Slide 1

Slide 1 text

No content

Slide 2

Slide 2 text

*EPOJTIJେ੢߁༟גࣜձࣾ͸ͯͳऔక໾૊৫ɾج൫։ൃຊ෦௕ ࢲͱ1FSMͱ:"1$ͱ͸ͯͳͱࢲ Ϟϒ͕ϝΠϯΩϟϥΛ໨ࢦ͢࿩

Slide 3

Slide 3 text

:"1$,ZPUP͍͔͕Ͱ͔ͨ͠ʁ w ٱ͠ͿΓͷΦϑϥΠϯΠϕϯτָ͔ͬͨ͠Ͱ͢Ͷʂ w ΢ϩ΢ϩͯ͠Δͱ1FSMϋοΧʔ͕͍Δײ͡ɺ͍͍Ͱ͢Ͷ w ٱ͠ͿΓʹձ͏ํ΋ɺॳΊ·ͯ͠ͷํ΋ɺΑΖ͓͘͠ئ͍͠ ·͢

Slide 4

Slide 4 text

ࠓ೔࿩͢͜ͱ w ͜ͷձ৔ɺژ౎ϦαʔνύʔΫ͸ɺ͸ͯͳ૑ۀͷ஍ w ͸ͯͳ͸1FSMͰαʔϏεΛ࡞Γ࢝Ίͯɺ·ͩݱ໾ w ೥Ͱ͸ͯͳप೥ʂͱ͍͏۠੾ΓͰ͢ʢͰͨ͠ʣ w ࢲͱɺ͸ͯͳͱ1FSMͱ:"1$ΛৼΓฦΔ࿩Ͱ͢ w ˞ੲ࿩ͱࣗ෼ޠΓʹͳΓ·͢

Slide 5

Slide 5 text

ࠓ೔࿩͞ͳ͍͜ͱ w $IBU(15

Slide 6

Slide 6 text

Ͱɺ୭ʁ

Slide 7

Slide 7 text

ࢲ͸ w େ੢߁༟JEPOJTIJɹZBTVIJSP@POJTIJ w גࣜձࣾ͸ͯͳDPGPVOEFSݩΤϯδχΞ w औక໾૊৫ɾج൫։ൃຊ෦௕ਓࣄ෦௕ w ͸ͯͳϒϩά w %FWFM,:51SPG

