Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

De PEST-analyse

De PEST-analyse

PEST is een acroniem dat staat voor politiek – economisch – sociologisch – technologisch, soms aangevuld met ecologisch en wettelijk (PESTEL). Dit acroniem is daarom een mnemonisch middel om u te herinneren aan de verschillende soorten factoren die uw markt kunnen beïnvloeden.
De PEST-analyse zal dus bestaan uit het evalueren van het effect van deze factoren op uw markt, wetende dat ze allemaal buiten uw controle vallen.

IntoTheMinds

March 18, 2021
Tweet

More Decks by IntoTheMinds

Other Decks in Business

Transcript

 1. ➢ Wat zijn de factoren die mijn markt positief of

  negatief beïnvloeden? ➢ Wat zijn de gevolgen en strategische keuzes in het licht van deze invloeden? ➢ Hoe kan ik deze invloeden onderkennen tegenover mijn middelen en vaardigheden? Beïnvloedende factoren 1 Afbeeldingen: Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash
 2. De "PESTE "-factoren (macro) die impact hebben: ➢Politiek-wettelijk ➢Economisch ➢Sociologisch

  ➢Technologisch ➢"Ecologisch" Definitie van een markt 1 Afbeeldingen: "Monopoly" by elPadawan is licensed under CC BY-SA 2.0
 3. Demografie: belangrijk voor de internationale ontwikkeling van de onderneming Voorbeeld:

  voor Nokia is het essentieel de Chinese markt te veroveren om Aziatische concurrentie tegen te gaan. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Ryoji Iwata on Unsplash
 4. Technologie: welke landen zullen de komende tien jaar technologisch leiderschap

  hebben? Technologie vereist aanzienlijke en duurzame O&O-inspanningen, waardoor in bepaalde sectoren partnerschappen nodig zijn om de kosten in de hand te houden. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Alexandre Debiève on Unsplash
 5. Wettelijke en regelgevende dimensie: de Europese structuur en de vorming

  van een vrijhandelszone (bv. ALNEA) hebben de relaties tussen bedrijven en landen sterk veranderd. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash
 6. Ecologische dimensie: de bezorgdheid over het milieu is vrij recent

  en weerspiegelt de wens van de verschillende partners van het bedrijf om samen verantwoordelijkheid te nemen om duurzame activiteiten te ontwikkelen. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Richard Loader on Unsplash
 7. Cultuur en ethiek: deze dimensie is de laatste jaren zeer

  belangrijk geworden. Kan het beleid van een bedrijf mondiaal zijn? Voorbeeld 1: als u een restaurantketen in Libanon zou ontwikkelen, zou u er dan wijn verkopen? PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Kym Ellis on Unsplash
 8. Cultuur en ethiek Voorbeeld 2: McDonald’s in India, Halal in

  België PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Joshua Austin on Unsplash
 9. Sociologische dimensie: dit gaat over de organisatie van het werk

  in het bedrijf en de arbeidsomstandigheden van de werknemers. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Campaign Creators on Unsplash
 10. Economische dimensie: vandaag de dag wordt dit vooral gekenmerkt door

  de globalisering van de markten. De WTO werd opgericht om het toepassingsgebied van de vrijhandel via onderhandelingsrondes uit te breiden naar nieuwe gebieden. Ze moet ervoor zorgen dat deze handel consistent is. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash
 11. Politiek: deze dimensie verwijst naar de nationale en internationale politieke

  context, die soms een positieve of negatieve invloed heeft op de handel. Voorbeeld: 11 september 2001. PESTE-analyse, welke vragen? 1 Afbeeldingen: Photo by Joseph Chan on Unsplash
 12. • In het kader van een externe diagnose wordt de

  invloed van deze verschillende omgevingen samengevat in de "PESTE"- analysetool en wordt zo de impact van de exogene factoren op een markt tot uiting gebracht. • De analyse kan een land, een geografisch gebied of zelfs de hele wereld bestrijken. Reikwijdte van de PESTE- analyse 1 PESTE Politiek kllimaat Economisch klimaat Sociaal klimaat Technologisch klimaat Ecologisch klimaat
 13. • Wat zou de PESTE-analyse van McDonald's restaurant zijn? PESTE-oefening

  1 Afbeeldingen: Photo by Joshua Austin on Unsplash
 14. Antwoord op PESTE McDonald's... 1 PESTE Politiek klimaat • Anti-Amerikanisme

  • Anti-imperialisme • Andersglobalisme • Terrorisme Economisch klimaat • Globalisering van consumptiepatronen • Ontwikkeling van fastfoodrestaurants • Imago van de moderniteit Sociaal klimaat • Tijdelijk personeel (CDD) • Taylorisme • Arbeidsomstandigheden, conflicten • Culturele diversiteit in voeding Technologisch klimaat • Dollekoeienziekte • GGO'S Ecologisch klimaat • Gezondheid, obesitas • Ongezonde voedingsgewoonte • Recyclage van afval • Verspilling van papier, karton
 15. 1. Opeenvolgend in elk van de klimaten onderzoek doen naar

  de trends die de activiteiten van de onderneming kunnen beïnvloeden 2. De analyse van alle klimaten globaliseren om de evolutiefactoren toe te passen op een specifieke sector of een specifiek land PESTE-analyse 3 doelstellingen 1 Afbeeldingen: Photo by Silvan Arnet on Unsplash
 16. 3. Starten vanuit een probleem (technologie, marketing, vaardigheden, markten, enz.)

  en met behulp van de filter van elk klimaat de meest opvallende grote evoluties geven. PESTE-analyse 3 doelstellingen 1 Afbeeldingen: Photo by Silvan Arnet on Unsplash