Slide 1

Slide 1 text

Jak zapojit klienta do rozhodovacího procesu? Mgr. Petra Sedláková Mikulášková Jak vytvářím biddovací strategie 2023

Slide 2

Slide 2 text

Co dělám? • Zabývám se primárně srovnávači zboží. • S klienty řeším možnosti rozvoje jejich e-shopů. • Napsala jsem knihu Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. Více o mě na www.petramikulaskova.cz

Slide 3

Slide 3 text

3+1 strategie na Heurece - proč je používám? 1. Snadno nastavitelné přes BiddingFox. 2. Absence „client list“ nebo jeho dolaďování. 3. Pokrývají skupiny zboží, které „nějak vybočují z fungování“. 4. Ukazují na produktové skupiny, které jsou problémové i úspěšné. 5. Jsou použitelné téměř pro jakýkoliv segment.

Slide 4

Slide 4 text

3+1 strategie na Heurece Osamocené nabídky Položky do 21 Kč (tj. do 20 Kč s DPH včetně) Top pozice s Košíkem Bid pozice bez biddingu

Slide 5

Slide 5 text

STRATEGIE 1 Osamocené nabídky

Slide 6

Slide 6 text

Jak vypadá osamocená nabídka (prvonabídka)? • 1 prodejce > proklik jde do obchodu. • Uživatel má menší možnost vidět detail produktu přímo na Heurece. • Jsou typické pro kategorie ve stylu vylepšený fulltext, oblečení a móda.

Slide 7

Slide 7 text

Jak strategii nastavuji? Využívám filtr produktů z BF. Strategie ukazuje, jestli jsou pro vás osamocené nabídky nákladové nebo konverzní.

Slide 8

Slide 8 text

Jak ji dál členit? Podle počtu OBJ: • Po spuštění a sběru prvních dat hledám skupinu, která je konverzní a která nákladová. • Rozdíl ve výkonu mezi CZ a SK Heurekou!

Slide 9

Slide 9 text

STRATEGIE 2 Položky do 21 Kč (0,65 EUR)

Slide 10

Slide 10 text

Položky do 21 Kč • Produkty s prodejní cenou do 20 Kč s DPH včetně (0,65 EUR s DPH včetně). • Heureka neeviduje data o proklicích/OBJ ve statistikách! Důvodem je neúčtování ceny za proklik (v budoucnu může být jinak).

Slide 11

Slide 11 text

Jak strategii nastavuji? • Používám výběr dat přímo z Mergada. • BID začínám zpravidla na 20 Kč (1 EUR). • Heureka si neúčtuje cenu za proklik > BID může být až 1000 Kč.

Slide 12

Slide 12 text

Položky do 21 Kč Zobrazená data v BF jsou závislá na nastavení v napojení zdrojů dat. Pokud chcete data kompletní, použijte napojení ryze na Google Analytics. Já používám pouze údaje o tržbách z GA.

Slide 13

Slide 13 text

STRATEGIE 3 Top pozice s Košíkem

Slide 14

Slide 14 text

TOP pozice s Košíkem • Pro e-shopy zapojené do Heureka Marketplace. • Rozdíl ve výkonu mezi CZ a SK Heurekou!

Slide 15

Slide 15 text

TOP pozice Co rozhoduje o umístění? 1. Aktivní Heureka Marketplace. 2. Cena produktu (bez dopravy). 3. Hvězdičkové hodnocení obchodu. 4. Počet hodnocení. Zobrazená cena je cena zboží bez dopravy. Na obrázku vpravo je v TOP pozici shop s cenou zboží za 362 Kč, před ním je 12 nekošíkových nabídek s nižší cenou.

Slide 16

Slide 16 text

Jak strategii nastavuji? Strategii lze členit 2 dvě podstrategie: 1. jedna se zaměřuje na bid minimem kategorie (výchozí) 2. druhá je aktivní v biddingu (doplněk)

Slide 17

Slide 17 text

Alternativa - TOP pozice bez Košíku • Vhodná u prodejců nezapojených do Marketplace Heureky. • Vhodná u shopů, které záměrně nabídky z Košíku vyřazují. 0

Slide 18

Slide 18 text

Jak strategii nastavuji? • Vesměs do ní propadne málo karet nebo žádné karty > zejména tam kde prodáváte obecně známé a populární zboží.

Slide 19

Slide 19 text

STRATEGIE 4 Bid pozice bez biddingu

Slide 20

Slide 20 text

Anomálie, která šetří náklady … Nevýhoda – těžko ovlivníte pozici v boxu doporučených obchodů. Box doporučených obchodů ne vždy zobrazuje výhradně produkty nabiddované > toho lze využít ve svůj prospěch. V rámci BiddingFoxu musí být řazena před všechny strategie, které cílí na umístění do boxu doporučených obchodů.