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

גࣜձࣾ͸ͯͳʢએ఻ύʔτʣ

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

No content

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

hatena.co.jp/recruit ͸ͯͳ࠾༻

Slide 19

Slide 19 text

ࢲͱ1FSMͱ:"1$ͱ͸ͯͳͱࢲ

Slide 20

Slide 20 text

੢ྐྵ ࢲ Perl YAPC ͸ͯͳ ࢲ 2001 26 5.6.1 ༗ݶձࣾ͸ͯͳ૑ۀ@KRP ਓྗݕࡧ͸ͯͳ Perl (5.6) / Apache 1.3 / PostgreSQL CGI ΤϯδχΞ 2002 27 5.8.0 ͸ͯͳΞϯςφ MySQL (3.23) mod_perl / ࣗࣾϑϨʔϜϫʔΫ(Hatena1) 2003 28 5.8.1 ͸ͯͳμΠΞϦʔ ࣗ࡞αʔόʔ 2004 29 5.8.3 ౦ژҠస / גࣜձࣾ͸ͯͳ վ૊ ͸ͯͳάϧʔϓ / ϑΥτϥΠϑ / Χ΢ϯλʔ Apache2 (mod_perl2) Hatena2 2005 30 5.8.7 ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ / άϥϑ / Ϛοϓ / RSS / Ϧϯά / ΞΠσΞ lighttpd / Memcached 2006 31 5.8.8 YAPC::Asia Tokyo 2006 Haetna Inc. / ΢ΣϒਐԽ࿦ ͸ͯϥϘ / ͸ͯͳಗ໊μΠΞϦʔ νʔϑΤϯδχΞ YAPC ॳࢀՃ 2007 32 5.8.8 YAPC::Asia Tokyo 2007 ͸ͯͳελʔ / ϝοηʔδ / ͸ͯͳϋΠΫ / ϫʔϧυ Rimo ৽ɾࣗࣾϑϨʔϜϫʔΫʢRidge/MoCoʣ 2008 33 5.8.9 YAPC::Asia Tokyo 2008 ։ൃڌ఺Λژ౎ʹ / αϚʔΠϯλʔϯ ͸ͯͳΩʔϫʔυ / ͏͝ϝϞ͸ͯͳ ٕज़෦ / Πϯϑϥ෦ Hadoop 2009 34 5.10.1 YAPC::Asia Tokyo 2009 Flipnote Hatena ͸ͯͳχϡʔε / ϋΠΫ2 2010 35 5.12.0 YAPC::Asia Tokyo 2010 ͸ͯͳϥϯυ / ίί / ϞϊϦε nginx / Varnish Solr YAPC ॳొஃ LT 2011 36 5.14.0 YAPC::Asia Tokyo 2011 ͸ͯͳϒϩά / ·ͱΊ ܰྔϑϨʔϜϫʔΫ / AWS Objective-C σΟϨΫλʔ / ͸ͯͳϒϩά YAPC ʮ৽͸ͯͳμΠΞϦʔͷཪଆʯ 2012 37 5.16.0 YAPC::Asia Tokyo 2012 ౦ژ։ൃηϯλʔ Miiverse / ͸ͯͳOne / ΞϧόϜ GitHub Enterprise / Redis ϦʔϯɾελʔτΞοϓ / A/Bςετ / KPT YAPCʮRedmine::Chan Ͱ IRC ͔ΒϓϩδΣΫτ؅ཧʯ 2013 38 5.18.0 YAPC::Asia Tokyo 2013 ͸ͯͳεϖʔε ElasticSearch εΫϥϜ։ൃ ϓϩσϡʔαʔ YAPCʮ͸ͯͳϒϩάͷ։ൃϑϩʔʯ 2014 39 5.20.0 YAPC::Asia Tokyo 2014 Mackerel / ͸ͯͳϒϩάMedia / BrandSafe͸ͯͳ / δϟϯϓϧʔΩʔ Scala Go ࣥߦ໾һ αʔϏε։ൃຊ෦௕ YAPCʮ։ൃ߹॓ʂʂʂʂ ʯ 2015 40 5.22.0 YAPC::Asia Tokyo 2015 ͋ͨ͠ͷϠϯάδϟϯϓ / Pinga Swift TypeScript YAPC ϦδΣΫτ 2016 41 5.24.0 YAPC::Hokkaido 2016 ౦ূϚβʔζ্৔ ΧΫϤϜ / Ոిձٞ ٕज़άϧʔϓ αʔόʔϨε / React αʔϏεɾγεςϜ։ൃຊ෦௕ 2017 42 5.26.0 YAPC::Kansai 2017 YAPC::Fukuoka 2017 GigaViewer for Web ΠΧϦϯά2 / গ೥δϟϯϓ+ / ͱͳΓͷϠϯάδϟϯϓ Kotlin Python 2018 43 5.28.0 YAPC::Okinawa 2018 ίϛοΫDAYS ϓϩμΫτΦʔφʔγοϓ YAPC ࢀՃ 2019 44 5.30.0 YAPC::Tokyo 2019 εϚϓϥε / ίϛοΫΨϧυ SRE GraphQL 2020 45 5.32.0 (YAPC::Kyoto 2020) ຐ๏ͷiΒΜͲ Kubernetes Next.js औక໾ YAPC Ωʔϊʔτະ਱ 2021 46 5.34.0 ϚϯΨϊ Giga Viewer for Apps DX Criteria GitHub Actions 2022 47 5.36.0 YAPC::Japan::Online 2022 ژ౎ΦϑΟεҠస / ϑϧϦϞʔτ ΠΧϦϯά3 SwiftUI Jetpack Compose ૊৫ɾج൫։ൃຊ෦௕ ਓࣄ෦௕ 2023 48 5.38.0 YAPC::Kyoto 2023 YAPC Ωʔϊʔτ

