Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Anadolu Meraları

Taha Eren
November 15, 2021
740

Anadolu Meraları

Taha Eren

November 15, 2021
Tweet

Transcript

 1. EKİBİMİZ Behiye Alak Ekonomist İlknur Kökçü Sosyoloji Öğrencisi Tuğçe İrem

  Çağlayan Veri Analisti Furkan Hakan Özkahya Psikolog/İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Esra Zora Deep Kalkınma Uzmanı Neslihan Gürler Sosyolog/Veri Bilimci Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021
 2. BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ VE PROBLEM Anadolu Meraları’nın onarıcı tarımın yaygınlaşmasında rolü

  nedir? Türkiye’de onarıcı tarımın konumunu hangi veri araçlarıyla ortaya koyabiliriz? Onarıcı tarım ekosisteminde neredeyiz? 01 02 03 Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021
 3. Türkiye’deki onarıcı tarım ekosisteminin mevcut durum analizini veri odaklı bir

  çalışma ile ortaya koymak. ÇÖZÜM ÖNERİMİZ Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021
 4. Literatürden bir örnek Google NGram Viewer, Corpus ‘English 2019’ which

  includes books predominantly in the English language published in any country Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021
 5. NASIL BİR DEĞİŞİM? KAYNAKLAR ARAÇLAR VE UYGULAMA ÇIKTILAR VE ETKİ

  Literatürdeki kavramlar Veri kazıma yöntemi İzlenebilirlik Ölçülebilirlik Paydaş ve aktörlerin odağındaki kavramlar Metin madenciliği Farkındalık ve Yaygınlaşma Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021
 6. KULLANDIĞIMIZ KAVRAMLAR Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara,

  Temmuz 2021 Onarıcı Tarım Bütüncül Yönetim Planlı Otlatma Ekolojik Onarım İyi Tarım Uygulamaları Monokültür Tarım Sürdürülebilir Tarım Permakültür Bütüncül Planlı Otlatma Topraktaki Organik Madde Miktarı Onarım Çağı Pestisit Kullanımı Sürmesiz Tarım Dönüm Hattı Tasarımı Bütüncül Biyolojik İzleme Toprağın Su Tutma Kapasitesi Doğa Temelli Çözümler Konvansiyonel Hayvancılık Pozitif Tarım Kompost Özütü Meraların Onarımı Toprağa Karbon Gömme Agroekoloji Dönüşümlü Ekim Canlandırıcı Tarım Fukuoka Doğal Tarım Yöntemi Savory Enstitüsü Arazi Degradasyonu Yoğun Otlatma Yenileyici Tarım Toprak İşlemesiz Tarım İklim Dostu Tarım Yeşil Gübreleme İnsan Dostu Tarım Doğa Dostu Tarım
 7. VERİ GENEL ÇERÇEVESİ Google veri seti, 6100 web sitesi içeriği

  Twitter veri seti, 19522 tweet Sosyal Fayda için Veri Bilimi - DSPG Ankara, Temmuz 2021