zijn dat dit bij veel meer studenten gebeurt. Iets waar u zelf achter
  komt als u kiest voor deze opleiding.

  View Slide

 190. Hoofdstuk: de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 189 van 440
  Versneld leertraject
  Ook het versneld leertraject binnen deze opleiding (Software Developer, gevestigd binnen het Scalda college
  te Terneuzen) is iets waar mensen over ingelicht moeten worden. Dit omdat ook hier mensen een compleet
  ander beeld bij hebben dan de realiteit is.
  Bij het versneld leertraject denkt u wellicht aan het eerder afronden van de opleiding dan de 4 jaar die
  ervoor wordt uitgetrokken.
  Het bewijsstuk is te vinden op de volgende pagina.
  Het vervolg van dit hoofdstuk komt daarna.

  View Slide

 191. Hoofdstuk: versneld leertraject
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 190 van 440
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2023, 17 maart). Opleidingsduur Software developer [Screenshot].

  View Slide

 192. Hoofdstuk: versneld leertraject
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 191 van 440
  Als voormalig student die zelf in het versneld leertraject heeft gezeten, kan ik u daarop het volgende
  meegeven: het versneld leertraject is een zoethoudertje.
  Het versneld leertraject houdt alleen in dat je direct aan projecten van Innovision Solutions gaat werken. De
  fictieve projecten die eerstejaars maken zul je in je vrije tijd moeten doen (wat per definitie niet erg is).
  Het versneld leertraject houdt niet in dat Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings (en wellicht andere
  collega’s) extra tijd aan je besteden. Je kunt hier denken aan extra lessen zodat je sneller door je leertraject
  heen gaat.
  Tijdens het versneld leertraject hoeft u als student zijnde ook niet te rekenen op extra ondersteuning.
  Correctie, geen enkele ondersteuning (dit zal ook later in het verslag duidelijker worden). Als student zijnde
  word je verder aan je lot overgelaten.
  Er wordt geen uitleg gegeven over:
  1. Hoe je werkt aan projecten binnen Innovision Solutions (dit is iets dat je ‘on the fly’ moet
  uitvogelen).
  2. Hoe werkprocessen worden nagekeken.
  Terzijde: zelfs studenten die nooit in het versneld leertraject hebben gezeten zijn hier niet van op de
  hoogte. Dit doordat deze opleiding geen (duidelijke) richtlijnen hanteert, en Gerhard Hoogendoorn en
  Vincent Brunings handelen op subjectieve basis.
  Als voormalig student kan ik u is het volgende meegeven.
  Laat u ook hier niet misleiden wanneer u hoort van het versneld leertraject.
  Terzijde: het versneld leertraject dat ik volgde is uiteindelijk door het incompetente coaching schap van Gerhard
  Hoogendoorn letterlijk naar de knoppen geholpen.
  U kunt situatie 2 in hoofdstuk leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn) raadplegen voor meer
  informatie.

  View Slide

 193. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 192 van 440
  Innovision Solutions
  Eén van de onderdelen waar deze opleiding uit bestaat is het studentenbedrijf Innovision Solutions. Een
  studentenbedrijf waar alle studenten uiteindelijk projecten voor zullen realiseren, en waar u als potentieel
  klant goedkoop een product kunt laten realiseren.
  Ondanks dat dit heel mooi klinkt, wil ik u toch waarschuwen voor dit studentenbedrijf. Dit omdat het u op
  de lange termijn veel ellende kan schelen. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan het veel te lang moeten
  wachten tot een product gerealiseerd is, of de onnodige hogere kosten die het met zich mee brengt.
  Dit door de ondermaatse (technische) kennis van vele studenten, wat als gevolg heeft dat u dit (nogmaals)
  onnodig geld, tijd en energie gaat kosten.
  Hierbij moet direct worden vermeld dat ik mijzelf er zeer bewust van ben dat dit een studentenbedrijf is, en
  dat studenten dus nog (technische) kennis moeten ontwikkelen (vandaar studentenbedrijf).
  Echter kan ik u direct meegeven dat studenten zelfs op het examen niet in staat zijn om een goed product
  neer te kunnen zetten (wat aantoont dat studenten weinig technische kennis leren binnen deze opleiding).
  U kunt hoofdstukken wat de opleiding u niet leert, inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren,
  werkmethode opleiding en onbekwame examenkandidaten, raadplegen voor meer informatie.
  Daarnaast is deze opleiding (het studentenbedrijf) ook niet transparant, en dit omdat u dingen niet of niet
  duidelijk worden verteld. Een voorbeeld hiervan is hoe er binnen Innovision Solutions wordt gewerkt.
  Omdat deze opleiding (en dus ook dit studentenbedrijf) geen enkele transparantie biedt, zal ik u vertellen
  waar u bij dit studentenbedrijf goed op moet letten.
  Dit zijn punten die u serieus moet overwegen voordat u de keus maakt om met dit studentenbedrijf zaken
  te doen.
  Op voorhand wil ik u het volgende meegeven.
  Maak niet de fout door met Innovision Solutions zaken te doen alleen maar omdat het goedkoop is.

  View Slide

 194. Hoofdstuk: Innovision Solutions
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 193 van 440
  Aandachtspunten
  Aandachtspunt 1
  Eén van de punten die u bijvoorbeeld niet (duidelijk) wordt verteld, is dat er een zeer procesmatige
  opleiding schuilgaat achter dit studentenbedrijf. Er wordt door studenten veel (maar dan ook veel)
  documentatie geschreven wat voortdurend bijgehouden moet worden.
  Zoals eerder is vermeld in dit verslag, heeft dit als gevolg dat de (technische) kennis van vele studenten
  ondermaats is, wat voor u als gevolg heeft dat u lang kunt wachten op een product, wel moet blijven
  doorbetalen, en u uiteindelijk een product van lage kwaliteit terugkrijgt.
  Als u een applicatie op maat laat realiseren door dit studentenbedrijf, dan moet u ook rekening houden met
  een applicatie waarvan de kans aanwezig is dat deze slecht beveiligd is.
  Doordat studenten veel van hun tijd en energie kwijt zijn aan het schrijven en bijhouden van documentatie,
  krijgen veel studenten niet de tijd om deze (technische) kennis op te doen. Wat dus ten koste gaat uw
  product.
  Als u meer informatie wilt over de technische kennis die studenten mislopen en documenten die zij moeten
  maken, dan kunt u de volgende hoofdstukken raadplegen voor meer informatie:
  1. Wat de opleiding u niet leert
  2. Inkijkje werkprocessen en beoordelingsformulieren
  3. Werkmethode opleiding
  4. Verhouding documentatie en opdoen technische kennis
  5. Programmeren
  Als u het niet erg vindt om maandenlang te wachten op een simpel, kwalitatief loos product en honderden
  euro’s (wellicht onnodig) te betalen, dan mag u van mij gerust naar Innovision Solutions gaan.

  View Slide

 195. Hoofdstuk: aandachtspunten (Innovision Solutions)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 194 van 440
  Aandachtspunt 2
  Eén van de punten waar u ook op moet letten, is dat er door een docent/coach het volgende is vermeld.
  Op 7 december 2020 deed Gerhard Hoogendoorn in een projectgesprek van Fit2Work de volgende
  uitspraak:
  “Het procesmatig werken binnen deze opleiding is belangrijker dan het product van
  de klant. Klanten hebben het maar te accepteren wanneer zij besluiten om naar
  Innovision Solutions te komen.”
  - Gerhard Hoogendoorn
  Een getuige hiervan is Tycho E.
  Wees uzelf ervan bewust dat Gerhard Hoogendoorn hier toegeeft dat het product van de klant (uw product)
  er in zekere zin niet toe doet.
  U (als potentieel klant van Innovision Solutions) bent bij deze direct gewaarschuwd voor dit
  studentenbedrijf. U hoeft geen kwalitatief goed (eind/tussen) product te verwachten wanneer u voor dit
  studentenbedrijf kiest.
  Wat u wel kunt verwachten zijn een berg documenten die veel beloven, maar weinig tot niets waarmaken.
  Binnen deze opleiding draait het meer om het ‘cashen’ dan het opleveren van een kwalitatief goed
  (eind/tussen) product.
  Terzijde: dit zal vanuit de opleiding keihard worden ontkend, want dit is nu eenmaal hoe ze binnen deze opleiding
  te werk gaan.

  View Slide

 196. Hoofdstuk: aandachtspunten (Innovision Solutions)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 195 van 440
  Aandachtspunt 3
  Een ander punt waar u ook rekening mee moet houden, is dat ook examenkandidaten niet in staat zijn om
  een kwalitatief goed (eind/tussen) product neer te zetten.
  De voornaamste oorzaak hiervan is het procesmatig werken binnen deze opleiding.
  U kunt de volgende hoofdstukken raadplegen voor meer informatie:
  1. Werkmethode opleiding
  2. Verhouding documentatie en opdoen technische kennis
  3. Programmeren
  Om het kort samen te vatten.
  Door de hoeveelheid tijd en werk die deze opleiding aan het werkproces besteed, worden studenten enorm
  beperkt in hun leren.
  Zo hebben studenten niet de tijd om zich goed te verdiepen in de technische kant van ICT, terwijl studenten
  wel in staat zouden moeten zijn om een goed technisch (eind/tussen) product te realiseren.
  Daarnaast kunt u hoofdstuk onbekwame examenkandidaten raadplegen voor meer informatie. Hier kunt u
  2 examenprojecten vinden die ikzelf heb kunnen verbeteren, en opnieuw heb kunnen maken.
  Daarnaast kunt u in dit hoofdstuk ook 2 andere situaties vinden waarin ik 2 andere examenprojecten
  beschrijf.
  Mocht u toch besluiten om zaken te doen met Innovision Solutions, dan hoeft u ook van (de meeste)
  examenkandidaten niet veel te verwachten.

  View Slide

 197. Hoofdstuk: aandachtspunten (Innovision Solutions)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 196 van 440
  Aandachtspunt 4
  Een ander punt waar u rekening mee moet houden, is de slechte communicatie naar u als klant toe.
  Alhoewel ik ervan overtuigd ben dat dit niet bij elke klant zo is, moet u wel worden ingelicht over een
  situatie die zich voordeed op een examen. Dit kan u namelijk ook overkomen.
  Voor dit punt kunt u hoofdstuk onjuist tot niet informeren klanten raadplegen.
  Aandachtspunt 5
  Gedurende dat ik studeerde aan deze opleiding, gaven meerdere studenten meermaals aan dat oud
  klanten van Innovision Solutions achteraf naar professionelere bedrijven waren gegaan. Dit omdat zij niet
  tevreden waren met hun product.
  Daarnaast gaven studenten aan dat zij klanten hadden die uiteindelijk hun project bij Innovision Solutions
  hadden stopgezet.
  Als voorbeeld.
  Tycho E. gaf op 22 september 2021 aan dat zijn 2e klant ook weer weg was gegaan. Dit omdat deze klant te
  lang zou hebben moeten wachten op een reactie van dit studentenbedrijf. Hoe lang deze klant heeft
  moeten wachten kan ik u niet vertellen. Dit omdat hier geen enkele transparantie over is naar studenten.
  Nog sterker zelfs, deze studenten gaven ook aan dat er klanten waren die hun geld terug hadden geëist
  (wat overigens zeer te begrijpen is als u ziet wat voor product u mee naar huis krijgt).
  Voornamelijk dit laatste moet voor u een red flag zijn.

  View Slide

 198. Hoofdstuk: aandachtspunten (Innovision Solutions)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 197 van 440
  Aandachtspunt 6
  Een ander punt waar u ook rekening mee moet houden, is dat er klanten zouden zijn geweest waarvan hun
  website (maanden) niet functioneel was. Dit terwijl Innovision Solutions (de opleiding) hier wel van op de
  hoogte zou zijn geweest maar hier niets mee deed.
  Een voorbeeld die op mijzelf van toepassing is: toen ik aan project vandammecs.nl werkte, kreeg ik te horen
  dat zij 4 maanden lang te maken hadden met een onbruikbare website, en zoals eerder vermeld, hier niets
  mee werd gedaan.
  Waar u dus rekening mee moet houden, is dat u wellicht lang moet wachten totdat een probleem wordt
  opgelost.
  Een ander voorbeeld van een situatie die zich had voorgedaan is het volgende.
  Op 21 april 2021 (13:28) gaf [anoniem persoon 9] aan dat een klant al meer dan 3 weken wachtte op een
  oplossing. Het probleem bedroeg afbeeldingen die niet responsief waren.
  Dit is een simpel voorbeeld, maar de oplossing was hooguit een paar minuten werk.
  Aandachtspunt 7
  Een ander punt waar u ook rekening mee moet houden (wat eerder al werd aangeven), is dat u wellicht lang
  kunt wachten op uw product.
  Zo hadden studenten aangegeven dat er projecten waren die al meer dan 1,5 jaar duurde.
  Dit door de onnodige hoeveelheid documentatie (het procesmatig werken) en ondermaatse (technische)
  kennis van studenten.
  Een ander voorbeeld is dat [anoniem persoon 1] op woensdag 6 oktober 2021 aangaf dat het project “Van
  der sneppe”, al meer dan 6 jaar bezig was (de klant wacht al meer dan 6 jaar op zijn product).
  Vraag uzelf goed af of u dit risico wilt lopen.

  View Slide

 199. Hoofdstuk: Innovision Solutions
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 198 van 440
  Conclusie
  Op basis van mijn ervaringen, waarnemingen en het feit dat ikzelf heb gewerkt voor Innovision Solutions,
  kan ik de volgende conclusies trekken.
  Bij Innovision Solutions:
  1. Worden klanten met veel documentatie opgezadeld.
  2. Worden er slechte (tussen/eind) producten opgeleverd.
  3. Wordt er slecht gecommuniceerd met klanten.
  Let erop dat dit wel afhankelijk is per project en de student waarmee u te maken krijgt.
  4. Krijgen klanten amper tot geen ondersteuning.
  Hier heb ik het over producten die waren opgeleverd en later problemen bij ontstonden (dus
  vragen ondersteuning).
  5. Kunnen klanten lang wachten tot wanneer er gestart wordt met hun project, en lopen zij het risico
  dat zij onnodig lang moeten wachten op een product.
  Bent u bereid om wellicht voor een simpele website maanden te moeten wachten?
  Een simpele website die binnen 2 weken max. makkelijk klaar kan zijn bij een professioneel bedrijf
  (dus niet dit studentenbedrijf)?
  Als voormalig student van deze opleiding die zelf (jammer genoeg) projecten heeft moeten realiseren voor
  Innovision Solutions, kan ik alleen maar het volgende zeggen.
  Innovision Solutions is niets minder dan een schijnvertoning.
  Een rommelig studentenbedrijf waar een ongestructureerde, niet leerzame opleiding achter schuil gaat, en
  waar ook nog eens sprake is van de aanwezigheid van onbekwame en onbevoegde docenten/coaches.
  U kunt hoofdstuk onbevoegde docenten en hoe Scalda mensen aanneemt raadplegen voor meer
  informatie.
  Als u als potentieel toekomstige klant overweegt om naar dit studentenbedrijf te gaan, dan hoop ik dat u
  zich bewust bent van de keuze die u maakt.
  De gevolgen van uw keus kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 200. Hoofdstuk: conclusie (Innovision Solutions)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 199 van 440
  Deze keus kan voor u de volgende gevolgen hebben:
  1. De kans is groot dat u met een slecht product wordt opgezadeld.
  Een slecht product dat visueel onaantrekkelijk is, ouderwets is en het minimale bevat.
  2. U gaat uiteindelijk alsnog naar een professioneel bedrijf, wat als gevolg heeft dat u nog meer tijd en
  geld kwijt bent aan uw product.
  3. Dat u (zeer) veel documentatie zal ontvangen.
  4. Dat u wellicht lang moet wachten op ondersteuning wanneer u die nodig heeft.
  5. Dat u veel te veel gaat betalen voor het uiteindelijke product dat u krijgt.
  6. Dat het project onnodig lang duurt.
  Dit door de gebrekkige technische kennis van de studenten binnen deze opleiding.
  Mijn advies: investeer meer geld in uw product, en ga naar een professioneel bedrijf dat hierin
  gespecialiseerd is. U krijgt in ruil daarvoor een kwalitatief goed product waar met aandacht aan is gewerkt,
  en de tijd voor is genomen.
  Maak niet dezelfde fout die andere voormalige IVS klanten zijn begaan.
  U bent bij deze gewaarschuwd.

  View Slide

 201. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 200 van 440
  Docenten en coaches
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op de onbevoegde docenten/coaches die rondlopen binnen deze
  opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Binnen dit hoofdstuk zal niet alleen worden gesproken over de onprofessionele werkhouding die zij
  hanteren, maar ook de (walgelijke) manier waarop zij met hun studenten om gaan.
  Wees uzelf er zeer van bewust dat als u kiest voor deze opleiding, ook u met deze personen in aanraking
  gaat komen. Ook u zal veel frustratie gaan ervaren door:
  1. De manier waarop deze personen deze opleiding runnen.
  2. De onprofessionele/kinderachtige werkhouding van deze personen.
  Op voorhand wil ik u het volgende meegeven.
  Nog nooit ben ik in mijn leven personen tegengekomen die zo’n ontzettende grootte plaat voor hun hoofd
  hebben.
  De onbevoegde docenten/coaches waar over zal worden gesproken (zelfde verhaal met de begeleider en
  teamleider ICT), beschikken over:
  1. geen enkele zelfreflectie, en;
  2. nemen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor hun (wan)gedrag.
  Deze onbevoegde docenten/coaches oefenen hun vak doceren overduidelijk niet uit om passie. Zij
  oefenen hun vak uit wegens het geld dat zij ervoor krijgen, of omdat zij nergens anders terecht
  kunnen binnen deze samenleving. Dit is overduidelijk te zien aan het feit dat zij zich totaal niet
  bewust ervan zijn hoe het onderwijs in elkaar zit.
  Als zij dit wel hadden geweten, zouden zij niet op deze manier een opleiding runnen, en studenten
  een stuk serieuzer nemen.

  View Slide

 202. Hoofdstuk: docenten en coaches
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 201 van 440
  Tegen Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings wil ik het volgende meegeven.
  Doceren houdt niet in:
  1. Dat je studenten zelf alles uit laat zoeken en alles wegsteekt onder het motto ‘we kauwen niet alles
  voor’.
  Terzijde: deze laatste uitspraak is typisch een uitspraak die gemaakt wordt door een onbekwame en
  onbevoegde docent/coach die niet weet wat doceren inhoudt (Vincent Brunings, hier kijk ik even naar
  jou).
  2. Het voortdurend je zin lopen door te drammen bij studenten.
  Dit heeft niets te maken met doceren, dit is gewoon de baas spelen over je studenten.
  Terzijde: dit is machtsmisbruik in zijn volle glorie waar op een fatsoenlijke opleiding waar bekwame en
  bevoegde docenten/coaches rondlopen, geen enkele sprake van is.
  Ik wil u er nadrukkelijk voor waarschuwen dat deze onbevoegde docenten/coaches een compleet spoor van
  ellende achter zich laten.

  View Slide

 203. Hoofdstuk: docenten en coaches
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 202 van 440
  Gerhard Hoogendoorn
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijk ingaan op het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn.
  Voordat ik hiermee begin moet het volgende worden vermeld.
  Als u voor deze opleiding kiest (of een andere opleiding waar Gerhard Hoogendoorn
  werkzaam is), wees u er dan van bewust dat u jarenlang, vrijwel elke dag (direct of
  indirect) te maken zal hebben met Gerhard Hoogendoorn, en ook u tegen dezelfde
  problemen aanloopt die behandeld worden in dit hoofdstuk.
  Op basis van al mijn ervaringen en problemen die zich voordeden tijdens mijn studie aan deze opleiding
  (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen), kan ik u het volgende zeggen.
  Gerhard Hoogendoorn is het beste te beschrijven als een docent/coach die:
  1. Heel onsympathiek is.
  2. Zeer arrogante en narcistisch is.
  3. Iemand die geen affiniteit heeft met zijn studenten.
  4. Geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden.
  5. Iemand die totaal niet openstaat voor kritiek.
  6. Zich schuldig maakt aan machtsmisbruik.
  7. Overal zijn zin in doordramt.
  8. Niet in staat is om fatsoenlijke ondersteuning te bieden aan studenten.
  9. Studenten overal van beschuldigd.
  10. Geen reflecterend vermogen heeft.
  11. Een ontzettende grote plaat voor zijn kop heeft.
  12. Iemand die veel waarde hecht aan titels zonder over deze kwaliteiten te beschikken.
  13. Onintelligent is op empathisch gebied.
  14. Denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft.
  Deze punten zullen duidelijker worden in de rest van dit hoofdstuk.
  De inhoudsopgave en het vervolg is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 204. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 203 van 440
  Inhoudsopgave hoofdstuk
  1. Toelichting bewijsmateriaal
  2. Niet luisteren/serieus nemen studenten
  3. Onbekwaam op communicatief gebied
  4. Achterhouden informatie
  5. Werkweigering
  6. Arrogante houding
  7. Uitlachen studenten om hun fouten
  8. Nalatigheid
  9. Vluchtgedrag
  10. Onprofessionele en kinderachtige uitspraken
  11. Verspreiden leugens en roddelen
  12. Nalatigheid in bieden ondersteuning
  13. Leertrajecten kapotmaken
  14. Geen lesbevoegdheid
  15. Conclusie
  Op basis van mijn waarnemingen, kan ik u ook vertellen dat Gerhard Hoogendoorn geenszins over de
  volgende competenties beschikt:
  ● Integer (eerlijk en betrouwbaar)
  ● Luisteren
  ● Samenwerkend
  ● Coachen/doceren
  ● Inlevingsvermogen
  ● Nemen van verantwoordelijkheid
  Dat Gerhard Hoogendoorn geenszins over deze competenties beschikt, blijkt wel uit het feit dat hij
  (vermoedelijk) geen lesbevoegdheid heeft.
  Met deze reden raad ik u aan om zeker hoofdstuk hoe Scalda mensen aanneemt te raadplegen, want het
  verklaart wellicht hoe Gerhard Hoogendoorn het onderwijs is binnengekomen.
  Verder raad ik u aan om hoofdstuk onbevoegde docenten en geen lesbevoegdheid te raadplegen voor
  meer informatie.

  View Slide

 205. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 204 van 440
  De rest van dit hoofdstuk zal aantonen dat dit ook blijkt.
  De gevolgen van bovenstaande punten kunt u lezen in de volgende hoofdstukken:
  1. Misleidende open dagen en meeloop dagen
  2. Misleidend tevredenheidsniveau studenten
  3. Geen (duidelijke) richtlijnen

  View Slide

 206. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 205 van 440
  Toelichting bewijsmateriaal
  Bij het hoofdstuk van Gerhard Hoogendoorn moet het volgende vermeld worden.
  Het volgende is echter al een keer behandeld in de inleiding, maar wordt nogmaals herhaald. Dit omdat
  hetgeen in de inleiding stond voornamelijk betrekking heeft op het hoofdstuk van Gerhard Hoogendoorn.
  Dit omdat ik zeer weinig contact verder had met Gerhard Hoogendoorn in mijn laatste leerjaar. Dit nadat ik
  op Scalda aangaf met Gerhard Hoogendoorn niet meer verder te gaan, en het verslag over de misstanden
  binnen deze opleiding pas dan ging maken.
  Het gevolg is dat het hoofdstuk van Gerhard Hoogendoorn minder bewijs bevat als andere hoofdstukken.
  Toch moet u zich er zeer van bewust zijn dat veel van de misstanden binnen deze opleiding, wordt
  veroorzaakt door het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn (Vincent Brunings is overigens net zo schuldig).
  De herhaling
  In bepaalde situaties is er geen concreet bewijs, en dit om één van de volgende redenen:
  1. Het idee om dit verslag te schrijven was op dat moment niet aanwezig
  2. Het bewijs kon moeilijk verkregen worden omdat dit op de meest willekeurige momenten
  voorkwam, en zo weer voorbij was (denk hierbij aan uitspraken)
  3. Bepaalde namen van studenten zijn geanonimiseerd, omdat dit consequenties kan hebben voor
  deze personen
  Door de coronapandemie heb ik veel thuis moeten werken. Dit heeft als gevolg gehad dat ik minder
  bewijsmateriaal heb kunnen verzamelen. Het bewijsmateriaal dat u te zien krijgt is het topje van de
  ijsberg. Er is veel en veel meer wat ik alleen niet heb kunnen waarnemen. Een andere reden is omdat er
  veel studenten zijn die ook niet mee durfden te werken aan dit verslag, en dit heeft alles te maken met
  de angstcultuur binnen deze opleiding. Deze studenten waren bang dat door hun bijdrage aan dit verslag
  dit nadelige consequenties voor deze personen gaat hebben.
  Dit alles heeft als gevolg dat ik minder bewijs heb weten te verzamelen dan ik op voorhand had gehoopt.
  Wel hoop ik dat u zich beseft dat ik dit verslag niet zomaar heb gemaakt.

  View Slide

 207. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 206 van 440
  Niet luisteren/serieus nemen studenten
  Een belangrijke eigenschap die een docent/coach hoort te hebben, is dat je kunt luisteren naar je
  studenten. Overigens niet alleen luisteren, maar dat je studenten ook serieus neemt. Laat dat nu net een
  competentie zijn waar Gerhard Hoogendoorn niet over beschikt.
  Gedurende mijn studie is het erg vaak (zeg gerust elke dag) opgevallen dat Gerhard Hoogendoorn geen
  moeite steekt in het luisteren naar wat studenten te vertellen hebben.
  In plaats daarvan kiest Gerhard Hoogendoorn er keer op keer voor studenten te onderbreken wanneer het
  niet naar zijn zin is, of wanneer studenten tegen hem ingaan.
  Als Gerhard Hoogendoorn ergens een talent voor heeft, dan is het dit wel.
  Gerhard Hoogendoorn is een ‘docent’/coach’ die dusdanig lang studenten blijft onderbreken en doorzeuren,
  totdat studenten besluiten om hem het laatste woord te geven.
  Dit omdat studenten beginnen te realiseren dat er met Gerhard Hoogendoorn op geen enkele wijze een
  volwassen/fatsoenlijk gesprek te houden is.
  Door middel van situaties die zich voordeden zal ik bovenstaande onderbouwen.

  View Slide

 208. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 207 van 440
  Situatie 1
  In 2020 had ik voor een aantal maanden het keuzedeel ‘HBO Doorstroming’ gevolgd. Dit aan de HZ
  University of Applied Sciences in Middelburg.
  Een aantal keren is het voorgevallen dat mijn vader mij naar Middelburg bracht. Dit omdat mijn OV-
  chipkaart op dat moment was aangevraagd, maar het langer duurde voordat ik deze binnen had.
  Nadat mijn vader mij een aantal keren had weggebracht, had ik een aanvraag ingediend bij Gerhard
  Hoogendoorn voor een reiskostenformulier. Dit om de kosten vergoed te krijgen.
  Echter is het meerdere malen voorgekomen dat Gerhard Hoogendoorn niets van zich liet horen. Wanneer
  Gerhard Hoogendoorn wel iets van zich liet horen, stuurde hij het reiskostenformulier niet door.
  Het doorsturen van een reiskostenformulier is een bezigheid die in totaal amper 5 minuten kost.
  Mail sturen financiële afdeling voor aanvraag, bij ontvangst doorsturen naar desbetreffende persoon (Bij wijze van
  spreken. Wat ik hiermee probeer te zeggen is dat Gerhard Hoogendoorn het zich ontzettend moeilijk heeft zitten
  maken.).
  Op woensdag 5 februari 2020, gaf Gerhard Hoogendoorn na een aantal e-mails aan dat hij ‘binnenkort’ het
  reiskostenformulier zal doorsturen. Vervolgens bleef het stil, en op 11 februari had ik opnieuw een e-mail
  gestuurd.
  Opnieuw bleef het stil, waarna mijn vader op 17 februari 13:18 (onthoud deze datum en tijd) besloten had
  om zelf een e-mail te schrijven.
  En op dat moment gebeurde er een wereldwonder.
  Gerhard Hoogendoorn reageerde maar liefst in 28 minuten (!) op mijn vader zijn e-mail.
  Ik als student zijnde had 12 dagen lang (!) moeten wachten.

  View Slide

 209. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 208 van 440
  ➔ Bewijsstuk 1
  Scalda. (2020, 17 februari – 13:18). E-mail van mijn vader [Screenshot].
  Vervolg bewijsstuk is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 210. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 209 van 440
  Scalda. (2020, 17 februari – 13:46). Reactie Gerhard Hoogendoorn [Screenshot].
  Toen mijn vader en ik de e-mail opende, bleek Gerhard Hoogendoorn opnieuw om het reiskostenformulier
  heen te draaien (we kregen het nog steeds niet).
  Nog sterker zelfs, Gerhard Hoogendoorn beschuldigde Sam T. en mij ervan dat wij onze afspraken niet na
  zouden zijn gekomen.
  Het ironische echter is dat er met Sam T. en mij nooit afspraken waren gemaakt (waarom zouden Sam T. en
  ik onze afspraken niet nakomen?).
  Kort gezegd: Gerhard Hoogendoorn verspreid hier een leugen.
  Terzijde: Ook hier is Gerhard Hoogendoorn zeer goed in.
  U kunt hoofdstuk verspreiden leugens en roddelen raadplegen voor meer informatie.
  In deze e-mail gaf Gerhard Hoogendoorn zelf aan dat het reiskostenformulier de 15e van februari binnen
  moest zijn. Als Gerhard Hoogendoorn op tijd dit reiskostenformulier had doorgestuurd, waar hij al van op
  de hoogte was sinds 5 februari, had mijn pa dit reiskostenformulier op tijd gehad.
  Met als gevolg dat mijn vader zijn geld op tijd had ontvangen. Hier had mijn vader uiteraard nog op
  gereageerd met een boze e-mail, want dankzij Gerhard Hoogendoorn zijn ernstige nalatigheid, had mijn pa
  een maand langer moeten wachten op zijn geld.

  View Slide

 211. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 210 van 440
  Op 19 februari hadden wij pas het reiskostenformulier in ontvangst mogen nemen. Dit had als gevolg dat
  mijn vader een maand lang bijna geen geld had om rond te komen.
  In deze laatste e-mail had mijn vader nog gevraagd om een reactie van Gerhard Hoogendoorn. Gerhard
  Hoogendoorn liet echter niets meer van zich horen. Bood geen excuses aan. Niets.
  Hij stuurde alleen het reiskostenformulier.
  Het is overduidelijk dat Gerhard Hoogendoorn zijn studenten minder serieus neemt dan de ouders.
  Wanneer ouders een e-mail sturen, reageert Gerhard Hoogendoorn binnen no-time.
  In totaal duurde het 2 weken om het reiskostenformulier in ontvangst te mogen nemen. Dit terwijl dit
  binnen 2 à 3 dagen opgelost kon worden.
  ➔ Bewijsstuk
  De complete conversatie tussen Gerhard Hoogendoorn, mijn vader als mijzelf, is te vinden op de volgende
  pagina. Hier kunt u de screenshots vinden van de e-mail uitwisseling.

  View Slide

 212. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 211 van 440
  Scalda. (2020, 17 februari). Collectie e-mails reiskostenformulier [Screenshots].

  View Slide

 213. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 212 van 440

  View Slide

 214. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 213 van 440

  View Slide

 215. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 214 van 440

  View Slide

 216. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 215 van 440

  View Slide

 217. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 216 van 440
  Situatie 2
  Op 7 april 2021 10:38 had [anoniem persoon 10] met Gerhard Hoogendoorn een projectgesprek. Een
  projectgesprek dat al meermaals was afgezegd door Gerhard Hoogendoorn.
  Echter, op dit moment bleek ineens dat [anoniem persoon 10] een les ingepland kreeg. Dit terwijl [anoniem
  persoon 10] daar niet van op de hoogte was (opnieuw gebrek aan communicatie). Omdat deze les ineens
  ingepland werd, kreeg [anoniem persoon 10] voor de zoveelste keer geen gesprek met Gerhard
  Hoogendoorn.
  [Anoniem persoon 10] gaf bij Gerhard Hoogendoorn aan dat hij wil dat het gesprek nu gewoon gehouden
  wordt, omdat [anoniem persoon 10] het zat was. Zat dat hij telkens werd weggestuurd door Gerhard
  Hoogendoorn, of het gesprek weer niet doorging.
  De frustraties van [anoniem persoon 10] waren erg zichtbaar, en ook terecht.
  Echter, Gerhard Hoogendoorn trok zich hier niets van aan (zoals gewoonlijk).
  Gerhard Hoogendoorn luisterde totaal niet naar wat [anoniem persoon 10] zei, en bleef zeuren dat
  [anoniem persoon 10] naar de les moest gaan.
  Het projectgesprek van [anoniem persoon 10] ging voor de zoveelste keer, niet door.
  Dit is opnieuw een goed voorbeeld dat Gerhard Hoogendoorn totaal niet naar zijn studenten luistert en
  serieus neemt. Overigens toont dit voorbeeld opnieuw aan dat er een ernstig gebrek aan communicatie is
  binnen deze opleiding.
  Een deugdelijke opleiding met bevoegde en bekwame docenten/coaches lichten studenten op tijd in over
  wijzigingen binnen de planning.
  Een opleiding waar onbevoegde en onbekwame docenten rondlopen die geen enkel idee hebben hoe het
  onderwijs in elkaar zit? Tja, die doen dit niet. In plaats daarvan houden zij geen rekening met de planning
  van studenten. Zij plannen lukraak alles in wanneer het hun (de ‘docenten’/’coaches’) zelf uitkomt.

  View Slide

 218. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 217 van 440
  Situatie 3
  Omdat deze situatie van toepassing is in hoofdstuk nalatigheid in bieden ondersteuning, zal er binnen dit
  hoofdstuk naar dit voorbeeld worden verwezen.
  U kunt deze situatie raadplegen in hoofdstuk situatie 5 In hoofdstuk nalatigheid in bieden ondersteuning.
  Situatie 4
  Omdat deze situatie al is besproken in hoofdstuk angstcultuur, zal er binnen dit hoofdstuk naar dit
  voorbeeld worden verwezen.
  U kunt deze situatie raadplegen in situatie 3 in hoofdstuk angstcultuur.
  Ook deze situatie toont aan dat Gerhard Hoogendoorn totaal niet luistert naar studenten.

  View Slide

 219. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 218 van 440
  Onbekwaam op communicatief gebied
  Eén van de punten waar een docent/coach bekwaam in moet zijn naast het kunnen luisteren en serieus
  nemen van studenten (waar overduidelijk geen sprake van is bij Gerhard Hoogendoorn) is communicatie.
  Ook dit is een punt waar Gerhard Hoogendoorn echter zéér onbekwaam in is.
  Gedurende mijn studie is het erg vaak voorgekomen dat:
  1. Gerhard Hoogendoorn niet reageert op e-mails (zie vorig subhoofdstuk voor meer informatie).
  2. Studenten niet inlicht over een product dat studenten hadden moeten aanschaffen.
  3. Gerhard Hoogendoorn informatie achterhoudt.
  Een ander punt is dat Gerhard Hoogendoorn mij zonder enige vorm van communicatie van een project
  verwijderde.
  Om bovenstaande punten te onderbouwen, zal ik een aantal situaties beschrijven die zich hebben
  voorgedaan.
  Situatie 1
  Op 25 september 2019 had ik Gerhard Hoogendoorn een e-mail gestuurd.
  Dit omdat ik via [email protected] een e-mail ontving over dat ik een product nog niet had afgenomen.
  Dit product zou ik voor 1 oktober 2019 moeten betalen.
  Op MBOwebshop waar het product afgenomen zou moeten worden, stond vermeld dat dit product werd
  toegelicht aan het begin van het schooljaar.
  U raadt het wellicht al: geen enkele student had hier een nadere toelichting op gehad.
  Dat bevreemdt mij zeer, want blijkbaar is Gerhard Hoogendoorn een docent/coach die niet op de hoogte is,
  van de studiematerialen die zijn studenten moeten aanschaffen.
  Terzijde: Met iemand die (vermoedelijk) geen lesbevoegdheid heeft sta ik daar niet van te kijken.

  View Slide

 220. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 219 van 440
  U kunt hoofdstuk Gerhard Hoogendoorn in hoofdstuk onbevoegde docenten raadplegen voor meer
  informatie.
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2019, 25 september). Geen communicatie [Screenshot].
  Nadat ik Gerhard Hoogendoorn een e-mail had gestuurd (zie bovenstaand bewijsstuk), kreeg ik later te
  horen dat meerdere studenten hierover waren begonnen. Gerhard Hoogendoorn had dit vervolgens of
  klassikaal toegelicht, of via de e-mail.
  Terzijde: ik kan u niet vertellen hoe dit uiteindelijk werd toegelicht. Dit omdat ik op dat moment niet bezig was met
  dit verslag, en dus geen notitie hiervan had gemaakt.
  Als studenten echter nooit over dit product waren begonnen, hadden wij (de studenten) hier nooit
  duidelijkheid over gehad.

  View Slide

 221. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 220 van 440
  Situatie 2
  Op 19 november 2019 had ik Gerhard Hoogendoorn een e-mail gestuurd.
  Dit in verband met een vraag die ik stelde over het vak fotografie.
  Omdat ik echter ik 2 weken lang geen antwoord kreeg, besloot ik om 3 december 2019 opnieuw een
  herinnering te sturen.
  Om een lang verhaal kort te houden: tot op de dag van vandaag heb ik nog geen reactie gekregen.
  U hoeft mij niet te vragen hoe dit vak uiteindelijk is beoordeeld, want dit is en blijft een raadsel. Dit omdat ik
  besloten had om hier geen aandacht meer aan te geven.
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2019, 19 november). Geen communicatie [Screenshots].

  View Slide

 222. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 221 van 440
  Situatie 3
  Op 5 januari 2021 had ik Gerhard Hoogendoorn een e-mail gestuurd, met de vraag of hij mijn
  ontwikkelomgeving kon beoordelen. Dit omdat ik dit moest aantonen voor een werkproces.
  Om ook hier een lang verhaal kort te houden: ook hier heb ik tot op de dag van vandaag nog geen reactie
  op gehad.
  Omdat ik opnieuw geen reactie kreeg van Gerhard Hoogendoorn, was ik uiteindelijk naar Vincent Brunings
  gegaan.
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2021, 5 januari). Geen communicatie [Screenshot].

  View Slide

 223. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 222 van 440
  Situatie 4
  Voordat ik begin met situatie 4, moet het volgende vermeld worden.
  Wat ik nu ga zeggen is niet netjes. Echter toont deze situatie goed aan wat voor een onprofessionele
  klootzak Gerhard Hoogendoorn in werkelijkheid is.
  Op 8 maart 2021, ging ik na lang ziek geweest te zijn weer naar de opleiding.
  Geen probleem zou je zeggen, totdat ik rond 9:00 van mijn project lid Tycho E. te horen kreeg dat ik zonder
  enige reden en communicatie van project Fit2Work was gehaald. Deze beslissing werd genomen door
  Gerhard Hoogendoorn.
  Wat mij het meest stoort aan deze walgelijke actie, is dat ik geen enkele inspraak heb gehad in deze
  beslissing. Wat mij zeer bevreemd, omdat dit een project is waar ik aan werkte, en dus recht had op
  inspraak.
  Een professioneel iemand haalt niet een project lid van een project af zonder enige inspraak van dit project
  lid, of zichzelf te kunnen verdedigen.
  Door deze wanpraktijken van Gerhard Hoogendoorn zat ik 4 weken lang project loos. Om dat voor u in
  perspectief te plaatsen, we hebben het hier over 120 uur (6 x 20 = 120).
  6 staat voor het aantal lesuren per dag, en 20 voor het aantal project loze dagen.
  Waar ik mij heel erg aan stoorde en wat een zeer laffe actie is van Gerhard Hoogendoorn, is dat hij mij die
  ochtend zag rondlopen. Wetende dat ik erachter zou komen. Gerhard Hoogendoorn deed echter zijn mond
  niet open, omdat Gerhard Hoogendoorn daar de moed niet voor had.
  Op deze manier ga je niet met mensen om.

  View Slide

 224. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 223 van 440
  Situatie 5
  Op 25 maart 9:16 had [anoniem persoon 10] Gerhard Hoogendoorn een e-mail gestuurd.
  Dit met de vraag of Gerhard Hoogendoorn kon kijken:
  1. Naar de aangepaste versie van de sprintofferte voor zijn project.
  2. Of Gerhard Hoogendoorn al meer wist of [anoniem persoon 2] de tutorial van zijn keuzedeel ging
  afmaken.
  Omdat [anoniem persoon 10] 12 dagen lang geen reactie kreeg van Gerhard Hoogendoorn, stuurde
  [anoniem persoon 10] op 6 april 2021 opnieuw een e-mail.
  Ook op deze e-mail kreeg [anoniem persoon 10] nooit een reactie.
  Terzijde: deze persoon was mede om deze reden gestopt met deze opleiding.
  Dit omdat deze persoon het dermate zat was dat Gerhard Hoogendoorn nooit met hem communiceerde, en
  [anoniem persoon 10] tijdens gesprekken nooit serieus werd genomen (door Gerhard Hoogendoorn).
  De reden waarom ik dit weet, is omdat ik de laatste 3 weken regelmatig met hem praatte in de pauzes waar
  hij zijn ongenoegen uitte.
  ➔ Bewijsstuk 1
  Scalda. (2021, 25 maart). Geen communicatie [Screenshot].
  Bewijsstuk 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 225. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 224 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  Scalda. (2021, 6 april). Geen communicatie [Screenshot].
  Situatie 6
  Allereerst moet er worden vermeld dat deze situatie van toepassing is op een AVO docent.
  Omdat deze situatie al is besproken in hoofdstuk klagende AVO docenten, zal dit voorbeeld hier niet
  opnieuw geplaatst worden.
  U kunt deze situatie raadplegen in situatie 2 in hoofdstuk klagende AVO docenten.
  Ook deze situatie toont aan dat Gerhard Hoogendoorn onbekwaam is op communicatief gebied.
  De afsluiting van dit hoofdstuk is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 226. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 225 van 440
  Afsluiting subhoofdstuk
  Het is zéér lachwekkend dat de volgende uitspraak op de website van Scalda te vinden is.
  Dit op de pagina waar deze opleiding wordt aangeboden:
  "Daarnaast heb je goede communicatieve vaardigheden."
  - Bron: Scalda
  Ik heb mijzelf kapotgelachen toen ik dit las.
  Hoe ontzettend hypocriet is het dat dit wordt verwacht van studenten, terwijl Gerhard Hoogendoorn en
  Vincent Brunings totaal onbekwaam zijn op communicatief gebied.

  View Slide

 227. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 226 van 440
  Op basis van mijn waarnemingen binnen deze opleiding, heb ik sterk het idee dat Gerhard Hoogendoorn en
  Vincent Brunings niet eens weten dat ‘communicatie’ een woord is.
  Voor Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings heb ik daarom 2 cursussen opgezocht:
  1. https://www.linkedin.com/learning/communication-foundations-2
  2. https://www.linkedin.com/learning/paths/develop-your-communication-skills-and-interpersonal-
  influence
  Mijn tip aan Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings:
  Wees volwassen, wees verstandig, en volg deze cursussen. Er zal een compleet nieuwe wereld voor jullie
  opengaan. Wellicht dat je dan ooit nog ergens geschikt voor wordt.

  View Slide

 228. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 227 van 440
  Achterhouden informatie
  Op basis van mijn opgedane ervaringen met Gerhard Hoogendoorn, heeft u kunnen lezen dat
  Gerhard Hoogendoorn iemand is die:
  1. Niet luistert naar zijn studenten.
  2. Studenten niet serieus neemt.
  3. Zéér onbekwaam is op communicatief gebied.
  Wanneer u denkt dat het niet erger kan, dan zit u fout.
  Naast alle bovenstaande punten is het voor Gerhard Hoogendoorn ook de normaalste zaak van de wereld
  om:
  1. Studenten de helft van de informatie te verstrekken.
  Dit vaak ook bewust, omdat dit nu éénmaal hun werkwijze is binnen deze opleiding.
  2. Studenten niet op tijd te informeren over gewijzigde zaken met alle gevolgen van dien.
  U kunt de volgende 2 situaties raadplegen voor meer informatie hierover:
  1. Situatie 3 in hoofdstuk angstcultuur.
  2. Situatie 2 in hoofdstuk niet luisteren/serieus nemen studenten.
  Tijdens een gesprek waar mijn vader bij aanwezig was, werd dit opnieuw direct duidelijk.
  Met deze reden is het direct een goed voorbeeld.
  Verder zullen er andere situaties te vinden zijn die bovenstaande onderbouwen.

