Slide 1

Slide 1 text

HEKTAR Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı DSPG Ankara, Temmuz 2021 (Anadolu Meraları Grubu)

Slide 2

Slide 2 text

EKİBİMİZ Behiye Alak Ekonomist İlknur Kökçü Sosyoloji Öğrencisi Tuğçe İrem Çağlayan Veri Analisti Furkan Hakan Özkahya Psikolog/İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Esra Zora Deep Kalkınma Uzmanı Neslihan Gürler Sosyolog/Veri Bilimci Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 3

Slide 3 text

BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ VE PROBLEM Anadolu Meraları’nın onarıcı tarımın yaygınlaşmasında rolü nedir? Türkiye’de onarıcı tarımın konumunu hangi veri araçlarıyla ortaya koyabiliriz? Onarıcı tarım ekosisteminde neredeyiz? 01 02 03 Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 4

Slide 4 text

Türkiye’deki onarıcı tarım ekosisteminin mevcut durum analizini veri odaklı bir çalışma ile ortaya koymak. ÇÖZÜM ÖNERİMİZ Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 5

Slide 5 text

KAVRAMLAR VE LİTERATÜR BÜTÜNCÜL YÖNETİM ONARICI TARIM Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 6

Slide 6 text

Kaynak: http://holisticmanagement.ca/uncategorized/solving-climate-change-with-holistic-management/ Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 7

Slide 7 text

Literatürden bir örnek Google NGram Viewer, Corpus ‘English 2019’ which includes books predominantly in the English language published in any country Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 8

Slide 8 text

NASIL BİR DEĞİŞİM? KAYNAKLAR ARAÇLAR VE UYGULAMA ÇIKTILAR VE ETKİ Literatürdeki kavramlar Veri kazıma yöntemi İzlenebilirlik Ölçülebilirlik Paydaş ve aktörlerin odağındaki kavramlar Metin madenciliği Farkındalık ve Yaygınlaşma Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021

Slide 9

Slide 9 text

Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021 PAYDAŞLAR

Slide 10

Slide 10 text

KULLANDIĞIMIZ KAVRAMLAR Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021 Onarıcı Tarım Bütüncül Yönetim Planlı Otlatma Ekolojik Onarım İyi Tarım Uygulamaları Monokültür Tarım Sürdürülebilir Tarım Permakültür Bütüncül Planlı Otlatma Topraktaki Organik Madde Miktarı Onarım Çağı Pestisit Kullanımı Sürmesiz Tarım Dönüm Hattı Tasarımı Bütüncül Biyolojik İzleme Toprağın Su Tutma Kapasitesi Doğa Temelli Çözümler Konvansiyonel Hayvancılık Pozitif Tarım Kompost Özütü Meraların Onarımı Toprağa Karbon Gömme Agroekoloji Dönüşümlü Ekim Canlandırıcı Tarım Fukuoka Doğal Tarım Yöntemi Savory Enstitüsü Arazi Degradasyonu Yoğun Otlatma Yenileyici Tarım Toprak İşlemesiz Tarım İklim Dostu Tarım Yeşil Gübreleme İnsan Dostu Tarım Doğa Dostu Tarım

Slide 11

Slide 11 text

VERİ GENEL ÇERÇEVESİ Google veri seti, 6100 web sitesi içeriği Twitter veri seti, 19522 tweet Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021