Slide 1

Slide 1 text

“Neden ‘tedarik zinciri’ hakkında bu kadar çok şey bilirken, ‘ortadan kaldırma zinciri’ hakkında çok az şey biliyoruz? Hiçkimse, her gün çöplerinin nereye ve nasıl taşındığını merak etmiyor.” – Italo Calvino, Görünmez Şehirler

Slide 2

Slide 2 text

İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Atık ve Toplamadan Kaynaklanan Karbon Emisyonu Azaltımını Dürtükleme

Slide 3

Slide 3 text

Veri Bilimcisi Berke Yağmur Hatice Ceren Şahin Sosyolog Ayçe İdil Ağca Yönetici Bertuğ Kaan Demir Şehir Plancısı Aykut Aniç Beşeri Coğrafyacı Takım Üyelerimiz

Slide 4

Slide 4 text

Sunum Planı Yöntem ve Bulgular Veri bilimi yöntemleri ile Ankara içi atık araç analizi Uygulama Önerileri Elde edilen bilgilerin görselleştirilmesi ve paylaşımı İklim Krizi ve Atık Yönetimi Kentsel atığın etkileri ve atık azaltımına olan gereklilik Projenin Amacı Atık yönetimi konusunda dürtme uygulamalarının sağladığı bilgi aktivizmi

Slide 5

Slide 5 text

İKLİM KRİZİ VE ATIK YÖNETİMİ 1. BURADAYIZ BURADA OLMALIYIZ Atmosferdeki CO2 seviyesi *Sanayi Devrimi öncesi 280 ppm olan CO2 seviyesi Şubat 2021 itibariyle 416 ppm olmuştur. 1994 İklim Değişikliğiyle Mücadele Çerçeve Sözleşmesi 2004 Kyoto Protokolü 2016 Paris Antlaşması BAŞKA BİR GEZEGEN YOK

Slide 6

Slide 6 text

NEDEN ATIK YÖNETİMİ ? 1. Çevre Koruma Harcama İstatistikleri, 2019 Çevre Toplam Harcamaları: 38,4 milyar TL (Atık yönetimi, radyasyon koruma, biyolojik çeşitlilik vb.) Atık Yönetimi Harcamaları: 17,3 milyar TL Atık Yönetimi Sera Gazı Emisyonları (kt CO2 eşdeğeri)

Slide 7

Slide 7 text

CO₂ EMISSIONS WASTE MANAGEMENT SOCIAL ACTION COMMITTED EMPLOYEES HOME 238.436 ton Ankara Yenimahalle, Yıllık Ortalama Evsel Atık Miktarı “Peki, 1 ton plastik atığın dönüşümüyle ne geri kazanılabilir?” 16 Varil Petrol 5774 kWh Enerji 41 ton Sera Gazı 23 m3 Depolama Hacmi kaynak: Sıfır Atık Tanıtım Kitapçığı http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/sifir-atik/ek-3.pdf

Slide 8

Slide 8 text

PROJENİN AMACI 2. Avrupa Entegre Atık Yönetimi Modeli’ne göre (UCCRN, 2015), belirlenen öncelik hiyerarşisi. “Atığın önlenmesi için, hane halkının, veri biliminin sağladığı imkanlar ve dürtme uygulamaları ile bilinçlendirilmesi.”

Slide 9

Slide 9 text

Yenimahalle Belediyesi’nden alınan araç verisi içinden, 1-7 Şubat arası örneklem kümesi olarak belirlendi. Araçlar tarafından toplanan net atık, hesaplandı. SÜREÇ, YÖNTEM VE BULGULAR 3. Literatür Araştırması Paydaş Haritalama Veri Analizi Dürtme Uygulaması Arvento’dan alınan veriden, günlük araçların durakladığı nokta sayıları, toplam net ağırlıklarla eşlendi. Rota ve mahalle bazlı toplam atık hesaplandı. Elde edilen veri, araçların model ve ortalama yakıt değerleriyle eşlendi. Her araç için, yakıt verisi, toplam mesafe ile çarpıldı. Plaka, rota ve tarih bazlı CO2 emisyonu hesaplandı. Tüm veri, “İnteraktif Yenimahalle Atık Haritası” şeklinde görselleştirildi. Mahalle bazlı atık Rota bazlı atık Emisyon bilgisi çıktıları alındı.

Slide 10

Slide 10 text

VERİ ANALİZİ 3. 06BYT563’ün Hikayesi Araç Standardı: Euro 6 CO2 emisyonu: 364,5g/100km Ortalama Günlük Mesafe: 250,7 km Ortalama Net Atık: 4920kg/gün Günlük Karbon Emisyonu: 250,73 * 364,5 = 913,91 g/gün Kg Atık Başına Karbon Emisyonu: 0,18 g/gün

Slide 11

Slide 11 text

UYGULAMA ÖNERİLERİ 4. Web Tabanlı Bilgi Paylaşım Platformu 06BYT63 25Mart 330kg atık 15.3km Verilerin Görselleştirilmesi İnteraktif Haritalandırmalar

Slide 12

Slide 12 text

CO₂ EMISSIONS WASTE MANAGEMENT SOCIAL ACTION COMMITTED EMPLOYEES HOME Bilginin Basitleştirilmesi ve Dikkat Çekilmesi Gravert and Kurz (2017) “Bilginin Basitleştirilmesi ve Dikkat Çekilmesi” yöntemi ile atık yönetimi konusunda davranışsal değişimlerin, 15%’in üzerinde etkilenebileceğini öngörüyoruz.. 22% 15% 40% Tiefenbeck(2016) Enerji kullanımı ile ilgili gerçek zamanlı geri bildirimi, “eriyen buzun üzerinde duran bir kutup ayısının animasyonu şeklinde vermek, ortalama duş süresini yüzde 22 azalttı Proje Hedefi Vejeteryan yemeği menünün en üstüne yerleştirmek, sipariş edilen etli yemeklerin payını yüzde 50'den yüzde 30'lara düşürdü. kaynak: Carlsson 2019

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

İNTERAKTİF HARİTALAR