Slide 21

Slide 21 text

ࢲͱ1FSM NJOPSWFSTJPO

Slide 22

Slide 22 text

ࢲͱ͸ͯͳ w ੩Ԭେֶ޻ֶ෦৘ใ஌ࣝ޻ֶՊʢݱɾ৘ใֶ෦ʣதୀ w ೥ ࡀ ɺ੩ԬͰىۀʢ౰࣌͸·ͩ௝͍͠&$ʣ w ೥ɺۙ౻३໵ KLPOEP ͔Β༠ΘΕɺ͸ͯͳͷ૑ۀʹKPJO w ΪϦΪϦͷλΠϛϯάɺ໊͹͔ΓDPGPVOEFSͰ͢ w 8FCϓϩάϥϛϯά͸ະܦݧ͔Β

Slide 23

Slide 23 text

͸ͯͳͱ1FSM

Slide 24

Slide 24 text

8%#1SFTT ୈ߸ ೥݄೔ ୈ߸ ೥݄೔

Slide 25

Slide 25 text

޷͖ͳ1FSM w 1FSM w $FOU04ܥͷSQN͕QFSMFMJSQN w ʹ௕্͛͘ΒΕͣɺਖ਼نදݱͷόάͰۤ࿑͢Δ

Slide 26

Slide 26 text

૑ۀ౰࣌ͷ։ൃ؀ڥ w υεύϥژ౎ళͰങͬͨ#50ϊʔτ 8JOEPXT w लؙΤσΟλ w όʔδϣϯ؅ཧͯ͠ͳ͍ w 1FSM w ϩʔΧϧαʔόʔͳ͠ d

Slide 27

Slide 27 text

ژ౎ϦαʔνύʔΫ߸ؗ'

Slide 28

Slide 28 text

͸ͯͳͱ,31

Slide 29

Slide 29 text

͸ͯͳͱ,31

Slide 30

Slide 30 text

͸ͯͳͱ,31

Slide 31

Slide 31 text

d w ,31ʹͯ૑ۀʢਓʣ w ਓྗݕࡧ͸ͯͳ w ͸ͯͳΞϯςφ w ͸ͯͳμΠΞϦʔ w ࣗࣾαʔϏεͰച্Λ্͛ΒΕͣɺडୗ։ൃΛ͠ͳ͕Β৽αʔ ϏεΛ্ཱͪ͛Δ

Slide 32

Slide 32 text

੢ྐྵ Perl YAPC ͸ͯͳ 2001 5.6.1 ༗ݶձࣾ͸ͯͳ૑ۀ@KRP ਓྗݕࡧ͸ͯͳ Perl (5.6) / Apache 1.3 / PostgreSQL CGI 2002 5.8.0 ͸ͯͳΞϯςφ MySQL (3.23) mod_perlࣗࣾϑϨʔ ϜϫʔΫ(Hatena1) 2003 5.8.1 ͸ͯͳμΠΞϦʔ ࣗ࡞αʔόʔ

Slide 33

Slide 33 text

No content

Slide 34

Slide 34 text

No content

Slide 35

Slide 35 text

No content

Slide 36

Slide 36 text

d w ͸ͯͳ౦ژҠస w ༏लͳΤϯδχΞ͕ଓʑೖࣾ w ɹOBPZB͞Μ͕ೖࣾɺ$50ͱͳΓʮٕज़ͷ͸ͯͳʯ w ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ w ʮ͸ͯͳ̋̋ʯΛଓʑϦϦʔε͠ɺച্ߏ੒͸डୗ͔Βࣗࣾ

Slide 37

Slide 37 text

੢ྐྵ Perl YAPC ͸ͯͳ ࢲ 2004 5.8.3 ౦ژҠస / גࣜձࣾ͸ͯͳ վ૊ ͸ͯͳάϧʔϓ / ϑΥτϥΠ ϑ / Χ΢ϯλʔ Apache2 (mod_perl2) Hatena2 2005 5.8.7 ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ / άϥ ϑ / Ϛοϓ / RSS / Ϧϯά / ΞΠσΞ lighttpd / Memcached

Slide 38

Slide 38 text

͸ͯͳϒοΫϚʔΫ

Slide 39

Slide 39 text

No content

Slide 40

Slide 40 text

No content

Slide 41

Slide 41 text

No content

Slide 42

Slide 42 text

ͦͷࠒͷࢲ w ҰਓडୗνʔϜ w ༏लͳΤϯδχΞ͕ͲΜͲΜೖͬͯ͘Δ͕ɺ൴ΒʹࣗࣾαʔϏ εɺ৽αʔϏεʹܞΘͬͯ΄͔ͬͨ͠

Slide 43

Slide 43 text

͸ͯͳ w Ҿ͖ଓ͖ʮ͸ͯͳ̋̋ʯαʔϏεΛग़͢ʢ͕ʜʣ w ೥ɺ։ൃڌ఺Λژ౎ʹ w ʮ͏͝ϝϞ͸ͯͳʯʮ'MJQOPUF)BUFOBʯ w αϚʔΠϯλʔϯ

