Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

İklim_Krizi__ve_Atık_Yönetimi__1_.pdf

Taha Eren
March 27, 2021

 İklim_Krizi__ve_Atık_Yönetimi__1_.pdf

Taha Eren

March 27, 2021
Tweet

More Decks by Taha Eren

Other Decks in Science

Transcript

 1. “Neden ‘tedarik zinciri’ hakkında bu kadar çok şey bilirken, ‘ortadan

  kaldırma zinciri’ hakkında çok az şey biliyoruz? Hiçkimse, her gün çöplerinin nereye ve nasıl taşındığını merak etmiyor.” – Italo Calvino, Görünmez Şehirler
 2. Veri Bilimcisi Berke Yağmur Hatice Ceren Şahin Sosyolog Ayçe İdil

  Ağca Yönetici Bertuğ Kaan Demir Şehir Plancısı Aykut Aniç Beşeri Coğrafyacı Takım Üyelerimiz
 3. Sunum Planı Yöntem ve Bulgular Veri bilimi yöntemleri ile Ankara

  içi atık araç analizi Uygulama Önerileri Elde edilen bilgilerin görselleştirilmesi ve paylaşımı İklim Krizi ve Atık Yönetimi Kentsel atığın etkileri ve atık azaltımına olan gereklilik Projenin Amacı Atık yönetimi konusunda dürtme uygulamalarının sağladığı bilgi aktivizmi
 4. İKLİM KRİZİ VE ATIK YÖNETİMİ 1. BURADAYIZ BURADA OLMALIYIZ Atmosferdeki

  CO2 seviyesi *Sanayi Devrimi öncesi 280 ppm olan CO2 seviyesi Şubat 2021 itibariyle 416 ppm olmuştur. 1994 İklim Değişikliğiyle Mücadele Çerçeve Sözleşmesi 2004 Kyoto Protokolü 2016 Paris Antlaşması BAŞKA BİR GEZEGEN YOK
 5. NEDEN ATIK YÖNETİMİ ? 1. Çevre Koruma Harcama İstatistikleri, 2019

  Çevre Toplam Harcamaları: 38,4 milyar TL (Atık yönetimi, radyasyon koruma, biyolojik çeşitlilik vb.) Atık Yönetimi Harcamaları: 17,3 milyar TL Atık Yönetimi Sera Gazı Emisyonları (kt CO2 eşdeğeri)
 6. CO₂ EMISSIONS WASTE MANAGEMENT SOCIAL ACTION COMMITTED EMPLOYEES HOME 238.436

  ton Ankara Yenimahalle, Yıllık Ortalama Evsel Atık Miktarı “Peki, 1 ton plastik atığın dönüşümüyle ne geri kazanılabilir?” 16 Varil Petrol 5774 kWh Enerji 41 ton Sera Gazı 23 m3 Depolama Hacmi kaynak: Sıfır Atık Tanıtım Kitapçığı http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/sifir-atik/ek-3.pdf
 7. PROJENİN AMACI 2. Avrupa Entegre Atık Yönetimi Modeli’ne göre (UCCRN,

  2015), belirlenen öncelik hiyerarşisi. “Atığın önlenmesi için, hane halkının, veri biliminin sağladığı imkanlar ve dürtme uygulamaları ile bilinçlendirilmesi.”
 8. Yenimahalle Belediyesi’nden alınan araç verisi içinden, 1-7 Şubat arası örneklem

  kümesi olarak belirlendi. Araçlar tarafından toplanan net atık, hesaplandı. SÜREÇ, YÖNTEM VE BULGULAR 3. Literatür Araştırması Paydaş Haritalama Veri Analizi Dürtme Uygulaması Arvento’dan alınan veriden, günlük araçların durakladığı nokta sayıları, toplam net ağırlıklarla eşlendi. Rota ve mahalle bazlı toplam atık hesaplandı. Elde edilen veri, araçların model ve ortalama yakıt değerleriyle eşlendi. Her araç için, yakıt verisi, toplam mesafe ile çarpıldı. Plaka, rota ve tarih bazlı CO2 emisyonu hesaplandı. Tüm veri, “İnteraktif Yenimahalle Atık Haritası” şeklinde görselleştirildi. Mahalle bazlı atık Rota bazlı atık Emisyon bilgisi çıktıları alındı.
 9. VERİ ANALİZİ 3. 06BYT563’ün Hikayesi Araç Standardı: Euro 6 CO2

  emisyonu: 364,5g/100km Ortalama Günlük Mesafe: 250,7 km Ortalama Net Atık: 4920kg/gün Günlük Karbon Emisyonu: 250,73 * 364,5 = 913,91 g/gün Kg Atık Başına Karbon Emisyonu: 0,18 g/gün
 10. UYGULAMA ÖNERİLERİ 4. Web Tabanlı Bilgi Paylaşım Platformu 06BYT63 25Mart

  330kg atık 15.3km Verilerin Görselleştirilmesi İnteraktif Haritalandırmalar
 11. CO₂ EMISSIONS WASTE MANAGEMENT SOCIAL ACTION COMMITTED EMPLOYEES HOME Bilginin

  Basitleştirilmesi ve Dikkat Çekilmesi Gravert and Kurz (2017) “Bilginin Basitleştirilmesi ve Dikkat Çekilmesi” yöntemi ile atık yönetimi konusunda davranışsal değişimlerin, 15%’in üzerinde etkilenebileceğini öngörüyoruz.. 22% 15% 40% Tiefenbeck(2016) Enerji kullanımı ile ilgili gerçek zamanlı geri bildirimi, “eriyen buzun üzerinde duran bir kutup ayısının animasyonu şeklinde vermek, ortalama duş süresini yüzde 22 azalttı Proje Hedefi Vejeteryan yemeği menünün en üstüne yerleştirmek, sipariş edilen etli yemeklerin payını yüzde 50'den yüzde 30'lara düşürdü. kaynak: Carlsson 2019