Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Opettajien webinaarikoulutukset - hyvät ideat jakoon! #ITK2023

Opettajien webinaarikoulutukset - hyvät ideat jakoon! #ITK2023

Digipedagogiikan täydennyskoulutuksissa yhteiset webinaarit usein rytmittävät opiskelua. Tässä esityksessä avaan hyväksi todettuja käytäntöjä kokeneen kouluttajan näkökulmasta. Esillä on mm. luottamuksellisen ilmapiirin luominen, osallistujien toiveiden huomioiminen ja verkon sovellusten hyödyntäminen. Oppimateriaalien avoin jakaminen auttaa ohjaustyössä ja toimii hyvänä apuna markkinoinnissa. Esittelen webinaarissa omia kokemuksia ja nostan esiin osallistujien palautteita. Monet ideat sopivat muuhunkin opetukseen, eivät vain täydennyskoulutukseen verkossa.

Tämä diasarja oli esillä ITK-webinaarissa 14.3.2023. Webinaarisarjan tallenteet: https://itk-konferenssi.fi/webinaarit/webinaaritallenteet

Puhun samasta teemasta myös ITK:n foorumiesityksessä Aulangolla 21.4.2023 klo 12. Tuolloin päivitän tämän diasarjan ja julkaisen teemasta bloggauksen: https://www.matleenalaakso.fi/

Matleena Laakso

March 14, 2023
Tweet

More Decks by Matleena Laakso

Other Decks in Education

Transcript

 1. Opettajien
  webinaarikoulutukset
  - hyvät ideat jakoon!
  ITK-webinaari 14.3.2023
  #ITK2023
  Matleena Laakso
  Blogi: www.matleenalaakso.fi
  Twitter: @matleenalaakso
  Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm

  View Slide

 2. #ITK2023 esitykset
  Tämä diasarja oli esillä ITK-webinaarissa 14.3.2023.
  Webinaarisarjan tallenteet:
  itk-konferenssi.fi/webinaarit/webinaaritallenteet
  Puhun samasta teemasta myös ITK:n foorumiesityksessä
  21.4. klo 12. Tuolloin päivitän tämän diasarjan ja julkaisen
  teemasta myös bloggauksen: www.matleenalaakso.fi
  itk-konferenssi.fi

  View Slide

 3. Taustoja esitykseen
  Koulutus: KM, AmO
  Koko työura opetusalan täydennyskoulutuksen parissa
  • Varhaiskasvatuksesta yliopistopedagogiikkaan.
  • Töitä myös järjestöille, julkishallinnolle ja yrityksille.
  • 2009 alkaen teemana pääosin digipeda.
  • Tampereen yliopisto → Tampereen kaupunki → Freelancer &
  sivutoimisesti mm. TAMK.
  Kysely syksyn verkkokoulutusten osallistujille
  • 59 vastausta (kysely noin 100 osallistujalle).
  • Kolme TAMKin OPH-rahoitteista koulutusta (2-3 op).
  • Yksi AMK-opettajien ryhmä (2 op).

  View Slide

 4. Täydennyskoulutuksen suunnittelu
  • Kouluttaja mukaan hankehakemus- tai tarjousvaiheeseen.
  • Tavoitteet ja sisällöt
  – Kuka päättää? Tilaaja/rahoittaja, kouluttaja vai osallistujat?
  – Ilmoittautumisvaiheessa vähintään otsikkotasolla.
  – Kohderyhmän mahdollisuudet ja toiveet.
  • Käytännöt
  – Ajankohdat, lähi/etä, tallentaminen, verkkoympäristö,..
  – Rahoittajan ehdot: kohderyhmä, laajuus, opintopisteet,..
  Aina osallistujaryhmä ei voi valita sisältöjä,
  mutta voisiko se valita painopisteitä tai
  harjoiteltavia sovelluksia?