Slide 21

Slide 21 text

Anomálie, která šetří náklady … • Vesměs do ní propadne málo karet nebo žádné karty.

Slide 22

Slide 22 text

Jak strategii nastavuji?

Slide 23

Slide 23 text

Propojení Strategie 3 a 4 1 = TOP pozice s Košíkem – BID pozice bez biddingu Moje nabídka je v boxu doporučených obchodů a současně je i na TOP pozici. Nastavuji BID na minimum kategorie. 2 = TOP pozice s Košíkem – mimo bidding Moje nabídka není v boxu doporučených obchodů a současně je i na TOP pozici. BID na minimum kategorie NEBO nastavím CPC.

Slide 24

Slide 24 text

Na úvodu bylo 3+1 strategie Osamocené nabídky Položky do 21 Kč (tj. do 20 Kč s DPH včetně) Top pozice s Košíkem Bid pozice bez biddingu

Slide 25

Slide 25 text

3+1 strategie, které šetří náklady Osamocené nabídky Je OBJ Není OBJ Položky do 21 Kč TOP pozice s Košíkem S Košíkem Bid pozice bez biddingu Mimo bidding Bez Košíku Bid pozice bez biddingu Mimo bidding Nastaveno CPC CPC dle ceníku

Slide 26

Slide 26 text

Ze soudku Zbozi.cz

Slide 27

Slide 27 text

Multiplikátor nabídky Seznam versus Zbozi Používám pouze pro změnu CPC nabídky pro Seznam a jeho portály. Vycházím z dat z měření konverzí Zboží.cz (případně Google Analytics). Multiplikátor ovlivňuje Zboží inzeráty a Produktové upoutávky: • MAX_CPC (Detail produktu – TOP) – na mobilu na Seznamu • MAX_CPC_SEARCH – Zboží inzeráty (Seznam.cz, Obrazky.cz, Sbazar.cz)

Slide 28

Slide 28 text

Využití multiplikátoru Vždy stahuji nabídku pro Seznam Zboží inzeráty o min. 30%. Pokud se o aukci stará PPCčkař, upravuje aukci dle mých doporučení.

Slide 29

Slide 29 text

3 základní strategie 1 shop na kartě (osamocené nabídky) 2 shopy na kartě (využitelné na Heurece) Nespárované nabídky (přes Mergado/admin zboží.cz)

Slide 30

Slide 30 text

1 shop na kartě Na kartě není aktivní bidding. MAX_CPC funguje pouze pro Produktové upoutávky. MAX_CPC_SEARCH funguje napříč celým Seznam a jeho portály včetně Zbozi.cz

Slide 31

Slide 31 text

1 shop na kartě - jak strategii nastavuji? Výběr pomocí filtrů produktů v BF: • MAX_CPC př. 3 Kč a navýšení MAX_CPC_SEARCH. • Alternativně BID na min. kategorie. Pomoci multiplikátoru omezuji CPC pro Seznam a jeho portály.

Slide 32

Slide 32 text

2 shopy na kartě - jak strategii nastavuji? Na kartě není aktivní bidding, nabídky jsou řazeny dle ceny. Nastavuji podobně jako strategii 1 shop na kartě: • BID min. kategorie; • BID 3 Kč a navýšení search. Multiplikátorem omezím Seznam a jeho portály.

Slide 33

Slide 33 text

Nespárované nabídky BID nastavuji separátně v Mergadu (nutno ohlídat pořadí pravidel při aplikování!) Nejsou na produktové kartě zboží.cz Berou v potaz pouze MAX_CPC_SEARCH.

Slide 34

Slide 34 text

Co považuji ještě za podstatné? 1. Na začátek chci mít strukturu strategií co nejmenší (cca 5 strategií na 1 srovnávač). 2. Tyto strategie postupně člením dál podle požadavků klienta, ale též podle výsledků inzerce (značky, cenové rozsahy, dostupnost, konkurence, konkrétní produkty). 3. Toto podrobnější členění mi zabere zpravidla 1 měsíc a dál se vyvíjí.

Slide 35

Slide 35 text

Co považuji ještě za podstatné? Data jsou ovlivněna tím, jakým způsobem je napojen BiddingFox – tj. odkud má brát data o konverzích (srovnávač nebo Google Analytics). U Zboží.cz situaci komplikuje odlišnost návštěvnosti Seznam/Zbozi.cz). Heureka Marketplace Data z Heureka Marketplace je nutné „zahrnout ručně“ do výsledků inzerce (import do GA pod zdroj Heureka, BFE data). U některých shopů může být Marketplace dokonce silnější než PPC režim (čím „obecně populárnější“ zboží, tím více OBJ v Marketplace).

Slide 36

Slide 36 text

Vaše otázky? www.petramikulaskova.cz [email protected]