Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Opettajien webinaarikoulutukset - hyvät ideat jakoon! #ITK2023

Opettajien webinaarikoulutukset - hyvät ideat jakoon! #ITK2023

Digipedagogiikan täydennyskoulutuksissa yhteiset webinaarit usein rytmittävät opiskelua. Tässä esityksessä avaan hyväksi todettuja käytäntöjä kokeneen kouluttajan näkökulmasta. Esillä on mm. luottamuksellisen ilmapiirin luominen, osallistujien toiveiden huomioiminen ja verkon sovellusten hyödyntäminen. Oppimateriaalien avoin jakaminen auttaa ohjaustyössä ja toimii hyvänä apuna markkinoinnissa. Esittelen webinaarissa omia kokemuksia ja nostan esiin osallistujien palautteita. Monet ideat sopivat muuhunkin opetukseen, eivät vain täydennyskoulutukseen verkossa.

Tämä diasarja oli esillä ensin ITK-webinaarissa 14.3. ja sitten hieman muokattuna konferenssin foorumiesityksessä 21.4.2023. Sen jälkeen lisäsin diasarjaan vielä ChatGPT-4:n tiivistelmät avointen kysymysten vastauksista. Lue lisää blogijulkaisusta: https://www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html

Matleena Laakso

April 22, 2023
Tweet

More Decks by Matleena Laakso

Other Decks in Education

Transcript

 1. Opettajien webinaarikoulutukset - hyvät ideat jakoon! ITK-webinaari 14.3. & Foorumiesitys

  21.4.2023 #ITK2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm
 2. #ITK2023 esitykset Tämä diasarja oli esillä ITK-webinaarissa 14.3. ja uudestaan

  hieman muokattuna konferenssin foorumiesityksessä 21.4.2023. Tekoäly oli ITK:ssa vahvasti esillä ja tähän versioon lisäsin palaute- kyselyn vastauksista myös ChatGPT-4:n tekemät tiivistykset. Webinaaritallenne, linkkejä ja lisätietoja löytyy blogijulkaisusta: www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html itk-konferenssi.fi
 3. Omat kokemukset & kysely Opetusalan täydennyskouluttaja • Koulutus: KM, AmO

  • 2009 alkaen pääteemana #digipeda. • Varhaiskasvatuksesta yliopistopedagogiikkaan. • Myös järjestöt, julkishallinto ja yritykset. • Freelancer & sivutoimisesti TAMK. Kysely tämän lukuvuoden verkkokoulutusten osallistujille • 64+2 vastausta (kysely noin 120:lle). • Neljä TAMKin OPH-rahoitteista koulutusta (2-3 op). • Yksi AMK-opettajien ryhmä (2 op). • Kokonaisarvosana 6,4 / 7 Canvan kuva kevään BETT-messuilta.
 4. Täydennyskoulutuksen suunnittelu • Kouluttaja mukaan hankehakemusvaiheeseen. • Tavoitteet ja sisällöt

  – Kuka päättää? Tilaaja, rahoittaja, kouluttaja vai osallistujat? – Ilmoittautumisvaiheessa vähintään otsikkotasolla. – Kohderyhmän mahdollisuudet ja toiveet. • Käytännöt – Ajankohdat, lähi/etä, tallentaminen, verkkoympäristö,.. – Rahoittajan ehdot: kohderyhmä, laajuus, opintopisteet,.. Aina osallistujaryhmä ei voi valita sisältöjä, mutta voisiko se valita painopisteitä tai harjoiteltavia sovelluksia?
 5. Ajankohdat koettiin pääosin hyväksi • Vaihtelevasti eri viikonpäivinä klo 14.30

  alkaen, AMK:lle räätälöidyssä koulutuksessa klo 13.00 alk. • 2 h webinaarikesto koettiin hyväksi. • Usein heti webinaarin päätteeksi tarjolla ohjausta. • Tallenteita kiiteltiin. ”Virka-aikaan ei aina pääse paikalle. Onneksi jäi tallenteet, joskin niissä jää kysymisen mahdollisuus pois.” ”Aina on ongelma. Tämä on aika hyvä aika, aiempi oman opetuksen kannalta huono ja myöhempi vapaa-ajan (mikä se on?).”
 6. ChatGPT-4:n tiivistys ”Opettajilta kysyttiin heidän mielipidettään kahden tunnin webinaarisarjan kestosta

  ja ajankohdasta, joka alkoi klo 14.30. Vastaukset vaihtelivat, joista osa piti aikaa ja kestoa sopivana, kun taas toiset kokivat sen vaikeaksi osallistua muiden sitoumusten vuoksi. Jotkut ehdottivat aiempi tai myöhempi aloitusaikaa, kun taas toiset halusivat webinaarien olevan työajan ulkopuolella. Monet arvostivat tallenteiden saatavuutta. Yleisesti ottaen yleisin mielipide oli, että ajoitus oli hyvä, ja kesto sopiva, vaikka muutoksia voitaisiin tehdä eri aikataulujen huomioimiseksi.”
 7. Markkinointi keskeinen osa työtä • Kouluttaja vai järjestävä organisaatio/hanke? •