  View Slide

 5. Ajankohdat koettiin pääosin hyväksi
  • Vaihtelevasti eri viikonpäivinä klo 14.30 alkaen,
  AMK-koulutuksessa klo 13.00 alk.
  • 2 h webinaarikesto koettiin hyväksi.
  • Usein heti webinaarin päätteeksi ohjausta.
  • Tallenteita kiiteltiin.
  ”Virka-aikaan ei aina pääse
  paikalle. Onneksi jäi tallenteet,
  joskin niissä jää kysymisen
  mahdollisuus pois.”
  ”Aina on ongelma. Tämä on aika
  hyvä aika, aiempi oman opetuksen
  kannalta huono ja myöhempi
  vapaa-ajan (mikä se on?).”

  View Slide

 6. Markkinointi
  • Kouluttaja vai järjestävä organisaatio/hanke?
  • Omat verkostot ja somekanavat.
  • Facebookissa mm. Opetus- ja kasvatusalan
  täydennyskoulutusfoorumi.
  • Esimerkkejä ja bloggauksia sisällöistä.
  • Aiemmin osallistuneet suosittelijoina.

  View Slide

 7. Padlet oppimisympäristönä
  Piilotetulla linkillä tai salasanalla suojattu Padlet-muistitaulu.
  Käytössä sarakkeet ja kaikilla oikeus lisätä viestejä ja kommentoida.
  Käytän useimmiten Padletia. Kysyin osallistujilta TAMKin vaihtoehdoista.
  • Suurin osa tykkäsi Padletista kovasti.
  • Moodlea kaipasi hyvin harva.
  • Howspacea ei tunnettu, mutta uuden kokeilu kiehtoi.

  View Slide

 8. Opettajan tehtävänä on tukea
  ryhmän kaksoistavoitetta
  Tunnetavoite
  liittyy ryhmän
  kiinteyteen ja
  toimivuuteen
  ryhmänä.
  Tehokkuus eli
  asiatavoite
  liittyy ryhmän
  tuloksellisuuteen.
  Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com

  View Slide

 9. Luottamuksellinen ilmapiiri

  View Slide

 10. Sitoutumisen haasteet
  Kolme TAMKin OPH-rahoitteista koulutusta 20 opetusalan henkilölle.
  Luvuissa ei mukana kohderyhmän ulkopuolisia.
  Osallistujia
  koulutuksen
  alkaessa
  Haamu-
  osallistujat
  Suoritus
  jäi kesken
  Suoritus
  tehty
  Pedagogin digitystä 3 op * 30 4 6 20
  Avointen oppimateriaalien
  hyödyntäminen ja
  jakaminen 3 op
  23 3 5 15
  Hybridipedagogiikka 2 op 28 3 5 20
  *)
  Ilmoittautumisen ja aloituksen välissä viisi ilmoitti, ettei ehdikään mukaan.
  Yksi siirsi osallistumisensa seuraavaan toteutukseen.
  Viisi jäi jonotuslistalle ja sai kutsun seuraavaan toteutukseen.
  Mukana oli kaksi ylimääräistä, jotka suorittivat koulutuksen.

  View Slide

 11. Ratkaisuyrityksiä
  sitoutumisen haasteisiin
  • Ennakkoviesti
  – Olet ilmoittautunut… Jos et pääsekään mukaan…
  • Ilmoittautumislomake & aloituswebinaari
  – ”Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut suorittamaan 3 op.” (OPH)
  • Muistuttelu & henk.koht.viestit.
  • Suoritus tehtävä, mutta aikataulu joustaa.
  Sekä hyvä kokonaisuus ☺
  • Vuorovaikutusta webinaareihin.
  • Ohjaustuokioita webinaarien päätteeksi, pyynnöstä muulloinkin.
  • Mielekkäät oppimistehtävät.

  View Slide

 12. Hyviin kysymyksiin julkisia vastauksia

  View Slide

 13. Oppimistehtävät
  • Aktivointia ja osallistamista
  webinaareissa.
  • Yleensä oppimistehtävä
  joka webinaarista.
  • Valinnaisuutta
  Kuvat ovat Arja SDO:n käsienpesuun
  motivoivalta Pöpövideolta (CC BY).