  View Slide

 229. Hoofdstuk: achterhouden informatie (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 228 van 440
  Situatie 1
  Eind 2019 waren mijn vader en ik naar Scalda toegekomen.
  Dit om te praten over het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn over die afgelopen weken.
  U kunt hoofdstuk nalatigheid raadplegen voor meer informatie.
  Tijdens dit gesprek wilde mijn vader van Gerhard Hoogendoorn weten wat ik nog moest doen voor de
  opleiding. Dit om mijn examen uiteindelijk te kunnen doen.
  Mijn vader heeft tijdens dit gesprek 4 keer de volgende vraag gesteld:
  “Wat moet er nu concreet nog gedaan worden?”
  - Mijn vader
  Deze vraag had mijn vader 4 keer herhaald, omdat Gerhard Hoogendoorn onduidelijke en incomplete
  antwoorden gaf.
  Een voorbeeld hiervan:
  “Hij moet nog voor bepaalde vakken wat aantonen”.
  - Gerhard Hoogendoorn
  Terzijde: bij dit antwoord kregen mijn vader en ik sterk het vermoeden dat Gerhard Hoogendoorn aan alzheimer
  leed. Dit omdat hij dit antwoord bleef herhalen, en het er serieus op leek dat Gerhard Hoogendoorn zich niet eens
  bewust was van zijn eigen antwoord.
  Nadat mijn vader voor de 5e keer opnieuw aandrong om hier een concreet antwoord op te geven, kwamen
  de antwoorden als ‘’Geheel aantonen level 2 en 3, waaronder keuzedeel HBO”.
  Als een docent/coach op deze simpele vragen al geen fatsoenlijk antwoord kan geven, dan snap ik oprecht
  niet hoe Scalda het in hun hoofd haalt om mensen als Gerhard Hoogendoorn aan te nemen. Dit voor een
  functie als docent/coach.
  Concreet en duidelijk zijn is zeer belangrijk voor een docent/coach zijnde. Blijkbaar denkt Gerhard
  Hoogendoorn daar anders over (wat overigens geen verrassing is).
  Ter informatie: situatie 2 en 3 waren eerder al behandeld.
  Echter worden deze situaties opgenomen in dit hoofdstuk, omdat dit ook het achterhouden van informatie
  betreft.

  View Slide

 230. Hoofdstuk: achterhouden informatie (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 229 van 440
  Situatie 2
  Situatie 2 kunt u vinden in situatie 1 in hoofdstuk onbekwaam op communicatief gebied.
  Situatie 3
  Situatie 3 kunt u vinden in situatie 4 hoofdstuk onbekwaam op communicatief gebied.
  Situatie 4
  Op het moment dat ik op het project Fit2Work zat, had ik Gerhard Hoogendoorn een keer een vraag
  gesteld.
  Deze vraag ging over een beoordeling van mijn ontwikkelomgeving, omdat ik niet wist hoe mijn
  ontwikkelomgeving beoordeeld moest worden. Dit stond namelijk niet op het werkprocessen blad, wat
  overigens opnieuw een goed voorbeeld is van onduidelijke richtlijnen (zie afbeelding hieronder).
  Gerhard Hoogendoorn wilde mij hier geen antwoord op geven, omdat hij aangaf dat ik het ‘zelf maar uit
  moest zoeken’.
  Nadat ik contact had opgenomen met mede studenten, en zij ook niet wisten hoe een ontwikkelomgeving
  beoordeeld moest worden, stelde ik 3 weken later de vraag opnieuw.
  Drie weken later, omdat mijn team en ik 2 weken lang geen gesprek met Gerhard Hoogendoorn hadden (er
  was geen enkele begeleiding). Waarom is tot op de dag van vandaag onduidelijk, maar blijkbaar lagen
  Gerhard Hoogendoorn zijn prioriteiten ergens anders. In ieder geval niet bij het ondersteunen van zijn
  studenten.
  Even later kwam uit het niets Gerhard Hoogendoorn met het antwoord. Dit terwijl hij 3 weken geleden het
  antwoord ook al wist maar bewust niet gaf. Dit omdat ik het zelf maar uit moest zoeken (hoe kan een
  student nu weten hoe iets beoordeeld moet worden als dit nergens staat aangegeven?).
  Een antwoord op mijn vraag heb ik deze keer wel mogen ontvangen, maar wel met het gevolg dat ik deze
  beoordeling deze sprint niet meer kon doen. Het gevolg was dat ik opnieuw vertraging opliep binnen mijn
  leertraject. Opnieuw door een onbekwame docent/coach.

  View Slide

 231. Hoofdstuk: achterhouden informatie (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 230 van 440
  Ondanks dat het hier om één werkproces ging dat ik niet meer kon aantonen, heb ik geconstateerd dat dit
  binnen deze opleiding veel vaker, en in veel grotere mate gebeurt (ook bij andere studenten).
  Wanneer u alle niet (op tijd) nagekeken werkprocessen bijvoorbeeld bij elkaar optelt, dan komt u uiteindelijk
  uit op een flinke studievertraging. Dit is dan regelmatig niet de student zijn schuld, maar die van een
  onbekwame docent/coach (lees: Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings). Dit omdat zij informatie
  bewust achterhouden, studenten geen antwoord willen geven (met geluk pas weken later), en werk
  weigeren goed te keuren wanneer het niet naar hun zin is.
  Heel jammer dit.
  Situatie 5
  Omdat deze situatie besproken wordt in hoofdstuk leertrajecten kapotmaken, zal dit voorbeeld hier niet
  opnieuw geplaatst worden.
  U kunt deze situatie raadplegen in situatie 2 in hoofdstuk leertrajecten kapotmaken.
  Bovenstaande situatie zal u uitleg geven over waarom ikzelf ben gezakt op mijn examen op 10 december
  2022.
  Bovenstaande situatie toont daarnaast opnieuw aan dat Gerhard Hoogendoorn informatie achterhoudt, en
  dat dit ernstige gevolgen kan meebrengen voor de student. In dit geval dat een student dus zakt op zijn
  examen door de nalatigheid van een onbevoegde en onbekwame docent en coach.

  View Slide

 232. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 231 van 440
  Werkweigering
  Eén van de andere vele punten waar Gerhard Hoogendoorn zich schuldig aan maakt als docent/coach
  zijnde, is het weigeren van het uitvoeren van zijn werk.
  Iets wat overigens binnen het bedrijfsleven een zeer zwaar feit is.
  Een voorbeeld hiervan heeft u kunnen lezen in situatie 4 in hoofdstuk achterhouden informatie. In deze
  situatie heeft u kunnen lezen dat Gerhard Hoogendoorn mij weigerde een antwoord te geven op mijn
  vraag.
  Hieronder kunt u een aantal andere situaties vinden, waaruit u kunt opmaken dat Gerhard Hoogendoorn
  het werk van studenten weigert te beoordelen.
  Wees u er zeer van bewust dat als u kiest voor deze opleiding (wat ik ten zeerste afraad), dit ook bij u gaat
  voorkomen (onthoudt: u loopt hier een hoop studievertraging mee op).
  Situatie 1
  Op maandag 1 februari 2021 (11:00 t/m 11:15) hadden wij, het team van Fit2Work, met Gerhard
  Hoogendoorn een projectgesprek.
  Eén van de doelen was het beoordelen van onze leeroffertes.
  Gerhard Hoogendoorn gaf echter direct aan dat hij ons werk (de leeroffertes) weigerde te beoordelen. Dit
  omdat onze leeroffertes niet op Microsoft Teams stonden maar wij deze hadden doorgemaild.
  Dit terwijl Gerhard Hoogendoorn nooit naar ons (het team van Fit2Work) had gecommuniceerd dat dit niet
  de bedoeling was, terwijl wij als team dit wel op voorhand hadden moeten weten.
  Gerhard Hoogendoorn had voor deze ene keer makkelijk onze leeroffertes kunnen beoordelen, maar
  weigerde dit te doen. Dit omdat het overduidelijk niet naar meneer zijn zin was, en hij vermoedelijk te lui
  was om deze e-mails van ons op te zoeken (handig hé die zoekfunctie).
  Terzijde: dit is direct een goed voorbeeld van een ernstig gebrek aan communicatie omdat wij dit als team op
  voorhand hadden moeten weten.

  View Slide

 233. Hoofdstuk: werkweigering (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 232 van 440
  Situatie 2 (vervolg situatie 1)
  Op 5 februari 2021 (11:00 t/m 11:30) was het de bedoeling dat het team van Fit2Work de leeroffertes liet
  beoordelen door Gerhard Hoogendoorn.
  Dit omdat het gesprek op maandag 1 februari niet doorging, omdat Gerhard Hoogendoorn op maandag 1
  februari aangaf dat hij onze leeroffertes op Microsoft Teams wilde zien staan.
  Op 5 februari 2021 weigerde Gerhard Hoogendoorn opnieuw onze leeroffertes te beoordelen. Hij liep ons
  (het team van Fit2Work) glashard ervan te beschuldigen dat ons Microsoft Teams kanaal (waar al onze
  leeroffertes staan) zeer ongeorganiseerd was.
  Dit terwijl wij als team het gehele Teams kanaal hadden ingericht naar Gerhard Hoogendoorn zijn wens,
  zoals Gerhard Hoogendoorn zelf aangaf op maandag 1 februari 2021.
  Wanneer u denkt dat het alleen bij het beschuldigen van het team blijft, dan zit u fout.
  Want nog sterker, Gerhard Hoogendoorn keek alleen maar naar het Teams kanaal en deed nergens moeite
  voor.
  Dit terwijl hij makkelijk kon zien waar onze leeroffertes stonden (deze waren duidelijk gelabeld).
  Het gevolg ervan dat Gerhard Hoogendoorn de leeroffertes van het team van Fit2Work niet beoordeelde,
  was dat er dertig minuten lang ontelbaar veel gezeurd werd.
  In dit dertig minuten durende ‘zeurgesprek’ bleef Gerhard Hoogendoorn:
  1. De schuld voortdurend bij ons (de studenten) leggen.
  2. Bleef Gerhard Hoogendoorn elke keer weer aangeven hoe het wel moest.
  Dit is overigens zeer ironisch, want dit hadden wij als team vorige keer ook gedaan, en toen was het
  ook niet goed.
  Gerhard Hoogendoorn zelf bleef zijn handen in onschuld wassen, want hij gaf telkens aan dat hij ‘niet meer
  wist’ wat hij maandag 1 februari had gezegd.
  Dit gesprek had opnieuw bijgedragen aan een grotere vertraging binnen het leertraject van niet alleen
  mijzelf, maar ook van mijn teamleden.
  Het is jammer dat ik op dat moment de audio niet opnam, want dit was één van de gesprekken die goed
  aantoont hoe Gerhard Hoogendoorn studenten behandeld.

  View Slide

 234. Hoofdstuk: werkweigering (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 233 van 440
  Situatie 3
  Op 8 februari 2021 (11:00 t/m 11:15) hadden wij (het team van Fit2Work) een projectgesprek met Gerhard
  Hoogendoorn.
  Het doel was om onze werkprocessen te beoordelen van sprint 4.
  Terzijde: sprint 4 was anderhalve week geleden al afgerond, maar doordat Gerhard Hoogendoorn telkens onze
  werkprocessen weigerde te beoordelen, gebeurde het beoordelen nu pas.
  Echter, en u raadt het wellicht al, ook dit gesprek heeft opnieuw, net zoals het gesprek op 5 februari 2021,
  nergens toe geleid.
  Gerhard Hoogendoorn weigerde opnieuw onze werkprocessen te beoordelen, omdat Gerhard
  Hoogendoorn het beoordelen van deze werkprocessen nu al ‘wat laat vond’.
  Dit terwijl wij als team onze werkprocessen al meerdere weken op tijd aanleverden voor een beoordeling,
  maar Gerhard Hoogendoorn telkens ons werk weigerde te beoordelen. Gerhard Hoogendoorn liep
  voortdurend naar redenen te zoeken om ons werk niet te beoordelen.
  Uiteindelijk besloot ik om Gerhard Hoogendoorn aan te spreken op dit wangedrag. Dit omdat wij (het team
  van Fit2Work) het compleet zat waren dat Gerhard Hoogendoorn voortdurend ons werk weigerde te
  beoordelen.
  Bij dit gesprek gaf ik ook het volgende aan:
  “Het is niet de bedoeling dat wij als team een site bouwen voor een klant, en dat daar vanuit
  de opleiding niets tegenover staat.”
  - Yari Morcus (auteur verslag)
  Op het moment dat ik bovenstaande aangaf, ging Gerhard Hoogendoorn ons (het team van Fit2Work) er
  opnieuw glashard van beschuldigen dat wij maar ‘zelf op tijd met onze documentatie aan moesten komen’.
  Gerhard Hoogendoorn nam ons opnieuw niet serieus en nam geen enkele verantwoordelijk.
  Dit is zeer lachwekkend, want wij (het team Van Fit2Work) deden dit al 12 weken lang, maar Gerhard
  Hoogendoorn liet of niks van zich horen (kwam zijn afspraken niet na), of zocht telkens naar redenen om
  ons werk niet te beoordelen.

  View Slide

 235. Hoofdstuk: werkweigering (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 234 van 440
  Dit gesprek had opnieuw bijgedragen aan een grotere vertraging binnen het leertraject van niet alleen
  mijzelf, maar ook van mijn teamleden.
  Ter afsluiting op situatie 1, 2, en 3, wil ik u het volgende nog meegeven.
  Mijn team en ik hebben in totaal 3 sprints (12 weken) lang, geen enkele ondersteuning gehad van Gerhard
  Hoogendoorn (in andere woorden: 3 sprints lang hebben mijn team en ik studievertraging opgelopen. Dit
  omdat we te maken hadden met een docent/coach die zijn werk weigerde te doen omdat het telkens niet
  naar zijn zin was. Dit terwijl hij zelf schuldig is aan deze feiten.).
  Situatie 4 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 236. Hoofdstuk: werkweigering (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 235 van 440
  Situatie 4
  Op 29 maart 2021 (11:55) had Gerhard Hoogendoorn met [anoniem persoon 5] een projectgesprek.
  Bij dit projectgesprek gaf Gerhard Hoogendoorn aan dat hij de werkprocessen van [anoniem persoon 5]
  niet ging beoordelen.
  De reden? Omdat de werkprocessen van [anoniem persoon 5] niet naar Gerhard Hoogendoorn zijn wens
  waren uitgevoerd.
  [Anoniem persoon 5] gaf bij dit gesprek aan dat hij meerdere keren vroeg om ondersteuning, maar deze
  van Gerhard Hoogendoorn nooit had gekregen.
  Omdat dit het laatste projectgesprek was van die sprint, had [anoniem persoon 5] al zijn werk voor niets
  gedaan.
  Terzijde: dit is exact dezelfde situatie als in situatie 1 en 2 van dit hoofdstuk, want ook hier had [anoniem persoon
  5] veel voor de klant gedaan, maar stond daar vanuit de opleiding niets tegenover.
  Bij dit gesprek gaf [anoniem persoon 5] ook aan dat hij gestrest was, omdat hij nog vrij veel moest doen
  voor zijn aankomende examen (wat niet geheel zijn eigen schuld is, maar ook die van Gerhard
  Hoogendoorn).
  Gerhard Hoogendoorn vond de stress van [anoniem persoon 5] heel vermakelijk, want Gerhard
  Hoogendoorn lachte [anoniem persoon 5] regelrecht in zijn gezicht uit.
  Dat Gerhard Hoogendoorn deze persoon glashard in zijn gezicht uitlachte, toont buitengewoon aan dat
  Gerhard Hoogendoorn geen enkel inlevingsvermogen (empathie) heeft, en aardig in de buurt van een sadist
  komt.
  Wat mij overigens zeer bevreemd, want docenten en coaches horen wel inlevingsvermogen te hebben.
  Op het gedrag van Gerhard Hoogendoorn kan ik maar één ding zeggen, en dat is dat het ronduit walgelijk
  gedrag is.

  View Slide

 237. Hoofdstuk: werkweigering (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 236 van 440
  Situatie 5
  Allereerst moet er worden vermeld dat ik niet meer weet op welke datum deze situatie plaatsvond. Dit
  omdat ik deze datum niet had genoteerd.
  In 2021 had ik een projectgesprek met Gerhard Hoogendoorn.
  Het doel was om de werkprocessen van de vorige sprint te beoordelen.
  Omdat één van de projectleden niet bij dit gesprek kon zijn, was het plan om dit gesprek alleen met
  Gerhard Hoogendoorn te doen (dit vond Gerhard Hoogendoorn prima).
  Ook bij dit gesprek heeft Gerhard Hoogendoorn opnieuw geweigerd mijn werkprocessen te beoordelen.
  De reden? Omdat hij het niet zag zitten om dit alleen met mij te doen. Gerhard Hoogendoorn zag er niet de
  noodzaak van in om dit gesprek door te laten gaan. Dit omdat het andere teamlid niet aanwezig was. Het
  gekke aan dit verhaal is dat hij dit op voorhand al wist, en het toen wel prima vond.
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  De nonchalante en nalatige houding van Gerhard Hoogendoorn is exact de oorzaak waarom veel studenten
  vertraging oplopen binnen hun leertraject (studenten uitgesloten die zelf niets doen). Dit allemaal doordat
  er een koppige draak rondloopt die het niet kan verkroppen wanneer het niet naar zijn zin is, en er als
  gevolg maar met de pet naar gaat gooien.
  Op basis van mijn ervaringen met Gerhard Hoogendoorn, kan ik alleen maar zeggen dat het een vent is die
  totaal geen besef heeft van waar hij mee bezig is, en waar alleen zijn arrogantie en narcisme belangrijker
  zijn dan student(en).
  Het is zeer spijtig dat studenten met dit soort mensen te maken krijgen binnen het onderwijs.

  View Slide

 238. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 237 van 440
  Arrogante houding
  In de inleiding van dit hoofdstuk werd aangegeven dat Gerhard Hoogendoorn een zeer arrogante vent is.
  Ook dit hoofdstuk kent maar 2 concrete situaties omdat ik alle eerdere situaties niet had vastgelegd. Dit
  omdat ik op dat moment nog niet bezig was met dit verslag.
  Ondanks dat het maar 2 voorbeelden zijn, kenmerkt dit zeer goed de persoonlijkheid van Gerhard
  Hoogendoorn. Iets waar u zelf achter zult komen als u een student wordt van deze opleiding.
  Ik kan u wel vertellen waar deze arrogante houding vandaan komt, want uit gesprekken met Gerhard
  Hoogendoorn kun je zien dat hij denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft.
  Situatie 1
  Op het moment dat ik aan het project vandammecs.nl werkte, kwam Gerhard Hoogendoorn naar mij toe
  om te vragen of we samen konden zitten.
  Dit om te bespreken hoe het project verliep (wat overigens een wereldwonder was, want Gerhard
  Hoogendoorn toonde anders nooit interesse in zijn student(en)).
  Terzijde: dit project was voorheen eerst een ticket, maar omdat een examenkandidaat geen goed eindproduct wist
  neer te zetten op het examen, kon ik de rommel van een ander letterlijk opruimen.
  Voor meer informatie kunt u hoofdstuk onbekwame examenkandidaten en examenproject 1 - vandammecs.nl
  raadplegen.
  Ik zal heel eerlijk met u zijn, want ik kan me niet precies herinneren hoe de volgende situatie ontstond.
  Wat ik u wel kan vertellen is het volgende.
  Het gesprek veranderde in Gerhard Hoogendoorn die bijna 2 minuten lang bleef volhouden dat hij mij zo
  goed zou kennen.
  Gerhard Hoogendoorn probeerde mij hier zelfs van te overtuigen (dit klinkt wellicht ongeloofwaardig, maar
  dit is toch écht gebeurd).

  View Slide

 239. Hoofdstuk: arrogante houding (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 238 van 440
  Toelichting bewijs
  Het is jammer dat ik hier geen audiobestand van heb, want ook dit gesprek toont buitengewoon aan hoe
  onprofessioneel en kinderachtig Gerhard Hoogendoorn is.
  Ik zal heel eerlijk met u zijn.
  Dit gesprek is het meest kinderachtigste gesprek dat ik in heel mijn leven heb meegemaakt, en dat met
  iemand met een rol als docent/coach.
  Tegen Gerhard Hoogendoorn wil ik nog 2 dingen zeggen.
  1. Gerhard, als je mij echt zo goed zou kennen, dan had je geweten dat ik bezig was met dit verslag (ik
  gaf jullie genoeg signalen), en hadden jullie mij nooit op deze opleiding laten zitten.
  Door mij op jullie opleiding te hebben laten zitten, hebben jullie je eigen opleiding, of in ieder geval
  jullie eigen reputatie, in zekere zin de strop om gedaan.
  2. Dat jij als docent/coach weet waar een student woont of wat zijn/haar telefoonnummer is, komt
  niet eens in de buurt van hoe goed je deze persoon kent. Voor iemand van het hoger onderwijs zou
  je dat moeten weten. Maar goed, ik begrijp het aan de ene kant wel van je, want het is overduidelijk
  dat je jezelf niet onder controle hebt (hier heb ik het over de arrogante houding en het narcisme
  dat je uitstraalt).
  Situatie 2
  Op 20 januari 2021 (13:00 t/m 13:30) hadden we met het team van Fit2Work een oplevering met de klant.
  Bij deze oplevering toonde wij (het team van Fit2Work) aan dat we acht pagina’s hadden gemaakt voor de
  klant haar website (conform de afspraak die gemaakt is in deze sprint).
  Wij als team, en de klant overigens ook, vonden dat deze sprint zeer goed was verlopen.
  Echter, na afloop van de oplevering (nadat de klant het Microsoft Teams gesprek had verlaten), stelde
  Gerhard Hoogendoorn ons de volgende vraag:
  “Wat hebben jullie nu opgeleverd?”
  - Gerhard Hoogendoorn
  Wij als team gaven nogmaals aan, dat wij acht pagina’s voor de klant hadden gemaakt conform de afspraak.

  View Slide

 240. Hoofdstuk: arrogante houding (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 239 van 440
  Gerhard Hoogendoorn was het overduidelijk hier niet mee eens, want, en geloof het of niet, ging hij
  vervolgens 20 minuten lang doorzeuren over deze vraag. Dit omdat Gerhard Hoogendoorn niet het
  antwoord kreeg dat hij wilde horen, en wij als team ook totaal niet begrepen wat hij nu van ons wilde. Zelfs
  nadat wij hem hier meermaals naar hadden gevraagd (weer opnieuw werkweigering, want hij weigert onze
  vraag te beantwoorden).
  Het is niet alleen overduidelijk dat Gerhard Hoogendoorn zeer zwak is ingesteld op communicatief gebied
  en het luisteren naar mensen, maar ook dat hij slechtziend is.
  Wij (het team van Fit2Work) hadden tijdens de oplevering alle pagina’s grondig doorlopen (met uitleg), en de
  klant kon alles uitstekend volgen. De klant gaf dit zelf aan nadat wij dit aan haar vroegen.
  Voor Gerhard Hoogendoorn was het voor de zoveelste keer, niet naar zijn wens.
  Terzijde: dit is een typisch kenmerk van Gerhard Hoogendoorn.
  Wanneer studenten het namelijk niet (precies) vertellen op de manier zoals Gerhard Hoogendoorn het zou zeggen,
  dan is het in de ogen van Gerhard Hoogendoorn fout. Zelfs wanneer het exact op hetzelfde neerkomt.
  Dit is een zeer storend trekje van Gerhard Hoogendoorn, maar wees u hier wel van bewust wanneer u voor
  deze opleiding kiest (wat ik (nogmaals) ten zeerste afraad).

  View Slide

 241. Hoofdstuk: arrogante houding (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 240 van 440
  Situatie 3
  Een andere situatie die laat zien hoe arrogant Gerhard Hoogendoorn kan zijn is het volgende.
  Allereerst moet er worden vermeld dat ik niet meer weet wanneer deze situatie plaatsvond. Wat ik wel
  weet, is dat dit is gebeurd in een gesprek dat mijn vader en ik met Robert van de Velde en Gerhard
  Hoogendoorn hadden. Het doel van dit gesprek was om te praten over het wangedrag van Gerhard
  Hoogendoorn.
  Wat ik u wel kan vertellen is het volgende.
  Op een bepaald punt in dit gesprek, kwamen we op het punt dat ik bij Gerhard Hoogendoorn aangaf dat
  het systeem dat zij hanteren totaal niet werkt, omdat studenten voortdurend zelf alles moeten uitzoeken,
  en achteraf telkens gezeur krijgen van ‘docenten’/’coaches’ dat het niet goed is. Bij Gerhard Hoogendoorn
  gaf ik aan dat het verstandiger is om studenten direct het juiste aan te leren (door middel van duidelijke
  richtlijnen), en niet achteraf telkens met een hoop punten aan te komen van hoe het wel moet (iets afleren
  is moeilijker dan het juiste direct aan te leren).
  Als antwoord begon Gerhard Hoogendoorn met zijn nonchalante onderuitgezakte houding, mijn vader
  (welke meer dan 18 jaar al rijles geeft) uit te leggen hoe hij rijles moest geven.
  Dit terwijl Gerhard Hoogendoorn wist dat mijn vader rijinstructeur was (dan zou ik al bij mezelf denken:
  ‘hier kan ik beter mijn mond over dichthouden’).
  Gerhard Hoogendoorn dacht hier echter niet over na, en bracht dit zo in de wereld (dit is hoe je dus dom
  kan overkomen bij anderen).
  De afsluiting van dit hoofdstuk is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 242. Hoofdstuk: arrogante houding (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 241 van 440
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Ik heb nog nooit een docent/coach in mijn leven meegemaakt die zo’n arrogante houding heeft naar zijn
  studenten. Een houding die uiteindelijk een docent/coach kweekt die:
  1. Niet luistert naar studenten.
  2. Studenten niet serieus neemt.
  3. Totaal nergens bereid toe is als het niet naar zijn zin is.
  4. Zijn macht misbruikt om overal zijn zin in te krijgen.
  Het is zeer spijtig dat het onderwijs te maken heeft met arrogante mensen als Gerhard Hoogendoorn. Dit
  soort mensen zitten niet in het onderwijs omdat ze een passie voor het onderwijs hebben, maar omdat ze
  lekker minachtend kunnen doen naar de toch al nietszeggende student(jes). Student(jes) die zich jammer
  genoeg niet durven uit te laten over deze houding, met als gevolg dat mensen als Gerhard Hoogendoorn
  hun gif kunnen verspreiden in het onderwijs. Het gevolg? Een giftige leeromgeving waar studenten en zelfs
  bevoegde docenten het niet naar hun zin hebben.
  Terzijde: deze arrogante houding is maar 1 aspect die aan deze giftige leeromgeving bijdraagt.
  Alle andere punten die hieraan bijdragen, kunt u vinden in de andere hoofdstukken in dit verslag.
  Dit laatste heb ik zeer gemerkt in alle gesprekken die ik met andere studenten en bevoegde docenten heb
  gehad.
  U kunt de volgende hoofdstukken raadplegen voor meer informatie:
  1. Misleidend tevredenheidsniveau studenten
  2. Werkelijke tevredenheidsniveau studenten
  3. Hoge studie uitval
  4. Angstcultuur
  5. Klagende AVO docenten

  View Slide

 243. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 242 van 440
  Uitlachen studenten om hun fouten
  In eerdere hoofdstukken heeft u kunnen lezen dat Gerhard Hoogendoorn:
  1. Niet luistert naar studenten.
  2. Studenten totaal niet serieus neemt.
  3. Zeer onbekwaam is op communicatief gebied.
  4. (Bewust) informatie achterhoudt.
  5. Zijn werk weigert uit te voeren.
  6. Een zeer arrogante houding heeft naar zijn studenten toe.
  Een ander punt waar u ook van op de hoogte moet zijn is het volgende.
  Dit omdat ook u dit zult ondervinden wanneer u voor deze opleiding kiest, en u op uw fouten wordt
  gewezen door Gerhard Hoogendoorn.
  Overigens gebeurt dit niet alleen wanneer Gerhard Hoogendoorn studenten op hun fouten wijst, maar ook
  wanneer Gerhard Hoogendoorn zijn zin aan het halen is bij studenten. Dit omdat Gerhard Hoogendoorn
  het ook heel leuk vindt om studenten te zien ‘spartelen’. Dit wanneer zij een discussie met Gerhard
  Hoogendoorn (proberen te) hebben, en Gerhard Hoogendoorn weet dat hij uiteindelijk toch zijn zin weer
  krijgt.
  Wat Gerhard Hoogendoorn namelijk doet wanneer een student fouten maakt, is het uitlachen van de
  student. Dit recht in zijn/haar gezicht.
  Ondanks dat ik hier 2 concrete situaties heb welke u hieronder kunt raadplegen, toont dit wel goed aan dat
  Gerhard Hoogendoorn het leuk vindt om studenten op hun fouten te wijzen
  Situatie 1
  Omdat deze situatie al is besproken in hoofdstuk werkweigering, zal dit voorbeeld hier niet opnieuw
  geplaatst worden.
  U kunt deze situatie raadplegen in situatie 3 in hoofdstuk werkweigering.

  View Slide

 244. Hoofdstuk: uitlachen studenten om hun fouten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 243 van 440
  Situatie 2
  Op 17 mei 2021 (11:19) had [anoniem persoon 5] een projectgesprek met Gerhard Hoogendoorn.
  Ondanks dat ikzelf op een afstandje zat, kon ik horen dat [anoniem persoon 5] een aantal fouten had
  gemaakt in zijn documentatie (werkproces).
  Op hetzelfde moment dat Gerhard Hoogendoorn dit [anoniem persoon 5] liet weten, zag ik vanaf een
  afstandje dat Gerhard Hoogendoorn [anoniem persoon 5], regelrecht in zijn gezicht aan het uitlachen was.
  Blijkbaar vond Gerhard Hoogendoorn het heel vermakelijk dat [anoniem persoon 5] fouten had gemaakt.
  De glimlach op Gerhard Hoogendoorn zijn gezicht was namelijk van mijlenver te zien.
  Aan het gezicht van [anoniem persoon 5] te zien, kon ik duidelijk eruit opmaken dat hij dit overduidelijk niet
  leuk vond. Echter durfde hij hier niks van te zeggen. Dit door de serieuze angstcultuur die heerst binnen
  deze opleiding.
  U kunt hoofdstuk angstcultuur raadplegen voor meer informatie.
  De afsluiting van dit subhoofdstuk is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 245. Hoofdstuk: uitlachen studenten om hun fouten (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 244 van 440
  Conclusie
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Het is ronduit walgelijk dat er een docent/coach binnen deze opleiding rondloopt die studenten om hun
  fouten uit loopt te lachen. Wat ik niet snap is hoe je überhaupt op het idee komt.
  Dit getuigt van geen enkel respect, en toont opnieuw aan dat Gerhard Hoogendoorn geen enkel
  inlevingsvermogen (empathie) heeft.
  Ondanks dat dit hoofdstuk specifiek gaat over Gerhard Hoogendoorn, moet u ervan op de hoogte zijn dat
  Vincent Brunings zich hier ook schuldig aan maakt. Het enigste verschil ertussen is dat Vincent Brunings zijn
  lach nog in probeert te houden. Gerhard Hoogendoorn doet dit echter niet, en laat zijn lach ook echt zien.
  In situatie 1 in hoofdstuk niet luisteren/serieus nemen studenten kunt u een voorbeeld vinden. Deze
  situatie toont aan waarin Vincent Brunings een student (in dit geval mijzelf) in het gezicht uitlacht.

  View Slide

 246. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 245 van 440
  Nalatigheid
  Een ander punt waar Gerhard Hoogendoorn zich schuldig aan maakt is (ernstige) nalatigheid.
  Een punt dat ik dermate belangrijk vind om te benoemen, dat ik besloten heb om hier een apart hoofdstuk
  voor toe te voegen.
  Omdat deze nalatigheid echter al veel is beschreven in vorige en volgende hoofdstukken (in hoofdstuk
  Gerhard Hoogendoorn), raad ik u aan om deze te raadplegen:
  1. Onbekwaam op communicatief gebied
  2. Achterhouden informatie
  3. Werkweigering
  4. Nalatigheid in bieden ondersteuning
  Een situatie die zich bij mijzelf voordeed kunt u vinden in situatie 1 in hoofdstuk niet luisteren/serieus
  nemen studenten.

  View Slide

 247. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 246 van 440
  Vluchtgedrag
  Het is wellicht een aparte titel, maar een betere heb ik niet kunnen vinden.
  Op basis van mijn opgedane ervaringen en observaties binnen deze opleiding, kan ik u vertellen dat
  Gerhard Hoogendoorn vlucht voor problemen. Problemen waar hij zelf de veroorzaker van is. In plaats van
  de problemen zelf op te lossen (het gesprek aan te gaan), laat hij de vuile was opknappen door anderen.
  Gedurende mijn studie ben ik meermaals met Robert van de Velde (‘begeleider’) in aanraking gekomen. Dit
  om te praten over het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn.
  U kunt hoofdstuk Robert van de Velde raadplegen voor meer informatie.
  Wellicht denkt u nu bij uzelf: ‘Waarom praat je hierover met Robert van de Velde?’.
  Nou, dat is precies waar dit hoofdstuk over gaat.
  Dit is namelijk iets waar u opnieuw van op de hoogte moet zijn, want ook u kan dit overkomen als u kiest
  voor deze opleiding (wat ik ten zeerste afraad).
  Gedurende mijn studie is het geen enkele keer voorgekomen dat Gerhard Hoogendoorn zijn
  verantwoordelijkheid nam, of zijn excuses aanbood voor zijn wangedrag.
  In plaats daarvan, ging Gerhard Hoogendoorn de vermoorde onschuld spelen bij zijn vriendjes Robert van
  de Velde en René Mondriaan, en liet hij Robert van de Velde en René Mondriaan het vuile werk opknappen.
  Met het vuile werk wordt bedoeld: het gesprek aangaan met de student om tot een oplossing te komen.
  Verder kan ik hier niks over kwijt, maar wil ik het volgende nog zeggen tegen Gerhard Hoogendoorn.

  View Slide

 248. Hoofdstuk: vluchtgedrag (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 247 van 440
  Gerhard, als je echt een volwassen vent was, dan had je met mij contact opgenomen. Via de telefoon, e-
  mail, of mij persoonlijk, het maakt niks uit. Zolang we maar gezamenlijk tot een oplossing konden komen (of
  in ieder geval een fatsoenlijk gesprek hadden).
  In plaats daarvan, stuurde je voortdurend Robert van de Velde op mij af om de problemen waar jij de
  veroorzaker van was op te lossen. Dit omdat jij zelf geen enkele verantwoordelijkheid durfde te nemen voor
  je onprofessionele houding en wangedrag.
  Begrijp me niet verkeerd, maar ik heb meer respect voor een stukje kauwgom dat onder mijn schoen
  geplakt zit dan voor een onbekwame, onprofessionele, en arrogante baviaan die anderen het vuile werk laat
  opknappen. Dit omdat hij zelf geen verantwoordelijkheid durft te nemen en zich te goed voelt om het
  gesprek aan te gaan.
  Wat u nog mag weten is het volgende.
  Uiteindelijk is er niets veranderd binnen deze opleiding, want ik kon mijzelf aan alles aanpassen, en Gerhard
  Hoogendoorn kwam vanuit Scalda gezien overal mee weg. Dit omdat Gerhard Hoogendoorn later
  voortdurend in bescherming werd genomen door Robert van de Velde en René Mondriaan. Twee domme
  corrupte schapen die de indruk wekken dat ze je klachten serieus nemen, totdat ze merken dat je als
  student zijnde terecht door blijft klagen.
  U kunt de volgende hoofdstukken raadplegen voor meer informatie:
  1. Robert van de Velde
  2. René Mondriaan
  3. Hoe deze opleiding klagende studenten behandeld

  View Slide

 249. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 248 van 440
  Onprofessionele en kinderachtige uitspraken
  Als docent/coach zijnde is het belangrijk dat je goed nadenkt over wat je zegt. Dit omdat er binnen een
  opleiding van een docent/coach een professionele werkhouding wordt verwacht. Niet alleen overigens
  binnen een opleiding, maar overal.
  Dit houdt ook in dat je als docent/coach dingen niet hoort te zeggen.
  Gerhard Hoogendoorn is echter een docent/coach die niet verder nadenkt dan zijn neus lang is, en dit soort
  onprofessionele uitspraken gewoon vermeld.
  Met een aantal voorgedane situaties zal ik dit ook aantonen.
  Wat ik u op voorhand wil meegeven is het volgende.
  De uitspraken die u van Gerhard Hoogendoorn zult lezen, klinken bij u waarschijnlijk erg ongeloofwaardig.
  Toch moet ik u vermelden dat Gerhard Hoogendoorn deze uitspraken écht heeft gemaakt in zijn rol als
  docent/coach zijnde.
  Waar ik u nogmaals aan wil herinneren is dat dit veel vaker voorkomt binnen deze opleiding (‘Software
  Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen), maar ik jammer genoeg door de
  coronapandemie, en door andere studenten die zich hierover niet durfden de uiten, niet alles heb kunnen
  vastleggen in dit verslag.
  Situatie 1 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 250. Hoofdstuk: onprofessionele en kinderachtige uitspraken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 249 van 440
  Situatie 1
  Op 17 maart 2021 (9:20) was er sprake van de volgende situatie.
  Een student (waarvan de naam mij niet bekend is) was hardop aan het praten in het lokaal.
  Gerhard Hoogendoorn stoorde zich hier klaarblijkelijk aan (wat terecht is), maar kwam wel met de volgende
  kinderachtige en onprofessionele opmerking aan:
  “Weet je wat jij moet doen? Je mond houden!”
  - Gerhard Hoogendoorn
  Situatie 2
  Op 24 maart 2021 (12:38) waren 2 studenten elkaar aan het aanraken.
  Op het moment dat Gerhard Hoogendoorn dit zag, kwam Gerhard Hoogendoorn met de volgende
  kinderachtige en onprofessionele schreeuw aan:
  “Niet vingeren!”
  - Gerhard Hoogendoorn
  Voor Gerhard Hoogendoorn heb ik hier de volgende tip:
  Wat u met u vrouw doet moet u zelf weten. U had dit echter ook op een veel volwassenere en
  professionelere manier kunnen afhandelen.
  Omdat ik weet dat communicatie niet uw sterkste punt is (flinke understatement vindt u ook niet?), en u het
  lastig zult vinden om een alternatieve manier te vinden om dit te zeggen, help ik u bij deze op weg (kijk
  Gerhard, dit is nu ondersteuning bieden).
  Tegen deze 2 studenten had u ook kunnen zeggen: “Jongens, niet aan elkaar zitten alsjeblieft.”
  Wat hierbij vermeld moet worden is het volgende:
  De namen van deze studenten zijn mij niet bekend omdat het hier gaat om eerstejaars studenten, en ik
  verder geen contact had met deze studenten. Had ik de namen wel geweten, dan had ik deze niet vermeld.
  Dit omdat zij tot op heden nog op deze opleiding zitten, en ik deze studenten geen problemen wil bezorgen.

  View Slide

 251. Hoofdstuk: onprofessionele en kinderachtige uitspraken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 250 van 440
  Situatie 3
  Op 16 mei 2021 (10:32) stonden [anoniem persoon 10] en [anoniem persoon 2], welke in hetzelfde project
  zaten, te dicht op elkaar.
  Terzijde: studenten moesten anderhalve meter afstand bewaren, i.v.m. de richtlijnen die aanwezig waren door
  corona.
  Gerhard Hoogendoorn nam dit waar, en kwam met de volgende onprofessionele uitspraak:
  “Ondanks dat jullie op het project samen zitten, wilt dat niet zeggen dat jullie ook op elkaars
  schoot mogen zitten!”
  - Gerhard Hoogendoorn
  Ook dit had Gerhard Hoogendoorn op een volwassenere en professionele manier kunnen zeggen: “Jongens,
  houd jullie wel aan de anderhalve meter alsjeblieft.”.
  Situatie 4
  Op 31 mei 2021 (10:38) hadden [anoniem persoon 2] en Gerhard Hoogendoorn een gesprek.
  Waar dit gesprek over ging kan ik u niet zeggen. Dit omdat ik op dat moment zelf druk bezig was, en ik niet
  mijn volledige aandacht focuste op dit gesprek.
  Wat ik u wel kan zeggen is dat het te maken had met de klant van [anoniem persoon 2], en dat er de
  volgende kinderachtige en onprofessionele schreeuw werd gemaakt:
  “Nee, gewoon nee! Je snapt het gewoon niet!”
  - Gerhard Hoogendoorn
  De afsluiting van dit hoofdstuk is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 252. Hoofdstuk: onprofessionele en kinderachtige uitspraken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 251 van 440
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Zoals u in bovenstaande situaties heeft kunnen lezen, maakt Gerhard Hoogendoorn met regelmaat zich
  schuldig aan kinderachtige en onprofessionele opmerkingen tegen studenten.
  Wat ik niet kan begrijpen is dat:
  1. een ‘volwassen’ vent;
  2. die een functie/rol als docent/coach vervult binnen het onderwijs, en;
  3. naar het hoger onderwijs is geweest, het in zijn hoofd durft te halen om dit soort uitspraken te
  maken.
  Dan ben je of ernstig lichtzinnig, of iemand die mentaal niet volwassen is (ik kan u vertellen dat dat in dit
  geval beiden is).
  Het is zeer spijtig dat een vent als Gerhard Hoogendoorn die van het hoger onderwijs komt (en naar verluid
  zelfs met een masteropleiding bezig is), maar zulke onprofessionele en kinderachtige uitspraken durft te
  maken. Dan moet er toch echt iets serieus mis zijn in je hersenpan als je je hier schuldig aan maakt op zo’n
  niveau (en dan nog niet te spreken over ‘volwassen’ leeftijd).
  Heel jammer dit, maar zelf had ik niets beter verwacht.

  View Slide

 253. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 252 van 440
  Verspreiden leugens en roddelen
  Naast alle eerdere onprofessionele gedragingen van Gerhard Hoogendoorn, is het voor Gerhard
  Hoogendoorn ook de normaalste zaak van de wereld om:
  1. Leugens te verspreiden.
  2. Op een slechte manier achter studenten hun rug te roddelen.
  Gedurende mijn resterende tijd aan deze opleiding, is het meerdere keren voorgekomen dat Gerhard
  Hoogendoorn glashard achter studenten (in dit geval voornamelijk mij) hun rug aan het roddelen was. Dit
  op een negatieve manier.
  Terzijde: met resterende tijd bedoel ik de tijd dat ik nog op deze opleiding zat.
  Dit nadat ik meerdere keren had geklaagd over het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn.
  Ook dit zal ik aantonen met behulp van een aantal voorgedane situaties.
  Situatie 1 kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 254. Hoofdstuk: verspreiden leugens en roddelen (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 253 van 440
  Situatie 1
  Op maandag 17 maart 2020 (20:01) hadden mijn vader, Sam T. en ik, een e-mail ontvangen van Gerhard
  Hoogendoorn.
  Terzijde: dit was de tijd waarin Sam T. en ik het keuzedeel hbo-doorstroming volgden.
  In deze e-mail werden Sam T. en ik ervan beschuldigd dat wij onze afspraak niet zouden zijn nagekomen.
  Ik citeer vanuit de e-mail (zie bewijsstuk):
  “Ook zijn er afspraken gemaakt over het aanwezig zijn op school.”
  - Gerhard Hoogendoorn
  Wat ik u kan vertellen is dat dit eersteklas onzin is, en dat dit een leugen is. Gerhard Hoogendoorn heeft
  met Sam T. en mij nooit een afspraak gemaakt over het aanwezig zijn op Scalda.
  De gesprekken die Sam T. en ik met Gerhard Hoogendoorn hebben gehad, gingen over hoe het keuzedeel
  hbo-doorstroming op dat moment verliep. Bij deze gesprekken waren nooit afspraken gemaakt.
  Daarnaast, waarom zouden Sam T. en ik onze afspraak niet nakomen als die wel was gemaakt?
  Een weldenkend persoon weet dat dit niet verstandig is omdat dit problemen gaat opleveren (die niemand
  wil hebben).
  U kunt situatie 1 in hoofdstuk niet luisteren/serieus nemen studenten raadplegen voor meer informatie.
  Het bewijsstuk kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 255. Hoofdstuk: verspreiden leugens en roddelen (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 254 van 440
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2020, 17 februari) E-mail Gerhard Hoogendoorn [Screenshot].

  View Slide

 256. Hoofdstuk: verspreiden leugens en roddelen (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 255 van 440
  Situatie 2
  Op 29 januari 2021 (8:30) ontstond de volgende situatie.
  Deze ochtend had ik een stand-up via Microsoft Teams met Gerhard Hoogendoorn over wat ik die dag voor
  mijn project ging doen.
  Echter, na een aantal minuten aanwezig te zijn geweest, verliet Gerhard Hoogendoorn uit het niets de
  stand-up. Dit zonder iets te zeggen (opnieuw gebrek aan communicatie), of mij te hebben opgeroepen om
  aan te geven wat ik die dag ging doen.
  Wanneer ik Gerhard Hoogendoorn hiermee confronteerde, werd ik er direct van beschuldigd dat het ‘mijn
  eigen fout was’. Gerhard Hoogendoorn gaf aan dat hij mij wel had opgeroepen, maar geen reactie kreeg.
  Dit is een grove leugen, want ik heb hem nooit gehoord (wat ook niet kan, omdat hij mijn naam ook nooit
  noemde). Al die tijd was ik aanwezig in de stand-up. Dat Gerhard Hoogendoorn dan beweert dat hij mij had
  opgeroepen is een regelrechte leugen.
  Waarom zou ik deelnemen aan een stand-up als ik de intentie heb om niet te reageren? Een weldenkend
  mens weet dat dit onzin en totaal onlogisch is.

