Slide 1

Slide 1 text

Opettajien webinaarikoulutukset - hyvät ideat jakoon! ITK-webinaari 14.3. & Foorumiesitys 21.4.2023 #ITK2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm

Slide 2

Slide 2 text

#ITK2023 esitykset Tämä diasarja oli esillä ITK-webinaarissa 14.3. ja uudestaan hieman muokattuna konferenssin foorumiesityksessä 21.4.2023. Tekoäly oli ITK:ssa vahvasti esillä ja tähän versioon lisäsin palaute- kyselyn vastauksista myös ChatGPT-4:n tekemät tiivistykset. Webinaaritallenne, linkkejä ja lisätietoja löytyy blogijulkaisusta: www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html itk-konferenssi.fi

Slide 3

Slide 3 text

Omat kokemukset & kysely Opetusalan täydennyskouluttaja • Koulutus: KM, AmO • 2009 alkaen pääteemana #digipeda. • Varhaiskasvatuksesta yliopistopedagogiikkaan. • Myös järjestöt, julkishallinto ja yritykset. • Freelancer & sivutoimisesti TAMK. Kysely tämän lukuvuoden verkkokoulutusten osallistujille • 64+2 vastausta (kysely noin 120:lle). • Neljä TAMKin OPH-rahoitteista koulutusta (2-3 op). • Yksi AMK-opettajien ryhmä (2 op). • Kokonaisarvosana 6,4 / 7 Canvan kuva kevään BETT-messuilta.

Slide 4

Slide 4 text

Täydennyskoulutuksen suunnittelu • Kouluttaja mukaan hankehakemusvaiheeseen. • Tavoitteet ja sisällöt – Kuka päättää? Tilaaja, rahoittaja, kouluttaja vai osallistujat? – Ilmoittautumisvaiheessa vähintään otsikkotasolla. – Kohderyhmän mahdollisuudet ja toiveet. • Käytännöt – Ajankohdat, lähi/etä, tallentaminen, verkkoympäristö,.. – Rahoittajan ehdot: kohderyhmä, laajuus, opintopisteet,.. Aina osallistujaryhmä ei voi valita sisältöjä, mutta voisiko se valita painopisteitä tai harjoiteltavia sovelluksia?

Slide 5

Slide 5 text

Ajankohdat koettiin pääosin hyväksi • Vaihtelevasti eri viikonpäivinä klo 14.30 alkaen, AMK:lle räätälöidyssä koulutuksessa klo 13.00 alk. • 2 h webinaarikesto koettiin hyväksi. • Usein heti webinaarin päätteeksi tarjolla ohjausta. • Tallenteita kiiteltiin. ”Virka-aikaan ei aina pääse paikalle. Onneksi jäi tallenteet, joskin niissä jää kysymisen mahdollisuus pois.” ”Aina on ongelma. Tämä on aika hyvä aika, aiempi oman opetuksen kannalta huono ja myöhempi vapaa-ajan (mikä se on?).”

Slide 6

Slide 6 text

ChatGPT-4:n tiivistys ”Opettajilta kysyttiin heidän mielipidettään kahden tunnin webinaarisarjan kestosta ja ajankohdasta, joka alkoi klo 14.30. Vastaukset vaihtelivat, joista osa piti aikaa ja kestoa sopivana, kun taas toiset kokivat sen vaikeaksi osallistua muiden sitoumusten vuoksi. Jotkut ehdottivat aiempi tai myöhempi aloitusaikaa, kun taas toiset halusivat webinaarien olevan työajan ulkopuolella. Monet arvostivat tallenteiden saatavuutta. Yleisesti ottaen yleisin mielipide oli, että ajoitus oli hyvä, ja kesto sopiva, vaikka muutoksia voitaisiin tehdä eri aikataulujen huomioimiseksi.”

