$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

YAPC::Kyoto 2023 Keynote

Yasuhiro Onishi
March 19, 2023
8.4k

YAPC::Kyoto 2023 Keynote

YAPC::Kyoto 2023 キーノート
私とPerlとYAPCとはてなと私
モブがメインキャラを目指す話

Yasuhiro Onishi

March 19, 2023
Tweet

Transcript

 1. View Slide

 2. *EPOJTIJେ੢߁༟גࣜձࣾ͸ͯͳऔక໾૊৫ɾج൫։ൃຊ෦௕
  ࢲͱ1FSMͱ:"1$ͱ͸ͯͳͱࢲ
  Ϟϒ͕ϝΠϯΩϟϥΛ໨ࢦ͢࿩

  View Slide

 3. :"1$,ZPUP͍͔͕Ͱ͔ͨ͠ʁ
  w ٱ͠ͿΓͷΦϑϥΠϯΠϕϯτָ͔ͬͨ͠Ͱ͢Ͷʂ
  w ΢ϩ΢ϩͯ͠Δͱ1FSMϋοΧʔ͕͍Δײ͡ɺ͍͍Ͱ͢Ͷ
  w ٱ͠ͿΓʹձ͏ํ΋ɺॳΊ·ͯ͠ͷํ΋ɺΑΖ͓͘͠ئ͍͠
  ·͢

  View Slide

 4. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  w ͜ͷձ৔ɺژ౎ϦαʔνύʔΫ͸ɺ͸ͯͳ૑ۀͷ஍
  w ͸ͯͳ͸1FSMͰαʔϏεΛ࡞Γ࢝Ίͯɺ·ͩݱ໾
  w ೥Ͱ͸ͯͳप೥ʂͱ͍͏۠੾ΓͰ͢ʢͰͨ͠ʣ
  w ࢲͱɺ͸ͯͳͱ1FSMͱ:"1$ΛৼΓฦΔ࿩Ͱ͢
  w ˞ੲ࿩ͱࣗ෼ޠΓʹͳΓ·͢

  View Slide

 5. ࠓ೔࿩͞ͳ͍͜ͱ
  w $IBU(15

  View Slide

 6. Ͱɺ୭ʁ

  View Slide

 7. ࢲ͸
  w େ੢߁༟JEPOJTIJɹZBTVIJSP@POJTIJ
  w גࣜձࣾ͸ͯͳDPGPVOEFSݩΤϯδχΞ
  w औక໾૊৫ɾج൫։ൃຊ෦௕ਓࣄ෦௕
  w ͸ͯͳϒϩά
  w %FWFM,:51SPG

  View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. גࣜձࣾ͸ͯͳʢએ఻ύʔτʣ

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. hatena.co.jp/recruit
  ͸ͯͳ࠾༻

  View Slide

 19. ࢲͱ1FSMͱ:"1$ͱ͸ͯͳͱࢲ

  View Slide

 20. ੢ྐྵ ࢲ Perl YAPC ͸ͯͳ ࢲ
  2001 26 5.6.1
  ༗ݶձࣾ͸ͯͳ૑ۀ@KRP


  ਓྗݕࡧ͸ͯͳ
  Perl (5.6) / Apache 1.3 / PostgreSQL


  CGI
  ΤϯδχΞ
  2002 27 5.8.0 ͸ͯͳΞϯςφ MySQL (3.23)


  mod_perl / ࣗࣾϑϨʔϜϫʔΫ(Hatena1)
  2003 28 5.8.1 ͸ͯͳμΠΞϦʔ ࣗ࡞αʔόʔ
  2004 29 5.8.3
  ౦ژҠస / גࣜձࣾ͸ͯͳ վ૊


  ͸ͯͳάϧʔϓ / ϑΥτϥΠϑ / Χ΢ϯλʔ
  Apache2 (mod_perl2)


  Hatena2
  2005 30 5.8.7 ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ / άϥϑ / Ϛοϓ / RSS / Ϧϯά / ΞΠσΞ lighttpd / Memcached
  2006 31 5.8.8 YAPC::Asia Tokyo 2006
  Haetna Inc. / ΢ΣϒਐԽ࿦


