Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TOG - PayDash

Taha Eren
November 15, 2021
410

TOG - PayDash

Taha Eren

November 15, 2021
Tweet

Transcript

  1. PayDash: Veri Odaklı Paydaş Analiz Sistemi Sosyal Fayda İçin Veri

    Bilimi Programı - DSPG Ankara, Temmuz 2021
  2. Paydaş Yönetişimi Sosyal Etki Veri Yönetişimi Sivil toplum ekosisteminde veri

    biliminin aktif ve etkin kullanımı Verileri arasında koordinasyon Çok katmanlı paydaş analizi
  3. Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Veri Biliminin Sivil Toplumda Aktif ve

    Etkin Kullanımı Sistemli Paydaş ve Veri Yönetişimi Uygulanabilir, Tekrarlanabilir ve Sürdürülebilir Nitelik Sosyal Fayda İçin Veri Bilimi Programı - DSPG Ankara, Temmuz 2021