Slide 1

Slide 1 text

Tomoki Ota υϥ🔵΋ΜͰ%*

Slide 2

Slide 2 text

υϥ🔵΋ΜͰDI υϥ🔵΋ΜͰґଘੑٯసͷݪଇ ΞδΣϯμ

Slide 3

Slide 3 text

DI

Slide 4

Slide 4 text

ͷ🟡ଠ͸υϥ🔵΋Μʹґଘ ͷ🟡ଠ͸υϥ🔵΋Μͷ͜ͱΛ ୭ʹ΋૬ஊ͠ͳ͍ͷͰɺ୭΋ υϥ͑΋Μ͕ؔΘ͍ͬͯΔ͜ ͱΛ஌Γ·ͤΜɻ ґଘੑͷ஫ೖ ʙDI͍ͯ͠ͳ͍ঢ়ଶʙ

Slide 5

Slide 5 text

ͷ🟡ଠ͸υϥ🔵΋Μʹґଘ ͷ🟡ଠ͸υϥ🔵΋Μͷ͜ͱΛ ଞͷਓʹ૬ஊ͠·ͨ͠ɻ ґଘੑͷ஫ೖ ʙDIͨ͠ঢ়ଶʙ ஫ೖͱݺͿ

Slide 6

Slide 6 text

໌ࣔతʹपΓʹԿΛඞཁͱ͢Δ͔ એݴ͢Δ͜ͱ ڱٛͷDI

Slide 7

Slide 7 text

޿ٛͷDI ґଘੑͷ஫ೖɺϦείϑͷஔ׵ݪଇɺAdatpterύλʔϯɺ CompositeύλʔϯͳͲ͋ΒΏΔύλʔϯͷू·Γɻ ίʔυΛૄ݁߹ʹͯ͠ɺอक༰қੑΛ޲্ͤ͞Δ

Slide 8

Slide 8 text

DI͔ͨ͠Βґଘੑ͸ͳ͘ͳΔ → ґଘੑ͸ແ͘ͳΓ·ͤΜ Α͋͘Δޡղ

Slide 9

Slide 9 text

DI͔ͨ͠ΒςετͰϞοΫͰ͖Δ → Ͱ͖Δ৔߹ͱͰ͖ͳ͍৔߹͕͋Δ Α͋͘Δޡղ

Slide 10

Slide 10 text

ςετͰ͖Δྫ ஫ೖ

Slide 11

Slide 11 text

ςετͰ͖Δྫ ӈͷςετ

Slide 12

Slide 12 text

ςετͰ͖ͳ͍ྫ

Slide 13

Slide 13 text

DIͱςετ ந৅తͳ΋ͷʹґଘ͍ͯ͠Ε͹ɺDIͨ͠ ͚ͩͰςετͰ͖Δɻ ۩ମʹґଘ͍ͯ͠Δ৔߹͸ɺDIͯ͠΋ς ετͰ͖ͳ͍ɻ

Slide 14

Slide 14 text

ґଘੑٯసͷݪଇ

Slide 15

Slide 15 text

ґଘੑٯస ʙٯస͍ͯ͠ͳ͍ঢ়ଶʙ υϥ🔵΋Μ͕ͷ🟡ଠʹґଘ

Slide 16

Slide 16 text

ґଘੑٯస υϥ🔵΋Μͱͷ🟡ଠ͕ɺ࢛࣍⚪ϙέοτʹґଘ

Slide 17

Slide 17 text

ґଘੑٯస υϥ🔵΋Μ͕ɺͷ🟡ଠ(ͷ🟡ଠͱ࢛࣍⚪ϙέοτ)ʹґଘ ʙٯసͨ͠ঢ়ଶʙ

Slide 18

Slide 18 text

ґଘੑͷ஫ೖ ࢛࣍⚪ϙέοτ͑͋͞Ε͹ɺυ🟠ϛͰ΋͍͍

Slide 19

Slide 19 text

·ͱΊ ۩ମ͔Βந৅΁ґଘͤ͞Δ͜ͱͰɺґଘੑΛ ٯస͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ → ςετ͕͠΍͘͢ͳΔ → ੾Γସ͕͑͠΍͘͢ͳΔ