  ͸ͯϥϘ / ͸ͯͳಗ໊μΠΞϦʔ
  νʔϑΤϯδχΞ


  YAPC ॳࢀՃ
  2007 32 5.8.8 YAPC::Asia Tokyo 2007
  ͸ͯͳελʔ / ϝοηʔδ / ͸ͯͳϋΠΫ / ϫʔϧυ


  Rimo
  ৽ɾࣗࣾϑϨʔϜϫʔΫʢRidge/MoCoʣ
  2008 33 5.8.9 YAPC::Asia Tokyo 2008
  ։ൃڌ఺Λژ౎ʹ / αϚʔΠϯλʔϯ


  ͸ͯͳΩʔϫʔυ / ͏͝ϝϞ͸ͯͳ
  ٕज़෦ / Πϯϑϥ෦


  Hadoop
  2009 34 5.10.1 YAPC::Asia Tokyo 2009
  Flipnote Hatena


  ͸ͯͳχϡʔε / ϋΠΫ2
  2010 35 5.12.0 YAPC::Asia Tokyo 2010 ͸ͯͳϥϯυ / ίί / ϞϊϦε nginx / Varnish


  Solr
  YAPC ॳొஃ LT
  2011 36 5.14.0 YAPC::Asia Tokyo 2011 ͸ͯͳϒϩά / ·ͱΊ
  ܰྔϑϨʔϜϫʔΫ / AWS


  Objective-C
  σΟϨΫλʔ / ͸ͯͳϒϩά


  YAPC ʮ৽͸ͯͳμΠΞϦʔͷཪଆʯ
  2012 37 5.16.0 YAPC::Asia Tokyo 2012
  ౦ژ։ൃηϯλʔ


  Miiverse / ͸ͯͳOne / ΞϧόϜ
  GitHub Enterprise / Redis


  ϦʔϯɾελʔτΞοϓ / A/Bςετ / KPT
  YAPCʮRedmine::Chan Ͱ IRC ͔ΒϓϩδΣΫτ؅ཧʯ
  2013 38 5.18.0 YAPC::Asia Tokyo 2013 ͸ͯͳεϖʔε ElasticSearch


  εΫϥϜ։ൃ
  ϓϩσϡʔαʔ


  YAPCʮ͸ͯͳϒϩάͷ։ൃϑϩʔʯ
  2014 39 5.20.0 YAPC::Asia Tokyo 2014 Mackerel / ͸ͯͳϒϩάMedia / BrandSafe͸ͯͳ / δϟϯϓϧʔΩʔ Scala


  Go
  ࣥߦ໾һ αʔϏε։ൃຊ෦௕


  YAPCʮ։ൃ߹॓ʂʂʂʂ ʯ
  2015 40 5.22.0 YAPC::Asia Tokyo 2015
  ͋ͨ͠ͷϠϯάδϟϯϓ / Pinga


  Swift


  TypeScript
  YAPC ϦδΣΫτ
  2016 41 5.24.0 YAPC::Hokkaido 2016
  ౦ূϚβʔζ্৔


  ΧΫϤϜ / Ոిձٞ
  ٕज़άϧʔϓ


  αʔόʔϨε / React
  αʔϏεɾγεςϜ։ൃຊ෦௕
  2017 42 5.26.0
  YAPC::Kansai 2017


  YAPC::Fukuoka 2017
  GigaViewer for Web


  ΠΧϦϯά2 / গ೥δϟϯϓ+ / ͱͳΓͷϠϯάδϟϯϓ
  Kotlin


  Python
  2018 43 5.28.0 YAPC::Okinawa 2018 ίϛοΫDAYS ϓϩμΫτΦʔφʔγοϓ YAPC ࢀՃ
  2019 44 5.30.0 YAPC::Tokyo 2019 εϚϓϥε / ίϛοΫΨϧυ SRE