  View Slide

 257. Hoofdstuk: verspreiden leugens en roddelen (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 256 van 440
  Situatie 3
  Op 26 november 2020 (11:30) was Gerhard Hoogendoorn op nog geen 5 meter van mij vandaan in gesprek
  met Jesse Vermeer.
  Althans, in de volksmond noemen we dit roddelen.
  Voordat Gerhard Hoogendoorn over mij begon te roddelen bij zijn collega Jesse Vermeer, kon ik in mijn
  laptopscherm zien dat hij vlak daarvoor mijn kant op keek. Dit kon ik zien omdat mijn laptopscherm een
  lage helderheid had, en ik te maken had met een reflectie (ik kon zien wat er achter mij gebeurde).
  Nadat Gerhard Hoogendoorn had gekeken, begon het ‘gesprek’.
  Tijdens dit gesprek kon ik goed horen dat Gerhard Hoogendoorn over mij aan het roddelen was. Bij dit
  roddelen werd tegen Jesse Vermeer verteld dat ik ‘niks zou snappen van de opleiding’. Dit nadat Jesse
  Vermeer aan Gerhard Hoogendoorn vroeg waarom ik apart zat, en niet bij andere studenten.
  Wat Gerhard Hoogendoorn niet wist, was dat ondanks dat ik mijn Apple EarPods in had, ik geen muziek aan
  had staan (ik hoorde alles).
  Tijdens dit roddelgesprek werd er ook gesproken over de eerdere conflicten tussen Gerhard Hoogendoorn
  en mij.
  Bij dit gesprek kon ik ook horen dat Gerhard Hoogendoorn voortdurend de schuld op mij stak, en zelf de
  vermoorde onschuld speelde.
  U kunt hoofdstuk Jesse Vermeer raadplegen voor meer informatie.
  Dit is in zekere zin een vervolg op deze situatie.
  Om een beter beeld te krijgen over de eerdere conflicten tussen Gerhard Hoogendoorn en mij, en hoe ze
  klagende studenten binnen deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te
  Terneuzen) behandelen, kunt u de volgende hoofdstukken raadplegen:
  1. Robert van de Velde
  2. René Mondriaan
  3. Hoe deze opleiding klagende studenten behandeld
  Situatie 4 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 258. Hoofdstuk: verspreiden leugens en roddelen (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 257 van 440
  Situatie 4
  Op 21 april 2021 (11:42) was Gerhard Hoogendoorn met zijn collega Cees-Jan Berman aan het praten. Aan
  het praten over een onderwerp waar je niet zomaar over praat.
  Tijdens dit gesprek werd er gesproken over een student. Een student die niet samen zou kunnen werken
  met anderen. Dit omdat deze student een hekel heeft aan het maken van alle documentatie, en het volgen
  van het werkproces.
  Zelf heb ik niet alles kunnen horen door de afstand, maar het was overduidelijk dat Gerhard Hoogendoorn
  bij dit gesprek naar mij verwees.
  Tegen Gerhard Hoogendoorn wil ik het volgende zeggen.
  Gerhard, samenwerken gaat veel verder dan het volgen van een werkproces en het maken van
  documentatie.
  Samenwerken draait voornamelijk om communicatie, luisteren, en het bieden van ondersteuning aan je
  collega’s (het zijn van een team).
  Punten waar u overduidelijk niet over beschikt (wat zeer triest is voor iemand die zich docent/coach
  noemt).
  Daarnaast heb ik nooit een hekel gehad aan het maken van documentatie, en het volgen van een
  werkproces.
  Waar ik wel een hekel aan heb zijn mensen als u die:
  1. Niet weten waar ze mee bezig zijn.
  2. Hun macht als docent/coach misbruiken om overal hun zin in te krijgen.
  3. Niet luisteren naar mensen.
  4. Mensen niet serieus nemen.
  5. Geen verantwoordelijkheid nemen.
  6. Mensen hun werk weigert te beoordelen wanneer het niet naar hun zin is.
  7. Onterecht mensen hun werk afkeuren op puur subjectieve basis.
  8. Andere mensen de schuld geeft van problemen waar zij zelf de veroorzaker van zijn.

  View Slide

 259. Hoofdstuk: verspreiden leugens en roddelen (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 258 van 440
  Situatie 5
  Omdat deze situatie wordt besproken in een aankomend hoofdstuk, zal ik deze hier niet nogmaals
  neerzetten. In plaats daarvan kunt u deze situatie raadplegen in hoofdstuk de waarschuwingsbrief
  (bewijsstuk).
  De reden waarom dit hoofdstuk als situatie in dit hoofdstuk wordt opgenomen, is omdat Gerhard
  Hoogendoorn zich ook hier opnieuw schuldig maakt aan het verspreiden van een leugen.
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Als je jezelf als docent/coach bestempeld, of zoals Gerhard Hoogendoorn het liever hoort: “Training
  supervisor” (volgens zijn LinkedIn profiel), dan mag je je ogen uit je kop schamen dat je je met zo’n titel
  schuldig maakt aan dit soort onprofessionele uitlatingen.
  Dit zeg ik niet snel over mensen, maar op basis van mijn ervaringen met Gerhard Hoogendoorn kan ik
  alleen maar zeggen: Gerhard, je bent een regelrechte schande tegenover de mensen die hun beroep als
  docent/coach, wel op een fatsoenlijke, volwassen, en professionele manier uitoefenen.
  Mocht u kiezen voor deze opleiding, en gaat u conflicten krijgen met Gerhard Hoogendoorn, wees u dan
  voorbereid dat er ook over u leugens en roddels worden verspreid.

  View Slide

 260. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 259 van 440
  Nalatigheid in bieden ondersteuning
  Zoals u in bovenstaande hoofdstukken wellicht al heeft gelezen, is Gerhard Hoogendoorn een docent/coach
  die weinig tot geen ondersteuning biedt aan studenten.
  Gerhard Hoogendoorn geeft dusdanig weinig tot geen ondersteuning, dat studenten andere studenten
  aanraden om voor een vraag naar een andere student te gaan.
  Dit bevreemdt mij zeer, aangezien een docent/coach zijn/haar studenten hoort te ondersteunen.
  Wanneer Gerhard Hoogendoorn wel ondersteuning biedt (wat zeldzaam is), dan gaat het er als volgt aan
  toe:
  1. Gerhard Hoogendoorn verteld jou, de student, wat je moet doen.
  Dat is alles.
  Ben je het er als student niet mee eens? Dan gaat Gerhard Hoogendoorn net zolang doorzeuren totdat jij,
  de student, Gerhard Hoogendoorn zijn gelijk geeft (dit is regelrechte machtsmisbruik).
  Hieronder kunt u een aantal voorgedane situaties vinden. Uit deze situaties kunt u zelf opmaken dat
  Gerhard Hoogendoorn amper tot geen ondersteuning biedt aan studenten.
  Voordat ik hier echter aan begin, raad ik u eerst aan om het volgende subhoofdstuk ‘gerucht’ te lezen. U
  kunt dit subhoofdstuk vinden op de volgende pagina.
  Onder de studenten binnen deze opleiding gaat een verhaal rond wat zeer opmerkelijk is.

  View Slide

 261. Hoofdstuk: nalatigheid in bieden ondersteuning (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 260 van 440
  Gerucht
  Onder de studenten binnen deze opleiding doet het volgende gerucht de ronde.
  Terzijde: door een student ben ik hierop attent gemaakt. Omdat deze student anoniem wil blijven, zal ik zijn/haar
  naam niet vermelden.
  Gerhard Hoogendoorn zou een keer tegen een student, waarvan de naam nooit is genoemd, het volgende
  hebben gezegd:
  “Je hebt het al zo vaak gevraagd, nu help ik je niet meer.”
  - Gerhard Hoogendoorn
  Ik kan u niet vertellen of dit waar is, maar het is wel noemenswaardig. Dit omdat studenten niet zomaar
  aankomen met dit soort verhalen.
  Mocht dit echter waar zijn, dan mag Gerhard Hoogendoorn zich als docent/coach zijnde regelrecht
  schamen. Hoe haal je het in je hoofd om als docent/coach dit soort onprofessionele uitspraken te maken.
  Als docent/coach zijnde, hoor je studenten te allen tijde te ondersteunen. Zo ook wanneer je iets 10 keer
  moet uitleggen.
  Als je dit soort uitspraken durft te maken als docent/coach zijnde, dan heb je of last van een of andere
  hersenziekte, of ben je iemand die niet verder denkt dan zijn neus lang is. Zou je dit wel doen, dan zou je
  weten dat je nooit met zo’n uitspraak aan moet komen.
  Situatie 1 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 262. Hoofdstuk: nalatigheid in bieden ondersteuning (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 261 van 440
  Situatie 1
  Op 4 maart 2021 (14:00 t/m 15:30) hadden Tycho E. en ik beiden autorijles.
  Tijdens deze autorijles vermelde Tycho E. dat hij een leuke klant had voor zijn examen (Tycho E. legde op
  dat moment zijn examen af).
  Tycho E. gaf bij dit gesprek aan dat hij van deze klant veel meer ondersteuning kreeg, dan van Gerhard
  Hoogendoorn in alle jaren dat hij op deze opleiding zat.
  Tycho E. gaf zelfs aan dat zijn klant aankwam met punten als: ‘Vergeet je niet dat document door te sturen?’.
  Het is zeer triest dat studenten binnen deze opleiding meer ondersteuning krijgen van hun klanten, dan van
  de ‘docenten’/’coaches’ die binnen deze opleiding rondlopen en exact hiervoor zijn aangenomen.
  Situatie 2 kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 263. Hoofdstuk: nalatigheid in bieden ondersteuning (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 262 van 440
  Situatie 2
  Een andere situatie waaruit blijkt dat Gerhard Hoogendoorn amper tot geen ondersteuning biedt, is het feit
  dat hij het huiswerk van zijn studenten nooit nakijkt.
  Dit heb ik zelf meerdere keren ondervonden, maar doordat ik e-mails ben kwijtgeraakt, kan ik alleen deze
  tonen.
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2021, 2 augustus) Bewijs niet nakijken huiswerk [Screenshot].
  U kunt zien dat Gerhard Hoogendoorn nooit op mijn e-mail heeft gereageerd. Dit kunt u zien doordat alleen
  mijn eigen e-mail te zien is. Antwoorden worden boven je eigen e-mail getoond.
  Zoals u in het bewijsstuk kunt zien, had ik Gerhard Hoogendoorn op 7 juli 2019 een e-mail gestuurd met de
  vraag of hij mijn huiswerk kon nakijken.
  Gerhard Hoogendoorn heeft nooit op deze e-mail gereageerd, en mijn huiswerk is ook op geen enkele
  andere manier ooit nagekeken.
  In andere woorden: tot op de dag van vandaag, weet ik nog steeds niet of mijn werk juist is.

  View Slide

 264. Hoofdstuk: nalatigheid in bieden ondersteuning (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 263 van 440
  Situatie 3
  Omdat deze situaties al zijn besproken in hoofdstuk werkweigering in situaties 1, 2 en 3, zal deze situatie er
  alleen naar verwijzen.
  Deze situaties worden echter in dit hoofdstuk opgenomen, omdat deze situaties in zekere zin ook
  buitengewoon aantonen dat mijn team (en ikzelf) geen ondersteuning kregen.
  Nog sterker, mijn team en ik hadden 3 sprints lang (12 weken) geen enkele ondersteuning gehad van
  Gerhard Hoogendoorn. 12 weken lang liepen mijn team en ik studievertraging op door de nalatigheid van
  Gerhard Hoogendoorn.
  U kunt hoofdstuk verhouding documentatie en opdoen technische kennis raadplegen voor meer informatie
  over sprints.
  Met deze reden raad ik u aan om de volgende situaties in hoofdstuk werkweigering te raadplegen:
  1. Situatie 1
  2. Situatie 2
  3. Situatie 3
  Situatie 4 kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 265. Hoofdstuk: nalatigheid in bieden ondersteuning (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 264 van 440
  Situatie 4
  Net zoals bovenstaande situatie, is ook deze situatie al eerder behandeld in hoofdstuk werkweigering.
  Met deze reden raad ik u aan om situatie 4 in hoofdstuk werkweigering te raadplegen.
  De reden waarom deze situatie in dit hoofdstuk alsnog wordt gebruikt, is omdat deze situatie niet alleen
  aantoont dat Gerhard Hoogendoorn studenten hun werk weigert te beoordelen, maar ook dat Gerhard
  Hoogendoorn studenten geen ondersteuning biedt (dit gaf deze student ook zelf aan).
  Situatie 5
  Ook uit deze situatie zal opnieuw blijken dat Gerhard Hoogendoorn weinig tot geen ondersteuning biedt (in
  dit geval geen ondersteuning biedt).
  [Anoniem persoon 1] had mij laten weten (waarvan ik de datum niet meer heb) dat hij zeer geïrriteerd was.
  Geïrriteerd omdat [anoniem persoon 1] Gerhard Hoogendoorn meerdere keren om hulp vroeg voor zijn
  project, maar Gerhard Hoogendoorn [anoniem persoon 1] weigerde ondersteuning te geven.
  Echter, nadat [anoniem persoon 1] naar Jesse Vermeer was gegaan om aan te geven dat Gerhard
  Hoogendoorn hem weigerde ondersteuning te geven, bood Gerhard Hoogendoorn ineens wel
  ondersteuning.
  Dit is opnieuw een goed voorbeeld dat Gerhard Hoogendoorn zijn studenten niet serieus neemt.
  Een andere situatie waaruit blijkt dat Gerhard Hoogendoorn zijn studenten niet serieus neemt, is situatie 1
  in hoofdstuk niet luisteren/serieus nemen studenten.

  View Slide

 266. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 265 van 440
  Leertrajecten kapotmaken
  Dit hoofdstuk is misschien wel het belangrijkste hoofdstuk van dit verslag.
  Met deze reden raad ik u aan om dit hoofdstuk te lezen, want dit is één van de ergste punten waar je je als
  coach/docent zijnde aan schuldig kunt maken.
  Zoals u heeft gelezen in eerdere hoofdstukken, maakt Gerhard Hoogendoorn zich schuldig aan de volgende
  feiten als docent/coach zijnde:
  1. Niet luisteren naar studenten.
  2. Niet serieus nemen van studenten.
  3. Het amper tot niet communiceren.
  4. Het (bewust) achterhouden van informatie.
  5. Studenten hun werk weigert te beoordelen.
  6. Het uitlachen van studenten om hun fouten.
  7. Onprofessionele en kinderachtige uitspraken.
  8. Het verspreiden van leugens over studenten (roddelen).
  9. Studenten amper tot geen ondersteuning biedt.
  Al deze punten hebben als gevolg dat studenten hun leertraject kapot worden gemaakt
  Hiermee wordt bedoeld:
  1. Studenten lopen onnodig (veel) vertraging op binnen hun leertraject.
  Dit door het incompetente/onbekwame docent- en coaching schap van Gerhard Hoogendoorn.
  2. Studenten lopen compleet gedemotiveerd rond binnen deze opleiding.
  3. Studenten halen geen plezier meer uit de opleiding (gaan met tegenzin naar school).
  4. Studenten stoppen massaal met de opleiding door Gerhard Hoogendoorn.
  U kunt hoofdstuk hoge studie uitval opleiding raadplegen voor meer informatie.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 267. Hoofdstuk: leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 266 van 440
  Dat Gerhard Hoogendoorn de leertrajecten van studenten kapot maakt is ook niet verwonderlijk. Iemand
  die overduidelijk niet over een lesbevoegdheid beschikt weet niet:
  1. Hoe het onderwijs in elkaar zit.
  2. Hoe er omgegaan moet worden met studenten.
  3. Hoe er op een juiste manier les moet worden gegeven.
  4. Hoe er op een juiste manier ondersteuning geboden moet worden.
  Om u een voorproefje te geven over hoe veel vertraging studenten oplopen binnen deze opleiding door het
  toedoen van Gerhard Hoogendoorn, geef ik u hier 2 voorbeelden.
  Op voorhand wil ik zeggen dat ik geen toestemming heb gevraagd om deze personen bij naam te noemen.
  Als deze personen dit lezen, mijn excuses. Echter moet ik dit toch vermelden omdat het een zeer triest iets
  is, en goed aantoont waar Gerhard Hoogendoorn uiteindelijk voor zorgt bij studenten.
  Voordat ik u deze 2 voorbeelden meegeef, moet u weten dat er 4 jaar voor deze opleiding staat.
  Dit bewijsstuk kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 268. Hoofdstuk: leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 267 van 440
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2023, 6 maart). Opleidingsduur 4 jaar [Screenshot].

  View Slide

 269. Hoofdstuk: leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 268 van 440
  De 2 voorbeelden.
  1. Voorbeeld 1 is Tycho E. welke meer dan 6 jaar lang op deze opleiding heeft gezeten.
  2. Voorbeeld 2 is Oon C. welke meer dan 8 jaar lang op deze opleiding heeft gezeten.
  Ik wil mensen één ding op het hart drukken, en dat is het volgende.
  Als u voor deze opleiding kiest, wees u er dan van bewust dat ook u een zeer grote kans loopt dat uw
  leertraject kapot wordt gemaakt door Gerhard Hoogendoorn (of een andere onbevoegde docent binnen
  deze opleiding).
  Dit heeft voor u als gevolg dat u meer tijd, geld, en energie aan deze al waardeloze opleiding kwijt bent.
  Besef u goed dat u dit meer dan €1200,- (twaalfhonderd) euro extra per jaar kost.
  Gerhard Hoogendoorn? Die zal hier zeker geen last van hebben, want die krijgt aan het eind van de maand
  toch lekker zijn centjes binnen (uw centjes).
  Op de volgende pagina kunt u situaties vinden die zich gedurende mijn studie aan deze opleiding
  voordeden.

  View Slide

 270. Hoofdstuk: leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 269 van 440
  Situatie 1
  Allereerst, ik kan u niet vertellen wanneer dit is gezegd.
  Wat ik u wel kan vertellen is dat Tycho E, [anoniem persoon 2], en [anoniem persoon 1] mij dit hebben
  verteld bij de Texaco (pompstation) aan de Guido Gezellestraat in Terneuzen in 2021.
  Op dit moment waren Tycho E., [anoniem persoon 2], [anoniem persoon 1] en ikzelf met elkaar in gesprek.
  Tijdens dit gesprek vroeg ik aan deze personen of zij wisten waar Oon C. was.
  Dit omdat Oon C. ineens van de opleiding was verdwenen, en mensen er nooit over hebben gesproken.
  Hetgeen ik toen te horen kreeg is letterlijk walgelijk, en ik zal eerlijk met u zijn, maar ik schrok hier ook van.
  Want blijkbaar is deze malafide opleiding tot dit soort dingen in staat.
  Tycho E., [anoniem persoon 2] en [anoniem persoon 1] gaven aan dat Oon C. van de opleiding was
  gestuurd. Dit omdat Oon C. 8 jaar lang(!) geen voortgang boekte binnen deze opleiding.
  Toen ik dit hoorde dacht ik alleen maar het volgende.
  Hoe haal je het als opleiding in je hoofd om iemand na 8 jaar van de opleiding te sturen? Als studenten van
  een opleiding worden weggestuurd in verband met wangedrag, kan ik de reden goed snappen.
  Terzijde: misschien moet Scalda maar eens docenten/coaches binnen deze opleiding wegsturen in verband met
  wangedrag.
  Dat Oon C. echter na 8 jaar van de opleiding is weggestuurd omdat hij geen voortgang boekte, is een
  walgelijke reden.
  Het is echter wel een reden voor een ongestructureerde, niet leerzame opleiding waar onbekwame en
  onbevoegde docenten rondlopen.
  Natuurlijk is Oon C. in zekere zin ook schuldig aan dat hij geen voortgang boekte (dat gezegd hebbende).

  View Slide

 271. Hoofdstuk: leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 270 van 440
  De andere schuldigen zijn:
  1. Gerhard Hoogendoorn welke zéér nalatig is geweest in het bieden van ondersteuning aan zijn
  student.
  2. Robert van de Velde die overduidelijk geen begeleiding heeft geboden.
  Heel ironisch voor iemand die zich een begeleider noemt.
  3. René Mondriaan die nooit iets van zich laat horen tot het te laat is.
  Tevens bewijst deze situatie zeer goed dat Gerhard Hoogendoorn een docent/coach is die:
  1. Niets geeft om zijn studenten.
  2. Amper tot geen ondersteuning biedt aan studenten.
  Een docent/coach die om zijn studenten geeft en voldoende ondersteuning biedt aan zijn studenten, laat
  het nooit zover komen dat een student 8 jaar lang op een opleiding zit.
  Ter herhaling: deze opleiding heeft een opleidingsduur van 4 jaar.
  Het is zeer walgelijk de manier waarop Oon C. van de opleiding is gestuurd.
  Overigens niet alleen een walgelijke manier, maar ook grote oplichting.
  Ik wil u er bewust van maken dat Oon C. €9.600 (1200 x 8) euro heeft gestoken in deze opleiding, en
  uiteindelijk zonder diploma is vertrokken.
  Dit door het toedoen van Gerhard Hoogendoorn, Robert van de Velde en René Mondriaan.
  De reden waarom ik hier ook spreek over Robert van de Velde en René Mondriaan, is met de volgende
  reden.
  Dit omdat Robert van de Velde en René Mondriaan uiteindelijk net zo verantwoordelijk hiervoor zijn als
  Gerhard Hoogendoorn.
  Robert van de Velde is namelijk een ‘begeleider’ waarmee je te maken krijgt wanneer dingen niet lekker
  lopen binnen de opleiding.
  Terzijde: het is maar wat je een begeleider noemt.
  Robert van de Velde doet deze titel zeker geen eer aan.
  René Mondriaan is ‘Teamleider ICT’, welke dit soort problemen vroegtijdig hoort op te sporen en op te
  lossen. Op basis van mijn ervaringen met René Mondriaan, kan ik zeggen dat hij hier alleen maar zit om zijn
  geld maandelijks op te strijken en zijn vrienden (Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings) in
  bescherming te nemen.

  View Slide

 272. Hoofdstuk: leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 271 van 440
  Als afsluiting op deze situatie wil ik het volgende nog zeggen.
  Vincent Brunings vermeld ik hier niet, omdat ik niet weet in hoeverre hij hier deel van uitmaakte.
  Situatie 2
  In deze situatie zal ik mijn eigen situatie uitleggen.
  Al deze punten zullen u uitleggen op wat voor manier Gerhard Hoogendoorn heeft bijgedragen aan het
  kapotgemaakte leertraject van mij. Iets waarvan de kans groot is dat ook u in een soortgelijke situatie gaat
  belanden.
  Wat ik u op voorhand wil meegeven is het volgende.
  Ik kan u vertellen dat er genoeg studenten zijn die een soortgelijk traject als mij hebben doorlopen. Wees u
  ervan bewust dat als u voor deze opleiding kiest, ook u een grote kans loopt om in een soortgelijk traject te
  komen. Een traject waar u veel studievertraging oploopt door het toedoen van onbekwame en onbevoegde
  docenten/coaches.
  Punt 1
  Zoals u in eerdere hoofdstukken heeft kunnen lezen, heeft Gerhard Hoogendoorn geregeld geweigerd om
  niet alleen mijn werk, maar ook dat van mijn projectleden na te kijken.
  Omdat deze situaties al eerder zijn beschreven in hoofdstuk werkweigering, raad ik u aan om de volgende
  situaties te raadplegen:
  1. Situatie 1
  2. Situatie 2
  3. Situatie 3
  4. Situatie 5
  Wel wil ik u vertellen dat door deze houding van Gerhard Hoogendoorn, mijn team en ik 12 weken lang
  vertraging opliepen binnen ons leertraject. Dit omdat 12 weken lang ons werk totaal niet werd nagekeken,
  met als gevolg dat we 12 weken lang geen enkele vooruitgang boekte binnen ons leertraject. Dit allemaal
  omdat Gerhard Hoogendoorn voortdurend ons werk weigerde na te kijken.
  Punt 2
  Een ander punt dat heeft bijgedragen aan het kapot maken van mijn leertraject, kunt u vinden in situatie 4
  in hoofdstuk onbekwaam op communicatief gebied.
  In het kort: doordat Gerhard Hoogendoorn mij achter mijn rug om van het project Fit2Work had gehaald,
  zat ik 4 weken zonder een project. Vier weken lang liep ik opnieuw vertraging op binnen mijn leertraject. Dit
  door het toedoen van Gerhard Hoogendoorn.

  View Slide

 273. Hoofdstuk: leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 272 van 440
  Punt 3
  Een ander punt dat ervoor heeft gezorgd dat ik studievertraging opliep binnen deze opleiding, is omdat
  Gerhard Hoogendoorn een keuzedeel (HBO Doorstroming) slecht had opgezet.
  Het keuzedeel HBO Doorstroming was een keuzedeel dat ik samen met een medestudent volgde. Bij dit
  keuzedeel moesten we documentatie maken voor een project dat we volgden aan de HZ University of
  Applied Sciences in Middelburg.
  Het probleem was echter dat wij geen documentatie konden maken voor dit project, omdat projecten
  binnen de HZ anders verliepen dan binnen Scalda. Iets waar Gerhard Hoogendoorn totaal geen rekening
  mee hield, met als gevolg dat ik maandenlang vertraging opliep binnen mijn leertraject. Jammer genoeg kan
  ik u niet exact vertellen om hoe veel maanden het hier ging, maar het zit hier toch zeker tegen de 6
  maanden aan.
  Dit omdat Gerhard Hoogendoorn dit keuzedeel snel en onvoorbereid uit de grond had gestampt.
  Rekensom:
  Punt 1: 12 weken vertraging.
  Punt 2: 4 weken vertraging.
  Punt 3 (dit punt): rond de 6 maanden vertraging (30 weken).
  In totaal had ik al 12 + 4 + 30 = 46 weken vertraging opgelopen binnen mijn leertraject. We hebben het hier
  over 9 maanden vertraging, en dat allemaal door Gerhard Hoogendoorn.
  Punt 4
  Een ander punt dat heeft bijgedragen aan mijn studievertraging is het volgende.
  Ik kan u niet precies vertellen wanneer dit is gebeurd, maar wel dat dit heeft plaatsgevonden in 2021.
  Door het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn, was ik genoodzaakt om een sprint (4 weken) thuis te
  blijven. Dit omdat ik met dermate veel hoofdpijn, stress en boosheid rondliep. Dit door de manier waarop
  Gerhard Hoogendoorn mij voortdurend behandelde.
  Doordat ik door Gerhard Hoogendoorn 4 weken thuis kwam te zitten, had ik ondertussen al 10 maanden
  vertraging opgelopen binnen mijn leertraject.
  U kunt de rekensom op de vorige pagina raadplegen.

  View Slide

 274. Hoofdstuk: leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 273 van 440
  Punt 5
  Dit punt zal inhoudelijk ingaan op welke manier mijn examen heeft bijgedragen aan de vertraging binnen
  mijn leertraject.
  De manier waarop mijn examen heeft bijgedragen aan de vertraging binnen mijn leertraject, is omdat ik
  onterecht was gezakt op mijn examen. Dit omdat Gerhard Hoogendoorn mijn examen niet op tijd had
  voorbereid (ik kreeg veel te laat te horen dat ik examen kon doen), en ik daardoor de 1e sprint ver achterliep
  (bijna 2 weken van de 4). Dit in combinatie met de opzet van het examen, en mijn klant Cees-Jan Berman die
  amper tot geen tijd en energie in zijn examenkandidaat wilde steken. Studenten kunnen pas een gesprek
  inplannen met hun klant zodra het examen begint. Dit heeft als gevolg dat vrijwel elke examenkandidaat (u
  ook dus) direct achterloopt, omdat je ook nog moet wachten totdat dit gesprek plaatsvindt.
  Door de slechte opzet van het examen, de slechte voorbereiding van Gerhard Hoogendoorn en mijn klant
  Cees-Jan Berman, had dit als gevolg dat ik mijn afspraken met de klant niet na kon komen.
  Mijn afspraak met de klant was ik niet nagekomen, omdat ik niet alle functionaliteiten had gerealiseerd
  (welke aangegeven stonden in de examenofferte). Dit omdat ik door het toedoen van Gerhard
  Hoogendoorn en Cees-Jan Berman hier te weinig tijd voor had.
  Een andere reden waarom ik was gezakt, was omdat ik mijn MOSCOW analyse (functioneel ontwerp) en ERD
  (technisch ontwerp) niet juist had. Gerhard Hoogendoorn kwam ineens met informatie waar ik nog nooit
  van had gehoord. Dit terwijl ik al meer dan 4 jaar op deze opleiding zat.
  Gerhard Hoogendoorn (en de slechte opzet van dit examen) hebben letterlijk mijn examen compleet om
  zeep geholpen. Het walgelijkste was dat ik keihard de schuld van alles kreeg.
  Doordat ik onterecht een herkansing had moeten doen, en ook deze herkansing lang op zich liet wachten,
  kon ik niet meer op tijd beginnen met mijn examinerende stage. Dit omdat Scalda niet wilden hebben dat ik
  nog stage ging lopen, omdat ik anders stage zou lopen in de tijd dat zij vakantie hadden.
  Doordat mijn herkansing veel te lang op zich liet wachten, en Scalda niet wilde dat ik in de vakantie
  stageliep, kon ik ongeveer 6 maanden wachten totdat ik stage mocht lopen.
  De rekensom van hoe veel vertraging ik heb opgelopen is hieronder te vinden.
  Rekensom:
  Punt 1: 12 weken vertraging.
  Punt 2: 4 weken vertraging.
  Punt 3: rond de 6 maanden vertraging (30 weken).
  Punt 4: 4 weken vertraging.
  Punt 5 (dit punt): opnieuw rond de 6 maanden vertraging (30 weken).

  View Slide

 275. Hoofdstuk: leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 274 van 440
  In totaal had ik 12 + 4 + 30 + 4 + 30 = 80 weken vertraging opgelopen binnen mijn leertraject. We hebben
  het hier over 18 maanden vertraging (18.399 maanden).
  Uiteindelijk heb ik meer dan 1.5 jaar (18 maanden) langer op deze opleiding gezeten, en dat allemaal door
  Gerhard Hoogendoorn, zijn collega’s, en de manier waarop het examen is opgezet.
  Nu moet worden vermeld dat in deze rekensom niet de tijd is meegenomen die ik kwijt was aan
  werkprocessen die ik opnieuw heb kunnen doen. We hebben het hier over mijn werk dat onterecht werd
  afgekeurd op subjectieve basis (wat nogmaals geenszins zou mogen binnen het onderwijs).
  Ik kan u verzekeren dat ik zeker tegen de 2 jaar langer op deze opleiding heb gezeten dan nodig was.
  Nu moet worden vermeld dat dit nooit aan mij heeft gelegen, omdat ik één van de weinige studenten was
  die veel voor deze opleiding deed. Zo ook in mijn vrije tijd (ongeacht alle problemen die er waren). Door de
  onprofessionele werkwijze van Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings, Robert van de Velde en René
  Mondriaan, was alles wat ik deed voor niets geweest. Er bleef niets van mijn versnelde leertraject over, en
  dat allemaal door een stel onbekwame, onbevoegde en onprofessionele apen.
  Deze mensen (voornamelijk Gerhard Hoogendoorn) hebben alles van mijn leertraject kapot gemaakt.
  Klagen hoef je als student zijnde niet te doen, want René Mondriaan en Robert van de velde nemen je
  klachten toch niet serieus.
  Voor meer informatie kunt u hoofdstukken Robert van de Velde, René Mondriaan en hoe deze opleiding
  klagende studenten behandeld, raadplegen voor meer informatie.

  View Slide

 276. Hoofdstuk: leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 275 van 440
  Situatie 3
  Omdat deze situatie al is besproken in hoofdstuk werkweigering, zal ik deze hier niet opnieuw neerzetten.
  U kunt deze situatie daarom raadplegen in situatie 1 in hoofdstuk werkweigering.
  Deze situatie heeft ook betrekking op het kapot maken van leertrajecten waar Gerhard Hoogendoorn
  schuldig aan is.
  Situatie 4
  Omdat ook deze situatie al is besproken in hoofdstuk werkweigering, zal ik deze hier niet opnieuw
  neerzetten.
  U kunt deze situatie daarom raadplegen in situatie 2 in hoofdstuk werkweigering.
  Deze situatie heeft ook betrekking op het kapot maken van leertrajecten waar Gerhard Hoogendoorn
  schuldig aan is.

  View Slide

 277. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 276 van 440
  Geen lesbevoegdheid
  Ondanks dat dit hoofdstuk gedeeltelijk is behandeld in hoofdstuk Gerhard Hoogendoorn in hoofdstuk
  onbevoegde docenten, wil ik het nogmaals expliciet uitlichten.
  Dit omdat dit het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn gedeeltelijk verklaart binnen deze opleiding
  (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Gedurende de tijd dat mijn vader en ik met Robert van de Velde een aantal keer samen hadden gezeten in
  verband met het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn, hadden mijn vader en ik een aantal keer erop
  gehamerd dat wij Gerhard Hoogendoorn zijn lesbevoegdheid in wilden zien.
  Elke keer wanneer wij naar Gerhard Hoogendoorn zijn lesbevoegdheid vroegen, werd er geheimzinnig over
  gedaan vanuit de opleiding, en werd er voortdurend omheen gedraaid. Dit was overduidelijk een
  onderwerp waar ze vanuit de opleiding van weg wilden blijven.
  Mijn vader en ik hadden uiteindelijk hier niet meer om gevraagd, maar het was overduidelijk dat Gerhard
  Hoogendoorn geen lesbevoegdheid heeft. Wat overigens ook verklaart waarom hij:
  1. Totaal geen affiniteit heeft met zijn studenten.
  2. Niet weet hoe hij met studenten om moet gaan.
  3. Studenten niet serieus neemt.
  4. Niet luistert naar studenten.
  5. Niet weet wat ondersteuning inhoudt.
  6. Studenten hun leertrajecten kapotmaakt.
  Wanneer Gerhard Hoogendoorn in bezit zou zijn van een lesbevoegdheid, dan hadden wij hier inzage in
  gehad.
  Een lesbevoegdheid is immers een diploma en geen geheimzinnig document.

  View Slide

 278. Hoofdstuk: Gerhard Hoogendoorn
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 277 van 440
  Conclusie
  Op basis van alle eerdergenoemde informatie in dit verslag, kunnen de volgende
  conclusies getrokken worden over Gerhard Hoogendoorn.
  Gerhard Hoogendoorn is een onbekwame en onbevoegde docent/coach die:
  1. Totaal niet naar studenten luistert.
  2. Studenten niet serieus neemt.
  3. Zéér onbekwaam is op communicatief gebied.
  4. (Bewust) informatie achterhoudt voor studenten.
  5. Studenten hun werk weigert te beoordelen wanneer het niet naar zijn zin is (machtsmisbruik).
  6. Een zéér arrogante houding heeft naar studenten toe.
  7. Studenten regelrecht in het gezicht uitlacht om hun fouten.
  8. Wegloopt van zijn verantwoordelijkheid (vertonen vluchtgedrag).
  9. Zich schuldig maakt aan onprofessionele en kinderachtige uitspraken.
  10. Leugens verspreid over studenten.
  11. Roddelt over studenten.
  12. Amper tot geen ondersteuning biedt aan studenten.
  13. Studenten hun leertrajecten kapotmaakt.
  Ik wil u er serieus voor waarschuwen dat ondanks dat Gerhard Hoogendoorn zich heel netjes voor kan
  doen, u hier (zeker in het onderwijs) niet in moet trappen.
  Daarnaast is Gerhard Hoogendoorn het levende bewijs van wat er gebeurt met een opleiding als je deze
  laat runnen door een onbekwame en onbevoegde docent. Een opleiding die in een grote puinhoop eindigt
  door een figuur dat geen enkele passie heeft voor het onderwijs, en er alleen maar zit om maandelijks het
  geld op te strijken.

  View Slide

 279. Hoofdstuk: conclusie (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 278 van 440
  Gerhard Hoogendoorn is een buitengewoon voorbeeld van iemand die:
  1. Niet in het onderwijs thuishoort.
  2. Niet kan omgaan met zijn macht als docent/coach zijnde.
  3. Mentaal niet volwassen genoeg is om te begrijpen dat binnen een opleiding de student centraal
  staat, en niet de docenten/coaches.
  Tegen Gerhard Hoogendoorn wil ik het volgende nog zeggen.
  Gerhard, als docent/coach zijnde breng je een regelrechte schande neer op docenten en coaches die:
  1. Wel weten hoe het onderwijs in elkaar zit.
  2. Wel weten hoe ze met studenten om moeten gaan.
  3. Wel weten hoe ze een opleiding moeten runnen.
  4. Wel weten hoe ze op een goede manier ondersteuning moeten bieden aan studenten.
  Om eerlijk te zijn Gerhard, hoop ik voor je dat je kinderen er nooit achter komen wat voor een arrogante,
  hypocriete en narcistische vent jij bent naar anderen (zeker naar studenten toe).
  Ik wil het woord eigenlijk niet gebruiken, maar een grotere klootzak dan jij ben ik in mijn hele leven niet
  tegengekomen.
  Dat jij het in je arrogante kop durft te halen om maar op zo’n walgelijke, ordinaire en onprofessionele
  manier met studenten om te gaan, is te bizar voor woorden.
  Je bent geen knip voor de neus waard, iemand die geen enkel idee heeft hoe het onderwijs in elkaar zit, hoe
  je een opleiding moet runnen en hoe je met studenten om moet gaan. Op basis van hetgeen dat ik van je
  heb gezien, ben je niets minder dan een arrogante vlerk die overal zijn grote smoel doorheen slaat als het
  niet naar zijn zin is, en studenten overal de schuld van loopt te geven.
  Dit alles omdat je een vent bent die mentaal in zijn kinderjaren is blijven steken.
  Het is zeer spijtig dat het onderwijs met zulke onbekwame en onprofessionele mensen als jij te maken
  heeft.

  View Slide

 280. Hoofdstuk: conclusie (Gerhard Hoogendoorn)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 279 van 440
  Als laatste wil ik het volgende nog zeggen.
  De dag dat jij en je collega Vincent Brunings van deze opleiding vertrekken (hopelijk compleet uit het
  onderwijs), is de dag dat studenten de vlag uithangen.
  Want dat is namelijk de Bevrijdingsdag van deze opleiding.
  De dag dat studenten eindelijk verlost zijn van een stel prutsers als jullie.
  De kwaliteit van deze opleiding zal daarnaast ook direct hoger uitvallen. Dit omdat studenten niet meer
  opgescheept zitten met een stel onbekwame docenten/coaches. Alhoewel, op basis van hetgeen ik van jullie
  heb gezien, noem ik jullie eerder een stel onbekwame en onvolwassen apen.
  Als je écht volwassen bent, pak dan je koffers, vertrek uit het onderwijs, en maak plaats voor iemand die wel
  weet hoe het onderwijs werkt.
  Dat is volwassenheid en professionaliteit. Iets dat jij nooit hebt gekend noch zal hebben.
  Voor de lezer: ik ben mijzelf ervan bewust dat dit zeer hard is. U moet zich echter goed beseffen dat
  Gerhard Hoogendoorn (en Vincent Brunings) studenten het bloed van onder hun nagels hebben gehaald
  met hun werkwijze en gedrag.
  Ondanks dat veel studenten dit niet durven te zeggen, kan ik toch met grote zekerheid zeggen dat er veel
  studenten zijn die een hekel aan Gerhard Hoogendoorn (en Vincent Brunings) hebben.
  Tegen Gerhard Hoogendoorn (en Vincent Brunings) wil ik het volgende nog zeggen.
  Jullie zullen best een nette kant van jullie hebben buiten het onderwijs, maar de manier waarop jullie een
  opleiding runnen en jullie met je studenten omgaan, kan simpelweg niet.
  Ik hoop dat jullie jezelf heel goed realiseren dat dit toch echt aan jullie zelf ligt en niet aan studenten.
  Studenten hoeven dit niet van iemand te pikken, en zeker niet van jullie.

  View Slide

 281. Hoofdstuk: docenten en coaches
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 280 van 440
  Vincent Brunings
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op de onprofessionele en kinderachtige
  werkhouding van Vincent Brunings (wangedrag).
  Voordat ik verder ga met dit hoofdstuk, moet u gewaarschuwd worden voor het
  volgende (dit is een herhaling van hetgeen in de inleiding staat, en de inleiding van
  hoofdstuk ‘docenten’/’coaches’).
  Sinds eind 2021 heb ik vernomen van studenten dat Vincent Brunings actief zou zijn op een Scalda
  opleiding in Vlissingen. Mijn vermoeden is Mediavormgever of een andere ICT-gerelateerde opleiding.
  Wees uzelf ervan bewust dat er een zéér grote kans is dat ook Vincent Brunings hier slachtoffers maakt
  met zijn onprofessionele en kinderachtige werkhouding.
  U kunt hoofdstuk studenten behandelen als middelbare scholieren raadplegen voor meer informatie. De
  rest van het wangedrag waar Vincent Brunings zich schuldig aan maakt is te lezen in dit hoofdstuk.
  Als u voor deze opleiding kiest (of een andere opleiding waar Vincent Brunings werkzaam is), wees u er dan
  van bewust dat u jarenlang, vrijwel elke dag (direct of indirect) te maken zal hebben met Vincent Brunings,
  en ook u tegen dezelfde problemen gaat aanlopen die behandeld worden in dit hoofdstuk.
  Om direct met de deur in huis te vallen, zal ik eerst aangeven hoe Vincent Brunings het beste te beschrijven
  is.

  View Slide

 282. Hoofdstuk: Vincent Brunings
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 281 van 440
  Op basis van al mijn ervaringen en problemen die zich voordeden tijdens mijn studie aan deze opleiding
  (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen), kan ik u het volgende zeggen.
  Vincent Brunings is het beste te beschrijven als een docent/coach die:
  1. Een ontzettende wijsneus is.
  2. Overal zijn zin in doordramt.
  3. Die weinig affiniteit heeft met studenten.
  4. Niet in staat is om fatsoenlijke ondersteuning te bieden aan studenten.
  5. Niet in staat is om een fatsoenlijk, volwassen gesprek aan te gaan (zie punt 1 en 2).
  6. Studenten onterecht beschuldigd/bekritiseert.
  Dit omdat hij op een bewuste manier informatie achterhoudt, en pas achteraf met deze informatie
  aan komt wanneer de student al de fout(en) heeft gemaakt.
  7. Dreigementen uit naar studenten wanneer hij niet zijn zin krijgt.
  8. Zich schuldig maakt aan machtsmisbruik als docent/coach zijnde.
  9. Geen reflecterend vermogen heeft.
  10. Een ontzettende grote plaat voor zijn kop heeft.
  11. Mentaal niet volwassen genoeg is om te begrijpen dat hij niet lesgeeft aan middelbare scholieren,
  maar aan (jong) volwassen personen.
  12. Net zoals Gerhard Hoogendoorn, denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft.
  Veel van de bovenstaande punten zullen duidelijker worden in de rest van dit hoofdstuk.
  Inhoudsopgave hoofdstuk
  1. Niet luisteren/serieus nemen studenten
  2. Onbekwaam op communicatief gebied
  3. Onprofessionele en kinderachtige uitspraken
  4. Bewust achterhouden informatie
  5. Studenten behandelen als middelbare scholieren
  6. Weigeren goedkeuren werkprocessen
  7. Onterecht beschuldigen student
  8. Machtsmisbruik
  9. Uiten dreigement richting student
  10. Conclusie

  View Slide

 283. Hoofdstuk: Vincent Brunings
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 282 van 440
  Verder wil ik u op het volgende wijzen.
  Vincent Brunings is net zoals Gerhard Hoogendoorn (hoogstwaarschijnlijk) niet in het bezit van een
  lesbevoegdheid (wat ook zijn wangedrag naar studenten toe verklaart).
  Met deze reden raad ik u aan om zeker hoofdstuk hoe Scalda mensen aanneemt te raadplegen, want het
  verklaart wellicht hoe Vincent Brunings het onderwijs is binnengekomen.
  Verder raad ik u aan om hoofdstuk onbevoegde docenten te raadplegen voor meer informatie.
  Een aantal gevolgen van de bovenstaande punten kunt u lezen in de volgende hoofdstukken:
  1. Misleidende open dagen en meeloopdagen
  2. Misleidend tevredenheidsniveau studenten
  3. Geen (duidelijke) richtlijnen
  Ook hier wil ik een persoonlijke uitspraak doen waar ik normaliter tegen ben.
  In mijn hele leven heb ik nog nooit een docent/coach gezien die zo veel moeite doet om ergens zijn zin in te
  krijgen. Van machtsmisbruik tot dreigementen aan toe.
  Daarnaast kan ik ook niet snappen hoe het mogelijk is dat een onderwijsinstantie als Scalda dit soort
  incompetente, kinderachtige en domme mensen aanneemt.
  Terzijde: ergens snap ik dit wel, want Scalda stelt vacatures open voor functies als docenten/coaches zonder dat zij
  een lesbevoegdheid hoeven te hebben. U kunt hoofdstuk hoe Scalda mensen aanneemt raadplegen voor meer
  informatie.
  In de rest van dit hoofdstuk kunt u meer inzage krijgen in de onprofessionele, kinderachtige werkhouding
  van Vincent Brunings, en de manier waarop hij met studenten om gaat.

