Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Opettajien webinaarikoulutukset - hyvät ideat jakoon! #ITK2023

Opettajien webinaarikoulutukset - hyvät ideat jakoon! #ITK2023

Digipedagogiikan täydennyskoulutuksissa yhteiset webinaarit usein rytmittävät opiskelua. Tässä esityksessä avaan hyväksi todettuja käytäntöjä kokeneen kouluttajan näkökulmasta. Esillä on mm. luottamuksellisen ilmapiirin luominen, osallistujien toiveiden huomioiminen ja verkon sovellusten hyödyntäminen. Oppimateriaalien avoin jakaminen auttaa ohjaustyössä ja toimii hyvänä apuna markkinoinnissa. Esittelen webinaarissa omia kokemuksia ja nostan esiin osallistujien palautteita. Monet ideat sopivat muuhunkin opetukseen, eivät vain täydennyskoulutukseen verkossa.

Tämä diasarja oli esillä ensin ITK-webinaarissa 14.3. ja sitten hieman muokattuna konferenssin foorumiesityksessä 21.4.2023. Sen jälkeen lisäsin diasarjaan vielä ChatGPT-4:n tiivistelmät avointen kysymysten vastauksista. Lue lisää blogijulkaisusta: https://www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html

Matleena Laakso

April 22, 2023
Tweet

More Decks by Matleena Laakso

Other Decks in Education

Transcript

 1. Opettajien
  webinaarikoulutukset
  - hyvät ideat jakoon!
  ITK-webinaari 14.3. & Foorumiesitys 21.4.2023
  #ITK2023
  Matleena Laakso
  Blogi: www.matleenalaakso.fi
  Twitter: @matleenalaakso
  Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm

  View full-size slide

 2. #ITK2023 esitykset
  Tämä diasarja oli esillä ITK-webinaarissa 14.3. ja uudestaan hieman
  muokattuna konferenssin foorumiesityksessä 21.4.2023.
  Tekoäly oli ITK:ssa vahvasti esillä ja tähän versioon lisäsin palaute-
  kyselyn vastauksista myös ChatGPT-4:n tekemät tiivistykset.
  Webinaaritallenne, linkkejä ja lisätietoja löytyy blogijulkaisusta:
  www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html
  itk-konferenssi.fi

  View full-size slide

 3. Omat kokemukset & kysely
  Opetusalan täydennyskouluttaja
  • Koulutus: KM, AmO
  • 2009 alkaen pääteemana #digipeda.
  • Varhaiskasvatuksesta yliopistopedagogiikkaan.
  • Myös järjestöt, julkishallinto ja yritykset.
  • Freelancer & sivutoimisesti TAMK.
  Kysely tämän lukuvuoden
  verkkokoulutusten osallistujille
  • 64+2 vastausta (kysely noin 120:lle).
  • Neljä TAMKin OPH-rahoitteista koulutusta (2-3 op).
  • Yksi AMK-opettajien ryhmä (2 op).
  • Kokonaisarvosana 6,4 / 7
  Canvan kuva kevään BETT-messuilta.

  View full-size slide

 4. Täydennyskoulutuksen suunnittelu
  • Kouluttaja mukaan hankehakemusvaiheeseen.
  • Tavoitteet ja sisällöt
  – Kuka päättää? Tilaaja, rahoittaja, kouluttaja vai osallistujat?
  – Ilmoittautumisvaiheessa vähintään otsikkotasolla.
  – Kohderyhmän mahdollisuudet ja toiveet.
  • Käytännöt
  – Ajankohdat, lähi/etä, tallentaminen, verkkoympäristö,..
  – Rahoittajan ehdot: kohderyhmä, laajuus, opintopisteet,..
  Aina osallistujaryhmä ei voi valita sisältöjä,
  mutta voisiko se valita painopisteitä tai
  harjoiteltavia sovelluksia?

  View full-size slide

 5. Ajankohdat koettiin pääosin hyväksi
  • Vaihtelevasti eri viikonpäivinä klo 14.30 alkaen,
  AMK:lle räätälöidyssä koulutuksessa klo 13.00 alk.
  • 2 h webinaarikesto koettiin hyväksi.
  • Usein heti webinaarin päätteeksi tarjolla ohjausta.
  • Tallenteita kiiteltiin.
  ”Virka-aikaan ei aina pääse
  paikalle. Onneksi jäi tallenteet,
  joskin niissä jää kysymisen
  mahdollisuus pois.”
  ”Aina on ongelma. Tämä on aika
  hyvä aika, aiempi oman opetuksen
  kannalta huono ja myöhempi
  vapaa-ajan (mikä se on?).”