  Omat verkostot ja somekanavat. • Facebookissa mm. Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusfoorumi. • Jaan esimerkkejä ja bloggauksia sisällöistä. • Aiemmin osallistuneet suosittelijoina.
 8. Sitoutumisen haasteet Kolme TAMKin OPH-rahoitteista koulutusta 20 opetusalan henkilölle. Luvuissa

  ei mukana kohderyhmän ulkopuolisia. Osallistujia koulutuksen alkaessa Haamu- osallistujat Suoritus jäi kesken Suoritus tehty Pedagogin digitystä 3 op * 30 4 6 20 Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op 23 3 5 15 Hybridipedagogiikka 2 op 28 3 5 20 *) Lisäksi: Ilmoittautumisen ja aloituksen välissä viisi ilmoitti, ettei ehdikään mukaan. Yksi siirsi osallistumisensa seuraavaan toteutukseen. Viisi jäi jonotuslistalle ja sai kutsun seuraavaan toteutukseen. Mukana oli kaksi ylimääräistä, jotka suorittivat koulutuksen.
 9. Ratkaisuyrityksiä hyvän koulutuksen lisäksi • Ilmoittautumislomake(OPH) – ”Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut

  suorittamaan 3 op.” • Ennakkoviesti – Olet ilmoittautunut… Jos et pääsekään mukaan… • Muistuttelu & henk.koht. viestit. • Suoritus tehtävä, mutta aikataulu joustaa.
 10. Padlet ja Zoom Kysyin osallistujilta TAMKin oppimisympäristöjen vaihtoehdoista. • Suurin

  osa tykkäsi Padletista kovasti. • Moodlea kaipasi hyvin harva, mutta sen suoritusten seuranta hyvä. • Howspacea ei tunnettu, mutta uuden kokeilu kiehtoi.
 11. ChatGPT-4:n tiivistys ”Opettajille esitetyn kysymyksen vastaukset voidaan jakaa kahteen kategoriaan,

  positiivisiin ja negatiivisiin. Suurin osa vastaajista piti Padletia hyvänä ja selkeänä oppimisympäristönä, joka sopii hyvin kurssimateriaalien jakamiseen, tehtävien tekemiseen ja muiden opiskelijoiden tuotosten tarkasteluun. Padletin etuna mainittiin myös helppokäyttöisyys, selkeys ja järjestelmällisyys. Moodlen käyttöä on pidetty hankalana ja sekavana, mutta se on silti tuttu joillekin vastaajille. Howspace-alusta on ollut tuttu vain muutamille vastaajille, mutta se on herättänyt mielenkiintoa. Joillekin vastaajille Padletin ulkoasu oli epäselvä ja se teki tiettyjen asioiden löytämisestä hankalaa. Kaiken kaikkiaan suurin osa vastaajista piti Padletia hyvänä vaihtoehtona oppimisympäristönä, vaikka joidenkin vastaajien mielestä siinä oli myös kehitettävää.” (Tämä oli liian hankala ja monivaiheinen kysymys GPT-3.5:lle, mutta maksullinen GPT-4 osasi jo tehdä melko hyvän tiivistyksen.)
 12. Kommentti sinulle, joka et ollut kuulolla, vaan luet nämä diat

  jälkikäteen Pidän Moodlea ja muitakin oppimisympäristöjä hyvinä ratkaisuina oppi- laitoksille. Pidemmissä täydennyskoulutuksissa ne toimivat mm. jotta • voidaan käyttää muutoinkin käytettäviä työkaluja, • voidaan mallintaa monipuolista verkkotyöskentelyä, • voidaan tehdä monipuolisia oppimistehtäviä ja • saadaan suoritusten seuranta käyttöön. Padlet-muistitaulu toimii hyvin lyhyissä täydennyskoulutuksissa: • Ei edellytä kirjautumista. • Helppo luoda ja käyttää. • Sopii, kun oppimistehtävät raportoidaan pääosin tekstinä tai linkkeinä, esim. luotu video tai interaktiivinen kuva. • Voi jättää verkkoon koulutuksen/hankkeen päätyttyä.
 13. Opettajan tehtävänä on tukea ryhmän kaksoistavoitetta Tunnetavoite liittyy ryhmän kiinteyteen

  ja toimivuuteen ryhmänä. Tehokkuus eli asiatavoite liittyy ryhmän tuloksellisuuteen. Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
 14. Oppimistehtävät • Aktivointia ja osallistamista webinaareissa. • Webinaariosallistuminen tai tallenne

  & kommentti opitusta. • Yleensä oppimistehtävä joka webinaarista. • Valinnaisuutta. Kuvat ovat Arja SDO:n käsienpesuun motivoivalta Pöpövideolta (CC BY).
 15. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?

