Slide 1

Slide 1 text

Xcode 15ͷ৽ػೳ SwiftѪ޷ձ WWDC23ηογϣϯཁ໿ձ @akatsuki174

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

• @akatsuki174 • גࣜձࣾΏΊΈॴଐ • Android/iOS/FlutterΤϯδχΞ • 1ࣇͷ฼ • ਺ϲ݄ޙʹ2ࣇͷ฼

Slide 4

Slide 4 text

ࠓ೔ͷ࿩

Slide 5

Slide 5 text

ର৅ηογϣϯ • What's new in Xcode 15 • https://developer.apple.com/ wwdc23/10165 ※εΫγϣ͸શ෦͜ͷηογϣϯ͔Βࡱͬͯ·͢

Slide 6

Slide 6 text

ৄ͘͠͸… IUUQT[FOOEFWBLBUTVLJBSUJDMFTBFDFDB

Slide 7

Slide 7 text

ίʔυิ׬

Slide 8

Slide 8 text

ΞηοτΧλϩάͷิ׬ • ৭ͱը૾ͷγϯϘϧΛࣗಈੜ੒ͯ͘͠ΕΔͷ Ͱɺίʔυิ׬ɺλΠϓνΣοΫ͕Ͱ͖ΔΑ ͏ʹͳͬͨ

Slide 9

Slide 9 text

υΩϡϝϯτ

Slide 10

Slide 10 text

ϓϨϏϡʔڧԽ • ϦΞϧλΠϜϓϨϏϡʔ͕Ͱ͖Δ

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

ϩʔΧϥΠθʔγϣϯ

Slide 13

Slide 13 text

.xcstringsϑΝΠϧొ৔ • 1ϑΝΠϧͰ؅ཧͰ͖Δ • ຋༁ͷਐḿঢ়گ͕Θ͔Δ • ιʔείʔυ͔ΒϩʔΧϥΠζՄೳͳจࣈྻ Λࣗಈநग़ • طଘͷ.stringsɺ.stringsdict͔ΒҠߦՄೳ

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

ϓϨϏϡʔ

Slide 16

Slide 16 text

ରԠϑϨʔϜϫʔΫ֦େ • UIKitͱAppKit΋ϓϨϏϡʔͰ͖ΔΑ͏ʹ

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

ϒοΫϚʔΫ

Slide 19

Slide 19 text

ϒοΫϚʔΫ • ߦʹରͯ͠ͷϒοΫϚʔΫɺݕࡧ݁Ռʹରͯ͠ ͷϒοΫϚʔΫͳͲ͕Ͱ͖Δ

Slide 20

Slide 20 text

No content

Slide 21

Slide 21 text

No content

Slide 22

Slide 22 text

ςετ

Slide 23

Slide 23 text

XCTestͰࣗಈը໘࿥ըΛαϙʔτ • ςετࣦഊ࣌ͷ༷ࢠ͕Θ͔Δ • σϑΥϧτͰ͸༗ޮ

Slide 24

Slide 24 text

No content

Slide 25

Slide 25 text

σόοά

Slide 26

Slide 26 text

OSLogͷ౷߹ • ϩάݩʹඈͿ͜ͱ͕Ͱ͖Δ • ϩάͷഎܠ৭͕severityʹΑͬͯมΘΔ • ϑΟϧλʔΛ࢖ͬͯߜΓࠐΉ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

No content

Slide 29

Slide 29 text

഑෍

Slide 30

Slide 30 text

खް͍αϙʔτ • Xcode CloudͰTestFlightͷςετϊʔτΛɹ αϙʔτ • ެূαʔϏεΛαϙʔτ • XCFrameworksͷॺ໊ݕূΛαϙʔτ

Slide 31

Slide 31 text

No content

Slide 32

Slide 32 text

͓ΘΓ

Slide 33

Slide 33 text

͓·͚

Slide 34

Slide 34 text

No content