Slide 1

Slide 1 text

Drie datavisualisatietips om je te verzekeren van operationele efficiëntie Mark Jochem 15-9-2022 Big Data Expo Start

Slide 2

Slide 2 text

Mark Jochem Intelligence analist Bij Menzis werk ik in een analisten team dat zich richt op het verbeteren van de dienstverlening van onze backoffice afdelingen. We maken gebruik van dashboards, (regressie) analyses en Machine Learning. Wat doe ik vooral? • Declaratieverwerking • Datavisualisatie • Machine Learning

Slide 3

Slide 3 text

Het grafisch weergeven van data en informatie. • Doel van datavisualisatie is het duidelijk en effectief communiceren van data of informatie naar de lezer • Grafiek, infographic, diagram of kaart • Goede visualisatie ondersteunt de business in het maken van operationele keuzes Wat is datavisualisatie

Slide 4

Slide 4 text

• Is dit leesbaar? Tip 1: Zorg voor een goede leesbaarheid

Slide 5

Slide 5 text

Tip 1: Zorg voor een goede leesbaarheid

Slide 6

Slide 6 text

Tip 1: Zorg voor een goede leesbaarheid

Slide 7

Slide 7 text

Tip 1: Zorg voor een goede leesbaarheid • Donutgrafiek • Verschillende kleuren • Percentages • Maximaal 4 categorieën 40% 25% 35% Donutgrafiek Onderwerp1 Onderwerp2 Onderwerp3 40% 25% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Onderwerp1 Onderwerp2 Onderwerp3 Staafgrafiek • Staafgrafiek • Doorlopende assen • Één kleur

Slide 8

Slide 8 text

Tip 2: Kies de juiste vorm voor je data • Hoe vertelt je data het beste verhaal

Slide 9

Slide 9 text

Tip 2: Kies de juiste vorm voor je data • Hoe vertelt je data het beste verhaal

Slide 10

Slide 10 text

Tip 3: Zorg voor een overzichtelijk dashboard

Slide 11

Slide 11 text

Tip 3: Zorg voor een overzichtelijk dashboard • Voordelen dashboard • Overzichtelijke weergaves (KPI, management etc) • Automatisch bijladen • Alles op één pagina met opties om verder in te zoomen • Makkelijk aandacht te trekken • Monitoring voor operationele processen • Op tijd bijsturen • Blijven verbeteren

Slide 12

Slide 12 text

Tips Tip 1: Zorg voor een goede leesbaarheid Tip 2: Kies de juiste vorm voor je data Tip 3: Zorg voor een overzichtelijk dashboard

Slide 13

Slide 13 text

Bedankt voor uw aandacht 22-9-2022 Plaatsnaam

Slide 14

Slide 14 text

Eigendomsrecht en geheimhouding Deze presentatie is eigendom van Coöperatie Menzis U.A. (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is vertrouwelijk. Het is niet toegestaan deze presentatie of de daarin vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of openbaar te (laten) maken, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan auteursrechten bij derden berusten geldt dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor. De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het bijzonder geldt dat het gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is uitgesloten. 22-9-2022 Plaatsnaam Bedankt voor uw aandacht