  Koulutusten sisällöt • ”Pienet vinkit mitä huomioida hybridiopetuksessa ja sen suunnittelussa.” • ”Verkkokurssien laatu ja erilaiset arviointimenetelmät.” • ”Kiinnostus aiheryhmittäisen materiaalin luomiseen heräsi.” Elä kuten opetat • ”Matleena käytännössä käytti niitä hybridi- pedagogiikan keinoja, joita opetti, joten opiskelijan näkökulmasta opetuksessa esitetyt ajatukset tulivat koetuksi myös itse. Tämä on mielestäni erittäin hyödyllistä.” • ”Oppimista edisti oppijalähtöisyys, käsiteltiin niitä asioita joita me osallistujat pidimme tärkeinä.”
 16. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?

  Moni mainitsi yksittäisiä sovelluksia, mutta vielä useampi sovellusten laajan kirjon • H5P, Adobe Express, ThingLink, Padlet, Powtoon, Flinga,.. • ”Oppimistani edisti erilaisiin sovelluksiin tutustuminen ja niiden kokeilu.” • ”Sain uusia vinkkejä jo käyttämiin sovelluksiin.” • ”Löytyi valmiiksi etsittynä kivoja työkaluja, ei kulu omaa aikaa.” • ”Oppimistani edisti esimerkit joita tarjottiin paljon.” • ”Koen tuskaiseksi ajatuksen tutustua itsenäiseksi uusiin sovelluksiin, joten oli hyvä, että tässä tuli esittelynä paljon erilaisia sovelluksia, mutta hyvä ettei tullut enempää, sillä tietoähky oli juuri riittävä.”
 17. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?

  Omaan työhön liittyvät oppimistehtävät • ”Oppimista edisti tehtävät, jotka oli "kytkettävissä" omiin opintojaksoihin.” • ”Kun sain lukea muiden oppimistehtäviä. Sain niistä oivalluksia. Jos kehittäisin kurssia, lisäisin luentoihin hetkiä, jolloin yhteiskehitämme koko porukka yhden opiskelijan esittämää kehityskohtaa jollakin verkkokurssilla. Kun kysymyksiä on paljon, että miten tekisin tämän tai tuon (esim. arviointi), meidät voisi kaikki osallistaa ratkaisuvaihtoehtojen pohtimiseen.” • ”Saada uusia ideoita oman työn kehittämiseksi ja kommentteja muilta henkilöiltä. Omaa oppimista edisti se, että joutui miettimään omia toteutuksia syvällisemmin, kun muuten niihin ei tahdo löytyä aikaa.” • ”Keskeisintä itselleni oli buustaus sitä kohti, että ei kannata pitää rimaa liian korkealla, vaan jakaa rohkeasti omia tuotoksia.”
 18. ChatGPT-4:n tiivistys ”Opettajien vastauksista käy ilmi, että he ovat oppineet

  paljon uusia digitaalisia työkaluja ja sovelluksia, jotka voivat auttaa heitä opetuksessa ja oppimisessa. Useat mainitsevat myös rohkeuden kokeilla uusia asioita ja jakaa omia tuotoksiaan. Verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan paljon erilaisia menetelmiä ja työkaluja, ja opettajat arvostavat mahdollisuutta tutustua niihin ja saada tukea niiden käyttöön. Monet mainitsevat myös avoimet oppimateriaalit ja niiden hyödyntämisen tärkeyden, sekä oppijalähtöisyyden merkityksen oppimisessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että opettajat arvostavat käytännön läheistä koulutusta, joka antaa heille eväitä uusien työkalujen ja menetelmien käyttöön verkko-opetuksessa.”
 19. Mikä jäi askarruttamaan? Mitä olisit kaivannut toteutukseen, että koulutus olisi

  edistänyt paremmin sinun oppimistasi? Monilla haasteena ajanpuute ja osin siihen liittyen se, että oli usein tallenteiden varassa. Kommentteja • ”Mitä opimme viime kerralla -tuokio :)” • ”Pieni tehtävä/sovellus ei ole paha. Muuten näitä ei opi käyttämään.” (Kyseisessä AMK-koulutuksessa oli vain yksi isompi tehtävä.) • ”Olisi hienoa, jos tällaisessa koulutuksessa olisi myös sellainen sessio, jossa voisi kysyä neuvoa eteen tulleisiin ongelmiin.” • ”Itseäni askarruttaa nuo oppilaitosten lisenssi sekoilut – välillä on joku käytössä ja sitten taas ei.”
 20. ChatGPT-4:n tiivistys ”Vastaukset ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevat henkilökohtaisista mielipiteistä