Slide 7

Slide 7 text

Markkinointi keskeinen osa työtä • Kouluttaja vai järjestävä organisaatio/hanke? • Omat verkostot ja somekanavat. • Facebookissa mm. Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusfoorumi. • Jaan esimerkkejä ja bloggauksia sisällöistä. • Aiemmin osallistuneet suosittelijoina.

Slide 8

Slide 8 text

Sitoutumisen haasteet Kolme TAMKin OPH-rahoitteista koulutusta 20 opetusalan henkilölle. Luvuissa ei mukana kohderyhmän ulkopuolisia. Osallistujia koulutuksen alkaessa Haamu- osallistujat Suoritus jäi kesken Suoritus tehty Pedagogin digitystä 3 op * 30 4 6 20 Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op 23 3 5 15 Hybridipedagogiikka 2 op 28 3 5 20 *) Lisäksi: Ilmoittautumisen ja aloituksen välissä viisi ilmoitti, ettei ehdikään mukaan. Yksi siirsi osallistumisensa seuraavaan toteutukseen. Viisi jäi jonotuslistalle ja sai kutsun seuraavaan toteutukseen. Mukana oli kaksi ylimääräistä, jotka suorittivat koulutuksen.

Slide 9

Slide 9 text

Ratkaisuyrityksiä hyvän koulutuksen lisäksi • Ilmoittautumislomake(OPH) – ”Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut suorittamaan 3 op.” • Ennakkoviesti – Olet ilmoittautunut… Jos et pääsekään mukaan… • Muistuttelu & henk.koht. viestit. • Suoritus tehtävä, mutta aikataulu joustaa.

Slide 10

Slide 10 text

Padlet ja Zoom Kysyin osallistujilta TAMKin oppimisympäristöjen vaihtoehdoista. • Suurin osa tykkäsi Padletista kovasti. • Moodlea kaipasi hyvin harva, mutta sen suoritusten seuranta hyvä. • Howspacea ei tunnettu, mutta uuden kokeilu kiehtoi.

Slide 11

Slide 11 text

ChatGPT-4:n tiivistys ”Opettajille esitetyn kysymyksen vastaukset voidaan jakaa kahteen kategoriaan, positiivisiin ja negatiivisiin. Suurin osa vastaajista piti Padletia hyvänä ja selkeänä oppimisympäristönä, joka sopii hyvin kurssimateriaalien jakamiseen, tehtävien tekemiseen ja muiden opiskelijoiden tuotosten tarkasteluun. Padletin etuna mainittiin myös helppokäyttöisyys, selkeys ja järjestelmällisyys. Moodlen käyttöä on pidetty hankalana ja sekavana, mutta se on silti tuttu joillekin vastaajille. Howspace-alusta on ollut tuttu vain muutamille vastaajille, mutta se on herättänyt mielenkiintoa. Joillekin vastaajille Padletin ulkoasu oli epäselvä ja se teki tiettyjen asioiden löytämisestä hankalaa. Kaiken kaikkiaan suurin osa vastaajista piti Padletia hyvänä vaihtoehtona oppimisympäristönä, vaikka joidenkin vastaajien mielestä siinä oli myös kehitettävää.” (Tämä oli liian hankala ja monivaiheinen kysymys GPT-3.5:lle, mutta maksullinen GPT-4 osasi jo tehdä melko hyvän tiivistyksen.)

Slide 12

Slide 12 text

Kommentti sinulle, joka et ollut kuulolla, vaan luet nämä diat jälkikäteen Pidän Moodlea ja muitakin oppimisympäristöjä hyvinä ratkaisuina oppi- laitoksille. Pidemmissä täydennyskoulutuksissa ne toimivat mm. jotta • voidaan käyttää muutoinkin käytettäviä työkaluja, • voidaan mallintaa monipuolista verkkotyöskentelyä, • voidaan tehdä monipuolisia oppimistehtäviä ja • saadaan suoritusten seuranta käyttöön. Padlet-muistitaulu toimii hyvin lyhyissä täydennyskoulutuksissa: • Ei edellytä kirjautumista. • Helppo luoda ja käyttää. • Sopii, kun oppimistehtävät raportoidaan pääosin tekstinä tai linkkeinä, esim. luotu video tai interaktiivinen kuva. • Voi jättää verkkoon koulutuksen/hankkeen päätyttyä.

