Slide 1

Slide 1 text

Vrijwillige politie in Nederland Pierre Santegoeds

Slide 2

Slide 2 text

10 december 2015 Vrijwillige politie in Nederland 2 Nederland verdeeld in 10 eenheden

Slide 3

Slide 3 text

10 december 2015 Vrijwillige politie in Nederland 3 Wettelijk kader vrijwilligers Artikel 2 van de Politiewet 2012 beschrijft de definitie van politievrijwilligers: “Ambtenaren die zijn aangesteld voor de politietaak, onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie.” Besluit algemene rechtspositie politie Besluit rechtspositie vrijwillige politie

Slide 4

Slide 4 text

10 december 2015 Vrijwillige politie in Nederland 4 Doelstelling vrijwilligers 10% van de reguliere beroepssterkte, oftewel: 5.000 vrijwilligers binnen de politie Huidig aantal: zo’n 3.000

Slide 5

Slide 5 text

1 juli 2015 Vrijwillige politie in Nederland 5 Twee groepen vrijwilligers Vrijwilligers executief Vrijwilligers administratief – technisch Politie-uniform met handboeien, wapenstok en pepperspray, evt. een vuurwapen. Herkenbare kleding (maar geen politie-uniform) Opleiding initieel: minimaal 3 modules (57 weken), Jaarlijks 4 uur per maand Opleiding beperkt, op maat Inzet jaarlijks minimaal 240 uur (20 uur per maand) Inzet in overleg, afhankelijk van werkzaamheden Uurvergoeding Vergoeding per dagdeel Gelijke rechtspositie, Gelijke rechtsbescherming

Slide 6

Slide 6 text

10 december 2015 Vrijwillige politie in Nederland 6 Landelijke werving en selectie Wervingscampagnes via kombijdepolitie.nl Totale duur selectieproces executieve vrijwilligers: 6 maanden: - Toetsing - 1 dagdeel Bewust Blauw - 2 dagdelen intelligentie taalvaardigheid en conditie - 1 dagdeel psychologisch onderzoek - Eindgesprek - Medische keuring - Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek

Slide 7

Slide 7 text

10 december 2015 Vrijwillige politie in Nederland 7 Opleiding executieve vrijwilligers Tot 2003: 2 jaar theorie, daarna praktijk Van 2003 tot 2011: 3,5 jaar duaal stelsel: studenten leren op school, en ook in de praktijk in een wijkteam. Nu: 63 lesweken, verspreid over anderhalf jaar, verzorgd door de Politieacademie (6 lokaties in NL). Toezichthoudende taken op straat, op verkeersveiligheid en bij evenementen Wet- en regelgeving Aanhoudingstechnieken en zelfverdediging EHBO

Slide 8

Slide 8 text

10 december 2015 Vrijwillige politie in Nederland 8 Politiewerk in 4 processen Noodhulp verlenen is de afhandeling van incidenten of gebeurtenissen met een spoedeisend karakter. De burger verwacht geen of nagenoeg geen uitstel. Handhaven is het bewaren van vrede en rust en het waar nodig herstellen van de balans en de orde. Handhaven is ook het plegen van interventies om te zorgen dat mensen normen naleven. Opsporing is het onderzoeken van feiten en omstandigheden van een strafbaar feit om zo bewijs te verzamelen voor verdere afhandeling door het Openbaar Ministerie. Intake omvat alle contacten die tot stand komen op initiatief van de burger; meldingen, aangiften, verzoeken om informatie of klachten.

Slide 9

Slide 9 text

Uniform Politievrijwilligers in Nederland 9 Cap Polo (korte en lange mouw) Operationele broek Hoge operationele schoen Softshell (windstopper) Veiligheidsvest All weather jacket Handboeien Pepperspray Korte wapenstok PolitiepistoolWalther P99Q

Slide 10

Slide 10 text

10 december 2015 Vrijwillige politie in Nederland 10 (Regionale) eenheid: opbouw Eenheid Een aantal districten en diensten, ondersteund door een staf. De eenheid staat onder leiding van een politiechef. District Basis- of wijkteams, een districtsrecherche en een flexteam dat bijspringt waar nodig. Districten staan onder leiding van een districtschef; de teams staan onder leiding van een teamchef. Diensten zoals Dienst Regionale Operationele Samenwerking (o.a. conflict- en crisisbeheersing, arrestantenzaken en het team vrijwilligers en volontairs)

Slide 11

Slide 11 text

10 december 2015 Vrijwillige politie in Nederland 11 Team vrijwilligers en volontairs Vrijwilligersmanagement binnen de regionale eenheid § Coachen van vrijwilligers en hun leidinggevenden § Boeien en binden van vrijwilligers en hun leidinggevenden § Gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid ten aanzien van vrijwilligers § Deelname in landelijke projectgroepen § Administratie

Slide 12

Slide 12 text

1 juli 2015 Naam van de presentatie 12