  View Slide

 284. Hoofdstuk: Vincent Brunings
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 283 van 440
  Niet luisteren/serieus nemen studenten
  Net zoals Gerhard Hoogendoorn, kan ook Vincent Brunings zijn studenten niet serieus nemen, en luistert
  Vincent Brunings ook zeker niet naar studenten.
  Dit bevreemdt mij zeer, omdat van een onderwijsinstantie toch vanuit mag worden gegaan dat er mensen
  worden aangenomen die:
  1. Snappen hoe ze met studenten om moeten gaan.
  2. Snappen hoe een opleiding gerund moet worden.
  3. Hoe het onderwijs in elkaar zit.
  Dat Vincent Brunings echter studenten niet serieus neemt en niet naar studenten luistert, is aan de ene
  kant ook niet verwonderlijk.
  Iemand die namelijk geen lesbevoegdheid heeft weet simpelweg niet hoe het onderwijs in elkaar zit, en
  snapt ook niet dat het onderwijs om de student draait. In dit geval draait het alleen om Vincent Brunings
  zelf en wat hij prettig vindt. De student laat hem koud.
  U kunt hoofdstuk onbevoegde docenten raadplegen voor meer informatie.
  Met een aantal situaties die zich hebben voorgedaan zal ik dit aantonen.
  Situatie 1 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 285. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 284 van 440
  Situatie 1
  Op 31 mei 2021 (11:30) hadden Vincent Brunings en ik een gesprek. Waarover was in het begin niet
  duidelijk, want dat wilde Vincent Brunings niet zeggen (wat zeer vreemd is, aangezien ik wel het recht had
  om dit te weten. Zelfs nadat ik hierom vroeg kreeg ik geen antwoord).
  Al snel werd duidelijk dat het hier ging om rijlessen die ik volgde onder schooltijd. Deze rijlessen volgde ik
  dinsdag van 2 tot 3 uur, omdat mijn rijinstructeur als mijzelf niet op een andere dag konden.
  In andere woorden: de laatste 15 minuten besteedde ik mijn tijd niet aan school.
  Dit was overduidelijk tegen het zere been van Vincent Brunings, want hij kon het niet verkroppen dat ik de
  laatste 15 minuten niet aan Scalda besteedde.
  Tijdens dit gesprek had ik, zoals in eerdere e-mails, duidelijk gemaakt dat dit niet anders kon. Dit omdat ik
  anders geen rijles kon volgen in de week, terwijl ik daar wel voor had betaald.
  Ook tijdens dit gesprek bewees Vincent Brunings opnieuw dat hij niet kan luisteren naar anderen (in dit
  geval mijzelf). Vincent Brunings had totaal geen oor naar wat ik te zeggen had, en bleef voortdurend erop
  hameren dat ik het maar een andere keer in moest plannen. Vincent Brunings zat net zolang door te zeuren
  totdat ik Vincent Brunings zijn zin gaf.
  Uiteindelijk had ik tijdens dit gesprek mijn rijinstructeur een Whatsappje gestuurd. Dit om aan te geven dat
  ik de komende 10 weken geen rijlessen kon volgen. Dit terwijl ik hier wel voor had betaald.
  Terzijde: 10 weken, omdat dit het aantal weken was tot de zomervakantie in 2021.
  De reden dat ik mijn rijlessen stopzette, was niet omdat ik Vincent Brunings zijn zin wou geven. Integendeel
  zelfs, Vincent Brunings uitte een dreigement naar mij toe.
  Vincent Brunings was er namelijk van op de hoogte dat ik een (onterechte) waarschuwingsbrief (dreigbrief)
  had gekregen vanuit de opleiding. Dit om mij van de opleiding te verwijderen, als ik mijzelf niet neerlegde bij
  het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn.

  View Slide

 286. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 285 van 440
  U kunt de volgende 2 hoofdstukken raadplegen voor meer informatie hierover:
  1. Klagende studenten het zwijgen opleggen (dreigbrief)
  2. De waarschuwingsbrief (bewijsstuk)
  Tijdens dit gesprek werd het volgende tegen mij gezegd:
  “Ja maar Yari (auteur verslag), je hebt wel een waarschuwingsbrief hé?”
  - Vincent Brunings
  Wat Vincent Brunings hier zegt op een indirecte manier is dat als ik mijn rijlessen niet zou afzeggen, dan zou
  Vincent Brunings met zijn collega’s om de tafel gaan zitten. Dit om mij van de opleiding te verwijderen.
  In andere woorden: dit is een indirect dreigement.
  Dit is niet alleen Vincent Brunings die niet luistert, maar ook iemand die er alles aan doet om zijn zin te
  krijgen.
  Naast het feit dat er hier een indirect dreigement wordt geuit door Vincent Brunings, maakt hij zich hier ook
  schuldig aan machtsmisbruik.
  Een ander punt wat ik nog wil vermelden, is dat op het moment dat Vincent Brunings bovenstaande zij, hij
  mij recht in mijn gezicht aan het uitlachen was.
  De e-mail conversaties tussen Vincent Brunings en mij kunt u bekijken op de volgende pagina.
  Wel moet worden vermeld dat ik van dit dreigement jammer genoeg geen audiobestand heb.

  View Slide

 287. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 286 van 440
  ➔ Bewijsstuk 1
  Scalda. (2021, 25 mei). E-mails overzicht [Screenshots].
  ➔ Bewijsstuk 2
  Scalda. (2021, 29 april). E-mail conversaties tussen Vincent Brunings en mijzelf [Screenshots].
  Bewijsstuk 2 is te vinden op de volgende pagina in verband met zijn grootte.
  Door de grootte ervan is dit bewijsstuk moeilijk te lezen en zul u moeten inzoomen.

  View Slide

 288. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 287 van 440

  View Slide

 289. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 288 van 440
  Als afsluiting op deze situatie wil ik het volgende zeggen.
  Vincent Brunings heeft in deze situatie gelijk, dit hoor ik gewoon buiten een les in te plannen. Waar het hier
  echter om gaat is dat er een indirect dreigement is geuit naar een student toe.
  Als je als docent/coach zijnde dreigementen uit naar studenten om je zin te krijgen, dan ben je niets meer
  dan een regelrechte schoft, en ben je mentaal nooit verder gekomen dan een 8-jarig kind.
  Vincent, voor een volwassen vent mag je écht trots op jezelf zijn. Je bent geen knip voor de neus waard, en
  je bent niets meer dan uitschot binnen het onderwijs. Ik had al zeer weinig respect voor je, maar dit gaf nog
  een extra zetje.
  Situatie 2
  Op 7 oktober 2021 (9:43) ontstond de volgende situatie tussen Vincent Brunings en mij.
  Vincent Brunings vroeg tijdens dit gesprek waarom ik niet alle functionaliteiten had gerealiseerd voor de
  klant. Als antwoord gaf ik dat dit te maken had met een gebrek aan tijd. Dit omdat ik midden in de
  realisatieweek veel documentatie moest aanpassen, omdat de klant zeer laat reageerde.
  Daarnaast was ik vrijdag en maandag ziek, en kon ik woensdag (6 oktober 2021) weinig doen. Dit omdat
  Scalda kampte met een lange internet storing.
  Tegen Vincent Brunings vermelde ik dat het logischer was om mijzelf te focussen op de werkprocessen die
  ik wel kon afronden. Dit omdat ik anders met niet afgeronde functionaliteiten zat, en ik het risico liep dat ik
  mijn naderende examen niet kon doen.
  Vincent Brunings was niet gecharmeerd van dit antwoord, want ik kreeg vervolgens de volgende opmerking:
  “Nee Yari, je moet die werkprocessen eens loslaten en de klant tevreden houden.”
  - Vincent Brunings
  Omdat mijn examen naderde en ik nog veel werkprocessen moest aantonen, gaf ik bij Vincent Brunings aan
  dat dit niet mogelijk was (een bekwame docent/coach zou dit hebben geweten). Als ik mijn werkprocessen
  zou loslaten, dan liep ik een groot risico dat ik mijn examen niet kon doen. Dan had ik nog langer op deze
  opleiding kunnen zitten, want mijn examen had ik al veel eerder kunnen doen als Gerhard Hoogendoorn
  mijn leertraject niet kapot had gemaakt.
  In dit geval zou ik mijn examen niet meer hebben kunnen doen, omdat ik werkprocessen niet of niet goed
  had aangetoond.

  View Slide

 290. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 289 van 440
  Opnieuw gaf Vincent Brunings aan dat ik moest stoppen over die werkprocessen, en dat ik de klant
  tevreden moest houden. Als antwoord gaf ik hetzelfde antwoord als eerder.
  Terzijde: wat natuurlijk van mijzelf heel dom was, want ik wist dat Vincent Brunings door zou blijven gaan.
  U raadt het al, ik kreeg opnieuw dezelfde reactie van Vincent Brunings.
  Als antwoord gaf ik opnieuw aan dat dit niet mogelijk was, omdat ik mijn naderende examen niet wilde
  mislopen.
  Opnieuw kreeg ik dezelfde reactie van Vincent Brunings.
  Uiteindelijk ben ik weggelopen uit dit gesprek omdat de volgende student in deze ruimte moest zijn. Als het
  aan Vincent Brunings had gelegen had hij nog een aantal minutenlang door willen zeuren totdat hij zijn zin
  kreeg.
  Samenvatting: Vincent Brunings wilde dat ik mijn werkprocessen liet vallen. Dit zou als gevolg hebben gehad
  dat ik een zéér groot risico liep dat ik mijn examen niet kon doen. Dit terwijl er ironisch genoeg altijd wordt
  gehamerd op de werkprocessen binnen deze opleiding. Blijkbaar deed dit er ineens niet meer toe, of wilde
  Vincent Brunings mij nog langer op deze opleiding houden.
  Terzijde: wat ik aan de ene kant begrijp, want naast mij en een aantal andere studenten, waren er niet veel
  studenten die technische kennis hebben. De projecten van Innovision Solutions moeten toch op een manier
  gerealiseerd blijven worden.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 291. Hoofdstuk: niet luisteren/serieus nemen studenten (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 290 van 440
  In andere woorden: mijn examen ging in dat geval niet door.
  Daarnaast moet het volgende vermeld worden.
  Het punt dat mij het meest is bijgebleven van deze situatie, is de wazige blik die ontstond vanuit Vincent
  Brunings zijn ogen. Wellicht was meneer onder invloed van alcohol of drugs, of werd het compleet zwart
  voor zijn ogen omdat hij zo graag zijn zin wilde.
  Ik weet het niet, maar ik vond het een apart fenomeen.

  View Slide

 292. Hoofdstuk: Vincent Brunings
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 291 van 440
  Onbekwaam op communicatief gebied
  Een ander punt waar bekwame en bevoegde docenten en coaches over moeten beschikken zijn
  communicatieve vaardigheden.
  Ook dit is één van de vaardigheden waar Vincent Brunings niet over beschikt.
  Nog sterker zelfs, op basis van mijn waarnemingen heb ik het vermoeden dat dit niet in zijn woordenboek
  staat.
  Ondanks dat ik maar 2 situaties kan beschrijven die aantonen dat Vincent Brunings onbekwaam is op
  communicatief gebied, gebeurd dit veel vaker binnen deze opleiding. Niet alleen naar mijzelf, maar ook een
  hoop andere studenten en bevoegde docenten.
  U kunt hoofdstuk bewust achterhouden informatie raadplegen voor andere situaties. Deze situaties tonen
  ook aan dat Vincent Brunings zeer onbekwaam is op communicatief gebied.
  Situatie 1
  Voordat ik begin met het uitleggen van deze situatie, moet het volgende worden vermeld.
  Ik kan u geen datum meegeven wanneer dit is voorgevallen.
  Deze datum had ik jammer genoeg niet genoteerd, en deze situatie heb ik pas later toegevoegd aan dit
  verslag.
  Tijdens een rijles van Tycho E. waar ook ik bij in de auto zat (omdat ik voor hem rijles had), gaf Tycho E. het
  volgende aan.
  Tycho E. had een gesprek ingepland met zijn klant van het project Fit2Work.
  Geen probleem zou je zeggen, totdat Tycho E. aangaf dat Vincent Brunings ongevraagd en zonder
  communicatie bij dit gesprek kwam zitten.
  Tycho E. gaf aan dit niet prettig te vinden, ook omdat dit niet met de klant zou zijn afgesproken.
  De reden waarom Vincent Brunings ongevraagd en zonder communicatie bij dit gesprek kwam zitten, kan ik
  heel goed begrijpen.

  View Slide

 293. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 292 van 440
  Op basis van mijn waarnemingen binnen deze opleiding, kan ik u vertellen dat Vincent Brunings dit soort
  acties doet om 2 redenen:
  1. Vincent Brunings vertrouwt zijn studenten niet.
  2. Vincent Brunings komt alleen bij deze gesprekken zitten omdat hij zich voortdurend overal mee wil
  bemoeien.
  Terzijde: zoals eerder vermeld in het begin van hoofdstuk Vincent Brunings, is Vincent Brunings een
  wijsneus, en wanneer iets niet naar zijn zin is of hij ergens zijn zin wil halen, dan gaat hij zich er direct
  mee bemoeien. Zeer triest voor iemand die zich voordoet als docent/coach (en niet te vergeten de
  ‘volwassen’ leeftijd).
  Situatie 2
  Op 12 oktober 2021 (8:36) vroeg ik aan Vincent Brunings waarom wij donderdagmiddag 14 oktober 2021 vrij
  waren.
  Vincent Brunings gaf als antwoord dat hij daar niks vanaf wist. Wat mij zeer bevreemd, want blijkbaar is
  Vincent Brunings een docent/coach die zelf niet op de hoogte is van het rooster van zijn studenten (nog
  sterker: de opleiding).
  Is dit slechte communicatie? Of is dit iemand die niet met zijn studenten bezig is?
  Vincent Brunings gaf wel direct aan dat wij woensdag 13 oktober 2021 vrij zijn.
  Wat hieraan vreemd is, is dat dit niet in het rooster van de studenten stond.
  Waar het hem hierin zit is het volgende.
  Als ik niet de vraag had gesteld waarom studenten die donderdagmiddag vrij waren, dan had geen enkele
  student geweten dat studenten woensdag 13 oktober 2021 vrij waren.
  Het gevolg? Studenten waren massaal naar de opleiding toegekomen om vervolgens te worden
  geconfronteerd met een dichte deur (leuk voor iemand die ver moet reizen).
  Andere studenten kwamen te weten van deze vrije woensdag doordat ik dit naar andere studenten had
  gecommuniceerd. De docenten/coaches binnen deze opleiding vonden dit blijkbaar geen prioriteit.

  View Slide

 294. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 293 van 440
  Situatie 3
  Omdat deze situatie al is besproken in hoofdstuk geen enkele communicatie in hoofdstuk examen, zal ik
  deze hier niet opnieuw neerzetten.
  U kunt deze situatie daarom raadplegen in in hoofdstuk geen enkele communicatie.
  Dit hoofdstuk gaat erover dat potentieel examenkandidaten compleet in onzekerheid leven of dat zij
  examen mogen doen of niet. Dit omdat er niet wordt gecommuniceerd door de docenten/coaches binnen
  deze opleiding.
  In bovenstaand hoofdstuk wordt er voornamelijk gesproken over Gerhard Hoogendoorn. Dit omdat wij met
  hem op dat moment te maken hadden. De reden waarom hier alsnog over wordt gesproken in het
  hoofdstuk van Vincent Brunings, is omdat Vincent Brunings hier in zekere zin ook schuldig aan is. Dit omdat
  Vincent Brunings binnen deze opleiding ook examinator is, en het mij stug lijkt dat Vincent Brunings zelf niet
  weet wie er examen mogen doen of niet.
  Als Vincent Brunings wist welke studenten examen mochten doen, dan had hij dit makkelijk kunnen
  communiceren.
  Situatie 4
  Omdat deze situatie wordt besproken in hoofdstuk weigeren goedkeuren werkprocessen, zal ik deze hier
  niet opnieuw neerzetten.
  U kunt deze situatie daarom raadplegen in situatie 1 in hoofdstuk weigeren goedkeuren werkprocessen.
  Ook deze situatie toont aan dat Vincent Brunings onbekwaam is op communicatief gebied.

  View Slide

 295. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 294 van 440
  Situatie 5
  Op 8 november 2021 (13:25 t/m 14:00) had ik een initiatiegesprek.
  Tijdens dit initiatiegesprek heeft Vincent Brunings opnieuw aangetoond dat hij zeer nalatig is in zijn
  communicatie.
  Aan het einde van dit initiatiegesprek had ik de klant verteld dat ik eind die week het projectvoorstel door
  zou sturen.
  Terzijde: een projectvoorstel is een document dat de klant ontvangt na een initiatiegesprek.
  Dit projectvoorstel beschrijft de oplossing(en) die Innovision Solutions ziet in de doelen die de klant heeft.
  Echter, nadat de klant weg was, kreeg ik van Vincent Brunings het verwijt dat dit wel een ‘erg korte deadline
  is’.
  In plaats van dat Vincent Brunings dit direct aangaf tijdens het initiatiegesprek, hield Vincent Brunings zijn
  mond dicht, en zadelde ik de klant op met een deadline waar ik mijzelf achteraf niet aan heb kunnen
  houden.
  Dit omdat het projectvoorstel meer werk was dan ik dacht. Dit had ik ook niet kunnen weten omdat ik nog
  nooit een projectvoorstel had geschreven. Daarnaast was ik door de opleiding ook nooit gewezen op waar
  ik allemaal op moet letten.
  Terzijde: dit is zeer ironisch want ik zat al 4 jaar op deze opleiding. Dit toont direct goed aan hoe goed deze
  opleiding hun zaakjes op orde heeft.
  In andere woorden: doordat Vincent Brunings niet communiceerde dat dit projectvoorstel meer werk was
  dan ik dacht, zadelde ik de klant op met een deadline waar ik mijzelf niet aan kon houden.
  Situatie 6 is te vinden op de volgende pagina

  View Slide

 296. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 295 van 440
  Situatie 6
  Omdat deze situatie wordt besproken in hoofdstuk machtsmisbruik, zal ik deze hier niet opnieuw
  neerzetten.
  U kunt deze situatie daarom raadplegen in situatie 2 in hoofdstuk machtsmisbruik.
  Ook deze situatie toont aan dat Vincent Brunings onbekwaam is op communicatief gebied.

  View Slide

 297. Hoofdstuk: Vincent Brunings
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 296 van 440
  Onprofessionele en kinderachtige uitspraken
  Als docent/coach zijnde is het belangrijk dat je goed nadenkt over wat je zegt. Dit omdat er binnen een
  opleiding van een docent/coach een professionele werkhouding wordt verwacht. Overigens niet alleen
  binnen een opleiding maar overal.
  Dit houdt ook in dat je als docent/coach dingen niet hoort te zeggen.
  Vincent Brunings is echter een docent/coach die niet verder nadenkt dan zijn neus lang is. In plaats daarvan
  brengt Vincent Brunings dit soort onprofessionele uitspraken de wereld in.
  Door middel van een aantal voorgedane situaties zal ik dit aantonen.
  Situatie 1 kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 298. Hoofdstuk: onprofessionele en kinderachtige uitspraken (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 297 van 440
  Situatie 1
  Op 15 maart 2021 (11:28) hadden Vincent Brunings en ik een gesprek.
  Dit gesprek had als doel te achterhalen wat ik die volgende 3 weken ging doen. Dit omdat ik flinke
  vertraging had opgelopen binnen mijn leertraject door Gerhard Hoogendoorn en Robert van de Velde die
  ondanks meerdere meldingen, niets aan het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn deden.
  Tijdens dit gesprek gaf Vincent Brunings de volgende onprofessionele opmerking:
  “Je bent wel een beetje een wijsneus vind je ook niet?”
  - Vincent Brunings
  Vincent Brunings gaf deze opmerking omdat hij merkte dat ik het niet eens was met de (favoriete) werkwijze
  van deze onbekwame en onbevoegde docenten/coaches. Wat terecht is, want er is geen werkwijze, wel
  coaches die allemaal hun eigen ding doen, langs elkaar heen werken en niet weten waar ze mee bezig zijn.
  U kunt de volgende 2 hoofdstukken raadplegen voor meer informatie:
  1. Bewijs dat coaches eigen werkwijzen hebben
  2. Onbevoegde docenten
  Mensen die mij kennen weten dat ik geen wijsneus ben. Dat had ook jij geweten Vincent Brunings als jij
  meer affiniteit zou hebben met je studenten.
  Ik ben echter wel het type persoon die het direct zegt wanneer ik het ergens niet mee eens ben of wanneer
  ik iets onterecht vind.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 299. Hoofdstuk: onprofessionele en kinderachtige uitspraken (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 298 van 440
  Tegen Vincent Brunings wil ik het volgende nog zeggen.
  Vincent, de enigste wijsneus hier ben je toch echt zelf. Je bemoeit je constant met studenten hun zaken
  omdat je denkt dat je de wijsheid in pacht hebt. Dat is goed te zien aan de arrogante houding die je hebt
  naar studenten. Zelfs als studenten nergens om hebben gevraagd bemoei je je ergens mee.
  Ik heb 2 adviezen voor je (welke je toch niet gaat opvolgen, aangezien je geen enkele zelfreflectie en een
  ontzettende grote plaat voor je kop hebt):
  1. Denk eerst eens goed na voordat je dit soort onprofessionele opmerkingen gaat gooien. Op deze
  manier kom je al een stuk professioneler over.
  dat je iets denkt is prima, maar dat wilt niet zeggen dat je het ook moet vermelden. In veel situaties
  (zeker bij jou) is het beter dat je dingen voor jezelf houdt.
  Eerst denken, dan doen.
  2. Leer dat je jezelf als onbekwame en onbevoegde docent/coach niet overal mee moet bemoeien.
  Dat je deze functie uitoefent is prima (eigenlijk niet aangezien je veel studenten een plezier doet als
  je vertrekt uit het onderwijs), maar ken je plek binnen het onderwijs. Een bekwame en bevoegde
  docent/coach weet dat ondanks zijn/haar functie, hij/zij zich niet overal mee hoeft te bemoeien.
  Situatie 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 300. Hoofdstuk: onprofessionele en kinderachtige uitspraken (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 299 van 440
  Situatie 2
  Op 26 mei 2021 (9:20) had ik een oplevering van mijn keuzedeel ‘HBO Doorstroming’.
  Deze oplevering had ik met Vincent Brunings en Sander Bruggeman.
  Aan het einde van mijn oplevering werd er door Vincent Brunings de volgende onprofessionele opmerking
  gemaakt:
  “Wij (Vincent Brunings en Sander Bruggeman) gaan in conclaaf, en dat betekent dat jij (Yari
  Morcus) eventjes kan opdonderen. Haha nee grapje, maar je moet wel even weg.”
  - Vincent Brunings
  Dit klinkt voor u als lezer wellicht ongeloofwaardig, maar het is toch echt een uitspraak die Vincent Brunings
  heeft gemaakt als docent/coach zijnde.
  Een getuige hiervan is Sander Bruggeman.
  Terzijde: niet dat deze getuige ertoe doet, want Sander Bruggeman zal deze uitspraak toch ontkennen.
  Het beschermen van vriendschappen binnen deze opleiding onder collega’s is belangrijker dan de student. Iets wat
  ikzelf heb gemerkt toen ik meerdere klachten indiende over het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn.
  Situatie 3 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 301. Hoofdstuk: onprofessionele en kinderachtige uitspraken (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 300 van 440
  Situatie 3
  Allereerst, ik kan u geen datum en tijd meegeven van wanneer dit is gebeurd.
  Dit omdat ik dit niet had genoteerd, en dit een situatie is die op een later moment in mijn geheugen te
  boven kwam.
  Ergens voor de zomervakantie van 2021, had ik met Vincent Brunings een gesprek over het beoordelen van
  mijn werkprocessen.
  Een paar minuten voor dit gesprek kwam Vincent Brunings naar mij toe.
  Geen probleem zou je zeggen, totdat Vincent Brunings met de volgende onprofessionele opmerking
  aankwam:
  “Hoiii Yari, wij hebben zometeen een date.”
  - Vincent Brunings
  Tegen Vincent Brunings wil ik het volgende zeggen.
  Vincent, het is geen date, het is een gesprek. Het woord ‘date’ gebruik je niet. Al helemaal niet als je als
  docent/coach werkzaam bent binnen het onderwijs. Als je een lesbevoegdheid zou hebben dan had je dit
  geweten. Dit omdat je dan op de hoogte was van wat je wel en niet kan zeggen.
  Denk de volgende keer eens wat langer na dan je neus lang is. Met deze houding gaat geen enkele student
  jou serieus nemen (niet dat studenten je ooit serieus hebben genomen, maar dat terzijde).
  U kunt hoofdstuk onbevoegde docenten raadplegen voor meer informatie.
  Situatie 4 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 302. Hoofdstuk: onprofessionele en kinderachtige uitspraken (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 301 van 440
  Situatie 4
  Op 3 december 2021 (8:51) hadden [anoniem persoon 1] en Vincent Brunings een gesprek.
  Een paar minuten voor dit gesprek kwam Vincent Brunings naar [anoniem persoon 1] toe.
  Geen probleem zou je zeggen, totdat Vincent Brunings ook hier opnieuw met de volgende onprofessionele
  opmerking aankwam:
  “Wij hebben zo een date.”
  - Vincent Brunings

  View Slide

 303. Hoofdstuk: Vincent Brunings
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 302 van 440
  Bewust achterhouden informatie
  In eerdere hoofdstukken heeft u kunnen lezen dat Vincent Brunings een docent/coach is die:
  1. Niet luistert naar studenten.
  2. Studenten niet serieus neemt.
  3. Onbekwaam is op communicatief gebied.
  4. Zich schuldig maakt aan onprofessionele en kinderachtige opmerkingen.
  Jammer genoeg stopt het hier niet bij.
  Vincent Brunings is ook een docent/coach die informatie aan studenten (bewust) achterhoudt.
  De reden waarom ik tot deze conclusie ben gekomen, is omdat Vincent Brunings regelmatig achteraf met
  informatie aankomt. Informatie die op geen enkel werkprocessen blad te vinden is.
  Dit terwijl studenten binnen een (fatsoenlijke) opleiding duidelijk ingelicht moeten worden over de eisen
  van een bepaald werkproces (zelfde geldt voor het examen).
  Vincent Brunings denkt daar echter anders over, want op 12 maart 2021 had Vincent Brunings aangeven
  dat ze (de onbevoegde docenten/coaches) ‘niet alles voorkauwen’.
  Echter is dit een zeer makkelijke manier om:
  1. Zichzelf (de opleiding) in bescherming te nemen tegen het niet hebben van duidelijke richtlijnen.
  Dit wanneer studenten hier terecht over klagen.
  U kunt hoofdstuk geen (duidelijke) richtlijnen raadplegen voor meer informatie.
  2. Geen duidelijke richtlijnen te creëren.
  Op de volgende pagina zullen 3 situaties te vinden zijn waaruit blijkt dat Vincent Brunings zich schuldig
  maakt aan het (bewust) achterhouden van informatie.
  Omdat deze situaties echter in een eerder hoofdstuk zijn behandeld, zal ik deze hier niet opnieuw
  neerzetten.

  View Slide

 304. Hoofdstuk: bewust achterhouden informatie (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 303 van 440
  Dit hoofdstuk gebruik ik echter wel als verwijzing, omdat u ook hier expliciet moet worden ingelicht over de
  onprofessionele werkwijze van Vincent Brunings.
  U kunt de volgende 3 situaties raadplegen waaruit blijkt dat Vincent Brunings zich hier schuldig aan maakt.
  1. Situatie 1 in onderbouwing 2 in hoofdstuk geen duidelijke richtlijnen.
  2. Situatie 2 in onderbouwing 2 in hoofdstuk geen duidelijke richtlijnen.
  3. Situatie 2 in hoofdstuk weigeren goedkeuren werkprocessen.
  Deze onprofessionele manier van werken (het bewust achterhouden van informatie (het niet hebben van
  duidelijke richtlijnen)), heeft binnen deze opleiding als gevolg dat studenten:
  1. Letterlijk tussen wal en schip raken, en hier niks over te zeggen hebben wanneer studenten het
  met een afkeuring van een werkproces niet eens zijn.
  2. Onnodig tijd en energie steken in werkprocessen die, wanneer vooraf goed gedefinieerd zijn, direct
  juist uitgevoerd kunnen worden.
  3. Studenten hun werkprocessen (onterecht) afgekeurd worden. Dit op basis van achtergehouden
  informatie of een subjectieve beoordeling.
  4. Studenten onnodig (veel) vertraging oplopen binnen hun leertraject.
  Dit hebben een aantal medestudenten als ikzelf aan den lijve ondervonden.
  U kunt hoofdstuk leertrajecten kapotmaken in hoofdstuk Gerhard Hoogendoorn raadplegen voor
  meer informatie.
  Als afsluiting op dit subhoofdstuk wil ik u het volgende nog meegeven.
  Wees uzelf ervan bewust van dat als u voor deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het
  Scalda college te Terneuzen) kiest:
  1. Deze gevolgen ook op u van toepassing zullen zijn.
  2. Ook u een hele hoop punten niet wordt verteld. U krijgt deze punten pas te horen wanneer Vincent
  Brunings (en overigens ook Gerhard Hoogendoorn) denkt dat het daar ‘tijd voor is’. Dit is namelijk
  wat Vincent Brunings doceren/coachen noemt.

  View Slide

 305. Hoofdstuk: Vincent Brunings
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 304 van 440
  Studenten behandelen als middelbare scholieren
  Eén van de andere punten die mij zeer hebben gestoord tijdens mijn studie aan deze opleiding (‘Software
  Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen) is het kinderachtige gedrag van Vincent
  Brunings.
  Dit binnen een mbo-niveau 4 opleiding tegen (jong)volwassen personen.
  Omdat de situaties die behandeld worden in dit hoofdstuk al zijn behandeld in hoofdstuk telefoongebruik
  verboden en politieagentje Vincent Brunings, zal dit hoofdstuk alleen als verwijzing dienen. Met deze reden
  raad ik u aan om bovenstaande hoofdstukken te lezen.

  View Slide

 306. Hoofdstuk: Vincent Brunings
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 305 van 440
  Weigeren goedkeuren werkprocessen
  Naast dat Gerhard Hoogendoorn werkprocessen weigert goed te keuren, maakt ook Vincent Brunings zich
  hier binnen deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen)
  schuldig aan.
  Hier heb ik het over werkprocessen die goedgekeurd zouden moeten worden, omdat je je als student zijnde
  gewoon hebt gehouden aan de huidige (onduidelijke) richtlijnen.
  Echter, omdat er geen (duidelijke) richtlijnen binnen deze opleiding zijn, en Gerhard Hoogendoorn en
  Vincent Brunings handelen op subjectieve basis, komt het regelmatig voor dat studenten hun
  werkprocessen onterecht worden afgekeurd. Afgekeurd op basis van een mening, wat ten alle tijden niet
  zou mogen binnen het onderwijs. Het onderwijs dat studenten krijgen hoort tenslotte ten alle tijden
  objectief te blijven. Zo ook in de beoordeling van studenten hun werk.
  Ondanks dat ik u maar 2 situaties kan tonen waarin dit zichtbaar is, kan ik u vertellen dat dit iets is dat veel
  vaker gebeurt binnen deze opleiding.
  Opnieuw moet u zich er zéér van bewust zijn dat als u voor deze opleiding kiest (wat ik ten zeerste afraad),
  ook uw werk regelmatig onterecht zal worden afgekeurd.
  Met als gevolg dat dit onnodige vertraging veroorzaakt binnen uw leertraject.
  Onnodige vertraging die wordt veroorzaakt door onbekwame en onbevoegde docenten/coaches die
  studenten hun werk weigeren goed te keuren. Weigeren goed te keuren omdat het niet naar hun zin is.
  Terzijde: een opleiding die duidelijke richtlijnen hanteert waar bekwame en bevoegde docenten/coaches
  rondlopen, zou hier geen enkele sprake van zijn.
  Situatie 1 kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 307. Hoofdstuk: weigeren goedkeuren werkprocessen (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 306 van 440
  Situatie 1
  Op 17 mei 2021 (13:41) hadden Vincent Brunings en ik een gesprek.
  Een gesprek dat ging over het beoordelen van werkprocessen.
  Na afloop van dit gesprek, kwam ik er via mijn leerofferte achter dat Vincent Brunings zonder enige reden of
  uitleg (geen communicatie) 3 van mijn werkprocessen op level 3 had afgekeurd. Dit terwijl ik mijzelf netjes
  had gehouden aan deze richtlijnen (zie onderstaand bewijsstuk voor wat deze richtlijnen inhouden).
  Vincent Brunings had zelfs het level waarop ik het wilde aantonen (level 3) doorgestreept en veranderd naar
  level 2.
  Ook hier opnieuw zonder enige reden of uitleg.
  ➔ Bewijsstuk
  In onderstaande screenshot kunt u zien dat mijn werkprocessen onterecht waren afgekeurd (zie rode
  vierkanten).
  Ter informatie: V / O staat voor Voldoende / Onvoldoende.
  Vincent Brunings heeft de ‘O’ hier niet omcirkeld, maar heeft wel mijn werkprocessen op level 3 zonder
  reden of uitleg afgekeurd en gedegradeerd naar level 2.

  View Slide

 308. Hoofdstuk: weigeren goedkeuren werkprocessen (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 307 van 440
  Situatie 2
  Een andere situatie die opnieuw aantoont dat Vincent Brunings onterecht werkprocessen afkeurt (in dit
  geval op level 3) is het volgende.
  In sprint 3 van het project meeloop portaal IVS, had ik aan het einde van deze sprint een gesprek met
  Vincent Brunings. Ook dit gesprek ging over het beoordelen van mijn werkprocessen.
  Opnieuw deed het zich voor dat Vincent Brunings 2 van mijn werkprocessen op level 3 onterecht had
  afgekeurd.
  Vincent Brunings keurde deze 2 werkprocessen op level 3 af (degradeerde deze 2 werkprocessen naar level
  2), omdat ik mijn afspraak met de klant niet was nagekomen.
  Vincent Brunings geef ik hier gelijk in, want ik was mijn afspraak inderdaad niet nagekomen. Dit omdat ik te
  weinig tijd had om functionaliteiten af te ronden. Dit omdat de klant Sander Bruggeman veel te laat op zijn
  e-mails reageerde. Dit had als gevolg dat ik tijdens mijn realisatie week (de week waarin je aan het product
  werkt) voortdurend terug moest gaan naar het schrijven/aanpassen van documenten. Het gevolg (dit is een
  herhaling)? Dat ik te weinig tijd had om deze functionaliteiten af te ronden.
  Voordat ik hier verder op inga, raad ik u eerst aan om onderstaande bewijsstukken te bekijken.
  ➔ Bewijsstuk 1
  In dit bewijsstuk kunt u zien welke 2 werkprocessen door Vincent Brunings zijn gedegradeerd naar level 2.
  Dit terwijl ik deze wilde aantonen op level 3.
  U kunt dit zien aan nummer 2 dat is omcirkelt.
  Bewijsstuk 2 is in verband met zijn omvang te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 309. Hoofdstuk: weigeren goedkeuren werkprocessen (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 308 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  In dit bewijsstuk kunt u zien dat de klant akkoord was gegaan met deze sprint.

  View Slide

 310. Hoofdstuk: weigeren goedkeuren werkprocessen (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 309 van 440
  Zoals u kunt zien keurt Vincent Brunings mijn werkprocessen onterecht af. Dit omdat de klant met het
  ondertekenen van de acceptatietest (bewijsstuk 2, zie vorige pagina), aangaf dat deze sprint alsnog voldeed
  aan de gestelde eisen.
  Dit is precies waar deze werkprocessen (bewijsstuk 1) over gaan.
  Met de goedkeuring van de klant zouden deze werkprocessen dus door Vincent Brunings ook goedgekeurd
  moeten worden.
  Zoals u kunt zien in bewijsstuk 1, staat er nergens in deze werkprocessen vermeld dat je je aan de gemaakte
  afspraken moet houden.
  Op basis van de onterechte afkeuringen van Vincent Brunings, kunt u uzelf de volgende vragen stellen:
  1. Heeft Vincent Brunings hier opnieuw bewust informatie achtergehouden?
  2. Heeft Vincent Brunings dit afgekeurd omdat het gewoon niet naar zijn mening/zin is?
  Terzijde: dit is subjectief handelen, en hier zou geen sprake van mogen zijn binnen een opleiding. Dit zou
  Vincent Brunings moeten weten als hij bekwaam genoeg was.
  3. Is dit opnieuw een onduidelijke richtlijn die deze opleiding hanteert?
  Samenvatting: deze 2 werkprocessen zijn overduidelijk door Vincent Brunings onterecht afgekeurd. De klant
  gaf aan met het acceptatieformulier (bewijsstuk 2) dat de sprint voldeed aan de gestelde eisen (deze 2
  werkprocessen zouden hiermee automatisch goedgekeurd moeten worden).
  Ook dit is één van de vele werkprocessen die onterecht waren afgekeurd. Werkprocessen die je als student
  zijnde vervolgens onnodig opnieuw kunt doen, wat uiteindelijk weer bijdraagt aan studievertraging. Dit
  allemaal door de onduidelijke richtlijnen, en de onbekwame en onbevoegde docenten binnen deze
  opleiding.
  Ik wil u er nogmaals op benadrukken dat hier ook sprake van is bij vele andere studenten.
  Ook u als u besluit te kiezen voor deze opleiding.

  View Slide

 311. Hoofdstuk: Vincent Brunings
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 310 van 440
  Onterecht beschuldigen student
  In eerdere hoofdstukken heeft u kunnen lezen dat Vincent Brunings een onbekwame en onbevoegde
  docent/coach is die:
  1. Totaal niet luistert naar studenten.
  2. Studenten op geen enkele wijze serieus neemt.
  3. Zeer onbekwaam is op communicatief gebied.
  4. Zich schuldig maakt aan onprofessionele en kinderachtige uitspraken.
  5. Informatie (bewust) achterhoudt.
  6. Studenten behandeld als middelbare scholieren.
  7. Werkprocessen onterecht afkeurt.
  Als u denkt dat het niet erger kan, dan zit u fout.
  Vincent Brunings is ook het type docent/coach die studenten onterecht beschuldigd. Beschuldigd van zaken
  waar de student niet verantwoordelijk voor is. Wel een docent/coach die geen enkele verantwoordelijkheid
  neemt voor zijn onprofessionele werkhouding. Als voorbeeld kunt u denken aan het niet zorgen voor een
  gebruiksvriendelijk en functioneel conferenceroom systeem of duidelijke documentatie.
  Ondanks dat ik maar 2 situaties kan tonen waarbij dit zichtbaar is, moet u zich ook hier ervan bewust zijn
  dat dit bij (veel) meer studenten gebeurt.
  Door de angstcultuur die heerst binnen deze opleiding, durven studenten zich hier niet over uit te laten
  naar andere studenten toe. Met deze reden kan ik dus niet meer situaties tonen waarin dit zichtbaar is.
  U kunt hoofdstuk angstcultuur raadplegen voor meer informatie.
  Situatie 1 kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 312. Hoofdstuk: onterecht beschuldigen student (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 311 van 440
  Situatie 1
  Op 8 november 2021 tijdens mijn initiatiegesprek (13:25 t/m 14:00), was er sprake van de volgende situatie.
  Voordat het initiatiegesprek begon (13:25), had ik mijzelf in het klantendomein van IVS geplaatst. Dit 10
  minuten voor aanvang van de klant (13:15) om zo voorbereidingen te plegen voor het initiatiegesprek.
  Na afloop van het initiatiegesprek nadat de klant weg was, ontstond de volgende situatie.
  Vincent Brunings beschuldigde mij ervan dat ik mijzelf niet goed had voorbereid. Dit omdat Vincent
  Brunings via het conferenceroom systeem het initiatiegesprek bij wilde wonen, en het maar liefst een
  kwartier lang duurde voor dit systeem werkte.
  Terzijde: de klant was er om 13:25, en om 13:40 werkte het conferenceroom systeem.
  Vincent Brunings gaf mij direct het verwijt dat ik maar ‘eerder in de ochtend moest controleren of het
  systeem werkt’.
  Dit terwijl een opleiding zelf hoort te zorgen voor een gebruiksvriendelijk en functioneel conferenceroom
  systeem.
  Daarnaast is dit een zeer kromme denkwijze van Vincent Brunings.
  Dit is hetzelfde als dat ik tegen iemand zou zeggen dat hij 's avonds voor het slapen gaan nog moet
  controleren of zijn auto start. Want als hij naar zijn werk 's ochtends gaat en zijn auto start niet, dat hij dan
  te laat is, en op deze manier op tijd een alternatief kan vinden.
  Samenvatting: Vincent Brunings beschuldigde mij hier van een niet werkend conferenceroom systeem. Dit
  terwijl zij zelf (de opleiding en dus ook Vincent Brunings) verantwoordelijk zijn voor de werking hiervan.
  Wij als student moeten tevens ook zorgen dat onze eigen spullen (zoals een laptop) werkend zijn. Het zou
  wat zijn dat ik Scalda ervan beschuldig dat mijn laptop of mijn oplader ineens niet meer werkt.
  Klaarblijkelijk denkt deze opleiding (of in ieder geval Vincent Brunings) daar anders over, want als één van
  hun spullen niet werkt, dan krijgt de student er de schuld van (u ook dus als u kiest voor deze opleiding).

  View Slide

 313. Hoofdstuk: onterecht beschuldigen student (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 312 van 440
  Situatie 2
  Op 29 september 2021 had ik van Sander Bruggeman een e-mail gekregen.
  Sander Bruggeman was mijn klant van het project “meeloop portaal IVS”.
  Deze e-mail bevatte redelijk veel feedback over een document dat ik had doorgestuurd. Omdat dit een vrij
  lange e-mail was en ik niet direct tijd had, reageerde ik niet direct op deze e-mail.
  Klaarblijkelijk beviel Vincent Brunings dit niet, want vervolgens ontstond de volgende situatie.
  Een half uur later na het ontvangen van deze lange e-mail, kwam Vincent Brunings naar mij toe. Opnieuw
  ongevraagd en zonder communicatie begon Vincent Brunings een gesprek.
  Dit gesprek dat Vincent Brunings met mij hield was niet bepaald een gesprek te noemen.
  Dit omdat Vincent Brunings overduidelijk met maar 1 reden naar mij toe kwam, en dat was om de lange
  feedback van mijn klant er bij mij in te wrijven.
  Tijdens dit gesprek werd ik er tevens onterecht ervan beschuldigd dat mijn documentatie onduidelijk is.
  Dit is zeer ironisch, want dit was niet mijn documentatie. Dit was een document dat de opleiding zelf had
  opgesteld als template voor studenten. De inhoud die ik had geschreven was in lijn met de template. Om
  Vincent Brunings zo snel mogelijk bij me vandaan te krijgen, had ik besloten om hier geen discussie over te
  starten.
  Samengevat: ik kreeg de schuld van een onduidelijk document dat zij zelf hadden opgesteld.
  Want ja, ik ben toch maar een studentje die lager in de pikorde staat.
  Situatie 3
  Omdat deze situatie wordt besproken in hoofdstuk machtsmisbruik, zal ik deze hier niet opnieuw
  neerzetten.
  U kunt deze situatie daarom raadplegen in situatie 2 in hoofdstuk machtsmisbruik.
  Ook deze situatie toont aan dat Vincent Brunings studenten onterecht beschuldigd van zaken.

  View Slide

 314. Hoofdstuk: Vincent Brunings
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 313 van 440
  Machtsmisbruik
  Machtsmisbruik is een zwaar woord, maar zeker een woord dat ook in dit geval van toepassing is. Zoals te
  lezen is in subhoofdstuk niet luisteren/serieus nemen studenten, heeft ook Vincent Brunings erg veel
  moeite met het luisteren naar zijn studenten.
  Gedurende mijn studie aan deze opleiding, is het regelmatig opgevallen dat Vincent Brunings zijn macht als
  docent/coach misbruikt.
  Dit om 3 redenen:
  1. Op deze manier krijgt Vincent Brunings zijn zin.
  2. Op deze manier weet Vincent Brunings dat hij wordt gehoord.
  3. Op deze manier heeft Vincent Brunings het laatste woord.
  Deze punten zijn duidelijk zichtbaar wanneer je als student zijnde het niet eens bent met Vincent Brunings.
  Wanneer je het als student zijnde niet eens bent met Vincent Brunings:
  1. loop je een grote kans dat Vincent Brunings je werk weigert na te kijken, of;
  2. net zolang door zal zeuren totdat je hem zijn zin geeft.
  Ten opzichte van Gerhard Hoogendoorn gaat Vincent Brunings nog een stap verder.
  Dit is namelijk het uiten van dreigementen naar studenten toe om zijn zin te krijgen.
  U kunt hoofdstuk uiten dreigement richting student raadplegen voor meer informatie.
  Als u besluit te kiezen voor deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te
  Terneuzen), houdt er dan rekening mee dat ook u regelmatig met een machtsmisbruik ende docent/coach
  in aanraking gaat komen.
  Ondanks dat ik maar 2 situaties van dit machtsmisbruik kan tonen, is dit iets dat regelmatig gebeurt binnen
  deze opleiding. Niet alleen bij mijzelf, maar ook bij andere studenten.