  View Slide

 14. Sanapilvi keskustelun avaajana
  Kuvassa Suomenopettajat ry:n seminaarin sanapilvi etäopetuksen metaforista (3/2021)

  View Slide

 15. Flinga-äänestyksen vaiheet

  View Slide

 16. Esimerkki Padletin käytöstä
  webinaarin aktivoivana tehtävänä

  View Slide

 17. Digitaalinen jalanjälki
  Lasten ja nuorten valmiudet toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa 3 op
  1. Orientaationa mm. oheinen interaktiivinen kuva.
  2. Kaverigooglaus
  3. Somesiivous
  Kuva: Matleena Laakso, CC BY

  View Slide

 18. Vertaisoppiminen on tärkeää
  Ritva Kämärin koonti oppimastaan (CC BY-NC-ND): www.thinglink.com/card/1655637751132848131

  View Slide

 19. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi
  sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
  Koulutusten sisällöt
  • ”Pienet vinkit mitä huomioida hybridiopetuksessa ja
  sen suunnittelussa.”
  • ”Verkkokurssien laatu ja erilaiset arviointimenetelmät”
  • ”Kiinnostus aiheryhmittäisen materiaalin luomiseen
  heräsi kyllä ja sitä voidaan työpaikalla kollegojen
  kanssa työstääkin...”
  Elä kuten opetat
  • ”Matleena käytännössä käytti niitä hybridi-
  pedagogiikan keinoja, joita opetti, joten opiskelijan
  näkökulmasta opetuksessa esitetyt ajatukset tulivat
  koetuksi myös itse. Tämä on mielestäni erittäin hyödyllistä.”
  • ”Oppimista edisti oppijalähtöisyys, käsiteltiin niitä asioita
  joita me osallistujat pidimme tärkeinä.”

  View Slide

 20. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi
  sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
  Moni mainitsi yksittäisiä sovelluksia, mutta vielä useampi
  sovellusten laajan kirjon
  • H5P, Powtoon, Adobe Express, ThingLink, Padlet, Flinga,..
  • ”Oppimistani edisti erilaisiin sovelluksiin tutustuminen ja niiden kokeilu.”
  • ”Sain uusia vinkkejä jo käyttämiin sovelluksiin.”
  • ”Löytyi valmiiksi etsittynä kivoja työkaluja, ei kulu omaa aikaa.”
  • ”Oppimistani edisti esimerkit joita tarjottiin paljon.”
  • ”Koen tuskaiseksi ajatuksen tutustua itsenäiseksi uusiin sovelluksiin, joten
  oli hyvä, että tässä tuli esittelynä paljon erilaisia sovelluksia, mutta hyvä
  ettei tullut enempää, sillä tietoähky oli juuri riittävä.”

  View Slide

 21. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi
  sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
  Omaan työhön liittyvät oppimistehtävät
  • ”Oppimista edisti tehtävät, jotka oli "kytkettävissä" omiin opintojaksoihin.”
  • ”Kun sain lukea muiden oppimistehtäviä. Sain niistä oivalluksia. Jos
  kehittäisin kurssia, lisäisin luentoihin hetkiä, jolloin yhteiskehitämme koko
  porukka yhden opiskelijan esittämää kehityskohtaa jollakin verkkokurssilla.
  Kun kysymyksiä on paljon, että miten tekisin tämän tai tuon (esim.
  arviointi), meidät voisi kaikki osallistaa ratkaisuvaihtoehtojen pohtimiseen.”
  • ”Saada uusia ideoita oman työn kehittämiseksi ja kommentteja muilta
  henkilöiltä. Omaa oppimista edisti se, että joutui miettimään omia
  toteutuksia syvällisemmin, kun muuten niihin ei tahdo löytyä aikaa.”
  • ”Keskeisintä itselleni oli buustaus sitä kohti, että ei kannata pitää rimaa liian
  korkealla, vaan jakaa rohkeasti omia tuotoksia.”

