$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

De PEST-analyse

De PEST-analyse

PEST is een acroniem dat staat voor politiek – economisch – sociologisch – technologisch, soms aangevuld met ecologisch en wettelijk (PESTEL). Dit acroniem is daarom een mnemonisch middel om u te herinneren aan de verschillende soorten factoren die uw markt kunnen beïnvloeden.
De PEST-analyse zal dus bestaan uit het evalueren van het effect van deze factoren op uw markt, wetende dat ze allemaal buiten uw controle vallen.

IntoTheMinds

March 18, 2021
Tweet

More Decks by IntoTheMinds

Other Decks in Business

Transcript

 1. PESTEL: analyse van externe beïnvloedende factoren
  1

  View Slide

 2. ➢ Wat zijn de factoren die mijn
  markt positief of negatief
  beïnvloeden?
  ➢ Wat zijn de gevolgen en
  strategische keuzes in het licht
  van deze invloeden?
  ➢ Hoe kan ik deze invloeden
  onderkennen tegenover mijn
  middelen en vaardigheden?
  Beïnvloedende factoren
  1
  Afbeeldingen: Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash

  View Slide

 3. De "PESTE "-factoren (macro) die
  impact hebben:
  ➢Politiek-wettelijk
  ➢Economisch
  ➢Sociologisch
  ➢Technologisch
  ➢"Ecologisch"
  Definitie van een markt
  1
  Afbeeldingen: "Monopoly" by elPadawan is licensed under CC BY-SA 2.0

  View Slide

 4. Demografie: belangrijk voor de
  internationale ontwikkeling van
  de onderneming
  Voorbeeld: voor Nokia is het
  essentieel de Chinese markt te
  veroveren om Aziatische
  concurrentie tegen te gaan.
  PESTE-analyse, welke vragen?
  1
  Afbeeldingen: Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

  View Slide

 5. Technologie: welke landen zullen
  de komende tien jaar
  technologisch leiderschap
  hebben?
  Technologie vereist aanzienlijke en
  duurzame O&O-inspanningen,
  waardoor in bepaalde sectoren
  partnerschappen nodig zijn om
  de kosten in de hand te houden.
  PESTE-analyse, welke vragen?
  1
  Afbeeldingen: Photo by Alexandre Debiève on Unsplash

  View Slide

 6. Wettelijke en regelgevende
  dimensie: de Europese structuur
  en de vorming van een
  vrijhandelszone (bv. ALNEA)
  hebben de relaties tussen
  bedrijven en landen sterk
  veranderd.
  PESTE-analyse, welke vragen?
  1
  Afbeeldingen: Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

  View Slide

 7. Ecologische dimensie: de
  bezorgdheid over het milieu is vrij
  recent en weerspiegelt de wens
  van de verschillende partners van
  het bedrijf om samen
  verantwoordelijkheid te nemen
  om duurzame activiteiten te
  ontwikkelen.
  PESTE-analyse, welke vragen?
  1
  Afbeeldingen: Photo by Richard Loader on Unsplash

  View Slide

 8. Cultuur en ethiek: deze dimensie is
  de laatste jaren zeer belangrijk
  geworden.
  Kan het beleid van een bedrijf
  mondiaal zijn?
  Voorbeeld 1: als u een
  restaurantketen in Libanon zou
  ontwikkelen, zou u er dan wijn
  verkopen?
  PESTE-analyse, welke vragen?
  1
  Afbeeldingen: Photo by Kym Ellis on Unsplash

  View Slide

 9. Cultuur en ethiek
  Voorbeeld 2: McDonald’s in India,
  Halal in België
  PESTE-analyse, welke vragen?
  1
  Afbeeldingen: Photo by Joshua Austin on Unsplash

  View Slide

 10. Sociologische dimensie: dit gaat
  over de organisatie van het werk
  in het bedrijf en de
  arbeidsomstandigheden van de
  werknemers.
  PESTE-analyse, welke vragen?
  1
  Afbeeldingen: Photo by Campaign Creators on Unsplash

  View Slide

 11. Economische dimensie: vandaag de
  dag wordt dit vooral gekenmerkt
  door de globalisering van de
  markten.
  De WTO werd opgericht om het
  toepassingsgebied van de
  vrijhandel via
  onderhandelingsrondes uit te
  breiden naar nieuwe gebieden.
  Ze moet ervoor zorgen dat deze
  handel consistent is.
  PESTE-analyse, welke vragen?
  1
  Afbeeldingen: Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

  View Slide

 12. Politiek: deze dimensie verwijst
  naar de nationale en
  internationale politieke context,
  die soms een positieve of
  negatieve invloed heeft op de
  handel.
  Voorbeeld: 11 september 2001.
  PESTE-analyse, welke vragen?
  1
  Afbeeldingen: Photo by Joseph Chan on Unsplash

  View Slide

 13. • In het kader van een externe
  diagnose wordt de invloed van
  deze verschillende omgevingen
  samengevat in de "PESTE"-
  analysetool en wordt zo de
  impact van de exogene factoren
  op een markt tot uiting gebracht.
  • De analyse kan een land, een
  geografisch gebied of zelfs de
  hele wereld bestrijken.
  Reikwijdte van de PESTE-
  analyse
  1
  PESTE
  Politiek
  kllimaat
  Economisch
  klimaat
  Sociaal klimaat
  Technologisch
  klimaat
  Ecologisch
  klimaat

  View Slide

 14. • Wat zou de PESTE-analyse van
  McDonald's restaurant zijn?
  PESTE-oefening
  1
  Afbeeldingen: Photo by Joshua Austin on Unsplash

  View Slide

 15. Antwoord op PESTE McDonald's...
  1
  PESTE
  Politiek klimaat
  • Anti-Amerikanisme
  • Anti-imperialisme
  • Andersglobalisme
  • Terrorisme
  Economisch klimaat
  • Globalisering van
  consumptiepatronen
  • Ontwikkeling van
  fastfoodrestaurants
  • Imago van de moderniteit
  Sociaal klimaat
  • Tijdelijk personeel (CDD)
  • Taylorisme
  • Arbeidsomstandigheden,
  conflicten
  • Culturele diversiteit in
  voeding
  Technologisch klimaat
  • Dollekoeienziekte
  • GGO'S
  Ecologisch klimaat
  • Gezondheid, obesitas
  • Ongezonde
  voedingsgewoonte
  • Recyclage van afval
  • Verspilling van papier,
  karton

  View Slide

 16. 1. Opeenvolgend in elk van de
  klimaten onderzoek doen naar
  de trends die de activiteiten van
  de onderneming kunnen
  beïnvloeden
  2. De analyse van alle klimaten
  globaliseren om de
  evolutiefactoren toe te passen
  op een specifieke sector of een
  specifiek land
  PESTE-analyse
  3 doelstellingen
  1
  Afbeeldingen: Photo by Silvan Arnet on Unsplash

  View Slide

 17. 3. Starten vanuit een probleem
  (technologie, marketing,
  vaardigheden, markten, enz.) en
  met behulp van de filter van elk
  klimaat de meest opvallende
  grote evoluties geven.
  PESTE-analyse
  3 doelstellingen
  1
  Afbeeldingen: Photo by Silvan Arnet on Unsplash

  View Slide