  GraphQL
  2020 45 5.32.0 (YAPC::Kyoto 2020) ຐ๏ͷiΒΜͲ Kubernetes


  Next.js
  औక໾


  YAPC Ωʔϊʔτະ਱
  2021 46 5.34.0
  ϚϯΨϊ


  Giga Viewer for Apps
  DX Criteria


  GitHub Actions
  2022 47 5.36.0 YAPC::Japan::Online 2022
  ژ౎ΦϑΟεҠస / ϑϧϦϞʔτ


  ΠΧϦϯά3
  SwiftUI


  Jetpack Compose
  ૊৫ɾج൫։ൃຊ෦௕ ਓࣄ෦௕
  2023 48 5.38.0 YAPC::Kyoto 2023 YAPC Ωʔϊʔτ

  View Slide

 21. ࢲͱ1FSM NJOPSWFSTJPO

  View Slide

 22. ࢲͱ͸ͯͳ
  w ੩Ԭେֶ޻ֶ෦৘ใ஌ࣝ޻ֶՊʢݱɾ৘ใֶ෦ʣதୀ
  w ೥ ࡀ
  ɺ੩ԬͰىۀʢ౰࣌͸·ͩ௝͍͠&$ʣ
  w ೥ɺۙ౻३໵ KLPOEP
  ͔Β༠ΘΕɺ͸ͯͳͷ૑ۀʹKPJO
  w ΪϦΪϦͷλΠϛϯάɺ໊͹͔ΓDPGPVOEFSͰ͢
  w 8FCϓϩάϥϛϯά͸ະܦݧ͔Β

  View Slide

 23. ͸ͯͳͱ1FSM

  View Slide

 24. 8%#1SFTT
  ୈ߸ ೥݄೔
  ୈ߸ ೥݄೔

  View Slide

 25. ޷͖ͳ1FSM
  w 1FSM
  w $FOU04ܥͷSQN͕QFSMFMJSQN
  w ʹ௕্͛͘ΒΕͣɺਖ਼نදݱͷόάͰۤ࿑͢Δ

  View Slide

 26. ૑ۀ౰࣌ͷ։ൃ؀ڥ
  w υεύϥژ౎ళͰങͬͨ#50ϊʔτ 8JOEPXT

  w लؙΤσΟλ
  w όʔδϣϯ؅ཧͯ͠ͳ͍
  w 1FSM
  w ϩʔΧϧαʔόʔͳ͠ d

  View Slide

 27. ژ౎ϦαʔνύʔΫ߸ؗ'

  View Slide

 28. ͸ͯͳͱ,31

  View Slide

 29. ͸ͯͳͱ,31

  View Slide

 30. ͸ͯͳͱ,31

  View Slide

 31. d
  w ,31ʹͯ૑ۀʢਓʣ
  w ਓྗݕࡧ͸ͯͳ
  w ͸ͯͳΞϯςφ
  w ͸ͯͳμΠΞϦʔ
  w ࣗࣾαʔϏεͰച্Λ্͛ΒΕͣɺडୗ։ൃΛ͠ͳ͕Β৽αʔ
  ϏεΛ্ཱͪ͛Δ

  View Slide

 32. ੢ྐྵ Perl YAPC ͸ͯͳ
  2001 5.6.1
  ༗ݶձࣾ͸ͯͳ૑ۀ@KRP


  ਓྗݕࡧ͸ͯͳ
  Perl (5.6) / Apache
  1.3 / PostgreSQL


  CGI
  2002 5.8.0 ͸ͯͳΞϯςφ
  MySQL (3.23)


  mod_perlࣗࣾϑϨʔ
  ϜϫʔΫ(Hatena1)
  2003 5.8.1 ͸ͯͳμΠΞϦʔ ࣗ࡞αʔόʔ

  View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. d
  w ͸ͯͳ౦ژҠస
  w ༏लͳΤϯδχΞ͕ଓʑೖࣾ
  w ɹOBPZB͞Μ͕ೖࣾɺ$50ͱͳΓʮٕज़ͷ͸ͯͳʯ
  w ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ
  w ʮ͸ͯͳ̋̋ʯΛଓʑϦϦʔε͠ɺച্ߏ੒͸डୗ͔Βࣗࣾ

  View Slide

 37. ੢ྐྵ Perl YAPC ͸ͯͳ ࢲ
  2004 5.8.3
  ౦ژҠస / גࣜձࣾ͸ͯͳ
  վ૊


  ͸ͯͳάϧʔϓ / ϑΥτϥΠ
  ϑ / Χ΢ϯλʔ
  Apache2
  (mod_perl2)


  Hatena2
  2005 5.8.7
  ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ / άϥ
  ϑ / Ϛοϓ / RSS / Ϧϯά /
  ΞΠσΞ
  lighttpd /
  Memcached

  View Slide

 38. ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ

  View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. ͦͷࠒͷࢲ
  w ҰਓडୗνʔϜ
  w ༏लͳΤϯδχΞ͕ͲΜͲΜೖͬͯ͘Δ͕ɺ൴ΒʹࣗࣾαʔϏ
  εɺ৽αʔϏεʹܞΘͬͯ΄͔ͬͨ͠