  View Slide

 315. Hoofdstuk: machtsmisbruik (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 314 van 440
  Door de angstcultuur die echter heerst binnen deze opleiding, durven studenten zich niet uit te spreken
  over dit soort voorvallen. Vandaar dat ik alleen mijn eigen 2 situaties kan gebruiken om dit machtsmisbruik
  aan te tonen. Daarnaast was ik eerder ook niet bezig met dit verslag, en heb ik dus niet meer situaties.
  Voor de aankomende 2 situaties geldt het volgende:
  Omdat ik op dat moment nog niet bezig was met dit verslag, heb ik deze datums, tijdstippen en
  situatiebeschrijvingen niet genoteerd (anders waren ook deze in dit subhoofdstuk opgenomen).
  Situatie 1
  Omdat deze situatie wordt besproken in hoofdstuk niet luisteren/serieus nemen studenten, zal ik deze hier
  niet opnieuw neerzetten.
  U kunt deze situatie daarom raadplegen in situatie 1 in hoofdstuk niet luisteren/serieus nemen studenten.
  Ook deze situatie toont aan dat Vincent Brunings zijn macht misbruikt.
  Situatie 2
  Op 14 juli 2021 (9:04) had ik met mijn klant een oplevering om mijn gemaakte aanpassingen te tonen. Dit op
  basis van de klant zijn voorstel.
  Op het moment dat Vincent Brunings in het Microsoft Teams gesprek kwam, ging Vincent Brunings even
  een e-mail bij mij erin wrijven. De reden? Omdat ik niet op zijn e-mail had gereageerd.
  Terzijde: op basis van het gedrag van Vincent Brunings wat al meerdere keren plaatsvond, kan ik concluderen dat
  Vincent Brunings iemand is die het niet kan hebben wanneer je niet op zijn ‘feedback’ reageert. Vincent Brunings is
  iemand die overal erkenning voor wil hebben, en kan het dus zeer slecht verdragen wanneer je niet op hem
  reageert (zoals al eerder is vermeld: hij wil gehoord worden).
  Naast het erin wrijven van deze e-mail, werd ik in dit gesprek ook beschuldigd van iets dat niet mijn fout
  was. Vincent Brunings beschuldigde mij ervan dat het niet zo slim was dat deze oplevering niet fysiek was,
  maar via Microsoft Teams (online).
  Dit terwijl Vincent Brunings 2 dagen geleden op 12 juli 2021, mijn uitnodiging via de e-mail had ontvangen.
  In plaats van dat Vincent Brunings dit direct meldde hield hij zijn mond dicht. Dit zodat hij mij er later de
  schuld van kon geven.
  Dit terwijl Vincent Brunings degene is die voor de zoveelste keer niet communiceerde. Vincent Brunings had
  op voorhand duidelijk aan kunnen geven dat het gesprek beter fysiek gehouden kon worden (wat Vincent
  Brunings dus niet deed).

  View Slide

 316. Hoofdstuk: machtsmisbruik (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 315 van 440
  Deze situatie toont 3 punten aan over Vincent Brunings:
  1. Vincent Brunings is onbekwaam op communicatief gebied.
  2. Vincent Brunings hanteert een onprofessionele werkhouding.
  Hier doel ik op het niet communiceren en onterecht beschuldigen van de student. Dit terwijl
  Vincent Brunings hier zelf schuldig aan is, aangezien Vincent Brunings nalatig was in zijn
  communicatie.
  3. Vincent Brunings misbruikt zijn macht als docent/coach zijnde.
  De reden waarom er hier wordt gesproken van machtsmisbruik is om de volgende reden.
  Hier spreek ik van machtsmisbruik, omdat Vincent Brunings mij aan het onderdrukken was.
  Eerder had Vincent Brunings mij al bedreigt met dat als ik hem niet zijn zin gaf of tegen hem in ging, hij met
  zijn collega’s om de tafel ging zitten om mij van de opleiding te verwijderen.
  U kunt het volgende hoofdstuk raadplegen voor meer informatie over deze bedreiging.
  Vincent Brunings onderdrukte mij, omdat hij wist dat ik door deze onterechte waarschuwingsbrief mij niet
  kon verdedigen tegen deze onterechte beschuldiging. Dit omdat ik anders tegen hem in zou gaan, wat als
  gevolg had dat ik een grote kans liep van de opleiding verwijderd te worden.
  Doordat Vincent Brunings mij onderdrukte, kon Vincent Brunings mij de schuld geven, en kon Vincent
  Brunings er zelf mee weg komen.
  De e-mail die erin werd gewreven is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 317. Hoofdstuk: machtsmisbruik (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 316 van 440
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2021, 12 juli) E-mail die erin werd gewreven [Screenshot].

  View Slide

 318. Hoofdstuk: Vincent Brunings
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 317 van 440
  Uiten dreigement richting student
  Een punt dat expliciet vermeld moet worden over Vincent Brunings is het volgende.
  Op 31 mei 2021 (11:30) hadden Vincent Brunings en ik een gesprek. Waarover was in het begin niet
  duidelijk, want dat wilde Vincent Brunings niet zeggen (gebrek aan transparantie).
  Wat zich echter voordeed bij dit gesprek, was dat Vincent Brunings een dreigement naar mij uitte. Dit omdat
  Vincent Brunings het niet kon hebben dat ik hem zijn zin niet gaf, en Vincent Brunings het niet op een
  volwassen manier wou oplossen.
  Een oplossing waarin beide partijen, Vincent Brunings en ikzelf, tot een compromis kwamen.
  Omdat deze situatie wordt besproken in hoofdstuk niet luisteren/serieus nemen studenten, zal ik deze hier
  niet opnieuw neerzetten.
  U kunt deze situatie daarom raadplegen in situatie 1 in hoofdstuk niet luisteren/serieus nemen studenten.
  Wel verdient dit een apart hoofdstuk omdat ik het belangrijk vind dat dit wordt uitgelicht.
  Daarnaast geeft het u een buitengewoon beeld over hoever Vincent Brunings bereid is om te gaan om
  ergens zijn zin in te krijgen.
  Als je als docent/coach zijnde dreigementen uit naar studenten om je zin te krijgen, dan ben je niets meer
  dan een regelrechte schoft, en ben je mentaal nooit verder gekomen dan een 8-jarig kind.
  Vincent, voor een volwassen vent mag je écht trots op jezelf zijn. Je bent geen knip voor de neus waard, en
  je bent niets meer dan uitschot binnen het onderwijs. Ik had al zeer weinig respect voor je, maar dit gaf nog
  een extra zetje.

  View Slide

 319. Hoofdstuk: Vincent Brunings
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 318 van 440
  Conclusie
  Op basis van alle eerdergenoemde informatie in dit verslag, kunnen de volgende
  conclusies getrokken worden over Vincent Brunings.
  Vincent Brunings is een onbekwame en onbevoegde docent/coach die:
  1. Net zoals zijn collega Gerhard Hoogendoorn het zeer lastig vindt om naar studenten te luisteren, en
  studenten serieus te nemen.
  2. Niet nadenkt over wat hij zegt, maar alles lukraak op tafel gooit (zich schuldig maakt aan
  onprofessionele uitlatingen).
  3. Studenten binnen deze opleiding behandeld als een stel middelbare scholieren.
  4. (Bewust) informatie achterhoudt, om u als student zijnde er dan op te wijzen dat u fout zit.
  Terzijde: dit is één van de punten die Vincent Brunings zeer goed kenmerkt.
  5. Werkprocessen van studenten onterecht afkeurt omdat het werkproces niet naar Vincent Brunings zijn
  mening is uitgevoerd.
  6. Studenten onterecht beschuldigd van zaken waar hij zelf verantwoordelijk voor is.
  7. Zich schuldig maakt aan machtsmisbruik door overal zijn zin in door te drammen.
  8. Dreigementen uit naar zijn student(en) toe om zo zijn zin te krijgen.
  Terzijde: in dit geval is deze situatie alleen bij mij bekend. Echter zou ik er niet van staan te kijken dat dit bij
  andere studenten ook een paar keer is voorgevallen. Als het tenslotte bij 1 persoon gebeurt, dan is de kans
  groot dat dit ook bij anderen gebeurd.
  Ik wil u er serieus voor waarschuwen dat ondanks dat Vincent Brunings zich heel netjes voor kan doen, u
  hier (zeker in het onderwijs) niet in moet trappen.

  View Slide

 320. Hoofdstuk: conclusie (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 319 van 440
  Vincent Brunings is daarnaast een buitengewoon voorbeeld van iemand die:
  1. Niet in het onderwijs thuishoort.
  2. Niet kan omgaan met zijn macht als docent/coach zijnde.
  3. Mentaal niet volwassen genoeg is om te begrijpen dat binnen een opleiding de student centraal
  staat, en niet de docenten/coaches.
  Tegen Vincent Brunings wil ik het volgende nog zeggen.
  Vincent, als docent/coach zijnde breng je een regelrechte schande neer op docenten en coaches die:
  1. Wel weten hoe het onderwijs in elkaar zit.
  2. Wel weten hoe ze met studenten om moeten gaan.
  3. Wel weten hoe ze een opleiding moeten runnen.
  4. Wel weten hoe ze op een goede manier ondersteuning moeten bieden aan studenten.
  Daarnaast heb ik in mijn leven nog nooit iemand gezien die mentaal zo onvolwassen, dom en
  onprofessioneel is als jij.
  Ik hoop oprecht dat je kinderen beter zullen presteren en bijdragen aan de samenleving dan hun vader, en
  dat zij een stuk verstandiger dan jij zullen zijn. Je draagt niks bij aan studenten hun toekomst, studenten
  hebben een enorme hekel aan je (wat zij niet durven te zeggen), en leren niets van iemand die zelf niet
  begrijpt wat doceren/coaching inhoudt.
  Daarnaast ben je niets meer dan een imbeciel eerste klas, en precies de reden waarom er genoeg mensen
  rondlopen die een hekel aan school hebben. Een hekel omdat zij in aanraking gaan komen met prutsers als
  jij en daar niet op zitten te wachten.
  Realiseer jezelf het volgende heel goed.
  De dag dat jij en je collega Gerhard Hoogendoorn van deze opleiding vertrekken (hopelijk compleet uit het
  onderwijs), is de dag dat studenten de vlag uithangen.
  Want dat is namelijk de Bevrijdingsdag van deze opleiding.
  De dag dat studenten eindelijk verlost zijn van een stel prutsers als jullie.
  De kwaliteit van deze opleiding zal daarnaast ook direct hoger uitvallen. Dit omdat studenten niet meer
  opgescheept zitten met een stel onbekwame docenten/coaches. Alhoewel, op basis van hetgeen ik van jullie
  heb gezien, noem ik jullie eerder een stel onbekwame apen.
  Als je écht volwassen bent, pak dan je koffers, vertrek richting de horeca (waar je vandaan komt), en maak
  plaats voor iemand die wel weet hoe het onderwijs werkt.

  View Slide

 321. Hoofdstuk: conclusie (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 320 van 440
  Dat is volwassenheid en professionaliteit. Iets dat jij nooit hebt gekend noch zal hebben.
  Voor de lezer: ik ben mijzelf ervan bewust dat dit zeer hard is. U moet zich echter goed beseffen dat Vincent
  Brunings (en Gerhard Hoogendoorn) studenten het bloed van onder hun nagels hebben gehaald met hun
  werkwijze en gedrag.
  Ondanks dat veel studenten dit niet durven te zeggen, kan ik toch met grote zekerheid zeggen dat er veel
  studenten zijn die een hekel aan Vincent Brunings (en Gerhard Hoogendoorn) hebben.
  Tegen Vincent Brunings (en Gerhard Hoogendoorn) wil ik het volgende nog zeggen.
  Jullie zullen best een nette kant van jullie hebben buiten het onderwijs, maar de manier waarop jullie een
  opleiding runnen en jullie met je studenten omgaan, kan simpelweg niet.
  Ik hoop dat jullie jezelf heel goed realiseren dat dit toch echt aan jullie zelf ligt en niet aan studenten.
  Studenten hoeven dit niet van iemand te pikken, en zeker niet van jullie.
  Overigens wil ik Vincent Brunings nog 2 tips geven:
  1. Verspreid geen leugens op je LinkedIn profiel.
  Gedurende mijn studie (welke ongeveer 6 jaar duurde), heb ik je nooit workshops zien geven.
  2. Kijk eerst eens naar je eigen geschreven tekst voordat je onterecht studenten hun werk afkeurt wegens
  spelfouten in hun huiswerk.
  Het is namelijk ‘studentenbedrijf’ en niet ‘studentenbedijf’.
  Voor de lezer: Jamie V. zijn magazine (huiswerk) was afgekeurd door Vincent Brunings omdat hij te veel
  spelfouten had. Dit terwijl dit niet als eis in de opdracht was verwerkt.
  Het bewijsstuk van punt 2 kunt u vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 322. Hoofdstuk: conclusie (Vincent Brunings)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 321 van 440
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2021, 15 juli) Verwijzingen van 2 bovenstaande tips [Screenshot].

  View Slide

 323. Hoofdstuk: docenten en coaches
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 322 van 440
  Sander Bruggeman (Nederdesign.nl)
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op de onprofessionele en kinderachtige
  werkwijze van Sander Bruggeman.
  Gedurende mijn studie aan deze opleiding ben ik meermaals met Sander Bruggeman
  in aanraking gekomen. Tijdens deze contact momenten zijn er een aantal zeer
  onprofessionele en kinderachtige punten naar voren gekomen, en ben ik
  genoodzaakt om Sander Bruggeman uit te lichten in dit verslag.
  Dit omdat wanneer u voor deze opleiding kiest (wat ik ten zeerste afraad), u niet alleen weet met wie u te
  maken heeft, maar u op voorhand weet met wat voor wangedrag u te maken krijgt.
  Onder de onprofessionele en kinderachtige werkwijze van Sander Bruggeman wordt verstaan:
  1. Het niet willen nemen van verantwoordelijkheid.
  2. Het meermaals redden van zijn eigen hachje.
  3. Het voortdurend te laat komen op zijn eigen gemaakte afspraken.
  4. Het in zijn geheel niet nakomen van afspraken.
  5. Het niet communiceren met studenten en stagiaire(s).
  6. Het kapot maken van een stagiaire zijn leertraject/stage.
  Alle bovenstaande punten zullen u duidelijker worden bij het lezen van dit hoofdstuk.
  Inhoudsopgave hoofdstuk
  11. Eigen hachje redden en niet nemen verantwoordelijkheid
  12. Te laat op (eigen) gemaakte afspraken
  13. Niet nakomen afspraken en geen communicatie
  14. Leertraject kapotmaken
  15. Conclusie
  Op voorhand wil ik u direct waarschuwen voor het volgende.
  Bent u op zoek of mocht u overwegen om stage te lopen bij het bedrijf Nederdesign, dan raad ik u aan
  hoofdstuk leertraject kapotmaken te raadplegen.

  View Slide

 324. Hoofdstuk: Sander Bruggeman (Nederdesign.nl)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 323 van 440
  Op de volgende pagina zal inhoudelijker worden ingegaan op het wangedrag van Sander Bruggeman.
  Deze pagina zal duidelijk aantonen dat Sander Bruggeman zijn eigen hachje meermaals redt, en geen
  enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Dit laatste punt bevreemd mij zeer voor iemand die
  zijn eigen bedrijf heeft.

  View Slide

 325. Hoofdstuk: Sander Bruggeman (Nederdesign.nl)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 324 van 440
  Eigen hachje redden en niet nemen verantwoordelijkheid
  Eén van de punten waar ik mijzelf zeer aan heb gestoord bij Sander Bruggeman, en wat tevens een zeer
  egoïstische en onprofessionele houding is voor een coach, is het volgende.
  Sander Bruggeman is een onbekwame coach die zich schuldig maakt aan het redden van zijn eigen hachje.
  Dit wanneer hij geconfronteerd wordt met problemen waar hij (mede)verantwoordelijk voor is.
  Op basis van mijn ervaringen met Sander Bruggeman, kan ik u vertellen dat Sander Bruggeman er niet van
  gediend is als je hem op zijn fouten wijst. Sander Bruggeman doet naar zijn mening nooit iets fout. De
  student wel.
  Uit de volgende 2 situaties zal dit ook blijken.
  De eerste situatie toont ook direct dat Sander Bruggeman:
  1. geen verantwoordelijkheid neemt, en;
  2. niet luistert naar zijn studenten.
  Situatie 1
  Tijdens het project Fit2Work was Sander Bruggeman onze coach. In het begin verliep dit project niet goed,
  en dit had de volgende oorzaak. Als team konden wij meerdere malen geen contact krijgen met Sander
  Bruggeman. Dit terwijl ons team hem dringend nodig had. Sander Bruggeman accepteerde zelfs meetings
  (afspraken) waar hij vervolgens niet kwam opdagen. Dit zonder enige communicatie naar ons team toe. Het
  gevolg was dat het project Fit2Work steeds verder bergafwaarts ging.
  Eén van de redenen die Sander Bruggeman later opgaf, was ‘dat hij geen gebruik kon maken van Teams, en
  liever een meeting had via Zoom’. In plaats van dat Sander Bruggeman ons team dit liet weten, liet Sander
  Bruggeman niets van zich horen.
  Toen ons team uiteindelijk contact kreeg met Sander Bruggeman en het bekend werd dat het project niet
  goed liep, ontstond de volgende ordinaire situatie.

  View Slide

 326. Hoofdstuk: eigen hachje redden en niet nemen verantwoordelijkheid (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 325 van 440
  Wij als team werden direct ervan beschuldigd dat dit onze fout was, en wij maar beter ons best hadden
  moeten doen om contact met hem te leggen.
  Toen ik Sander Bruggeman ermee confronteerde dat ook hij hier verantwoordelijk voor is (aangezien het
  onze coach was en hij ons hoort te ondersteunen), luisterde Sander Bruggeman totaal niet.
  Sterker nog, meneer wuifde direct zijn verantwoordelijkheid van tafel.
  Sander Bruggeman nam heel de boel niet serieus, want blijkbaar is meneer nooit inhoudelijk ingelicht over
  wat het zijn van een coach precies inhoudt.
  Speciaal voor Sander Bruggeman heb ik de betekenis van ‘coachen’ opgezocht:
  “De coach ondersteunt het leerproces van de coachee (de leerling). Dit houdt in dat de coach
  helpt bij het stellen van doelen en het behalen ervan.”
  - Bron: https://www.ensie.nl/else-reijnen/coachen
  Terzijde: mijn tip aan jou Sander: pak een sticky note, schrijf deze betekenis op, en plak het aan de zijkant van je
  laptop. Dan kan je het altijd makkelijk raadplegen en weet je waar je voor bent aangenomen.
  Wat nog het meest walgelijkst was, is dat wij als team van betrouwbare bron het volgende te horen kregen.
  Sander Bruggeman beweerde bij andere projecten dat ons team het aan onszelf te danken hadden, en dat
  Sander Bruggeman hier niks mee te maken had.
  Andere projectteams hadden er niks mee te maken dat ons project niet goed liep.
  Echter besloot Sander Bruggeman om dit direct door te spelen naar andere projectteams. Dit voor zijn
  eigen veiligheid, en zodat zijn eigen ‘goede’ naam niet in het geding kwam.
  Een typisch gevalletje van eigen hachje redden en het weglopen van je verantwoordelijkheid.
  Naar aanleiding van bovenstaand voorval, besloot Sander Bruggeman om bij online meetings geen
  goedemorgen te zeggen. Wij als team hadden dit fatsoen wel. Sander Bruggeman zijn fatsoen was
  sindsdien ver te zoeken (lekker kinderachtig voor een volwassen vent).

  View Slide

 327. Hoofdstuk: eigen hachje redden en niet nemen verantwoordelijkheid (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 326 van 440
  Situatie 2
  Op 29 september 2021, confronteerde ik Sander Bruggeman er in persoon mee dat hij te weinig op zijn e-
  mail keek. Bij deze confrontatie vroeg ik op een nette manier of hij vaker op zijn e-mail kon kijken. Dit nadat
  ik constateerde dat hij maar 2 dagen in de week op zijn e-mails reageert.
  Terzijde: feitelijk gezien was dit maar 1 dag, aangezien Sander Bruggeman binnen deze 2 dagen alleen ’s ochtends
  aanwezig was.
  Wanneer ik dit bij Sander Bruggeman aangaf, gaf ik ook aan dat als hij maar 2 dagen op zijn e-mails
  reageert, de kans groter is dat ik zijn (deel)product niet afkrijg. Met als gevolg dat ik het gevaar liep dat ik
  mijn werkprocessen niet op tijd of goed kon afronden.
  Het gevolg? Dat ik mijn examen niet kon doen (waar Sander Bruggeman dan schuldig aan is).
  Sander Bruggeman gaf als ongeïnteresseerd antwoord “Ik zal het proberen”, en verder lieten we het hierbij
  (ervan uitgaand dat hij het begreep).
  Echter kreeg ik later die ochtend de volgende e-mail.
  ➔ Bewijsstuk 1
  Scalda. (2021, 29 september) E-mail Sander Bruggeman [Screenshot].
  Waar ik op reageerde met onderstaande e-mail (zie volgende pagina).

  View Slide

 328. Hoofdstuk: eigen hachje redden en niet nemen verantwoordelijkheid (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 327 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  Scalda. (2021, 29 september) Mijn reactie op e-mail van Sander Bruggeman [Screenshot].
  Wat mij ten zeerste stoort aan de e-mail die Sander Bruggeman stuurde, was dat hij niet het lef had om dit
  in mijn gezicht te zeggen toen hij die kans had. In plaats daarvan kwam er alleen de ongeïnteresseerde
  opmerking ‘Ik zal het proberen.’, en bleef het verder stil.
  Vervolgens kwam het later in de ochtend voor dat Sander Bruggeman op nog geen 3 meter afstand, de
  volgende opmerking gaf tegen Vincent Brunings:
  “Dan krijg ik de schuld.”
  - Sander Bruggeman
  Blijkbaar was Sander Bruggeman er niet van gediend dat ik hem ermee confronteerde dat hij te weinig op
  zijn e-mail keek.
  Dat is prima, maar waar Sander Bruggeman zich opnieuw schuldig aan maak is dat hij zijn eigen hachje
  probeert te redden, en doet alsof hij zelf nergens schuldig aan is. Dit door naar andere mensen te gaan om

  View Slide

 329. Hoofdstuk: eigen hachje redden en niet nemen verantwoordelijkheid (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 328 van 440
  zijn geklaag te doen en met het vingertje naar de student te wijzen. Klaarblijkelijk omdat het hem flink
  dwars zat.
  Dit is nu de 2e keer dat Sander Bruggeman zijn eigen hachje probeert te redden.
  U kunt situatie 1 van dit hoofdstuk raadplegen waar hier ook sprake van was.
  Als afsluiting op dit subhoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Het is zéér kinderachtig en ronduit walgelijk dat er een coach binnen deze opleiding rondloopt die
  studenten onterecht de schuld in de schoenen schuift. Dit terwijl hij zelf (mede) verantwoordelijk is.
  Het bevreemdt mij overigens zeer dat iemand die niet alleen een rol als coach maar ook zijn eigen bedrijf
  heeft, geen enkele zelfreflectie blijkt te hebben, en totaal nergens verantwoordelijkheid voor durft te
  nemen.

  View Slide

 330. Hoofdstuk: eigen hachje redden en niet nemen verantwoordelijkheid (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 329 van 440
  Tegen Sander Bruggeman wil ik het volgende nog zeggen.
  Sander, als jij niet meer dan 2 dagen van jouw tijd wilt steken in je studenten dan is dat prima. Dat is een
  keus die je zelf maakt.
  Doe studenten dan een plezier, pak je koffers, en maak plaats voor een bekwame coach die dit wel wilt.
  Studenten hebben volstrekt niks aan een coach als jij die niet bereid is om voldoende tijd en energie te
  steken in zijn studenten.
  Ik kan goed begrijpen dat je je eigen bedrijf (Nederdesign.nl) hebt, maar dat is geen reden om dan 2 dagen
  per week op je e-mail te kijken (dit kan je ook tussendoor doen). Zeker wanneer je weet dat studenten
  afhankelijk van je zijn, en op deze manier overal onnodig lang op moeten wachten, waarbij de
  werkprocessen en deadlines van de student in gevaar komen.
  Dit punt had ik je al eerder uitgelegd bij het gesprek op 29 september 2021, maar ook toen begreep je hier
  niets van (voor de lezer: u kunt situatie 2 raadplegen voor dit gesprek).
  Daarnaast wil ik je de volgende tip meegeven.
  Als je iets dwars zit, dan vermeld je dit direct of later bij deze persoon om het uit te praten (dit is
  volwassenheid en professionaliteit). Maar ga niet als een klein kind je eigen hachje redden en de vermoorde
  onschuld spelen bij anderen.
  Dit is kinderachtig, onprofessioneel, en schandelijk voor iemand die ook nog eens zijn eigen bedrijf heeft. Je
  zou je rot mogen schamen voor zo’n onprofessionele en onvolwassen houding.

  View Slide

 331. Hoofdstuk: Sander Bruggeman
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 330 van 440
  Te laat op (eigen) gemaakte afspraken
  Als coach, en zeker als je je eigen bedrijf hebt (Nederdesign.nl), zou je toch verwachten dat je op tijd op je
  gemaakte afspraken komt. Echter denkt Sander Bruggeman daar anders over, want gedurende de
  coronapandemie is het meermaals voorgekomen, dat Sander Bruggeman te laat was op zijn eigen
  gemaakte afspraken.
  Met als gevolg dat studenten onnodig moeten wachten, en er bij studenten ook altijd de vraag heerste of
  Sander Bruggeman dit keer wel op tijd zou zijn (of überhaupt kwam opdagen).
  Wat studenten overigens tegen het zere been was, wat zij ook lieten blijken in Microsoft Teams meetings
  voordat Sander Bruggeman er was, is het volgende.
  Als wij als studenten te laat komen op onze afspraken dan worden we (de studenten) erop aangekeken,
  maar iemand die een coach is komt overal mee weg. Dat klopt niet.
  In onderstaande situauties kunt u zelf zien dat Sander Bruggeman het heel lastig vindt om op tijd te komen
  op zijn eigen gemaakte afspraken.
  Situatie 1
  Op 25 maart 2021 (8:30) hadden de hogere jaars studenten op de opleiding een stand-up met Sander
  Bruggeman. Bij dit gesprek waren alle studenten netjes op tijd.
  Sander Bruggeman daarentegen was maar liefst 10 minuten te laat (8:40), en dit zonder enige vorm van
  communicatie dat hij wat later zou zijn (want dat is hoe Sander Bruggeman werkt. Wel dingen verwachten
  van anderen, maar zelf niks nakomen of actie op ondernemen).
  Op dit moment werd mij verteld door 2 mede studenten dat het niet de eerste keer was dat dit voorviel. Als
  bewijs zou ik de namen van deze 2 studenten kunnen vermelden, maar op hun verzoek om dit niet te doen
  doe ik dit niet. De vorige keren was ik er ook niet bij, maar in voorgaande hoofdstuk heb ik wel iets
  soortgelijks meegemaakt.

  View Slide

 332. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 331 van 440
  ➔ Bewijsstuk 1
  Scalda. (2021, 25 maart) Stand-up ingepland door Sander Bruggeman [Screenshot].
  Bewijsstuk 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 333. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 332 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  Scalda. (2021, 25 maart) Sander Bruggeman om 8:38 niet aanwezig [Screenshot].
  Sander Bruggeman is niet te vinden in de lijst van ‘Currently in this meeting’.
  Terzijde: u moet inzoomen om de tijd bij de gele pijl te kunnen zien.
  Bewijsstuk 3 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 334. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 333 van 440
  ➔ Bewijsstuk 3
  Scalda. (2021, 25 maart) Sander Bruggeman om 8:40 aanwezig [Screenshot].
  Terzijde: u moet inzoomen om de tijd bij de gele pijl te kunnen zien.

  View Slide

 335. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 334 van 440
  Situatie 2
  Op 8 april 2021 (8:30) hadden studenten waaronder ikzelf een stand-up met Sander Bruggeman.
  Opnieuw was Sander Bruggeman te laat op zijn eigen gemaakte afspraak (6 minuten).
  ➔ Bewijsstuk 1
  Scalda. (2021, 8 april) Sander Bruggeman om 8:31 niet aanwezig [Screenshot].
  Terzijde: u moet inzoomen om de tijd bij de gele pijl te kunnen zien.
  Bewijsstuk 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 336. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 335 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  Scalda. (2021, 8 april) Sander Bruggeman om 8:36 aanwezig [Screenshot].
  Terzijde: u moet inzoomen om de tijd bij de gele pijl te kunnen zien.

  View Slide

 337. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 336 van 440
  Situatie 3
  Op 22 april 2021 (8:30) hadden studenten waaronder ikzelf een stand-up met Sander Bruggeman.
  Opnieuw was Sander Bruggeman te laat op zijn eigen gemaakte afspraak (4 minuten).
  ➔ Bewijsstuk 1
  Scalda. (2021, 22 april) Sander Bruggeman om 8:30 niet aanwezig [Screenshot].
  Terzijde: u moet inzoomen om de tijd bij de gele pijl te kunnen zien.
  Bewijsstuk 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 338. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 337 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  Scalda. (2021, 22 april) Sander Bruggeman om 8:34 aanwezig [Screenshot].
  Terzijde: u moet inzoomen om de tijd bij de gele pijl te kunnen zien.

  View Slide

 339. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 338 van 440
  Situatie 4
  Op 3 juni 2021 (8:30) hadden studenten waaronder ikzelf een stand-up met Sander Bruggeman.
  Opnieuw was voor de zoveelste keer Sander Bruggeman te laat op zijn eigen afspraak. Deze keer wel met
  een reden, maar opnieuw zonder enige communicatie.
  Na 20 minuten kwam Sander Bruggeman het gesprek binnen, en gaf hij aan dat hij niet kon inloggen. Dat
  kan gebeuren, maar er zijn zat andere middelen dat je wel je studenten hierover kan inlichten.
  Vincent Brunings neem ik in deze situatie mee omdat Vincent Brunings na 16 minuten de stand-up
  binnenkwam, en totaal niet naar zijn studenten communiceerde over waarom Sander Bruggeman er nog
  niet was. Dit is opnieuw een goed voorbeeld dat Vincent Brunings niet bekwaam is op communicatief
  gebied.
  In dit geval was Sander Bruggeman 20 minuten te laat.
  ➔ Bewijsstuk 1
  Scalda. (2021, 3 juni) Stand-up ingepland door Sander Bruggeman [Screenshot].
  Bewijsstuk 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 340. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 339 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  Scalda. (2021, 3 juni) Sander Bruggeman om 8:30 niet aanwezig [Screenshot].
  Sander Bruggeman is niet te vinden in de lijst van ‘Currently in this meeting’.
  Terzijde: u moet inzoomen om de tijd bij de gele pijl te kunnen zien.
  Bewijsstuk 3 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 341. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 340 van 440
  ➔ Bewijsstuk 3
  Scalda. (2021, 3 juni) Sander Bruggeman om 8:50 aanwezig [Screenshot].
  Terzijde: u moet inzoomen om de tijd bij de gele pijl te kunnen zien.

  View Slide

 342. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 341 van 440
  Situatie 5
  Op 8 juli 2021 (8:30) was Sander Bruggeman zoals u wellicht nu al door heeft, opnieuw te laat op zijn eigen
  gemaakte afspraak.
  In dit geval was Sander Bruggeman 3 minuten te laat.
  ➔ Bewijsstuk 1
  Scalda. (2021, 8 juli) Stand-up ingepland door Sander Bruggeman [Screenshot].
  Bewijsstuk 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 343. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 342 van 440
  ➔ Bewijsstuk 2
  Scalda. (2021, 8 juli) Sander Bruggeman om 8:30 niet aanwezig [Screenshot].
  Sander Bruggeman is niet te vinden in de lijst van ‘Currently in this meeting’.
  Bewijsstuk 3 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 344. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 343 van 440
  ➔ Bewijsstuk 3
  Scalda. (2021, 8 juli) Sander Bruggeman om 8:33 aanwezig [Screenshot].

  View Slide

 345. Hoofdstuk: te laat op (eigen) gemaakte afspraken (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 344 van 440
  Na 5 situaties te hebben doorgenomen, kunnen we de conclusie trekken dat Sander Bruggeman een coach
  is, die geregeld niet op tijd is voor zijn eigen afspraken. Wat mij nogmaals zeer bevreemd, omdat je dit toch
  zou verwachten van iemand die zijn eigen bedrijf heeft en weet dat je op tijd op je afspraken hoort te
  komen.
  Uit alle 5 de stand-ups die u heeft kunnen lezen, is Sander Bruggeman in totaal 43 minuten te laat geweest
  op zijn eigen afspraken. Hier mag niet worden vergeten dat ik alleen spreek over de afspraken die ik heb
  bijgewoond. Ik kan u verzekeren dat Sander Bruggeman nog veel vaker te laat kwam op zijn afspraken.
  Situatie 6
  Op 14 oktober 2021 (9:00 t/m 9:45) had ik met Sander Bruggeman een gesprek.
  Een gesprek dat ikzelf had ingepland, en wat ging over de oplevering van het project “meeloop portaal IVS”.
  Sander Bruggeman blijkt niet alleen op zijn eigen gemaakte afspraken te laat te komen, maar ook op de
  afspraken die door studenten worden gemaakt.
  Ons gesprek zou beginnen om 9:00, maar Sander Bruggeman was 4 minuten te laat (opnieuw te laat).
  Als afsluiting op dit subhoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Sander, ik hoop dat dit niet de werkwijze is die je bij je eigen klanten hanteert. Als dit niet het geval is, vraag
  ik mijzelf af waarom je dit wel bij studenten doet. Op tijd komen is niet zo heel moeilijk, maar het lijkt er
  sterk op dat studenten ook voor jou geen prioriteiten zijn. Wat mij in dat geval opnieuw zeer bevreemd
  aangezien je een coach bent (alhoewel daar flink over de discussiëren is).
  Nu verdoet deze al waardeloze opleiding veel van hun studenten hun tijd, maar jij neemt het wel heel
  letterlijk.

  View Slide

 346. Hoofdstuk: Sander Bruggeman
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 345 van 440
  Niet nakomen afspraken en geen communicatie
  Naast dat Sander Bruggeman het zeer moeilijk vindt om als coach op tijd te komen op zijn eigen gemaakte
  afspraken, is het ook voorgevallen dat hij:
  1. Zijn afspraken niet na komt.
  2. Niet communiceert met studenten.
  3. Studenten overal (onterecht) van beschuldigd.
  Dit zal duidelijker worden uit de volgende 4 situaties.
  Situatie 1
  Omdat deze situatie al is besproken in hoofdstuk eigen hachje redden, zal ik deze hier niet opnieuw
  neerzetten.
  U kunt deze situatie daarom raadplegen in situatie 1 in hoofdstuk eigen hachje redden.
  Deze situatie toont aan dat Sander Bruggeman zijn afspraken meerdere malen niet na kwam.
  Situatie 2
  Op 30 september 2021 (8:43) deed zich de volgende situatie voor.
  Sander Bruggeman gaf om 8:43 aan dat hij met mij over een half uur een gesprek zou hebben. Dit om over
  het misverstand dat tussen ons was ontstaan te praten. Sander Bruggeman vatte het totaal verkeerd op
  wanneer ik hem ermee confronteerde dat hij te weinig op zijn e-mail keek.
  Een tijd ging voorbij, en om 10:32 hadden Sander Bruggeman en ik het gesprek. Dit terwijl Sander
  Bruggeman aangaf dit gesprek over een half uur met mij te hebben. Dit gesprek had ongeveer plaats
  moeten vinden om 9:13.
  Het gesprek vond uiteindelijk 79 minuten later plaats (ik herhaal: 79 minuten later).
  In plaats van dat Sander Bruggeman vermelde dat het gesprek later zou plaatsvinden, communiceerde hij
  op geen enkele wijze met zijn student.

  View Slide

 347. Hoofdstuk: niet nakomen afspraken en geen communicatie (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 346 van 440
  Zoals gewoonlijk, want Sander Bruggeman communiceert toch nooit, dus zo heel verwonderlijk is dit niet.
  U kunt hoofdstuk te laat op (eigen) gemaakte afspraken raadplegen voor meer informatie.
  Een getuige hiervan is [anoniem persoon 7].
  Terzijde: deze naam kan ik niet vermelden omdat dit nadelige consequenties kan hebben voor deze persoon.
  Wel wil ik het erbij zetten omdat ik wel een getuige heb dit kan bevestigen.
  In dit geval initieerde ik dit gesprek tussen ons, omdat Sander Bruggeman ook hier geen enkel initiatief
  toonde. Wat mij zeer bevreemd voor iemand die zich voordoet als coach en ook nog zijn eigen bedrijf heeft
  (Nederdesign.nl).
  Verder wil ik inhoudelijker ingaan op het gesprek dat Sander Bruggeman en ik hadden op 30 september
  2021 (het gesprek om dit misverstand uit de wereld te helpen).
  Tijdens dit gesprek, had ik Sander Bruggeman meermaals erop geattendeerd dat ik verbonden zit aan
  deadlines voor mijn werkprocessen. Waarbij van Sander Bruggeman wordt verwacht dat hij op tijd mijn
  documentatie (werkprocessen) beoordeeld. Dit zodat ik mijn documenten op tijd zou kunnen aanpassen, en
  ik niet het risico liep studievertraging op te lopen.
  Echter werd ik (de student) voor de zoveelste keer niet serieus genomen en werd er niet geluisterd.
  Sander Bruggeman:
  1. begreep totaal het probleem niet;
  2. draaide voortdurend om het verhaal heen, en;
  3. kwam met het onzinnige en niet relevante verhaal aan, dat hij zelf ook werkprocessen binnen zijn
  bedrijf heeft.
  Sander, het is goed van je dat je werkprocessen hebt binnen je bedrijf, maar dit heeft niets te maken met
  het gesprek dat wij hadden, en daarnaast heb ik niets te maken met jouw bedrijf.
  Mijn advies aan jou: leer wat relevant is binnen een gesprek en wat niet.
  Dat Sander Bruggeman ook geen enkele kritiek duldt op zijn onprofessionele werkhouding is te merken aan
  het volgende.
  Aan het einde van het gesprek werd er direct geëist dat ik mijn opdringerige toon moest aanpassen binnen
  e-mails.

  View Slide

 348. Hoofdstuk: niet nakomen afspraken en geen communicatie (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 347 van 440
  Die opdringerige toon kan ik begrijpen, maar als we kijken naar waarom ik deze opdringerige toon gebruik,
  dan is Sander Bruggeman daar de oorzaak van.
  Het is heel normaal dat mensen hun toon gaan veranderen als er voortdurend niet op je wordt gereageerd,
  en je wel aan strakke deadlines zit. Zeker als je als student zijnde ook nog examen wilt doen (waar in dit
  geval sprake van was).
  Wanneer ik bij Sander Bruggeman aangaf dat hij mijn documenten op tijd moest beoordelen, werd er alleen
  maar omheen gedraaid, en werd er direct weer geëist dat ik mijn opdringerige toon moest veranderen.
  Waar het op neer kwam was dat ik mijzelf erbij moest neerleggen dat Sander Bruggeman niet meer dan 2
  ochtenden in totaal op zijn e-mail wilde kijken.
  Terzijde: je zou haast zeggen dat Sander Bruggeman en Robert van de Velde broers zijn.
  U kunt hoofdstuk wat de opleiding van jou verwacht raadplegen voor meer informatie.
  Een zeker vervolg van bovenstaande gesprek is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 349. Hoofdstuk: niet nakomen afspraken en geen communicatie (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 348 van 440
  Op 14 oktober 2021 (9:00 t/m 9:30) had ik een oplevering met Sander Bruggeman.
  Bij deze oplevering werd ik opnieuw ervan beschuldigd dat mijn toon in e-mails te opdringerig zou zijn. Het
  ironische aan dit verhaal is dat ik mijn e-mails en toon allang had veranderd. Als Sander Bruggeman dit al te
  opdringerig vond, dan vindt hij blijkbaar alle e-mails waar hij gevraagd wordt om iets te doen te opdringerig.
  Een ander punt waar Sander Bruggeman mij bij dit gesprek van beschuldigde, was dat ik te weinig
  functionaliteiten zou realiseren en te veel documenten maak.
  Terzijde: wat verwacht je dan ook van een opleiding die alleen om het werkproces draait, en voor elke
  functionaliteit die je maakt overal paragrafen, schema’s, wireframes en ontwerpen voor moet maken.
  Dit is hetzelfde als dat je naar de bakker gaat en verbaasd bent dat je een brood meekrijgt. Sander Bruggeman is
  blijkbaar zo’n persoon.
  Elke sprint deed ik mijn uiterste best om alles en zo veel mogelijk af te ronden, en vervolgens word je door
  een onvolwassen en ondankbaar figuur als Sander Bruggeman afgeblaft.
  Tegen Sander Bruggeman wil ik het volgende nog zeggen (op basis van dit gesprek).
  Sander, wellicht moet jij je onprofessionele en kinderachtige houding eens gaan aanpassen. Je had
  overduidelijk niets geleert van de confrontatie waarbij ik je erop attendeerde dat je veel te weinig op je
  Scalda e-mail keek. Je bleef voortdurend te laat mijn documenten beoordelen, je deed alsof het hele
  gesprek nooit had plaatsgevonden, maar verwacht vervolgens wel dat ik meer functionaliteiten realiseer.
  Dit terwijl je dondersgoed weet dat alle documenten (want dit is het werkproces) vervolgens aangepast
  moeten worden.
  Met alle respect Sander, maar je bent een ondankbare hond die geen enkele waardering heeft voor de vele
  inzet, tijd en energie die studenten in hun werk steken. Jouw werk in dit geval.

  View Slide

 350. Hoofdstuk: niet nakomen afspraken en geen communicatie (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 349 van 440
  Op 10 november 2021 had ik opnieuw een oplevering met Sander Bruggeman.
  Sander Bruggeman had (zoals eerder vermeld) niets geleerd van de confrontatie, want tijdens deze
  oplevering moest meneer nog de documenten nakijken. Dit terwijl hij dit al 3 weken eerder had moeten
  doen.
  Tijdens de evaluatie bij deze oplevering, kreeg ik de opmerking dat mijn communicatie verbeterd was.
  Tegen Sander Bruggeman wil ik het volgende zeggen.
  Sander, met mijn communicatie is nooit iets mis geweest. Wel met jouw manier van communiceren, en
  lakse en onprofessionele houding naar studenten. Je nam nooit de tijd om op je e-mail te kijken, en
  wanneer je dit wel deed, dit veel te laat was.
  Het is niet zo verwonderlijk dat mensen een opdringerige toon gaan gebruiken als zij afhankelijk zijn van
  jou, en het risico lopen dat zij deadlines niet halen. Het risico dat zij in mijn geval hun examen vervolgens
  niet kunnen doen, en vervolgens maanden langer kunnen wachten op een nieuw examen. Dit allemaal
  omdat een coach als jij te lui bent om tijd en energie in zijn student te steken.

  View Slide

 351. Hoofdstuk: niet nakomen afspraken en geen communicatie (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 350 van 440
  Situatie 3
  Op 6 oktober 2021 (9:32) 6 dagen na de confrontatie, kwam Sander Bruggeman mij vertellen dat ik het
  functioneel ontwerp had doorgestuurd (dit moest het technisch ontwerp zijn).
  Deze e-mail had ik verstuurd op 30 september 2021, en Sander Bruggeman reageerde op 6 oktober 2021.
  Sander Bruggeman liet 6 dagen lang niets horen.
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2021, 6 oktober) Opnieuw late reactie Sander Bruggeman [Screenshot].
  Bij nummer 1 vindt u de datum wanneer ik mijn e-mail verstuurde.
  Bij nummer 2 vindt u de datum wanneer Sander Bruggeman reageerde.
  Een student binnen deze opleiding die ook bevestigd dat Sander Bruggeman dit niet alleen bij mij doet is
  Tycho E.
  Tycho E. gaf op 6 oktober 2021 (10:14) aan dat ook hij hetzelfde probleem had met Sander Bruggeman.
  Tycho E. had Sander Bruggeman ook als coach van een project gehad, en ook hier reageerde Sander
  Bruggeman elke keer veel te laat.
  Tycho E. gaf aan dat ook hij dit zeer frustrerend vond, maar dat Sander Bruggeman er niets aan deed.
  Sander Bruggeman had er lak aan.

  View Slide

 352. Hoofdstuk: niet nakomen afspraken en geen communicatie (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 351 van 440
  Situatie 4
  Een andere situatie waaruit blijkt dat Sander Bruggeman niet communiceert met studenten is het volgende.
  Op woensdag 24 november 2021 kregen studenten het laatste lesuur (u leest het goed) te horen dat Sander
  Bruggeman corona had, en met deze reden niet aanwezig was op de opleiding.
  Dit terwijl studenten al 5 uur lang aan het rondvragen waren waar Sander Bruggeman was.
  Sander Bruggeman communiceerde in de ochtend totaal niet (ook al was het maar een kort e-mailtje) dat
  hij niet aanwezig kon zijn. Blijkbaar was zelfs dit al te veel gevraagd voor hem.