  View full-size slide

 6. ChatGPT-4:n tiivistys
  ”Opettajilta kysyttiin heidän mielipidettään kahden tunnin
  webinaarisarjan kestosta ja ajankohdasta, joka alkoi klo 14.30.
  Vastaukset vaihtelivat, joista osa piti aikaa ja kestoa sopivana,
  kun taas toiset kokivat sen vaikeaksi osallistua muiden
  sitoumusten vuoksi. Jotkut ehdottivat aiempi tai myöhempi
  aloitusaikaa, kun taas toiset halusivat webinaarien olevan
  työajan ulkopuolella.
  Monet arvostivat tallenteiden saatavuutta. Yleisesti ottaen yleisin
  mielipide oli, että ajoitus oli hyvä, ja kesto sopiva, vaikka
  muutoksia voitaisiin tehdä eri aikataulujen huomioimiseksi.”

  View full-size slide

 7. Markkinointi keskeinen osa työtä
  • Kouluttaja vai järjestävä organisaatio/hanke?
  • Omat verkostot ja somekanavat.
  • Facebookissa mm. Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusfoorumi.
  • Jaan esimerkkejä ja bloggauksia sisällöistä.
  • Aiemmin osallistuneet suosittelijoina.

  View full-size slide

 8. Sitoutumisen haasteet
  Kolme TAMKin OPH-rahoitteista koulutusta 20 opetusalan henkilölle.
  Luvuissa ei mukana kohderyhmän ulkopuolisia.
  Osallistujia
  koulutuksen
  alkaessa
  Haamu-
  osallistujat
  Suoritus
  jäi kesken
  Suoritus
  tehty
  Pedagogin digitystä 3 op * 30 4 6 20
  Avointen oppimateriaalien
  hyödyntäminen ja
  jakaminen 3 op
  23 3 5 15
  Hybridipedagogiikka 2 op 28 3 5 20
  *) Lisäksi:
  Ilmoittautumisen ja aloituksen välissä viisi ilmoitti, ettei ehdikään mukaan.
  Yksi siirsi osallistumisensa seuraavaan toteutukseen.
  Viisi jäi jonotuslistalle ja sai kutsun seuraavaan toteutukseen.
  Mukana oli kaksi ylimääräistä, jotka suorittivat koulutuksen.

  View full-size slide

 9. Ratkaisuyrityksiä hyvän
  koulutuksen lisäksi
  • Ilmoittautumislomake(OPH)
  – ”Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut suorittamaan 3 op.”
  • Ennakkoviesti
  – Olet ilmoittautunut… Jos et pääsekään mukaan…
  • Muistuttelu & henk.koht. viestit.
  • Suoritus tehtävä, mutta aikataulu joustaa.

  View full-size slide

 10. Padlet ja Zoom
  Kysyin osallistujilta TAMKin oppimisympäristöjen vaihtoehdoista.
  • Suurin osa tykkäsi Padletista kovasti.
  • Moodlea kaipasi hyvin harva, mutta sen suoritusten seuranta hyvä.
  • Howspacea ei tunnettu, mutta uuden kokeilu kiehtoi.

  View full-size slide

 11. ChatGPT-4:n tiivistys
  ”Opettajille esitetyn kysymyksen vastaukset voidaan jakaa kahteen
  kategoriaan, positiivisiin ja negatiivisiin. Suurin osa vastaajista piti
  Padletia hyvänä ja selkeänä oppimisympäristönä, joka sopii hyvin
  kurssimateriaalien jakamiseen, tehtävien tekemiseen ja muiden
  opiskelijoiden tuotosten tarkasteluun. Padletin etuna mainittiin
  myös helppokäyttöisyys, selkeys ja järjestelmällisyys.
  Moodlen käyttöä on pidetty hankalana ja sekavana, mutta se on
  silti tuttu joillekin vastaajille. Howspace-alusta on ollut tuttu vain
  muutamille vastaajille, mutta se on herättänyt mielenkiintoa.
  Joillekin vastaajille Padletin ulkoasu oli epäselvä ja se teki tiettyjen
  asioiden löytämisestä hankalaa. Kaiken kaikkiaan suurin osa
  vastaajista piti Padletia hyvänä vaihtoehtona oppimisympäristönä,
  vaikka joidenkin vastaajien mielestä siinä oli myös kehitettävää.”
  (Tämä oli liian hankala ja monivaiheinen kysymys GPT-3.5:lle,
  mutta maksullinen GPT-4 osasi jo tehdä melko hyvän tiivistyksen.)