  View Slide

 43. ͸ͯͳ
  w Ҿ͖ଓ͖ʮ͸ͯͳ̋̋ʯαʔϏεΛग़͢ʢ͕ʜʣ
  w ೥ɺ։ൃڌ఺Λژ౎ʹ
  w ʮ͏͝ϝϞ͸ͯͳʯʮ'MJQOPUF)BUFOBʯ
  w αϚʔΠϯλʔϯ

  View Slide

 44. ੢ྐྵ Perl YAPC ͸ͯͳ ࢲ
  2006 5.8.8
  YAPC::Asia
  Tokyo 2006
  Haetna Inc. / ΢ΣϒਐԽ࿦


  ͸ͯϥϘ / ͸ͯͳಗ໊μΠΞϦʔ
  νʔϑΤϯδχΞ


  YAPC ॳࢀՃ
  2007 5.8.8
  YAPC::Asia
  Tokyo 2007
  ͸ͯͳελʔ / ϝοηʔδ / ͸ͯͳ
  ϋΠΫ / ϫʔϧυ


  Rimo
  ৽ɾࣗࣾϑϨʔϜϫʔΫ
  ʢRidge/MoCoʣ
  2008 5.8.9
  YAPC::Asia
  Tokyo 2008
  ։ൃڌ఺Λژ౎ʹ / αϚʔΠϯλʔ
  ϯ


  ͸ͯͳΩʔϫʔυ / ͏͝ϝϞ͸ͯͳ
  ٕज़෦ / Πϯϑϥ෦


  Hadoop
  2009 5.10.1
  YAPC::Asia
  Tokyo 2009
  Flipnote Hatena


  ͸ͯͳχϡʔε / ϋΠΫ2
  2010 5.12.0
  YAPC::Asia
  Tokyo 2010
  ͸ͯͳϥϯυ / ίί / ϞϊϦε
  nginx / Varnish


  Solr
  YAPC ॳొஃ LT

  View Slide

 45. View Slide

 46. View Slide

 47. View Slide

 48. ͦͷࠒͷࢲ
  w ۙ౻νʔϜʢ΢ϯύϧϯύʣ
  w ӡ༻νʔϜ
  w ओྗνʔϜ
  w ໊લΛม͑ͭͭɺʮطଘαʔϏεͷϝϯςɾӡ༻ʯΛओʹ

  View Slide

 49. ΢ϯύϧϯύ
  w өըʮνϟʔϦʔͱνϣίϨʔτ޻৔ʯʹొ৔͢Δখਓ

  View Slide


 50. w ΤϯδχΞ͔ΒσΟϨΫλʔʹ
  w :"1$"TJB5PLZPͰʮ৽͸ͯͳμΠΞϦʔͷཪଆʯͱ
  ͯ͠͸ͯͳϒϩάͷൃද
  w ͸ͯͳϒϩάϦϦʔε

  View Slide

 51. ੢ྐྵ ࢲ


  Perl YAPC ͸ͯͳ ࢲ
  2001 26 5.6.1
  ༗ݶձࣾ͸ͯͳ૑ۀ@KRP


  ਓྗݕࡧ͸ͯͳ
  Perl (5.6) / Apache 1.3 / PostgreSQL


  CGI
  ΤϯδχΞ
  2002 27 5.8.0 ͸ͯͳΞϯςφ MySQL (3.23)


  mod_perl / ࣗࣾϑϨʔϜϫʔΫ(Hatena1)
  2003 28 5.8.1 ͸ͯͳμΠΞϦʔ ࣗ࡞αʔόʔ
  2004 29 5.8.3
  ౦ژҠస / גࣜձࣾ͸ͯͳ վ૊


  ͸ͯͳάϧʔϓ / ϑΥτϥΠϑ / Χ΢ϯλʔ
  Apache2 (mod_perl2)


  Hatena2
  2005 30 5.8.7 ͸ͯͳϒοΫϚʔΫ / άϥϑ / Ϛοϓ / RSS / Ϧϯά / ΞΠσΞ lighttpd / Memcached
  2006 31 5.8.8 YAPC::Asia Tokyo 2006
  Haetna Inc. / ΢ΣϒਐԽ࿦