  View Slide

 353. Hoofdstuk: Sander Bruggeman
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 352 van 440
  Leertraject kapotmaken
  Wanneer u denkt dat alleen Gerhard Hoogendoorn zich schuldig maakt aan het kapot maken van
  leertrajecten, dan zit u fout.
  Jammer genoeg maakt ook Sander Bruggeman zich hier schuldig aan.
  Allereerst moet het volgende vermeld worden.
  De naam van deze student(e) ga ik niet noemen omdat hij/zij nog op deze opleiding zit.
  Van [anoniem persoon 1] en deze student(e) heb ik het volgende gehoord.
  Deze student(e) heeft binnen deze opleiding stagegelopen bij het bedrijf van Sander Bruggeman
  (nederdesign.nl).
  Geen probleem zou je zeggen, totdat ik te horen kreeg dat deze student(e) zijn/haar stage geheel opnieuw
  moest doen bij een ander stagebedrijf. Dit omdat Sander Bruggeman zeer nalatig was in het reageren en
  beoordelen van deze student(e) zijn/haar e-mails/werk.
  Nog sterker zelfs, de vele e-mails die deze student(e) had verstuurd naar Sander Bruggeman hadden nooit
  een reactie gekregen. Deze student(e) liet dit aan mij zien op zijn telefoon. Met als gevolg dat deze
  student(e) zijn/haar stage bij nederdesign.nl niet met een succes kon afronden.
  Dit heeft als gevolg gehad dat deze student(e) vertraging (maandenlang) opliep binnen zijn/haar leertraject.
  Dit door het toedoen van een onbekwame coach en praktijkbegeleider die niet in staat is om stagiaires op
  te leiden.
  Terzijde: een praktijkbegeleider is de persoon in het bedrijf die de stagiaire opleidt/begeleid.
  Kennelijk hecht Sander Bruggeman meer waarde aan zijn bedrijf dan stagiaires en studenten waar hij les
  aan geeft.
  Laat dit hoofdstuk voor u een serieuze waarschuwing zijn als u op zoek bent naar een stagebedrijf.
  Loop geen stage bij nederdesign.nl, zo ook niet wanneer u van een andere opleiding afkomstig bent. Ook u
  loopt een zéér groot risico dat u dit overkomt.

  View Slide

 354. Hoofdstuk: Sander Bruggeman
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 353 van 440
  Conclusie
  Uit bovenstaande beschreven situaties lijkt het mij overduidelijk dat we de volgende
  conclusies over Sander Bruggeman kunnen trekken.
  Sander Bruggeman is iemand die wanneer het hem heet wordt onder zijn voeten en
  zijn eigen reputatie op het spel staat, zijn eigen hachje probeert te redden. Zo ook
  wanneer zijn argumenten niet op feiten gebaseerd zijn, maar mensen hem eerder
  zullen geloven met de functie/rol die hij vervult.
  Daarnaast is Sander Bruggeman ook iemand die het blijkbaar zeer lastig vindt om zijn eigen gemaakte
  afspraken na te komen. Wat mij zeer bevreemd aangezien Sander Bruggeman zijn eigen bedrijf
  (nederdesign.nl) heeft.
  De vraag die we onszelf kunnen stellen is:
  1. Komt Sander Bruggeman te laat op zijn afspraken omdat hij geen plezier haalt uit zijn rol als coach
  binnen deze opleiding?
  Wat geen geldige reden zou moeten zijn om te laat te komen op je afspraken. De reden waarom ik
  deze vraag stel, is omdat meerdere studenten het gevoel hebben gehad dat Sander Bruggeman
  zijn werk niet met plezier uitvoerde. Dit haalden studenten op uit de nogal ongeïnteresseerde
  houding van Sander Bruggeman.
  Naast dat Sander Bruggeman het lastig vindt om op tijd op zijn afspraken te zijn, is het overduidelijk dat
  Sander Bruggeman:
  1. Onbekwaam is op communicatief gebied.
  Onbekwaam omdat hij zijn studenten nooit inlicht over dat hij later komt op afspraken.
  2. Zijn studenten/stagiaire(s) niet serieus neemt.
  3. Geen kritiek duldt op zijn onprofessionele werkhouding.
  4. Studenten onterecht beschuldigd van zaken.
  5. Geen reflecterend vermogen heeft.
  6. Er niet wakker van ligt om het leertraject van zijn stagiaires kapot te maken.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 355. Hoofdstuk: conclusie (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 354 van 440
  Wat ik voor Sander Bruggeman hoop is dat hij:
  1. Meer plezier haalt uit zijn bedrijf.
  2. Beter communiceert met zijn klanten.
  3. Meer verantwoordelijkheid durft te nemen binnen zijn bedrijf.
  4. Hij bij zijn eigen afspraken binnen zijn bedrijf wel op tijd is.
  5. Zijn klanten een serieuzer neemt dan zijn studenten/stagiaires.
  Anders kan ik niet snappen dat zijn bedrijf nederdesign.nl nog steeds klanten aantrekt.
  Mocht u overigens ooit een gesprek aangaan met Sander Bruggeman om hem te confronteren met zijn
  onprofessionele werkhouding, weet dan dat dit verspeelde moeite is. Er zal niets veranderen, hoe hard u
  het ook probeert. In de ogen van Sander Bruggeman doet hij niets verkeerd.
  U kunt situatie 2 in hoofdstuk niet nakomen afspraken en geen communicatie, raadplegen voor meer
  informatie.
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Meerdere studenten hebben sterk het vermoeden dat Sander Bruggeman zijn bedrijf niet goed loopt. Als
  Sander Bruggeman genoeg klanten zou hebben bij nederdesign.nl, lijkt het mij niet logisch om dan een
  extraatje te verdienen als coach zijnde op een opleiding. Die tijd heb je dan immers niet.
  Op basis van hetgeen dat ik heb gezien, heb ik sterk het idee dat Sander Bruggeman naar deze opleiding is
  toegekomen om centen in zijn zak te steken, en nooit het doel heeft gehad om zijn studenten op een goede
  manier op weg te helpen binnen de ICT.
  Als dit niet zo is, dan wordt het tijd dat Sander Bruggeman wat gaat doen aan zijn kinderachtige en
  onprofessionele houding, en wordt het tijd dat hij dit eens gaat laten zien in zijn acties.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 356. Hoofdstuk: conclusie (Sander Bruggeman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 355 van 440
  Tegen Sander Bruggeman wil ik het volgende nog zeggen.
  Ik vind het zeer spijtig Sander dat iemand die een eigen bedrijf heeft zich op zo’n onprofessionele en
  kinderachtige manier opstelt.
  Als jij niet bereid bent om wat te doen aan deze kinderachtige en onprofessionele houding, en:
  1. studenten niet serieus gaat nemen;
  2. niet naar studenten gaat luisteren;
  3. geen verantwoordelijkheid wilt nemen;
  4. studenten onterecht blijft beschuldigen;
  5. je afspraken niet na blijft komen, en;
  6. niet je communicatie verbetert, dan doe je studenten een groot plezier door je koffers te pakken en
  ruimte te maken voor iemand die wel kan coachen.
  Dat is volwassenheid en professionaliteit.
  Iets dat jij nooit hebt gekend noch zal hebben.

  View Slide

 357. Hoofdstuk: docenten en coaches
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 356 van 440
  Jesse Vermeer
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op de onprofessionele werkwijze van Jesse
  Vermeer.
  Op voorhand moet direct worden vermeld dat dit een klein hoofdstuk is.
  Dit omdat er maar 1 situatie is voorgevallen met Jesse Vermeer gedurende mijn
  studie, en er met deze reden niet veel te vermelden is.
  Verder kan ik geen uitspraken doen over hoe Jesse Vermeer het beste te beschrijven is. Dit omdat ik maar
  een enkele keer met hem heb samengezeten en hier te weinig voor heb kunnen waarnemen.
  Buiten deze situatie om moet ik eerlijk zijn en wel vermelden dat het verder een net persoon is, maar toch
  besluit ik hem in verband met deze situatie mee te nemen in dit verslag.
  Inhoudsopgave hoofdstuk
  1. Hoor en wederhoor
  Op de volgende pagina kunt u bovenstaande hoofdstuk lezen.

  View Slide

 358. Hoofdstuk: Jesse Vermeer
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 357 van 440
  Hoor en wederhoor
  Bij Jesse Vermeer zal ik het kort en bondig houden.
  Jesse Vermeer is iemand die klaarblijkelijk nooit heeft gehoord van hoor en wederhoor.
  Situatie
  Op 26 november 2020 (11:30) zat ik bij de gele bankjes aan het project Fit2Work te werken, totdat Gerhard
  Hoogendoorn op nog geen 5 meter zat te roddelen over mij.
  In dit gesprek dat Gerhard Hoogendoorn had met Jesse Vermeer, werd er verteld dat ik de opleiding niet
  zou snappen.
  Wat terecht is, want hoe kun je een ongestructureerde opleiding snappen waar onbekwame en onbevoegde
  docenten/coaches werken die zelf niet weten waar ze mee bezig zijn?
  U kunt het volgende hoofdstuk en situatie raadplegen voor meer informatie:
  1. Onbevoegde docenten
  2. Situatie 3 in hoofdstuk verspreiden leugens en roddelen (Gerhard Hoogendoorn)
  Wat ik had gehoopt was dat Jesse Vermeer na afloop naar mij toe zou komen voor uitleg. Dit om ook mijn
  kant van het verhaal te horen. Echter is Jesse Vermeer nooit naar mij toegekomen, en daarom wil ik Jesse
  Vermeer graag een tip geven:
  Leer wat hoor en wederhoor inhoudt.
  Om Jesse Vermeer de moeite te besparen (aangezien hij ook geen moeite nam om naar mij toe te komen)
  om zelf de betekenis ervan op te zoeken, heb ik de betekenis voor hem opgezocht.
  “procesrecht - beginsel dat ook de andere partij in een conflict gehoord moet worden.”
  - Bron: juridischwoordenboek.nl
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 359. Hoofdstuk: hoor en wederhoor (Jesse Vermeer)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 358 van 440
  Voor Jesse Vermeer: die andere partij ben ik in dit geval.
  Mensen die op een opleiding rondlopen ter ondersteuning van anderen, horen een professionele
  werkhouding bij zich te hebben.
  Dit houdt in dat er ook naar de tegenpartij (in dit geval de beschuldigde, mij) geluisterd wordt. Op deze
  manier voorkomen we misverstanden, en zorgen we voor een fijne werkplek. Tevens is dit ook een vorm
  van volwassenheid.

  View Slide

 360. Hoofdstuk: docenten en coaches
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 359 van 440
  Cees-Jan Berman (WebTotaal-Zeeland.nl)
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op de onprofessionele werkwijze van Cees-Jan
  Berman.
  Gedurende mijn studie aan deze opleiding ben ik meermaals met Cees-Jan Berman in
  aanraking gekomen. Tijdens deze contact momenten zijn er een aantal zeer
  onprofessionele, kinderachtige en brutale punten naar voren gekomen.
  Naast deze contact momenten heb ik ook onprofessionele en kinderachtige zaken van Cees-Jan Berman
  geconstateerd bij andere studenten.
  Met deze reden ben ik genoodzaakt om Cees-Jan Berman uit te lichten in dit verslag. Dit om u te
  waarschuwen voor de onprofessionele, kinderachtige en brutale manier waarop hij met zijn studenten
  omgaat.
  Onder de onprofessionele en kinderachtige werkwijze van Cees-Jan Berman wordt verstaan:
  1. Het niet willen nemen van verantwoordelijkheid.
  2. Studenten onterecht beschuldigen.
  3. Het niet bereid zijn om energie en tijd te steken in studenten (bij Sander Bruggeman was hier ook
  sprake van).
  4. Het hebben van een zeer lakse houding.
  Alle bovenstaande punten zullen u duidelijker worden bij het lezen van dit hoofdstuk.
  Inhoudsopgave hoofdstuk
  1. Onprofessionele werkhouding
  2. Studenten behandelen als middelbare scholieren
  3. Conclusie
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 361. Hoofdstuk: Cees-Jan Berman
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 360 van 440
  Op voorhand moet direct worden vermeld dat ook dit een klein hoofdstuk is.
  Dit omdat ik Cees-Jan Berman aan het eind van mijn studie ben gaan opnemen in dit verslag, nadat er zich
  een bepaalde situatie had voorgedaan waar u van op de hoogte moet zijn.
  Dit omdat ook u dit kan overkomen als u kiest voor deze malafide opleiding.
  Ondanks dat dit een klein hoofdstuk is en de situaties die beschreven zullen worden voornamelijk over mij
  gaan, doen deze situaties zich ook voor bij andere studenten.
  Door de angstcultuur die heerst binnen deze opleiding, durven studenten zich niet uit te laten over de
  manier waarop zij worden behandeld binnen deze opleiding. In dit geval door Cees-Jan Berman.
  U kunt hoofdstuk angstcultuur raadplegen voor meer informatie.
  Wees uzelf ervan bewust dat ondanks dat Cees-Jan Berman zich heel netjes voor kan doen, u hier niet in
  moet trappen.
  Cees-Jan Berman is iemand die zich heel netjes voordoet naar de buitenwereld, maar zodra hij macht krijgt
  over studenten, het niet naar zijn zin is, of hij wordt op zijn fouten gewezen, komt zijn ware aard als extern
  expert/docent en eigenaar van een bedrijf naar boven.
  Dit heb ik jammer genoeg zelf moeten ondervinden, en iets wat ik zeker niet achter deze man heb gezien.

  View Slide

 362. Hoofdstuk: Cees-Jan Berman
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 361 van 440
  Onprofessionele werkhouding
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op de onprofessionele en kinderachtige werkhouding van Cees-Jan
  Berman.
  In dit hoofdstuk worden situaties beschreven die het volgende duidelijk aantonen:
  1. Dat Cees-Jan Berman niet in staat is om zijn eigen problemen op te lossen
  (wat mij bevreemd voor iemand die zijn eigen bedrijf heeft).
  2. Studenten onterecht beschuldigd.
  3. Niet bereid is om zijn tijd en energie te steken in een examenproject.
  Een examenproject dat Cees-Jan Berman zelf heeft ingediend bij Innovision Solutions (het
  studentenbedrijf achter deze malafide opleiding).
  Wees u zelf ervan bewust dat als u voor deze malafide opleiding kiest, ook u met dit wangedrag van Cees-
  Jan Berman in aanraking gaat komen. Ook u loopt een groot risico om in deze situaties te belanden, met als
  gevolg dat u zich flink zal ergeren aan zijn onprofessionele werkhouding.
  Situatie 1 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 363. Hoofdstuk: onprofessionele werkhouding (Cees-Jan Berman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 362 van 440
  Situatie 1
  In deze situatie zal duidelijker worden dat Cees-Jan Berman niet in staat is om zijn eigen problemen op te
  lossen, maar het vuile werk liever laat opknappen door een ander.
  Terzijde: Gerhard Hoogendoorn doet precies hetzelfde, dus wat dat betreft passen jullie goed bij elkaar.
  Op maandag 29 november 2021 ontstond de volgende situatie.
  Justin van Z. was op deze dag meermaals bezig met zijn telefoon.
  Toen Cees-Jan Berman dit zag, werd Justin van Z. erop gewezen dat hij zijn telefoon weg moest doen.
  Terzijde: als u hoofdstuk telefoongebruik verboden al had gelezen, dan weet u dat de onbekwame en onbevoegde
  docenten/coaches binnen deze opleiding hier niet van gediend zijn. Mocht u dit hoofdstuk niet hebben gelezen,
  dan raad ik u aan om dit zeker te doen.
  Als tegenreactie kreeg Cees-Jan Berman van Justin van Z. te horen dat hij dit niet doet. Cees-Jan Berman gaf
  opnieuw meermaals aan dat Justin van Z. zijn telefoon weg moest doen. Justin van Z. gaf nogmaals aan dit
  niet te doen.
  Tot mijn grote verbazing ging Cees-Jan Berman naar Gerhard Hoogendoorn.
  Dit om aan te geven dat Justin van Z. niet naar hem luisterde. Dit was duidelijk te horen omdat de deur naar
  de ruimte waar Gerhard Hoogendoorn zat open stond.
  Een paar minuten later kwam Gerhard Hoogendoorn Justin van Z. halen voor een gesprek.
  Hoe dit verder is afgelopen is mij onbekend.
  Het bevreemdt mij zeer dat een extern expert/docent niet in staat is om zelf problemen op te lossen. In dit
  geval het akkefietje tussen Cees-Jan Berman en Justin van Z.. Dit terwijl dit van studenten binnen deze
  opleiding wel wordt verwacht.
  Zeer hypocriet als u het mij vraagt.
  In plaats daarvan koos Cees-Jan Berman de makkelijke weg door het vuile werk op te laten knappen door
  een ander.
  Dit is een zeer onprofessionele werkhouding en dat voor iemand die zijn eigen bedrijf heeft.

  View Slide

 364. Hoofdstuk: onprofessionele werkhouding (Cees-Jan Berman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 363 van 440
  Situatie 2
  Deze situatie toont aan dat Cees-Jan Berman studenten op een zeer (indirecte) manier kan beledigen.
  Op 3 december 2021 liep ik naar Cees-Jan Berman toe omdat ik een vraag had.
  Een vraag over de doelgroep van zijn examenproject ‘Het Oliemonster’, omdat ik te weinig informatie had
  om zelf de doelgroep te kunnen achterhalen.
  Op deze vraag kreeg ik netjes een antwoord.
  Echter ontstond daarna de volgende situatie, en dit is direct de reden waarom ik besloot om Cees-Jan
  Berman toe te voegen aan dit verslag.
  Nadat ik Cees-Jan Berman de vraag stelde of hij mijn e-mails had bekeken over het inplannen van een
  opleveringsdatum, en of Cees-Jan Berman een testomgeving had, ontstond de volgende ordinaire situatie.
  In plaats van dat ik een net antwoord kreeg als ‘Ja, je e-mails heb ik gezien’, of ‘Nee, je e-mails heb ik nog niet
  gezien’, kreeg ik direct een hele denigrerende toon waarbij de volgende 2 opmerkingen werden gemaakt.
  Allereerst, zo is het niet letterlijk gezegd, maar hier kwam het wel op neer:
  1. Ik moet leren dat klanten alleen op hun e-mail kijken als zij tijd hebben.
  2. Ik klanten ook niet zo direct kan aanspreken.
  Hiermee bedoelde Cees-Jan Berman dat ik deze mogelijkheid gebruikte om deze 2 vragen te stellen
  (nadat mijn vraag over de doelgroep was beantwoord).
  De denigrerende manier waarop dit werd gezegd heeft mij zeer gestoord.
  Nog sterker zelfs, dit beschouw ik als een regelrechte belediging naar mij toe.
  Dit omdat in zekere zin werd gezegd dat ik niet slim genoeg ben om dit te begrijpen. Dit terwijl ik wel
  degelijk begrijp dat mensen alleen op hun e-mail kijken wanneer zij tijd hebben.
  De 2 vragen of Cees-Jan Berman de e-mails over het inplannen van de oplevering heeft gezien, eveneens
  met de testomgeving, stelde ik alleen omdat ik hem op dat moment sprak. Dit omdat ik nu toch deze
  mogelijkheid kreeg (waarom zou je die niet aanpakken? Overigens doe ik daar niets verkeerds mee.).
  Het is zeer spijtig dat een net gesprek zo’n omwenteling kan krijgen, dat het eindigt in een gesprek waar de
  student op een denigrerende manier, en op een indirecte manier wordt beledigd.
  Dit terwijl ik alleen netjes vroeg of hij deze 2 e-mails had gezien.

  View Slide

 365. Hoofdstuk: onprofessionele werkhouding (Cees-Jan Berman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 364 van 440
  Kiest u voor deze opleiding, zorg er dan voor dat u voorzichtig bent met de dingen die u tegen Cees-Jan
  Berman zegt. Anders loopt u een grote kans om ook op zo’n manier te worden behandeld.
  Situatie 3
  In deze situatie zal duidelijker worden dat Cees-Jan Berman:
  1. Studenten onterecht beschuldigd van iets waar hij zelf verantwoordelijk voor is.
  2. Geen tijd en energie wil steken in studenten.
  3. Een zeer lakse houding heeft naar studenten.
  Op 7 december 2021 kreeg ik van mijn opdrachtgever van examenproject ‘Het Oliemonster’ de volgende e-
  mail.
  Dit nadat ik meerdere e-mails had gestuurd omdat ik dringend informatie nodig had. Met deze reden zat
  hier ook een strakke deadline aan.
  Dit omdat het hier ging om een examenproject en ik 8 weken de tijd had om alles aan te tonen. Dit lijkt
  wellicht veel, maar ik kan u vertellen dat deze weken zo om zijn.
  Een klant die nergens of te laat reageert kan je in deze situatie dus niet gebruiken.
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2021, 7 december) Onprofessionele email [Screenshot].
  Bovenstaande e-mail heb ik onderverdeeld in 3 stukken, omdat ik wil inhaken op de (walgelijke) manier
  waarop Cees-Jan Berman te werk gaat.

  View Slide

 366. Hoofdstuk: onprofessionele werkhouding (Cees-Jan Berman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 365 van 440
  Het 1e stuk
  Het 1e stuk zal gaan over onderstaande afbeelding.
  Wat er in bovenstaande alinea van deze e-mail is te lezen, is dat ik hier in zekere zin ervan wordt
  beschuldigd dat Cees-Jan Berman door mij het overzicht is kwijtgeraakt.
  Dit terwijl dit toch echt Cees-Jan Berman zijn eigen probleem is, en zelf verantwoordelijk hiervoor is.
  Wat mij zeer bevreemd aan bovenstaande opmerking, is dat deze onprofessionele en gekke uitspraak
  afkomstig is van iemand die zijn eigen bedrijf heeft.
  Op basis van de opmerking van Cees-Jan Berman kunnen we ons de volgende vraag stellen: Geeft Cees-Jan
  Berman zijn klanten ook de schuld wanneer hij het overzicht kwijt is? Dit wanneer zijn eigen klanten hem
  veel e-mails sturen?

  View Slide

 367. Hoofdstuk: onprofessionele werkhouding (Cees-Jan Berman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 366 van 440
  U raadt het antwoord al: (wellicht) niet.
  De vraag die dan over blijft is waarom Cees-Jan Berman zijn studenten (indirect) beschuldigd van iets dat
  zijn probleem is. In dit geval het verliezen van het overzicht.
  Komt dit omdat Cees-Jan Berman deze opmerking schreef uit frustratie of zonder na te denken (wat tevens
  zeer onprofessioneel is)?
  Of omdat Cees-Jan Berman met zijn macht als extern expert/docent niet kan omgaan? Met als gevolg dat
  het voor hem makkelijk is om de schuld op een ander te schuiven. In dit geval studenten, want die bevinden
  zich binnen deze opleiding onderaan de pikorde.
  Een andere reden waarom deze opmerking mij zeer bevreemd, is omdat elke e-mail die ik stuurde 1 doel
  had.
  Geen enkele e-mail die ik stuurde behandelde meerdere zaken tegelijk.
  Terzijde: op deze manier Cees-Jan verlies je wel het overzicht.
  De enigste e-mail die van mij afkomstig was en wel meerdere zaken behandelde, was de e-mail met de
  actiepunten voor Cees-Jan Berman.
  Dit omdat Cees-Jan Berman een zeer lakse houding hanteerde, en ik als student zijnde alles moest
  voorschotelen. Dit omdat hij zelf hier geen enkele tijd en energie in wilde steken.
  Cees-Jan Berman was zelf te lui om zijn e-mails te filteren op mijn naam, en de datum van de dag dat ik deze
  2 actiepunten in een aparte e-mail had doorgestuurd (7 december 2021).
  Het bevreemdt mij zeer dat iemand die zijn eigen bedrijf heeft zo’n lakse houding heeft. Ik ben zeer
  benieuwd of Cees-Jan Berman ook zo’n lakse houding heeft naar zijn eigen klanten.
  Er moet toch echt iets goed mis met je zijn om je product te laten realiseren bij WebTotaal-Zeeland, maar
  dat terzijde.
  Mocht dit niet het geval zijn, dan vraag ik mij sterk af waarom hij deze lakse houding wel heeft naar
  studenten.

  View Slide

 368. Hoofdstuk: onprofessionele werkhouding (Cees-Jan Berman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 367 van 440
  Het 2e stuk
  Het 2e stuk zal gaan over onderstaande afbeelding.
  Wat mij zeer bevreemd aan deze hele opmerking, is dat Cees-Jan Berman niet wilde begrijpen dat dit een
  examen project is (hier was hij van op de hoogte). Een examen project waar ik 8 weken de tijd (tot 28 januari
  2022) kreeg om al mijn werkprocessen aan te tonen. Onder werkprocessen kunt u verstaan het maken van
  documentatie, zoals het plan van aanpak en het functioneel ontwerp.
  De reactie van Cees-Jan Berman kwam voort uit de eerdere e-mails die ik stuurde over mijn examenofferte,
  en de opleveringsdatum die ik in wilde plannen.
  Dit omdat Cees-Jan Berman voor de kleinste dingen een aantal werkdagen niets van zich liet horen. Dit
  terwijl ik al twee en een halve week achter liep op de 1e sprint van mijn examen. Dit omdat het examen
  door Gerhard Hoogendoorn en zijn collega’s zeer slecht was voorbereid.
  Terzijde: ik kon pas een week later beginnen, en aangezien Cees-Jan Berman geen tijd en energie wilde steken in
  mijn examenofferte, liep ik alleen maar meer achter op mijn examen.
  U kunt hoofdstukken geen enkele communicatie en ondermaats opgezet examen in hoofdstuk examen
  raadplegen voor meer informatie.
  De 2 situaties die aantonen dat Cees-Jan Berman geen tijd en energie wil steken in de kleinste dingen, zijn
  hieronder te lezen:
  1. Cees-Jan Berman gaf aan dat ik een zin moest verwijderen uit mijn examenofferte. Dit omdat dit
  niet van toepassing was voor zijn project.
  Het ging hier om de zin: "Dit zodat de website van de klant gevonden kan worden binnen
  zoekmachines (ook dit is een onderdeel van de plug-in die gebouwd wordt)".
  Zodra ik deze zin had verwijderd, kon ik vervolgens 2 werkdagen wachten op een beoordeling. Dit
  terwijl het hier ging om de verwijdering van 1 zin, en de rest van mijn examenofferte prima was.
  2. Een andere situatie die aantoont dat Cees-Jan Berman geen energie en moeite wilt steken in zijn
  examen student, is als volgt.
  Cees-Jan Berman had ik meerdere e-mails gestuurd met de vraag of hij kon laten weten op welk
  tijdstip hij tijd had voor een oplevering.
  Echter kreeg ik op deze e-mails meerdere malen opnieuw geen enkele reactie.

  View Slide

 369. Hoofdstuk: onprofessionele werkhouding (Cees-Jan Berman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 368 van 440
  Dit bevreemd mij zeer, omdat de enigste taak die Cees-Jan Berman had is zijn kalender openen,
  navigeren naar de datum die ik voorstelde, kijken of hij op één van deze tijdstippen beschikbaar is,
  en mij dit laten weten via een e-mail (een e-mail als “8:30 is prima” was voldoende).
  Kennelijk is dit voor iemand die zijn eigen bedrijf heeft al te veel moeite.
  Het 3e stuk
  Het 3e stuk zal gaan over onderstaande afbeelding.
  In bovenstaande zin toont Cees-Jan Berman opnieuw aan dat hij geen enkele tijd en energie ergens in wil
  steken. Al deze actiepunten waren diezelfde dag naar hem toe gemaild in aparte e-mails. Zoals eerder
  vermeld hadden alle e-mails die ik stuurde 1 doel, en met de filterfunctie in de e-mail client (Outlook
  bijvoorbeeld) kon je deze zo in chronologische volgorde zetten.
  In andere woorden: op deze manier had je direct een overzicht.
  Opnieuw is dit een zeer lakse houding van Cees-Jan Berman, en dat voor iemand met een rol als extern
  expert en docent (het is iets om je rot voor te schamen).
  De afsluiting van dit hoofdstuk is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 370. Hoofdstuk: onprofessionele werkhouding (Cees-Jan Berman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 369 van 440
  Als afsluiting op dit subhoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Bij Cees-Jan Berman had ik sterk de indruk dat meneer te veel hooi op zijn vork nam, en niet durfde toe te
  geven dat hij deze taak (klant voor mijn examenproject) zwaar had onderschat.
  De reden waarom ik dit vermeld is omdat;
  1. Cees-Jan Berman niet alleen de klant was van mijn examenproject, maar ook;
  2. van het examenproject van Tycho E.;
  3. naast deze examenprojecten nog docent is, en;
  4. daarnaast ook nog zijn eigen bedrijf heeft.
  Wellicht heeft Cees-Jan Berman niet durven zeggen tegen Gerhard Hoogendoorn (of een ander) dat dit te
  veel is, en dan zonder nadenken ja heeft gezegd en de gevolgen ervan.
  Over gevolgen gesproken.
  Dit had als gevolg dat hij amper tijd en energie wilde steken in zijn studenten, wat weer als gevolg het gezeik
  had dat erbij kwam kijken (zoals uzelf in dit hoofdstuk heeft kunnen lezen).
  Terzijde: wat in dit hoofdstuk was behandeld was het topje van de ijsberg, want er waren nog veel meer mails die
  bovenstaande aantoonde. Omdat ik deze e-mails niet meer had, kon ik deze niet meer in dit hoofdstuk verwerken
  (kom je nog goed mee weg Cees-Jan).
  Een ander gevolg is dat ik niet alleen was gezakt op mijn examen door de slechte voorbereiding van het
  examen en opzet ervan, maar ook omdat Cees-Jan Berman een zeer lakse houding had. Als Cees-Jan
  Berman op tijd mijn werk beoordeelde en op e-mails reageerde, dan had ik alle functionaliteiten kunnen
  realiseren op mijn examen.
  Door ook Cees-Jan Berman zijn lakse en onprofessionele houding had ik mijn examen niet gehaald, en kon
  ik zeker een jaar langer op deze opleiding zitten. Een jaar omdat ik eerst lang moest wachten op een
  herexamen, dan ongeveer 6 maanden thuis zat in afwachting van mijn examinerende stage, en dan nog 6
  maanden stage moest lopen.
  U kunt hoofdstuk geen enkele communicatie, ondermaats opgezet examen en examenkandidaten
  onterecht laten zakken in hoofdstuk examen raadplegen voor meer informatie.

  View Slide

 371. Hoofdstuk: Cees-Jan Berman
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 370 van 440
  Studenten behandelen als middelbare scholieren
  Naast dat Vincent Brunings, Sander Bruggeman, Christian Kwakkelaar en Jesse Vermeer zich schuldig
  maken aan het behandelen van studenten als middelbare scholieren, maakt ook Cees-Jan Berman zich hier
  meermaals schuldig aan.
  Omdat de situaties waaruit dit blijkt al zijn behandeld in hoofdstuk studenten behandelen als middelbare
  scholieren, raad ik u aan om dit hoofdstuk te raadplegen.

  View Slide

 372. Hoofdstuk: Cees-Jan Berman
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 371 van 440
  Conclusie
  Op basis van alle bovenstaande subhoofdstukken en hetgeen ikzelf heb
  waargenomen tijdens mijn studie aan deze opleiding, kunnen de volgende conclusies
  getrokken worden over Cees-Jan Berman.
  Cees-Jan Berman is een extern expert/docent die:
  1. Niet in staat is om zijn eigen problemen op te lossen, maar het vuile werk laat opknappen door
  anderen. Wat mij nogmaals zeer bevreemd voor iemand die zijn eigen bedrijf heeft.
  2. Studenten onterecht beschuldigd.
  3. Niet bereid is om tijd en energie te steken in studenten.
  4. Een zeer lakse werkhouding heeft naar studenten.
  5. Een zeer brutale toon kan aanslaan naar studenten toe wanneer studenten hem op zijn fouten
  wijzen.
  Terzijde: in dit geval dat hij veel te laat reageerde op mijn e-mails en documentatie, wat als gevolg had
  dat ook dit één van de redenen was waarom ik was gezakt op mijn examen.
  Wees u zelf er zeer van bewust dat ondanks dat Cees-Jan Berman zich heel netjes voor kan doen, u hier niet
  in moet trappen.
  Cees-Jan Berman is iemand die zich heel netjes voordoet naar de buitenwereld, maar zodra hij macht krijgt
  over studenten, het niet naar zijn zin is, of hij wordt op zijn fouten gewezen, komt zijn ware aard als extern
  expert/docent en eigenaar van een bedrijf naar boven.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 373. Hoofdstuk: conclusie (Cees-Jan Berman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 372 van 440
  Tegen Cees-Jan Berman wil ik het volgende nog zeggen:
  Cees-Jan, ik vind het zeer spijtig dat iemand als jij die tevens ook zijn eigen bedrijf heeft, besloten had om
  zich in te laten met deze opleiding.
  Toen ik in het 1e en 2e leerjaar van deze opleiding zat, heb ik het volste respect voor je gehad. Je had een
  professionele volwassen werkhouding, er hing een gezellige sfeer om je heen, en ging op een goede manier
  om met studenten.
  Echter, naarmate je langer op deze malafide opleiding rondliep, ben je steeds meer de onprofessionele en
  kinderachtige trekjes gaan vertonen van je collega Vincent Brunings.
  Hier heb ik het over het aanspreken van mensen op hun telefoongebruik (dit had je op een veel
  volwassenere en professionele manier kunnen doen). Het gevolg was dat ik steeds meer het respect voor je
  kwijtraakte.
  Al helemaal toen je op 3 december 2021 2 onterechte verwijten naar mijn hoofd slingerde.
  Dit was nergens voor nodig, want ik stelde je 2 normale vragen waar je een net antwoord op kon geven.
  U kunt situatie 2 in hoofdstuk onprofessionele werkhouding raadplegen voor meer informatie.
  Ik had oprecht niet verwacht dat jij in staat was om je op zo’n onprofessionele en kinderachtige manier te
  gedragen. Het ergste van alles is dat situatie 2 nog maar het begin was van een hele reeks met arrogante,
  beschuldigende en brutale e-mails van je.
  Terzijde: voor de lezer: het gaat hier over de vele e-mails die ik dus niet meer in mijn bezit heb.
  De enigste e-mail die ik nog wel in het bezit had was de e-mail in situatie 3 in hoofdstuk onprofessionele
  werkhouding. Wat dat betreft Cees-Jan kom je hier goed mee weg.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 374. Hoofdstuk: conclusie (Cees-Jan Berman)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 373 van 440
  Nog 1 ding dat ik aan je kwijt wil is het volgende.
  Door mij tijdens mijn examenperiode op zo’n onprofessionele, walgelijke, hufterige en brutale manier te
  behandelen, heb je jezelf (en in zekere zin je bedrijf webtotaal-zeeland.nl) een flink oor aangenaaid.
  Als jij je op een professionele, volwassen manier had gedragen, had ik je nooit opgenomen in dit verslag (in
  ieder geval niet expliciet met je eigen hoofdstuk).
  Tijdens mijn examenperiode koos je echter voor de weg om een brutale toon aan te slaan in je e-mails, en
  wijsneus en arrogante vlerk uit te hangen. Dit nadat ik je terecht erop wees dat het te lang duurde voordat
  je op je e-mails reageerde. Dit omdat ik met mijn examen zat, met als gevolg dat ik alleen maar meer
  achterliep op mijn examen (waar jij medeschuldig aan bent).
  Ik kan je het volgende zeggen.
  Doordat je je op zo’n walgelijke manier bent gaan gedragen, ben je een zeer grote fout begaan.
  Bij andere studenten was je met deze walgelijke, onprofessionele werkhouding wellicht weggekomen, maar
  niet bij deze student. Onthoudt deze naam (Yari Morcus) goed, want deze student kan jouw bedrijf met dit
  verslag flink in diskrediet brengen. Jouw klanten ga ik niet benaderen (want zo kinderachtig ben ik niet),
  maar het zal zonde zijn als ze vroeg of laat achter dit verslag komen. Het is niet de vraag of dit zal gebeuren,
  maar wanneer dit gebeurt.
  Op basis van hetgeen ik heb gezien over jouw onprofessionele en kinderachtige werkhouding, kan ik maar 1
  ding zeggen.
  Je bent niets meer dan een kinderachtige, onprofessionele en arrogante vlerk, die aan het einde van de dag
  zijn studenten niet serieus kan nemen. Als je dit wel had gedaan, dan had je de urgentie van mijn e-mails en
  documentatie begrepen.
  Jouw onprofessionele houding heeft uiteindelijk ook bijgedragen dat ik gezakt was op mijn examen.
  Voor de lezer: u kunt de afsluiting van het subhoofdstuk in hoofdstuk onprofessionele werkhouding
  raadplegen voor meer informatie.

  View Slide

 375. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 374 van 440
  Begeleider
  Robert van de Velde
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op de onprofessionele werkhouding van
  Robert van de Velde.
  Mijn vader en ik hebben geregeld met Robert van de Velde gesproken in verband met het wangedrag van
  Gerhard Hoogendoorn.
  Tijdens deze gesprekken zijn een aantal punten naar voren gekomen waarvoor mensen gewaarschuwd
  voor moeten worden.
  Dit voor wanneer zij een gesprek aanknopen met Robert van de Velde, waarbij u als doel heeft om te praten
  over het wangedrag van collega’s.
  Wanneer u als student gesprekken aangaat over collega’s die wangedrag vertonen (en waar u zich zeer aan
  stoort), dan heeft u een grote kans dat u met Robert van de Velde in aanraking komt.
  Dit omdat Robert van de Velde de rol begeleider vervult binnen deze opleiding (‘Software Developer’,
  gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Terzijde: het is maar wat je een begeleider noemt. Robert van de Velde doet deze titel zeker geen eer aan.
  Hierbij moet worden vermeld dat Robert van de Velde aangaf ook op meerdere locaties te werken. Zelf kan
  ik u niet zeggen welke locaties omdat deze informatie nooit is gegeven. Mijn vermoeden is sowieso de
  Scalda opleiding in Vlissingen.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 376. Hoofdstuk: Robert van de Velde
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 375 van 440
  Begeleider staat tussen aanhalingstekens omdat ik u kan vertellen dat Robert van de Velde bij lange na
  geen begeleider is. Althans, als u iemand met de prutserige vaardigheden en onprofessionele werkhouding
  van Robert van de Velde aanmerkt als begeleider, kunt u tegenwoordig iedereen als begeleider
  bestempelen.
  Gevolg daarvan is wel dat er een hoop corrupte, onbekwame begeleiders rondlopen waar menig persoon
  niets aan heeft.
  Een goed voorbeeld hiervan is Robert van de Velde.
  Waarom ik zo’n harde conclusie trek over Robert van de Velde, zal duidelijker worden in dit hoofdstuk.
  Wat direct moet worden vermeld is dat Robert van de Velde net zoals René Mondriaan, verantwoordelijk
  zijn voor de huidige situatie binnen deze opleiding.
  De huidige situatie binnen deze opleiding, kunt u lezen in hoofdstuk voorwoord en alle andere
  hoofdstukken in dit verslag.
  Daarnaast moet over Robert van de Velde het volgende worden vermeld.
  Robert van de Velde is te beschrijven als iemand die zich:
  1. ontzettend netjes voordoet en;
  2. zich bekommerd om zijn student.
  Totdat je als student zijnde (terecht) door blijft klagen over het wangedrag van zijn collega’s, want dan kom
  je erachter dat schijn bedriegt en dat je te maken hebt met een:
  1. corrupte;
  2. onbetrouwbare;
  3. onbekwame en;
  4. onprofessionele begeleider.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 377. Hoofdstuk: Robert van de Velde
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 376 van 440
  Wanneer je als student door blijft klagen over het wangedrag van zijn collega’s, kom je er snel achter dat
  Robert van de Velde:
  1. Niet objectief is.
  2. Niet het beste voor heeft met zijn student(en).
  3. Zeer onprofessioneel en een eersteklas hypocriet is.
  4. Zijn eigen collega’s in bescherming neemt.
  De bovenstaande punten zullen duidelijker worden in de rest van dit hoofdstuk.
  Inhoudsopgave hoofdstuk
  1. Gebrek aan objectiviteit
  2. Onbekwaam op communicatief gebied
  3. Uitlekken vertrouwelijke informatie
  4. Niet nemen verantwoordelijkheid
  5. Onvoorbereid
  6. Conclusie

  View Slide

 378. Hoofdstuk: Robert van de Velde
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 377 van 440
  Gebrek aan objectiviteit
  Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk werd aangegeven, hadden mijn vader en ik een aantal keren met
  Robert van de Velde samengezeten. Dit om het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn aan te kaarten
  binnen deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  De eerste gesprekken met Robert van de Velde waren top. Tijdens deze gesprekken werd er naar ons (mijn
  vader en mijzelf) geluisterd, en kregen we de indruk dat Robert van de Velde deze problemen wilde
  oplossen.
  Maar nu komt het.
  Nadat mijn vader, Robert van de Velde, Gerhard Hoogendoorn en ik een gesprek hadden over het
  wangedrag van Gerhard Hoogendoorn, waren mijn vader en ik genoodzaakt om een aantal weken verder,
  opnieuw meerdere gesprekken te hebben met Robert van de Velde.
  Dit omdat Gerhard Hoogendoorn geen enkele moeite deed in het veranderen van zijn (wan)gedrag.
  Gerhard Hoogendoorn ging nog steeds door met:
  ● het niet serieus nemen van mij;
  ● het niet luisteren naar mij, en;
  ● bleef voortdurend zijn zin doordrammen.
  Klaarblijkelijk waren ze het op Scalda intern incluis Robert van de Velde dusdanig beu dat mijn vader en ik
  (terecht) bleven klagen over het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn, dat Scalda (ook Robert van de
  Velde) besloot om partij te kiezen voor hun collega’s.
  De gesprekken die daarna volgden met Robert van De velde incluis het gesprek met Vincent Brunings,
  waren verreweg van objectief. Bij deze gesprekken kwam het er telkens op neer, dat ik het wangedrag van
  Gerhard Hoogendoorn maar te accepteren had.
  Vanaf dit moment waren de gesprekken met Robert van de Velde sterk bergafwaarts gegaan. Dit omdat
  wanneer ik door bleef klagen over het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn, Robert van de Velde en René
  Mondriaan Gerhard Hoogendoorn in bescherming bleven nemen.

  View Slide

 379. Hoofdstuk: gebrek aan objectiviteit (Robert van de Velde)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 378 van 440
  U kunt hoofdstuk René Mondriaan raadplegen voor meer informatie.
  Tijdens het gesprek op 12 maart 2021 (10:30) gaf Robert van de Velde aan dat ik een waarschuwingsbrief
  (dreigbrief) zou ontvangen. Dit omdat Robert van de Velde en René Mondriaan mij hiermee het zwijgen op
  wilde leggen (wat hun ook gelukt is, totdat dit verslag gepubliceerd werd).
  U kunt hoofdstuk de waarschuwingsbrief (bewijsstuk) raadplegen voor meer informatie.
  Het was overduidelijk dat Robert van de Velde geen moeite meer wilde doen om Gerhard Hoogendoorn
  erop te wijzen, dat zijn onprofessionele werkhouding niet thuishoort op een opleiding.
  Hier zeg ik alleen Robert van de Velde, omdat Robert van de Velde de tussenpersoon is tussen Gerhard
  Hoogendoorn, René Mondriaan en mijzelf.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 380. Hoofdstuk: gebrek aan objectiviteit (Robert van de Velde)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 379 van 440
  Als afsluiting op dit subhoofdstuk wil ik het volgende aan u meegeven.
  Als je als volwassen persoon (lees Robert van de Velde) andere mensen in bescherming neemt (of laat
  nemen), omdat zij zelf niet willen opdraaien voor hun gemaakte fouten, dan ben je:
  1. verreweg van volwassen;
  2. beschik je over een onprofessionele werkhouding, en;
  3. ben je nog lager gezonken dan de Titanic.
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2021, 12 maart) Ingepland gesprek met Robert van de Velde en Vincent Brunings [Screenshot].
  Het is jammer dat ik dit gesprek niet had opgenomen, want dit gesprek toonde duidelijk aan op wat voor
  manier ze studenten behandelen.

