Slide 1

Slide 1 text

10 jaar ervaring met zorgoptimalisatie door gebruik van (Big) Data en kennistechnologie Erik Kramer & Eric Hiddink

Slide 2

Slide 2 text

Data worden waardevol als je er met verstand naar kijkt! • Digitale zorg staat zeer vaak genoemd in het concept IZA. • Big data kan een vliegwiel zijn voor persoonsgerichte, doelmatige zorg. Maar…

Slide 3

Slide 3 text

De belofte van Big Data in de zorg…. IBM chairman and CEO Arvind Krishna says it offloaded Watson Health this year because it doesn't have the requisite vertical expertise in the healthcare sector. "Verticals should belong to people who really have all of the domain expertise, they have credibility in that vertical. And so I think that the healthcare companies, people in medical devices, they will have the credibility to carry out how AI is applied to health in depth.“ https://www.theregister.com/2022/06/08/ibm_ceo_arvind_krishna_explains/

Slide 4

Slide 4 text

…wordt soms wel ingevuld. Van algoritmes naar uitkomsten: ‘Shared savings’-contract met 2 zorggroepen op basis van zorguitkomsten https://www.medischondernemen.nl/artikel/met-big-data-meer-dan-twintigduizend-euro-bespaard

Slide 5

Slide 5 text

Huidige partners (inhoud, tech, projectmanagement en financiering):

Slide 6

Slide 6 text

Ondersteuning primair proces

Slide 7

Slide 7 text

STIZON Data Infrastructuur

Slide 8

Slide 8 text

Ondersteuning primair proces

Slide 9

Slide 9 text

Koppelen van data ipv systeem • De standaarden veranderen in de tijd • De implementatie van standaarden in zorgsystemen verloopt nooit eenduidig en te veel voor zorgprofessionals • Zorgprofessionals leggen informatie nooit volledig en 100% correct vast • WRR over Big Data in de zorg: ‘Gegevens in dossiers nauwkeurig, volledig en gestandaardiseerd’=> niet haalbaar • Dus keuze voor ‘Epidemiologen-route’: niet koppelen systemen, maar data

Slide 10

Slide 10 text

Werkzame elementen GzGr • Data verzamelen en opschonen • Ontwikkeling van algoritmes (rule-based en data driven) • Implementatie in het primaire werksysteem van de zorgverleners (XIS) • Praktische implementatie-ondersteuning • Borgen juridische en governance aspecten (AVG, WGBO, MDR, METC etc.) • Financiering en contractering • Langjarig commitment • Aantonen van de meerwaarde van de ontwikkelde interventies (economical, clinical & humanistic outcomes).

Slide 11

Slide 11 text

Nr. Onderwerp Fase 1 Tussen wal en schip CVRM Brede implementatie 2 POB verwijsprotocol Brede implementatie 3 POB feedback verwijsgedrag Brede implementatie 4 PAV verwijsprotocol Brede implementatie 5 PAV feedback verwijsgedrag Brede implementatie 6 Stellen indicatie behandelwensgesprek kwetsbare ouderen Brede implementatie 7 COPD-patiënt met mogelijk onnodig ICS gebruik Toetsen bij pilotgroep 8 Patiënt met DOAC/NOAC met CKD-Epi > 12mnd Toetsen bij pilotgroep 9 Borgen labcontrole bij CNS Toetsen pilotpraktijk 10 Evaluatie van GLP-1 na 6 maanden bij onvoldoende resultaat Definiëren inhoud 11 Indicatie SGLT-2 agonist bij hoogrisicodiabeten Definiëren inhoud 12 Bijsturen op basis van beloop nierfunctie Definiëren inhoud 13 Controletermijn CVRM op basis van risicostratificatie Definiëren inhoud 14 Prioritering interventies bij verhoogd risico op HVZ Definiëren inhoud 15 Identificatie lithiumgebruikers met hoog risico op intoxicatie Definiëren inhoud 16 Identificatie patiënten GGZ met hoog risico op HVZ Definiëren inhoud

Slide 12

Slide 12 text

Data- en kennistechnologie-infrastructuur GzGr Kenmerken • Beschikbare technologie • Generiek toepasbaar (XIS-onafhankelijk) • Schaalbaar (experiment ↔ productie) • Grote installed base (> 12 miljoen patiënten) • Follow up 0 tot > 25 jaar • Veilig (technisch, governance) • MDD-proof, migratie naar MDR

Slide 13

Slide 13 text

Implementatie ondersteuning Bestuur 1ste lijn Techpartners AtalMedial Onderzoek partners Programma management (DB) + Communicatie Financiering GZGR ideeontwikkeling (redactiecommisie) SOW Hartfalen Kennisregels en slimme protocollen Stuurgroep Projecten: • Eigenaarschap per project geborgd - verantwoordelijkheid voor rol in de regio. • Monitoring en proces sturing door de stuurgroep (o.a. voor optimale inzet van capaciteit en resources, communicatie) IMDI Connect@heart Transmuralis PHM campus Den Haag GzGr innovatie Eccosysteem Gezonde Zorg Gezonde Regio Patiënt vertegenwoordiging 2e en 3e lijn zorg Stevit = zorgpartners = ondersteunende partijen = gemeentelijke partijen Strategische Externe initiatieven o.a.: • Zorroo • Zorggroepen buiten de regio Wet- en regelgeving Tactische Operationeel PHM ZHN

Slide 14

Slide 14 text

De 7 hordes De academische trechter Het Motorblok De zorgpraktijk 1 2 3 4 5 6

Slide 15

Slide 15 text

1. Van idee naar evidence based interventie => de academische trechter Interventie • Effectief • Veilig • Kosten-effectief

Slide 16

Slide 16 text

2. Het motorblok; Data van zorgprofessionals • Tot 70% van data niet bruikbaar zonder voorafgaande opschoning • AVG • Toestemming • Doelbinding • Dataminimalisatie • WGBO • Gegevens delen mogelijk via multidisciplinaire afspraken

Slide 17

Slide 17 text

3. Het motorblok Data van patiënten (wearables) • Zorgverleners zitten er niet op te wachten, tenzij het tot minder werk leidt. • Noodzaak tot standaardiseren • Noodzaak tot slim filteren (volume reductie)

Slide 18

Slide 18 text

4. Het motorblok Ontwikkeling van kennisregels • Multidisciplinaire activiteit • Zorgverleners, epidemiologen, biostatistici, datascientists en ICT-ers • Correlatie ≠ causaliteit • Alleen uitlegbare kennisregels

Slide 19

Slide 19 text

5. Het motorblok Dashboards en ondersteuning • Integratie van dashboards, en afhandeling van signalen, vanuit primaire werksysteem zorgverlener is een absolute voorwaarde voor gebruik in de praktijk.

Slide 20

Slide 20 text

6. De Zorgpraktijk • Implementatie ondersteuning op de werkplek is een voorwaarde voor gebruik (veel digibeten in de zorg) • Financiële incentive voor zorgverlener draagt bij aan gebruik

Slide 21

Slide 21 text

7. Medical device regulation (MDR) Onder andere: • Verificatie en validering van de software (beschrijving van het proces voor het ontwerp en de ontwikkeling van de software, en het bewijs van de validering van de software zoals die wordt gebruikt in het hulpmiddel als eindproduct). • Klinisch onderzoek laat zien dat de software veilig is en ook echt werkt. • post-market surveillance

Slide 22

Slide 22 text

Vragen?