  ͸ͯϥϘ / ͸ͯͳಗ໊μΠΞϦʔ
  νʔϑΤϯδχΞ


  YAPC ॳࢀՃ
  2007 32 5.8.8 YAPC::Asia Tokyo 2007
  ͸ͯͳελʔ / ϝοηʔδ / ͸ͯͳϋΠΫ / ϫʔϧυ


  Rimo
  ৽ɾࣗࣾϑϨʔϜϫʔΫʢRidge/MoCoʣ
  2008 33 5.8.9 YAPC::Asia Tokyo 2008
  ։ൃڌ఺Λژ౎ʹ / αϚʔΠϯλʔϯ


  ͸ͯͳΩʔϫʔυ / ͏͝ϝϞ͸ͯͳ
  ٕज़෦ / Πϯϑϥ෦


  Hadoop
  2009 34 5.10.1 YAPC::Asia Tokyo 2009
  Flipnote Hatena


  ͸ͯͳχϡʔε / ϋΠΫ2
  2010 35 5.12.0 YAPC::Asia Tokyo 2010 ͸ͯͳϥϯυ / ίί / ϞϊϦε nginx / Varnish


  Solr
  YAPC ॳొஃ LT
  2011 36 5.14.0 YAPC::Asia Tokyo 2011 ͸ͯͳϒϩά / ·ͱΊ
  ܰྔϑϨʔϜϫʔΫ / AWS


  Objective-C
  σΟϨΫλʔ / ͸ͯͳϒϩά


  YAPC ʮ৽͸ͯͳμΠΞϦʔͷཪଆʯ
  2012 37 5.16.0 YAPC::Asia Tokyo 2012
  ౦ژ։ൃηϯλʔ


  Miiverse / ͸ͯͳOne / ΞϧόϜ
  GitHub Enterprise / Redis


  ϦʔϯɾελʔτΞοϓ / A/Bςετ / KPT
  YAPCʮRedmine::Chan Ͱ IRC ͔ΒϓϩδΣΫτ؅ཧʯ
  2013 38 5.18.0 YAPC::Asia Tokyo 2013 ͸ͯͳεϖʔε ElasticSearch


  εΫϥϜ։ൃ
  ϓϩσϡʔαʔ


  YAPCʮ͸ͯͳϒϩάͷ։ൃϑϩʔʯ
  2014 39 5.20.0 YAPC::Asia Tokyo 2014 Mackerel / ͸ͯͳϒϩάMedia / BrandSafe͸ͯͳ / δϟϯϓϧʔΩʔ Scala


  Go
  ࣥߦ໾һ αʔϏε։ൃຊ෦௕


  YAPCʮ։ൃ߹॓ʂʂʂʂ ʯ
  2015 40 5.22.0 YAPC::Asia Tokyo 2015
  ͋ͨ͠ͷϠϯάδϟϯϓ / Pinga


  Swift


  TypeScript
  YAPC ϦδΣΫτ
  2016 41 5.24.0 YAPC::Hokkaido 2016
  ౦ূϚβʔζ্৔


  ΧΫϤϜ / Ոిձٞ
  ٕज़άϧʔϓ


  αʔόʔϨε / React
  αʔϏεɾγεςϜ։ൃຊ෦௕
  2017 42 5.26.0
  YAPC::Kansai 2017


  YAPC::Fukuoka 2017
  GigaViewer for Web


  ΠΧϦϯά2 / গ೥δϟϯϓ+ / ͱͳΓͷϠϯάδϟϯϓ
  Kotlin


  Python
  2018 43 5.28.0 YAPC::Okinawa 2018 ίϛοΫDAYS ϓϩμΫτΦʔφʔγοϓ YAPC ࢀՃ
  2019 44 5.30.0 YAPC::Tokyo 2019 εϚϓϥε / ίϛοΫΨϧυ SRE