Slide 13

Slide 13 text

Opettajan tehtävänä on tukea ryhmän kaksoistavoitetta Tunnetavoite liittyy ryhmän kiinteyteen ja toimivuuteen ryhmänä. Tehokkuus eli asiatavoite liittyy ryhmän tuloksellisuuteen. Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com

Slide 14

Slide 14 text

Luottamuksellinen ilmapiiri

Slide 15

Slide 15 text

Ajankohtaiset teemat esillä

Slide 16

Slide 16 text

Hyviin kysymyksiin julkisia vastauksia

Slide 17

Slide 17 text

Oppimistehtävät • Aktivointia ja osallistamista webinaareissa. • Webinaariosallistuminen tai tallenne & kommentti opitusta. • Yleensä oppimistehtävä joka webinaarista. • Valinnaisuutta. Kuvat ovat Arja SDO:n käsienpesuun motivoivalta Pöpövideolta (CC BY).

Slide 18

Slide 18 text

Sanapilvi keskustelun avaajana Kuvassa Suomenopettajat ry:n seminaarin sanapilvi etäopetuksen metaforista (3/2021)

Slide 19

Slide 19 text

Flinga mm. vuorovaikutuksen tukena ja sovelluksista äänestämiseen Valitsematta jääneisiin sovelluksiin voi lisätä linkin ohjeisiin ja esimerkkeihin!

Slide 20

Slide 20 text

Vaiheittaisia oppimistehtäviä interaktiivisina kuvina ja videoina Tehty ThingLinkillä ja Canvalla Lapin yliopisto: Vastuullisesti ja tuvallisesti verkossa 2 op

Slide 21

Slide 21 text

Vertaisoppiminen on tärkeää Ritva Kämärin koonti oppimastaan (CC BY-NC-ND): www.thinglink.com/card/1655637751132848131

Slide 22

Slide 22 text

Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Koulutusten sisällöt • ”Pienet vinkit mitä huomioida hybridiopetuksessa ja sen suunnittelussa.” • ”Verkkokurssien laatu ja erilaiset arviointimenetelmät.” • ”Kiinnostus aiheryhmittäisen materiaalin luomiseen heräsi.” Elä kuten opetat • ”Matleena käytännössä käytti niitä hybridi- pedagogiikan keinoja, joita opetti, joten opiskelijan näkökulmasta opetuksessa esitetyt ajatukset tulivat koetuksi myös itse. Tämä on mielestäni erittäin hyödyllistä.” • ”Oppimista edisti oppijalähtöisyys, käsiteltiin niitä asioita joita me osallistujat pidimme tärkeinä.”

Slide 23

Slide 23 text

Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Moni mainitsi yksittäisiä sovelluksia, mutta vielä useampi sovellusten laajan kirjon • H5P, Adobe Express, ThingLink, Padlet, Powtoon, Flinga,.. • ”Oppimistani edisti erilaisiin sovelluksiin tutustuminen ja niiden kokeilu.” • ”Sain uusia vinkkejä jo käyttämiin sovelluksiin.” • ”Löytyi valmiiksi etsittynä kivoja työkaluja, ei kulu omaa aikaa.” • ”Oppimistani edisti esimerkit joita tarjottiin paljon.” • ”Koen tuskaiseksi ajatuksen tutustua itsenäiseksi uusiin sovelluksiin, joten oli hyvä, että tässä tuli esittelynä paljon erilaisia sovelluksia, mutta hyvä ettei tullut enempää, sillä tietoähky oli juuri riittävä.”