Slide 44

Slide 44 text

੢ྐྵ Perl YAPC ͸ͯͳ ࢲ 2006 5.8.8 YAPC::Asia Tokyo 2006 Haetna Inc. / ΢ΣϒਐԽ࿦ ͸ͯϥϘ / ͸ͯͳಗ໊μΠΞϦʔ νʔϑΤϯδχΞ YAPC ॳࢀՃ 2007 5.8.8 YAPC::Asia Tokyo 2007 ͸ͯͳελʔ / ϝοηʔδ / ͸ͯͳ ϋΠΫ / ϫʔϧυ Rimo ৽ɾࣗࣾϑϨʔϜϫʔΫ ʢRidge/MoCoʣ 2008 5.8.9 YAPC::Asia Tokyo 2008 ։ൃڌ఺Λژ౎ʹ / αϚʔΠϯλʔ ϯ ͸ͯͳΩʔϫʔυ / ͏͝ϝϞ͸ͯͳ ٕज़෦ / Πϯϑϥ෦ Hadoop 2009 5.10.1 YAPC::Asia Tokyo 2009 Flipnote Hatena ͸ͯͳχϡʔε / ϋΠΫ2 2010 5.12.0 YAPC::Asia Tokyo 2010 ͸ͯͳϥϯυ / ίί / ϞϊϦε nginx / Varnish Solr YAPC ॳొஃ LT