  GraphQL
  2020 45 5.32.0 (YAPC::Kyoto 2020) ຐ๏ͷiΒΜͲ Kubernetes


  Next.js
  औక໾


  YAPC Ωʔϊʔτະ਱
  2021 46 5.34.0
  ϚϯΨϊ


  Giga Viewer for Apps
  DX Criteria


  GitHub Actions
  2022 47 5.36.0 YAPC::Japan::Online 2022
  ژ౎ΦϑΟεҠస / ϑϧϦϞʔτ


  ΠΧϦϯά3
  SwiftUI


  Jetpack Compose
  ૊৫ɾج൫։ൃຊ෦௕ ਓࣄ෦௕
  2023 48 5.38.0 YAPC::Kyoto 2023 YAPC Ωʔϊʔτ

  View Slide

 52. ੢ྐྵ ࢲ
  2001 26 ΤϯδχΞ
  2002 27
  2003 28
  2004 29
  2005 30
  2006 31 νʔϑΤϯδχΞ / YAPC ॳࢀՃ
  2007 32
  2008 33
  2009 34
  2010 35 YAPC ॳొஃ LT

  View Slide

 53. ࢲͱ:"1$

  View Slide

 54. ੢ྐྵ YAPC ࢲ
  2006 YAPC::Asia Tokyo 2006 YAPC ॳࢀՃ
  2007 YAPC::Asia Tokyo 2007
  2008 YAPC::Asia Tokyo 2008
  2009 YAPC::Asia Tokyo 2009
  2010 YAPC::Asia Tokyo 2010 YAPC ॳొஃ LT
  2011 YAPC::Asia Tokyo 2011 YAPC ʮ৽͸ͯͳμΠΞϦʔͷཪଆʯ
  2012 YAPC::Asia Tokyo 2012 YAPCʮRedmine::Chan Ͱ IRC ͔ΒϓϩδΣΫτ؅ཧʯ
  2013 YAPC::Asia Tokyo 2013 YAPCʮ͸ͯͳϒϩάͷ։ൃϑϩʔʯ
  2014 YAPC::Asia Tokyo 2014 YAPCʮ։ൃ߹॓ʂʂʂʂ ʯ
  2015 YAPC::Asia Tokyo 2015 YAPC ϦδΣΫτ

  View Slide

 55. :"1$"TJB5PLZP

  View Slide

 56. :"1$"TJB5PLZP

  View Slide

 57. :"1$"TJB5PLZP

  View Slide

 58. :"1$"TJB5PLZP

  View Slide

 59. ੢ྐྵ YAPC ࢲ
  2006 YAPC::Asia Tokyo 2006 YAPC ॳࢀՃ
  2007 YAPC::Asia Tokyo 2007
  2008 YAPC::Asia Tokyo 2008
  2009 YAPC::Asia Tokyo 2009
  2010 YAPC::Asia Tokyo 2010 YAPC ॳొஃ LT
  2011 YAPC::Asia Tokyo 2011 YAPC ʮ৽͸ͯͳμΠΞϦʔͷཪଆʯ
  2012 YAPC::Asia Tokyo 2012 YAPCʮRedmine::Chan Ͱ IRC ͔ΒϓϩδΣΫτ؅ཧʯ
  2013 YAPC::Asia Tokyo 2013 YAPCʮ͸ͯͳϒϩάͷ։ൃϑϩʔʯ
  2014 YAPC::Asia Tokyo 2014 YAPCʮ։ൃ߹॓ʂʂʂʂ ʯ
  2015 YAPC::Asia Tokyo 2015 YAPC ϦδΣΫτ

  View Slide

 60. :"1$"TJB5PLZP

  View Slide

 61. :"1$"TJB5PLZP

  View Slide

 62. :"1$"TJB5PLZP
  5IF5BMFPG1MBDL5BUTVIJLP.JZBHBXB:"1$"TJB5PLZP

  View Slide

 63. :"1$"TJB5PLZP
  IUUQTXXXTMJEFTIBSFOFUPOJTIJTT

  View Slide

 64. :"1$"TJB5PLZP

  View Slide

 65. :"1$"TJB5PLZP
  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNPOJTIJIBUFOBCMPHEFWFMPQNFOU
  fl
  PX

  View Slide

 66. :"1$"TJB5PLZP
  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNPOJTIJIBUFOBDBNQ

  View Slide

 67. :"1$"TJB5PLZP
  w ࠷ޙͷ:"1$"TJB5PLZPʂʂ
  w τʔΫ͸ϦδΣΫτ͞Ε·ͨ͠

  View Slide

 68. :"1$,ZPUP
  w ΩʔϊʔτʹબΜͰ͍͖ͨͩɺࠓ೔ͷ͜ͷ࿩Λ͠Α͏ͱ
  w ͸ͯͳप೥ɺ૑ۀͷ஍ɺٱ͠ͿΓͷ:"1$ొஃ
  w ͕ɺίϩφͰԆظͱͳΔ

