$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

5 krachten van Porter

IntoTheMinds
March 18, 2021

5 krachten van Porter

In zijn baanbrekende boek “Competitive Advantage” geeft Michael Porter een reeks van 78 vragen waarmee u een feitelijke beoordeling kunt maken van de volgende 5 concurrentiekrachten:

- Bedreiging van nieuwkomers
- Onderhandelingspositie van de leverancier
- Onderhandelingspositie van de klant
- Bedreiging van vervangende producten
- Rivaliteit

Om u te helpen dit essentiële instrument voor concurrentieanalyse te begrijpen, nodigen we u uit onze online cursus te bekijken die we hieraan hebben gewijd.

IntoTheMinds

March 18, 2021
Tweet

More Decks by IntoTheMinds

Other Decks in Business

Transcript

 1. • Econometrische analyse
  • De verschillende dimensies
  van de economische sector
  maken een analyse van
  strategisch belang mogelijk
  • Elke sector zit gevangen
  tussen leveranciers en
  klanten
  Het vijfkrachtenmodel van
  PORTER
  2
  Crédits photos : Shutterstock

  View Slide

 2. • Variabele druk die de
  intrasectorale
  concurrentiestrijd binnen de
  sector verergert.
  • Mijn favoriet ☺ omdat dit
  gemakkelijk toepasbaar is op
  KMO's in het kader van
  marktonderzoek
  Het vijfkrachtenmodel van
  PORTER
  2
  Crédits photos : Shutterstock

  View Slide

 3. Het vijfkrachtenmodel van
  PORTER

  View Slide

 4. • Indicator van de intensiteit van
  de interne concurrentiestrijd in
  de sector geanalyseerd:
  - Relatieve concentratie:
  concentratie ↑ = een
  onderhandelingskracht ↑ = dus
  het vermogen om druk uit te
  oefenen op een ander.
  De macht van leveranciers 2
  2

  View Slide

 5. • Gerelateerde kwaliteit: de waarde
  van het eindproduct wordt sterk
  bepaald door de kwaliteit van wat
  van de leverancier wordt gekocht
  (voorbeeld: passagiersvliegtuigen
  en motoren: RR, Snecma,....).
  • Productdifferentiatie: maakt het
  zeer moeilijk om het ene product te
  vervangen door het andere en geeft
  de leverancier macht over zijn
  klant.
  De macht van leveranciers 2
  2

  View Slide

 6. • Vervoerskosten
  • Integratiemogelijkheden: deze
  downstream tegen aanvaardbare
  kosten bieden de leverancier
  aanzienlijke onderhandelingsmacht
  tegenover zijn partner.
  • Verdeling van de toegevoegde
  waarde: precieze kennis van de
  kosten en winsten van de partner →
  druk van diegene met de hoogste
  toegevoegde waarde (voorbeeld:
  leveranciers van warenhuizen)
  • Bescherming van de overheid
  De macht van leveranciers 2
  2

  View Slide

 7. • Relatieve concentratie
  • Gerelateerde kwaliteit:
  belangrijk als de waarde van
  het eindproduct niet wordt
  bepaald door de kwaliteit van
  wat van de leverancier wordt
  gekocht
  • Banalisering van producten:
  eenvoudige vervanging
  De macht van afnemers 2
  2

  View Slide

 8. • Vervoerskosten: lage
  vervoerskosten = grote macht
  • Integratiemogelijkheden: macht
  ten opzichte van zijn partner, maar
  drempels bij toetreding: casino
  (distributeur → vernieuwer), Swatch
  (verticale integratie)
  • Verdeling van de toegevoegde
  waarde
  • Bescherming van de overheid
  tegenover de klant
  De macht van afnemers 2
  2

  View Slide

 9. Beoordelingsfactoren
  • aantal en omvang van de
  concurrenten die een eerste
  indicatie geven van de aard van de
  concurrentiestructuur
  • groei van de activiteit die op de
  markt weegt (lage groei benadrukt
  de spanningen)
  • belang van vaste of
  opslagkosten leidt tot negatief
  effect op winstgevendheid van
  kleinere bedrijven
  De interne
  bedrijfstakconcurrentie
  2

  View Slide

 10. • ongedifferentieerde producten of
  lage kosten die de intrasectorale
  concurrentie versterken
  • diversiteit van de concurrenten
  maakt het moeilijk om de
  gevaarlijkste concurrenten waar te
  nemen
  • belang van strategische kwesties
  • bestaan van hoge obstakels bij
  uitstap
  De interne
  bedrijfstakconcurrentie
  2

  View Slide

 11. • Een bedrijf zal waarschijnlijk
  nieuwe toetreder worden als
  het er een belang in ziet.
  – Integratie
  – Groeiende markt
  – Winstgevendheid
  • Twee evaluatiecriteria:
  – toetredingsdrempels (schaal-
  en toepassings-voordelen,
  productdifferentiatie, behoefte
  aan kapitaal, enz.)
  – angst voor vergelding
  De (be)dreiging van nieuwe
  toetreders tot de markt
  2

  View Slide

 12. • Afhankelijk van
  technologische ontwikkelingen
  (dvd, mp3, floppy disk)
  Anticiperen op de dreiging:
  • vertrouwd zijn met de
  gebruiksfunctie
  • opkomende technologieën
  in het oog houden
  De (be)dreiging van
  substituutproducten
  2

  View Slide

 13. • Regulering van de
  mededinging en beperking
  van misbruiken
  • Versterkende rol van andere
  krachten
  De rol van de overheid (de 6e
  macht)
  2

  View Slide