  View full-size slide

 12. Kommentti sinulle, joka et ollut kuulolla,
  vaan luet nämä diat jälkikäteen
  Pidän Moodlea ja muitakin oppimisympäristöjä hyvinä ratkaisuina oppi-
  laitoksille. Pidemmissä täydennyskoulutuksissa ne toimivat mm. jotta
  • voidaan käyttää muutoinkin käytettäviä työkaluja,
  • voidaan mallintaa monipuolista verkkotyöskentelyä,
  • voidaan tehdä monipuolisia oppimistehtäviä ja
  • saadaan suoritusten seuranta käyttöön.
  Padlet-muistitaulu toimii hyvin lyhyissä täydennyskoulutuksissa:
  • Ei edellytä kirjautumista.
  • Helppo luoda ja käyttää.
  • Sopii, kun oppimistehtävät raportoidaan pääosin tekstinä tai linkkeinä,
  esim. luotu video tai interaktiivinen kuva.
  • Voi jättää verkkoon koulutuksen/hankkeen päätyttyä.

  View full-size slide

 13. Opettajan tehtävänä on tukea
  ryhmän kaksoistavoitetta
  Tunnetavoite
  liittyy ryhmän
  kiinteyteen ja
  toimivuuteen
  ryhmänä.
  Tehokkuus eli
  asiatavoite
  liittyy ryhmän
  tuloksellisuuteen.
  Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com

  View full-size slide

 14. Luottamuksellinen ilmapiiri

  View full-size slide

 15. Ajankohtaiset teemat esillä

  View full-size slide

 16. Hyviin kysymyksiin julkisia vastauksia

  View full-size slide

 17. Oppimistehtävät
  • Aktivointia ja osallistamista
  webinaareissa.
  • Webinaariosallistuminen tai
  tallenne & kommentti opitusta.
  • Yleensä oppimistehtävä
  joka webinaarista.
  • Valinnaisuutta.
  Kuvat ovat Arja SDO:n käsienpesuun
  motivoivalta Pöpövideolta (CC BY).

  View full-size slide

 18. Sanapilvi keskustelun avaajana
  Kuvassa Suomenopettajat ry:n seminaarin sanapilvi etäopetuksen metaforista (3/2021)

  View full-size slide

 19. Flinga mm. vuorovaikutuksen tukena ja
  sovelluksista äänestämiseen
  Valitsematta jääneisiin
  sovelluksiin voi lisätä linkin
  ohjeisiin ja esimerkkeihin!

  View full-size slide

 20. Vaiheittaisia oppimistehtäviä
  interaktiivisina
  kuvina ja videoina
  Tehty ThingLinkillä ja Canvalla
  Lapin yliopisto: Vastuullisesti ja tuvallisesti verkossa 2 op

  View full-size slide

 21. Vertaisoppiminen on tärkeää
  Ritva Kämärin koonti oppimastaan (CC BY-NC-ND): www.thinglink.com/card/1655637751132848131

  View full-size slide

 22. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi
  sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
  Koulutusten sisällöt
  • ”Pienet vinkit mitä huomioida hybridiopetuksessa ja
  sen suunnittelussa.”
  • ”Verkkokurssien laatu ja erilaiset arviointimenetelmät.”
  • ”Kiinnostus aiheryhmittäisen materiaalin luomiseen
  heräsi.”
  Elä kuten opetat
  • ”Matleena käytännössä käytti niitä hybridi-
  pedagogiikan keinoja, joita opetti, joten opiskelijan
  näkökulmasta opetuksessa esitetyt ajatukset tulivat
  koetuksi myös itse. Tämä on mielestäni erittäin hyödyllistä.”
  • ”Oppimista edisti oppijalähtöisyys, käsiteltiin niitä asioita
  joita me osallistujat pidimme tärkeinä.”

  View full-size slide

 23. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi
  sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
  Moni mainitsi yksittäisiä sovelluksia, mutta vielä useampi
  sovellusten laajan kirjon
  • H5P, Adobe Express, ThingLink, Padlet, Powtoon, Flinga,..
  • ”Oppimistani edisti erilaisiin sovelluksiin tutustuminen ja niiden kokeilu.”
  • ”Sain uusia vinkkejä jo käyttämiin sovelluksiin.”
  • ”Löytyi valmiiksi etsittynä kivoja työkaluja, ei kulu omaa aikaa.”
  • ”Oppimistani edisti esimerkit joita tarjottiin paljon.”
  • ”Koen tuskaiseksi ajatuksen tutustua itsenäiseksi uusiin sovelluksiin,
  joten oli hyvä, että tässä tuli esittelynä paljon erilaisia sovelluksia,
  mutta hyvä ettei tullut enempää, sillä tietoähky oli juuri riittävä.”

