Slide 1

Slide 1 text

PESTEL: analyse van externe beïnvloedende factoren 1

Slide 2

Slide 2 text

➢ Wat zijn de factoren die mijn markt positief of negatief beïnvloeden? ➢ Wat zijn de gevolgen en strategische keuzes in het licht van deze invloeden? ➢ Hoe kan ik deze invloeden onderkennen tegenover mijn middelen en vaardigheden? Beïnvloedende factoren 1 Afbeeldingen: Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

Slide 3

Slide 3 text

De "PESTE "-factoren (macro) die impact hebben: ➢Politiek-wettelijk ➢Economisch ➢Sociologisch ➢Technologisch ➢"Ecologisch" Definitie van een markt 1 Afbeeldingen: "Monopoly" by elPadawan is licensed under CC BY-SA 2.0

Slide 4

Slide 4 text

Demografie: belangrijk voor de internationale ontwikkeling van de onderneming Voorbeeld: voor Nokia is het essentieel de Chinese markt te veroveren om Aziatische concurrentie tegen te gaan. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

Slide 5

Slide 5 text

Technologie: welke landen zullen de komende tien jaar technologisch leiderschap hebben? Technologie vereist aanzienlijke en duurzame O&O-inspanningen, waardoor in bepaalde sectoren partnerschappen nodig zijn om de kosten in de hand te houden. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Alexandre Debiève on Unsplash

Slide 6

Slide 6 text

Wettelijke en regelgevende dimensie: de Europese structuur en de vorming van een vrijhandelszone (bv. ALNEA) hebben de relaties tussen bedrijven en landen sterk veranderd. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Slide 7

Slide 7 text

Ecologische dimensie: de bezorgdheid over het milieu is vrij recent en weerspiegelt de wens van de verschillende partners van het bedrijf om samen verantwoordelijkheid te nemen om duurzame activiteiten te ontwikkelen. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Richard Loader on Unsplash

Slide 8

Slide 8 text

Cultuur en ethiek: deze dimensie is de laatste jaren zeer belangrijk geworden. Kan het beleid van een bedrijf mondiaal zijn? Voorbeeld 1: als u een restaurantketen in Libanon zou ontwikkelen, zou u er dan wijn verkopen? PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Kym Ellis on Unsplash

Slide 9

Slide 9 text

Cultuur en ethiek Voorbeeld 2: McDonald’s in India, Halal in België PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Joshua Austin on Unsplash

Slide 10

Slide 10 text

Sociologische dimensie: dit gaat over de organisatie van het werk in het bedrijf en de arbeidsomstandigheden van de werknemers. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Campaign Creators on Unsplash

Slide 11

Slide 11 text

Economische dimensie: vandaag de dag wordt dit vooral gekenmerkt door de globalisering van de markten. De WTO werd opgericht om het toepassingsgebied van de vrijhandel via onderhandelingsrondes uit te breiden naar nieuwe gebieden. Ze moet ervoor zorgen dat deze handel consistent is. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Slide 12

Slide 12 text

Politiek: deze dimensie verwijst naar de nationale en internationale politieke context, die soms een positieve of negatieve invloed heeft op de handel. Voorbeeld: 11 september 2001. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Joseph Chan on Unsplash

Slide 13

Slide 13 text

• In het kader van een externe diagnose wordt de invloed van deze verschillende omgevingen samengevat in de "PESTE"- analysetool en wordt zo de impact van de exogene factoren op een markt tot uiting gebracht. • De analyse kan een land, een geografisch gebied of zelfs de hele wereld bestrijken. Reikwijdte van de PESTE- analyse 1 PESTE Politiek kllimaat Economisch klimaat Sociaal klimaat Technologisch klimaat Ecologisch klimaat

Slide 14

Slide 14 text

• Wat zou de PESTE-analyse van McDonald's restaurant zijn? PESTE-oefening 1 Afbeeldingen: Photo by Joshua Austin on Unsplash

Slide 15

Slide 15 text

Antwoord op PESTE McDonald's... 1 PESTE Politiek klimaat • Anti-Amerikanisme • Anti-imperialisme • Andersglobalisme • Terrorisme Economisch klimaat • Globalisering van consumptiepatronen • Ontwikkeling van fastfoodrestaurants • Imago van de moderniteit Sociaal klimaat • Tijdelijk personeel (CDD) • Taylorisme • Arbeidsomstandigheden, conflicten • Culturele diversiteit in voeding Technologisch klimaat • Dollekoeienziekte • GGO'S Ecologisch klimaat • Gezondheid, obesitas • Ongezonde voedingsgewoonte • Recyclage van afval • Verspilling van papier, karton

Slide 16

Slide 16 text

1. Opeenvolgend in elk van de klimaten onderzoek doen naar de trends die de activiteiten van de onderneming kunnen beïnvloeden 2. De analyse van alle klimaten globaliseren om de evolutiefactoren toe te passen op een specifieke sector of een specifiek land PESTE-analyse 3 doelstellingen 1 Afbeeldingen: Photo by Silvan Arnet on Unsplash

Slide 17

Slide 17 text

3. Starten vanuit een probleem (technologie, marketing, vaardigheden, markten, enz.) en met behulp van de filter van elk klimaat de meest opvallende grote evoluties geven. PESTE-analyse 3 doelstellingen 1 Afbeeldingen: Photo by Silvan Arnet on Unsplash