  konkreettisiin kehitysehdotuksiin. Jotkut vastaajat eivät kaivanneet mitään muutoksia, kun taas toiset kaipasivat enemmän aikaa tai lisää vertaispalautetta. Jotkut mainitsivat myös teknisiä haasteita, kuten vaikeuksia seurata webinaaria yhdellä näytöllä tai kirjautumisongelmia. Yleisesti ottaen monet vastaajat arvostivat tallenteiden käytettävyyttä ja halusivat lisää koulutuksia samalta aihealueelta.”
 21. Mitä haluat sanoa koulutuksen päättyessä itsellesi? ”Onneksi osallistuin!” ”Uusia asioita

  tuli, mutta vahvisti myös sen, että oikealla polulla ollaan oltu.” ”Muista jakaa oppimaasi!” ”Kyllä aikaa löytyy, kun innostuu.” ”Hyvä kun jaksoit tehdä ja keskittyä vaikka oli paljon muuta samaan aikaan.” ”Hyvä minä! Sain tuhdin paketin lisäoppia.” ”Ota näille asioille aikaa myös jatkossa!” ”Kiva, että tulin lähteneeksi mukaan! Tästä sai paljon inspiraatiota omiin ideoihin. Rohkeus jakamiseen kasvoi.” ”Olen ylpeä ja innoissani uusista taidoista ja tulen hyödyntämään näitä taitoja työssäni.”
 22. ChatGPT-4:n tiivistys ”Opiskelijoiden vastauksista voidaan havaita useita erilaisia reaktioita koulutuksen

  päättyessä. Monet opiskelijat iloitsivat siitä, että he oppivat uusia taitoja ja että heillä on nyt uusia välineitä käytettävissään. Toiset opiskelijat mainitsivat ajan ja ajankäytön merkityksen koulutuksen suorittamisessa. Joillekin kurssi oli haasteellinen, mutta he olivat tyytyväisiä, että he suorittivat sen. Useat opiskelijat muistuttivat itseään jatkamaan opintojaan ja kokeilemaan uusia sovelluksia ja tekniikoita. Monet opiskelijat myös rohkaisivat muita kokeilemaan uusia asioita avoimin mielin. Joitakin opiskelijoita inspiroi se, että heillä on nyt uusia ideoita ja inspiraatiota opetustyöhönsä. Lopuksi, joillekin opiskelijoille koulutus oli vain mielenkiintoinen ja hyvä kokemus.”
 23. Mitä haluat sanoa koulutuksen päättyessä Matleenalle? ”Kiitos rauhallisesta ja innostavasta

  opetustyylistä sekä sadoista vinkeistä, joita saimme!” ”Kiitos, että jaat kaikki vinkit avoimesti.” ”Hienoa, että kaikki webinaarit olivat tallenteina. En olisi pystynyt osallistumaan koulutukseen ilman niitä.” ”Kiitos, selkeää oli, vaikkakin aika vauhdikasta alustojen esittelyä. Tosin kysymyksille jätettiin aikaa. Onneksi oli tallenteet. Alkupään voisin katsoa vielä uudelleen.” ”Kiitos monipuolisesta sovellusten ja niiden mahdollisuuksien esittelystä.” ”Kiitos supermukavasta kurssista... hyvin jaksoi kuunnella, vaikka olikin aina iltapäivä. Väsytti kun aloitettiin, mutta oli virkeä olo kun lopetettiin :)” ”Hyvin opiskelijalähtöinen ja, kuten opettajalle sopii, aina on plan B-F takataskussa ;) ”
 24. ChatGPT-4:n tiivistys ”Palautteiden perusteella sinut koetaan erittäin ammattitaitoiseksi ja asiantuntevaksi

  kouluttajaksi, joka pystyy opettamaan erilaisia työkaluja selkeästi ja helposti ymmärrettävästi. Palautteiden mukaan olet myös positiivinen, kannustava ja innostava kouluttaja, joka luo oppimisympäristöön psykologista turvallisuutta. Osaamisesi on monipuolista ja pystyt tarjoamaan uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia opetuksen kehittämiseen. Lisäksi olet joustava ja huomioit osallistujien tarpeet. Sinut koetaan myös henkilönä, joka on aidosti kiinnostunut osallistujien kehittymisestä ja oppimisesta.”
 25. www.matleenalaakso.fi • Yli 370 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusten

  diojen ja ohjeiden sivu. • Sähköisten kokeiden sivu. • H5P-työkalujen sivu. • Webinaarikoonti. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
 26. • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative

  Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi: – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0