  View full-size slide

 24. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi
  sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
  Omaan työhön liittyvät oppimistehtävät
  • ”Oppimista edisti tehtävät, jotka oli "kytkettävissä" omiin opintojaksoihin.”
  • ”Kun sain lukea muiden oppimistehtäviä. Sain niistä oivalluksia. Jos
  kehittäisin kurssia, lisäisin luentoihin hetkiä, jolloin yhteiskehitämme koko
  porukka yhden opiskelijan esittämää kehityskohtaa jollakin verkkokurssilla.
  Kun kysymyksiä on paljon, että miten tekisin tämän tai tuon (esim.
  arviointi), meidät voisi kaikki osallistaa ratkaisuvaihtoehtojen pohtimiseen.”
  • ”Saada uusia ideoita oman työn kehittämiseksi ja kommentteja muilta
  henkilöiltä. Omaa oppimista edisti se, että joutui miettimään omia
  toteutuksia syvällisemmin, kun muuten niihin ei tahdo löytyä aikaa.”
  • ”Keskeisintä itselleni oli buustaus sitä kohti, että ei kannata pitää rimaa liian
  korkealla, vaan jakaa rohkeasti omia tuotoksia.”

  View full-size slide

 25. ChatGPT-4:n tiivistys
  ”Opettajien vastauksista käy ilmi, että he ovat oppineet paljon
  uusia digitaalisia työkaluja ja sovelluksia, jotka voivat auttaa heitä
  opetuksessa ja oppimisessa. Useat mainitsevat myös rohkeuden
  kokeilla uusia asioita ja jakaa omia tuotoksiaan.
  Verkko-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan paljon
  erilaisia menetelmiä ja työkaluja, ja opettajat arvostavat
  mahdollisuutta tutustua niihin ja saada tukea niiden käyttöön.
  Monet mainitsevat myös avoimet oppimateriaalit ja niiden
  hyödyntämisen tärkeyden, sekä oppijalähtöisyyden merkityksen
  oppimisessa. Yhteenvetona voidaan todeta, että opettajat
  arvostavat käytännön läheistä koulutusta, joka antaa heille eväitä
  uusien työkalujen ja menetelmien käyttöön verkko-opetuksessa.”

  View full-size slide

 26. Mikä jäi askarruttamaan? Mitä olisit
  kaivannut toteutukseen, että koulutus olisi
  edistänyt paremmin sinun oppimistasi?
  Monilla haasteena ajanpuute ja osin siihen liittyen se,
  että oli usein tallenteiden varassa.
  Kommentteja
  • ”Mitä opimme viime kerralla -tuokio :)”
  • ”Pieni tehtävä/sovellus ei ole paha. Muuten näitä ei opi käyttämään.”
  (Kyseisessä AMK-koulutuksessa oli vain yksi isompi tehtävä.)
  • ”Olisi hienoa, jos tällaisessa koulutuksessa olisi myös sellainen sessio,
  jossa voisi kysyä neuvoa eteen tulleisiin ongelmiin.”
  • ”Itseäni askarruttaa nuo oppilaitosten lisenssi sekoilut –
  välillä on joku käytössä ja sitten taas ei.”

  View full-size slide

 27. ChatGPT-4:n tiivistys
  ”Vastaukset ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevat henkilökohtaisista
  mielipiteistä konkreettisiin kehitysehdotuksiin. Jotkut vastaajat
  eivät kaivanneet mitään muutoksia, kun taas toiset kaipasivat
  enemmän aikaa tai lisää vertaispalautetta.
  Jotkut mainitsivat myös teknisiä haasteita, kuten vaikeuksia
  seurata webinaaria yhdellä näytöllä tai kirjautumisongelmia.
  Yleisesti ottaen monet vastaajat arvostivat tallenteiden
  käytettävyyttä ja halusivat lisää koulutuksia samalta aihealueelta.”