Slide 45

Slide 45 text

No content

Slide 46

Slide 46 text

No content

Slide 47

Slide 47 text

No content

Slide 48

Slide 48 text

ͦͷࠒͷࢲ w ۙ౻νʔϜʢ΢ϯύϧϯύʣ w ӡ༻νʔϜ w ओྗνʔϜ w ໊લΛม͑ͭͭɺʮطଘαʔϏεͷϝϯςɾӡ༻ʯΛओʹ

Slide 49

Slide 49 text

΢ϯύϧϯύ w өըʮνϟʔϦʔͱνϣίϨʔτ޻৔ʯʹొ৔͢Δখਓ

Slide 50

Slide 50 text

w ΤϯδχΞ͔ΒσΟϨΫλʔʹ w :"1$"TJB5PLZPͰʮ৽͸ͯͳμΠΞϦʔͷཪଆʯͱ ͯ͠͸ͯͳϒϩάͷൃද w ͸ͯͳϒϩάϦϦʔε

Slide 51

Slide 51 text

੢ྐྵ ࢲ Perl YAPC ͸ͯͳ ࢲ 2001 26 5.6.1 ༗ݶձࣾ͸ͯͳ૑ۀ@KRP ਓྗݕࡧ͸ͯͳ Perl (5.6) / Apache 1.3 / PostgreSQL CGI ΤϯδχΞ 2002 27 5.8.0 ͸ͯͳΞϯςφ MySQL (3.23) mod_perl / ࣗࣾϑϨʔϜϫʔΫ(Hatena1) 2003 28 5.8.1 ͸ͯͳμΠΞϦʔ ࣗ࡞αʔόʔ 2004 29 5.8.3 ౦ژҠస / גࣜձࣾ͸ͯͳ վ૊ ͸ͯͳάϧʔϓ / ϑΥτϥΠϑ / Χ΢ϯλʔ Apache2 (mod_perl2) Hatena2 2005 30 5.8.7 ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ / άϥϑ / Ϛοϓ / RSS / Ϧϯά / ΞΠσΞ lighttpd / Memcached 2006 31 5.8.8 YAPC::Asia Tokyo 2006 Haetna Inc. / ΢ΣϒਐԽ࿦ ͸ͯϥϘ / ͸ͯͳಗ໊μΠΞϦʔ νʔϑΤϯδχΞ YAPC ॳࢀՃ 2007 32 5.8.8 YAPC::Asia Tokyo 2007 ͸ͯͳελʔ / ϝοηʔδ / ͸ͯͳϋΠΫ / ϫʔϧυ Rimo ৽ɾࣗࣾϑϨʔϜϫʔΫʢRidge/MoCoʣ 2008 33 5.8.9 YAPC::Asia Tokyo 2008 ։ൃڌ఺Λژ౎ʹ / αϚʔΠϯλʔϯ ͸ͯͳΩʔϫʔυ / ͏͝ϝϞ͸ͯͳ ٕज़෦ / Πϯϑϥ෦ Hadoop 2009 34 5.10.1 YAPC::Asia Tokyo 2009 Flipnote Hatena ͸ͯͳχϡʔε / ϋΠΫ2 2010 35 5.12.0 YAPC::Asia Tokyo 2010 ͸ͯͳϥϯυ / ίί / ϞϊϦε nginx / Varnish Solr YAPC ॳొஃ LT 2011 36 5.14.0 YAPC::Asia Tokyo 2011 ͸ͯͳϒϩά / ·ͱΊ ܰྔϑϨʔϜϫʔΫ / AWS Objective-C σΟϨΫλʔ / ͸ͯͳϒϩά YAPC ʮ৽͸ͯͳμΠΞϦʔͷཪଆʯ 2012 37 5.16.0 YAPC::Asia Tokyo 2012 ౦ژ։ൃηϯλʔ Miiverse / ͸ͯͳOne / ΞϧόϜ GitHub Enterprise / Redis ϦʔϯɾελʔτΞοϓ / A/Bςετ / KPT YAPCʮRedmine::Chan Ͱ IRC ͔ΒϓϩδΣΫτ؅ཧʯ 2013 38 5.18.0 YAPC::Asia Tokyo 2013 ͸ͯͳεϖʔε ElasticSearch εΫϥϜ։ൃ ϓϩσϡʔαʔ YAPCʮ͸ͯͳϒϩάͷ։ൃϑϩʔʯ 2014 39 5.20.0 YAPC::Asia Tokyo 2014 Mackerel / ͸ͯͳϒϩάMedia / BrandSafe͸ͯͳ / δϟϯϓϧʔΩʔ Scala Go ࣥߦ໾һ αʔϏε։ൃຊ෦௕ YAPCʮ։ൃ߹॓ʂʂʂʂ ʯ 2015 40 5.22.0 YAPC::Asia Tokyo 2015 ͋ͨ͠ͷϠϯάδϟϯϓ / Pinga Swift TypeScript YAPC ϦδΣΫτ 2016 41 5.24.0 YAPC::Hokkaido 2016 ౦ূϚβʔζ্৔ ΧΫϤϜ / Ոిձٞ ٕज़άϧʔϓ αʔόʔϨε / React αʔϏεɾγεςϜ։ൃຊ෦௕ 2017 42 5.26.0 YAPC::Kansai 2017 YAPC::Fukuoka 2017 GigaViewer for Web ΠΧϦϯά2 / গ೥δϟϯϓ+ / ͱͳΓͷϠϯάδϟϯϓ Kotlin Python 2018 43 5.28.0 YAPC::Okinawa 2018 ίϛοΫDAYS ϓϩμΫτΦʔφʔγοϓ YAPC ࢀՃ 2019 44 5.30.0 YAPC::Tokyo 2019 εϚϓϥε / ίϛοΫΨϧυ SRE GraphQL 2020 45 5.32.0 (YAPC::Kyoto 2020) ຐ๏ͷiΒΜͲ Kubernetes Next.js औక໾ YAPC Ωʔϊʔτະ਱ 2021 46 5.34.0 ϚϯΨϊ Giga Viewer for Apps DX Criteria GitHub Actions 2022 47 5.36.0 YAPC::Japan::Online 2022 ژ౎ΦϑΟεҠస / ϑϧϦϞʔτ ΠΧϦϯά3 SwiftUI Jetpack Compose ૊৫ɾج൫։ൃຊ෦௕ ਓࣄ෦௕ 2023 48 5.38.0 YAPC::Kyoto 2023 YAPC Ωʔϊʔτ