  View Slide

 381. Hoofdstuk: Robert van de Velde
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 380 van 440
  Onbekwaam op communicatief gebied
  In voorgaande hoofdstuk heeft u kunnen lezen dat Robert van de Velde niet objectief is en mensen in
  bescherming neemt.
  Een ander punt is dat Robert van de Velde net zoals Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings
  onbekwaam is op communicatief gebied. Het is onduidelijk of deze mensen de betekenis van het woord
  communicatie niet begrijpen, of dat het nooit in hun woordenboek heeft gestaan.
  Dat Robert van de Velde onbekwaam is op communicatief gebied, is het beste aan te tonen met
  voorgedane situaties.
  Situatie 1
  Op 12 maart 2021 (10:30) hadden mijn vader en ik een gesprek met Robert van de Velde. Dit voor het
  wisselen van coach, omdat mijn vader en ik weigerde verder te werken met Gerhard Hoogendoorn. Dit
  nadat Gerhard Hoogendoorn liet blijken dat hij nergens bereid toe was (lees: het veranderen van zijn
  wangedrag).
  Ik zal niet inhoudelijk ingaan op dit gesprek, maar ik kan zeggen dat het erop neerkwam dat ik als student:
  1. Een professionele werkhouding moest aannemen.
  Terzijde: een grotere grap had ik in jaren niet gehoord.
  2. Het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn moest accepteren.
  Het bovenstaande stukje breng ik in dit verhaal met een reden, want het gaat hier om de woorden
  ‘professionele werkhouding’.
  Kennelijk heerst Robert van de Velde ook niet over deze werkhouding. Een professionele werkhouding
  houdt in dat je niet alleen objectief bent, maar ook dat je op een juiste manier jezelf goed voorbereid en
  communiceert naar anderen.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 382. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Robert van de Velde)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 381 van 440
  Toen mijn vader en ik aan het wachten waren op Scalda, kregen we van Robert van de Velde ineens een
  telefoontje. In dit telefoongesprek liet Robert van de Velde weten dat hij ons totaal niet op Scalda had
  verwacht maar op Microsoft Teams.
  Robert van de Velde beweerde niks af te weten van het fysieke gesprek, terwijl hij dit zelf had ingepland.
  Bij het inplannen had Robert van de Velde ook niet aangeven dit via Microsoft Teams te doen, dus is het
  logisch dat je dan van een fysiek gesprek uit gaat.
  Het gevolg was dat Robert van de Velde zich totaal niet had voorbereid. Mijn vader en ik liepen als gevolg
  minutenlang rond op zoek naar een ruimte. Een ruimte die Robert van de Velde had moeten regelen en
  beter had moeten communiceren.
  Niet alleen zonde van onze tijd, maar ook zeer onprofessioneel voor iemand die zich een begeleider noemt.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 383. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Robert van de Velde)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 382 van 440
  Tegen Robert van de Velde wil ik het volgende zeggen.
  Als je een gesprek inplant Robert, zorg er dan voor dat je ook daadwerkelijk weet wat je inplant en dat je
  fatsoenlijk communiceert. Als je het dan toch hebt over een professionele werkhouding, dan wordt het tijd
  dat je eerst naar jezelf kijkt voordat je dit eist van anderen. Op deze manier toon je aan dat je ontzettende
  hypocriet bent, en moet je niet verwachten van mensen dat zij jou serieus nemen.
  Daarnaast heb ik altijd een professionele werkhouding gehad, en dit zeg ik niet omdat ik geen zelfreflectie
  heb. Een professionele werkhouding houdt in dat je ook je onvrede uit over collega’s door het gesprek aan
  te gaan, en op zoek gaat naar een oplossing. Iets waar jullie klaarblijkelijk niet toe bereid zijn, want het
  enigste dat jullie doen is elkaar in bescherming nemen, en geen enkele kritiek dulden op jullie
  onprofessionele houding.
  Zeer jammer dit, maar van een opleiding waar onbekwame en onbevoegde docenten/coaches rondlopen,
  verwachtte ik sowieso al niet veel.
  Overigens wil ik je nog een tip meegeven, en dat is dat als je met termen gaat gooien, je er wel voor moet
  zorgen dat je weet wat deze termen inhouden.
  Hier heb ik het over de term ‘professioneel’.
  Op basis van jouw opmerkingen en houding kan ik merken dat je geen idee hebt wat deze term inhoudt.
  Als je niet weet waar je het over hebt, hou dan je mond dicht. Zo kom je een stuk minder dom over als dat
  je overkwam in dat gesprek.
  Situatie 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 384. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Robert van de Velde)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 383 van 440
  Situatie 2
  Op 16 juni 2021 liet Robert van de Velde mij via WhatsApp weten dat hij mij wou bellen.
  Dit omdat ik al een week thuis zat, omdat ik de week daarvoor naar de kaakchirurg was geweest. Met als
  gevolg dat ik anderhalve week lang weinig at en amper kon praten.
  Omdat ik op dat moment amper kon praten, gaf ik bij Robert van de Velde aan dat ik niet kon bellen. Dit
  was geen probleem voor Robert van de Velde, en hij zou mij later terugbellen.
  Echter, een dag later werd ik gebeld door Kylie Oppenneer- van der Pennen (collega van Robert van de
  Velde), met precies dezelfde reden waarom Robert van de Velde mij wou bellen.
  Dit belletje nam ik niet op omdat ik niet wist wie dit was.
  Opnieuw is dit niet alleen een onprofessionele werkhouding, maar blijkt het ook nog eens zeer lastig te zijn
  voor Robert van de Velde om aan zijn collega’s door te geven dat ik niet kon bellen. Robert van de Velde
  vindt het blijkbaar heel moeilijk om een enkele zin te communiceren naar zijn collega’s.
  Voor iemand die zich een begeleider noemt mag je je ogen uit je kop schamen.
  Het bewijsstuk is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 385. Hoofdstuk: onbekwaam op communicatief gebied (Robert van de Velde)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 384 van 440
  ➔ Bewijsstuk 1
  Scalda. (2021, 17 juni) WhatsApp bericht Kylie Oppenneer- van der Pennen [Screenshot].
  Dit bewijsstuk laat het WhatsApp bericht zien dat Kylie Oppenneer- van der Pennen mij stuurde nadat ik de
  telefoon ophing (let niet op de naam, dit was hoe ik haar blijkbaar in mijn telefoon had staan).
  Als Robert van de Velde had gecommuniceerd, dan had ik niet de volgende dag dit WhatsApp bericht gehad.

  View Slide

 386. Hoofdstuk: Robert van de Velde
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 385 van 440
  Uitlekken vertrouwelijke informatie
  In eerdere hoofdstukken heeft u kunnen lezen dat Robert van de Velde:
  1. Niet objectief is.
  2. De klachten van studenten niet serieus neemt.
  3. Onbekwaam is op communicatief gebied.
  Het kan nog erger, want Robert van de Velde lekt ook vertrouwelijke informatie uit gesprekken.
  Robert van de Velde lekt niet alleen vertrouwelijke informatie uit, maar haalt deze informatie ook compleet
  uit context en geeft er zijn eigen draai aan.
  Dit zal duidelijker worden aan de hand van de volgende situatie.
  Let erop dat het hier gaat om hetzelfde gesprek dat is behandeld in hoofdstuk gebrek aan objectiviteit
  Op 12 maart 2021 (10:30 t/m 11:30) hadden Robert van de Velde en Vincent Brunings met mijn vader en mij
  een gesprek. Het doel van het gesprek was om te praten over het wisselen van coach. Dit omdat mijn vader
  en ik Gerhard Hoogendoorn niet meer wilde hebben als coach. De reden was omdat Gerhard Hoogendoorn
  zich schuldig bleef maken aan zijn wangedrag.
  Tijdens dit gesprek is er vanuit mijn vader zijn kant een bedreiging geuit naar Gerhard Hoogendoorn. Dit
  omdat de frustratie ook bij mijn vader erg hoog opliep. Op datzelfde moment werd ook direct duidelijk
  gemaakt aan Robert van de Velde dat dit geen serieuze bedreiging was, en dat mijn vader dit alleen zei uit
  frustratie.
  Omdat dit een vertrouwelijk gesprek was, zou je zeggen dat dit dus niet zou uitlekken naar andere mensen.
  Robert van de Velde is echter een begeleider die informatie uit een vertrouwelijk gesprek wel uitlekt.
  Bij deze bent u direct gewaarschuwd, want als u gaat klagen over coaches/docenten en u krijgt te maken
  met Robert van de Velde, dan gaat u dit ook overkomen.

  View Slide

 387. Hoofdstuk: uitlekken vertrouwelijke informatie (Robert van de Velde)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 386 van 440
  Dit omdat Robert van de Velde of:
  1. niet begrijpt wat een vertrouwelijk gesprek inhoudt, of;
  2. omdat hij zijn mond niet kan houden, of;
  3. onbekwaam is in luisteren.
  Wat mij overigens zeer bevreemd, aangezien het punten zijn die je als begeleider hoort te begrijpen/moet
  hebben.
  Mijn vader en ik kwamen erachter dat deze informatie was uitgelekt, doordat mijn vader en ik op 7 april
  2021 een gesprek hadden met René Mondriaan en Robert van de Velde.
  U kunt hoofdstuk onprofessioneel gedrag en misleiden mensen raadplegen voor meer informatie over dit
  gesprek.
  Omdat Robert van de Velde klaarblijkelijk nooit is ingelicht over de betekenis van ‘een vertrouwd gesprek’,
  heb ik bij deze speciaal voor Robert van de Velde de betekenis opgezocht:
  “Wat niet algemeen bekend mag worden.”
  - Bron: https://www.encyclo.nl/begrip/vertrouwelijk
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2021, 12 maart) Gesprek wisselen coach [Screenshot].

  View Slide

 388. Hoofdstuk: Robert van de Velde
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 387 van 440
  Niet nemen verantwoordelijkheid
  Naast de onprofessionele werkhouding van Robert van de Velde waar het voor hem heel lastig is om
  objectief te blijven, te communiceren, en klachten van studenten serieus te nemen, is ook het nemen van
  verantwoordelijkheid een dingetje.
  Voordat ik hier verder op inga, moet u weten dat dit hoofdstuk een aanvulling is op vorig hoofdstuk.
  Nadat het gesprek op 7 april 2021 was afgelopen, had ik Robert van de Velde direct gebeld. Dit omdat mijn
  vader en ik wilden dat Robert van de Velde verantwoording zou afleggen voor het uitlekken van deze
  vertrouwelijke informatie (het dreigement dat mijn vader uit frustratie uitte naar Gerhard Hoogendoorn).
  Wonderbaarlijk genoeg kwam Robert van de Velde langs, maar Robert van de Velde gaf bij binnenkomst wel
  direct het volgende aan:
  ‘Ik wist niet zeker of ik hiernaartoe wilde komen.’
  - Robert van de Velde
  Terzijde: mijn vader en ik hadden niet verwacht dat Robert van de Velde zou komen.
  Dit omdat nu eenmaal geen enkele docent/coach/begeleider zijn verantwoordelijkheid neemt binnen deze
  opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Dat Robert van de Velde met een opmerking als dit aankwam, geeft duidelijk aan dat Robert van de Velde
  geen verantwoording wilde afleggen voor zijn onprofessionele werkhouding.

  View Slide

 389. Hoofdstuk: Robert van de Velde
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 388 van 440
  Onvoorbereid
  Bij het lezen van voorgaande hoofdstukken heeft u kunnen lezen dat Robert van de Velde:
  1. Een gebrek heeft aan objectiviteit.
  2. Onbekwaam is op communicatief gebied.
  3. Een begeleider is die vertrouwelijke informatie uitlekt.
  4. Geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor zijn onprofessionele werkhouding.
  Wanneer u echter denkt dat het niet erger kan, dan moet ik u helaas teleurstellen.
  Binnen deze opleiding kan het altijd erger.
  Robert van de Velde is klaarblijkelijk ook een begeleider die zich op geen enkele wijze voorbereid op
  gesprekken. Met als gevolg dat de student alles kan regelen.
  Hieronder zullen 2 situaties te vinden zijn die bovenstaande aantoont.
  Situatie 1
  Omdat deze situatie al is besproken in hoofdstuk onbekwaam op communicatief gebied, zal ik deze hier
  niet opnieuw neerzetten.
  U kunt deze situatie daarom raadplegen in situatie 1 in hoofdstuk onbekwaam op communicatief gebied.
  Situatie 2 is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 390. Hoofdstuk: onvoorbereid (Robert van de Velde)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 389 van 440
  Situatie 2
  Op 24 maart 2021 (8:54) hadden mijn vader en ik opnieuw een gesprek met Robert van de Velde.
  Robert van de Velde (welke het gesprek inplande) gaf aan dat dit gesprek gehouden zou worden via
  Microsoft Teams, en dat René Mondriaan daarbij zou zitten.
  Geen probleem zou je zeggen, maar Robert van de Velde gaf direct aan dat ik zelf een ruimte moest
  regelen. Dit terwijl Robert van de Velde het gesprek had ingepland, en je dus zou verwachten dat hij voor
  ons een ruimte had gereserveerd.
  Terzijde: als ik met een klant een oplevering inplan, dan verwacht de klant ook van mij dat ik een ruimte heb
  gereserveerd. Niet dat ik tegen de klant zeg dat hij/zij dit zelf maar moet zien te regelen.
  Het tegendeel was waar, want opnieuw had Robert van de Velde niets voorbereid voor ons gesprek.
  Als Robert van de Velde wel voorbereidingen had gepleegd, dan hadden mijn vader en ik niet last minute
  zelf een ruimte moeten regelen.
  Chapeau Robert! Je bent zelfs te incapabel genoeg om dit niet eens goed te doen.

  View Slide

 391. Hoofdstuk: Robert van de Velde
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 390 van 440
  Conclusie
  Op basis van alle bovenstaande punten die zijn besproken over Robert van de Velde,
  kunnen we hieruit de volgende conclusies trekken.
  Robert van de Velde is een begeleider die:
  1. Niet objectief is.
  2. Geen idee heeft wat een professionele werkhouding inhoudt, maar dit wel eist van anderen en zelf
  niet over een professionele werkhouding beschikt (hypocrisie eerste klas).
  3. Onbekwaam is op communicatief gebied.
  4. Geen idee heeft wat een vertrouwelijk gesprek inhoudt.
  5. Vertrouwelijke informatie uitlekt.
  6. Geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn wangedrag en onprofessionele houding.
  7. Niet het beste voor heeft met zijn student(en).
  Mocht u kiezen voor deze malafide opleiding (wat ik ten zeerste afraad) en gaat u klagen over
  docenten/coaches, weet dan dat er een grote kans is dat u met Robert van de Velde in aanraking komt.
  Wees uzelf ervan bewust dat dit verspeelde moeite is, want deze gesprekken leiden nergens toe. Het leidt er
  alleen naartoe dat u een onterechte waarschuwingsbrief zal krijgen, en dit omdat Robert van de Velde en
  René Mondriaan niet zitten te wachten op uw terechte geklaag.
  Zoals eerder is gezegd staan de docenten/coaches centraal binnen deze opleiding (‘Software Developer’,
  gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen) en niet de student.

  View Slide

 392. Hoofdstuk: conclusie (Robert van de Velde)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 391 van 440
  Tegen Robert van de Velde wil ik het volgende nog zeggen.
  Robert, doe studenten binnen deze opleiding of laat ik zeggen het onderwijs een plezier, en pak je koffers
  en ga op zoek naar een baan waar je:
  1. minder verantwoordelijkheid hebt en;
  2. moeite moet nemen.
  Studenten hebben volstrekt niks aan een begeleider die zich op zo’n onprofessionele en corrupte manier
  opstelt als jij.
  Hetgeen waar jij je mee bezig houdt is klagende studenten de indruk geven dat jij hun serieus neemt, maar
  als puntje bij paaltje komt zit je studenten aan het lijntje te houden. Bij mijn vader en mij was het
  uiteindelijk zeer overduidelijk dat je ons totaal niet wilde helpen, ons totaal niet serieus nam, en nooit het
  doel had om iets te doen met deze klachten. Iets waar wij jammer genoeg op het laatst pas achter kwamen.
  Je bent een eersteklas prutser, en zelfs een putjesschepper draagt nog meer bij aan de samenleving dan
  een clown als jij.
  Je bent net zoals je collega’s Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings geen knip voor de neus waard, en
  je bent niets meer dan uitschot binnen het onderwijs.
  Je mag je kapot schamen dat je op zo’n manier klagende studenten behandeld. Klagende studenten die
  terecht klagen over het wangedrag van jouw collega(s).

  View Slide

 393. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 392 van 440
  Teamleider ICT
  René Mondriaan
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op de onprofessionele werkhouding van René
  Mondriaan.
  Gedurende mijn studie ben ik meermaals in aanraking gekomen met René Mondriaan. Dit in de periode dat
  ik mijn geklaag uitte over het wangedrag van zijn collega Gerhard Hoogendoorn.
  Omdat René Mondriaan een aantal ernstige tekortkomingen heeft in zijn vaardigheden als Teamleider ICT,
  welke zijn opgevallen tijdens deze gesprekken, wordt René Mondriaan ook opgenomen in dit verslag. Dit
  omdat u hiervan op de hoogte moet zijn wanneer u gaat klagen over het wangedrag van zijn collega’s.
  Wat ik u op voorhand kan vertellen, is dat René Mondriaan één van de meest onprofessionele en
  kinderachtigste teamleiders is die ik ooit ben tegengekomen.
  Op basis van mijn gesprekken met René Mondriaan kan ik u het volgende vertellen.
  Gesprekken met René Mondriaan over het wangedrag van zijn collega’s hebben:
  1. geen enkel effect, en;
  2. leiden net zoals gesprekken met Robert van de Velde nergens naar.
  Dit omdat René Mondriaan net zo’n onprofessionele en corrupte prutser is als zijn collega Robert van de
  Velde. Dit omdat ook René Mondriaan zijn collega’s in bescherming neemt en niks geeft om zijn studenten.
  Als dit wel het geval zou zijn, dan had René Mondriaan de klachten van mijn vader en mij serieus genomen,
  en ga je geen onbevoegde docenten aannemen. Onbevoegde docenten die uiteindelijk een puinhoop
  maken van een opleiding.
  U kunt hoofdstuk hoe Scalda mensen aanneemt raadplegen voor meer informatie.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 394. Hoofdstuk: René Mondriaan
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 393 van 440
  Door de gesprekken die ik met René Mondriaan heb gehad kan ik u het volgende zeggen.
  René Mondriaan is het beste te beschrijven als iemand die:
  1. Niet objectief is.
  2. Geen initiatief toont als Teamleider ICT.
  3. Iemand die totaal niet open staat voor kritiek.
  4. Iemand die geen idee heeft wat er zich binnen zijn opleiding afspeelt.
  Hier heb ik het over de grote ontevredenheid onder studenten.
  5. Zich niet bekommerd om zijn studenten.
  6. Studenten en ouders misleid.
  7. Iemand die veel waarde hecht aan titels zonder over deze kwaliteiten te beschikken.
  8. Die nooit aangenomen had moeten worden als Teamleider ICT.
  Nog sterker zelfs, René Mondriaan is iemand die op geen enkele wijze thuishoort binnen het
  onderwijs.
  Daarnaast is René Mondriaan net zoals zijn collega Robert van de Velde verantwoordelijk voor de huidige
  situatie binnen deze opleiding.
  De huidige situatie binnen deze opleiding, kunt u lezen in hoofdstuk voorwoord en alle andere
  hoofdstukken in dit verslag.
  U kunt de volgende hoofdstukken raadplegen om een beter beeld te krijgen over waarom ik deze conclusies
  trek.
  Inhoudsopgave
  1. Gebrek aan objectiviteit
  2. Onprofessioneel gedrag en misleiden mensen
  3. Geen initiatief tonen
  4. Niet bekommeren om studenten
  5. Conclusie

  View Slide

 395. Hoofdstuk: René Mondriaan
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 394 van 440
  Gebrek aan objectiviteit
  Gedurende de tijd dat Robert van de Velde en ik meerdere malen hadden samengezeten over het
  wangedrag van Gerhard Hoogendoorn, ben ik ook 2 keer in aanraking gekomen met René Mondriaan.
  Het 1e gesprek dat mijn vader en ik met René Mondriaan hadden, bleek maar al te snel dat René Mondriaan
  niet objectief is. Dit omdat wanneer mijn vader en ik aangaven wat de problemen waren met Gerhard
  Hoogendoorn, René Mondriaan direct zijn collega Gerhard Hoogendoorn in bescherming nam.
  Dit bleek niet alleen uit de volgende onprofessionele en nietszeggende opmerking:
  “Gerhard is ontzettend professioneel en goed in zijn werk.”
  -René Mondriaan
  Maar ook omdat René Mondriaan:
  1. Geen interesse had in de problemen die ik ervaarde met Gerhard Hoogendoorn.
  2. Amper wist wat er gaande was.
  Wat mij zeer bevreemd, want als Teamleider ICT hoor je op de hoogte te zijn wat er speelt binnen je
  opleiding.
  3. Heel duidelijk erin was dat ik mijzelf maar moest aanpassen.
  Volgens René Mondriaan is dit nu eenmaal hoe een coach te werk gaat (in zijn opinie).
  Terzijde: nou René, als dit is hoe een coach te werk gaat, dan heb jij overduidelijk nog nooit een coach in
  je leven gehad.
  Terzijde: even terugkomend op bovenstaande opmerking. Dit is direct een buitengewoon voorbeeld van een
  Teamleider ICT die niet geschikt is voor zijn functie. Dit soort onprofessionele uitspraken horen niet gemaakt te
  worden bij gesprekken waar er geklaagd wordt over collega’s. Iets dat René Mondriaan had kunnen weten als hij
  wist wat zijn functie inhield en bekwaam genoeg ervoor was.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 396. Hoofdstuk: gebrek aan objectiviteit (René Mondriaan)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 395 van 440
  Onthoudt dit laatste punt goed, want René Mondriaan is een Teamleider ICT die het klaarblijkelijk heel
  normaal vindt dat een coach:
  1. Niet luistert naar studenten.
  2. Studenten niet serieus neemt.
  3. Over student roddelt.
  4. Leugens verspreid over studenten.
  5. Studenten uitlacht om hun fouten (op een denigrerende manier).
  6. Leertrajecten kapotmaakt.
  7. Studenten onterecht van zaken loopt te beschuldigen.
  8. Studenten hun werk weigert te beoordelen wanneer het niet naar de coach zijn zin is.
  9. Overal zijn zin in zit door te drammen.
  10. Dreigementen naar studenten toe uit wanneer de coach zijn zin niet krijgt.
  11. Amper tot niet communiceert naar studenten en collega’s.
  12. Bewust informatie achterhoudt voor studenten.
  Als laatst wil ik het volgende nog vermelden.
  Ik hoop dat u nooit met René Mondriaan in aanraking komt, maar mocht u ooit een gesprek met René
  Mondriaan hebben over het wangedrag van één van zijn collega’s, weet dan dat dit u te wachten staat:
  1. U wordt niet serieus genomen.
  2. Er wordt niet naar u geluisterd.
  3. U krijgt een onvoorbereide Teamleider ICT voor u te zitten.
  4. U krijgt een Teamleider ICT voor u te zitten die alleen zijn collega’s in bescherming neemt.
  5. U moet gaan aanhoren hoe professioneel en goed zijn collega’s in hun werk zijn.
  Het 2e gesprek dat mijn vader en ik hadden met René Mondriaan, zal in het volgende hoofdstuk worden
  besproken.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 397. Hoofdstuk: gebrek aan objectiviteit (René Mondriaan)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 396 van 440
  Tegen René Mondriaan wil ik het volgende nog zeggen.
  Als je daadwerkelijk vindt dat Gerhard Hoogendoorn zo professioneel en goed is in zijn werk, dan heb je:
  1. Geen enkel idee wat er binnen je eigen opleiding afspeelt.
  2. Geen enkel idee over hoe je collega’s (Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings) studenten
  behandelen binnen deze opleiding.
  De volgende tips wil ik je nog meegeven:
  1. Ouders en studenten zitten niet te wachten op een Teamleider ICT die deze onzin en
  nietszeggende opmerkingen maakt.
  Het is al een begin als je deze opmerkingen voor jezelf houdt, en wanneer je de drang niet kunt
  weerstaan, dan schrijft je het maar op. Leer wat je wel en niet kunt zeggen.
  2. Als een student gaat klagen over het wangedrag van je collega’s, dan wordt het tijd dat je deze
  klachten eens serieus neemt (zelfde geldt voor Robert van de Velde). Studenten klagen niet omdat
  ze het kunnen, maar omdat er daadwerkelijk iets speelt.
  3. Als je weet dat er eerder gesprekken waren met een student die klaagde over je collega’s, dan
  wordt het tijd dat je je eens inleest voordat je bij een gesprek komt zitten.
  4. Wellicht dat je wat meer interesse moet gaan tonen in je studenten, en je dit ook laat blijken in
  gesprekken. De enigste interesse die je leek te hebben was in die van je eigen collega’s.
  Deze tips had ik je overigens niet hoeven te geven als je geschikt was voor je functie.
  Als je echter niet in staat bent René om deze tips in acht te nemen (en er dus ook niets mee doet), dan
  wordt het tijd dat je je koffers pakt, en ruimte maakt voor iemand die wel weet welk gedrag en houding er
  nodig is voor zo’n functie.

  View Slide

 398. Hoofdstuk: René Mondriaan
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 397 van 440
  Onprofessioneel gedrag en misleiden mensen
  In eerdere hoofdstukken heeft u kunnen lezen dat René Mondriaan een teamleider is die:
  1. Een gebrek aan objectiviteit heeft.
  2. Zijn collega’s in bescherming neemt.
  3. Geen interesse toont in zijn student(en).
  4. Niks geeft om de student. Wel om zijn eigen collega’s.
  5. Niet weet wat hij wel en niet kan zeggen.
  6. Zich niet voorbereid voor een gesprek.
  Twee andere punten waar deze teamleider zich schuldig aan maakt is onprofessioneel gedrag en het
  misleiden van mensen.
  Deze punten zullen duidelijker worden in de rest van dit hoofdstuk.
  Situatie 1
  Deze situatie zal aantonen dat René Mondriaan zich niet alleen schuldig maakt aan onprofessioneel gedrag,
  maar ook dat René Mondriaan mensen bewust misleid.
  Op 24 maart 2021 (13:00 t/m 13:15) hadden Robert van de Velde, mijn vader en ik een gesprek met René
  Mondriaan. Dit gesprek had als doel om te praten over het verder vormgeven van mijn studie en
  haalbaarheid ervan.
  Tijdens dit gesprek kwam al snel de aap uit de mouw. Het doel waar mijn vader en ik voor kwamen bleek
  niet het echte doel te zijn van het gesprek. Het doel van René Mondriaan was om mijn vader een eerdere
  uitspraak opnieuw uit te lokken. Dit omdat René Mondriaan dit zelf wilde horen, en niet alleen van zijn
  collega Robert van de Velde (wat tevens een vertrouwelijk gesprek was).
  De uitspraak is niet voor herhaling vatbaar, maar wat hier vermeld moet worden is dat dit uit pure frustratie
  was geuit.
  Mijn vader had direct door dat René Mondriaan deze uitspraak opnieuw uit wilde lokken, met als gevolg dat
  mijn vader deze uitspraak niet opnieuw deed.

  View Slide

 399. Hoofdstuk: onprofessioneel gedrag en misleiden mensen (René Mondriaan)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 398 van 440
  Op het moment dat René Mondriaan doorhad dat mijn vader hier niet intrapte, was René Mondriaan
  dusdanig op zijn tenen getrapt dat hij vanaf dat moment geen woord meer zei.
  Het bleef letterlijk stil.
  Als Teamleider ICT hoor je je op een professionele manier te gedragen. Zo ook op momenten dat iets niet
  goed gaat of niet naar je zin is. René Mondriaan koos echter het hazenpad en besloot zijn kaken stijf op
  elkaar te houden.
  Door deze onprofessionele en kinderachtige werkhouding van René Mondriaan (en Robert van de Velde),
  had dit als gevolg dat mijn vader inkomsten misliep van zijn bedrijf.
  Over dit gesprek wil ik verder even inhaken op ‘de haalbaarheid van mijn studie’.
  Het is zeer ironisch dat René Mondriaan en Robert van de Velde een gesprek met mij hadden over dit punt.
  Een student als mij die op dat moment twee en een half jaar op de opleiding zat krijgt te maken met een
  ‘haalbaarheids’ gesprek, maar studenten die al meer dan 6 jaar lang op deze opleiding zaten niet.
  Dit hadden 3 studenten die 6 jaar of langer op deze opleiding zaten aangegeven.
  Omdat deze studenten aangaven niet genoemd te willen worden in dit verslag, zal ik deze niet vermelden.
  Voor u is het goed om te weten dat deze opleiding 4 jaar duurt.
  Dit kunt u zien in bewijsstuk 1 welke te vinden is op de volgende pagina.

  View Slide

 400. Hoofdstuk: onprofessioneel gedrag en misleiden mensen (René Mondriaan)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 399 van 440
  ➔ Bewijsstuk 1
  Scalda. (2023, 9 maart). Opleidingsduur 4 jaar [Screenshot].

  View Slide

 401. Hoofdstuk: onprofessioneel gedrag en misleiden mensen (René Mondriaan)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 400 van 440
  Het feit dat er genoeg studenten zijn geweest die 6 jaar of langer op deze opleiding hebben gezeten, zegt
  meer dan genoeg over de nalatige ondersteuning die studenten krijgen binnen deze opleiding (‘Software
  Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Nog sterker zelfs, deze studenten lopen het risico dat zij zonder pardon van de opleiding verwijderd
  worden. De reden? Omdat ze ‘te weinig voortgang zouden boeken’.
  U kunt situatie 1 in hoofdstuk leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn) raadplegen voor meer
  informatie.
  Situatie 2
  Een andere situatie die aantoont dat René Mondriaan onprofessioneel (en kinderachtig) gedrag vertoont is
  het volgende.
  Op 3 december 2021 zag ik het volgende gebeuren.
  In het kantoor waar Gerhard Hoogendoorn en zijn collega’s van de opleiding zitten, zag ik dat René
  Mondriaan als een klein kind een mondkapje over zijn ogen ging dragen. Het doel? Om leuk te doen bij
  Gerhard Hoogendoorn. Dit was duidelijk te zien aan de grote lach op zijn gezicht.
  Wat ik wellicht nog erger vindt en wat aantoont dat Gerhard Hoogendoorn vrij kinderachtig is, is dat
  Gerhard Hoogendoorn als een klein kind om deze stommiteit ging lachen. Gerhard Hoogendoorn heeft wel
  tijd om te lachen om stommiteiten, maar het begeleiden en ondersteunen van zijn studenten niet.
  Nu snap ik heel goed dat dit een onderonsje was, maar dan is het zeer ironisch en hypocriet dat er van
  studenten wordt verwacht dat zij te allen tijde zich professioneel gedragen, en je vervolgens te maken krijgt
  met 2 hypocriete figuren.
  Het is prima als je dit van je studenten eist, maar ga dan zelf niet het tegenovergestelde doen.
  Doe deze praktijken dan in de pauze waar niemand het ziet.
  Als een student dit had gedaan, dan werd hij/zij er direct op aangesproken.

  View Slide

 402. Hoofdstuk: René Mondriaan
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 401 van 440
  Geen initiatief tonen
  René Mondriaan was de persoon die het gesprek op 24 maart 2021 (voorgaande hoofdstuk) initieerde.
  Echter was het bij dit gesprek snel duidelijk dat naast het feit dat René Mondriaan mensen bewust misleid,
  hij ook geen initiatief toont.
  Als gespreksleider is het de bedoeling dat je zelf het gesprek inleidt, leidt en beëindigd.
  Laat dat nu net zijn wat René Mondriaan niet deed, want in plaats daarvan liet hij alles over aan Robert van
  de Velde.
  Is dit pure onwetendheid, of een Teamleider ICT die geen idee heeft hoe je een gesprek moet houden?
  Op het moment dat René Mondriaan tijdens dit gesprek zijn zin niet kreeg (zie voorgaande hoofdstuk) en
  nergens meer op reageerde, had ik zelf het gesprek beëindigd.
  Een gesprek dat René Mondriaan initieerde.
  Als ik dit gesprek zelf niet beëindigde, dan hadden mijn vader en ik een aantal minuten in een gesprek
  gezeten waar niks meer werd gezegd. Robert van de Velde liet zelf ook niets van zich horen. Wellicht dat
  meneer te bang was om te reageren omdat hij door had dat mijn vader en ik waren misleid, en wij hier op
  zijn zachts gezegd niet van gediend waren.
  Ik zal heel eerlijk met u zijn, maar ik had nooit gedacht dat ik in aanraking zou komen met een teamleider
  die zich op zo’n kleuterachtige manier gedraagt. Het is te bizar voor woorden.

  View Slide

 403. Hoofdstuk: René Mondriaan
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 402 van 440
  Niet bekommeren om studenten
  Zoals in voorgaande hoofdstukken te lezen is, is René Mondriaan een Teamleider ICT die:
  1. Een gebrek aan objectiviteit heeft.
  2. Zijn collega’s in bescherming neemt.
  3. Geen interesse toont in zijn student(en).
  4. Niks geeft om de student. Wel om zijn eigen collega’s.
  5. Niet weet wat hij wel en niet kan zeggen.
  6. Zich niet voorbereid voor een gesprek.
  7. Niet bereid is om (positieve) veranderingen door te voeren binnen deze opleiding (wat ten goede
  zou komen voor studenten en AVO docenten).
  U kunt hoofdstuk klagende AVO docenten raadplegen voor meer informatie.
  Bovenstaande punten werden maar al te duidelijk met het 2e gesprek dat mijn vader en ik met René
  Mondriaan hadden.
  Gedurende de 6 jaar dat ik op deze opleiding zat, zijn er maar 2 situaties bekend geworden wanneer René
  Mondriaan interesse ging tonen als Teamleider ICT:
  1. Wanneer er een bedreiging wordt geuit naar één van zijn collega’s (want dan is René Mondriaan er
  als de kippen bij).
  2. Wanneer de opleiding of Innovision Solutions een pakketje heeft besteld waar René Mondriaan van
  op de hoogte is.
  Want in dat geval wil René Mondriaan het als een klein kind maar al te graag uitpakken. Net zoals
  die ene koffiemokken die besteld waren (waar ik de datum niet van had genoteerd).
  U mag weten dat ik sterk het idee had dat René Mondriaan zich schaamde.
  Dit omdat René Mondriaan zich wegstak in een klein hoekje in het lokaal, en schuchter om zich
  heen zat te kijken. Toen René Mondriaan echter zag dat ik naar hem keek, keek hij snel weg.

  View Slide

 404. Hoofdstuk: René Mondriaan
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 403 van 440
  Conclusie
  Op basis van alle voorgaande hoofdstukken, kunnen we de conclusie trekken dat
  René Mondriaan volstrekt ongeschikt is voor een functie als Teamleider ICT.
  Dit omdat René Mondriaan:
  1. Een ernstig gebrek aan objectiviteit heeft.
  2. Zijn collega’s in bescherming neemt (wat ten koste gaat van de student).
  3. Geen interesse toont in zijn student(en).
  4. Een onprofessionele werkhouding hanteert.
  5. Niet weet wat hij wel en niet kan zeggen.
  6. Studenten en ouders bewust misleid.
  7. Geen initiatief toont.
  8. Zich niet voorbereid voor een gesprek.
  9. Geen idee heeft wat er zich binnen zijn opleiding afspeelt.
  10. Niet bereid is om (positieve) veranderingen door te voeren binnen deze opleiding (wat ten goede
  zou komen voor studenten en AVO docenten).
  Dit is zeer merkwaardig, omdat dit nu net punten zijn waar je als Teamleider ICT over moet beschikken
  (naast een hoop andere punten) of van op de hoogte moet zijn.
  Wat ik verder niet snap is dat een onderwijsinstantie als Scalda, een incompetent en kinderachtig mannetje
  als René Mondriaan aanneemt voor een positie als Teamleider ICT. Een functie die veel
  verantwoordelijkheid en professionaliteit vraagt.
  Dan ben je als onderwijsinstantie:
  1. ontzettend wanhopig voor het invullen van die functie, of;
  2. het bestuur van Scalda zelf bestaat ook uit incompetente mensen die geen idee hebben waar ze
  mee bezig zijn.

  View Slide

 405. Hoofdstuk: conclusie (René Mondriaan)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 404 van 440
  Tegen René Mondriaan wil ik het volgende nog zeggen.
  René, ook voor jou geldt, doe studenten een plezier, pak je koffers, en maak ruimte voor een Teamleider ICT
  die weet wat zijn functie inhoudt en beste voor heeft met studenten.
  Een Teamleider ICT die:
  1. Ondanks dat hij/zij vriendjes is met collega’s in bepaalde mate objectief blijft.
  2. Zijn/haar collega’s niet in bescherming neemt wanneer het overduidelijk is dat er sprake is van
  wangedrag.
  Terzijde: mijn vermoeden is dat je niet eens weet wat wangedrag inhoudt.
  3. Interesse toont en het beste met studenten voorheeft.
  4. Een professionele werkhouding hanteert.
  5. Weet wat hij/zij wel en niet kan zeggen.
  6. Studenten en ouders niet misleid.
  7. Initiatief toont.
  8. Zich voorbereid voor gesprekken.
  9. Op de hoogte blijft van wat er speelt binnen zijn/haar opleiding.
  10. Bereid is om (positieve) veranderingen door te voeren binnen zijn/haar opleiding (wat nogmaals
  ten goede zou komen voor studenten en AVO docenten).
  Dat is volwassenheid en professionaliteit. Iets dat jij nooit hebt gekend noch zal hebben.
  Je bent een waardeloze teamleider die:
  1. Uitpuilt van de onwetendheid binnen zijn eigen opleiding en functie.
  2. Geen enkele interesse toont en zal tonen in zijn studenten.
  Terzijde: mocht je dit wel doen, dan zou ik maar eens beginnen met het luisteren en serieus nemen van
  studenten. Studenten klagen niet omdat ze het kunnen, maar omdat er daadwerkelijk iets speelt.
  Studenten hebben niks aan een teamleider waar studenten niet terecht kunnen voor klachten, omdat ze
  dan het zwijgen worden opgelegd. Het zwijgen worden opgelegd, en dit omdat er een Teamleider ICT is die
  geen enkele kritiek duldt op de onprofessionele werkwijze van zijn collega’s.
  Het is walgelijk de manier waarop jij te werk gaat.
  Je zou je rot mogen schamen tegenover de teamleiders die wel bekwaam zijn, en met alle respect, maar een
  grotere schandvlek dan jij bestaat niet.

  View Slide

 406. Hoofdstuk: conclusie (René Mondriaan)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 405 van 440
  Ik had niet gedacht dat ik ooit met een teamleider ICT in aanraking zou komen die zo dom is als de
  achterkant van een koe. Iets wat jammer genoeg weinig mensen zien maar duidelijk wordt zodra jij
  problemen moet gaan afhandelen. In dat geval steek jij je kop in het zand als een struisvogel en hoop je dat
  de problemen vanzelf verdwijnen. Iets waar jij nu een hele grote fout in bent begaan, want nu krijg je te
  maken met dit verslag waar jij mee geassocieerd zal worden. Een verslag waar jij en je collega Robert van de
  Velde verantwoordelijk voor zijn, want als je mijn klachten serieus nam en had afgehandeld, dan was dit
  verslag nooit geschreven.
  U kunt het volgende hoofdstuk raadplegen om erachter te komen hoe deze opleiding klagende studenten
  behandeld.

  View Slide

 407. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 406 van 440
  Hoe deze opleiding klagende studenten behandeld
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op de manier waarop deze opleiding klagende studenten behandeld.
  Inhoudsopgave
  1. Klagende studenten het zwijgen opleggen (dreigbrief)
  2. Klagende studenten wegwerken
  3. Klagende studenten doorsturen naar psycholoog
  4. Wat de opleiding van jou verwacht
  5. De waarschuwingsbrief (bewijsstuk)
  6. Conclusie
  Voordat ik begin met dit hoofdstuk, moet het volgende worden vermeld.
  De inhoud in dit hoofdstuk is al in voorgaande hoofdstukken behandeld.
  Omdat het binnen dit verslag goed uitgelicht moet worden over hoe deze opleiding klagende studenten
  behandeld, is er besloten om dit alsnog een apart hoofdstuk te geven.
  Houdt er rekening mee dat als u voor deze opleiding kiest, u een grote kans loopt ook op zo’n ordinaire
  manier behandeld te worden.
  Gedurende de tijd dat ik aan deze opleiding heb gestudeerd, is er meerdere malen samengezeten met René
  Mondriaan en Robert van de Velde.
  Echter kan ik u als voormalig student garanderen, dat je met een normaal gesprek met René Mondriaan en
  Robert van de Velde niets bereikt. Dit omdat beide personen:
  1. Niet objectief zijn.
  2. Hun collega’s constant in bescherming nemen.
  3. De klachten van studenten niet serieus nemen.
  In hoofdstuk hoe dien ik wel een klacht in? kunt u erachter komen wat wel de gepaste weg is, en welke
  hopelijk tot een beter positief resultaat leidt. Een resultaat waarbij positieve verandering plaatsvindt.

  View Slide

 408. Hoofdstuk: hoe deze opleiding klagende studenten behandeld
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 407 van 440
  Wat vermeld moet worden is het volgende.
  Mijn vader en ik hebben geen officiële klachten ingediend.
  Dit omdat wij beiden het op een volwassen manier wilden oplossen met een normaal gesprek.
  Nadat ik echter een waarschuwingsbrief (dreigbrief) had ontvangen van René Mondriaan en Robert van de
  Velde, nadat beiden het voortdurende terechte geklaag van mij zat waren, hadden mijn vader en ik besloten
  om geen klachten meer in te dienen (wat mijn vader en ik anders wel van plan waren).
  Wat belangrijk is om te onthouden over deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda
  college te Terneuzen) is het volgende.
  Gesprekken voeren met René Mondriaan en Robert van de Velde over het wangedrag van collega’s hebben
  weinig tot geen zin, en is niet de moeite waard.
  Dit is duidelijk bevestigd in hoofdstukken Robert van de Velde en René Mondriaan.
  De volgende hoofdstukken kunt u raadplegen om een nog beter beeld te krijgen. Een beter beeld over de
  manier waarop klagende studenten binnen deze opleiding worden behandeld.
  Ook u als u kiest voor deze malafide opleiding.

  View Slide

 409. Hoofdstuk: hoe deze opleiding klagende studenten behandeld
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 408 van 440
  Klagende studenten het zwijgen opleggen (dreigbrief)
  Om dit punt beter te begrijpen, zal ik eerst in het kort context geven over wat hieraan vooraf is gegaan. Dit
  in geval u niet alle voorgaande hoofdstukken heeft gelezen.
  Gedurende mijn tijd op deze opleiding, is er meerdere keren samengezeten met Robert van de Velde en
  René Mondriaan. Dit om het wangedrag van hun collega Gerhard Hoogendoorn aan te kaartten binnen
  Scalda.
  Dit omdat Gerhard Hoogendoorn:
  1. Mij op geen enkele wijze serieus nam.
  2. Niet luisterde naar wat ik te zeggen had.
  3. Mijn werk meerdere malen weigerde te beoordelen.
  4. Geen inzet en moeite toonde om een professionelere werkhouding te hanteren.
  Dit nadat mijn vader en ik al meerdere keren hierover een gesprek hadden gehad.
  Om de onderbouwingen van bovenstaande punten te begrijpen, raad ik u aan om hoofdstuk Gerhard
  Hoogendoorn te raadplegen. Dit raad ik u zeker aan te doen, omdat u zo een beter beeld krijgt bij wat voor
  een docent/coach Gerhard Hoogendoorn is.
  Wat hierbij vermeld moet worden, is dat mijn vader en ik Gerhard Hoogendoorn meerdere malen de kans
  gaven om zijn houding te verbeteren.
  Gerhard Hoogendoorn trok zich hier telkens niets van aan, en bleef het probleem bij de student leggen (in
  dit geval mij, maar dit gebeurt ook bij veel andere studenten).
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 410. Hoofdstuk: klagende studenten het zwijgen opleggen (dreigbrief)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 409 van 440
  Dit had als gevolg dat mijn vader en ik opnieuw een gesprek aangingen met Robert van de Velde.
  Tijdens het gesprek op 12 maart 2021 (10:30) kwam de aap uit de mouw.
  René Mondriaan en Robert van de Velde gingen niets doen aan de onprofessionele werkhouding van
  Gerhard Hoogendoorn.
  Dit niet alleen omdat René Mondriaan en Robert van de Velde:
  1. om de problemen heen bleven draaien (zij bleven de schuld bij de student leggen), maar ook
  omdat;
  2. ik een waarschuwingsbrief (zeg gerust dreigbrief) zou ontvangen.
  Kennelijk omdat René Mondriaan en Robert van de Velde het geklaag van mijn vader en mij dusdanig zat
  waren, en met deze waarschuwingsbrief ons het zwijgen op wilden leggen.
  Dit is René Mondriaan en Robert van de Velde ook gelukt, totdat dit verslag gepubliceerd werd.
  U kunt hoofdstuk de waarschuwingsbrief (bewijsstuk) raadplegen voor meer informatie.
  In dit hoofdstuk kunt u de waarschuwingsbrief vinden die René Mondriaan en Robert van de Velde mij
  hadden opgelegd.
  Wat ik u wil meegeven is het volgende.
  Wees u er zéér van bewust dat als u voor deze opleiding kiest (wat ik ten zéérste afraad), en u gaat klagen
  over het wangedrag van collega’s, ook u een serieus risico loopt, dat René Mondriaan en Robert van de
  Velde u het zwijgen opleggen.

  View Slide

 411. Hoofdstuk: hoe deze opleiding klagende studenten behandeld
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 410 van 440
  Klagende studenten wegwerken
  Voordat ik begin met dit hoofdstuk, moet u ervan op de hoogte zijn dat dit een vervolg is op hoofdstuk
  klagende studenten het zwijgen opleggen (dreigbrief).
  Veel in dit hoofdstuk is al behandeld, maar toch wil ik dit als expliciet hoofdstuk opnemen in dit verslag. Dit
  omdat ook hier sprake van is binnen deze malafide opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het
  Scalda college te Terneuzen).
  Gedurende de tijd dat mijn vader en ik meermaals samen hadden gezeten met René Mondriaan en Robert
  van de Velde, kan ik u het volgende melden.
  Gesprekken met René Mondriaan en Robert van de Velde leveren weinig tot niets op.
  René Mondriaan en Robert van de Velde zullen klagende studenten proberen weg te werken binnen deze
  opleiding. Dit wanneer studenten het wangedrag van collega’s weigeren te accepteren.
  Na het gesprek met René Mondriaan, Robert van de Velde, mijn vader en ik op 24 maart 2021 (13:00 t/m
  13:15), had ik na afloop een waarschuwingsbrief (dreigbrief) ontvangen.
  Dit omdat zoals eerder is vermeld, mijn vader en ik het wangedrag van Gerhard Hoogendoorn weigerde te
  accepteren, en Gerhard Hoogendoorn geen enkele moeite deed om zijn onprofessionele werkhouding te
  veranderen.
  Wees u er zéér van bewust dat als u kiest voor deze opleiding (wat ik u nogmaals ten zéérste afraad), en u
  blijft door klagen over het wangedrag van collega’s, René Mondriaan en Robert van de Velde ook u
  proberen weg te werken van deze opleiding.
  U kunt hoofdstuk de waarschuwingsbrief (bewijsstuk) raadplegen om inzage te krijgen in deze
  waarschuwingsbrief.
  Let erop dat de datum op de waarschuwingsbrief niet klopt met de datum van het gesprek. Dit komt omdat
  deze brief al eerder intern in Scalda was opgesteld.

