Slide 1

Slide 1 text

Classificatie: Vertrouwelijk Roger Stoffers Business Capabilities als Product Een mechanisme voor near real-time afgestemde operationele en analytische vraagstukken, faciliterend aan de enterprise strategie Big Data Expo September 2022

Slide 2

Slide 2 text

Publiek Classificatie: Personal • 51 yo, 25+ years of professional IT experience • Netherlands • Married. Son (17), Daughter (16) • University of Applied Sciences - Telematics Current roles • Enterprise Architect, Principal Integration Architect • Adviser for Intersection Group • Resultant at Suresult, Trainer & Adviser for Arcitura and for Digital Transformative Solutions, Trainer for Jodayn History: • Consulting Architect (EA, IA) at EDS, HP / HP Enterprise / DXC • Principal Integration Architect (Proximus- BE) • Vodafone Global, UK, DE, NL • AkzoNobel • Rijkswaterstaat, Dutch Tax Office (belastingdienst) • Saudi Aramco • Lead Architect at Vodafone Netherlands 2 Roger Stoffers, Enterprise Architect Present here as “independent” [email protected]

Slide 3

Slide 3 text

Publiek Classificatie: 3 Author ISBN: 978-0-13-757184-0

Slide 4

Slide 4 text

Publiek Classificatie: Agenda • De grote data dump… • Wat is een Business Capability & Business Capability Map? • Hoe helpt het als strategisch mechanisme? • Business Capability als Product = Data als Product • Beheerste eigenaarschap en ontsluiting • Near-realtime analyse en besluitvorming voor operationeel gebruik

Slide 5

Slide 5 text

Publiek Classificatie: 5 De grote data dump… “Operationele” wereld “Big Data” wereld Primaire bedrijfsapplicaties Analytics & Reporting

Slide 6

Slide 6 text

Publiek Classificatie: 6 De grote data dump… “Operationele” wereld “Big Data” wereld Primaire bedrijfsapplicaties Analytics & Reporting

Slide 7

Slide 7 text

Publiek Classificatie: Strategic Goals Mission and Vision wat we moeten doen … …voor strategische realisatie van … MECE Business Capability Map Een op elkaar afgestemde en geïntegreerde set Business Capabilities… … samen nodig om de strategische doelen te realiseren… Business Capability Een essentiele vaardigheid van een organisatie… … die waarde toevoegt met een helder doel … … en is gepositioneerd als herbruikbare business component. KlantBeheer systeemdenken systeemdenken auto-onderdelen auto

Slide 8

Slide 8 text

Function/ Process Information Mastership People & Organisation Technology & Automation BC: Klantbeheer Wat is dan die Business Capability als herbruikbare business component? DevOps Team Verantwoordelijk voor het ‘product’: operatie, onderhoud, kwaliteit, strategische ontwikkeling enz… “Een coherente set bedrijfsprocessen, beheerd/uitgevoerd door mensen, verantwoordelijk voor information, geholpen door automatisering” Een business capability behandelen als “product”

Slide 9

Slide 9 text

Wat is dan die Business Capability als herbruikbare business product? Function/ Process Information Mastership People & Organisation Technology & Automation Customer Management Information assets & Data-Mastership (Business Objects) Team Ownership Service Team Customer Journey Team Scrum team / Squad PO A Implementation / Realization Create a new customer ST: SuperCust KRT/CJT: CoolCust Appl 1 Appl 2 Private Customer Business Customer CustomerPrefs

Slide 10

Slide 10 text

Publiek Classificatie: 10 Ronald Damhof – Chief Data Officer - Min. van Justitie • Er zijn meerdere facetten van data • De waarde/asset/product-kant – heeft te maken met de uitnutting van data • wat levert het op? • De risico-kant – kwaliteit, governance etc. • data-logistiek: hoe kunnen we het beheersen? • Ongetwijfeld meer… • Veel bedrijven kijken vooral naar de waardekant, en nemen aan dat de logistieke kant wel opgelost wordt door “de IT-ers” • Data logistiek heeft een grote business component! Voorbeeld: definities • Maar juist die logistieke kant is cruciaal voor grotere & eenvoudigere waardecreatie • Heldere definities, weten wie waar wanneer toegang mag hebben tot welke data, zorgen dat de logistiek zich conform gedraagt… https://www.youtube.com/watch?v=axD_3ZeP0B0

