Slide 1

Slide 1 text

voor verbeteren dienstverlening o.b.v. data Reinier Beenen Manager Informatie Gestuurd Werken Dienst Data Officer (interim) Kritische succesfactoren

Slide 2

Slide 2 text

Wie is Reinier Beenen? •PM Dashboard projecten •Interim manager Business Analytics •Dienst Data Officer •Project Manager Informatie Gestuurd Werken Rollen bij Gemeente Den Haag 30 jaar werkervaring in ICT Spreekt 5 talen: - Nederlands - Engels - Duits - ICT - Business Interim manager / Project Manager / Organisatie adviseur Applicatie ontwikkeling & implementatie

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

“Data is voor Den Haag van strategisch belang. Het stelt ons in staat beter te begrijpen wat er in de stad gebeurt en die inzichten om te zetten in effectief beleid of een betere bedrijfsvoering”

Slide 5

Slide 5 text

DATAVAKMANSCHAP DATAGOVERNANCE KWALITEIT BASIS OP ORDE WAARDE CREËREN

Slide 6

Slide 6 text

Publieke waarden Privacy van burgers garanderen Veilig gebruiken van data & informatie en investeren in dataveiligheid systemen Autonomie van burgers vergroten bij delen van gegevens door bieden keuzemogelijkheden Rechtvaardig omgaan met data en algoritmen Menselijke waardigheid centraal stellen bij gebruik van data Controle over ingezette technologie, ook transparantie van leveranciers Verkeerde machtsverhouding voorkomen

Slide 7

Slide 7 text

Wat is Data gedreven werken? Voorkeuren Meningen Onderbuikgevoel

Slide 8

Slide 8 text

• Dienstverlening aan burgers & ondernemers verbeteren en/of optimaliseren • Persoonlijk – Gemakkelijk – Betrouwbaar • Optimaliseren kanaalgebruik en integrale sturing over kanalen heen • Integraal sturen op wijkniveau • Inzicht in performance eigen processen • Implementeren continu verbetercyclus • Implementeren Data Strategie • Verantwoording aan Raad/College B&W Doelstelling Informatie Gestuurd werken

Slide 9

Slide 9 text

• Centrale voorzieningen i.c.m. Dienst-specifieke aanpak en -organisatie • Iedere dienst in andere volwassenheidsfase op gebied van datagedreven werken • Centrale voorzieningen: • Data strategie – Ambtelijk werkboek • IT-infrastructuur • Data warehouse technologie – Urban Data Platform • BI- & Data analyse tooling • Datacatalogus • Algoritme register • Dienst specifiek: • Datavakmanschap • Datamanagement (organisatie) • Datagovernance • Data ontsluiten • Data-producten • Dashboards • Data analyses • Voorspelmodellen • Implementatie Aanpak Gemeente Den Haag Data consumenten

Slide 10

Slide 10 text

Voorbeelden Klantreis Vergunningsaanvraagproces

Slide 11

Slide 11 text

Kritische Succesfactoren

Slide 12

Slide 12 text

KSF 1: C-level Support

Slide 13

Slide 13 text

KSF 2: Participatie toekomstige gebruikers

Slide 14

Slide 14 text

KSF 3: Kennis onderliggende processen

Slide 15

Slide 15 text

KSF 4: Zoek naar de vraag achter de vraag achter de vr… Uitdaging Sturingsbehoefte

Slide 16

Slide 16 text

KSF 5: Prototyping & Mockups

Slide 17

Slide 17 text

KSF 6: Leer gebruikers data interpreteren

Slide 18

Slide 18 text

KSF 7: Gedegen implementatie + monitoren gebruik

Slide 19

Slide 19 text

KSF 8: Dashboard is juist & geloofwaardig

Slide 20

Slide 20 text

KSF 9: Data definities & Data kwaliteit

Slide 21

Slide 21 text

KSF 10: Borg Security & Privacy

Slide 22

Slide 22 text

• Dashboard is geen doel op zich! (maar een middel om één juiste waarheid te presenteren) • Dashboards moeten leiden tot actiegerichte inzichten • Data ontsluiten kost tijd! • Geef volledig + historisch perspectief • Biedt mogelijkheden om duiding aan te brengen • Voeg data kwaliteitsrapportages toe aan het dashboard • Begeleid de ingebruikname, borg gebruik in het werkproces en meet gebruik • Borg gebruik d.m.v. middle up down benadering • Creëer een continue verbetercyclus Tips

Slide 23

Slide 23 text

No content