Slide 1

Slide 1 text

No content

Slide 2

Slide 2 text

Onze klant : Block Materials Erol Öztan Block Materials Innovator en inspirator op het gebied van circulariteit . • Architect • Oprichter van Block Materials, Re Use Materials Block Materials Heerlen (L) • Semi-publieke organisaties zoals woningcorporaties • Publieke organisaties zoals gemeenten en provincies • Vastgoedeigenaren • Europese projecten in kader van circulaire economie

Slide 3

Slide 3 text

M OFFICE 365 FOR MATERIALS is the new DATA Wie is Block Materials

Slide 4

Slide 4 text

verhandelingsplatform voor Herbruikbare Materialen in de Bouw in Zuid-Limburg de transformatieopgave nieuwbouw circulair bouwen DEMOLITION IS A DESIGN ERROR Wat verzamelt Block Materials?

Slide 5

Slide 5 text

energie transitie circulaire economie CO2 besparing CO2 vermindering data vastgoedinfo data bedrijfsvoering circulaire bouw sector van projectmatig naar integraal proces positieve effecten aan de Energietransitie verbinden Hoe verzamelen we het nu?

Slide 6

Slide 6 text

Veiligheid wonen Werken Leren Gezondheid Bewoners Bewoners Bewoners Bewoners Bewoners Luchtkwaliteit Bomenbestand Nederland Energielabels Zonnepotentieel daken Circulair Building Labels Bestemmingsplannen Grondverzakkingen Proejctmanagement tool uitvoering werken -info bezetting vuilcontainers en automatiseren vuilophaaldiensten -materiaalinventaristies -co2 -stikstof -transport -cbs gegevens -bedrijfsgegevens -uwv data -cbs gegevens -bedrijfsgegevens -uwv data WOZ waarde BAG gegevens BGT gegevens Gewbouwendata AVG DATA AVG DATA AVG DATA AVG DATA AVG DATA Leren wat ging goed Patroon analyses maken. Data goed structuren Waar we naar toe willen. Daar de juiste stappen in zetten. Wat vraagt de markt

Slide 7

Slide 7 text

sloop nieuwbou w landschap re use Potentiaal Circ label € Scannen Verdiepe n Verbinde n Basisregistratie onderzoek wettelijke verplichtingen Ondergrondse voorzieningen digitaal in kaart vragen Gemeentelijke regels afstemmen op woonwet Hoe willen we het graag vertalen

Slide 8

Slide 8 text

always on PVM On Off 1 layers 2 3 4 3D PLATFORM Visuals External data Public data 5 Circular data Cirdax + BIM-Y MaterialenMarketplace Materialpassports Materialmatchmaker ConstructionBuildings New Buildings Data Hoe willen we het graag vertalen

Slide 9

Slide 9 text

Wij en onze klanten : INSPECTER Robert Savelkoul INSPECTER Bouwprocesmanager / data specialist in ruimtelijke ordening en vastgoed • bedenker en mede-aandeelhouder INSPECTER • ontwikkelaar en acquisiteur INSPECTER

Slide 10

Slide 10 text

Wij en onze klanten : INSPECTER Stein (L) Commerciële marktpartijen • Retailers en supermarktketens • Woning- en zorgcorporaties • Project- en vastgoedontwikkelaars • Vastgoed- en leegstandsbeheerders

Slide 11

Slide 11 text

Digital Twin van INSPECTER MISSIE: Ontsluiten en inzichtelijk maken van data Weer eigenaar van je eigen data worden

Slide 12

Slide 12 text

Digital Twin van INSPECTER VISIE: INSPECTER is een platform om elkaar te ontmoeten INSPECTER is een partner en co- creëert

Slide 13

Slide 13 text

M a a r … . w a a r o m n u e e n D I G I T A L T W I N

Slide 14

Slide 14 text

Wat is een Digital Twin: Een virtuele weergave van een object of systeem dat de gehele levenscyclus bevat. Deze wordt geactualiseerd op basis van realtimegegevens en maakt gebruik van simulatie, machinaal leren en redeneren om de besluitvorming te ondersteunen

Slide 15

Slide 15 text

Wat is de meerwaarde van Digital Twin Archiveer het verleden: • Revisie • Modellen • Studies • Visualisaties • Rapportages • Archief • Rewind

Slide 16

Slide 16 text

Wat is de meerwaarde van Digital Twin Begrijp het heden: • Analyse • Validatie • Bescherm • Monitoren • Onderwijs • Onderhoud • samenwerken

Slide 17

Slide 17 text

Wat is de meerwaarde van Digital Twin Voorspel de toekomst: • Optimaliseren • Automatiseren • Bedien • Controleren • Voorspel • Simulatie • Manage

Slide 18

Slide 18 text

W e l k e d a t a i s v o o r h a n d e n ?

Slide 19

Slide 19 text

Inspecter Digital Twin: basis van het 3D platform Bron: Future Insight

Slide 20

Slide 20 text

Inspecter Digital Twin: basis van het 3D platform Bron: Future Insight

Slide 21

Slide 21 text

Inspecter Digital Twin: laaginformatie zonnepotentieel Bron: Future Insight

Slide 22

Slide 22 text

Laaginformatie: gebouwinfo, vergunningcheck en BIM Bron: Future Insight

Slide 23

Slide 23 text

Laaginformatie: bomen en infra Bron: Future Insight

Slide 24

Slide 24 text

Laaginformatie: textuur, openbare ruimte, foto werkelijkheid Bron: Future Insight

Slide 25

Slide 25 text

Laaginformatie: Ondergrond, kabels en leidingen Bron: Future Insight

Slide 26

Slide 26 text

Laaginformatie: Doelgroep en bevolkingsopbouw in een gebied Bron: Whooz/ Whize

Slide 27

Slide 27 text

Laaginformatie: Materiaalpaspoorten, C02 impact en eigenaarschap

Slide 28

Slide 28 text

Satelliet data: grondsoorten en verzet Bron: S&T

Slide 29

Slide 29 text

Satelliet data: bodemdaling en stijging Bron: S&T

Slide 30

Slide 30 text

De weg naar een circulaire economie: Systeemdenken Bron: Het Groene Brein

Slide 31

Slide 31 text

De overheid: van gevoel naar feiten, lessen uit het verleden

Slide 32

Slide 32 text

Participatie van de burger; visualiseren van besluitvorming

Slide 33

Slide 33 text

No content

Slide 34

Slide 34 text

N i c e t o m e e t U i n o u r w o r l d