  View Slide

 69. %FWFM,:51SPG

  View Slide

 70. %FWFM,:51SPG

  View Slide

 71. ,BOTBJQN
  IUUQTXXXTMJEFTIBSFOFUPOJTIJTT

  View Slide

 72. సػ

  View Slide

 73. Ϟϒͷ··͡ΌͩΊͩͱࢥ͖͔͚ͬͨͬ
  w %FWFM,:51SPGTIJQJU ॳ$1"/

  wOBPZB͞Μ͸ͯͳୀ৬
  w:"1$ॳొஃ ٕज़Πϕϯτॳొஃ

  w ,BOTBJQNॳొஃ
  w σΟϨΫλʔ
  w ͸ͯͳϒϩάϦϦʔε

  View Slide

 74. :"1$"TJB5PLZP
  5IF5BMFPG1MBDL5BUTVIJLP.JZBHBXB:"1$"TJB5PLZP

  View Slide

 75. ੢ྐྵ YAPC ࢲ
  2006 YAPC::Asia Tokyo 2006 YAPC ॳࢀՃ
  2007 YAPC::Asia Tokyo 2007
  2008 YAPC::Asia Tokyo 2008
  2009 YAPC::Asia Tokyo 2009
  2010 YAPC::Asia Tokyo 2010 YAPC ॳొஃ LT
  2011 YAPC::Asia Tokyo 2011 YAPC ʮ৽͸ͯͳμΠΞϦʔͷཪଆʯ
  2012 YAPC::Asia Tokyo 2012 YAPCʮRedmine::Chan Ͱ IRC ͔ΒϓϩδΣΫτ؅ཧʯ
  2013 YAPC::Asia Tokyo 2013 YAPCʮ͸ͯͳϒϩάͷ։ൃϑϩʔʯ
  2014 YAPC::Asia Tokyo 2014 YAPCʮ։ൃ߹॓ʂʂʂʂ ʯ
  2015 YAPC::Asia Tokyo 2015 YAPC ϦδΣΫτ

