Slide 1

Slide 1 text

• Econometrische analyse • De verschillende dimensies van de economische sector maken een analyse van strategisch belang mogelijk • Elke sector zit gevangen tussen leveranciers en klanten Het vijfkrachtenmodel van PORTER 2 Crédits photos : Shutterstock

Slide 2

Slide 2 text

• Variabele druk die de intrasectorale concurrentiestrijd binnen de sector verergert. • Mijn favoriet ☺ omdat dit gemakkelijk toepasbaar is op KMO's in het kader van marktonderzoek Het vijfkrachtenmodel van PORTER 2 Crédits photos : Shutterstock

Slide 3

Slide 3 text

Het vijfkrachtenmodel van PORTER

Slide 4

Slide 4 text

• Indicator van de intensiteit van de interne concurrentiestrijd in de sector geanalyseerd: - Relatieve concentratie: concentratie ↑ = een onderhandelingskracht ↑ = dus het vermogen om druk uit te oefenen op een ander. De macht van leveranciers 2 2

Slide 5

Slide 5 text

• Gerelateerde kwaliteit: de waarde van het eindproduct wordt sterk bepaald door de kwaliteit van wat van de leverancier wordt gekocht (voorbeeld: passagiersvliegtuigen en motoren: RR, Snecma,....). • Productdifferentiatie: maakt het zeer moeilijk om het ene product te vervangen door het andere en geeft de leverancier macht over zijn klant. De macht van leveranciers 2 2

Slide 6

Slide 6 text

• Vervoerskosten • Integratiemogelijkheden: deze downstream tegen aanvaardbare kosten bieden de leverancier aanzienlijke onderhandelingsmacht tegenover zijn partner. • Verdeling van de toegevoegde waarde: precieze kennis van de kosten en winsten van de partner → druk van diegene met de hoogste toegevoegde waarde (voorbeeld: leveranciers van warenhuizen) • Bescherming van de overheid De macht van leveranciers 2 2

Slide 7

Slide 7 text

• Relatieve concentratie • Gerelateerde kwaliteit: belangrijk als de waarde van het eindproduct niet wordt bepaald door de kwaliteit van wat van de leverancier wordt gekocht • Banalisering van producten: eenvoudige vervanging De macht van afnemers 2 2

Slide 8

Slide 8 text

• Vervoerskosten: lage vervoerskosten = grote macht • Integratiemogelijkheden: macht ten opzichte van zijn partner, maar drempels bij toetreding: casino (distributeur → vernieuwer), Swatch (verticale integratie) • Verdeling van de toegevoegde waarde • Bescherming van de overheid tegenover de klant De macht van afnemers 2 2

Slide 9

Slide 9 text

Beoordelingsfactoren • aantal en omvang van de concurrenten die een eerste indicatie geven van de aard van de concurrentiestructuur • groei van de activiteit die op de markt weegt (lage groei benadrukt de spanningen) • belang van vaste of opslagkosten leidt tot negatief effect op winstgevendheid van kleinere bedrijven De interne bedrijfstakconcurrentie 2

Slide 10

Slide 10 text

• ongedifferentieerde producten of lage kosten die de intrasectorale concurrentie versterken • diversiteit van de concurrenten maakt het moeilijk om de gevaarlijkste concurrenten waar te nemen • belang van strategische kwesties • bestaan van hoge obstakels bij uitstap De interne bedrijfstakconcurrentie 2

Slide 11

Slide 11 text

• Een bedrijf zal waarschijnlijk nieuwe toetreder worden als het er een belang in ziet. – Integratie – Groeiende markt – Winstgevendheid • Twee evaluatiecriteria: – toetredingsdrempels (schaal- en toepassings-voordelen, productdifferentiatie, behoefte aan kapitaal, enz.) – angst voor vergelding De (be)dreiging van nieuwe toetreders tot de markt 2

Slide 12

Slide 12 text

• Afhankelijk van technologische ontwikkelingen (dvd, mp3, floppy disk) Anticiperen op de dreiging: • vertrouwd zijn met de gebruiksfunctie • opkomende technologieën in het oog houden De (be)dreiging van substituutproducten 2

Slide 13

Slide 13 text

• Regulering van de mededinging en beperking van misbruiken • Versterkende rol van andere krachten De rol van de overheid (de 6e macht) 2