Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vrijwillige politie in Nederland

Besafe
December 10, 2015

Vrijwillige politie in Nederland

Pierre Santegoeds - Dag van de Veiligheid 2015

Besafe

December 10, 2015
Tweet

More Decks by Besafe

Other Decks in Business

Transcript

 1. Vrijwillige politie in
  Nederland
  Pierre Santegoeds

  View full-size slide

 2. 10 december 2015
  Vrijwillige politie in Nederland
  2
  Nederland verdeeld in 10 eenheden

  View full-size slide

 3. 10 december 2015
  Vrijwillige politie in Nederland
  3
  Wettelijk kader vrijwilligers
  Artikel 2 van de Politiewet 2012 beschrijft de definitie van
  politievrijwilligers:
  “Ambtenaren die zijn aangesteld voor de politietaak,
  onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische,
  administratieve en andere taken ten dienste van de politie.”
  Besluit algemene rechtspositie politie
  Besluit rechtspositie vrijwillige politie

  View full-size slide

 4. 10 december 2015
  Vrijwillige politie in Nederland
  4
  Doelstelling vrijwilligers
  10% van de reguliere beroepssterkte, oftewel: 5.000
  vrijwilligers binnen de politie
  Huidig aantal: zo’n 3.000

  View full-size slide

 5. 1 juli 2015
  Vrijwillige politie in Nederland
  5
  Twee groepen vrijwilligers
  Vrijwilligers executief Vrijwilligers administratief –
  technisch
  Politie-uniform met handboeien,
  wapenstok en pepperspray, evt. een
  vuurwapen.
  Herkenbare kleding (maar geen
  politie-uniform)
  Opleiding initieel: minimaal 3
  modules (57 weken),
  Jaarlijks 4 uur per maand
  Opleiding beperkt, op maat
  Inzet jaarlijks minimaal 240 uur (20
  uur per maand)
  Inzet in overleg, afhankelijk van
  werkzaamheden
  Uurvergoeding Vergoeding per dagdeel
  Gelijke rechtspositie, Gelijke rechtsbescherming

  View full-size slide

 6. 10 december 2015
  Vrijwillige politie in Nederland
  6
  Landelijke werving en selectie
  Wervingscampagnes via kombijdepolitie.nl
  Totale duur selectieproces executieve vrijwilligers: 6
  maanden:
  - Toetsing
  - 1 dagdeel Bewust Blauw
  - 2 dagdelen intelligentie taalvaardigheid en conditie
  - 1 dagdeel psychologisch onderzoek
  - Eindgesprek
  - Medische keuring
  - Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek

  View full-size slide

 7. 10 december 2015
  Vrijwillige politie in Nederland
  7
  Opleiding executieve vrijwilligers
  Tot 2003: 2 jaar theorie, daarna praktijk
  Van 2003 tot 2011: 3,5 jaar duaal stelsel: studenten leren
  op school, en ook in de praktijk in een wijkteam.
  Nu: 63 lesweken, verspreid over anderhalf jaar, verzorgd
  door de Politieacademie (6 lokaties in NL).
  Toezichthoudende taken op straat, op verkeersveiligheid en
  bij evenementen
  Wet- en regelgeving
  Aanhoudingstechnieken en zelfverdediging
  EHBO

  View full-size slide

 8. 10 december 2015
  Vrijwillige politie in Nederland
  8
  Politiewerk in 4 processen
  Noodhulp verlenen is de afhandeling van incidenten of gebeurtenissen
  met een spoedeisend karakter. De burger verwacht geen of nagenoeg
  geen uitstel.
  Handhaven is het bewaren van vrede en rust en het waar nodig
  herstellen van de balans en de orde. Handhaven is ook het plegen van
  interventies om te zorgen dat mensen normen naleven.
  Opsporing is het onderzoeken van feiten en omstandigheden van een
  strafbaar feit om zo bewijs te verzamelen voor verdere afhandeling
  door het Openbaar Ministerie.
  Intake omvat alle contacten die tot stand komen op initiatief van de
  burger; meldingen, aangiften, verzoeken om informatie of klachten.

  View full-size slide

 9. Uniform
  Politievrijwilligers in Nederland
  9
  Cap
  Polo (korte en lange mouw)
  Operationele broek
  Hoge operationele schoen
  Softshell (windstopper)
  Veiligheidsvest
  All weather jacket
  Handboeien
  Pepperspray
  Korte wapenstok
  PolitiepistoolWalther P99Q

  View full-size slide

 10. 10 december 2015
  Vrijwillige politie in Nederland
  10
  (Regionale) eenheid: opbouw
  Eenheid
  Een aantal districten en diensten, ondersteund door een staf. De
  eenheid staat onder leiding van een politiechef.
  District
  Basis- of wijkteams, een districtsrecherche en een flexteam dat
  bijspringt waar nodig. Districten staan onder leiding van een
  districtschef; de teams staan onder leiding van een teamchef.
  Diensten
  zoals Dienst Regionale Operationele Samenwerking (o.a. conflict- en
  crisisbeheersing, arrestantenzaken en het team vrijwilligers en
  volontairs)

  View full-size slide

 11. 10 december 2015
  Vrijwillige politie in Nederland
  11
  Team vrijwilligers en volontairs
  Vrijwilligersmanagement binnen de regionale eenheid
  § Coachen van vrijwilligers en hun leidinggevenden
  § Boeien en binden van vrijwilligers en hun
  leidinggevenden
  § Gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid ten
  aanzien van vrijwilligers
  § Deelname in landelijke projectgroepen
  § Administratie

  View full-size slide

 12. 1 juli 2015
  Naam van de presentatie
  12

  View full-size slide