Slide 24

Slide 24 text

Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Omaan työhön liittyvät oppimistehtävät • ”Oppimista edisti tehtävät, jotka oli "kytkettävissä" omiin opintojaksoihin.” • ”Kun sain lukea muiden oppimistehtäviä. Sain niistä oivalluksia. Jos kehittäisin kurssia, lisäisin luentoihin hetkiä, jolloin yhteiskehitämme koko porukka yhden opiskelijan esittämää kehityskohtaa jollakin verkkokurssilla. Kun kysymyksiä on paljon, että miten tekisin tämän tai tuon (esim. arviointi), meidät voisi kaikki osallistaa ratkaisuvaihtoehtojen pohtimiseen.” • ”Saada uusia ideoita oman työn kehittämiseksi ja kommentteja muilta henkilöiltä. Omaa oppimista edisti se, että joutui miettimään omia toteutuksia syvällisemmin, kun muuten niihin ei tahdo löytyä aikaa.” • ”Keskeisintä itselleni oli buustaus sitä kohti, että ei kannata pitää rimaa liian korkealla, vaan jakaa rohkeasti omia tuotoksia.”

Slide 25

Slide 25 text

ChatGPT-4:n tiivistys ”Opettajien vastauksista käy ilmi, että he ovat oppineet paljon uusia digitaalisia työkaluja ja sovelluksia, jotka voivat auttaa heitä opetuksessa ja oppimisessa. Useat mainitsevat myös rohkeuden kokeilla uusia asioita ja jakaa omia tuotoksiaan. Verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan paljon erilaisia menetelmiä ja työkaluja, ja opettajat arvostavat mahdollisuutta tutustua niihin ja saada tukea niiden käyttöön. Monet mainitsevat myös avoimet oppimateriaalit ja niiden hyödyntämisen tärkeyden, sekä oppijalähtöisyyden merkityksen oppimisessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että opettajat arvostavat käytännön läheistä koulutusta, joka antaa heille eväitä uusien työkalujen ja menetelmien käyttöön verkko-opetuksessa.”

Slide 26

Slide 26 text

Mikä jäi askarruttamaan? Mitä olisit kaivannut toteutukseen, että koulutus olisi edistänyt paremmin sinun oppimistasi? Monilla haasteena ajanpuute ja osin siihen liittyen se, että oli usein tallenteiden varassa. Kommentteja • ”Mitä opimme viime kerralla -tuokio :)” • ”Pieni tehtävä/sovellus ei ole paha. Muuten näitä ei opi käyttämään.” (Kyseisessä AMK-koulutuksessa oli vain yksi isompi tehtävä.) • ”Olisi hienoa, jos tällaisessa koulutuksessa olisi myös sellainen sessio, jossa voisi kysyä neuvoa eteen tulleisiin ongelmiin.” • ”Itseäni askarruttaa nuo oppilaitosten lisenssi sekoilut – välillä on joku käytössä ja sitten taas ei.”

Slide 27

Slide 27 text

ChatGPT-4:n tiivistys ”Vastaukset ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevat henkilökohtaisista mielipiteistä konkreettisiin kehitysehdotuksiin. Jotkut vastaajat eivät kaivanneet mitään muutoksia, kun taas toiset kaipasivat enemmän aikaa tai lisää vertaispalautetta. Jotkut mainitsivat myös teknisiä haasteita, kuten vaikeuksia seurata webinaaria yhdellä näytöllä tai kirjautumisongelmia. Yleisesti ottaen monet vastaajat arvostivat tallenteiden käytettävyyttä ja halusivat lisää koulutuksia samalta aihealueelta.”