Slide 52

Slide 52 text

੢ྐྵ ࢲ 2001 26 ΤϯδχΞ 2002 27 2003 28 2004 29 2005 30 2006 31 νʔϑΤϯδχΞ / YAPC ॳࢀՃ 2007 32 2008 33 2009 34 2010 35 YAPC ॳొஃ LT

Slide 53

Slide 53 text

ࢲͱ:"1$

Slide 54

Slide 54 text

੢ྐྵ YAPC ࢲ 2006 YAPC::Asia Tokyo 2006 YAPC ॳࢀՃ 2007 YAPC::Asia Tokyo 2007 2008 YAPC::Asia Tokyo 2008 2009 YAPC::Asia Tokyo 2009 2010 YAPC::Asia Tokyo 2010 YAPC ॳొஃ LT 2011 YAPC::Asia Tokyo 2011 YAPC ʮ৽͸ͯͳμΠΞϦʔͷཪଆʯ 2012 YAPC::Asia Tokyo 2012 YAPCʮRedmine::Chan Ͱ IRC ͔ΒϓϩδΣΫτ؅ཧʯ 2013 YAPC::Asia Tokyo 2013 YAPCʮ͸ͯͳϒϩάͷ։ൃϑϩʔʯ 2014 YAPC::Asia Tokyo 2014 YAPCʮ։ൃ߹॓ʂʂʂʂ ʯ 2015 YAPC::Asia Tokyo 2015 YAPC ϦδΣΫτ

Slide 55

Slide 55 text

:"1$"TJB5PLZP

Slide 56

Slide 56 text

:"1$"TJB5PLZP

Slide 57

Slide 57 text

:"1$"TJB5PLZP

Slide 58

Slide 58 text

:"1$"TJB5PLZP

Slide 59

Slide 59 text

੢ྐྵ YAPC ࢲ 2006 YAPC::Asia Tokyo 2006 YAPC ॳࢀՃ 2007 YAPC::Asia Tokyo 2007 2008 YAPC::Asia Tokyo 2008 2009 YAPC::Asia Tokyo 2009 2010 YAPC::Asia Tokyo 2010 YAPC ॳొஃ LT 2011 YAPC::Asia Tokyo 2011 YAPC ʮ৽͸ͯͳμΠΞϦʔͷཪଆʯ 2012 YAPC::Asia Tokyo 2012 YAPCʮRedmine::Chan Ͱ IRC ͔ΒϓϩδΣΫτ؅ཧʯ 2013 YAPC::Asia Tokyo 2013 YAPCʮ͸ͯͳϒϩάͷ։ൃϑϩʔʯ 2014 YAPC::Asia Tokyo 2014 YAPCʮ։ൃ߹॓ʂʂʂʂ ʯ 2015 YAPC::Asia Tokyo 2015 YAPC ϦδΣΫτ