  View Slide

 22. Mikä jäi askarruttamaan?
  Mitä olisit kaivannut toteutukseen, että koulutus olisi
  edistänyt paremmin sinun oppimistasi?
  Ajanpuute monilla haasteena.
  Samoin se, että oli usein tallenteiden varassa.
  Kommentteja
  • ”Mitä opimme viime kerralla -tuokio :)”
  • ”Pieni tehtävä/sovellus ei ole paha. Muuten näitä ei opi käyttämään.”
  (Kyseisessä AMK-koulutuksessa oli vain yksi isompi tehtävä.)
  • ”Olisi hienoa, jos tällaisessa koulutuksessa olisi myös sellainen sessio,
  jossa voisi kysyä neuvoa eteen tulleisiin ongelmiin.”
  • ”Itseäni askarruttaa nuo oppilaitosten lisenssi sekoilut –
  välillä on joku käytössä ja sitten taas ei.”

  View Slide

 23. Mitä haluat sanoa koulutuksen
  päättyessä itsellesi?
  ”Onneksi osallistuin!”
  ”Uusia asioita tuli, mutta
  vahvisti myös sen, että
  oikealla polulla ollaan oltu.”
  ”Muista jakaa oppimaasi!”
  ”Kyllä aikaa löytyy,
  kun innostuu.”
  ”Hyvä kun jaksoit tehdä ja
  keskittyä vaikka oli paljon
  muuta samaan aikaan.” ”Hyvä minä! Sain tuhdin paketin lisäoppia.”
  ”Ota näille asioille
  aikaa myös jatkossa!”
  ”Kiva, että tulin lähteneeksi mukaan!
  Tästä sai paljon inspiraatiota omiin
  ideoihin. Rohkeus jakamiseen kasvoi.”
  ”Olen ylpeä ja innoissani uusista
  taidoista ja tulen hyödyntämään
  näitä taitoja työssäni.”

  View Slide

 24. Mitä haluat sanoa koulutuksen
  päättyessä Matleenalle?
  ”Kiitos rauhallisesta
  ja innostavasta
  opetustyylistä sekä
  sadoista vinkeistä,
  joita saimme!”
  ”Kiitos, että jaat kaikki vinkit avoimesti.”
  ”Hienoa, että kaikki webinaarit
  olivat tallenteina.
  En olisi pystynyt osallistumaan
  koulutukseen ilman niitä.”
  ”Kiitos, selkeää oli, vaikkakin aika vauhdikasta alustojen
  esittelyä. Tosin kysymyksille jätettiin aikaa. Onneksi oli
  tallenteet. Alkupään voisin katsoa vielä uudelleen.”
  ”Kiitos monipuolisesta
  sovellusten ja niiden
  mahdollisuuksien
  esittelystä.”
  ”Kiitos supermukavasta kurssista...
  hyvin jaksoi kuunnella,
  vaikka olikin aina iltapäivä.
  Väsytti kun aloitettiin, mutta oli
  virkeä olo kun lopetettiin :)”
  6,4/7
  ”Hyvin opiskelijalähtöinen ja,
  kuten opettajalle sopii,
  aina on plan B-F takataskussa ;) ”

  View Slide

 25. www.matleenalaakso.fi
  • Yli 360 bloggausta ja lisää tulossa.
  • Koulutusten diojen ja ohjeiden sivu.
  • Sähköisten kokeiden sivu.
  • H5P-työkalujen sivu.
  • Webinaarikoonti.
  • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
  Tervetuloa ITK-foorumiesitykseen
  pe 21.4. klo 12!
  Bloggaus tulossa #ITK2023-viikon
  aikoihin huhtikuussa!

  View Slide

 26. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi
  • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
  välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
  lyhyesti:
  – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
  hyödyntäminen on sallittu.
  – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän
  diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
  • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
  www.matleenalaakso.fi
  Tämä diasarja on lisensoitu Creative
  Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

  View Slide