Slide 1

Slide 1 text

PayDash: Veri Odaklı Paydaş Analiz Sistemi Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi Programı - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 2

Slide 2 text

Ekibimiz

Slide 3

Slide 3 text

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi Programı - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 4

Slide 4 text

Paydaş Yönetişimi Sosyal Etki Veri Yönetişimi Sivil toplum ekosisteminde veri biliminin aktif ve etkin kullanımı Verileri arasında koordinasyon Çok katmanlı paydaş analizi

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

Paydaş Analizi Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi Programı - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi Programı - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 9

Slide 9 text

Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi Programı - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi Programı - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 12

Slide 12 text

Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi Programı - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 13

Slide 13 text

Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Veri Biliminin Sivil Toplumda Aktif ve Etkin Kullanımı Sistemli Paydaş ve Veri Yönetişimi Uygulanabilir, Tekrarlanabilir ve Sürdürülebilir Nitelik Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi Programı - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 14

Slide 14 text

Teşekkürler Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi Programı - DSPG Ankara, Temmuz 2021