Slide 60

Slide 60 text

:"1$"TJB5PLZP

Slide 61

Slide 61 text

:"1$"TJB5PLZP

Slide 62

Slide 62 text

:"1$"TJB5PLZP 5IF5BMFPG1MBDL5BUTVIJLP.JZBHBXB:"1$"TJB5PLZP

Slide 63

Slide 63 text

:"1$"TJB5PLZP IUUQTXXXTMJEFTIBSFOFUPOJTIJTT

Slide 64

Slide 64 text

:"1$"TJB5PLZP

Slide 65

Slide 65 text

:"1$"TJB5PLZP IUUQTTQFBLFSEFDLDPNPOJTIJIBUFOBCMPHEFWFMPQNFOU fl PX

Slide 66

Slide 66 text

:"1$"TJB5PLZP IUUQTTQFBLFSEFDLDPNPOJTIJIBUFOBDBNQ

Slide 67

Slide 67 text

:"1$"TJB5PLZP w ࠷ޙͷ:"1$"TJB5PLZPʂʂ w τʔΫ͸ϦδΣΫτ͞Ε·ͨ͠

Slide 68

Slide 68 text

:"1$,ZPUP w ΩʔϊʔτʹબΜͰ͍͖ͨͩɺࠓ೔ͷ͜ͷ࿩Λ͠Α͏ͱ w ͸ͯͳप೥ɺ૑ۀͷ஍ɺٱ͠ͿΓͷ:"1$ొஃ w ͕ɺίϩφͰԆظͱͳΔ

Slide 69

Slide 69 text

%FWFM,:51SPG

Slide 70

Slide 70 text

%FWFM,:51SPG

Slide 71

Slide 71 text

,BOTBJQN IUUQTXXXTMJEFTIBSFOFUPOJTIJTT

Slide 72

Slide 72 text

సػ

Slide 73

Slide 73 text

Ϟϒͷ··͡ΌͩΊͩͱࢥ͖͔͚ͬͨͬ w %FWFM,:51SPGTIJQJU ॳ$1"/ wOBPZB͞Μ͸ͯͳୀ৬ w:"1$ॳొஃ ٕज़Πϕϯτॳొஃ w ,BOTBJQNॳొஃ w σΟϨΫλʔ w ͸ͯͳϒϩάϦϦʔε

Slide 74

Slide 74 text

:"1$"TJB5PLZP 5IF5BMFPG1MBDL5BUTVIJLP.JZBHBXB:"1$"TJB5PLZP

Slide 75

Slide 75 text

੢ྐྵ YAPC ࢲ 2006 YAPC::Asia Tokyo 2006 YAPC ॳࢀՃ 2007 YAPC::Asia Tokyo 2007 2008 YAPC::Asia Tokyo 2008 2009 YAPC::Asia Tokyo 2009 2010 YAPC::Asia Tokyo 2010 YAPC ॳొஃ LT 2011 YAPC::Asia Tokyo 2011 YAPC ʮ৽͸ͯͳμΠΞϦʔͷཪଆʯ 2012 YAPC::Asia Tokyo 2012 YAPCʮRedmine::Chan Ͱ IRC ͔ΒϓϩδΣΫτ؅ཧʯ 2013 YAPC::Asia Tokyo 2013 YAPCʮ͸ͯͳϒϩάͷ։ൃϑϩʔʯ 2014 YAPC::Asia Tokyo 2014 YAPCʮ։ൃ߹॓ʂʂʂʂ ʯ 2015 YAPC::Asia Tokyo 2015 YAPC ϦδΣΫτ