  View Slide

 412. Hoofdstuk: hoe deze opleiding klagende studenten behandeld
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 411 van 440
  Klagende studenten doorsturen naar psycholoog
  Zoals u in eerdere hoofdstukken heeft kunnen lezen, legt deze opleiding klagende studenten het zwijgen
  op, en proberen zij klagende studenten weg te werken.
  Een andere manier hoe deze malafide opleiding klagende studenten behandeld, is te lezen in dit hoofdstuk.
  Voordat ik begin met dit hoofdstuk, raad ik u aan om de volgende hoofdstukken te lezen:
  • Klagende studenten het zwijgen opleggen (dreigbrief)
  • Klagende studenten wegwerken
  Dit omdat dit hoofdstuk een onderdeel is van bovenstaande hoofdstukken, en waarvan ik heb besloten om
  dit onderdeel apart te behandelen.
  Dit omdat u ervan op de hoogte moet zijn dat als u kiest voor deze opleiding, en u gaat klagen over
  collega’s, ook u een grote kans loopt om in deze ordinaire en walgelijke situatie te belanden.
  Gedurende de gesprekken die mijn vader en ik met Robert van de Velde hadden over het wangedrag van
  Gerhard Hoogendoorn, is het volgende meermaals voorgekomen.
  Robert van de Velde had meermaals geprobeerd mij door te verwijzen naar een psycholoog.
  Dit omdat Robert van de Velde merkte dat ik niet van plan was om het wangedrag van Gerhard
  Hoogendoorn te accepteren. Wat terecht is, want deze onprofessionele werkhouding hoort niet thuis in het
  onderwijs of enkel ander bedrijf.
  Omdat Robert van de Velde bleef doorzeuren over dat ik naar een psycholoog moest, besloten mijn vader
  en ik om Robert van de Velde voor te liegen.
  In andere woorden: mijn vader en ik vertelden Robert van de Velde dat ik naar een psycholoog ging.
  U raadt het al, sindsdien was het zeuren gestopt.
  Over deze walgelijke actie van Robert van de Velde waar ook u in kunt belanden, kan ik maar één ding
  zeggen.

  View Slide

 413. Hoofdstuk: klagende studenten doorsturen naar psycholoog
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 412 van 440
  Robert, je bent een walgelijke, laffe, ordinaire en onvolwassen vent als je op deze manier problemen wilt
  oplossen.
  Als begeleider zijnde hoor je deze problemen zelf op te lossen. Je koos er zelf voor om als tussenpersoon te
  functioneren voor mensen die problemen hebben met een docent/coach.
  Op deze manier is het wel erg makkelijk om het probleem bij een ander te leggen.
  Waarschijnlijk omdat je grote vriendjes bent met René Mondriaan en Gerhard Hoogendoorn, en je niet het
  risico wilde lopen dat die vriendschap na afloop over was.
  Tegen Robert van de Velde wil ik de volgende 2 punten nog zeggen:
  1. Blijkbaar ben je toch niet zo slim als je denkt en eruitziet. Want ondanks dat ik meerdere signalen
  gaf dat ik niet naar een psycholoog ging, trapte je er toch met beide benen in.
  2. Een grotere corrupte en hypocriete klootzak dan jij ben ik nog nooit tegengekomen. Daarnaast
  hoop ik oprecht dat studenten niet met jou in aanraking komen. Studenten hebben niets aan een
  begeleider die zich op zo’n corrupte en walgelijke manier opstelt. Begrijp mij niet verkeerd Robert,
  maar zelfs putjesscheppers dragen meer bij aan de samenleving dan iemand als jij. Zij voeren
  tenminste hun taak wel uit.
  Als afsluiting op dit hoofdstuk wil ik het volgende nog zeggen.
  Ik heb niets tegen psychologen. Het is juist goed dat deze mensen er zijn.
  Een opleiding echter hoort niet klagende studenten maar naar een psycholoog te sturen, omdat zij niet
  bereid zijn om de problemen aan te pakken en op te lossen.

  View Slide

 414. Hoofdstuk: hoe deze opleiding klagende studenten behandeld
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 413 van 440
  Wat de opleiding van jou verwacht
  Zoals duidelijk is geworden uit voorgaande hoofdstukken, komt het erop neer dat deze opleiding niet
  bereid is om veranderingen door te voeren.
  Veranderingen die ten goede komen voor niet alleen studenten en AVO docenten, maar wat ook voor een
  prettigere leer(werk)omgeving zal zorgen binnen deze opleiding.
  U kunt hoofdstuk klagende AVO docenten raadplegen voor meer informatie.
  Met als gevolg dat het tevredenheidsniveau van studenten op deze opleiding zal stijgen.
  In plaats daarvan, verwacht deze malafide opleiding dat de student zich aanpast aan het (wan)gedrag van
  onbekwame en onbevoegde docenten/coaches.
  Zo ook wanneer deze onbekwame en onbevoegde docenten/coaches:
  1. Niet naar je luisteren.
  2. Je niet serieus nemen.
  3. Je werk weigeren te beoordelen.
  4. Je weigeren te ondersteunen.
  5. Zich schuldig maken aan machtsmisbruik om overal hun zin in te krijgen.
  De volledige lijst kunt u vinden in hoofdstuk inleiding.
  Dit bleek ook wel uit de vele gesprekken die mijn vader en ik hadden met Robert van de Velde en René
  Mondriaan.
  Ter herinnering: René Mondriaan is een teamleider die het de normaalste zaak van de wereld vindt dat een
  docent en coach zich schuldig maakt aan zulke wanpraktijken.
  U kunt hoofdstuk gebrek aan objectiviteit raadplegen voor meer informatie.
  Wees u er zéér van bewust, dat punten 3 en 4 ervoor zorgen dat u als student zijnde alleen maar vertraging
  oploopt binnen uw leertraject.

  View Slide

 415. Hoofdstuk: wat de opleiding van jou verwacht
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 414 van 440
  Dit door een stel onbekwame en onbevoegde docenten/coaches die niet weten hoe ze een opleiding
  moeten runnen, en met studenten om moeten gaan.
  Dat deze opleiding niet bereid is om te veranderen, blijkt ook wel uit voorgaande gesprekken die mijn vader
  en ik hadden met Robert van de Velde en René Mondriaan.
  Bij deze gesprekken werd er alleen maar gesproken over hoe ik mijn gedrag (waar niets mis mee was)
  moest veranderen, maar is er vanuit de opleiding nooit iets veranderd.
  Bij de gesprekken die mijn vader en ik met René Mondriaan en Robert van de Velde hadden, is daar zelfs
  geen enkele keer over gesproken.
  Dat deze opleiding alleen maar verwacht dat u als student zijnde uzelf overal aan aanpast, wordt bevestigd
  door de waarschuwingsbrief die ik ontving.
  Wees u opnieuw zeer ervan bewust dat als u kiest voor deze opleiding, en u gaat klagen over het wangedrag
  van docenten/coaches, er:
  1. vanuit deze opleiding niets veranderd, en;
  2. u zich overal bij neer kunt leggen.
  In andere woorden: u zult het wangedrag van docenten/coaches moeten accepteren of u dit nu wilt
  of niet.
  Mijn advies aan u in dit geval: stop direct met deze opleiding.
  Ik kan u verzekeren dat u zich alleen maar meer aan dit wangedrag gaat irriteren, met als gevolg dat u een:
  1. zeer gedemotiveerde;
  2. irriterende en;
  3. stressvolle periode tegemoet gaat.
  Dit heb ik zelf ondervonden, en ik kan u verzekeren dat u dit écht niet wilt.
  Voor meer informatie inclusief inzage in de waarschuwingsbrief, kunt u terecht in het volgende hoofdstuk.

  View Slide

 416. Hoofdstuk: hoe deze opleiding klagende studenten behandeld
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 415 van 440
  De waarschuwingsbrief (bewijsstuk)
  Voordat ik begin met dit hoofdstuk, raad ik u aan om de volgende hoofdstukken te lezen:
  • Klagende studenten het zwijgen opleggen (dreigbrief)
  • Klagende studenten wegwerken
  • Klagende studenten doorsturen naar psycholoog
  Dit omdat u zonder volledige context geen duidelijk beeld heeft over waarom ik deze (onterechte)
  waarschuwingsbrief ontving.
  Om het echter heel kort te houden: deze waarschuwingsbrief ontving ik omdat René Mondriaan en Robert
  van de Velde mijn terechte geklaag zat waren. Mijn terechte geklaag over het wangedrag van hun collega
  Gerhard Hoogendoorn.
  De waarschuwingsbrief die ik ontving, is hard bewijs dat deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd
  binnen het Scalda college te Terneuzen) niets om de student geeft, en René Mondriaan en Robert van de
  Velde niet bereid zijn om verandering(en) door te voeren binnen deze opleiding
  Dit omdat de student op deze opleiding overduidelijk niet centraal staat.
  De waarschuwingsbrief is te vinden op de volgende pagina.

  View Slide

 417. Hoofdstuk: de waarschuwingsbrief (bewijsstuk)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 416 van 440
  ➔ Bewijsstuk
  Scalda. (2021, 12 maart). Waarschuwingsbrief [Screenshot].

  View Slide

 418. Hoofdstuk: de waarschuwingsbrief (bewijsstuk)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 417 van 440

  View Slide

 419. Hoofdstuk: de waarschuwingsbrief (bewijsstuk)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 418 van 440

  View Slide

 420. Hoofdstuk: de waarschuwingsbrief (bewijsstuk)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 419 van 440
  Over deze onterechte waarschuwingsbrief moet het volgende vermeld worden.
  Op de laatste pagina in deze waarschuwingsbrief welke Robert van de Velde heeft opgesteld, staat een
  grove leugen in vermeld.
  Het gaat hier om de volgende leugen:
  “We verwachten van je dat je professioneel communiceert. Dit houdt o.a. in dat jouw
  frustraties niet zichtbaar mogen zijn richting de klant.”
  - Robert van de Velde
  Hetgeen dat in geel staat gemarkeerd, is iets waar ik mijzelf nooit schuldig aan heb gemaakt.
  Het enigste dat ik de klant toen had vermeld, was dat het werkproces dat deze opleiding hanteert mij niet in
  staat stelde om iets voor de klant te realiseren.
  Dit hadden René Mondriaan en Robert van de Velde kunnen weten als zij hoor en wederhoor hadden
  toegepast. Dit hebben ze, zoals u waarschijnlijk nu al door heeft door hun onprofessionele werkhouding,
  nooit gedaan.
  Hetgeen dat in geel gemarkeerd staat is onzin. Zelf heb ik altijd op een professionele manier
  gecommuniceerd. Zo ook met deze onbekwame en onbevoegde docenten/coaches.
  Wijzigingen over het één en ander gaf ik altijd op tijd door, stelde duidelijk e-mails en vragen op, luister
  goed naar wat andere mensen te zeggen hebben, kom altijd met andere mensen gezamenlijk tot een
  oplossing (behalve met deze heren), en maak altijd duidelijke afspraken met docenten/coaches en klanten.
  Het is in- en intriest dat een student die zelf (op dit moment) niet naar het hoger onderwijs is geweest, en
  veel minder levenservaring heeft dan René Mondriaan en Robert van de Velde, beter weet hoe je met
  mensen om moet gaan en dingen moet aanpakken, dan mensen die wel veel meer levenservaring hebben
  (en dan ook nog eens zo’n functie hebben).
  Daar mogen René Mondriaan en Robert van de Velde trots op zijn.
  Daarnaast is deze grove leugen een goed voorbeeld over hoe onprofessioneel Gerhard Hoogendoorn is (en
  dat voor een volwassen vent).

  View Slide

 421. Hoofdstuk: de waarschuwingsbrief (bewijsstuk)
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 420 van 440
  Wat Gerhard Hoogendoorn hier heeft gedaan is:
  1. mijn bewoording uit context gehaald en;
  2. het hele verhaal veranderd.
  Waar u zich zéér van bewust moet zijn, is dat dit heel goed Gerhard Hoogendoorn zijn persoonlijkheid
  kenmerkt. Gerhard Hoogendoorn is een persoon die hele verhalen kan verdraaien en uit context kan halen.
  Dit zodat het in zijn voordeel gaat werken.
  Jammer genoeg zijn er dan 2 grote domme kwallen genaamd René Mondriaan en Robert van de Velde, die
  met beide benen hierin trappen.
  Gerhard, ik moet toegeven, daar heb je een talent voor. Want het is niet de 1e keer dat je je met deze
  wanpraktijken bezighoudt.
  Tegen Robert van de Velde wil ik het volgende nog zeggen.
  De volgende keer als je een brief opstelt Robert, zorg er dan voor dat deze terecht is, en je je eigen werk
  overleest voordat je deze aan studenten geeft.
  Als je je eigen werk had overgelezen, dan had je gezien dat er een spelfout instond.
  Misschien dat het tijd wordt eens contact op te nemen met een Nederlandse AVO docent, want zo te zien
  kun je nog een lesje gebruiken.
  En dan ben jij ook nog eens degene die spreekt over een onprofessionele werkhouding. Dit is wel een
  beetje hypocriet vind je ook niet Robert?

  View Slide

 422. Hoofdstuk: hoe deze opleiding klagende studenten behandeld
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 421 van 440
  Conclusie
  Op basis van alle eerdere hoofdstukken waar is gesproken over de manier waarop deze opleiding klagende
  studenten behandeld, kan ik alleen maar het volgende zeggen.
  Het is walgelijk, en ronduit walgelijk dat een opleiding op deze manier met klagende studenten om gaat.
  Klagende studenten worden binnen deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda
  college te Terneuzen):
  1. Op geen enkele wijze serieus genomen.
  2. Krijgen onterechte waarschuwingsbrieven.
  Dit wanneer zij zich niet neerleggen bij het wangedrag van onbekwame en onbevoegde
  docenten/coaches. Deze opleiding legt klagende studenten letterlijk het zwijgen op.
  3. Worden door een onprofessionele en hypocriete begeleider genaamd Robert van de Velde
  doorgestuurd naar een psycholoog, wanneer studenten zich niet neerleggen bij het wangedrag van
  hun collega(s).
  Daarnaast eist deze opleiding van klagende studenten dat zij zich overal aan moeten aanpassen, en
  ondertussen verandert er vanuit deze opleiding niets.
  Ik wil u nogmaals op het hard drukken, dat het geen zin heeft om te klagen bij René Mondriaan en Robert
  van de Velde over het wangedrag van docenten/coaches binnen deze opleiding.
  De onbekwame en onbevoegde docenten/coaches binnen deze opleiding, worden alleen maar in
  bescherming genomen door René Mondriaan en Robert van de Velde.
  Robert van de Velde en René Mondriaan:
  1. Hebben geen enkel besef wat er zich binnen hun opleiding afspeelt.
  2. Nemen de klagende student op geen enkele wijze serieus.
  3. Leggen klagende studenten het zwijgen op wanneer zij niet stoppen met klagen.
  Op basis van al mijn ervaringen met René Mondriaan en Robert van de Velde, kan ik alleen maar de
  conclusie trekken dat dit een vriendenclubje is, en die geen enkele kritiek dulden op hun onprofessionele en
  kinderachtige werkwijze.
  Mocht u in deze malafide opleiding terecht komen en u wilt gaan klagen over het wangedrag van
  docenten/coaches, dan kunt u mijn advies lezen in hoofdstuk hoe dien ik wel een klacht in?.

  View Slide

 423. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 422 van 440
  Loop geen stage bij nederdesign.nl
  Omdat dit hoofdstuk al eerder is behandeld in dit verslag maar ik het nogmaals expliciet wil uitlichten, zal
  dit hoofdstuk functioneren als verwijzing.
  U kunt hoofdstuk leertraject kapotmaken in hoofdstuk Sander Bruggeman raadplegen voor meer
  informatie.
  Om een korte samenvatting echter te geven: er is een student(e) geweest die zijn/haar stage compleet
  opnieuw moest doen bij een ander stagebedrijf. Dit omdat Sander Bruggeman (Nederdesign) niet bereid
  was om te reageren op e-mails en het beoordelen van zijn/haar werk.
  Wees uzelf er zéér van bewust dat als u kiest om stage te lopen bij het bedrijf nederdesign.nl, ook u een
  groot risico loopt dat uw leertraject kapot wordt gemaakt door Sander Bruggeman.
  Ondanks dat hier maar 1 geval van bekend is, vind ik toch dat u het recht heeft om dit te weten.

  View Slide

 424. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 423 van 440
  Klachten
  Dit hoofdstuk gaat inhoudelijker in op:
  1. Eerdere meldingen die gedaan (zouden zijn) bij de onderwijsinspectie.
  2. Ingediende (officiële) klachten.
  3. Hoe u wellicht het beste een klacht in kunt dienen.
  Eerdere meldingen onderwijsinspectie
  Eén van de punten waar voormalige studenten mij over hadden ingelicht, is dat er op deze opleiding
  (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen) meerdere keren de
  onderwijsinspectie zou zijn geweest.
  Of dat dit waar is kan ik niet zeggen.
  Het is echter wel noemenswaardig omdat voormalige studenten:
  1. dit niet zomaar zeggen, en;
  2. alle voormalige studenten elkaar niet hebben gekend of met elkaar omgingen.
  Terzijde: dit is iets waar ik naar vroeg.
  De namen van deze voormalige studenten ga ik op hun verzoek niet openbaren.
  Realiseer u goed dat een opleiding die kwalitatief goed onderwijs levert, niet meerdere keren de
  onderwijsinspectie over de vloer krijgt (naast het uitgebreide onderzoek dat de onderwijsinspectie elke 4
  jaar doet).
  Bron: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vierjaarlijks-onderzoek
  Ook dit is een punt dat opnieuw een goed beeld schetst bij de (slechte) kwaliteit van deze opleiding
  (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).

  View Slide

 425. Hoofdstuk: klachten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 424 van 440
  Eerdere ingediende klachten
  Op 18 mei 2021 (15:18) gaf Tycho E. bij mijn vader en mij aan dat hij eerder een officiële klacht had
  ingediend tegen deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Tycho E. vermeldde dit, omdat mijn vader en ik hem uitleg gaven over de vervolgstappen die wij verder
  zouden nemen tegen deze opleiding. Dit na alles wat er was voorgevallen, de opleiding niet open staat voor
  verandering, en onbekwame en onbevoegde docenten/coaches alleen maar in bescherming worden
  genomen door hun teamleider ICT René Mondriaan.
  De reden waarom mijn vader en ik dit tegen Tycho E. zeiden, was omdat wij wisten dat Tycho E. tegen
  problemen aanliep binnen deze opleiding, en Tycho E. zelf aangaf ook niet tevreden te zijn over de manier
  waarop hij was behandeld door Gerhard Hoogendoorn.
  Tycho E. vermelde bij dit gesprek ook dat er nooit iets was gedaan met zijn klacht.
  Dat er nooit iets was gedaan met Tycho E. zijn klacht is ook zeker niet iets om van op te kijken.
  Dit omdat:
  1. de teamleider van ICT René Mondriaan (Robert van de Velde overigens ook) zijn collega’s in
  bescherming neemt, en;
  2. dit een gevalletje ‘een slager die zijn eigen vlees keurt’ is.
  U kunt hoofdstuk René Mondriaan en Robert van de Velde raadplegen voor meer informatie.
  Als u net zoals Tycho E. een officiële klacht gaat indienen, weet dan dat er een grote kans is dat u tegen
  hetzelfde probleem aanloopt, en dat u hier niets mee zult bereiken.

  View Slide

 426. Hoofdstuk: klachten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 425 van 440
  Hoe dien ik wel een klacht in?
  Dit hoofdstuk zal beschrijven hoe u wellicht wel een klacht in kunt dienen.
  Het woord ‘wellicht’ gebruik ik hier om de volgende reden:
  Ik kan u geen garantie geven dat de manier die hieronder beschreven staat ook gaat leiden tot een positief
  resultaat binnen deze opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Als u als lezer heeft besloten om toch te kiezen voor deze opleiding (wat ik ten zéérste afraad), dan kunt u
  wellicht de volgende stap proberen.
  Voordat ik deze stap echter aan u ga meegeven, wil ik nog 1 punt vermelden.
  Ga ten alle tijde niet, maar dan ook écht niet in gesprek met Robert van de Velde en René Mondriaan.
  U kunt de volgende 2 hoofdstukken raadplegen om erachter te komen waarom ik u dit afraad (mocht u dit
  nog niet hebben gedaan):
  1. Robert van de Velde
  2. René Mondriaan
  Zodra u zich (ernstig) gaat storen aan het wangedrag van docenten/coaches binnen deze opleiding, dien
  dan direct een officiële klacht in bij de klachtencommissie.
  De klachtencommissie bestaat uit externe, onafhankelijke leden, en staan dus niet in directe verbinding met
  Scalda of deze malafide opleiding.
  Bron: Klachtenregeling Scalda, pagina 5, 2.2
  Dit betekent voor u dat er een grotere kans is dat er naar u wordt geluisterd, en er ook wat wordt gedaan
  aan het wangedrag van docenten/coaches binnen deze opleiding.

  View Slide

 427. Hoofdstuk: hoe dien ik wel een klacht in?
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 426 van 440
  Daarnaast raad ik u aan om direct melding te maken bij de onderwijsinspectie. Dit zodat de
  onderwijsinspectie beter op de hoogte is van de vele problemen binnen deze opleiding.
  Wanneer u een officiële klacht heeft ingediend bij de klachtencommissie, en melding heeft gemaakt bij de
  onderwijsinspectie, raad ik u aan om ook contact op te nemen met organisatie LAKS (Landelijk Aktie
  Komitee Scholieren).
  Dit zodat ook zij op de hoogte worden gebracht van de problemen die zich voordoen binnen deze opleiding.
  Organisatie LAKS kunt u wellicht ook verder helpen met de verdere gang van zaken.
  Hoe meer meldingen er gemaakt worden over deze opleiding bij externe instanties, hoe sneller deze
  instanties erachter komen dat dit een opleiding is die aangepakt moet worden.
  Wat u goed moet onthouden en wat tevens al eerder is vermeld, is het volgende.
  Robert van de Velde en René Mondriaan zullen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid en actie
  ondernemen voor de vele problemen binnen deze opleiding.
  Zolang studenten binnen deze opleiding niet klagen over het wangedrag van onbekwame en onbevoegde
  docenten/coaches, en de angstcultuur blijft aanhouden, zullen er nu en in de toekomst nog vele slachtoffers
  gemaakt worden.
  Slachtoffers die:
  1. ontevreden zijn;
  2. met tegenzin naar deze opleiding komen, en;
  3. ongemotiveerd rondlopen binnen deze opleiding;
  Bovenstaande punten heb ik zelf ervaren, en ik kan u verzekeren dat u dit echt niet wilt.
  Het onderwijs hoort een leuke en leerzame periode te zijn.
  Jammer genoeg kan daar binnen deze opleiding op geen enkele wijze over worden gesproken.

  View Slide

 428. Hoofdstuk: klachten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 427 van 440
  Wat als er niks wordt gedaan met mijn klachten?
  Als u ondanks dat u klachten heeft ingediend bij de klachtencommissie van Scalda, melding(en) heeft
  gemaakt bij de onderwijsinspectie en organisatie LAKS en er wordt niets met uw klachten gedaan, dan is
  mijn advies aan u als volgt.
  Stop direct met deze opleiding.
  Dit is wellicht een drastisch besluit voor u, maar ik kan u verzekeren dat dit de beste oplossing is.
  Indien u besluit te blijven op deze opleiding, zult u zich alleen maar meer aan het wangedrag van deze
  onbekwame en onbevoegde docenten/coaches irriteren, met als gevolg dat u een zeer:
  1. gedemotiveerde;
  2. irriterende en;
  3. stressvolle periode tegemoet gaat.
  Dit heb ikzelf ondervonden, en ik kan u verzekeren dat u dit echt niet wilt.
  Deze opleiding heeft veel studenten weggejaagd, en dit door de manier waarop er binnen deze opleiding
  met studenten wordt omgegaan.
  U kunt hoofdstuk hoge studie uitval opleiding raadplegen voor meer informatie.

  View Slide

 429. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 428 van 440
  Aanbevelingen
  Dit hoofdstuk beschrijft 2 aanbevelingen op basis van de misstanden die zijn geconstateerd binnen deze
  opleiding (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  De 1e aanbeveling is gericht aan toekomstige studenten, de 2e aan Scalda.
  Toekomstige studenten
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op mijn aanbeveling welke gericht is aan toekomstige studenten.
  Toekomstige studenten die overwegen om te kiezen voor deze opleiding.
  Deze aanbeveling is gebaseerd op basis van de eerdere genoemde problemen binnen deze opleiding
  (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen).
  Mijn aanbeveling aan toekomstige studenten is kort maar krachtig.
  Als voormalig student van deze opleiding adviseer ik u om de opleiding ‘Software Developer’, gevestigd
  binnen het Scalda college te Terneuzen, ten alle tijde te:
  …Vermijden…
  Mijn advies is gebaseerd op basis van de redenen die te vinden zijn op de volgende pagina.
  Let erop dat dit een verkorte samenvatting is.
  Als u de inhoudsopgave van dit verslag raadpleegt, dan kunt u wellicht nog achter andere reden komen die
  voor u meewegen.

  View Slide

 430. Hoofdstuk: aanbevelingen toekomstige studenten
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 429 van 440
  De redenen waarop mijn advies is gebaseerd (verkorte samenvatting):
  1. Het is een zéér ongestructureerde opleiding omdat er geen (duidelijke) richtlijnen zijn.
  Dit is te zien aan docenten/coaches die doen wat zij zelf willen en handelen op subjectieve basis.
  Dit heeft als gevolg dat studenten:
  1. Letterlijk tussen wal en schip raken, en hier niks over te zeggen hebben wanneer
  studenten het met een afkeuring van een werkproces niet eens zijn.
  2. Onnodig tijd en energie steken in werkprocessen die, wanneer vooraf goed gedefinieerd
  zijn, direct juist uitgevoerd kunnen worden.
  3. Studenten hun werkprocessen (onterecht) afgekeurd worden. Dit op basis van
  achtergehouden informatie of een subjectieve beoordeling.
  4. Studenten onnodig (veel) vertraging oplopen binnen hun leertraject.
  Dit hebben een aantal medestudenten als ikzelf aan den lijve ondervonden.
  U kunt hoofdstuk leertrajecten kapotmaken (Gerhard Hoogendoorn) raadplegen voor
  meer informatie.
  2. Het is geen leerzame opleiding voor de €1200,- (twaalfhonderd) euro die je als student jaarlijks
  betaalt. Ik kan u vertellen dat ik meer van mijn zelfstudie en stages heb geleerd dan deze opleiding
  in 6 jaar tijd. U kunt hoofdstuk wat de opleiding u niet leert raadplegen voor meer informatie.
  3. Er een docent/coach rondloopt die studenten bedreigt.
  U kunt hoofdstuk uiten dreigement richting student raadplegen voor meer informatie.
  4. Er onbekwame en onbevoegde docenten/coaches rondlopen binnen deze opleiding, wat zéér
  ernstige gevolgen voor studenten heeft.
  U kunt deze pagina raadplegen om inzage te krijgen in wat deze gevolgen zijn.
  5. Studenten worden behandeld als middelbare scholieren (lees: kleine kinderen).
  U kunt hoofdstuk studenten behandelen als middelbare scholieren raadplegen voor meer
  informatie.
  Mocht u echter toch besluiten om te kiezen voor deze opleiding, wees u dan bewust van de vele problemen
  die deze opleiding met zich meebrengt, en dat ook u hier veel hinder van zal ondervinden. U bent bij deze
  gewaarschuwd.
  Nogmaals, mijn advies aan u:
  …Vermijdt deze opleiding te allen tijde…

  View Slide

 431. Hoofdstuk: aanbevelingen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 430 van 440
  Scalda
  Dit hoofdstuk zal inhoudelijker ingaan op mijn aanbevelingen welke gericht zijn aan Scalda.
  Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op basis van de eerdere genoemde problemen binnen deze opleiding
  (‘Software Developer’, gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen). U kunt dit verslag als naslagwerk
  gebruiken om een volledig overzicht te krijgen over de geconstateerde problemen binnen deze opleiding.
  Als voormalig student raad ik Scalda aan om deze opleiding eens zeer goed onder de loep te nemen, en
  dringend aanpassingen door te voeren binnen deze opleiding. Dit op basis van mijn aanbevelingen welke
  hieronder te vinden zijn.
  Aanbeveling 1: het aannemen van bekwame en bevoegde docenten
  Allereerst denk ik dat het zeer verstandig is dat Scalda geen onbekwame en onbevoegde docenten meer
  aanneemt. Iets waar ik achter ben gekomen toen ik een vacature op jullie website zag staan. Dit punt werd
  indirect ook bevestigd door de handelswijze van Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings (zie
  hoofdstukken Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings voor meer informatie).
  Daarnaast kunt u hoofdstuk hoe Scalda mensen aanneemt raadplegen voor meer informatie.
  Zoals eerder al in dit verslag is aangegeven, tonen mensen zonder lesbevoegdheid op geen enkele wijze aan
  dat zij weten:
  1. Hoe het onderwijs in elkaar zit.
  2. Hoe er omgegaan moet worden met studenten.
  3. Hoe er op een juiste manier les moet worden gegeven.
  4. Hoe er op een juiste manier ondersteuning geboden moet worden.
  Deze onbekwame en onbevoegde docenten (en coaches) maken één grote puinhoop van een opleiding, en
  dit omdat zij zich geen houding weten te geven naar studenten, en hoe zij op een goede manier een
  opleiding moeten runnen. Dit hebben Gerhard Hoogendoorn en Vincent Brunings bewezen onder hun
  bewind.
  Mijn advies: begin met het aannemen van bekwame en bevoegde docenten (en coaches).

  View Slide

 432. Hoofdstuk: aanbevelingen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 431 van 440
  Aanbeveling 2: het meenemen van studenten in functioneringsgesprekken
  Voordat ik met deze aanbeveling begin, moet er worden vermeld dat dit voornamelijk betrekking heeft op:
  1. Onbekwame en/of onbevoegde docenten/coaches.
  2. Extern experts.
  Dit in geval aanbeveling 1 niet wordt opgevolgd (met uitsluitsel van extern experts).
  De 2e aanbeveling is het meenemen van studenten in functioneringsgesprekken, en dit van onbekwame
  en/of onbevoegde docenten/coaches en extern experts.
  Dit zodat Scalda een duidelijker en eerlijker beeld krijgt bij het functioneren van deze personen. Studenten
  zien immers veel en veel meer dan Scalda zelf, omdat studenten veel meer in contact staan met deze
  personen (zij zien deze personen elke dag voor een redelijk aantal uur).
  Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om hierover mee te kunnen praten. Als een student klachten
  heeft, dan moet de student dit kenbaar kunnen maken, en moet de desbetreffende persoon (docent/coach
  of extern expert) hierop gewezen worden.
  Scalda moet zich 1 ding beseffen, en dat is dat studenten niet klagen omdat ze dat kunnen, maar omdat er
  iets speelt.
  Mijn advies bij de betrekking van studenten bij functioneringsgesprekken is als volgt:
  1. Zorg ervoor dat deze gesprekken met de student worden gehouden in het bijzijn van een
  vertrouwenspersoon, en dat de student anoniem zijn verhaal kan doen. Maak dit ook duidelijk bij
  de student.
  Ik kan u verzekeren dat als u dit niet doet, studenten zich alsnog niet durven te uitten en het risico
  lopen dat als zij wel klagen, dit voor hun nadelige gevolgen gaat hebben.
  2. Kies elk jaar een willekeurig aantal studenten eruit.
  3. Zorg ervoor dat zowel de student als docenten/coaches en/of extern experts niet weten wie dit zijn
  en waar het gesprek over gaat.
  Lees verder op de volgende pagina.

  View Slide

 433. Hoofdstuk: aanbevelingen
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 432 van 440
  Hier wil ik het volgende nog bij vermelden.
  Scalda moet niet aankomen met de onzin van dat dit niet mogelijk is, want dat is het wel degelijk.
  Het onderwijs draait tenslotte om de student, en niet om Scalda die een vacature minder wil hebben. Het
  gaat hier over het creëren van een kwalitatieve opleiding met mensen die weten wat hun taak inhoudt, zich
  een houding weten te geven binnen het onderwijs en het beste met de student voorhebben.
  Mijn advies: neem studenten mee in de functioneringsgesprekken van onbekwame en/of onbevoegde
  docenten/coaches en extern experts.

  View Slide

 434. Hoofdstuk: aanbevelingen Scalda
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 433 van 440
  Aanbeveling 3: het aanpassen van de verhouding procesmatig (documentatie) en praktijkgericht
  De 3e aanbeveling heeft te maken met de huidige verhouding tussen het procesmatige (documentatie etc.)
  en het praktijkgerichte (technische).
  U kunt hoofdstuk verhouding documentatie en opdoen technische kennis raadplegen voor meer
  informatie.
  Mijn advies aan Scalda is om de verhouding tussen het procesmatige (documentatie etc.) en het
  praktijkgerichte (technische) beter te balanceren. In de huidige situatie van deze opleiding is er sprake van:
  1. 3 weken procesmatig werken (het schrijven en bijhouden documentatie etc.).
  2. 1 week technisch werken (daadwerkelijk realiseren producten).
  Hier is al vaker over gesproken, maar de huidige situatie zorgt ervoor dat studenten met te weinig
  technische kennis op de arbeidsmarkt worden gezet. Dit omdat zij binnen deze opleiding te veel werden
  gedrukt op het procesmatige (schrijven en bijhouden van documentatie etc.), en zich daardoor niet
  voldoende hebben kunnen ontwikkelen op het technische gedeelte (het schrijven van code).
  Ook dit is al eerder in het verslag aangegeven, maar ik kan zeer goed begrijpen dat studenten ook een
  werkproces aangeleerd moeten krijgen.
  Echter, dat het werkproces dusdanig erg de overhand neemt binnen een opleiding kan nooit de bedoeling
  zijn. Wat in dit geval als gevolg heeft dat mensen met te weinig technische kennis op de arbeidsmarkt
  worden gezet.
  Op dit moment is er binnen deze opleiding sprake van studenten die de klant iets heel moois kunnen
  beloven in documenten, maar waar in de praktijk (realisatie) weinig van terecht komt. Uiteindelijk draait het
  om de klant die een goed technisch product krijgt, en niet bergen met documentatie die veel dingen
  beloven maar weinig waarmaken.
  Mijn advies: zorg voor een betere balans tussen het procesmatige en het praktijkgerichte. Ik raad aan om
  studenten hierbij te betrekken zodat zij hier ook hun mening over kunnen geven.

  View Slide

 435. Hoofdstuk: aanbevelingen Scalda
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 434 van 440
  Aanbeveling 4: het herinrichten van de huidige (onduidelijke) richtlijnen
  De 4e aanbeveling heeft te maken met het herinrichten van de huidige (onduidelijke) richtlijnen binnen deze
  opleiding.
  Dit omdat de huidige (onduidelijke) richtlijnen ervoor zorgen dat studenten:
  1. Letterlijk tussen wal en schip raken, en hier niks over te zeggen hebben wanneer studenten het
  met een afkeuring van een werkproces niet eens zijn.
  2. Onnodig tijd en energie steken in werkprocessen die, wanneer vooraf goed gedefinieerd zijn, direct
  juist uitgevoerd kunnen worden.
  3. Studenten hun werkprocessen (onterecht) afgekeurd worden. Dit op basis van achtergehouden
  informatie of een subjectieve beoordeling.
  4. Studenten onnodig (veel) vertraging oplopen binnen hun leertraject.
  U kunt hoofdstuk geen (duidelijke) richtlijnen raadplegen voor meer informatie.
  Een punt dat Scalda zich op dit moment niet beseft, is dat geen enkele student een werkproces goed leert
  en zal begrijpen als daar:
  1. geen duidelijke richtlijnen over zijn, en;
  2. studenten alleen maar moeten opvolgen wat de docenten/coaches zeggen.
  Dit omdat de docent/coach vindt dat het op deze manier moet (dit is handelen op subjectieve
  basis).
  De richtlijnen/werkprocessen die op dit moment gehanteerd worden, worden door studenten en
  docenten/coaches op allerlei wijzen geïnterpreteerd, en waarbij iedereen zijn eigen aannames op los laat.
  Dit heeft als gevolg dat geen enkele student snapt wat er van hen wordt verwacht (dit is niet de schuld van
  de student, omdat er van een opleiding wordt verwacht dat zij duidelijke richtlijnen hanteren).
  De huidige (onduidelijke) richtlijnen zorgen er daarnaast ook voor dat docenten/coaches het geregeld niet
  met elkaar eens zijn, er achteraf informatie wordt meegegeven aan studenten (soms veel te laat. Zie situatie
  2 in hoofdstuk examenkandidaten onterecht laten zakken), en er op deze manier geen enkele garantie is
  dat een student zijn/haar werk goedgekeurd wordt.
  Zelfs niet op het examen (wat een vrij kwalijke zaak is).
  Mijn advies: zorg voor duidelijkere richtlijnen binnen deze opleiding. Richtlijnen die niet op allerlei manieren
  kunnen worden geïnterpreteerd, en richtlijnen die duidelijk aangeven wat wel en niet de bedoeling is.
  Dit om te voorkomen dat studenten hun werk onterecht wordt afgekeurd omdat een docent/coach het ‘er
  gewoon niet mee eens is’. Daarnaast voorkomt dit punt ook onnodige vertraging binnen een student
  zijn/haar leertraject, en dit omdat de student direct weet wat er van hem/haar wordt verwacht.

  View Slide

 436. Hoofdstuk: aanbevelingen Scalda
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 435 van 440
  Wat als ik deze aanbevelingen niet opvolg?
  Als Scalda niet bereid is om aanpassingen door te voeren binnen deze opleiding (wat ten goede zou komen
  voor studenten en AVO docenten), dan is mijn aanbeveling kort maar krachtig:
  …Schaf deze opleiding af…
  Studenten hebben niets aan een diploma dat alleen aantoont hoe ze onduidelijke documenten in moeten
  vullen, en waarvan het diploma niet aantoont dat studenten in staat zijn om een goed technisch
  (eind)product neer te zetten.
  Dit heb ik zelf gezien op examens waar onbekwame examenkandidaten hun diploma haalden met een
  (eind)product dat:
  1. Leek op een website uit jaartal 2000 (wat écht niet meer van deze tijd is), en waar de student het
  minimale heeft gebruikt (wegens de gebrekkige kennis van de student).
  Dan heb ik het niet alleen over het visuele aspect maar ook functionaliteiten.
  2. Amper werkend was.
  Een punt dat ikzelf heb waargenomen bij de oplevering van één van mijn mede examenkandidaten.
  Iemand waarvan ik niet snap waarom deze persoon is geslaagd, maar dat terzijde.
  Daarnaast heb ik zelf examenprojecten opnieuw kunnen doen of kunnen verbeteren waaruit bovenstaande
  ook blijkt.
  U kunt hoofdstuk onbekwame examenkandidaten raadplegen voor 2 situaties.
  Zoals in mijn aanbeveling al te lezen was is deze opleiding te veel op het procesmatige gericht, en ontwikkelt
  deze opleiding te weinig technische kennis bij studenten.
  Het is dat ik iemand ben die veel zelfdiscipline heeft en in zijn vrije tijd veel leert (technische kennis
  vergaart), maar als hier geen sprake van zou zijn geweest, dan had ik weinig meer geweten dan wanneer ik
  deze opleiding binnenkwam.
  Hier wil ik kort wat op zeggen: het is niet de bedoeling dat een opleiding tegen de student zegt dat je veel
  van de kennis maar zelf moet vergaren, want dit is exact wat een opleiding hoort te doen. Anders kan een
  student beter thuisblijven en daar zijn/haar werk doen.

  View Slide

 437. Hoofdstuk: wat als ik deze aanbevelingen niet opvolg?
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 436 van 440
  Een andere reden om deze opleiding af te schaffen, is om toekomstige studenten de ellende te besparen
  die vele andere studenten hebben ondervonden.
  U kunt deze pagina raadplegen om erachter te komen over welke ellende ik het heb.
  Het onderwijs hoort een leuke en leerzame periode te zijn, en niet een periode waar studenten elke dag
  zich blauw ergeren aan de houding en werkwijze van onbekwame en onbevoegde docenten/coaches.
  Een houding en werkwijze die ervoor zorgt dat studenten (vrijwel) elke dag met irritatie en/of stress
  rondlopen en veel dagen ongemotiveerd zijn.
  Als Scalda dus niet bereid is om aanpassingen door te voeren, doe toekomstige studenten dan een plezier
  en schaf deze opleiding af. Zo kan deze opleiding ook geen slachtoffers meer maken, en kunnen ze zoeken
  naar een opleiding waarvan het diploma wel meer waard is.

  View Slide

 438. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 437 van 440
  Mijn vraag aan u
  Mijn vraag aan u (de lezer) is heel simpel.
  Graag zou ik u willen vragen om dit verslag naar zo veel mogelijk mensen door te sturen. Als u het niet voor
  uzelf doet, doe het dan voor een ander (hoe zou u het als student vinden dat u niet bent ingelicht over de
  vele problemen binnen een opleiding, terwijl anderen u hier wel voor hebben kunnen waarschuwen?).
  Zoals eerder in het voorwoord is aangeven, kan het mensen die overwegen te kiezen voor de opleiding
  ‘Software Developer’ gevestigd binnen het Scalda college te Terneuzen, een hoop:
  • ellende;
  • energie;
  • tijd en;
  • geld besparen.
  Met dit verslag hoop ik u een goed beeld te hebben kunnen geven over hoe deze malafide opleiding in
  elkaar zit, en hoe studenten binnen deze opleiding worden behandeld.

  View Slide

 439. Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 438 van 440
  Mijn bericht aan de opleiding
  Allereerst wil ik tegen Robert van de Velde (begeleider) en René Mondriaan (teamleider ICT) het volgende
  zeggen.
  Heren, als jullie de klachten van mijn vader en mij serieus hadden genomen en wat met onze klachten
  deden, dan was dit hele verslag er nooit gekomen.
  Echter, omdat jullie met jullie onbekwame, onprofessionele en kinderachtige gedrag en manier van
  handelen mijn vader en mij:
  1. op geen enkele wijze serieus namen;
  2. niets met onze klachten deden;
  3. voortdurend van alles van mij liepen te eisen;
  4. zelfs niets veranderden of moeite voor namen, en;
  5. mij uiteindelijk met een onterechte waarschuwingsbrief hadden opgezadeld, zijn jullie nu ervoor
  verantwoordelijk dat jullie opleiding op deze manier bekend komt te staan.
  Verder wil ik tegen Gerhard Hoogendoorn, Vincent Brunings, Sander Bruggeman, Robert van de Velde en
  René Mondriaan het volgende nog zeggen.
  Jullie hebben één hele grote fout gemaakt, en dat is door te denken dat ik het erbij zou laten zitten. Wat
  jullie echter vergaten, is dat van de 10 studenten waar je dit soort dingen bij flikt, er altijd 1 zal zijn die het
  niet pikt, en dat er maar 1 persoon hoeft te zijn die voor flinke (reputatie) schade kan zorgen. In dit geval
  ben ik dat, en dat hebben jullie aan jullie onprofessionele en kinderachtige gedrag en manier van handelen
  te danken.
  Mijn advies aan jullie allen is daarom als volgt.
  Doe alle studenten en échte docenten en coaches binnen het onderwijs een plezier.
  Pak jullie koffers en maak plaats voor docenten en coaches die:
  • Wel weten hoe het onderwijs in elkaar zit.
  • Wel snappen hoe ze een opleiding moeten runnen.
  • Wel weten hoe ze met studenten om moeten gaan.
  • Wel om kunnen gaan met de macht die zij hebben over studenten.
  • Wel kunnen luisteren naar studenten.
  • Wel kunnen communiceren met studenten en collega’s.

  View Slide

 440. Hoofdstuk: mijn bericht aan de opleiding
  Misstanden opleiding Software Developer (Scalda Terneuzen) Pagina 439 van 440
  Dat is volwassenheid en professionaliteit. Iets dat jullie nooit hebben gekend noch zullen hebben.
  Ik hoop oprecht dat jullie geleerd hebben van deze fout, maar weet dat ik niks terugneem van alle
  persoonlijke uitspraken die ik naar jullie heb gemaakt in dit verslag. Aan het eind van de dag zijn jullie zelf
  verantwoordelijk voor jullie acties, en is dit de reactie die jullie terug hebben gekregen.
  Voor de rest wens ik jullie veel succes met jullie opleiding, en geloof me, die ga je nodig hebben.

  View Slide