  View full-size slide

 28. Mitä haluat sanoa koulutuksen
  päättyessä itsellesi?
  ”Onneksi osallistuin!”
  ”Uusia asioita tuli, mutta
  vahvisti myös sen, että
  oikealla polulla ollaan oltu.”
  ”Muista jakaa oppimaasi!”
  ”Kyllä aikaa löytyy,
  kun innostuu.”
  ”Hyvä kun jaksoit tehdä ja
  keskittyä vaikka oli paljon
  muuta samaan aikaan.” ”Hyvä minä! Sain tuhdin paketin lisäoppia.”
  ”Ota näille asioille
  aikaa myös jatkossa!”
  ”Kiva, että tulin lähteneeksi mukaan!
  Tästä sai paljon inspiraatiota omiin
  ideoihin. Rohkeus jakamiseen kasvoi.”
  ”Olen ylpeä ja innoissani uusista
  taidoista ja tulen hyödyntämään
  näitä taitoja työssäni.”

  View full-size slide

 29. ChatGPT-4:n tiivistys
  ”Opiskelijoiden vastauksista voidaan havaita useita erilaisia
  reaktioita koulutuksen päättyessä. Monet opiskelijat iloitsivat
  siitä, että he oppivat uusia taitoja ja että heillä on nyt uusia
  välineitä käytettävissään. Toiset opiskelijat mainitsivat ajan ja
  ajankäytön merkityksen koulutuksen suorittamisessa.
  Joillekin kurssi oli haasteellinen, mutta he olivat tyytyväisiä,
  että he suorittivat sen. Useat opiskelijat muistuttivat itseään
  jatkamaan opintojaan ja kokeilemaan uusia sovelluksia ja
  tekniikoita. Monet opiskelijat myös rohkaisivat muita
  kokeilemaan uusia asioita avoimin mielin.
  Joitakin opiskelijoita inspiroi se, että heillä on nyt uusia ideoita
  ja inspiraatiota opetustyöhönsä. Lopuksi, joillekin opiskelijoille
  koulutus oli vain mielenkiintoinen ja hyvä kokemus.”

  View full-size slide

 30. Mitä haluat sanoa koulutuksen
  päättyessä Matleenalle?
  ”Kiitos rauhallisesta
  ja innostavasta
  opetustyylistä sekä
  sadoista vinkeistä,
  joita saimme!”
  ”Kiitos, että jaat kaikki vinkit avoimesti.”
  ”Hienoa, että kaikki webinaarit
  olivat tallenteina.
  En olisi pystynyt osallistumaan
  koulutukseen ilman niitä.”
  ”Kiitos, selkeää oli, vaikkakin aika vauhdikasta alustojen
  esittelyä. Tosin kysymyksille jätettiin aikaa. Onneksi oli
  tallenteet. Alkupään voisin katsoa vielä uudelleen.”
  ”Kiitos monipuolisesta sovellusten ja
  niiden mahdollisuuksien esittelystä.”
  ”Kiitos supermukavasta kurssista...
  hyvin jaksoi kuunnella,
  vaikka olikin aina iltapäivä.
  Väsytti kun aloitettiin, mutta oli
  virkeä olo kun lopetettiin :)”
  ”Hyvin opiskelijalähtöinen ja,
  kuten opettajalle sopii,
  aina on plan B-F takataskussa ;) ”

  View full-size slide

 31. ChatGPT-4:n tiivistys
  ”Palautteiden perusteella sinut koetaan erittäin ammattitaitoiseksi
  ja asiantuntevaksi kouluttajaksi, joka pystyy opettamaan erilaisia
  työkaluja selkeästi ja helposti ymmärrettävästi. Palautteiden
  mukaan olet myös positiivinen, kannustava ja innostava kouluttaja,
  joka luo oppimisympäristöön psykologista turvallisuutta.
  Osaamisesi on monipuolista ja pystyt tarjoamaan uusia näkökulmia
  ja mahdollisuuksia opetuksen kehittämiseen. Lisäksi olet joustava
  ja huomioit osallistujien tarpeet. Sinut koetaan myös henkilönä,
  joka on aidosti kiinnostunut osallistujien kehittymisestä ja
  oppimisesta.”

  View full-size slide

 32. www.matleenalaakso.fi
  • Yli 370 bloggausta ja lisää tulossa.
  • Koulutusten diojen ja ohjeiden sivu.
  • Sähköisten kokeiden sivu.
  • H5P-työkalujen sivu.
  • Webinaarikoonti.
  • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.

  View full-size slide

 33. • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
  • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
  välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi:
  – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
  myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
  – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin
  tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
  • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
  www.matleenalaakso.fi
  Tämä diasarja on lisensoitu Creative
  Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

  View full-size slide