Slide 1

Slide 1 text

MET DATA ZORGEN VOOR EEN BETROUWBARE EN DUURZAME ENERGIE- VOORZIENING Annemieke Bulters Chief Data & Digital Officer

Slide 2

Slide 2 text

2 ENEXIS IN VOGELVLUCHT

Slide 3

Slide 3 text

3 ONZE MISSIE Wij brengen mensen steeds meer duurzame energie. Dat doen we door mede richting te geven aan het energiesysteem van de toekomst en door slim te investeren in betrouwbare energie infrastructuur. Zo houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar. “ “

Slide 4

Slide 4 text

BINNEN DE ENERGIEWERELD IS ER EEN ‘PERFECT STORM’ GAANDE … 4 ◆ Groei duurzame energie ◆ Verduurzaming vervoer ◆ Schaarste publieke ruimte ◆ Explosieve stijging energietarieven ◆ Ambitieuze klimaatdoelstellingen ◆ Digitale revolutie ◆ Veranderende arbeidsmarkt / schaarste aan personeel ◆ Veranderende rol en houding van klanten

Slide 5

Slide 5 text

Groei decentrale opwek? Welke elektriciteits- en warmtevraag? Versneld van het gas af? Vertalingen klimaatdoelstellingen? Energievoorziening moet veilig, betrouwbaar en betaalbaar uitgevoerd kunnen worden. …,WAARBIJ, ONDANKS ONZEKERHEDEN, NÚ ACTIE MOET WORDEN ONDERNOMEN. 5

Slide 6

Slide 6 text

VERNIEUWING EN INNOVATIES ZIJN HARDER NODIG DAN OOIT. 6 ◆ De manier van werken is tot nu toe heel succesvol. Het heeft ons gebracht waar we zijn. ◆ Exponentiële groei in vraag en aanzienlijke wijzigingen in het systeem vragen een aanpassing in de manier van werken.

Slide 7

Slide 7 text

DATA EN VERDERGAANDE DIGITALISERING ZIJN ONONTBEERLIJK OM EEN SCHAALSPRONG TE MAKEN 7 Enexis heeft de ambitie een ‘data-informed’ bedrijf te worden. Het is een belangrijke randvoorwaarde om onze netten veilig, betrouwbaar en betaalbaar te houden.

Slide 8

Slide 8 text

DATA WERKT! 8 ◆ …, want het is toegankelijk en van optimale kwaliteit. ◆ …, waardoor we beter en sneller ons werk kunnen doen. ◆ … voor onze stakeholders als katalysator van het energiesysteem van de toekomst.

Slide 9

Slide 9 text

Nederlands energienet is met >99,99% een van de meest betrouwbare ter wereld. ALGORITMES VOORKOMEN ENERGIEONDERBREKINGEN 9 Graafschade is een belangrijke oorzaak van onderbrekingen in energievoorziening. Met behulp van geavanceerde datamodellen in staat om kans en effect van graafschade te voorspellen. Met als volgende stap het voorkomen van graafschades.

Slide 10

Slide 10 text

SENSORDATA GEBRUIKEN OM CONGESTIE TE VOORKOMEN 10 ◆ Door middel van sensoren in het net, hebben we (near) real time data van de belasting van stations. ◆ Gecombineerd met onder andere weerdata, kunnen we de belasting van ons net 48 uur vooruit voorspellen. ◆ Onder andere hiermee wordt congestiemanagement mogelijk. ◆ Ook wordt sensordata gebruikt om belasting op langere termijn te voorspellen op basis waarvan investeringsbeslissingen kunnen worden gebaseerd.

Slide 11

Slide 11 text

1. (DATA)FUNDAMENT OP ORDE HEBBEN EN HOUDEN 11 ◆ Blijf niet te lang bouwen aan het fundament. ◆ Kies voor “fit for purpose”. ◆ Begin op tijd.

Slide 12

Slide 12 text

2. FOCUS OP WAARDE CREATIE 12 ◆ Goede balans tussen het hier en nu en het vooruitkijken naar morgen. ◆ Vertaal resultaten naar business waarde. ◆ Maak de beweging van ‘push’ naar ‘pull’. ◆ Meer data vraagt ook om ander beleid.

Slide 13

Slide 13 text

3. DIGITAAL FIT(TER)E MEDEWERKERS 13 Capability breed opbouwen in de organisatie One size fits all none

Slide 14

Slide 14 text

MET DATA WERKEN AAN EEN BETROUWBARE EN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR VANDAAG ÉN VOOR DE TOEKOMST.