  View Slide

 76. هࣄ޿ࠂग़ԋ
  2010/10 ͸ͯͳνʔϑΤϯδχΞ͕ฉ͘ɺαΠϘ΢ζLiveͷΞδϟΠϧͳ։ൃݱ৔ - ͸ͯͳχϡʔε
  2011/03 Perlͷࣗ࡞ϑϨʔϜϫʔΫͰ࡞ΔɺΞδϟΠϧͳWebαʔϏε - ͸ͯͳχϡʔε
  2011/06 உͷࢠճ࿏શ։ʂ τϥϯεϑΥʔϚʔͷ໘ന͞ΛϩϘοτΫϦΤΠλʔͷߴڮ͞ΜͱޠͬͯΈͨ - ͸ͯͳχϡʔε
  2011/12 ʮΫϥ΢υج൫͔Β࡞Γ·ͨ͠ʯ――͸ͯͳνʔϑΤϯδχΞͱid:TAKESAKO͕ฉ͘ʮcybozu.comʯ
  2013/11 ैདྷͷύλʔϯϑΝΠϧܕͰ͸๷͛ͳ͍ʁ ࠷৽Ϛϧ΢ΣΞࣄ৘ͱاۀηΩϡϦςΟΛγϚϯςοΫʹฉ͍ͯΈͨ - ͸ͯͳχϡʔε
  2014/03 WebαʔϏε։ൃͰഓͬͨ෩౔ͰΞυςΫΛख͕͚ɺඵؒ5ສϦΫΤετʹ௅Ήʂ ϦΫϧʔτίϛϡχέʔγϣϯζ×͸ͯͳ࠲ஊձ
  2014/12 ͸ͯͳͷ։ൃݱ৔ΛForkwell Jobsͷ͓͓͔Ώ͔͞Μ͕୳Δʂ “ΤϯδχΞͷՁ஋”Λ্͛ΔΠϯλϏϡʔͱ͸
  2015/03 ʮ੔ͬͨ։ൃ؀ڥʯʮ༏लͳ஥ؒʯʮ5͔࣌ΒϏʔϧʯ ձࣾʹདྷΔͷָ͕͘͠ͳΔΤϯδχΞఱࠃɾIndeedͱ͸ʁ - ͸ͯͳχϡʔε
  2015/11 ஑ᖒ͋΍͔ͱ͸ͯͳେ੢͕ϦΫϧʔτϚʔέςΟϯάύʔτφʔζͷ஛ഭ͞ΜʹʮΤϯδχΞͷಇ͖΍͍͢৬৔ͬͯʁʯͱฉ͍ͯΈͨɻ
  2015/12 ஑ᖒ͋΍͔ͱ͸ͯͳେ੢͕ΫοΫύουͷখ઒͞ΜʹʮΤϯδχΞͷಇ͖΍͍͢৬৔ͬͯʁʯͱฉ͍ͯΈͨɻ
  2016/01 ྔࢠΞχʔϦϯάɺήʔϜAIͰότϧɺ։ൃ߹॓Ͱυϩʔϯ――ٕज़ऀͷ௅ઓΛࢧԉʂ ϦΫϧʔτίϛϡχέʔγϣϯζ×͸ͯͳ࠲ஊձ
  2016/01 ஑ᖒ͋΍͔ͱ͸ͯͳେ੢͕εϚʔτχϡʔεͷલా͞ΜʹʮΤϯδχΞͷಇ͖΍͍͢৬৔ͬͯʁʯͱฉ͍ͯΈͨɻ
  2016/03 ஑ᖒ͋΍͔ͱ͸ͯͳେ੢͕Ϡϑʔͷଜ্͞ΜʹʮΤϯδχΞͷಇ͖΍͍͢৬৔ͬͯʁʯͱฉ͍ͯΈͨɻʲલฤʳ
  2016/03 ஑ᖒ͋΍͔ͱ͸ͯͳେ੢͕ιχʔͷ্໺͞ΜʹʮΤϯδχΞͷಇ͖΍͍͢৬৔ͬͯʁʯͱฉ͍ͯΈͨɻʲલฤʳ
  2016/04 ඵؒ100ສϦΫΤετΛࢧ͑ΔΦʔϓϯιʔεͷίʔυΛॻ͘ϠϑʔͷΠϯϑϥνʔϜʹɺ͸ͯͳΤϯδχΞ͕ഭΔ
  2018/09 ٕज़ͱϏδωεͷϋϒʹͳΔʂ ϓϩμΫτ։ൃͷͨΊʹΤϯδχΞͱΨνͰٞ࿦͢ΔϦΫϧʔτίϛϡχέʔγϣϯζͷITϓϥϯφʔͷ໾ׂͱ͸

  View Slide

 77. ౰࣌ͷӦۀ෦ʹΑΔهࣄ޿ࠂఏҊࢿྉ

  View Slide

 78. (PPHMF4FBSDIʮظؒΛࢦఆʯ

  View Slide

 79. d d
  ˠY

  View Slide

 80. View Slide

 81. View Slide

 82. ࠷ۙͷࢲ
  w ೥݄͔Β૊৫ɾج൫։ൃຊ෦௕ਓࣄ෦௕
  w ˠΤϯδχΞɾνʔϑΤϯδχΞ
  w ˠσΟϨΫλʔɾϓϩσϡʔαʔɾຊ෦௕
  w ˠਓࣄ

  View Slide

 83. Ϟϒ͕ϝΠϯΩϟϥΛ໨ࢦ͢࿩ʢະ׬ʣ
  w ϝΠϯΩϟϥΛ໨ࢦ͚ͨ͠Ͳɺ·ͩ·ͩ
  w ϞϒͰ͸ͩΊͩͱ֮ࣗͯ͠ɺ΋͕͍ͯདྷͨͷ͸ྑ͔ͬͨ
  w ·ͩ෺ޠ͸ୈষ͕࢝·ͬͨͱ͜Ζ
  w ͜ΜͳౕͰ΋ؤுͬͯΔΜͩɺͱসͬͯྭΈʹ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 84. ࠷ޙʹ
  w ࢲʹͱ͖͔͚ͬͯͬΛ༩͑ͯ͘Εͨͷ͸:"1$Ͱ͋Γ1FSMͰ͋
  Γɺ1FSMϋοΧʔͷํͨͪͰͨ͠
  w ײँͱɺࠓޙͷ·͢·͢ͷൟӫΛ

  View Slide