Slide 28

Slide 28 text

Mitä haluat sanoa koulutuksen päättyessä itsellesi? ”Onneksi osallistuin!” ”Uusia asioita tuli, mutta vahvisti myös sen, että oikealla polulla ollaan oltu.” ”Muista jakaa oppimaasi!” ”Kyllä aikaa löytyy, kun innostuu.” ”Hyvä kun jaksoit tehdä ja keskittyä vaikka oli paljon muuta samaan aikaan.” ”Hyvä minä! Sain tuhdin paketin lisäoppia.” ”Ota näille asioille aikaa myös jatkossa!” ”Kiva, että tulin lähteneeksi mukaan! Tästä sai paljon inspiraatiota omiin ideoihin. Rohkeus jakamiseen kasvoi.” ”Olen ylpeä ja innoissani uusista taidoista ja tulen hyödyntämään näitä taitoja työssäni.”

Slide 29

Slide 29 text

ChatGPT-4:n tiivistys ”Opiskelijoiden vastauksista voidaan havaita useita erilaisia reaktioita koulutuksen päättyessä. Monet opiskelijat iloitsivat siitä, että he oppivat uusia taitoja ja että heillä on nyt uusia välineitä käytettävissään. Toiset opiskelijat mainitsivat ajan ja ajankäytön merkityksen koulutuksen suorittamisessa. Joillekin kurssi oli haasteellinen, mutta he olivat tyytyväisiä, että he suorittivat sen. Useat opiskelijat muistuttivat itseään jatkamaan opintojaan ja kokeilemaan uusia sovelluksia ja tekniikoita. Monet opiskelijat myös rohkaisivat muita kokeilemaan uusia asioita avoimin mielin. Joitakin opiskelijoita inspiroi se, että heillä on nyt uusia ideoita ja inspiraatiota opetustyöhönsä. Lopuksi, joillekin opiskelijoille koulutus oli vain mielenkiintoinen ja hyvä kokemus.”

Slide 30

Slide 30 text

Mitä haluat sanoa koulutuksen päättyessä Matleenalle? ”Kiitos rauhallisesta ja innostavasta opetustyylistä sekä sadoista vinkeistä, joita saimme!” ”Kiitos, että jaat kaikki vinkit avoimesti.” ”Hienoa, että kaikki webinaarit olivat tallenteina. En olisi pystynyt osallistumaan koulutukseen ilman niitä.” ”Kiitos, selkeää oli, vaikkakin aika vauhdikasta alustojen esittelyä. Tosin kysymyksille jätettiin aikaa. Onneksi oli tallenteet. Alkupään voisin katsoa vielä uudelleen.” ”Kiitos monipuolisesta sovellusten ja niiden mahdollisuuksien esittelystä.” ”Kiitos supermukavasta kurssista... hyvin jaksoi kuunnella, vaikka olikin aina iltapäivä. Väsytti kun aloitettiin, mutta oli virkeä olo kun lopetettiin :)” ”Hyvin opiskelijalähtöinen ja, kuten opettajalle sopii, aina on plan B-F takataskussa ;) ”

Slide 31

Slide 31 text

ChatGPT-4:n tiivistys ”Palautteiden perusteella sinut koetaan erittäin ammattitaitoiseksi ja asiantuntevaksi kouluttajaksi, joka pystyy opettamaan erilaisia työkaluja selkeästi ja helposti ymmärrettävästi. Palautteiden mukaan olet myös positiivinen, kannustava ja innostava kouluttaja, joka luo oppimisympäristöön psykologista turvallisuutta. Osaamisesi on monipuolista ja pystyt tarjoamaan uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia opetuksen kehittämiseen. Lisäksi olet joustava ja huomioit osallistujien tarpeet. Sinut koetaan myös henkilönä, joka on aidosti kiinnostunut osallistujien kehittymisestä ja oppimisesta.”

Slide 32

Slide 32 text

No content

Slide 33

Slide 33 text

www.matleenalaakso.fi • Yli 370 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusten diojen ja ohjeiden sivu. • Sähköisten kokeiden sivu. • H5P-työkalujen sivu. • Webinaarikoonti. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.

Slide 34

Slide 34 text

• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi: – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0