Slide 11

Slide 11 text

Publiek Classificatie: 11 Een Business Capability wordt behandeld als product “Product Mentaliteit” In plaats projecten voor verandering, wordt verandering middels product-portfolio’s gestuurd. Het team is verantwoordelijk om het product - de business capability - zo effectief, efficiënt, wendbaar, kwalitatief, … mogelijk in te richten Klant Beheer Betaalrekening Beheer Het team is ook verantwoordelijk voor databeheer, data kwaliteit en data ontsluiting! Zo gemakkelijk mogelijk maken om te consumeren!

Slide 12

Slide 12 text

Publiek Classificatie: 12 Binnenkant versus buitenkant van een Business Capability (product) Appl 1 Appl 2 µ-Svc µ-Svc BC: Klant Beheer Ontsluiting

Slide 13

Slide 13 text

Publiek Classificatie: 13 Capability-data ontsluiting naar de big data wereld BC: Klant Beheer BC: Betaal Rekening Beheer BC: Aanvraag Beheer Big Data wereld / Analytics & Reporting Landing Zone verdere verwerking Operationele wereld

Slide 14

Slide 14 text

Publiek Classificatie: 14 Capability-data ontsluiting naar de big data wereld BC: Klant Beheer BC: Betaal Rekening Beheer BC: Aanvraag Beheer Big Data wereld / Analytics & Reporting Landing Zone verdere verwerking

Slide 15

Slide 15 text

Publiek Classificatie: 15 Capability-data ontsluiting naar de big data wereld BC: Klant Beheer BC: Betaal Rekening Beheer BC: Aanvraag Beheer Big Data wereld / Analytics & Reporting Landing Zone verdere verwerking API Event API Event API Event

Slide 16

Slide 16 text

Publiek Classificatie: 16 Capability-data ontsluiting naar de big data wereld BC: Klant Beheer BC: Betaal Rekening Beheer BC: Aanvraag Beheer Big Data wereld / Analytics & Reporting Landing Zone verdere verwerking API Event API Event API Event definities

Slide 17

Slide 17 text

Publiek Classificatie: 17 Business Capabilities - ontsluiting naar het analyse domein BC: Klant Beheer BC: Betaal Rekening Beheer BC: Aanvraag Beheer Big Data wereld / Analytics & Reporting Landing Zone verdere verwerking API Event API Event API Event definities klant bet rek aanvragen

Slide 18

Slide 18 text

Publiek Classificatie: 18 Business Capability als product integraal verantwoordelijk voor al haar data en data-uitleveringen

Slide 19

Slide 19 text

Publiek Classificatie: 19 Near-realtime Analyse & Besluitvorming Gedefinieerd, Continue, Ondersteunend aan de “operatie” Big Data wereld Landing Zone Realtime Analytics & Realtime Decisioning Event Wow wat bent u een goede klant! definities BC: Klant Beheer BC: Betaal Rekening Beheer BC: Aanvraag Beheer Event Event Event Operationele wereld

Slide 20

Slide 20 text

Publiek Classificatie: De “takeaway”… • Positioneer Business Capability als herbruikbaar business product • Team is integraal verantwoordelijk: • Operationeel, Change, Strategische ontwikkeling – dit geldt voor: • Processen, Data & DQ, Automatisering en data ontsluiting etc…… • Data ontsluiting in 1 integrale verantwoordelijkheid binnen team naar: • operationeel applicatielandschap • analyse en rapportage landschap • Data ontsluiting middels moderne technologie, bv. APIs en Event Streaming • Eventueel directe aanlevering in LZ-Bucket • Resultaat: • Snellere aanlevering data (near-realtime) • Data per definitie gedefinieerd / kwaliteit wordt verhoogd • Ondersteunt near-realtime decisioning en daarmee klantgerichtheid 20

Slide 21

Slide 21 text

Publiek Classificatie: Einde 21 Dank u!

Slide 22

Slide 22 text

Publiek Classificatie: 22

Slide 23

Slide 23 text

S SURESULT Training and Consultancy Roger Stoffers, resultant ISBN: 978-0-13-757184-0