Slide 76

Slide 76 text

هࣄ޿ࠂग़ԋ 2010/10 ͸ͯͳνʔϑΤϯδχΞ͕ฉ͘ɺαΠϘ΢ζLiveͷΞδϟΠϧͳ։ൃݱ৔ - ͸ͯͳχϡʔε 2011/03 Perlͷࣗ࡞ϑϨʔϜϫʔΫͰ࡞ΔɺΞδϟΠϧͳWebαʔϏε - ͸ͯͳχϡʔε 2011/06 உͷࢠճ࿏શ։ʂ τϥϯεϑΥʔϚʔͷ໘ന͞ΛϩϘοτΫϦΤΠλʔͷߴڮ͞ΜͱޠͬͯΈͨ - ͸ͯͳχϡʔε 2011/12 ʮΫϥ΢υج൫͔Β࡞Γ·ͨ͠ʯ――͸ͯͳνʔϑΤϯδχΞͱid:TAKESAKO͕ฉ͘ʮcybozu.comʯ 2013/11 ैདྷͷύλʔϯϑΝΠϧܕͰ͸๷͛ͳ͍ʁ ࠷৽Ϛϧ΢ΣΞࣄ৘ͱاۀηΩϡϦςΟΛγϚϯςοΫʹฉ͍ͯΈͨ - ͸ͯͳχϡʔε 2014/03 WebαʔϏε։ൃͰഓͬͨ෩౔ͰΞυςΫΛख͕͚ɺඵؒ5ສϦΫΤετʹ௅Ήʂ ϦΫϧʔτίϛϡχέʔγϣϯζ×͸ͯͳ࠲ஊձ 2014/12 ͸ͯͳͷ։ൃݱ৔ΛForkwell Jobsͷ͓͓͔Ώ͔͞Μ͕୳Δʂ “ΤϯδχΞͷՁ஋”Λ্͛ΔΠϯλϏϡʔͱ͸ 2015/03 ʮ੔ͬͨ։ൃ؀ڥʯʮ༏लͳ஥ؒʯʮ5͔࣌ΒϏʔϧʯ ձࣾʹདྷΔͷָ͕͘͠ͳΔΤϯδχΞఱࠃɾIndeedͱ͸ʁ - ͸ͯͳχϡʔε 2015/11 ஑ᖒ͋΍͔ͱ͸ͯͳେ੢͕ϦΫϧʔτϚʔέςΟϯάύʔτφʔζͷ஛ഭ͞ΜʹʮΤϯδχΞͷಇ͖΍͍͢৬৔ͬͯʁʯͱฉ͍ͯΈͨɻ 2015/12 ஑ᖒ͋΍͔ͱ͸ͯͳେ੢͕ΫοΫύουͷখ઒͞ΜʹʮΤϯδχΞͷಇ͖΍͍͢৬৔ͬͯʁʯͱฉ͍ͯΈͨɻ 2016/01 ྔࢠΞχʔϦϯάɺήʔϜAIͰότϧɺ։ൃ߹॓Ͱυϩʔϯ――ٕज़ऀͷ௅ઓΛࢧԉʂ ϦΫϧʔτίϛϡχέʔγϣϯζ×͸ͯͳ࠲ஊձ 2016/01 ஑ᖒ͋΍͔ͱ͸ͯͳେ੢͕εϚʔτχϡʔεͷલా͞ΜʹʮΤϯδχΞͷಇ͖΍͍͢৬৔ͬͯʁʯͱฉ͍ͯΈͨɻ 2016/03 ஑ᖒ͋΍͔ͱ͸ͯͳେ੢͕Ϡϑʔͷଜ্͞ΜʹʮΤϯδχΞͷಇ͖΍͍͢৬৔ͬͯʁʯͱฉ͍ͯΈͨɻʲલฤʳ 2016/03 ஑ᖒ͋΍͔ͱ͸ͯͳେ੢͕ιχʔͷ্໺͞ΜʹʮΤϯδχΞͷಇ͖΍͍͢৬৔ͬͯʁʯͱฉ͍ͯΈͨɻʲલฤʳ 2016/04 ඵؒ100ສϦΫΤετΛࢧ͑ΔΦʔϓϯιʔεͷίʔυΛॻ͘ϠϑʔͷΠϯϑϥνʔϜʹɺ͸ͯͳΤϯδχΞ͕ഭΔ 2018/09 ٕज़ͱϏδωεͷϋϒʹͳΔʂ ϓϩμΫτ։ൃͷͨΊʹΤϯδχΞͱΨνͰٞ࿦͢ΔϦΫϧʔτίϛϡχέʔγϣϯζͷITϓϥϯφʔͷ໾ׂͱ͸

Slide 77

Slide 77 text

౰࣌ͷӦۀ෦ʹΑΔهࣄ޿ࠂఏҊࢿྉ

Slide 78

Slide 78 text

(PPHMF4FBSDIʮظؒΛࢦఆʯ

Slide 79

Slide 79 text

d d ˠY

Slide 80

Slide 80 text

No content

Slide 81

Slide 81 text

No content

Slide 82

Slide 82 text

࠷ۙͷࢲ w ೥݄͔Β૊৫ɾج൫։ൃຊ෦௕ਓࣄ෦௕ w ˠΤϯδχΞɾνʔϑΤϯδχΞ w ˠσΟϨΫλʔɾϓϩσϡʔαʔɾຊ෦௕ w ˠਓࣄ

Slide 83

Slide 83 text

Ϟϒ͕ϝΠϯΩϟϥΛ໨ࢦ͢࿩ʢະ׬ʣ w ϝΠϯΩϟϥΛ໨ࢦ͚ͨ͠Ͳɺ·ͩ·ͩ w ϞϒͰ͸ͩΊͩͱ֮ࣗͯ͠ɺ΋͕͍ͯདྷͨͷ͸ྑ͔ͬͨ w ·ͩ෺ޠ͸ୈষ͕࢝·ͬͨͱ͜Ζ w ͜ΜͳౕͰ΋ؤுͬͯΔΜͩɺͱসͬͯྭΈʹ͍ͯͩ͘͠͞

Slide 84

Slide 84 text

࠷ޙʹ w ࢲʹͱ͖͔͚ͬͯͬΛ༩͑ͯ͘Εͨͷ͸:"1$Ͱ͋Γ1FSMͰ͋ Γɺ1FSMϋοΧʔͷํͨͪͰͨ͠ w ײँͱɺࠓޙͷ·͢·͢ͷൟӫΛ